Kompletní návod, jak napsat motivační dopis v angličtině krok za krokem s praktickými příklady

Nenechte se omezovat formálními hranicemi a rozhoďte sítě mimo Českou republiku! Práce v zahraničí je skvělý odrazový můstek, který nastartuje vaši kariéru.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Kompletní vzor motivačního dopisu v angličtině pro inspiraci

Barbora Nová
Politických vězňů 44
Brno, Czech Republic
+420 723 099 563
barbora.nova@gmail.com
LinkedIn.com/in/barboranova

5 December 2022

Sara Miles
HR Manager
MoonBay
149 Main Lane St, XE2 1JE
Brighton, UK

Dear Sara:

I am applying for the position of  Customer Service Professional with Czech at MoonBay because I believe that thanks to my vast knowledge of both Czech and English language and Czech business environment I can be a great asset to your company.

With my university diplomas and certificates in foreign languages and work experience in assisting and providing diverse services for a wide range of Czech/English clients and industries, I feel confident of my ability to meet your expectations for this position.

After my university studies as I have always enjoyed learning foreign languages and acquiring deeper language knowledge, I started successfully working for various organizations based in London while using English and my mother language on a daily basis. Now I would be thrilled to gain further professional experience in MoonBay. Another motivation factor for my application is the possibility to work in multicultural environment. I find the ability to communicate and work in multilingual teams a great opportunity to learn more about a foreign language and culture on a daily basis.

Please find enclosed my CV in English and two recommendation letters from my previous employers.

I look forward to discussing my qualifications in more detail.

Thank you for your time and consideration.

Yours sincerely,
Barbora Nová

Ať už si v zahraničí hledáte pracovní stáž, nebo zaměstnání, budete muset napsat silný motivační dopis v angličtině , který přiložíte k životopisu, abyste zvýšili své šance na úspěch!

Motivační dopis je při žádosti o zaměstnání (nebo o studium) v zahraničí naprostou nutností! Nicméně motivační dopis psaný v angličtině má svá specifika a zákonitosti, které je nutné respektovat. Nedovolte tedy, aby se jazyk stal překážkou na vaší cestě za vysněnou prací.

V následujícím kompletním průvodci psaním motivačního dopisu v angličtině si krok za krokem ukážeme, jak vytvořit vlastní anglický motivák, který vám zajistí pohovor! Konkrétně se můžete těšit na:

 • Kompletní vzor motivačního dopisu pro vaši inspiraci
 • Formální náležitosti motivačního dopisu v angličtině
 • Ideální struktura motivačního dopisu
 • Detailně popsané jednotlivé části motivačního dopisu s příklady
 • Profesionální tipy, jak napsat silný motivační dopis
📌 Tip : Ještě nemáte hotový životopis v angličtině? Použijte naši profesionální šablonu CV , díky které vám vytvoření životopisu nezabere déle než 10 minut!

Pojďme začít vzorovým příkladem motivačního životopisu v angličtině , kterým se můžete inspirovat při tvorbě vlastního motiváku. Píšete-li rovněž životopis v angličtině, přečtěte si našeho podrobného průvodce psaním anglického CV s praktickými příklady životopisů v angličtině.


vzor motivačního dopisu v angličtině

Kdy se vám bude hodit motivační dopis v angličtině?

Hledat práci či stáž v zahraničí znamená přizpůsobit se místnímu pracovnímu trhu, který se liší od českého. Jedním z klíčových faktorů, které charakterizují toto hledání, je nutnost napsat motivační dopis.

Anglosaské země se vyznačují konkurenčnější pracovní kulturou než Česká republika, proto může být motivační dopis rozhodující při postupu do dalšího výběrového kola.

Anglie, Spojené státy, Kanada, Austrálie… – a nejen tam! Motivační dopis v angličtině využijete jak v anglosaských zemích, tak všude jinde, kde je angličtina dorozumívacím jazykem.

V jakých dalších situacích budete potřebovat motivační dopis v angličtině?

 • V případě, že si hledáte práci u mezinárodní společnosti, jejíž firemní jazyk je angličtina.
 • Hlásíte-li se o studijní pobyt v rámci evropského programu Erasmus.
 • Žádáte-li si o zahraniční studijní nebo pracovní stipendium.

Jak vytvořit nejlepší motivační dopis v angličtině?

Nejprve bychom si měli ujasnit, že napsání motivačního dopisu v angličtině není pouhou formalitou . Motivační dopis v angličtině rovněž neplní funkci životopisu – na rozdíl od CV by měl prozrazovat vaši osobnost . Motivační dopis je tedy jakousi vizitkou, která odráží váš zájem o práci, o kterou se ucházíte.

Dále splňuje ještě jednu funkci – přesvědčuje odpovědnou osobu společnosti o tom, že ovládáte anglický jazyk . Třebaže nemusí být vysoká úroveň angličtiny pro danou pozici nezbytně nutná, pokud zašlete správně napsaný motivační dopis v jiném jazyce, ukážete, že jste si dali záležet.

Kromě jazykové správnosti se však při psaní motivačního dopisu v angličtině musíte rovněž zaměřit na formu dopisu , abyste čtenáři maximálně usnadnili jeho čtení. Dopis napište tak, aby byl přehledný a snadno čitelný. Právě na formální náležitosti se zaměříme níže.

Formální náležitosti motivačního dopisu v angličtině

Při psaní motivačního dopisu se řiďte následujícími formálními pravidly. Vytvoříte tak přehledný a snadno čitelný dokument:

 • Délka motivačního životopisu : Dostačující jsou tři až pět odstavců. Nikdy nepřekračujte rozsah jedné stránky velikosti A4. Uvádějte pouze relevantní informace!
 • Písmo : Vyberte si jednoduché písmo. Nám se osvědčilo písmo Arial, Calibri, Cambria, Georgie nebo Times New Roman. Nepište blechy! Velikost písmo nastavte na 10 až 12 bodů.
 • Okraje a řádkování : Velikost okrajů nastavte po všech stranách dokumentu stejnou, a to ideálně na 2,5 cm. Vhodné řádkování je 1,15 až 1,5.
 • Formát souboru : Třebaže motivační dopis v angličtině píšete v textovém editoru typu MS Word, výsledný dokument uložte ve formátu PDF. Formátování souborů ve formátu DOC (Word) se totiž snadno rozhodí, je-li soubor otevřen na jiném zařízení.
 • Název souboru: Uložte motivační dopis tak, aby z názvu bylo ihned patrné, oč se jedná! Použijte název typu: Jan-Horak-Cover-Letter.pdf
⚠️ Varování : Přečtěte si pozorně požadavky v nabídce práce. Často v nich bývá i specifikován formát, ve kterém mají být zaslány požadované dokumenty.

Jak strukturovat motivační dopis v angličtině?


vzor motivačního dopisu v angličtině

Motivační dopis v angličtině strukturujte do následujících částí:

 • Hlavička motivačního dopisu s kontaktními údaji: Nejprve uveďte svůj kontakt, poté datum a adresu společnosti, tak dopis zasíláte
 • Profesionální oslovení pověřené osoby
 • Působivé představení
 • Hlavní stať motivačního dopisu (jeden až dva odstavce) s informacemi o vaší akademické/kariérní dráze, silných dovednostech a přidané hodnotě, kterou můžete potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout. Doporučujeme rovněž psát o tom, proč chcete u dané společnosti pracovat.
 • Výzva k akci, ve které poděkujete a pořádáte o možnost prodiskutování vaší žádosti během pohovoru
 • Zdvořilé rozloučení a podpis

Hlavička motivačního dopisu v angličtině

Na úvod začněte svými kontaktními údaji a adresou společnosti, ve které se ucházíte o místo.

⚠️ Varování : Řádně si zkontrolujte, jak se píše adresa na motivačním dopise anglicky, a vyvarujte se chybám!

Struktura:
 • Vaše kontaktní údaje: Celé jméno a příjmení, název profese, telefonní číslo, emailová adresa, místo bydliště, odkaz na profil na LinkedInu (máte-li)
 • Datum sepsání motivačního dopisu: Pozor na správný formát psaní data v angličtině!
 • Kontaktní údaje společnosti: Jméno pověřené osoby a její profesní titul (funkce, název profese), název společnosti, adresa

Příklad

Správně

Karel Vorel
Front-end Developer
+420 606 730 733
karel.vorel@gmail.com
Prague, Czech Republic
LinkedIn.com/in/karelvorel


7 December 2022


Victoria Blake

Content Manager

TechNoch Inc.

32 Welington Street

Newcastle

SX7 9FY


Chybně

Karel Vorel

+420 606 730 733

karel.vorel@gmail.com

7. december 2022

For Content manager


📌 Tip : Chcete-li získat podrobnosti o personálním manažerovi a společnosti, vyhledejte si profil společnosti na profesní síti LinkedIn.

Začněte profesionálním oslovením

Na samý úvod motivačního dopisu byste měli náborového pracovníka srdečně a přátelsky pozdravit. Dávejte pozor, abyste nebyli přehnaně formální, nebo naopak až příliš familiární.

Při prvním kontaktu s neznámým člověkem jsou první slova zásadní k vytvoření dobrého prvního dojmu. Totéž platí pro motivační dopis v angličtině. Podívejme se na nejvhodnější způsoby oslovení.

Příklady

Správně

Dear Jane,

Dear Mrs. White,

Dear Hiring Manager,


Chybně

Hi Tommy,

Dear Company,

To Whom it May Concern,


⚠️ Varování : Nepoužívejte neosobní “To Whom it May Concern”. Pokud neznáte jméno osoby, která je pověřená náborem, použijte raději oslovení typu “Dear HR Manager” apod.

Působivě se představte

V prvním odstavci musíte zazářit a upoutat pozornost personalistů. Představte v něm proto své nejdůležitější a nejvýznamnější úspěchy nebo povinnosti v souvislosti s pozicí, o kterou se chcete ucházet.

Jaké informace by měl úvod motivačního dopisu v angličtině obsahovat?
 • Stručné představení vaší osoby jako ideálního kandidáta
 • Zmínka o pozici, o kterou máte zájem
 • Shrnutí vašich odborných dovedností a kvalifikace

Podívejme se na níže uvedené příklady a zjistěte, jak první odstavec správně napsat a čemu se raději vyvarovat.

Příklady

Správně

As a front-end web developer with 6 years of experience in one of the biggest tech companies in the Czech Republic, I was glad to see your opening for the same position at TechNoch Inc. After reading the requirements for the position, I feel confident that I can help you to build cutting-edge web apps that will change the ways people work and are perceived at work.


Chybně

As a front-end web developer I was glad to see your opening for this position at your company. After reading the requirements for the position, I feel confident that I can be a great asset for your company.


Vidíte ten rozdíl? Druhý uchazeč neuvádí žádnou pracovní zkušenost nebo dovednost ve vztahu ke svým povinnostem a výsledkům. Snažte se svou kandidaturu podložit fakty, a to pokud možno měřitelnými.

Vysvětlete, proč jste právě vy nejlepším kandidátem

Nyní se dostáváme k hlavní části motivačního dopisu, ve které je vhodné uvést několik příkladů toho, co umíte, a to vždy ve vztahu k požadavkům uvedeným v popisu práce nebo volného pracovního místa.

Příklady

Správně

I am proficient with modern Front-end frameworks (VueJS / React) and have vast experience with associated libraries and technologies (PWA, TypeScript, Vuex, Vuetify, NuxtJS). Moreover, I am also familiar with rest APIs. Last but not least – I have an eye for good graphics and an obsession with UI.


Chybně

I strongly think that I would be a great match for this position because I have all the required skills. Also, I am very experienced and available to start working as soon as possible.


Pokud je to možné, snažte se uvést konkrétní informace o svých povinnostech a pracovních nebo akademických úspěších. V opačném případě personalisté nebudou vědět, kam směřovaly vaše kroky v rámci posledních pozic.


vzor motivačního dopisu v angličtině

📌 Tip : Neopakujte přesně stejné informace jako v životopise. Pokuste se uvést další informace a souvislosti ke svým povinnostem a úspěchům.

Napište, proč chcete pracovat pro danou společnost

Máte-li v motivačním dopise ještě místo, napište, čím vás společnost zaujala, a proč byste pro ni chtěli pracovat. Je to skvělý způsob, jak demonstrovat svůj zájem a ukázat, že se o společnost zajímáte a nastudovali jste si potřebné informace.

Společnosti stále častěji hledají lidi, kteří splynou s firemní kulturou a jsou iniciativní, mohou přispívat svými nápady a hlouběji se podílet na rozvoji společnosti. Pokud tedy přijdete s nápady, které mohou být pro společnost užitečné, prokážete vyšší míru angažovanosti než ostatní uchazeči. Podívejme se, jak.

Příklady

Správně

Becoming the new front-end web developer at TechNoch company would allow me to closely collaborate with other developers and business colleagues within a strong team of senior professionals that have plenty of experience to share. I can contribute to the team with my vast knowledge of front-end application architecture principles and experience of writing clear and maintainable code.


Chybně

Becoming the new front-end web developer at TechNoch company would allow me to improve my skills because you are one of the top leader tech companies in the country.


V motivačním dopise musíte ukázat, že se jedná o příležitost nejen pro vás, ale i pro společnost. Musíte zapůsobit jako silný kandidát, který má iniciativu a je schopen generovat nápady.

Vyzvěte k akci: Řekněte si o pohovor!

V předchozích odstavcích motivačního dopisu jste šli s kůží na trh. Nyní je načase převzít iniciativu a uzavřít dopis žádostí o osobní pohovor. Motivujte potenciálního zaměstnavatele k tomu, aby si s vámi domluvit schůzku k projednání vaší žádosti.

Níže uvádíme dva příklady, jeden správný a druhý chybný, abyste měli představu o tom, jak si o osobní setkání říci:

Příklady

Správně

I would like to explain in depth my skills and how I could use them to help your company to build cutting-edge web apps. Could we set a meeting next week to discuss the position?


Chybně

Thank you very much for your time and hope to see you soon!


Nespěchejte a neprojevujte v motivačním dopise netrpělivost nebo zoufalství. Personální oddělení má při výběru kandidátů své vlastní postupy a časové plány.

Zdvořile se rozlučte a motivační dopis podepište

Už jste skoro tam. Zdvořilým rozloučením můžete svůj motivační dopis vzorně dokončit. Podívejme se na několik příkladů, jak vhodně zakončit motivační dopis v angličtině.

Příklady

Správně
 • Best regards,
 • Yours sincerely (pokud znáte jméno osoby pověřené náborem),
 • Yours faithfully (pokud neznáte jméno osoby)
 • Thank you for your consideration,

Chybně
 • Bye,
 • See you soon,
 • Have a nice day,

Poté připojte své jméno a podpis, pokud se jedná o fyzický průvodní dopis. Pro profesionálnější look můžete připojit elektronický podpis (pro elektronickou podobu). A máte hotovo!

Profesionální tipy, jak napsat nejlepší motivační dopis v angličtině

Pamatujte, že motivační dopis slouží jako doplněk k životopisu. Máte-li pocit, že vám v životopise chybí informace, je motivák nejlepším způsobem, jak prohloubit svůj profil nebo dovysvětlit prázdná místa v CVčku.

Nyní, když už máte motivační dopis v angličtině, je čas podat žádost o zaměstnání. Pokud však chcete být mezi všemi uchazeči nejlepší, podívejte se na naše osvědčené tipy , jak motivační dopis v angličtině zdokonalit:

 • Motivační dopis přizpůsobte na míru pracovní pozici . Obecně napsaný motivační dopis nepřináší zaměstnavateli žádnou hodnotu. Jediné, co se z něj dozví je skutečnost, že jste líní na to, abyste dopis adresovali cíleně.
 • Nepoužívejte úplně stejné informace jako v životopise , protože byste se jen opakovali a motivační dopis by v takovém případě neměl žádný smysl.
 • Do motivačního dopisu neuvádějte své požadavky : Požadavky můžete probrat v dalším kole při ústním pohovoru.
 • Pište více o společnosti a méně o sobě: Uveďte, co se vám na společnosti líbí a jak jí můžete pomoci v dalším rozvoji.
 • Dodržte rozsah jedné stránky . Jedna stránka je pro motivační dopis více než dostačující. Stejně jako v případě životopisu by byl příliš dlouhý dokument nudný a nepřitažlivý.
 • Uveďte svůj podpis . Nezáleží na tom, zda se jedná o digitální dokument, nebo zda jej budete tisknout. V motivačním dopise v angličtině (nebo jiném jazyce) ponechte místo pro svůj podpis, který dodá vašemu dopisu profesionální nádech.
 • Proveďte korekturu ! Pozor na gramatické a stylistické chyby nebo překlepy. V ideálním případě si nechte motivační dopis v angličtině zkontrolovat rodilým mluvčím. Pokud žádného neznáte, použijte alespoň online spell checker!

vzor motivačního dopisu v angličtině

Shrnutí na závěr aneb jak na nejlepší motivační dopis v angličtině

Motivační dopis v angličtině je dokument, který vám pomůže dostat se do anglicky mluvící společnosti. Nezáleží na tom, zda chcete cestovat do Velké Británie, USA, Kanady, Austrálie nebo jiné země, či zůstat v České republice a nechat se zaměstnat mezinárodní společností, jejíž firemní jazyk je angličtina. Pokud dobře ovládáte angličtinu a máte dobrou prezentaci, můžete pracovat i z domova přes internet.

Recept na dokonalý motivační dopis v angličtině? Pojďme si shrnout hlavní poznatky z tohoto průvodce:

 • Vytvořte informativní hlavičku se svými kontaktními údaji a kontaktem na společnost
 • Přátelsky a srdečně pozdravte osobu pověřenou náborem
 • Vytvořte úvod, který bude motivovat k dalšímu čtení
 • Vysvětlete, proč jste nejlepším kandidátem
 • Použijte výzvu k akci
 • Zdvořile se rozlučte
 • Výsledný dokument vhodně pojmenujte a uložte ve formátu PDF.

Samozřejmě si nezapomeňte připojit svůj životopis. Skvělý dojem uděláte profesionální šablonou CV ve formátu PDF! Pokud chcete vědět, jak vytvořit úspěšný životopis v angličtině , podívejte se na naše příklady .

Často kladené otázky (FAQ)

Jak správně motivační dopis v angličtině odeslat?

V dnešní moderní době vše probíhá elektronicky! Životopis společně s motivačním dopisem proto odešlete prostřednictvím emailu. Jak na to, se dozvíte v tomto článku dostupném na našem kariérním blogu.

Některé společnosti mají své speciální kanály, jakými lze životopis a motivační dopis odeslat. O jejich existenci byste se měli dozvědět v pracovním inzerátu. Někdy je také možné dokumenty odeslat prostřednictvím pracovního portálu, na kterém jste na nabídku práce narazili.

Jak motivační dopis přizpůsobit na míru pracovní pozici?

Buďte přesně takovým kandidátem, kterého společnost hledá! Přečtěte si pozorně pracovní nabídku a vyhledejte v ní klíčová slova, která zahrnete nejen do životopisu, ale také do motivačního dopisu.

Třebaže by motivační dopis neměl jen slepě opakovat informace z životopisu, také by neměl uvádět zcela nové informace. Ujistěte se tedy, že k sobě životopis i motivační dopis pasují!

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá