Průvodní dopis inženýra s praktickými příklady a osvědčenými tipy

Potřebujete pomoci s vytvořením ideálního průvodního dopisu inženýra? Díky našemu vzorovému příkladu a osvědčeným tipům napíšete skvělý průvodní dopis inženýra, kterým ukážete, že jste tím nejlepším kandidátem na otevřenou pozici.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový příklad průvodního dopisu inženýra pro inspiraci

Mann+Hummel
s.r.o. K rukám Igora Culka
Holeškova 19, Brno 130 01
V Brně dne 25. listopadu 2022

INŽENÝR/KA ROZVOJE KVALITY DODAVATELŮ
Vážený pane Culko,
tímto dopisem reaguji na pracovní nabídku na pozici inženýra rozvoje kvality dodavatelů, která se objevila na pracovním portálu Indeed.com a velmi mne zaujala.

Již nějaký čas aktivně sleduji vaši společnost, jejíž udržitelný přístup k řešení filtrace pro vozidla je mi velmi blízký a souzní s mou orientací na zelený způsob výroby. Rovněž je mi blízká vaše otevřená kultura komunikace, díky které bych mohl realizovat své nápady, převzít odpovědnost a použít vlastní iniciativu k realizaci rozvojových aktivit dodavatelů. Rád bych se stal součástí vašeho týmu inženýrů, a přispěl tak svou účastí k dosažení vaší vize získat vedoucí postavení v segmentu filtrace.

Kromě vysokoškolského vzdělání technického zaměření mám bohaté zkušenosti v oblasti rozvoje dodavatelů v automobilovém průmyslu včetně znalosti procesů vstřikování plastů, znalosti modulu SAP QM a výborné znalosti požadavků systému managementu kvality (APQP, FMEA, PPAP, TQW). Nechybí mi ani zkušenosti a oprávnění pro realizaci auditů dle VDA 6.3.

Zaujímám analytický a strukturovaný přístup k práci, vynikám komunikačními a vyjednávacími schopnostmi a dokážu pracovat samostatně. Rovněž jsem připraven na intenzivní cestování v rámci poboček a dodavatelů koncernu. Mám pokročilou znalost anglického a německého jazyka slovem i písmem včetně specifické terminologie z oboru.

Další detaily ohledně mé pracovní historie, dosaženého vzdělání a certifikací naleznete v přiloženém životopisu. Jestliže Vás výše uvedené informace zaujaly, uvítám možnost osobního setkání. Neváhejte mne v případě potřeby kontaktovat, a to buď telefonicky na +420 765 398 664 nebo prostřednictvím emailu.

S přátelským pozdravem
Ing. Leoš Válek

📌 Tip : Než začnete psát průvodní dopis, dokončete svůj životopis inženýra. Díky našim šablonám CV jej budete mít hotový za pár minut!

Ať už jste stavebním inženýrem , strojní inženýr , nebo třeba průmyslový inženýr , budete potřebovat nejen silný životopis, ale také působivý průvodní dopis. Ten doporučujeme poslat společně s životopisem i v případě, že není výslovně požadován.

Proč? Dobře napsaný průvodní dopis upoutá pozornost personalisty a odliší vás od konkurenčních kandidátů. Také vám poskytne další prostor, ve kterém blíže vysvětlíte své úspěchy a vyjádříte své nadšení pro danou práci.

Pojďme začít kompletním příkladem průvodního dopisu inženýra, kterým se můžete inspirovat při psaní vlastního dopisu.

Jak napsat průvodní dopis inženýra krok za krokem

Ať už jste softwarový, průmyslový nebo třeba stavební inženýr, nejlepším způsobem, jak potenciálnímu zaměstnavateli ukázat, že jste pro danou práci právě vy ten pravý, je předvést své schopnosti pomocí dobře napsaného průvodnímu dopisu.

Průvodní dopis je skvělý způsob, jak získat více prostor k představení své profesní dráhy, největších pracovních úspěchů a silných dovedností. Než však začnete cokoliv psát, ujistěte se, že víte, jak správně napsat průvodní dopis tak, abyste působili jako nejlepší kandidát na danou pozici.

Zde přicházíme na řady my. Stačí se řídit následujícími tipy pro napsání průvodního dopisu inženýra, který zajistí, že vaše žádost upoutá pozornost personalistů. Pojďme ze všeho nejdříve začít formálními náležitostmi průvodního dopisu.

Struktura průvodního dopisu

Průvodní dopis inženýra by měl obsahovat následující části:

 • Adresa společnosti včetně jména osoby pověřené náborem nových zaměstnanců
 • Personalizované oslovení pověřené osoby
 • Poutavý úvod
 • Hlavní stať průvodního dopisu
 • Závěrečný odstavec s výzvou k akci
 • Zdvořilé rozloučení
 • Profesionální podpis

průvodní dopis inženýra

Formát průvodního dopisu

Průvodní dopis musí být přehledný a snadno čitelný, jinak personalisty spíše odradí namísto toho, aby je navnadil na čtení vašeho životopisu! Řiďte se následujícími formálními pravidly:

 • Nepište průvodní dopis delší než na jednu stránku velikosti A4. Sáhodlouhé romány nebude nikdo číst!
 • Hlavní stať průvodního dopisu zarovnejte do bloku. Adresu společnosti umístěte nalevo.
 • Velikost okrajů nastavte po všech stranách dokumentu stejnou, a to ideálně na 2,5 cm.
 • Řádkování nastavte na 1,15 nebo 1,5.
 • Na závěr se nezapomeňte podepsat, přičemž pro profesionální vzhled můžete použít digitální podpis (nepovinné).
 • Výsledný dokumentu uložte ve formátu PDF (není-li v požadavcích uvedeno jinak). Průvodní dokumentu ve formátu DOC (Word) mají tendenci se rozhodit.

Jaké informace byste měli jako inženýři uvést v průvodním dopise?

A jak je to s obsahem průvodního dopisu inženýra? Podrobnosti se sice mohou mírně lišit v závislosti na konkrétní nabídce práce, nicméně by vždy měl vyzdvihovat klíčové informace z přiloženého životopisu.

Pojďme si ve stručných bodech níže ukázat, co vše do hlavní části průvodního dopisu studenta uvést 👇:

 • Současná profesní kariéra spolu s největšími úspěchy
 • Silné stránky, znalosti, vlastnosti, dovednosti a schopnosti
 • Profesní vize do budoucna
 • Důvod, proč chcete dostat příležitost v dané společnosti

Nyní už se podrobněji podíváme na jednotlivé části spolu s příklady motivačního dopisu pro studenty.

Nejprve uveďte adresu společnosti

Začněte v levém horním rohu, do kterého uvedete adresu společnosti. Pamatujte, že průvodní dopis je vždy lepší adresovat konkrétní osobě pověřené náborem. Její jméno bývá uvedeno jako “kontakt” na konci pracovní nabídky. Chybí-li jméno pověřené osoby, můžete si jej vyhledat online na stránkách společnosti.

Víte-li jméno, uvádějte jej ve spojení s frází “K rukám…” apod.

Pod adresu společnosti rovněž uveďte místo a datum sepsání průvodního dopisu. Jestliže byla v inzerátu uvedena reference (například číslo pracovní nabídky), rovněž ji uveďte.

Příklad

Comtesys spol. s r.o.

K rukám Mgr. Ireny Jánské

Bílkova 244/1940, Praha 6 160 00

V Praze dne 14. ledna 2022

Systémový inženýr, ref. č. 2863


💡 Poznámka : Nezjistíte-li jméno konkrétní osoby, můžete průvodní dopis adresovat obecně “Do rukou” personálnímu oddělení, manažerovi náboru nebo řediteli lidských zdrojů v závislosti na struktuře společnosti.


průvodní dopis inženýra

Pokračujte osobním oslovením

Průvodní dopis inženýra začněte zdvořilým oslovením konkrétní osoby, které jste dopis adresovali. Vhodný pozdrav musí být jednoduchý, stručný a osobní. Tím uděláte nejlepší možný dojem. Naopak při oslovování byste neměli být příliš familiární.

Příklady

Níže uvádíme několik příkladů správných pozdravů 👇:

Správně

Vážená paní Holišová

Vážený pane Doležale

Vážená paní inženýrko

Vážený pane inženýre


Pověřené osoby je možné oslovovat pomocí akademického titulu, ale pokud jej neznáte, můžete ho vynechat a nahradit příjmením. Jedná se o uctivý a formální způsob pozdrav.

Níže naleznete příklady nevhodného oslovení 👇:

Chybně

Vážený, uznávaný a ctěný magistře Petře Gregore

Milá Petro

Nejmilejší paní Filipová

Vážení milí přátelé


⚠️ Varování : Vyvarujte se nadpoužívání přídavných jmen, které působí neprofesionálně.

Neznáte-li jméno pověřené osoby, vytvořte obecné oslovení typu: “Vážený vedoucí oddělení lidských zdrojů” apod.

Profesionálně se představte

Na samý úvod napište, jakým způsobem jste se o pracovní příležitosti dozvěděli. Dále vyjádřete nadšení pro danou pozici. Neříkejte jen, že máte o práci zájem, ale vysvětlete, proč vás projekty, na kterých společnost nebo organizace pracuje, nadchly.

Protože práce na inženýrských úkolech vyžaduje specializované dovednosti, je pravděpodobné, že většina uchazečů má podobné technické vzdělání jako vy. Naučíte-li se, jak začít motivační dopis tak, aby upoutal pozornost, zajistíte, že vaše žádost o zaměstnání vynikne mezi uchazeči s podobnou kvalifikací.

Níže se dozvíte, jak napsat silný úvod do průvodního dopisu na inženýrské pozice👇:

Příklad

Jsem nadšený, že mohu podat svou kandidaturu na pozici leteckého inženýra u společnosti Novitim s.r.o., na kterou jsem narazil na pracovním portálu práce.cz. Navzdory bohatým zkušenostem v oboru leteckého inženýrství bych raději než v zajeté nadnárodní společnosti nastoupil do fungujícího start-upu a stal se součástí nového vývoje od samého počátku, který mi umožní pracovat s přelomovými technologiemi. Vašemu začínajícímu podniku mohu nabídnout cennou praxi v oblasti leteckého i vesmírného inženýrství a hluboké znalosti nařízení vládních institucí pro letectví.


průvodní dopis inženýra

Vysvětlete, proč jste právě vy tím vhodným kandidátem

Po úvodu, ve kterém se stručně představíte a uvedete, odkud jste se o nabídce dozvěděli, následuje hlavní stať průvodního dopisu. V ní máte možnost vysvětlit, proč jste pro danou práci nejlepší. V této části můžete popsat dovednosti , které z vás dělají ideálního kandidáta, a popsat další své úspěchy a kvalifikaci .

Hlavní část průvodního dopisu může mít jeden až tři odstavce, které ale musí být krátké a výstižné.

V prvním odstavci můžete doplnit své dosavadní úspěchy v předchozích zaměstnáních a ukázat personalistovi, jak vás tyto zkušenosti připravily na novou pozici. Pokud máte nějaké konkrétní číselné údaje, které můžete zmínit, nevynechávejte je.

📌 Tip : Pokud nemáte příslušné zkušenosti, můžete zmínit jakékoli jiné pozice, které vám umožnily získat přenositelné dovednosti užitečné v nové práci.

Ve druhém odstavci můžete rozebrat, jak budou vaše jedinečné dovednosti a kvalifikace užitečné v požadované práci a jaká řešení poskytnete. Většina zaměstnavatelů chce řešení svých problémů, a pokud jim dokážete, že umíte problémy řešit, práci vám dají. Pokud máte formální vzdělání, můžete ho v této části také uvést.

Ve třetím odstavci můžete prát o tom, jak vám společnost imponuje a z jakého důvodu byste pro ní chtěli pracovat.

💡 Poznámka : Výše uvedené uspořádání informací do odstavců je pouze orientační, můžete si jej přizpůsobit podle potřeby a konkrétní situace. Například začít psát nejprve o společnosti a až posléze o sobě a přidané hodnotě, kterou můžete firmě nabídnout.

Příklad

Již od středoškolských studií mě zajímá průmyslová automatizace a digitalizace výroby, což jsou dvě hlavní oblasti, které jsem dále prohluboval na bakalářském a magisterském studiu. Zajímám se především o nové trendy v energetických systémech hybridních a elektrických vozidel.

Rád bych se nyní stal součástí vašeho mezinárodního týmu plného odborníků, od kterých bych se mohl učit a zároveň tým obohacovat o své bohaté znalosti v oblasti Průmyslu 4.0 a společně s ostatními členy čelit výzvám, které tato nová oblast přináší.

Jsem komunikativní týmový hráč, který plynně ovládá odbornou angličtinu a láká jej práce na mezinárodním trhu s možností častých zahraničních cest v rámci realizace projektů s kolegy napříč kontinenty. Kromě znalosti oborových předpisů, pravidel a norem či čtení technických výkresů mám odbornou znalost SolidWorks, E-plan a programování PLC. Rovněž mám mnohaleté zkušenosti s řízením projektů, jejich koordinací a metodikou, a také znalost oborových předpisů, pravidel a norem.


Průvodní dopis ukončete výzvou k akci

Můžete napsat sebelepší průvodní dopis, ale pokud si na jeho konci neřeknete o pozvání na pohovor, můžete na telefonát čekat marně.

Neostýchejte se a řekněte si o osobní setkání! Vyvarujte se však výzvě k akci typu “Prosím, pozvěte mě na pohovor”, a dejte personalistovi něco navíc. Motivujte personalistu k tomu, aby udělal přesně to, co chcete – pozval vás na pohovor!

Jak? V posledním krátkém odstavci průvodních dopisu inženýra poděkujte za čas, který personalista vaší žádosti věnoval a následně jej vyzvete k požadované akci.

⚠️Varování : O pozvání na pohovor si řekněte zdvořile. Nevnucujte se!

Příklad

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali mé žádosti. Další informace se dozvíte v přiloženém životopisu. Veškeré podrobnosti s Vámi rád proberu osobně. V případě zájmu mne prosím neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 721 399 743 nebo emailem.


průvodní dopis inženýra

Zdvořile se rozlučte

Stejně jako úvodní pozdrav i závěrečné rozloučení by mělo být stručné (na jeden řádek), profesionální a zdvořilé.

Příklady

Doporučujeme následující fráze 👇:

 • S pozdravem (+ vaše jméno a příjmení)
 • S přáním hezkého dne (+ vaše jméno a příjmení)
 • S pozdravem a přáním pěkného dne (+ vaše jméno a příjmení)

Čemu se v závěrečné větě vyvarovat?

Vyvarujte se podbízení, lichocení a familiárnosti. Expresivní výrazové prostředky vám nepomohou. Naopak! Namísto upoutání pozornosti mohou mít opačný účinek a zavřít vám dveře k vysněné práci v oblasti inženýrství.

Raději se vyhněte se následujícím frázím 👇:

 • Prosím vás, abyste mě pozvali na pohovor.
 • Odpověď očekávám do konce tohoto týdne.
 • Pokud se neozvete, pochopím, že o mou kandidaturu nemáte zájem.
 • Mám další nabídky, rozhodněte se proto brzy.
 • Za pár dní vám zavolám, abych se dozvěděl odpověď.

průvodní dopis inženýra

Profesionální tipy, jak průvodní dopis inženýra dovést k dokonalosti

Vyvarujte se chybám : K napsání průvodního dopisu na pozici inženýra nemusíte být zrovna mistr české gramatiky a stylistiky, ale nezapomeňte si dokument před odesláním dvakrát zkontrolovat, protože chyby se vám mohou vymstít. Pokud je to možné, je vždy dobré nechat si dopis zkontrolovat další osobou.

Nepřekračujte rozsah jedné stránky : Obecně platí, že byste měli být schopni říci vše potřebné ve třech až pěti odstavcích a na maximálně jedné stránce, je proto důležité seřadit body tak, aby se do tohoto prostoru vešly.

Ukažte nadšení : Náboroví pracovníci a personalisté rádi vidí nadšení. Pokud z průvodního dopisu vyplyne vaše nadšení pro práci nebo obor, o který se ucházíte, okamžitě to vychýlí misky vah ve váš prospěch. Proto při podávání žádosti o zaměstnání věnujte nějaký čas přemýšlení o tom, proč se ucházíte právě o tuto práci.

Prozkoumejte společnost a odvětví : Rešerše je klíčovou součástí psaní úspěšného průvodního dopisu pro inženýry. Personalisté chtějí vidět důkaz, že se zajímáte o jejich společnost a chcete se zapojit do toho, co dělají, a proto je průzkum rozhodující.

📌

Tip : Věnujte nějaký čas nastudování webových stránek společnosti, projděte si její sociální sítě a seznamte se s jejími připravovanými projekty a firemní kulturou. Tento průzkum vám pomůže nejen potvrdit si, že pro danou společnost chcete pracovat, ale také vám poskytne klíčové informace, které můžete uvést v dopise.


Zmiňte se o relevantních zkušenostech : Ve většině inzerátů na pracovní pozice v oblasti inženýrství je výslovně uvedeno, jaké dovednosti a zkušenosti jsou požadovány. Trik spočívá v tom, že si ze své profesní a akademické minulosti vyberete ty nejrelevantnější příklady podobné práce, na které jste se podíleli. Nebombardujte personalisty vším, co jste dělali, ale zaměřte se na konkrétnosti.

Pokud s inženýrstvím teprve začínáte, budete mít k dispozici slušné množství technických znalostí, které můžete čerpat z akademických kurzů a dalších školení, která jste absolvovali jako studenti nebo na základě odborného výcviku nebo stáže. Třebaže nemáte solidní příklady všech uvedených dovedností, přemýšlejte kreativně a najděte důkazy o podobných typech projektů, na kterých jste pracovali.

Až budete postupovat dále ve své kariéře, budete mít mnohem více zkušeností, které můžete v motivačním dopise uvést. Opět však platí, že je třeba najít co nejpůsobivější příklady, které ukážou, proč jste pro danou pozici vhodnou osobou.

Vzdělání a kvalifikace v oblasti inženýrství : Většina dnešních inženýrů má akademickou kvalifikaci ve svém oboru a to by mělo být v motivačním dopise uvedeno. Kromě toho byste měli uvést také všechny další inženýrské certifikáty a diplomy, které jste získali v průběhu své kariéry, když jste se specializovali.

Ukažte, jak daná práce zapadá do vaší profesní dráhy : Průvodní dopis dává personalistům možnost hlouběji nahlédnout do vaší kariéry, motivací a ambicí. Pokud vaše kariéra probíhala poměrně přímočaře od absolventského programu až po vyšší management ve strojírenské firmě, vysvětlete, že vás tento druh inženýrství baví a že jste chtěli sledovat, jak se firma rozvíjí.

Na druhou stranu, pokud jste náhle přešli od práce v železničním sektoru k práci na projektech souvisejících s vodou, možná budete chtít vysvětlit, proč jste se tak rozhodli, například proto, že jste postupně získali zápal pro efektivní hospodaření s vodou poté, co jste viděli dopady sucha v určitých oblastech apod.


průvodní dopis inženýra

Klíčové informace k zapamatování aneb jak na nejlepší průvodní dopis

Pojďme si na závěr shrnout základní poznatky z tohoto článku?

 • Průvodní dopis přikládejte vždy, a to i v případě, že není výslovně požadován. Získáte tím plusové body navíc a předběhnete konkurenci.
 • Úvod rozhoduje o tom, zda si personalista přečte zbytek vašeho životopisu, proto dbejte na to, aby byl poutavý a zajímavý.
 • V průvodním dopise použijte profesionální pozdrav a pokud možno oslovte konkrétní osobu.
 • Zkontrolujte popis pracovní pozice a průvodní dopis mu přizpůsobte na míru.
 • Do průvodního dopisu vždy přidejte výzvu k akci a profesionální podpis, který obsahuje vaše kontaktní informace.
 • Kontaktní údaje musí být aktuální a přesné, aby vás mohl personalista kontaktovat.
 • Průvodní dopis uložte ve formátu PDF a odešlete společně s personalizovaným životopisem.

Průvodní dopis se vždy přikládá k životopisu. Vřele doporučujeme nejprve vytvořit CV inženýra a až poté se vrhnout na průvodní dopis! Díky našim profesionálním šablonám to bude hračka!

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá