Yes, I am your best candidate! Jak napsat žádost o zaměstnání v angličtině (životopis i motivační dopis)

Získat pohovor na mezinárodní pracovní pozici je závod s časem: desítky uchazečů o zaměstnání již napsaly své životopisy společně s motivačními dopisy v angličtině a ucházely se o práci, kterou jste chtěli. Jak je můžete předstihnout? Postupujte podle tohoto dokonalého průvodce psaním životopisu a motivačního v angličtině a získejte práci svých snů.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Krok za krokem vás provedeme psaním životopisu a motivačního v angličtině, abyste měli co největší šanci získat práci svých snů!

📌Tip: Tvorba životopisu může být výzva, a o to více, pokud jej tvoříte v cizím jazyce. Ušetřete si práci díky našim předpřipraveným šablonám, do kterých stačí vyplnit vaše informace a stáhnout si hotový dokument.

When to apply for the position of your dream job in English?


It is easy. Write your resume and cover letter in English when the job advertisement is in English as well. If the company is Czech but requires to send the resume in English, do so. If the company is from English speaking countries or posted the information about the position in English, write in English.

📌Tip: Want to save some time when applying for the position? Use some of our modern templates and create a winning resume.

Chyba číslo jedna: Doslovný překlad českého životopisu a motivačního dopisu


Žádost o zaměstnání v angličtině


Je pravděpodobné, že jednoho dne budete muset napsat životopis v angličtině! Například pokud jste student a máte absolvovat pracovní stáž v zahraničí. Především důrazně nedoporučujeme překládat váš současný životopis z češtiny: sekce nejsou stejné, kultura jednotlivých zemí je odlišná, kódy se liší atd. V tomto smyslu se přizpůsobte očekáváním personalistů!

Chcete-li vytvořit anglický životopis, musíte si nastudovat rozdíly (forma, slovní zásoba, pravopis atd.) mezi anglickým a českým životopisem. Je třeba také rozlišovat mezi životopisy určenými k odeslání žádosti ve Velké Británii a životopisy určenými pro USA a další anglicky hovořící země.

💡Poznámka: Obecně platí, že byste měli do svých žádostí určených pro Spojené království zahrnout specifika Velké Británie. Pro zbytek světa můžete použít specifické americké požadavky.

Jak by měl vypadat životopis v angličtině?


Několik obecných tipů pro psaní životopisu v angličtině

 • Postupujte v obráceném chronologickém pořadí, tj. od nejnovější skutečnosti k nejstarší. Náborový pracovník tak na první pohled pozná, co jste dělali naposledy.
 • Pro výčet vašich profesních zkušeností používejte odrážky.
 • Nejdůležitější informace by měly být umístěny na první straně vašeho anglického životopisu.
 • Používejte jednoduchý, přímý styl, dávejte přednost krátkým větám a vyhněte se zkratkám a akronymům.
 • Nahraďte podstatná jména dějovými slovesy a vyhněte se nadměrnému používání osobního zájmena "já".
 • Pomocí příkladů zdůrazněte své dovednosti a zájmy.
 • Nemíchejte britskou a americkou slovní zásobu a pravopis.
 • Než svůj životopis někam pošlete, nechte si ho zkontrolovat rodilým mluvčím!

💡Poznámka: Nezapomeňte si vytvořit/aktualizovat svůj profil na síti LinkedIn! Je téměř nevyhnutelné, že náborář, který se zajímá o váš životopis, si na webu rychle vyhledá vaši identitu. Mít profil na síti LinkedIn v angličtině může skutečně pracovat ve váš prospěch. Chcete-li to udělat: přejděte na kartu "profil" -> vlevo od profilu "přidat profil v jiném jazyce -> vyplňte pole v požadovaném jazyce a teprve poté klikněte na "vytvořit profil".

Co by měl obsahovat životopis v angličtině?


 • Contact information
 • Profile
 • Work experience
 • Education
 • Skills
 • Others: Languages, IT skills, Certificates, Hobbies atd.

📌Tip: Píšete životopis v jiném cizím jazyce, než je angličtina? Máme pro vás ukázkové životopisy ve francouzštině, němčině i španělštině.

Žádost o zaměstnání v angličtině

Příklad životopisu v angličtině

Lenka Novotná
Editor-in-Chief
+420 721 508 338
lenka.novotna@gmail.com
Prague
LinkedIn.com/in/lenkanovotna

About me
Experienced editor with over 12 years of experience in the editorial environment of gastro magazines. Can effectively oversee a large team of writers and editors, foster creativity and collaboration, and maintain a clear vision for the future of the publication. Excellent management skills and think strategically about how best to grow readership. See the top priority as editor-in-chief as ensuring the most efficient approach to circulation while maintaining the editorial integrity of the title and adhering to advertising requirements.

Work experience

T&M CREATIVE, s. r. o.
Editor-in-Chief, Gastro Report & Minutka, a professional gastronomy magazine
January 2019 to present
 • Independent creative execution of the most important journalistic activities
 • Determining the look and feel of the magazine, including layout, placement of articles and advertisements
 • Commissioning articles, setting deadlines for individual issues
 • Communicating with clients regarding changes to the advertising package
 • Checking copy and photo submissions for each article
 • Proofreading copy to ensure consistency and quality
DILESTA PRODUCTION, s.r.o.
Deputy Editor, Gastro & Hotel, a bimonthly magazine for hoteliers
May 2015 to November 2018
 • Day-to-day management of the magazine's 12-strong editorial team
 • Conducting ongoing reader market research and designing content aimed at attracting and retaining subscribers
 • Developing marketing campaigns and collateral materials
 • Managing the budget and monthly commitments.
 • Managing staff, assigning articles and daily meetings coordinating content and planning, marketing and promoting the magazine through
 • Finding advertisers and managing advertising
Dachmedia, Ltd.
Editor and proofreader, Gourmet magazine, a monthly magazine for lovers of good food
September 2010 to February 2015
 • Freelance editorial work, preparation of articles and reports
 • Daily online news in the form of shorter articles on gastronomy
 • Determining the content focus of each issue
 • Independent search for interesting topics

Education
Charles University in Prague, Faculty of Social Studies
Bachelor's degree programme in Media and Communication Studies
2007 to 2010
 • Journalism
 • Media Studies
 • Marketing Communication and Public Relations
Jan Masaryk Gymnasium, Prague 2
2003 to 2007

Skills
 • Knowledge in: magazine typesetting, magazine editing, media relations, public relations, marketing, advertising and advertising
 • Technical Skills: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Office Suite, WordPress
 • Soft Skills: Communication, teamwork, critical thinking, creativity, people management

Interests and hobbies
 • Travelling for good food and drink
 • Beach volleyball
 • Blogging

📌Tip: Použijte moderní šablonu Riga nebo Crisp a vytvořte svůj životopis v angličtině během chvilky.

Žádost o zaměstnání v angličtině

Tvorba životopisu v angličtině krok za krokem


Část "Kontaktní údaje" v anglickém životopise

Jedná se o vaše kontaktní údaje (nikoliv o váš rodinný stav) a obvykle se nachází v levé horní části životopisu. Informace, které je třeba vyplnit, jsou:

 • Vaše příjmení a jméno (jména).
 • Vaše telefonní číslo, přičemž nezapomeňte před číslo doplnit předvolbu +33.
 • Vaše poštovní adresa.
 • E-mailovou adresu, kterou pravidelně kontrolujete.

A to je vše!

💡Poznámka: Na rozdíl od českých životopisů by v anglickém životopise neměly být uvedeny žádné osobní údaje, jako je datum narození, rodinný stav atd. Je to proto, že antidiskriminační opatření vyžadují, aby váš životopis neobsahoval žádné osobní údaje. Je to proto, že antidiskriminační opatření jsou ve Spojených státech velmi silná a náborový pracovník by mohl být těmito informacemi znepokojen. I když je anglosaský rámec o něco pružnější, je také vhodnější tyto informace neuvádět. V tomto smyslu není ani v anglickém životopisu žádná fotografie, kterou by bylo třeba uvádět.

Část "Osobní profil"

Tato část obsahuje vaše cíle a kariérní plán. Jedná se o napsání krátkého motivačního odstavce o 4-5 řádcích, ve kterém zdůrazníte své hlavní přednosti ve vztahu k cílovému zaměstnání, svá přání a profesní cíle. Těchto několik řádků upoutá a udrží pozornost náborového pracovníka, takže musíte být relevantní a věcní. Pokud odpovídáte na inzerát, můžete využít příležitosti a uvést několik klíčových slov, kterých jste si v inzerátu všimli.

Část "Pracovní zkušenosti"

Stejně jako u českého životopisu byste zde měli popsat své pracovní stáže a zaměstnání. Nezacházejte do podrobností o všech zkušenostech, které jste měli, ale vyberte ty, které jsou pro cílové pracovní místo nejdůležitější. Je nezbytné uvést co nejvíce podrobností o vašich zkušenostech, a to pomocí odrážek a akčních sloves. Důležité je také uvést číselné údaje o vašich úspěších. Jednotlivé vaše zkušenosti by měly být uvedeny v obráceném chronologickém pořadí, a to následovně:

 • Doba zaměstnání
 • Zastávaná pozice
 • Společnost (neváhejte uvést, čím se společnost zabývá a v jakém odvětví působí)
 • Akční sloveso (na -ed) + vykonaná činnost + výsledky

Část anglického životopisu věnovaná vzdělání

Stejně jako v předchozí části byste měli své studium seřadit v obráceném chronologickém pořadí. U každého získaného diplomu uveďte:

 • Rok získání
 • Jeho název ve francouzštině a jeho ekvivalent nebo vysvětlení
 • Vaše případné doložky
 • Název a sídlo instituce

Můžete uvést své hlavní předměty, kurzy atd. nebo obor. Neváhejte uvést podrobnosti o kurzech, které jste absolvovali, protože francouzský systém se liší od mnoha jiných zemí.

Další informace v oddělených sekcích

V závislosti na vašem profilu a na pozici, o kterou se ucházíte, můžete buď spojit části "Jazyky", "IT dovednosti" a "Koníčky a zájmy" do jedné rubriky "Další informace", nebo je oddělit.

Jazykové znalosti: "Jazyky"


Neváhejte uvést, zda máte výsledky jazykových testů (CAE, TOEIC, TOEFL atd.). Stejně tak, pokud máte nějaké zkušenosti ze zahraničí nebo jste byli na jazykovém zájezdu, je to místo, kde to zmínit.

IT dovednosti / počítačové dovednosti


Zde vyplníte své IT dovednosti. Můžete zde uvést software, který umíte používat, a úroveň jeho ovládání.

Zájmy a činnosti


V anglosaských a amerických zemích jsou mimoprofesní aktivity velmi žádané a sledované. Zdůrazněte proto své vášně, zájmy a především, abyste vyčnívali z davu, uveďte další informace: jména umělců, sportovních týmů, kterým fandíte, atd.

Nyní už víte, jak napsat životopis v angličtině! Pro každé pracovní místo se váš životopis bude vyvíjet tak, aby odpovídal dané společnosti a požadovaným dovednostem. A co motivační dopis a e-mail s žádostí o zaměstnání v angličtině? Zde jsou naše rady!

Žádost o zaměstnání v angličtině

Žádost o zaměstnání musí doplnit motivační dopis v angličtině!


V České republice, stejně jako v anglicky mluvících zemích, je motivační dopis (Cover Letter) skutečně důležitý a přidává žádosti skutečnou hodnotu, pokud je přizpůsoben dané pozici a společnosti. Přinášíme vám několik tipů a příklad motivačního dopisu v angličtině, který vám pomůže získat vysněnou práci ve Velké Británii, USA nebo třeba u zahraniční společnosti v ČR.

Motivační dopis v angličtině: obecná pravidla

Náboroví pracovníci dostávají na zveřejněné volné pracovní místo velké množství žádostí. Abyste se odlišili od ostatních uchazečů a měli šanci získat pracovní pohovor, musí váš motivační dopis v angličtině dodržovat několik pravidel.

 • Motivační dopis v angličtině si přizpůsobte. Můžete například vyzdvihnout své zkušenosti a zároveň uvést souvislost s pracovním místem, o které se ucházíte. Motivační dopis by měl být pro náboráře skutečným přínosem.
 • Můžete vyniknout z davu tím, že zdůrazníte své jazykové znalosti a prokážete znalost anglických slovních obratů.

📌Tip: Motivační dopis v angličtině: V tomto článku se dozvíte, jak napsat motivační dopis v angličtině během chvilky!

Formální pravidla pro motivační dopis v angličtině

Motivační dopis by měl být psán na počítači a měl by mít rozsah jedné strany. Obvykle obsahuje 3 odstavce.

 • Vlevo nahoře se uvádí jméno a adresa odesílatele.
 • Jméno, pozice, společnost a adresa příjemce se uvádí buď vlevo nahoře, nebo vlevo dole

Jakou otevírací frázi mám použít v motivačním dopise v angličtině?

Lze použít několik variant:

 • "I am writing to apply for the position of (…)" ;
 • "I am thrilled to see your opening for (…)" ;
 • "I came across your opening for (…)".

Jaký tvar oslovení by měl být použit v anglickém motivačním dopise?

Opět lze použít několik variant:

 • Na začátku motivačního dopisu: "Dear Mr (...)" nebo "Dear Mrs (...)", pokud žadatel zná osobu, které píše. "Dear Sir or Madam" (Vážený pane nebo paní) je vhodnější, pokud je jméno náboráře neznámé;
 • Na konci motivačního dopisu: "S pozdravem", "S úctou" nebo "S pozdravem", pokud je osoba, která vede pohovor, známá. Formulace jako "S pozdravem", "S pozdravem" nebo "S pozdravem" jsou vhodnější, pokud je dopis zasílán e-mailem.

Základní pravidla pro motivační dopis v angličtině

První dva odstavce motivačního dopisu v angličtině uvádějí důvody žádosti: výběr společnosti, zájem o práci, souvislost s předchozími zastávanými pozicemi.

Dopis by měl být věcný a neměl by se snažit demonstrovat vaše kvality, ale spíše vaši motivaci pro nástup do společnosti.

💡Poznámka: Pokud v současné době žijete v ČR, připravte se na to, že své rozhodnutí pracovat v zahraničí budete muset ústně zdůvodnit. Můžete na to začít myslet již nyní, abyste byli v den pracovního pohovoru připraveni.

Příklad motivačního dopisu v angličtině

Lucie Látová
Pod Rybníčkem 44
Praha 7, 170 00
Czech Reoublic

Head of HR, Mr. Smith
Grada Publishing, s.r.o.
Bruselská 11/122, Prague 2
Prague, 26 January 2024
Editor-in-Chief, Medical Editorial Office

Dear Mr. Smith,

This letter is to express my interest in the job offer for Editor-in-Chief of the Medical Editorial Office published on the Indeed.com job portal.

I have always been attracted to publishing and editorial work and to the diverse creative work associated with publishing. I was intrigued by the opportunity this job offers to collaborate with professional departments and leading experts in various medical fields. Creative management work in a pleasant working environment full of books is a dream come true for me.

Moreover, as a medical school graduate, I am familiar with the professional environment in faculties and medical practice and I believe I would be able to capitalize on this knowledge when working for your publishing house. I am able to deal with other people and work in a team, I have good communication skills, good organizational skills, I am reliable, helpful and hardworking. In addition, I have a good knowledge of English and French, I can think economically and analytically, which I used in my previous managerial position at Fraus Publishing. Last but not least, I have a Group B driving licence and I am an active driver.

For more detailed information regarding my work history, educational background and specific skills, please see the attached CV. If you are interested in the above information, I would welcome the opportunity to meet you in person. Please feel free to contact me if necessary, either by phone at +420 728 553 832 or by email.

Sincerely,

Lucie Látová

📌Tip: Neztrapněte se při posílání žádosti v angličtině. Přečtěte si, jak CV a motivační dopis v angličtině správně odeslat. Celý článek jsme tomuto tématu věnovali zde.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Komu adresovat žádost o zaměstnání v angličtině?

Při odesílání životopisu i motivačního životopisu je vždy výhodné uvést jméno konkrétní osoby, která je pověřena náborem nových zaměstnanců. Jestliže její jméno adresáta není uvedeno přímo v pracovním inzerátu, pak zapátrejte na stránkách společnosti nebo na jejím LinkInovém profilu.

Žádost o zaměstnání v angličtině: Poslat e-mail, či dopis?

Pokud připravujete žádost o práci v zahraničí, pravděpodobně váháte, zda poslat motivační dopis v angličtině, nebo e-mail.

Ve Spojených státech nic takového jako průvodní dopis neexistuje, takže je nejlepší se předvést v průvodním e-mailu. Ve Velké Británii jej náboroví pracovníci stále ještě někdy vyžadují. Obecně platí, že anglosaské náborové agentury přikládají motivačnímu dopisu v angličtině větší význam než čeští náboráři.

Proto doporučujeme ve většině případů napsat motivační dopis s přiloženým životopisem v angličtině. Pokud se však ucházíte o zaměstnání prostřednictvím kariérních stránek/úřední desky a jste požádáni o napsání motivačního dopisu k žádosti v angličtině, pak tato otázka nepřipadá v úvahu: motivační dopis napsat musíte.

Proč je motivační dopis v angličtině důležitý a co by měl obsahovat?

Váš e-mail v angličtině je prvním dojmem, který náborovému pracovníkovi poskytnete, ať už se jedná o průvodní e-mail, nebo e-mail připojený k vaší žádosti. Proto si na něm dejte záležet a zajistěte si anglicky mluvící osobu, která vám ho zkontroluje, abyste se vyhnuli případným chybám!

U motivačního dopisu v angličtině můžete obecně počítat s 10 až 15 řádky. Měl by obsahovat tyto základní informace

 • Kdo jste
 • Proč se ucházíte o tuto práci
 • Žádost o pohovor

Doporučujeme používat přímý a spontánní tón. Kromě toho existují tři aspekty úspěšné žádosti o zaměstnání v angličtině prostřednictvím e-mailu:

 • Příjemce
 • Dobrý úvod
 • Zdvořilý závěr

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis