Životopis návrháře interiérů - jak na to

Návrhář interiérů, často nazývaný také interiérový designér, je velmi atraktivní povolání pro svou kreativitu, renomé a - u těch opravdu úspěšných - také vysoké výdělky. Interiérový designér (nebo samozřejmě interiérová designérka), jak už z názvu vyplývá, navrhuje a vytváří interiéry. Ať už bytů, domů nebo třeba komerčních a průmyslových budov. Pracovat může na nových interiérech nebo provádí jejich rekonstrukce, modernizace či jednoduše úpravy v různém rozsahu.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Nároky kladené na návrháře interiéru jsou vysoké. Musí být velmi tvůrčí, schopný respektovat zadání, přání a potřeby klienta, vcítit se do něj a připravit takový návrh, se kterým bude spokojen ne jen on sám, ale také ten, kdo si ho najal. Musí mít rozsáhlé znalosti v oblasti vlastností různých materiálů, znát všechny nové trendy, dokázat vhodně komunikovat svou představu nejen s klientem, ale také s dalšími členy realizačního týmu a mnoho dalšího.

Pokud chcete být úspěšným interiérovým designérem, čeká vás spousta práce. Možnosti uplatnění pro návrháře interiérů jsou široké. Můžete pracovat jako samostatně výdělečně činné osoby, založit si vlastní firmu nebo se nechat zaměstnat. A to buď v nějaké společnosti zaměřené na interiérový design a architekturu nebo i na jiných místech. Například v obchodech s nábytkem a vybavením do domácnosti, nějaké stavební firmě nebo jednoduše kdekoli, kde jsou pravidelně potřeba profesionální návrhy pro interiér. Každopádně ke shánění zakázek, klientů nebo zaměstnavatelů budete potřebovat špičkový životopis. V tomto článku si povíme, jak si připravit takový, který vám ve vaší kariéře jako návrhář interiérových prvků staveb pomůže.

Návrhář interiéru - struktura životopisu

Stejně jako má v dobře navrženém interiéru vše své místo, kvalitní životopis sestává z ustálené struktury. Ta umožňuje tomu, kdo ho čte, snadno nalézt všechny potřebné informace. Váš životopis návrháře interiéru by měl také odrážet, že dokážete pracovat s prostorem. Neměl by proto pro vás být problém sestavit ho tak, aby vyšel na jednu stranu, aniž by vám v něm něco důležitého chybělo nebo na úkor přehlednosti a čitelnosti.


Návrhář interiérů životopis

V tomto článku si společně projdeme jednotlivé sekce životopisu a uvedeme si také příklady, jak může vypadat jejich obsah. Jedná se o následující základní sekce: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti. Pozornost budeme věnovat také Referencím, protože nejlépe za vás bude mluvit vaše již odvedená práce - a spokojení klienti či zaměstnavatelé.

Záhlaví

Záhlaví je příležitost ukázat svůj cit pro design. Je to první část životopisu, na kterou padne oko čtenáře. Mělo by být atraktivní, upoutat pozornost, ale současně působit profesionálně. Co se týče obsahu, do záhlaví patří vaše jméno, pozice a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail).

Můžete sem připojit také odkaz na nějakou vaši online prezentaci. Ať už se bude jednat třeba o profesní síť LinkedIn nebo vaše vlastní webové stránky, kde prezentujete to nejlepší ze své práce. Je dobré případné odkazy aktualizovat podle příležitosti, o kterou se zrovna ucházíte. Například, pokud chcete získat zakázku na design interiérového prostředí kanceláří, zvolte ukázky podobné práce.

Profil

Profil je sekce životopisu, kde stručně a výstižně shrnete, kdo jste jako návrhář interiérového designu. Můžete zde uvést délku své praxe, zdůraznit své vzdělání nebo podtrhnout cokoli, co považujete za svou největší konkurenční výhodu. Opět je dobré text uzpůsobit podle toho, koho zrovna svým životopisem oslovujete. Zdůraznit to, co očekáváte, že bude pro klienta či náboráře nejrelevantnější a přiměje ho to, aby životopis ńeodložil, ale četl dál.


Návrhář interiérů životopis

Příklad:

Moderní interiérový designér s více než 10 lety zkušeností v navrhování a realizaci interiérů domovů a kanceláří. Můj návrh obdržel ocenění Interiér roku 2021. Design interiéru je pro mě vyjádřením osobnosti jeho uživatele a vždy kladu důraz na naprostou spokojenost zákazníka. Vždy dohlížím na kompletní realizaci projektu, v čemž mi pomáhají mé nadstandardní technické znalosti a schopnost efektivního řízení realizačního týmu.

Pracovní zkušenosti

Pracovní zkušenosti jsou pro povolání interiérový designér nesmírně důležité. Jen opravdu málokdo si chce nechat navrhnout podobu interiéru od nezkušeného návrháře. Pokud od začátku své kariéry působíte "na volné noze", bude tato sekce vašeho životopisu vypadat trochu jinak, než u lidí, kteří mají za sebou sérii klasických zaměstnání. Popíšete v ní nejvýznamnější projekty, na kterých jste pracovali.

Ať už budete uvádět klienty nebo zaměstnavatele, své pracovní zkušenosti zapište do CV v obráceném chronologickém pořadí, tedy od těch nejnovějších. Přidejte období a popis své práce. Nezapomeňte zdůraznit své největší úspěchy, zmínit, jaké zvláštní dovednosti jste při jejich dosahování využili a také mějte na mysli, o jakou příležitost se právě ucházíte. Pro různé zakázky či zaměstnavatele budete chtít zdůraznit jiné aspekty svých dosavadních pracovních zkušeností.

Příklad:

OSVČ - Projektování a technické poradenství v oblasti interiérového designu
2020 - současnost
 • Návrhy a realizace projektů interiérového designu pro širokou škálu klientů (od jednotlivců - design interiéru bytů, domů - po firemní klientelu - optimalizace interiérového prostředí kanceláří a zasedacích místností, spolupráce na velkých realitních projektech)
 • Nejvýznamnější projekty: Kompletní redesign interiérového prostředí kancelářské budovy, Remax, s.r.o., Praha, 2022; Návrh a realizace interiérového designu pro novostavbu - obytný dům s 20 bytovými jednotkami, Stavex Group, Praha, 2021; Spolupráce na realitním projektu komplexu bytových domů ve fázi návrhu, Nový domov, a.s., Velké Přílepy, 2020
Interior Designer, Jackson Architects, Praha
2017 - 2020
 • Návrhář interiérů v české pobočce nadnárodní architektonické společnosti
 • Od roku 2019 vedoucí návrhář interiéru, řídící tým tří designérů
 • Návrhy a dohled nad realizací více než 10 projektů v bytových domech, kancelářích a nebytových prostorech
 • Vedoucí týmu, který obdržel cenu Interiér roku 2020

Vzdělání

Interiérovému designu se sice můžete věnovat i bez vysoké školy, ale budete mít o to těžší prorazit v tomto vysoce konkurenčním prostředí. Obvykle se očekává, že má návrhář interiérů alespoň bakalářský titul. Studium v příslušném oboru vám poskytne důležitý teoretický základ, naučíte se pracovat s celou řadou specifických nástrojů a seznámíte se také se souvisejícími obory, jako je stavebnictví nebo výtvarné umění.


Návrhář interiérů životopis

Pokud vysokou školu nemáte, uveďte v sekci Vzdělání svého životopisu jakékoli doložitelné vzdělání, které s designem interiéru alespoň trochu souvisí. Všechny certifikace, kurzy, školení a podobně můžete uvést i tehdy, když vysokoškolský titul v oboru (ať už přímo interiérový design, stavebnictví nebo výtvarné umění) máte. Zejména pokud jsou velmi relevantní příležitosti, o kterou se ucházíte. Ukážete tím, že neustále pracujete na tom, abyste byli ve svém oboru skutečným profesionálem, se širokou škálou dovedností a znalostí.

Příklad:

Mgr. titul v oboru Umění (studijní program Architektonická tvorba), Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
2019 - 2020
 • Studium zaměřené na získání znalostí a dovedností pro výkon profese architekta
 • Součástí studia praxe pro získání profesní autorizace ČKA v plném rozsahu
 • Diplomová práce na téma "Architektonická stránka interiérového designu" (obhájena s výborným hodnocením)
Titul bakalář umění (BcA.) v oboru Umění (studijní program Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
2017 - 2019
 • Studium se specializací Průmyslový design (výuka pro specializace mimo jiné v Ateliéru designu nábytku a interiéru)
 • Součástí studia ateliérová výuka (důraz na prolínání uměleckého konceptu s technickou a řemeslnou prací)
 • Bakalářská práce na téma "Materiály a moderní technologie v interiérovém designu" (obhájena s výborným hodnocením)
Další vzdělání:
 • Aktivní účast na konferenci INTERIÉRY 2022
 • Kurz interiérového designu a home stagingu (rozšíření znalostí v oblasti přípravy interiéru nemovitosti před prodejem), Praha, 2021
 • Workshop práce v nástroji Cadkon, 2020

Dovednosti

Úspěšný návrhář interiérů musí mít celou řadu dovedností. V této sekci svého životopisu vyberte ty, které vás nejlépe vykreslí jako vhodného adepta na konkrétní pracovní příležitost, o kterou se právě zajímáte. Designér musí být kreativní, mít vytříbené vizuální cítění a schopnost vyjadřovat své vize komunikovatelným způsobem. Musí také ovládat různé nástroje, software a grafické progfile:///home/fullfifax/Téléchargements/návrhář-interiérů-životopis-4.jpgramy. V neposlední řadě musí být schopen dobré komunikace s klienty.


Návrhář interiérů životopis

V sekci dovedností by neměly chybět jak vaše odborné dovednosti, tak také tzv. "soft skills", tedy takové dovednosti, které vám umožňují úspěšně interagovat s druhými lidmi. Nebuďte skromní a vyzdvihněte své nejsilnější stránky. Držte se ale při tom vždy autenticity a samozřejmě uvádějte pouze takové (pracovní i jiné) dovednosti, kterými skutečně disponujete.

Můžete uvést i obecnější dovednosti, které přímo nesouvisí s interiérovým designem, pokud je to relevantní pro danou příležitost, o níž máte zájem. Například, pokud se dá čekat, že budete potřebovat komunikovat se zahraničními partnery nebo při realizaci projektu hodně cestovat, můžete uvést také své znalosti cizích jazyků nebo skutečnost, že jste držitelem řidičského oprávnění (a aktivní řidič).

Příklad:

 • Práce v grafických programech Adobe Illustrator a Adobe Photoshop a s CAD softwarem
 • Vynikající technické znalosti materiálů
 • Znalost stavebních postupů a předpisů
 • Schopnost čtení architektonických plánů a plánů inženýrských sítí
 • Kreativita a současně schopnost "naladění se" na klienta, jeho přání a potřeby
 • Projektové řízení, schopnost řídit realizační tým a provádět účinný dohled nad termíny realizace
 • Nadstandardní zkušenosti v návrhu komplexních osvětlovacích systémů pro interiéry
 • Anglický jazyk - úroveň C2 (schopnost ústní i písemné komunikace a znalost oborové terminologie)
 • Řidičský průkaz, skupina B (aktivní řidič, najeto přes 200 tisíc kilometrů)

Závěrečné tipy

V tomto článku jsme si představili hlavní sekce životopisu a uvedli si, co by v nich nemělo chybět, pokud se ucházíte o zaměstnání nebo zakázku jako návrhář interiérů. Na závěr vám přinášíme několik užitečných tipů, které vám mohou pomoci vyladit vaše CV tak, aby vám získalo co největší konkurenční výhodu.

Práce designéra interiérů je atraktivní a budete se utkávat s velkou konkurencí. Proto nemusí stačit, když bude vaše CV po formální stránce bezchybné, ukáže, že máte to správné vzdělání a dostatečné zkušenosti. Můžete potřebovat přidat něco navíc.

Připojte reference

Ve vaší profesi je to, co máte za sebou, nesmírně důležité. Vašemu životopisu dodá na věrohodnosti, když k němu připojíte reference. Doporučení od předchozích zaměstnavatelů nebo klientů doloží, že jste skutečný profesionál odvádějící skvělou práci. Můžete uvést seznam referencí se jmény, pozicemi a kontaktními údaji, nebo pouze vložit zmínku, že jsou vaše reference k dispozici na vyžádání.


Návrhář interiérů životopis

Každopádně je mějte připravené, pravidelně je aktualizujte a v neposlední řadě nezapomeňte vyžádat si souhlas svých referencí. A samozřejmě se také ujistěte, že vám všechny uvedené kontaktní osoby v případě oslovení skutečně poskytnou takové doporučení, jaké potřebujete.

Věnujte pozornost svému portfoliu

Portfolio, tedy přehledný soupis úspěšně zrealizovaných projektů, je samozřejmě pro návrháře interiérů zcela zásadní. Pokud ho máte online, můžete k životopisu přiložit odkaz na něj. Je také možné poslat ho ve formě pdf přílohou a je vhodné si alespoň tu nejrelevantnější část přinést s sebou na pohovor s potenciálním zaměstnavatelem nebo klientem.

Dbejte na to, aby zpracování vašeho portfolia odpovídalo vašemu smyslu pro detail, citu pro vizuální zpracování a dalším charakteristikám, tak důležitým pro výkon vašeho povolání. Samozřejmě také nezapomeňte své portfolio doprovodit vhodně zvolenými vizuály a fotografiemi. Pro tyto účely může být vhodné nechat si své nejlepší projekty nafotit profesionálním fotografem.

Uzpůsobte svůj životopis konkrétní příležitosti

Práce návrháře interiérů je velmi rozmanitá. Ať už se ucházíte o zaměstnání v nějakém ateliéru, chcete se nechat zaměstnat v developerské společnosti nebo sháníte nové zakázky, vždy se důkladně seznamte se všemi dostupnými informacemi a porovnejte je se svým životopisem. Odpovídá tomu, co klient nebo zaměstnavatel hledá?

Můžete zdůraznit různé aspekty svého vzdělání a praxe, podtrhnout vybrané dovednosti nebo aktualizovat portfolio, na které odkazujete. Také výše zmíněné reference můžete řadit podle toho, jaké budou v dané situaci nejzajímavější a nejužitečnější.

Nepodceňte závěrečnou kontrolu

Designér musí mít cit pro detail a to by měl odrážet i jeho životopis. Zkontrolujte si vždy před jeho odesláním velmi pečlivě, jestli vám v něm něco nechybí. A věnujte pozornost také pravopisu. CV s pravopisnými chybami (nebo překlepy) významně snižuje celkový dojem z celého resumé, a vy se tak můžete zbytečně připravit o cenné body.

Pokud si s pravopisem úplně "netykáte", požádejte o kontrolu někoho z vašeho okolí, kdo je na tom lépe. Nebo zvažte rovnou nechat si své CV zkontrolovat profesionálním korektorem.

Připojte motivační dopis

Motivační dopis je velmi častou součástí přijímacího řízení. Někdy ho dokonce potenciální zaměstnavatelé vyžadují. Můžete se zde více rozepsat o tom, kým jste po profesní stránce, co vás ve vašem povolání pohání a jak k němu přistupujete. Můžete zde uvést také, proč se ucházíte zrovna o tuto konkrétní příležitost, ať už se jedná o zaměstnání nebo zakázku.


Návrhář interiérů životopis

Například uveďte, co vás zaujalo na projektu, na kterém se chcete podílet. A připojte vysvětlení, jakým přínosem můžete být. Můžete i lehce nastínit, jak byste přistupovali k jeho realizaci. Každopádně motivačním dopisem dáváte najevo, že máte skutečný zájem.

🎁 Super tip:

Usnadněte si práci s profesionálními šablonami. Sestavení dokonalého životopisu si můžete výrazně ulehčit, když použijete online dostupné profesionální šablony .

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá