Jak napsat motivační dopis: Průvodce, šablony a příklady, které tvorbu motivačního dopisu usnadní!

Při hledání zaměstnání budete muset pro zaměstnavatele připravit řadu materiálů. Jedním z typů dokumentů je motivační dopis, který se přikládá k životopisu při žádosti o pracovní pohovor.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Efektivní motivační dopis je zaměřen na konkrétní pozici nebo společnost a popisuje příklady z vaší praxe, které vyzdvihují vaše dovednosti související s danou pozicí.

📌Tip: Máme pro vás celou řadu příkladů motivačních dopisů, kterými se můžete při tvorbě toho svého inspirovat. Naleznete je zde.

Jak napsat motivační dopis, který je dobrý a zaujme!


Jak napsat motivační dopis


Nejlepší dopisy jsou jedinečné, přizpůsobené popisu práce a napsané vaším osobitým stylem - to však neznamená, že nemůžete použít šablonu motivačního dopisu.

Nejprve si udělejte průzkum. Než začnete psát, zjistěte si více informací o společnosti a konkrétní práci, o kterou máte zájem. Samozřejmě byste si měli pečlivě přečíst popis pracovní pozice, ale také si prostudovat webové stránky společnosti, příspěvky jejích vedoucích pracovníků na platformě X a profily zaměstnanců na síti LinkedIn. Tento průzkum vám pomůže přizpůsobit motivační dopis, protože byste neměli posílat obecný dopis. Pomůže vám také rozhodnout se pro správný tón. Přemýšlejte o kultuře organizace, do které se hlásíte. Pokud se jedná o kreativní agenturu, například designérskou, můžete více riskovat, ale pokud se jedná o konzervativnější organizaci, například banku, můžete se držet zpátky.

Zaměřte se na budoucnost. Zatímco životopis má být ohlédnutím za vašimi zkušenostmi a tím, kde jste byli, motivační dopis by se měl zaměřit na budoucnost a na to, co chcete dělat. Může být užitečné považovat ho za most mezi minulostí a budoucností, který vysvětluje, co chcete dělat dál a proč.

💡Poznámka: Chcete čtenáře přesvědčit, že váš zájem o danou práci a společnost je opravdový a konkrétní. Chcete také ukázat, jak vás vaše zkušenosti připravily na danou pozici, a to tak, že se podělíte o několik krátkých příkladů ze své kariérní praxe, které vyzdvihují vaši kvalifikaci. To vyžaduje čas a průzkum. Inspirujte se v popisu pracovní pozice a na webových stránkách společnosti nebo stránce LinkedIn k identifikaci vlastností a dovedností, kterých si společnost cení.

Struktura a formát motivačního dopisu


Motivační dopis by neměl být delší než jedna strana a velikost písma by se měla pohybovat mezi 10-12 body. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje a adresovat jej přímo vedoucímu náboru s uvedením jeho jména. Pokud si nejste jisti, komu dopis adresovat, napište "Vážený vedoucí náboru". Pokud má pozice, o kterou se ucházíte, referenční číslo nebo kód, nezapomeňte ho v dopise uvést, aby personální oddělení mohlo vaši žádost přesně sledovat. Referenční kód je obvykle uveden

Motivační dopisy mají obvykle následující strukturu:

Záhlaví a kontaktní údaje

Při čtení vašeho motivačního dopisu by náborový pracovník neměl hledat dlouho, aby zjistil, kdo ho napsal. Váš dokument by měl obsahovat základní záhlaví s následujícími informacemi:

 • Jméno a příjmení
 • Zájmena (nepovinné)
 • Místo (nepovinné)
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo (nepovinné)

Zdvořilý pozdrav

Motivační dopis vždy začínejte oslovením personalisty - nejlépe jménem. Můžete použít jeho jméno a příjmení. Nezapomeňte uvést příslušný titul, například Ing., Pan nebo Slečna. Například: "Vážený pane Nováku".

⚠️Varování: Buďte však opatrní. Když používáte něčí jméno, nechcete použít špatný titul nebo někoho omylem špatně oslovit. V případě pochybností stačí použít pouze jeho jméno.

Ujistěte se, že v dopise oslovujete správnou osobu - ideálně osobu, která činí konečné rozhodnutí o přijetí do zaměstnání. Ne vždy je to v nabídce práce uvedeno, takže možná budete muset trochu zapátrat, abyste se dozvěděli jméno vedoucího náboru.

Jak napsat motivační dopis

Úvod (1. odstavec)

 • V úvodní větě jasně uveďte účel dopisu a stručné profesní představení.
 • Uveďte, proč máte zájem o danou pozici a organizaci.
 • Uveďte přehled hlavních silných stránek a dovedností, které na danou pozici přinesete.

Příklad


Jsem studentem druhého ročníku magisterského studia v programu Moderní technologie a digitalizace na Masarykově univerzitě a píši vám, abych se ucházel o konzultační pozici ve skupině TechSolution společnosti UnoTech s.r.o. Po rozhovoru s Janem Horou na veletrhu pracovních příležitostí na MU jsem si uvědomil, že hodnoty společnosti UnoTech, jako je neustálý rozvoj, podnikatelský duch a integrita, se shodují se zásadami, kterými se řídím každý den a které mě vedly po celou dobu mé kariéry. Navíc věřím, že moje znalost energetického sektoru, vášeň pro analýzu dat, vybroušené komunikační dovednosti a čtyřletá zkušenost s poradenstvím mi umožní poskytovat klientům společnosti UnoTech vynikající hodnotu.

Hlavní část (2-3 odstavce)

 • Uveďte několik příkladů ze své praxe, které potvrzují vaši schopnost být úspěšný na dané pozici nebo v dané organizaci.
 • Snažte se pouze neopakovat svůj životopis ve formě odstavců, doplňte svůj životopis o trochu podrobnější informace o klíčových zkušenostech.
 • Pojednejte o tom, jaké dovednosti jste získali, a propojte je s cílovou pozicí.

Příklad


Jako postgraduální student programu MU pro moderní technologie trávím každý den na špičce energetického sektoru. Jako výzkumný asistent MU Energy Hub používám statistickou analýzu ke zkoumání trendů v přijímání nových energetických technologií veřejností a v regulaci. Absolventské kurzy datových věd, ekonomie energetiky, energetických podniků a strategií a technologické politiky mě připravily na to, abych společnosti UnoTech pomohl nabízet odborné služby, které ji odlišují od konkurence. Kromě toho přinesu společnosti UnoTech stejné vůdčí schopnosti, které jsem využil jako studentský vedoucí kulatého stolu pro komercializaci technologií na konferenci MU Energie a jako manažer mentoringu v rámci soutěže MU cena čisté energie.

Ještě před MU mi čtyřletá praxe v poradenství - nejprve v LIVE Research Group a poté v Energy Consulting - umožnila rozvinout dovednosti, které UnoTech u kandidátů hledá. Jako vědecký spisovatel a politický analytik ve společnosti LIVE Research Group jsem si osvojil vynikající dovednosti v oblasti technického psaní a vizuální komunikace, stejně jako schopnost komunikovat a spolupracovat s klienty ve státních agenturách, jako jsou TaČR a FNK. Jako výzkumný analytik ve společnosti Energy Consulting jsem získal hluboké znalosti v oblasti analýzy dat, hodnocení programů a tvorby energetických politik.

Závěr (poslední odstavec)

 • Zopakujte stručně svůj zájem o danou pozici a důvody, proč jste vhodným kandidátem.
 • Poděkujte čtenáři za jeho čas a pozornost.

Příklad


Jsem hrdý na své dovednosti a zkušenosti v několika oblastech: kritické myšlení a analýza, komunikace a vedení. Podotýkám, že společnost UnoTech si cení stejných ideálů, a velmi doufám, že své schopnosti využiji ve prospěch firmy a jejích klientů. Děkuji vám za váš čas a pozornost, těším se na další diskuzi o mé kvalifikaci.

Na úplný konec motivačního dopisu připojte svůj podpis.

Jak napsat motivační dopis

Další tipy, jak v motivačním dopise zazářit!


Dbejte na to, aby byl každý motivační dopis konkrétně přizpůsoben firmě, které píšete. Prozkoumejte společnost, abyste si mohli určit svůj přístup. Projděte si webové stránky společnosti a další zdroje na internetu.

Hledáte pozici v oboru nebo odvětví, které nemá zřejmou paralelu nebo souvislost s vaším akademickým vzděláním? Uveďte jasně, proč se zajímáte o daný obor, organizaci nebo pracovní místo a jakou hodnotu přinášíte. Jste-li například elektroinženýr, který se uchází o pozici v oblasti financí nebo poradenství, zdůrazněte své kvantitativní dovednosti a schopnost řešit problémy.

Pokud se ucházíte o letní brigádu nebo stáž a nemáte ještě žádné zkušenosti, které by přímo souvisely s danou pozicí, zaměřte se na přenositelné dovednosti, které budou pro danou pozici přínosem - vedení, komunikace, řešení problémů, řízení projektů atd.

A konečně, motivační dopisy jsou příležitostí k prokázání komunikačních dovedností, které jsou nezbytné pro většinu pracovních míst. Pečlivé sestavení motivačního dopisu a následná korektura jsou nezbytné.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Jak dlouhý by měl být motivační dopis?

Motivační dopis by měl být obecně stručný a výstižný. Doporučuje se, aby jeho rozsah nepřesáhl jednu stranu a aby se zaměřil na nejdůležitější informace, které zdůrazňují vaši kvalifikaci a odpovídají požadavkům na pracovní místo.

Mám v motivačním dopise uvádět osobní údaje?

I když je důležité se představit a uvést své kontaktní údaje, vyvarujte se uvádění osobních údajů, jako je váš věk, rodinný stav nebo nesouvisející koníčky. Místo toho se zaměřte na představení své odborné kvalifikace a její sladění s požadavky na pracovní místo.

Mohu použít stejný motivační dopis pro více žádostí o zaměstnání?

I když může být lákavé použít motivační dopis opakovaně, je nejlepší přizpůsobit každý motivační dopis konkrétnímu pracovnímu místu, o které se ucházíte. To vám umožní zdůraznit, proč se na danou pozici hodíte, a projevit skutečný zájem o společnost.

Musím svůj motivační dopis adresovat konkrétní osobě?

Kdykoli je to možné, doporučuje se adresovat motivační dopis konkrétní osobě, například vedoucímu náboru nebo personalistovi. Pokud tato informace není uvedena v nabídce práce, pokuste se ji vyhledat a najít příslušný kontakt. Pokud vše ostatní selže, můžete použít obecný pozdrav, například "Vážený vedoucí náboru".

Měl/a bych do motivačního dopisu uvést reference?

Obecně není nutné uvádět v motivačním dopise reference. Tyto informace si nechte pro případ, že si je zaměstnavatel výslovně vyžádá. Místo toho se zaměřte na představení své kvalifikace a úspěchů, které z vás dělají silného kandidáta na danou pozici.