Pomocná síla do kuchyně restaurace, a nebo jiného stravovacího zařízení: Životopis, se kterým uspějete v oblasti gastronomie

Začněte svou kariéru v pohostinství s profesionálním životopisem v oboru gastronomie. Tento průvodce vám pomůže vytvořit efektivní životopis pomocníka do kuchyně, který zdůrazní vaše schopnosti v oblasti řízení času a organizace a představí vás jako žádoucího kandidáta, a to i bez předchozích zkušeností.

Средняя оценка для этого шаблона

5.0
Rated 5 out of 5
Из 1 отзывов покупателей
📌Tip: Tvorba životopisu může být snadná a rychlá! Použijte profesionální šablonu CV, vyplňte do ní potřebné informace a stáhněte ji v požadovaném formátu.

Na našich webových stránkách naleznete další příklady životopisů z oblasti gastronomie a poskytování služeb v pohostinství.

Table of Contents

Kolik si můžete vydělat jako pomocná síla v kuchyni?

Server restaurace životopis

Výdělek je příjem, který pracovníci dostávají výměnou za svou práci. V závislosti na typu zaměstnání může mít výdělek podobu mzdy (hodinové) nebo platu (fixní měsíční).

Jako pomocná síla v kuchyni si můžete v průměru vydělat 21 752 Kč. Tato částka by při práci na plný úvazek (40hodinový pracovní týden) odpovídala hodinové mzdě 122 Kč (prumerneplaty.cz).

💡Poznámka: Máte zájem o zlepšení svých pracovních vyhlídek a zvýšení platu? Nasbírejte pracovní zkušenosti a dovednosti a získejte lépe placenou práci v oblasti gastronomie. Vyšší plat také získáte v restauracích ve větších městech, jako je Praha či Brno. Z pomocníka se můžete vypracovat na pozici kuchař a získat lépe placenou práci.

Pomocná síla či server restaurace: Životopis krok za krokem

Pokud chcete v tomto gastronomickém oboru uspět, pak byste měli vytvořit silný životopis. Váš životopis může zdůraznit potřebné dovednosti a zkušenosti, upozornit na vaše úspěchy a kvalifikaci a pomoci vám získat práci vašich snů.

Níže uvedené pokyny jsou rozděleny na obecné a individuální pokyny pro vytvoření přesvědčivého životopisu.

Obecné pokyny:

 • Váš životopis musí být přesný, vyvarujte se zbytečných detailů.
 • Pro snadnější čtení použijte přehledný, profesionální formát s výraznými nadpisy a odrážkami.
 • Přizpůsobte svůj životopis pro každou pracovní pozici, o kterou se ucházíte.
 • Používejte profesionální písmo a formát.
 • Zahrňte do životopisu klíčová slova z popisu práce.

Další užitečné tipy:

 • Nezapomeňte zdůraznit své organizační schopnosti tím, že popíšete své odborné znalosti v oblasti řízení času, plánování a organizace zboží a zásob.
 • Uveďte své zkušenosti a efektivitu při pomocných pracích v kuchyni, které jsou relevantní pro vaši práci.
 • Uveďte příklady, v nichž zmíníte využití svých dovedností ke zvýšení produktivity.
 • Vyčíslete své úspěchy pomocí čísel a příkladů.
 • Dejte najevo, že si ceníte bezpečných pracovních postupů a jste vzdělaní v oblasti bezpečnostních opatření a hygienických standardů. Přidejte veškerá školení nebo certifikáty, které jste získali v oblastech souvisejících s bezpečností.
 • Formátování životopisu musí být jednoduché a snadno čitelné. Vaše profesní zkušenosti, vzdělání, kvalifikace a dovednosti musí být uvedeny v různých částech životopisu.
 • Řiďte se těmito pokyny, abyste vylepšili uspořádání svého životopisu.
 • Aby se životopis snadno skenoval a četl, používejte odrážky.
 • Zvolte reprezentativní písmo v rozsahu 10-12 bodů, například Arial nebo Calibri.
 • Chcete-li rozlišit jednotlivé části životopisu, například pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti, používejte záhlaví.
 • V životopise nepoužívejte příliš složité rozvržení nebo vizuální prvky, které by mohly být náročné na pochopení.

Nejlepší formát životopisu

Chronologický, funkční a smíšený formát životopisu jsou tři různé formy životopisů:

 • Chronologický: Chronologický formát dbá na zdůraznění vašeho profesního vývoje. Tuto strukturu by měli používat ti, kteří mají bohatou historii zaměstnání ve svém oboru.
 • Funkční: Funkční formát životopisu klade větší důraz na vaše schopnosti a kompetence než na předchozí profesní zkušenosti. Tento formát životopisu musí použít ti, kteří právě změnili zaměstnání nebo mají málo pracovních zkušeností.
 • Smíšený: Smíšený formát obsahuje prvky chronologického i funkčního způsobu řazení informací. Umožňuje klást důraz jak na významné úspěchy, tak na relevantní profesní zkušenosti.
📌Tip: Chronologický životopis je ideálním typem životopisu pro profil pomocníka do kuchyně. Obsahuje vaši pracovní historii v obráceném chronologickém pořadí počínaje poslední pozicí. Uchazeči s odpovídajícími pracovními zkušenostmi by měli používat tuto formu životopisu, která zdůrazňuje jejich profesní minulost.

Zde je struktura životopisu pomocníka:

 • Záhlaví: tato část životopisu obsahuje velmi základní informace, jako je jméno a kontaktní údaje. Nesnažte se zde psát nepodstatné údaje.
 • Profesní shrnutí: zahrňte poutavé shrnutí životopisu, které vyzdvihne vaše schopnosti a zkušenosti.
 • Pracovní zkušenosti: Vyjmenujte své dosavadní pracovní zkušenosti tak, že uvedete staré i nové dovednosti, které jste se nedávno naučili, a zaměstnavatel z nich měl prospěch.
 • Vzdělání: Do této části uveďte své formální vzdělání. Začněte nejvyšším dosaženým vzděláním.
 • Dovednosti: Zde zmiňte dovednosti související s prací. Dbejte na to, aby se shodovaly s těmi, které jsou uvedeny v oddíle pracovních zkušeností, pokud existují.
 • Doplňkové sekce: Jazyky, certifikace, kurzy a školení či koníčky.

Záhlaví a efektivní uvedení kontaktních údajů

V této části zadejte své kontaktní údaje, abyste usnadnili náborovým manažerům kontakt s vámi, pokud budete vybráni k pohovoru. Měli byste uvést následující informace:

 • Jméno a kontaktní údaje
 • Název pracovní pozice
 • Kontaktní telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Místo bydliště
 • Odkaz na profil LinkedIn, pouze máte-li

Příklady

Správně
Simona Němčíková
Pomocná síla do kuchyně
123 456 789
simona.nemcikova@platforma.cz
Mariánské Lázně
LinkedIn.com/in/simonanemcikova
Chybně
Simona Němčíková
Pomocná síla do kuchyně
Rodinný stav: Rozvedená
123 456 789
simonka@platforma.cz
Mariánské Lázně
LinkedIn.com/in/simonanemcikova
⚠️Varování: Vyhněte se uvádění osobních informací a také neprofesionální e-mailové adresy, která obsahuje nevhodná slova, přezdívky a zdrobněliny.

Jak popsat své zkušenosti a prezentovat se jako nejvhodnější kandidát

Jedná se o zaměstnavateli nejvyhledávanější část vašeho životopisu. Uchazeči s odpovídajícími zkušenostmi mají větší váhu. Této části vašeho životopisu věnují zaměstnavatelé největší pozornost.

Při uvádění vašich profesních zkušeností je třeba postupovat podle níže uvedených pokynů:

 • Ideální je uvádět své zkušenosti chronologicky, počínaje posledním pracovním místem.
 • Do svých pracovních povinností zahrňte všechna důležitá klíčová slova z popisu práce.
 • Věty formulujte stručně a definujte své pracovní povinnosti pomocí klíčových slov.
 • Zdůrazněte, jak můžete být nejlepším uchazečem o danou pozici.
 • Chcete-li ukázat dopad svých pomocnických úkolů a povinností, použijte, pokud je to možné, čísla nebo údaje.
 • Chcete-li upozornit na lepší výsledky a potřebné schopnosti, použijte odrážky.

Příklad

Restaurace U Lípy, Praha 3
Pomocník v kuchyni
2018 až současnost

 • Pomoc kuchařům při přípravných pracích
 • Krájení zeleniny, příprava sendvičů a pomoc při přípravě jídel
 • Udržování pracovních a obslužných míst v úhledném, čistém a dezinfikovaném stavu
 • Mytí nádobí, vytírání podlahy a úklid stolů
 • Zajištění 100% dostupnosti zásob a surovin aktivním prováděním inventarizace

Jak napsat životopis pomocníka do kuchyně bez pracovních zkušeností v gastronomickém oboru?

Předpokládá se předchozí zkušenost s prací v restauraci (např. umývač nádobí, obsluha zákazníků atd.).

Ačkoli mnoho zaměstnavatelů upřednostňuje, abyste měli předchozí zkušenosti ve stejné nebo podobné oblasti pracovního prostředí, přesto se důrazně doporučuje, abyste se přihlásili o pozici i bez zkušeností. Řada zaměstnavatelů přijme i pomocníky na základní úrovni a ty následně zaučí. Volte funkční formát životopisu a soustřeďte se na své dovednosti.

Náborové manažery můžete ovlivnit, i když jste právě dokončili studium nebo máte jen velmi málo zkušeností. Můžete toho dosáhnout pomocí níže uvedených rad:

 • Značný důraz by měl být kladen na přenositelné schopnosti, které jsou relevantní pro práci v kuchyni, jako je čistotnost, smysl pro detail, organizace a týmová práce. K ilustraci těchto schopností lze využít zkušenosti z předchozího zaměstnání, dobrovolnické práce nebo mimoškolních aktivit.
 • Do životopisu uveďte všechny kurzy, které jste absolvovali a které se vztahují k práci v gastronomii. Můžete například uvést, že jste absolvovali kurz food carvingu apod.

Nejvyšší dosažené vzdělání v oblasti gastronomie a relevantní kurzy či školení

V části o vzdělání je třeba uvést veškeré školní úspěchy související s vaším oborem. Uveďte název instituce, na které jste jej získali, a další informace.

Ideální formát pro uvedení vašeho vzdělání bude následující:

 • Název vysoké školy
 • Název oboru, typ školení nebo kurzu
 • Roky studia
 • Máte-li krátce po škole, přihoďte i hlavní náplň studia (je-li relevantní)

Příklad

Střední odborná škola pohostinství a služeb
Obor Kuchař-číšník zakončený výučním listem
2016 až 2019

 • Příprava pokrmů a nápojů
 • Bezpečností a hygienická pravidla
 • Skladování potravin a zásobování

Nejlepší tvrdé dovednosti a osobní vlastnosti pomocné síly do kuchyně!

Vytvořte sekci dovedností, která zdůrazní vaše znalosti v oblasti kuchyně a schopnosti jednat s lidmi. Vytvořte vyvážený seznam měkkých a tvrdých dovedností. Než začnete, projděte si popis pracovní pozice a pečlivě porovnejte požadované dovednosti s dovednostmi a vlastnostmi, které se k vám hodí.

Server restaurace životopis

Tvrdé dovednosti

 • Mytí nádobí a obsluha myčky nádobí
 • Příprava salátů a příloh
 • Doplňování a řízení zásob a skladování
 • Pomoc při přípravě pokrmů a výdeji jídel
 • Obsluha zákazníků a poskytování služeb
 • Znalost bezpečnosti práce a hygienických předpisů
 • Zajištění čistoty kuchyně

Měkké dovednosti

 • Práce v týmu
 • Časová flexibilita
 • Organizace
 • Komunikace
 • Zodpovědnost
 • Čistotnost

Jak napsat působivé profesní shrnutí: Prezentujte relevantní dovednosti a úspěchy

Tato část následuje hned za záhlavím s kontaktními údaji. V této sekci se náborovým manažerům stručně představíte a vytvoříte na ně první dojem.

Proto je důležité napsat shrnutí životopisu, ve kterém zdůrazníte své úspěchy, dovednosti a relevantní zkušenosti.

Příklady

Správně
Jsem na výsledek orientovaný a proaktivní pomocník v kuchyni s více než 6 lety zkušeností s přípravou pokrmů, úklidem a údržbou kuchyně. Mám také zkušenosti s obsluhou zákazníků a výdejem jídel. Dobře znám hygienické standardy platné pro komerční kuchyně a potravinářské prostory. Mohu nabídnout týmového ducha a komunikační dovednosti ve spojení s orientací na služby a pozitivním přístupem k práci.

Ve výše uvedeném shrnutí životopisu se uchazeč zaměřuje na silné schopnosti, své úspěchy a porozumění povinnostem, které v kuchyni dokáže zastávat.

Chybně
Jsem pomocná síla do kuchyně se zkušenostmi. Věřím, že se na pozici dokonale hodím. Znám prostředí vaší restaurace i jídelní lístek.

Je zcela zřejmé, jak nedostatečné je nesprávné shrnutí životopisu. Špatný příklad i jeho optimalizace klíčových slov nejsou upraveny. Sotva popisuje, jak budete ideálním kandidátem pro danou pozici. Je více než samozřejmé, že náborového manažera takové životopisy nebudou zajímat.

Rady a tipy, jak napsat profesionální CVčko pro oblast gastronomie

Následující tipy vám pomohou se sestavením skvělého životopisu pomocníka v kuchyni.

 • Vytvořte jednoduchý a výstižný životopis: Životopis pomocníka v kuchyni by měl mí rozsah jedné strany. V různých rubrikách a oddílech jsou v něm uvedeny vaše pracovní zkušenosti, vzdělání, dovednosti a úspěchy.
 • CV personalizujte: Prostudujte si popis pracovní pozice poskytnutý zaměstnavatelem a podle něj přizpůsobte svůj životopis.
 • Buďte k věci: Přesvědčte zaměstnavatele, že jste nejlepším kandidátem, tím, že uvedete své relevantní dovednosti a kvalifikaci.
 • Proveďte korekturu: Buďte profesionální a odešlete CV, které se dobře čte a neobsahuje pravopisné chyby či překlepy.

Rekapitulace: Klíčové body z tohoto průvodce

 • Použijte úhledný, profesionální design.
 • Vytvořte přesvědčivé shrnutí, které zdůrazní důležité úspěchy a nadání.
 • Chronologicky popište svou profesní minulost s důrazem na konkrétní úspěchy a odpovědnosti.
 • Uveďte odpovídající vzdělání a odbornou přípravu, jakož i případná ocenění a úspěchy.
 • Uveďte technické dovednosti, například odborné znalosti v oblasti přípravy jídel a mytí nádobí či udržování zásob.
 • Zásadní jsou měkké dovednosti, jako je organizace, řízení času a komunikace.
 • Případně uveďte další části, jako jsou diplomy, vyznamenání, dobrovolnické aktivity, jazykové znalosti a koníčky.
 • Vytvořte životopis specifický pro danou pozici a firemní kulturu.
 • Používejte silná klíčová slova, a pokud je to možné, uvádějte dosažené výsledky.
 • Před odesláním si životopis pečlivě prohlédněte a vyžádejte si zpětnou vazbu od přítele, který provede korekturu celého textu.

Motivační dopis je vždycky dobrý nápad!

Motivační dopis vám umožní oslovit zaměstnavatele a probrat s ním váš zájem o danou pozici. Poskytuje vám příležitost ukázat, jak vaše dovednosti a zkušenosti odpovídají dané pozici.

Pokud navíc měníte zaměstnání nebo máte málo zkušeností s prací v kuchyni, dává vám motivační dopis možnost ukázat schopnosti a zkušenosti, které nejsou v životopise tak zřetelné.

V motivačním dopise můžete vyjádřit své nadšení pro danou pozici a firmu a prokázat, že máte o danou pozici zájem. Dává vám také příležitost řešit případné problémy týkající se vaší žádosti, jako je mezera v pracovní historii nebo nedostatek odborných znalostí, a uvést všechny důležité podrobnosti.

Pokud nechcete vytvářet motivační dopis od začátku, náš podrobný průvodce psaním motiváku obsahuje přesvědčivé vzory motivačních dopisů, které zapůsobí na personalisty a odliší vás od konkurence.

Server restaurace životopis

Často kladené otázky (FAQ)

Co dělá pomocník v kuchyni?

Pomocná síla v kuchyni čistí a dezinfikuje kuchyňské vybavení, pomáhá při základní přípravě jídel a při příjmu a skladování produktů v kuchyních, restauracích, klubech, rychlém občerstvení a cateringových společnostech. Má znalosti o obecných kuchyňských činnostech a o obecných pokynech pro skladování potravin. Tato pozice dává pomocníkům v kuchyni příležitost seznámit se s kuchyňským a restauračním provozem a možnost pracovat s šéfkuchaři a učit se od nich. Následně je společně se ziskem nových zkušeností možný růst v oboru gastronomie.

Jaká je náplň práce pomocníka v kuchyni?

Jako pomocník do kuchyně budete zastávat následující úkoly:

 • Připravovat různé potraviny k vaření
 • Vyndávat potraviny z lednice nebo mrazáku
 • Umývat, loupat a/nebo krájet potraviny, včetně ovoce, zeleniny nebo některých druhů masa
 • Míchat přísady do salátů
 • Porcovat nebo balit potraviny nebo pokrmy
 • Odvážit nebo odměřit přísady (např. mouku, sůl, cukr, olej)
 • Ukládat a skladovat zásoby potravin, vybavení nebo jiné kuchyňské náčiní
 • Otírejte kuchyňské povrchy pomocí vhodných dezinfekčních prostředků
 • Čistit veškeré použité kuchyňské náčiní (např. nože) nebo nádobí
 • Vytírat nebo zametat podlahu v kuchyni a sbírat nečistoty a zbytky
 • Vynášet z kuchyně pytle na odpadky

Jaké jsou kladeny požadavky na pozici pomocníka do kuchyně?

Zaměstnavatelé při popisu pracovních pozic pomocných pracovníků v kuchyni vyžadují širokou škálu dovedností a kvalifikací. Zaprvé je často vyžadováno středoškolské vzdělání v oblasti gastronomie, potravinářství či poskytování služeb.

Dále může být vyžadována praxe, a to minimálně 1 rok v restauraci nebo jiném stravovacím zařízení. V neposlední řadě je nutný potravinářský průkaz.

Mezi nejčastější klíčová slova patří:

 • vaření a příprava jídla,
 • mytí nádobí a obsluha myčky nádobí,
 • čištění a dezinfekce,
 • zajištění skladování a kontrola zásob,
 • znalost hygienických předpisů a cizího jazyka (angličtiny)

Jaké jsou nejdůležitější dovednosti pro práci pomocníka v kuchyni, které by měly být uvedeny v životopise?

Zaměstnavatelé nejčastěji vyžadují tyto důležité dovednosti: manipulace s potravinami, příprava pokrmů, hygiena ve výrobě, dezinfekce, mytí nádobí, skladování a vaření. Tyto dovednosti a požadavky zaměstnavatelé uvádějí stejně často jako v životopisech lidí, kteří zastávali pozici pomocníka v kuchyni, což naznačuje, že mít tato klíčová slova v životopise je důležité pro úspěch na pozici pomocníka v kuchyni.

Похожие статьи

[dgbm_blog_module posts_number=”3″ show_excerpt=”off” show_categories=”off” show_author=”off” show_date=”off” show_pagination=”off” space_between=”26px” image_margin=”||17px||false|false” _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” title_line_height=”1.2em” global_colors_info=”{}” _i=”0″ _address=”1.2.0.0″ /]