Zpracovatel daně: Životopis s příklady a vzory + profesionální rady a tipy, jak napsat přesvědčivé CV

Daňoví poradci jsou zodpovědní za vypracování podrobných daňových přiznání a poskytování poradenství klientům ohledně jejich daňových povinností. Zaměstnavatelé hledají uchazeče, kteří mají potřebnou kvalifikaci, a dobře se s nimi pracuje, proto byste měli napsat životopis daňového poradce, který tyto standardy odráží.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Možná se vám dobře pracuje s čísly a jste připraveni poskytovat svým budoucím klientům podrobné daňové poradenství. Ale víte, jak tyto dovednosti vyjádřit v životopise daňového poradce? Přečtěte si naše profesionální rady a tipy, jak napsat profesionální životopis zpracovatele daní , který vám zajistí práci!

📌 Tip : Jak napsat životopis během deseti minut a ještě udělat skvělý dojem na potenciálního zaměstnavatele? Odpovědí je některá z našich moderních šablon CV , díky které se vám veškeré informace přehledně vejdou na jednostránkový dokument bez nutnosti vynechávat potřebné údaje!

Zpracovatel daně není vaše profese? Hledáte návod, jak napsat jiný životopis? Chtěli byste pracovat třeba v úvěrové společnosti nebo v bance? Pokud hledáte inspiraci pro sestavení vlastního životopisu daňového poradce, už nemusíte. Máme pro vás další příklady životopisů z finančního a bankovního sektoru. Podívejte se například na náš vzorový životopis účetní , úvěrového úředníka nebo finančního poradce .

Naše příklady životopisů vám umožní co nejúčinněji vypíchnout vaši pracovní historii, další potřebnou kvalifikaci společně s dovednostmi, a poskytnou vám tak větší šanci na získání práce, o kterou se ucházíte.


Zpracovatel daně

Jaký je průměrný plat v oblasti poskytování daňového poradenství?

Jak je to v souvislosti s průměrnými platy daňových poradců a poradkyň v České republice? Z průzkumu provedeného jedním z předních pracovních portálů vyplývá, že se roční průměrný příjem může pohybovat okolo milionu korun, a to konkrétně až 1 056 912 Kč. Minimální průměrný plat je pak 86 922 Kč hrubého měsíčně.

💡 Poznámka : Výše uvedené hodnoty slouží pouze pro účely udělání si představy o platových podmínek. Reálná výše platu se bude lišit v závislosti na tom, po jak dlouhou dobu pracujete v oboru, typu zaměstnavatele, počtu klientů nebo na lokalitě.

Tvorba životopis daňového poradce po obsahové i formální stránce

Daňoví poradci jsou odborníci, kteří se vyznají ve složitosti daňového zákona a pomáhají lidem maximalizovat jejich daňová přiznání. Váš životopis by měl mít hodně společného s daňovým přiznáním. Měl by být přesný, uspořádaný a přizpůsobený potřebám potenciálního zaměstnavatele. V této příručce si projdeme několik praktických příkladů ze životopisů daňových poradců, které vám pomohou maximalizovat úspěch při hledání práce.

Formát

Pro životopis daňového poradce bez praxe můžete použít tři formáty :

 • chronologický,
 • funkční,
 • hybridní/kombinovaný.

Jednotlivé formáty budou pro některé kandidáty různě výhodné, takže než se rozhodnete, který formát uplatníte ve svém životopise daňového poradce, zhodnoťte svou celkovou kvalifikaci, zázemí.

Rozvržení

 • Použijte chronologické uspořádání životopisu, které dává vaše nedávné úspěchy do popředí.
 • Vyberte si dobré fonty životopisu. Klasické písmo je vždy nejlepší - doporučujeme Arial, Times New Roman či Calibri.
 • Nezahlcujte životopis příliš mnoha informacemi. Místo toho ponechte dostatek bílého místa.
 • Pokud si nejste jisti, co je lepší - životopis ve formátu PDF nebo ve Wordu, v takovém případě volte PDF. Pokud zaměstnavatel nepožaduje jiný formát souboru.

Struktura

Údaje musí být rozděleny do jednotlivých sekcí tak, aby měl čtenář rychlý přístup k informaci, kterou hledá. Začněte profesionálním záhlavím, které obsahuje kontaktní údaje vašeho životopisu. Vytvořte přehledné a snadno sledovatelné části životopisu, mezi které patří:

 • Kontaktní údaje (vyvarujte se uvádění osobních údajů v životopise)
 • Profesní shrnutí či kariérní cíl
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Doplňkové sekce
💡 Poznámka : Odlišné sekce vymezují hranice mezi jednotlivými typy informací. Body s odrážkami rozvádějí důležité informace do stručných celků.

Osobní údaje do záhlaví nepatří! Uveďte pouze kontaktní údaje, které jsou relevantní!

Část "Kontaktní údaje" je důležitá v každém životopise, včetně životopisu daňového poradce. Poskytuje potenciálním šéfům potřebné údaje k tomu, aby vás mohli kontaktovat za účelem jednání nebo pohovoru o vaší žádosti.

Nezapomeňte, že hlavním cílem této části je usnadnit potenciálním šéfům kontakt s vámi. Dbejte tedy na to, aby byly všechny informace aktuální a správné. Před odesláním životopisu vše překontrolujte, protože i malá chyba by vás mohla stát šanci získat práci.

Jeden překlep v kontaktních informacích uvedených v záhlaví, a s prací se můžete rozloučit! Dejte si tak záležet na tom, aby bylo vše v pořádku!

Uveďte následující:

V této části uveďte své celé jméno, telefonní číslo a pracovní e-mailovou adresu. Ujistěte se, že používáte e-mail, který vypadá profesionálně, ideálně s vaším jménem a příjmením. Nepoužívejte e-maily s přezdívkami nebo těžko srozumitelné řetězce čísel a písmen. Ty mohou náborovým pracovníkům ztížit vyhledávání vašich zpráv.

 • Celé jméno a příjmení společně s akademickým titulem
 • Název své profese, za účelem přesnosti jej uveďte co nejkonkrétněji
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Místo bydliště
 • Odkaz na LinkedIn či na profesní webové stránky

Pokud se to hodí, můžete uvést také svůj profil na síti LinkedIn nebo jiných souvisejících profesních sítích. Tyto stránky mohou poskytnout další informace o vašich dovednostech, zkušenostech a profesních kontaktech.

⚠️ Varování : Citlivé a osobní údaje v životopise neuvádějte. V dnešní praxi to není nutné ani žádané. Zaměstnavatel nemá právo na vybírání kandidátů na základě jejich rodinného stavu apod. Uvádět byste měli pouze relevantních kontaktní údaje, které jsou aktuálně platné a vypsané bez nechtěných překlepů. Pokud se dopustíte chyby, zaměstnavatel se vám nikdy neozve nazpět.


Zpracovatel daně

Jak napsat pracovní zkušenosti zpracovatele daní?

Efektivní sekce o pracovních zkušenostech by se měla zaměřit na shrnutí relevantních pracovních rolí, úspěchů a dosažených výsledků, které prokazují hluboké znalosti daňových zákonů a předpisů, úspěšnou přípravu daní a pevné vztahy s klienty.

Měla by potenciálním zaměstnavatelům ukázat, že uchazeč má za sebou prokazatelné výsledky v oblasti poskytování přesných a včasných daňových přiznání při zachování vysoké úrovně spokojenosti klientů.

Kromě toho by část o pracovních zkušenostech měla zdůraznit technické znalosti přípravce daní, včetně znalosti daňového softwaru a znalosti různých daňových formulářů a rozpisů.

Měla by také ukázat jeho schopnost kritického myšlení a řešení složitých problémů souvisejících s daněmi, jako je identifikace odpočtů a zápočtů, které mohou minimalizovat daňovou povinnost klienta.

Celkově by oddíl o pracovních zkušenostech měl informovat o schopnosti daňového poradce poskytovat klientům výjimečné služby a zároveň zajistit dodržování všech příslušných daňových zákonů a předpisů.

Měla by prokazovat jeho odborné znalosti v oblasti přípravy daní a jeho snahu udržovat si přehled o nejnovějších změnách v daňových zákonech a předpisech.

Osvědčené postupy pro sekci pracovních zkušeností:

 • Zdůrazněte své zkušenosti s přípravou daní pro fyzické osoby, malé podniky nebo právnické osoby.
 • Ukažte své znalosti daňových zákonů a předpisů, včetně všech aktualizací a změn, které jste sledovali.
 • Vyčíslete své úspěchy, například počet daňových přiznání, která jste připravili, nebo částku, kterou jste klientům ušetřili prostřednictvím odpočtů nebo kreditů.
 • Popište svůj postup pro zajištění přesnosti a dodržování předpisů při přípravě daňových přiznání, včetně všech opatření pro kontrolu kvality, která jste zavedli.
 • Zdůrazněte své komunikační dovednosti, včetně toho, jak klientům vysvětlujete složité daňové pojmy a jak spolupracujete s dalšími odborníky, jako jsou účetní nebo právníci.
 • Zmiňte se o softwaru nebo technologiích, které umíte používat pro přípravu daní.
 • Uveďte příklady toho, jak jste poskytli výjimečný zákaznický servis, například že jste se snažili odpovědět na dotazy klientů nad rámec svých možností nebo jste problémy řešili rychle a efektivně.
 • Používejte jazyk a terminologii specifickou pro dané odvětví, abyste prokázali své odborné znalosti a obeznámenost s oblastí přípravy daní.

Příklady

TaxPro s.r.o., Praha
Daňová poradkyně na volné noze
Leden 2012 až září 2023
 • Příprava daňových přiznání pro fyzické osoby, malé podniky a právnické osoby
 • Prověřování daňových přiznání klientů z předchozích let (vyplněná jimi samými nebo jinými společnostmi) na žádost klienta s cílem zjistit případné opomenuté odpočty
 • Reagování na případné stížnosti nebo dotazy klientů a jejich včasné řešení, dosažení 98% nebo vyššího hodnocení spokojenosti klientů
 • Reprezentace společnosti na oborových konferencích a sezónních veletrzích s cílem získat nové zakázky a zvýšit povědomí o značce společnosti
 • Účast na pravidelných školeních a seminářích dalšího vzdělávání s cílem udržení aktuálních znalostí o platných daňových zákonech a postupech

📌 Tip : Také přidejte příklady z praxe s čísly! Suchý výčet vašich pracovních povinností na předešlých pozicích nikoho neosloví! Buďte konkrétní!

Deloitte Operation Services s.r.o., Praha
Senior daňový poradce pro malé a střední podniky
Září 2017 až současnost
 • Analýza více než 150 finančních záznamů, včetně výkazů příjmů, dokladů o výdajích a předchozích daňových přiznání, s cílem určit strategii pro přípravu aktuálních daňových přiznání
 • Provádění správných zápisů do daňových formulářů a vypočítat výši daní, které jednotlivec nebo firma dluží, pomocí pokynů k daňovým formulářům a daňových tabulek
 • Provádění rozhovorů s více než 40 klienty a podniky s cílem získat informace o odpočitatelných výdajích, slevách a zdanitelných příjmech
 • Účast na 3+ ročních seminářích a absolvování kurzů dalšího vzdělávání s cílem získat aktuální informace o změnách ve státních daňových zákonech
 • Zvýšení počtu vracejících se firem a doporučení o 25 % během jednoho roku

Jak napsat životopis, pokud nemáte se zpracováním daní žádné zkušenosti?

Jak napsat životopis v případě, že nemáte zkušenosti? O práci daňového poradce se můžete i tak ucházet, jen na to musíte jít chytře! V rozsahu pracovních zkušeností můžete uvést zkušenosti ze školní praxe, studentské stáže, brigád a dobrovolnické činnosti - a to za předpokladu, že jste si z nich odnesly přenositelné dovednosti. Zaměřte se tedy na přenositelnost svých tvrdých i měkkých dovedností!

Kromě dovedností se zaměřte na své vzdělání a nebojte se jej dopodrobna popsat a rozepsat - a to včetně hlavní náplně studia.

Hledáte si svou první práci v podobě pracovní stáže při studiu nebo v rámci absolventské praxe? Silný životopis stážisty v daňové oblasti by měl zdůrazňovat důkladné rešeršní a analytické dovednosti, jakož i hluboké znalosti daňových zákonů a předpisů. Zdůrazněte své zkušenosti s přípravou a podáváním daňových přiznání pro různé subjekty, včetně mezinárodních klientů, a ukažte svou schopnost pomáhat při daňových auditech a odvoláních. Dále prokažte svou spolupráci s vyššími daňovými odborníky a svůj přínos k růstu příjmů a klientské základny daňového oddělení.


Zpracovatel daně

Pro práci zpracovatele daní je zapotřebí vysokoškolský titul a odporná certifikace

Vaše vzdělání je obzvláště důležité, pokud máte životopis začínajícího daňového poradce. Vaše vzdělání je formálním a definitivním důkazem vašich znalostí a dovedností v oblasti daňových zákonů a přípravy daní.

Většina daňových poradců potřebuje alespoň bakalářské vzdělání v oblasti financí. Spousta šéfů má ale ráda lidi, kteří mají vyšší vzdělání, jako je například magisterský titul z oblasti účetnictví, financí nebo něčeho podobného. Mít tyto školní úspěchy vám může pomoci odlišit se od ostatních zájemců o tuto práci.

Kromě absolvování školy existují různé certifikáty, díky nimž může daňový poradce vypadat lépe. Nejobvyklejším z nich je získání titulu certifikovaného daňového poradce. K získání tohoto certifikátu musíte složit jednotnou zkoušku a splnit státní pravidla, která často zahrnují absolvování kurzu pro daňové poradce.

Výběr nejlepších dovedností v souladu s popisem práce z nabídky

Jako pracovník pro přípravu daňových přiznání jste zodpovědní za to, aby jednotlivci a podniky dodržovali daňové zákony a předpisy a zároveň minimalizovali své daňové povinnosti. Abyste v této důležité roli vynikli, musíte mít jedinečnou kombinaci technických znalostí a interpersonálních dovedností. Při sestavování části životopisu věnované dovednostem je cílem ukázat vaše odborné znalosti v oblasti přípravy daní, účetnictví a finanční analýzy, stejně jako schopnost efektivně komunikovat s klienty, zvládat termíny a být v obraze ohledně nejnovějších daňových zákonů a předpisů.

Dobře zpracovaná část věnovaná dovednostem ukáže potenciálním zaměstnavatelům, že máte znalosti, zkušenosti a interpersonální dovednosti potřebné k tomu, abyste poskytovali výjimečné služby v oblasti přípravy daní a pomáhali jejich klientům dosáhnout jejich finančních cílů.

V následujících odstavcích vám nastíníme hlavní tvrdé a měkké dovednosti, které se neustále objevují v životopisech úspěšných daňových poradců. Jejich uvedení do životopisu povede k podepsání pracovní smlouvy! Dále se inspirujte v pracovním inzerátu tak, aby váš životopis odrážel požadavky zaměstnavatele.

Znalost daňových zákonů a další tvrdé dovednosti

 • Daňové plánování a tvorba strategií
 • Výzkum a analýza daňových zákonů
 • Maximalizace daňových odpočtů a slev na dani
 • Poradenství a podpora při účetních auditech
 • Příprava a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Řízení vztahů s klienty
 • Poradenství v oblasti dodržování daňových předpisů
 • Příprava daňových přiznání fyzických a právnických osob
 • Daňové prognózy a předpovědi
 • Znalost aktuálních daňových zákonů a předpisů

Komunikační a organizační dovednosti a další měkké dovednosti

 • Důraz na detaily a přesnost
 • Řízení času a organizace
 • Silné komunikační a interpersonální dovednosti
 • Řešení problémů a kritické myšlení
 • Přizpůsobivost a schopnost sledovat změny v oboru
 • Pozornost věnovaná detailům a přesnosti
 • Etika a bezúhonnost
 • Týmová práce a spolupráce
 • Průběžné vzdělávání a profesní rozvoj

Zahrňte doplňkové sekce, díky kterým získáte náskok pře konkurencí

Sekce " Členství v profesních skupinách " je v životopise daňového poradce opravdu důležitá. Ukazuje, jak jste zapojeni do profesních skupin. Dokazuje také, že jste odhodláni učit se o nejnovějších trendech, pravidlech a způsobech práce v oblasti přípravy daní.

Díky členství ve známých profesních skupinách působíte důvěryhodněji. Ukazuje to také, že jste odhodláni se neustále učit a kariérně růst. Zaměstnavatelé vidí, že jste aktivním hráčem v oboru, který podniká kroky k tomu, aby byl neustále informován o změnách v daňových zákonech a pravidlech.

Příprava daní často vyžaduje znalost široké škály softwaru . Uveďte proto znalost všech účetnických, daňových a dalších programů, které ovládáte.

Mezi další části, které můžete připojit, patří například:

 • Kurzy, semináře, školení a certifikace
 • Znalost technologií a softwaru
 • Další počítačové dovednosti
 • Jazykové dovednosti
 • Zájmy a záliby

Zpracovatel daně

Napište přesvědčivé profesní shrnutí

Profesní shrnutí životopisu daňového poradce by mělo být schopno shrnout obsah vašeho životopisu daňového poradce ve dvou až třech větách. Nezapomeňte, že náboroví pracovníci si nemohou dovolit strávit nad jedním životopisem mnoho času, takže zahrnutí shrnutí životopisu jim může pomoci rychle si udělat představu o tom, kdo jste jako kandidát.

Příklady

Správně
Jsem cílevědomý daňový poradce s více než 5 lety zkušeností s přípravou bezchybných daňových formulářů pro klienty z řad fyzických i právnických osob s cílem maximalizovat jejich finanční zdraví. Dovedu využívat znalosti legislativy a předpisů, poskytovat vynikající služby klientům a udržovat vysoké standardy stanovené vaší organizací. Při přípravě finančních dokumentů postupuji pečlivě a pouze v nejlepším finančním zájmu klienta.

Chybně
Jsem daňová poradkyně se zkušenostmi s přípravou daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby, která hledá novou příležitost, jak využít své dovednosti a znalosti v náročném prostředí.

Toto profesní shrnutí pro poradce v daňové oblasti je třeba vylepšit, protože v něm chybí konkrétní úspěchy, dovednosti nebo kvalifikace, které by uchazečku odlišily od ostatních uchazečů. Toto shrnutí poskytuje pouze obecný přehled o zkušenostech uchazečky, aniž by zmiňovalo konkrétní odvětví nebo typy daňových přiznání, které připravovala.

Nemáte zkušenosti? Vytvořte kariérní cíl!

Naopak, pokud jste čerstvě po škole nebo chcete začít svou kariéru v oblasti přípravy daní, můžete připojit kariérní cíl: "Čerstvý absolvent účetnictví se zkušenostmi z praxe v daňových službách, který si přeje získat pozici junior daňového poradce, kde by využil své silné analytické schopnosti a znalost federálních a státních daňových zákonů."

Mějte na paměti, že působivý kariérní cíl by měl být dostatečně lákavý, aby motivoval potenciální zaměstnavatele k dalšímu čtení vašeho životopisu. Měl by vyjadřovat nejen to, čeho chcete na dané pozici dosáhnout, ale také hodnotu, kterou můžete společnosti přinést.

Příklady

Správně
Jsem pečlivý a vysoce motivovaný pracovník pro přípravu daňových přiznání, který hledá základní pozici junior daňového poradce, kde by využil své silné analytické schopnosti a vášeň pro čísla k zajištění přesného vyplňování daňových přiznání a poskytování výjimečného zákaznického servisu klientům.

Tento cíl životopisu je pro začínající daňové poradce velmi důležitý, protože ukazuje příslušné dovednosti, vzdělání a ochotu uchazeče učit se a přispívat k úspěchu organizace. První cíl zdůrazňuje uchazečovu pozornost k detailům a dovednosti v oblasti zákaznického servisu, což jsou důležité vlastnosti pro pracovníka přípravy daní.

Chybně
Hledám pozici daňového poradce, kde bych mohl využít své dovednosti a znalosti a přispět tak k úspěchu společnosti.

Tento cíl životopisu pro začínající daňové poradce je třeba zlepšit, protože není dostatečně konkrétní a nepředstavuje jedinečnou hodnotu nebo dovednosti, které uchazeč může nabídnout. Cíl je obecný a neposkytuje žádné informace o kandidátově minulosti, nadšení a motivaci nebo relevantních zkušenostech.

Rady a tipy, jak v tomto konkurenčním prostřední vyniknout a napsat vítězný životopis

Použijte skutečné popisy práce daňového poradce, abyste získali nápady pro napsání části o pracovních zkušenostech: V životopise daňového poradce by měly být zdůrazněny vaše zkušenosti s různými druhy daní a daňovými zákony. A protože každá společnost má vlastní soubor specifických požadavků, ujistěte se, že svůj životopis přípraváře daní optimalizujete pro každou pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Zkuste si přečíst různé popisy pracovních pozic pro přípraváře daní, abyste získali nápady, co napsat do vlastního životopisu, a abyste lépe porozuměli požadavkům jednotlivých společností.

Zahrňte své portfolio / vedlejší projekt / osobní webovou stránku: Pokud jste měli nějaké vedlejší projekty, portfolia nebo osobní webové stránky, které zdůrazňují vaše dovednosti jako daňového poradce nebo jsou v souladu s kontextem práce, jejich zahrnutí do vašeho životopisu daňového poradce na základní úrovni může pomoci zvýšit vaši pozici u náborářů; protože vám dají šanci zdůraznit vaši kvalifikaci.

Pozor na relevantnost a chyby : Zaměstnavatel se nechce probírat mořem informací v životopise, aby zjistil, zda se kandidát na danou pozici hodí. Životopis daňového poradce musí být stručný, přehledný, lákavý a snadno čitelný. Váš životopis by měl splňovat všechny výše uvedené podmínky beze zbytku. Celkový tón musí být profesionální. Ujistěte se rovněž, že dokument neobsahuje žádné gramatické ani stylistické chyby.

Rekapitulace hlavní bodů z tohoto průvodce

V životopise daňového poradce by měly být zdůrazněny odborné znalosti v oblasti strategií daňového plánování, výzkumu a analýzy daňových předpisů a poskytování odborného daňového poradenství kolegům a klientům. Zdůraznění zkušeností se správou daňových rezerv pro účetní závěrky, udržováním vztahů s daňovými úřady a identifikací zlepšení procesů může ukázat vaši schopnost zajistit dodržování předpisů a zvýšit efektivitu. Kromě toho můžete prokázat své úspěchy při přípravě a přezkoumávání daňových prognóz, asistenci při auditech a sledování změn v daňových zákonech, což může demonstrovat vaši přizpůsobivost a snahu o spokojenost klientů.


Zpracovatel daně

Ukažte zájem o pozici zpracovatele daní prostřednictvím motivačního dopisu!

Jako daňový poradce chápete, že při správě financí je důležité dbát na detaily a přesnost. Stejně tak spojení vašeho životopisu s dobře zpracovaným motivačním dopisem vám může poskytnout značnou výhodu na trhu práce a zvýšit vaše šance na úspěch při pohovoru.

Motivační dopis je rozšířením vašeho životopisu, příležitostí představit vaše dovednosti a zkušenosti osobnějším a poutavějším způsobem.

Níže uvádíme několik zákaldních tipů k vytvoření dokonalého motivačního dopisu:

 • Přizpůsobte svou žádost a ukažte svůj skutečný zájem o společnost a pracovní pozici.
 • Zdůrazněte své zkušenosti s daňovými zákony a předpisy a jak je můžete uplatnit ve prospěch společnosti.
 • Sdělte, že rozumíte potřebám společnosti a jak jí můžete pomoci dosáhnout jejích finančních cílů.
 • Podělte se o úspěchy, které se do vašeho životopisu nevešly, například jak jste pomohli klientům ušetřit peníze na daních.
 • Prokažte své psací a komunikační dovednosti, které jsou pro pracovníky přípravy daní při komunikaci s klienty a finančním úřadem nezbytné.

Chcete-li napsat skvělý motivační dopis pro daňového poradce, na začátku se představte a uveďte své kontaktní údaje (uvádění osobních údajů je nemístné kvůli zákonu na ochranu osobních údajů a kvůli možným dalším omezení zpracování údajů). Motivační dopis by měl také obsahovat informace o vašich relevantních zkušenostech, úspěších, dovednostech a vzdělání. Nezapomeňte vysvětlit, proč je pro vás daná pozice ideální, a své motivy, proč se o ni ucházíte. Nakonec zdvořile uzavřete a poděkujte náborovým pracovníkům za to, že si našli čas na přečtení vašeho motivačního dopisu pro daňové poradce.

Často kladené otázky (FAQ)

Jaká je náplň práce daňového poradce?

Úkolem daňového poradce je připravovat a podávat daňová přiznání pro fyzické i právnické osoby. Náplň práce zahrnuje identifikaci potenciálních daňových úlev a závazků a zajištění přesného a včasného podání přiznání.

Mezi další pracovní úkoly daňového poradce patří například:

 • vyplňování daňových formulářů podle standardních zásad,
 • výpočet daní při dodržování daňových předpisů,
 • příprava a pomoc při přípravě složitých daňových přiznání,
 • odhalování potenciálních odpočtů nebo zápočtů;
 • poradenství ohledně pravděpodobných daňových povinností;
 • ověřování dokumentů za účelem kontroly správnosti;
 • výpočet a fakturace za přípravu formulářů a příprava daňových přiznání pomocí automatizovaného softwaru.

Jaké jsou nejčastěji požadované dovednosti daňového poradce?

Požadované dovednosti a schopnosti zahrnují následující - výjimečné matematické dovednosti, smysl pro detail; dobrou schopnost čtení s porozuměním, znalost daňových zákonů, právních kodexů, precedentů a vládních nařízení; znalost administrativních a úředních postupů a silné deduktivní schopnosti. Dále je zapotřebí schopnost dodržovat termíny a respektovat zákon na ochranu osobních údajů.

Jak mohu v životopise zdůraznit své zkušenosti jako daňový poradce?

Chcete-li zdůraznit své zkušenosti s přípravou daňových přiznání, uveďte konkrétní údaje o počtu a typech daňových přiznání, které jste připravili, o specializovaných daňových oblastech, v nichž máte zkušenosti (např. daně z příjmů právnických osob nebo daně ze samostatné výdělečné činnosti), a o úspěších nebo zlepšeních, kterých jste dosáhli na předchozích pozicích v oblasti přípravy daní.

Existují nějaké konkrétní tipy na životopis pro začínající daňové poradce?

Pro začínající daňové poradce je důležité zdůraznit všechny příslušné vzdělávací kurzy nebo stáže, zdůraznit přenositelné dovednosti (například smysl pro detail nebo analytické schopnosti) a ukázat ochotu učit se a přizpůsobit se v oblasti přípravy daní.

Jak dlouhý by měl být životopis daňového poradce?

Životopis daňového poradce by měl mít ideálně jednu stranu, maximálně pak až dvě strany. Je to proto, že daňoví poradci mají obvykle specifický soubor dovedností a zkušeností, které jsou pro jejich profesi důležité, a je důležité je stručně a jasně zdůraznit. Je důležité si uvědomit, že ačkoli se může zdát, že delší životopis poskytuje více informací, ve skutečnosti může potenciální zaměstnavatele zahltit a může způsobit, že přehlédnou důležité detaily.

Navíc kratší životopis, který je dobře uspořádaný a snadno čitelný, může na potenciálního zaměstnavatele udělat silnější dojem. Při tvorbě životopisu daňového poradce je důležité zaměřit se na relevantní zkušenosti, vzdělání a certifikace. Důležité je také přizpůsobit životopis konkrétnímu pracovnímu místu nebo společnosti, o které se ucházíte, a zdůraznit dovednosti a zkušenosti, které jsou pro danou pozici obzvláště důležité. Celkově lze říci, že jedno- až dvoustránkový životopis, který je dobře uspořádaný a přizpůsobený na míru bude úspěšnější, než pětistránkový elaborát.

Jak mohu vyzdvihnout svůj životopis daňového poradce?

Aby váš životopis vynikl, zdůrazněte relevantní úspěchy a zkušenosti s přípravou daní, uveďte všechny specializované znalosti nebo certifikace, přizpůsobte svůj životopis konkrétním požadavkům na pracovní pozici a zajistěte, aby byl váš životopis dobře organizovaný, bez chyb a snadno čitelný.

Co se změnilo při tvorbě CV po přijetí zákona o ochraně osobních údajů a jak těmto změnám přizpůsobit životopis?

Kvůli zákonu pro ochranu osobních údajů a zpracování osobních údajů doporučujeme kromě kontaktních údajů neuvádět žádné další osobní údaje nebo citlivé informace. Při odesílání životopisu přes speciální servery také budete muset dát souhlas se zpracování osobních údajů.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis