Jak napsat životopis pro americký trh a úspěšně se ucházet o práci ve Spojených státech

Tvůrce životopisu pro americký trh práce musí pochopit jeho unikátní charakteristiky. V USA je důraz kladen na prezentaci dovedností a zkušeností, které jsou přímo relevantní pro požadovanou pozici, a na jasné a stručné sdělení těchto informací. Jaké techniky psaní životopisu jsou nejúčinnější pro americký trh práce? Jaký formát a styl jsou preferovány americkými zaměstnavateli? A jak lze nejlépe prezentovat své dovednosti a zkušenosti, aby odpovídaly požadavkům amerického pracovního trhu?

Následuje modelový životopis pro americký trh práce, napsaný v angličtině, která je v USA hlavním jazykem. Příklad si můžete libovolně upravit podle svých potřeb.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový životopis pro americký trh práce

John Doe
123 Main Street, New York, NY 10001
Phone: (123) 456-7890
Email: john.doe@example.com

Objective:

Motivated and dedicated Project Manager with over 5 years of industry experience and a proven track record of successfully managing projects from conception to completion. Seeking an opportunity to utilize my skills and experience in a dynamic and challenging environment.

Skills:

 • Strong leadership and team management abilities
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Proficient in project management software (MS Project, JIRA)
 • Proven ability to manage multiple projects simultaneously
 • Strong problem-solving and decision-making skills
 • Detail-oriented with excellent organizational skills

Work Experience:

Project Manager, ABC Company, New York, NY
June 2016 - Present

 • Manage a team of 10 to coordinate all aspects of project development and execution
 • Successfully completed 20+ projects on time and within budget
 • Develop and maintain comprehensive project plans, including tasks, resources, schedules, costs, and change management
 • Communicate project progress to stakeholders and upper management regularly

Assistant Project Manager, XYZ Inc., New York, NY
January 2014 - May 2016

 • Assisted in managing a variety of projects, ensuring they are completed on time and within budget
 • Coordinated with various departments to ensure project requirements are met
 • Assisted in the development of project plans and schedules
 • Assisted in the preparation and presentation of project status reports to stakeholders

Education:

Bachelor of Science in Business Administration, Concentration in Project Management
University of New York, New York, NY
2010 - 2014

References:

Available upon request

Languages:

 • English: Native
 • Spanish: Proficient

Certifications:

 • Project Management Professional (PMP), 2016
 • Certified Scrum Master (CSM), 2015

Ve zbývající části tohoto článku se budeme zabývat tím, jak napsat dokonalý životopis pro americký trh práce. Představíme také užitečné tipy pro hledání práce v USA a návod, jak se o ni úspěšně ucházet. Kvalitní životopis je vstupenkou k pohovoru a může výrazně ovlivnit to, zda budete přijati na svou vysněnou pozici. Proto je důležité věnovat mu dostatečnou pozornost a připravit jej co nejlépe. Diskutovat budeme také o tom, jaké jazyky lze pro životopis použít. I když je angličtina hlavním jazykem Spojených států, může být v určitých situacích vhodné předložit životopis v jiném jazyce. Ponořme se tedy do toho a zjistěme, jak na to!

spojene staty americke zeme

Jak úspěšně hledat a ucházet se o práci v USA


Práce v zahraničí může být skvělou příležitostí k rozšíření vašich pracovních dovedností a zkušeností, zvláště pokud uvažujete o práci v Spojených státech amerických. USA jsou známy svou rozmanitostí kariérních možností a konkurenceschopným pracovním trhem. Zde jsou některé tipy, jak efektivně hledat práci v USA:

 • Využijte online pracovních portálů a sítí: LinkedIn, Indeed, Glassdoor a Monster jsou jen některé z mnoha platform, kde lze najít širokou škálu pracovních příležitostí v různých odvětvích.
 • Připravte si silný životopis a motivační dopis: Tyto dokumenty by měly být srozumitelné, stručné a přizpůsobené konkrétní pozici, o kterou se ucházíte.
 • Budujte profesionální síť: Networking je klíčovým prvkem při hledání práce v USA. Zúčastněte se konferencí, workshopů nebo jiných networkingových akcí, kde můžete potkat potenciální zaměstnavatele.

Pokud jste si již vybrali pracovní pozice, o které se chcete ucházet, je potřeba vědět, jak správně předložit svou kandidaturu. Proces ucházení se o práci v USA může být trochu odlišný od toho, na co jste zvyklí. Následujte tyto kroky, abyste zvýšili své šance na úspěch:

 • Vytvořte si americký životopis: Americké životopisy jsou obecně jednostránkové a měly by se zaměřovat na vaše dosavadní úspěchy a dovednosti relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.
 • Přeložte svůj životopis do angličtiny: Životopisy v češtině nejsou v USA běžně přijímány, protože čeština není obchodním jazykem v této zemi. Je důležité, aby byl váš životopis v angličtině a pokud možno, nechte ho zkontrolovat rodilým mluvčím.
 • Připravte se na telefonický nebo video rozhovor: Mnoho amerických společností používá tyto metody jako první kolo výběrového řízení.
 • Buďte připraveni na dlouhý výběrový proces: V USA může výběrový proces trvat několik týdnů nebo dokonce měsíců. Buďte trpěliví a udržujte pravidelný kontakt se svým potenciálním zaměstnavatelem.

Důležitost profesionálního e-mailu při žádosti o zaměstnání v USA

Pokud se chcete ucházet o práci ve Spojených státech amerických, je naprosto klíčové napsat profesionální a stručný e-mail, který obsahuje váš životopis. Tento e-mail by měl v první řadě obsahovat stručné a jasné představení sebe sama, ve kterém uvedete svoji odbornost a zkušenosti relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Dále byste měli zdůraznit, proč máte zájem o danou pozici a jak můžete přispět k úspěchu dané firmy. V e-mailu je důležité být slušný, formální a nezapomínejte na korektní oslovení adresáta. Vaši motivaci a zájem o pozici by měl reflektovat také váš životopis, který je neodmyslitelnou součástí přihlášky. Pro americký trh práce je důležité, aby byl životopis stručný, přehledný a neobsahoval žádné osobní detaily, jako je například datum narození nebo rodinný stav. Níže naleznete vzorový e-mail, který by mohl sloužit jako inspirace při psaní vlastního e-mailu při ucházení se o práci.

Subject: Application for Job Position

Dear Hiring Manager,

I am writing to apply for the open position advertised on your company's website. I have attached my resume and cover letter for your review.

I believe my skills and experience make me an excellent fit for this position and I am excited about the opportunity to contribute to your team.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of discussing this opportunity further.

Best regards,

[Your Name]

[Your Contact Information]


Hledání základních pracovních pozic v USA


 1. Zjistěte, jaké jsou vaše schopnosti: I když nemáte žádné zkušenosti, můžete mít určité dovednosti, které by mohly být přínosem pro zaměstnavatele. Toto mohou být například dovednosti v oblasti komunikace, řešení problémů, organizace a další.
 2. Vytvořte si silný životopis: Životopis je vaše první příležitost zaujmout potenciálního zaměstnavatele. I když nemáte zkušenosti, měli byste v něm uvést své vzdělání, dovednosti, dobrovolnickou práci a jakékoliv další relevantní informace, které by mohly přilákat pozornost zaměstnavatele.
 3. Sítě: Připojte se k profesním sítím jako je LinkedIn, kde můžete najít oznámení o pracovních místech a spojit se s profesionály ve vašem oboru.
 4. Hledejte práci na správných místech: Existuje spousta webových stránek a aplikací, kde můžete hledat práci. Některé z nich, jako je Indeed nebo Glassdoor, nabízí možnost filtrovat pracovní nabídky podle toho, zda vyžadují zkušenosti nebo ne.
 5. Připravte se na pohovory: Pohovory mohou být stresující, zvláště pokud nemáte žádné zkušenosti. Připravte se na běžné otázky, které se na pohovorech často kladou, a zkuste nacvičit své odpovědi.

Pokud se angličtině nerozumíte dobře, můžete zvážit hledání práce ve společnostech, které zaměstnávají lidi, kteří mluví vaším rodným jazykem. Můžete také hledat práci v oblastech, kde anglický jazyk není tak důležitý, jako je například manuální práce.Pokud jde o jazyk životopisu, v USA je standardem angličtina. Pokud však hledáte práci v oblastech, kde je vaše rodná řeč běžným jazykem, můžete zvážit přiložení životopisu v tomto jazyce. Vždy se však ujistěte, že životopis splňuje americké normy a očekávání, pokud jde o formát a obsah.

Dokumenty potřebné pro žádost o zaměstnání v USA


spojene staty americke zeme


Při žádosti o zaměstnání v Spojených státech amerických je potřeba předložit několik dokumentů, které potvrzují vaši totožnost, právní status a kvalifikace. Jedním z nejdůležitějších dokumentů je životopis, který musí obsahovat informace o vašem vzdělání, pracovních zkušenostech a dovednostech. Měl by také obsahovat kontaktní údaje a reference od předchozích zaměstnavatelů.

Dále je nutné předložit doklady potvrzující vaši totožnost a právo pracovat v USA. Pokud jste cizinec, budete potřebovat pracovní vízum, které vydává U.S. Citizenship and Immigration Services. Toto vízum prokazuje, že máte právo pracovat v USA na dočasném nebo trvalém základě. Kromě toho budete muset předložit dokumenty, jako je pas, řidičský průkaz nebo jiný identifikační průkaz.

Dalším dokumentem, který může být vyžadován, je dopis doporučení. Tento dopis obvykle poskytuje předchozí zaměstnavatel a popisuje vaše dovednosti, pracovní výkon a chování. Některé společnosti mohou také požadovat, abyste předložili vysokoškolský diplom nebo jiný doklad o vzdělání.

Pokud jde o specifické pozice, mohou být požadovány další dokumenty. Například pokud se ucházíte o pozici v oblasti zdravotnictví, budete možná muset předložit licenci nebo certifikát. Pokud se ucházíte o pozici, která vyžaduje bezpečnostní prověrku, může být požadován trestní rejstřík nebo jiný doklad o bezúhonnosti.

Všechny tyto dokumenty by měly být předloženy v angličtině. Pokud původní dokumenty nejsou v angličtině, měly by být přeloženy a ověřeny.

Užitečné fráze pro psaní životopisu pro americký trh práce a jejich překlad


V následujícím textu naleznete seznam užitečných výrazů, které souvisejí s tvorbou životopisu pro trh práce ve Spojených státech amerických. Tento seznam je přeložen do angličtiny, jazyka oficiálně používaného v USA. Seznam je určen pro všechny, kteří se chystají hledat práci v této zemi a potřebují sestavit profesionální životopis.

 • Struktura životopisu - Resume structure
 • Formátování životopisu - Resume formatting
 • Vzdělání - Education
 • Dovednosti - Skills
 • Praxe - Internship
 • Pracovní zkušenosti - Work experience
 • Souhrn kvalifikací - Qualifications summary
 • Pracovní cíle - Career objective
 • Reference - References
 • Jazykové znalosti - Language proficiency
 • Certifikáty a licence - Certifications and licenses
 • Dobrovolnické zkušenosti - Volunteer experience
 • Profesní ocenění - Professional awards.

Vytváření životopisu pro americký trh: správná struktura, formátování a využití fotografií


Význam správně strukturovaného a naformátovaného životopisu při hledání zaměstnání ve Spojených státech amerických nelze přehlédnout. Jeho účelné uspořádání a prezentace jsou klíčové pro vytvoření pozitivního prvního dojmu a umožňují potenciálnímu zaměstnavateli snadno navigovat a rychle získat relevantní informace. Toto jsou některé tipy pro úspěšné nastavení životopisu pro americký trh:

 • Písmo: Vybírejte čisté, snadno čitelné fonty, jako jsou Arial nebo Times New Roman. To pomáhá udržet dokument profesionální a snadno skenovatelný.
 • Formát: Preferován je chronologický formát, který se zaměřuje na poslední a nejdůležitější zkušenosti a dovednosti.
 • Okraje: Držte se standardních okrajů 1 palce po celém obvodu dokumentu. To pomáhá udržet životopis čistý a uspořádaný.
 • Odrážky: Používejte odrážky pro výčet dovedností nebo úspěchů. To zlepšuje čitelnost a umožňuje zaměstnavateli snadněji identifikovat klíčové body.
 • Oddělovače: Použijte horizontální čáry nebo prázdné prostory pro oddělení různých sekcí životopisu. To pomáhá organizovat informace a usnadňuje skenování dokumentu.

Ačkoli v některých zemích je běžné přidávat do životopisu fotografii, na americkém trhu práce to není obvyklé ani doporučené. Zaměstnavatelé se často vyhýbají fotografickým životopisům, aby se vyhnuli možné diskriminaci. Proto je nejlepší se zaměřit na prezentaci kvalitního obsahu a struktury dokumentu.

Kromě Šablony životopisu pro Spojené státy americké nabízíme i další podobné šablony, které byste mohli chtít vyzkoušet.

Klíčové prvky amerického životopisu: Záhlaví, zkušenosti, vzdělání a dovednosti


spojene staty americke zeme

Hlavní role záhlaví v životopise: Vstupenka na americký trh práce

Záhlaví životopisu je v kontextu amerického trhu práce klíčové, protože by mělo být jasně viditelné a obsahovat všechny relevantní kontaktní informace. Pro vytvoření efektivního záhlaví je třeba postupovat následovně:

Nejprve uveďte své příjmení a jméno. Tato informace by měla být umístěna na samotném začátku záhlaví, aby byla snadno identifikovatelná pro potenciálního zaměstnavatele.

Následně je důležité uvést svou profesi a obor. Toto pomáhá personalistům rychle identifikovat, zda se vaše zkušenosti a dovednosti shodují s požadavky na danou pozici.

Poté je důležité uvést vaši poštovní adresu. V americkém kontextu je tato informace stále relevantní, ačkoli je stále více nahrazována elektronickými formami komunikace.

Následně uveďte své telefonní číslo. Toto je zásadní kontaktní informace, kterou většina zaměstnavatelů využívá pro rychlou komunikaci s potenciálními kandidáty.

Nakonec nezapomeňte uvést svou e-mailovou adresu. V dnešní digitální době je tento druh komunikace nezbytný a je to často primární způsob, jakým s vámi zaměstnavatelé budou komunikovat.

Smith, John

Software Engineer

123 Main Street

Los Angeles, CA 90001

Phone: (123) 456-7890

Email: john.smith@email.com


Význam zkušeností v životopise pro trh práce v USA

Oddíl o pracovních zkušenostech je v americkém životopise klíčovou částí, která může významně ovlivnit, zda bude kandidát pozván k dalšímu výběrovému řízení. Tato část by měla jasně a stručně shrnout relevantní pracovní zkušenosti a dovednosti, které jsou specifické pro zamýšlenou pozici v USA.

 • Chronologické řazení: Zkušenosti by měly být uvedeny v opačném chronologickém pořadí, tedy nejnovější zkušenost by měla být na vrchu. Tímto způsobem může zaměstnavatel snadno vidět nejrelevantnější a nejnovější zkušenosti.
 • Data uzavření smlouvy: U každé pracovní zkušenosti by mělo být uvedeno datum nástupu a ukončení práce. To umožňuje zaměstnavateli vidět, jak dlouho jste na každé pozici pracovali a jak se vyvíjela vaše kariéra.
 • Název práce: Vždy uveďte oficiální název vaší pozice. Tímto způsobem může zaměstnavatel snadno identifikovat, jaké role jste se ujali a jaké povinnosti jste měli.
 • Seznam odrážek: Každou pracovní pozici byste měli popsat pomocí odrážek, které specifikují vaše hlavní povinnosti, úspěchy a dovednosti získané během vašeho působení.
 • Popis práce: Měli byste poskytnout stručný, ale podrobný popis vašich hlavních úkolů a odpovědností v každé roli. Zaměřte se na to, co jste dosáhli, a jak jste přispěli k úspěchu organizace.
 • Použití klíčových slov: Zaměstnavatelé často používají software pro sledování životopisů, aby vyfiltrovali kandidáty. Použitím klíčových slov z popisu práce v oddíle o zkušenostech zvýšíte šanci, že váš životopis bude vybrán pro další kolo.
Pamatujte, že tento oddíl by měl být konkrétní, stručný a relevantní pro pozici, na kterou se hlásíte. Nezapomeňte také na důkladnou kontrolu pravopisu a gramatiky.

Position: Spanish Language Instructor

Employer: ABC Language School, New York

Dates: June 2016 - May 2020


 • Developed and implemented interactive Spanish lessons for students.
 • Assessed student progress and provided constructive feedback.
 • Organized cultural immersion activities to enhance language learning.
 • Collaborated with faculty on curriculum planning and development.
 • Participated in professional development workshops on language instruction.

spojene staty americke zeme

Význam vzdělání v životopise pro americký pracovní trh

Část o vzdělání v životopisu je jednou z nejdůležitějších sekcí, která může ovlivnit rozhodnutí zaměstnavatele o tom, zda zváží kandidáta pro rozhovor či nikoli. V Americe je v této sekci obvykle uveden nejvyšší dosažený stupeň vzdělání, název studijního programu, název vysoké školy či univerzity a rok ukončení studia. Je také možné uvest detaily o kurzech a školeních, které jsou relevantní pro pozici. Část o vzdělání v životopisu poskytuje zaměstnavatelům náhled na odborné znalosti a dovednosti kandidáta, které mohou přispět k úspěchu v nabízené pozici.

Umístění sekce o vzdělání v životopisu závisí na konkrétní situaci kandidáta. Pro čerstvé absolventy, kteří nemají mnoho pracovních zkušeností, by měla být sekce o vzdělání uvedena na začátku životopisu, protože to je nejrelevantnější informace, kterou mohou nabídnout. Na druhou stranu, pro ty, kteří mají rozsáhlé pracovní zkušenosti v daném oboru, by měla být sekce o vzdělání uvedena až po sekci o pracovní zkušenosti. Například, pokud se ucházíte o pozici v oblasti IT a máte více než 10 let zkušeností v oboru, vaše pracovní zkušenosti by měly být prezentovány jako první, protože jsou pro tuto pozici nejdůležitější.

Education

Master’s in English Language and Literature - Stanford University, Stanford, CA (September 2015 - June 2017)

 • Focused on 20th-century American literature and critical theory.
 • Completed a thesis on the intersection of postmodern literature and emerging digital narratives.

Bachelor’s in English - University of California, Los Angeles, CA (September 2011 - June 2015)

 • Graduated Magna Cum Laude, with a concentration in British literature.
 • Studied abroad at University of Oxford for one semester, with a focus on Shakespearean studies.

Certifications

 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Certification, Bridge Education Group, 2017
 • Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge, 2011

Skills

 • Fluent in English and Spanish, with working proficiency in French.
 • Proficient in Microsoft Office Suite and Google Workspace.
 • Experienced in teaching English to non-native speakers.

Důležitost dovedností v životopise pro americký trh práce

spojene staty americke zeme


Dovednosti uvedené v životopise jsou zásadní pro potenciální zaměstnavatele v USA. Tito zaměstnavatelé chtějí vidět, že máte konkrétní dovednosti a zkušenosti, které odpovídají požadavkům na danou pracovní pozici. Pokud váš životopis neobsahuje relevantní dovednosti, může to u zaměstnavatelů vyvolat dojem, že nejste kvalifikovaný pro danou práci. Životopis je často prvním kontaktem mezi vám a potenciálním zaměstnavatelem, takže je důležité, aby správně a efektivně prezentoval vaše dovednosti a zkušenosti.

Náboráři na americkém trhu práce hledají řadu dovedností a kvalit, včetně technických dovedností, komunikačních schopností a týmové práce. Technické dovednosti - jako je ovládání konkrétních programů nebo strojů - mohou být nezbytné pro určité pozice. Komunikační schopnosti jsou důležité pro téměř každou práci, protože zaměstnavatelé chtějí lidi, kteří se dokážou efektivně vyjádřit a sdílet nápady. Týmová práce je také klíčová, protože mnoho pracovních pozic vyžaduje schopnost pracovat efektivně s ostatními. Při psaní životopisu pro americký trh je tedy důležité uvést tyto a další relevantní dovednosti.

V následujícím textu vám představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které mohou být užitečné při sestavování životopisu pro americký pracovní trh.

Měkké dovednosti (Soft Skills):

 • Komunikační dovednosti (Communication Skills)
 • Schopnost týmové práce (Teamwork)
 • Řešení problémů (Problem-Solving)
 • Flexibilita (Flexibility)
 • Kreativita (Creativity)
 • Schopnost adaptace (Adaptability)
 • Schopnost vedení (Leadership)
 • Emoční inteligence (Emotional Intelligence)
 • Časový management (Time Management)
 • Pracovní etika (Work Ethic)

Tvrdé dovednosti (Hard Skills):

 • Ovládání programu Microsoft Office (Proficiency in Microsoft Office)
 • Programování (Programming)
 • Projektový management (Project Management)
 • Grafický design (Graphic Design)
 • Ovládání strojů a technických zařízení (Machinery and Technical Equipment Operation)
 • Ovládání cizích jazyků (Foreign Language Proficiency)
 • Účetnictví (Accounting)
 • SEO/SEM marketing (SEO/SEM Marketing)
 • Statistická analýza (Statistical Analysis)
 • Znalost právních předpisů (Legal Compliance)

Další důležité sekce pro americký životopis


Přidání dalších kategorií do životopisu může potenciálním zaměstnavatelům poskytnout komplexnější obraz o vašich dovednostech, zkušenostech a zájmech. Mohou také posílit vaši kandidaturu tím, že ukážou, jak se vaše dovednosti a zkušenosti doplňují s požadavky konkrétního pracovního místa. Navíc, některé kategorie, jako je například "Řidičské průkazy", mohou být pro určité pozice zásadní.

Kategorie "Jazyky" je důležitá, protože může potenciálnímu zaměstnavateli ukázat, že jste schopni komunikovat s klienty nebo kolegy, kteří mluví různými jazyky. Toto je obzvláště užitečné pro pozice, které vyžadují častou komunikaci s mezinárodními partnery nebo klienty. V této sekci byste měli uvést, jakými jazyky mluvíte a jaký je váš stupeň ovládání - zda jste rodilý mluvčí, máte pokročilé znalosti, nebo jste na střední úrovni.

Kategorie "IT nástroje" je také velmi důležitá, obzvlášť v dnešní digitalizované době. Znalost a zkušenosti s různými IT nástroji a programy mohou být velkým plusem pro mnoho pozic, ať už jde o software pro zpracování dat, návrhářské programy nebo systémy pro řízení projektů. V této sekci byste měli uvést, s jakými IT nástroji jste pracovali a jak dobře je ovládáte.

Tipy na vylepšení životopisu pro americký pracovní trh


Při psaní životopisu pro trh práce v USA je důležité mít na paměti některé zvláštnosti a očekávání amerických zaměstnavatelů. Následující tipy vám mohou pomoci vytvořit efektivní a přesvědčivý životopis pro americký trh práce:

 1. Personalizace pro pozici: Američané oceňují konkrétnost, takže se snažte svůj životopis přizpůsobit konkrétní pozici, na kterou se hlásíte. Zaměřte se na dovednosti a zkušenosti, které jsou pro danou pozici nejrelevantnější.
 2. Stručnost a přehlednost: V USA je preferován životopis o délce jedné strany, maximálně dvou stran pro ty s dlouholetou praxí. Informace by měly být stručné a snadno srozumitelné.
 3. Použití akčních sloves: Američané dávají přednost dynamickým a aktivním formulacím. Používejte slovesa, která ukazují, co jste konkrétně dokázali nebo dosáhli.
 4. Vynechání osobních údajů: V USA není běžné uvádět v životopise osobní údaje jako je věk, pohlaví, náboženství nebo rodinný stav. Zaměstnavatelé to mohou považovat za neprofesionální a mohlo by to vést k obvinění z diskriminace.
 5. Doložení dovedností konkrétními příklady: Obecné fráze typu "dobré komunikační dovednosti" nejsou dostatečné. Je lepší uvést konkrétní příklady, kdy jste tyto dovednosti využili.
 6. Kontaktní informace: Uveďte své plné jméno, telefonní číslo a profesionální e-mailovou adresu. Pokud máte LinkedIn profil, také ho zahrněte.
 7. Reference: V USA je běžné, že zaměstnavatelé kontaktují reference uvedené v životopise. Uvádějte tedy pouze takové osoby, které o vás mohou říci něco pozitivního a které vědí, že je jako reference uvádíte.
 8. Kontrola pravopisu a gramatiky: Nezapomeňte svůj životopis pečlivě zkontrolovat, nebo ho nechte zkontrolovat někým jiným. Chyby v pravopisu a gramatice mohou působit neprofesionálně.
spojene staty americke zeme

Motivační dopisy pro americký trh práce


Přiložení motivačního dopisu k životopisu při hledání práce v USA je klíčové, protože americké firmy často hledají uchazeče, kteří nejen splňují požadavky na dovednosti, ale také jsou motivováni a nadšení pro danou roli. Motivační dopis vám dává příležitost detailněji vysvětlit své zkušenosti a dovednosti a ukázat, proč byste byli pro danou pozici ideální. V USA je tento dopis také považován za projev profesionálního přístupu a schopnosti komunikovat efektivně. Navíc, pokud se ucházíte o pozici v konkurenčním oboru, dobře napsaný motivační dopis může být rozhodující při výběru mezi několika kvalifikovanými kandidáty.

Příprava na pracovní pohovor při žádosti o práci v USA


Příprava na pracovní pohovor je klíčový krok ke získání pracovní pozice, kterou si přejete, zejména pokud se jedná o práci v tak konkurenčním prostředí, jakým jsou Spojené státy americké. Zvláště v USA, kde je kladen velký důraz na profesionální prezentaci, je důležité vědět, co dělat a co nedělat při přípravě na pohovor. Následující tipy vám mohou pomoci lépe se připravit a zvýšit vaše šance na úspěch.

Co dělat:

 1. Proveďte důkladný výzkum o firmě: Zjistěte co nejvíce o firmě, její kultuře, hodnotách a očekáváních. To vám poskytne lepší představu o tom, co od vás bude očekávat.
 2. Připravte se na běžné otázky: Připravte se na otázky, které jsou často kladeny během pracovních pohovorů, například "Proč bychom měli zaměstnat právě vás?" nebo "Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?".
 3. Oblečte se profesionálně: Neformální oblečení může v USA být vnímáno jako nedostatek respektu. I když je firma známa svou neformální kulturou, je lepší se při pohovoru obléknout formálněji.
 4. Vyzkoušejte si cestu: Pokud je to možné, vyzkoušejte si cestu na místo pohovoru předem, abyste předešli zpoždění kvůli nepředvídaným okolnostem.

Co NEdělat:

 1. Nepřehánějte se s osobními detaily: Během pohovoru se soustřeďte na své profesionální dovednosti a zkušenosti, nikoli na osobní život.
 2. Nezapomeňte na otázky: Nejenom že musíte odpovídat na otázky, ale také byste měli mít připravené nějaké otázky pro potenciálního zaměstnavatele. Ukáže to, že máte skutečný zájem o pozici a firmu.
 3. Nebuďte arogantní: Je důležité ukázat sebevědomě, ale pokud překročíte hranici a stanete se arogantními, může to působit nepříznivě.
 4. Nespěchejte s odpovědmi: Pokud potřebujete chvilku na přemýšlení, než odpovíte na otázku, není v tom nic špatného. Lépe promyšlená odpověď je vždy lepší než rychlá, ale nepromyšlená.

Osvědčené postupy při žádosti o pracovní pohovor v USA


Při žádosti o zaměstnání v USA je důležité vytvořit účinný a profesionální životopis. Americký životopis, někdy nazývaný také resume, se obvykle zaměřuje na konkrétní dovednosti, zkušenosti a úspěchy kandidáta relevantní pro pozici, o kterou se uchází. Měl by být stručný, ale zároveň obsahovat dostatek informací, aby potenciální zaměstnavatel mohl posoudit kvalifikaci a zkušenosti kandidáta.

Motivační dopis pak slouží jako doplněk životopisu a poskytuje kandidátovi možnost vysvětlit, proč by měl být vybrán pro danou pozici. Měl by být osobní, ale profesionální a zaměřit se na to, jak kandidátova jedinečná kombinace dovedností, zkušeností a motivace může přínést hodnotu pro společnost.

Pracovní pohovor je pak klíčovou součástí procesu žádosti o zaměstnání. Kandidáti by měli být dobře připraveni, předem se seznámit s firmou a pozicí, o kterou se ucházejí, a mít připravené odpovědi na běžné otázky z pohovoru. Je také důležité přijít na pohovor včas, být profesionální a udržovat pozitivní postoj.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Nejčastější dotazy týkající se žádosti o zaměstnání a psaní životopisu pro americký trh práce

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi americkým a evropským životopisem?

Americký životopis, často označovaný jako resume, je obvykle stručnější než evropský životopis a obvykle neobsahuje více než jednu stránku. Na rozdíl od evropského životopisu, americký životopis obvykle neobsahuje osobní údaje, jako je datum narození, stav občanství, rodinný stav nebo fotografie, protože to může být považováno za diskriminační. Důraz je kladen na konkrétní dovednosti a zkušenosti relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte.

Jaký formát by měl mít můj životopis, když se ucházím o práci v USA?

Americký životopis by měl být strukturován tak, aby byl co nejstručnější a nejjasnější. Obvykle začíná kontaktními údaji, následuje cíl kariéry nebo profesní shrnutí, pracovní zkušenosti, vzdělání, dovednosti a reference. Všechny informace by měly být relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Důležité je také udržovat konzistentní formátování a styl po celou dobu a používat bullet body pro snadnou čitelnost.

Jaký je proces ucházení se o práci v USA pro cizince?

Proces ucházení se o práci v USA pro cizince může být komplikovaný a zahrnuje několik kroků. Nejdříve musíte najít zaměstnavatele, který je ochoten vás zaměstnat a sponzorovat vás pro pracovní vízum. Poté musíte podat žádost o pracovní vízum do USA, což obvykle zahrnuje vyplnění formulářů, účast na pohovoru na velvyslanectví nebo konzulátu a čekání na schválení. Během tohoto procesu je důležité, aby byl váš životopis a dopis zaměstnavateli psán v americkém stylu a formátu.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis