Jak napsat životopis pro angolský trh práce a úspěšně se ucházet o zaměstnání v Angole

Angola, země s dynamickým trhem práce, je ovlivněna silným důrazem na ropný průmysl a rozvíjející se sektory jako je stavebnictví a telekomunikace. Při psaní životopisu pro angolský trh práce je důležité pochopit, jak tyto průmyslové trendy ovlivňují očekávání zaměstnavatelů. Jaké dovednosti a zkušenosti hledají angolští zaměstnavatelé? Jaký formát a styl životopisu je v Angole preferován? A jak se nejlépe prezentovat, aby vás angolský zaměstnavatel vybral?
Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Ve zbytku tohoto článku se dozvíte, jak napsat dokonalý životopis pro trh práce v Angole, jak efektivně vyhledávat pracovní příležitosti v této zemi a jak se o ně úspěšně ucházet. Při hledání zaměstnání v Angole je klíčové mít profesionálně napsaný životopis, který upoutá pozornost potenciálních zaměstnavatelů a vynikne mezi ostatními. Článek také poskytne cenné tipy, jak tento životopis optimalizovat pro angolský trh práce. Jazyky, které lze použít pro životopis v Angole, jsou především portugalština, která je oficiálním jazykem, a angličtina. Důležité je také vědět, že v Angole se hodnotí také znalost místních jazyků, jako je umbundu nebo kikongo.

Hledání a ucházení o práci v Angole

První odstavec: Pokud plánujete hledat práci v angolské republice, je důležité se dobře připravit a mít jasno o pravidlech a podmínkách, které jsou specifické pro tuto zemi. Následující odrážky vám nabídnou užitečné rady, jak zahájit hledání práce v Angola:

 • Studujte portugalský jazyk: Portugalský jazyk je oficiálním jazykem Angoly, takže je velmi důležité jej ovládat alespoň na základní úrovni.
 • Využívejte online pracovní portály: Existuje mnoho online pracovních portálů, které se zaměřují na pracovní příležitosti v Angole, jako například Jobartis, Emprego.ao nebo Careers in Africa.
 • Navštěvujte veletrhy zaměstnanosti: Angolské veletrhy zaměstnanosti jsou skvělou příležitostí k setkání s potenciálními zaměstnavateli a networkingem.
 • Získejte pracovní vízum: Bez pracovního víza nebude možné v Angole legálně pracovat.

Druhý odstavec: Jakmile jste našli pracovní příležitost, na kterou chcete reagovat, je důležité vědět, jak se správně ucházet o práci v Angole. Následující odrážky vám poskytnou potřebné informace:

 • Připravte si životopis a motivační dopis: Tyto dokumenty by měly být přeloženy do portugalštiny, pokud vám to jazykové dovednosti dovolují. Životopisy v češtině nejsou v Angole běžně přijímány, pokud v této zemi není čeština obchodním jazykem.
 • Vyzkoušejte si pohovor v portugalštině: Pokud dostanete pozvání k pohovoru, měli byste být připraveni komunikovat v portugalštině.
 • Pošlete svůj životopis a dopis elektronicky: Většina angolských společností preferuje elektronické podání životopisů a dopisů.
 • Vyzkoušejte si pohovor přes Skype: Angolské firmy často provádějí pohovory přes internet, takže je důležité být připraven i na tuto možnost.

Důležitost profesionálního e-mailu při žádosti o zaměstnání v Angole

Ucházet se o práci v Angole vyžaduje pečlivé přípravy a profesionální přístup. Prvním krokem je napsat profesionální e-mail, který by měl obsahovat stručný a přesný popis vašich dovedností, zkušeností a toho, proč byste byli pro danou pozici ideální. Tento e-mail by měl být doplněn o váš aktualizovaný životopis. Důležité je věnovat pozornost specifikům trhu práce v Angole. Zaměstnavatelé v Angole často hledají kandidáty s prokazatelnými zkušenostmi v daném oboru a silnými mezilidskými dovednostmi. Zahrněte do e-mailu i informace o vaší schopnosti přizpůsobit se novému prostředí a o vaší ochotě naučit se nové dovednosti. Níže naleznete vzorový e-mail, který by mohl posloužit jako inspirace pro vaši žádost.

SPRÁVNĚ

Portugalština:

Předmět: Přihláška na pozici Marketingového Ředitele

Dobrý den,

Můj jméno je João Santos a velmi mne zaujala vaše inzerovaná pozice Marketingového Ředitele. Věřím, že můj zkušenosti a dovednosti mohou přispět k úspěchu Vaší společnosti.

Přikládám můj životopis pro vaše podrobnější informace. Rád bych měl příležitost diskutovat o mé přihlášce během osobního pohovoru.

Děkuji za Váš čas a těším se na odpověď.

S pozdravem,

João Santos

Angličtina:

Subject: Application for the position of IT Manager

Dear Sir/Madam,

My name is John Smith and I am very interested in your advertised position for an IT Manager. I believe my experiences and skills can contribute to the success of your company.

I am attaching my resume for your further information. I would like to have the opportunity to discuss my application during a personal interview.

Thank you for your time, and I look forward to your reply.

Best regards,

John Smith

Francouzština:

Objet: Candidature pour le poste de Responsable des Ventes

Bonjour,

Je m'appelle Pierre Dupont et je suis très intéressé par le poste de Responsable des Ventes que vous avez annoncé. Je crois que mes expériences et compétences peuvent contribuer au succès de votre entreprise.

Je joins mon CV à ce courriel pour votre information. J'aimerais avoir l'opportunité de discuter de ma candidature lors d'un entretien personnel.

Je vous remercie de votre temps et j'attends votre réponse.

Cordialement,

Pierre Dupont


Hledání základních pracovních míst v Angole

Hledání práce v Angole bez zkušeností může být výzvou, ale není to nemožné. Zde jsou některé tipy, jak začít:

 1. Výzkum: Než začnete hledat práci, proveďte důkladný výzkum o Angole, její kultuře, ekonomice a pracovních příležitostech. To vám pomůže lépe pochopit, kde a jak hledat práci.
 2. Vzdělání: I když nemáte žádné pracovní zkušenosti, může být dobré vzdělání velkou výhodou. Pokud máte nějaké odborné dovednosti nebo certifikáty, ujistěte se, že je zahrnete do svého životopisu.
 3. Jazykové dovednosti: Pokud neovládáte dobře portugalštinu, která je úředním jazykem v Angole, měli byste se pokusit ji naučit alespoň na základní úrovni. V životopise uvádějte všechny jazyky, kterými mluvíte, včetně úrovně dovednosti.
 4. Networking: Networking, nebo budování sítě kontaktů, je důležitým krokem při hledání práce. Pokuste se navázat kontakty s lidmi, kteří pracují v Angole, nebo se připojte k online skupinám a fórům, kde můžete získat užitečné informace a rady.
 5. Online hledání práce: Existuje mnoho online portálů a webových stránek, kde můžete hledat práci v Angole. Ujistěte se, že využíváte těchto zdrojů.

Co se týče životopisu, pokud nemáte žádné předchozí pracovní zkušenosti, měli byste se zaměřit na vaše výhody, dovednosti a schopnosti, které jsou relevantní pro práci, kterou hledáte. Můžete také zahrnout dobrovolnickou práci, projekty nebo kurzy, které jste absolvovali.

Životopis by měl být napsán v portugalštině, pokud je to možné. Pokud neovládáte dobře portugalštinu, můžete také použít angličtinu, která je široce používána v obchodním prostředí. Ale je důležité si uvědomit, že přestože některé společnosti mohou akceptovat anglické životopisy, mnohé společnosti preferují portugalštinu.

Dokumenty potřebné pro žádost o zaměstnání v Angole

Při žádosti o zaměstnání v Angole je nezbytné předložit několik důležitých dokumentů, aby se proces mohl úspěšně dokončit. Prvním z nich je platný cestovní pas. Tento mezinárodně uznávaný dokument potvrzuje totožnost a státní příslušnost žadatele. Navíc musí být pas platný nejméně šest měsíců po předpokládaném datu nástupu do zaměstnání.

Dalším důležitým dokumentem je pracovní víza. V Angole je nutné mít platné pracovní vízum před nástupem do práce. Žádost o vízum se podává na velvyslanectví nebo konzulátu Angoly v zemi původu žadatele. K žádosti o pracovní vízum je třeba přiložit pozvání od angolského zaměstnavatele, který je schopen poskytnout potvrzení o zaměstnání.

Další doklady, které by měl žadatel o zaměstnání v Angole předložit, zahrnují dokumenty o vzdělání a kvalifikaci, jako jsou diplomy, certifikáty a osvědčení. Tyto dokumenty by měly být přeloženy do portugalštiny, která je oficiálním jazykem Angoly.

Kromě těchto dokumentů je také důležité předložit lékařské potvrzení, které prokazuje, že žadatel je fyzicky zdravý a schopný pracovat. Toto potvrzení musí být vydané lékařem, který je uznán angolskými úřady.

Posledním, ale ne méně důležitým dokumentem je trestní rejstřík. Angolské pracovní zákony vyžadují, aby žadatelé o zaměstnání předložili výpis z trestního rejstříku. Tento dokument by měl být také přeložen do portugalštiny a notářsky ověřen.

Vzorový životopis pro trh práce v Angole

Níže najdete vzorový životopis pro angolský trh práce, kde se v profesním kontextu používají portugalština, bantu a další jazyky, a představíme životopisy ve všech těchto jazycích, které si můžete upravit podle svých potřeb.

Portugalština:

 • -

Curriculum Vitae

Informação Pessoal

Nome: João Carlos Silva

Endereço: Rua de Luanda, 123, 5º andar, Luanda, Angola

Telefone: +244 923 456 789

Email: joaocsilva@gmail.com

Objetivo Profissional

Pretendo exercer a função de Engenheiro Civil, contribuindo com minhas habilidades técnicas e experiência de 5 anos na área, para o desenvolvimento de projetos inovadores e sustentáveis.

Formação Acadêmica

Engenharia Civil – Universidade Agostinho Neto, Luanda, Angola (2010 – 2015)

Experiência Profissional

Engenheiro Civil – Construtora XYZ, Luanda, Angola (2016 – Atual)

 • Supervisão de obras e controle de qualidade dos materiais utilizados.
 • Desenvolvimento de projetos e planejamento de obras.

Competências

 • Domínio de softwares de projetos de engenharia (AutoCAD, Revit)
 • Excelente capacidade de gestão de equipas e projetos
 • Fluentes em Português e Inglês

Referências

Disponíveis sob pedido

 • -

Inglês:

 • -

Curriculum Vitae

Personal Information

Name: John Carlos Silva

Address: Luanda Street, 123, 5th Floor, Luanda, Angola

Phone: +244 923 456 789

Email: johnsilva@gmail.com

Career Objective

Aspiring to work as a Civil Engineer, bringing technical skills and 5 years of experience in the field to contribute to innovative and sustainable projects.

Education

BSc in Civil Engineering - Agostinho Neto University, Luanda, Angola (2010 - 2015)

Work Experience

Civil Engineer - XYZ Construction, Luanda, Angola (2016 - Present)

 • Supervised construction sites and quality of materials used.
 • Developed project plans and construction planning.

Skills

 • Proficient in engineering design software (AutoCAD, Revit)
 • Excellent team and project management abilities
 • Fluent in Portuguese and English

References

Available upon request

 • -

Užitečné fráze pro psaní životopisu pro trh práce v Angole a jejich překlad

V tomto článku naleznete seznam užitečných termínů týkajících se psaní životopisu pro trh práce v Angole. Tyto termíny jsou přeloženy do všech jazyků oficiálně používaných v Angole, tedy do portugalštiny, umbundu, kikongo, kimbundu, čokwe, nganguela, nhaneka, fiote, kwanyama a luva. Tyto překlady vám pomohou lépe porozumět pojmům, které jsou klíčové při psaní životopisu pro angolský trh práce.

 • struktura životopisu: estructura del curriculum vitae (portugalština), struktura ya CV (umbundu), struktura ya CV (kikongo), struktura ya CV (kimbundu), struktura ya CV (čokwe), struktura ya CV (nganguela), struktura ya CV (nhaneka), struktura ya CV (fiote), struktura ya CV (kwanyama), struktura ya CV (luva)
 • formátování životopisu: formato del curriculum vitae (portugalština), fomato ya CV (umbundu), fomato ya CV (kikongo), fomato ya CV (kimbundu), fomato ya CV (čokwe), fomato ya CV (nganguela), fomato ya CV (nhaneka), fomato ya CV (fiote), fomato ya CV (kwanyama), fomato ya CV (luva)
 • vzdělání: educação (portugalština), ukufundisa (umbundu), kufunda (kikongo), ukufunda (kimbundu), kufunda (čokwe), kufunda (nganguela), kufunda (nhaneka), kufunda (fiote), kufunda (kwanyama), kufunda (luva)
 • dovednosti: habilidades (portugalština), ukuhlonipha (umbundu), kuhlonipha (kikongo), ukuhlonipha (kimbundu), kuhlonipha (čokwe), kuhlonipha (nganguela), kuhlonipha (nhaneka), kuhlonipha (fiote), kuhlonipha (kwanyama), kuhlonipha (luva)
 • praxe: prática (portugalština), ukusebenza (umbundu), kusebenza (kikongo), ukusebenza (kimbundu), kusebenza (čokwe), kusebenza (nganguela), kusebenza (nhaneka), kusebenza (fiote), kusebenza (kwanyama), kusebenza (luva)
 • pracovní zkušenosti: experiência de trabalho (portugalština), umsebenzi wekazi (umbundu), umsebenzi wekazi (kikongo), umsebenzi wekazi (kimbundu), umsebenzi wekazi (čokwe), umsebenzi wekazi (nganguela), umsebenzi wekazi (nhaneka), umsebenzi wekazi (fiote), umsebenzi wekazi (kwanyama), umsebenzi wekazi (luva)

Další vhodné termíny pro psaní životopisu pro trh v Angole mohou zahrnovat kontaktní informace, referenční osoby, osobní profil nebo cíle kariéry. Je důležité si uvědomit, že Angola je mnohojazyčná země a proto je důležité provést překlady do všech jazyků používaných v profesním kontextu v Angole.

Správná struktura, formátování a využití fotografií při tvorbě životopisu pro angolský trh

Správně strukturovaný a naformátovaný životopis může být klíčem k úspěchu při hledání práce v Angola. Jasně uspořádaný dokument, který odráží profesní dovednosti a zkušenosti, výrazně zvyšuje šance na získání pozornosti potenciálních zaměstnavatelů. Kvalitní životopis může být významným krokem k naplnění kariérních cílů a výzev v Angola.

Uspořádání a formátování životopisu pro trh práce v Angola by mělo zahrnovat následující body:

 1. Písmo: Používejte čitelné a profesionální písmo, jako je Arial nebo Times New Roman. To odráží profesionalitu a serióznost žadatele.
 2. Formát: Preferován je standardní formát A4, který je v Angola nejběžnější.
 3. Okraje: Dodržujte standardní okraje pro čitelnost a profesionální vzhled.
 4. Odrážky: Využívejte odrážky pro přehledné vypsání dovedností a zkušeností. To usnadní orientaci v dokumentu.
 5. Oddělovače: Oddělovače pomáhají vizuálně rozdělit různé sekce životopisu a zvýraznit klíčové informace.

V Angola je běžné přidávat do životopisu i fotografii. Tento zvyk umožňuje zaměstnavatelům lépe si vás vizualizovat a navázat osobnější kontakt. Kvalitní, profesionální fotografie může být dalším kladným bodem při posuzování vaší žádosti.

Klíčové prvky úspěšného životopisu pro trh práce v Angole

Jak zaujmout záhlavím životopisu na pracovním trhu v Angole?

Záhlaví životopisu je nesmírně důležité pro angolský trh, protože obsahuje všechny základní kontaktní informace, které potřebuje potenciální zaměstnavatel.

Vytvoření záhlaví zahrnuje několik kroků. Nejprve napište své příjmení a jméno. Tyto informace by měly být jasně viditelné a snadno čitelné. Následně uveďte svou profesi a obor. Tyto údaje pomáhají zaměstnavatelům rychle pochopit, jaké jsou vaše dovednosti a zkušenosti.

Dalším krokem je zapsání poštovní adresy. To je důležité pro zaměstnavatele, kteří mohou chtít poslat oficiální korespondenci nebo smlouvy. Přestože je dnes většina korespondence elektronická, některé organizace stále preferují tradiční metody.

Následně uveďte své telefonní číslo. Toto je klíčový komunikační kanál, který umožňuje rychlou a přímou komunikaci. Je důležité uvést číslo, na kterém jste nejčastěji k dispozici.

Posledním krokem je zahrnutí vaší e-mailové adresy. V dnešní digitální době je e-mail jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů. Ujistěte se, že uvádíte profesionální e-mailovou adresu, kterou pravidelně kontrolujete.

Vytvořením jasného a úplného záhlaví v životopise zvyšujete své šance na úspěch na angolském trhu.

SPRÁVNĚ

Portugalština

 • -----------------

Sousa, Antonio

Engenheiro de Software

Rua das Palmeiras, 123, Luanda, Angola

+244 912 345 678

antoniosousa@email.com

Kimbundu

 • -----------------

Matamba, Kambu

Mfumu a mfumo a mfumo (Inženýr systémů)

Rua dos Jacarandás, 456, Benguela, Angola

+244 923 456 789

kambumatamba@email.com

Umbundu

 • -----------------

Ninda, Lakwa

Mfumu a tchitato (Inženýr konstrukcí)

Rua das Acacias, 789, Huambo, Angola

+244 934 567 890

lakwaninda@email.com

Kikongo

 • -----------------

Mbumba, Nsaku

Mfumu a masoni (Strojní inženýr)

Rua dos Flamboyants, 321, Uíge, Angola

+244 945 678 901

nsakumbumba@email.com

Tchokwe

 • -----------------

Mpala, Lweji

Mfumu a tchitato (Inženýr konstrukcí)

Rua das Margaridas, 654, Moxico, Angola

+244 956 789 012

lwejimpala@email.com

Nganguela

 • -----------------

Kalanje, Kixi

Mfumu a mfumo (Inženýr systémů)

Rua das Orquídeas, 987, Cuando Cubango, Angola

+244 967 890 123

kixikalanje@email.com

Nhaneka

 • -----------------

Muindi, Ndjambi

Mfumu a tchitato (Inženýr konstrukcí)

Rua das Begónias, 123, Cunene, Angola

+244 978 901 234

ndjambimuindi@email.com


Význam zkušeností v životopise pro angolský pracovní trh

Oddíl o zkušenostech v životopise pro trh práce v Angole je klíčovou součástí, která může potenciálního zaměstnavatele přesvědčit o vašich schopnostech a dovednostech. Tento trh je specifický svým zaměřením na těžbu surovin a zemědělství, a tak je důležité, aby vaše zkušenosti byly relevantní a přesvědčivé.

• Chronologické řazení: Zkušenosti by měly být uvedeny v opačném chronologickém pořadí, tedy od nejnovějších po nejstarší. To umožní zaměstnavateli vidět váš poslední vývoj a progresi v kariéře.

• Data uzavření smlouvy: Je důležité uvést přesné datum začátku a konce práce. To umožní zaměstnavateli posoudit dobu, po kterou jste získávali konkrétní zkušenosti.

• Název práce: Uveďte oficiální název vaší pozice. Tím zaměstnavateli ukážete, jaké role jste se ujali a jaké povinnosti jste měli.

• Seznam odrážek: Každá role by měla mít seznam odrážek, který popisuje vaše konkrétní úkoly, odpovědnosti a úspěchy. Tím zaměstnavateli poskytnete konkrétní představu o tom, co jste dokázali.

• Popis práce: Každá role by měla mít stručný, ale podrobný popis vašich úkolů a odpovědností. Zaměřte se na to, co jste dosáhli a jak jste přispěli k úspěchu organizace.

• Použití klíčových slov: Zaměstnavatelé často používají klíčová slova při hledání kandidátů. Ujistěte se, že vaše zkušenosti obsahují klíčová slova, která jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Například pokud se ucházíte o pozici v těžební společnosti, klíčová slova mohou zahrnovat "těžba", "geologie" nebo "průzkum surovin".

SPRÁVNĚ

Portugalština:

Pozice: Vedoucí prodejny

Zaměstnavatel: Shoprite Angola

Data: Leden 2015 - Prosinec 2019

 • Spravoval denní operace prodejny, včetně plánování směn.
 • Řídil tým 20 prodavačů a zajišťoval jejich školení.
 • Zodpovědný za sledování prodeje a zásob.
 • Koordinoval činnosti s dodavateli a logistikou.
 • Zajišťoval vysokou úroveň zákaznického servisu.

Angličtina:

Position: Store Manager

Employer: Shoprite Angola

Dates: January 2015 - December 2019

 • Managed daily store operations including shift scheduling.
 • Led a team of 20 salespeople and ensured their training.
 • Responsible for monitoring sales and inventory.
 • Coordinated activities with suppliers and logistics.
 • Ensured a high level of customer service.

Španělština:

Posición: Gerente de Tienda

Empleador: Shoprite Angola

Fechas: Enero 2015 - Diciembre 2019

 • Manejó las operaciones diarias de la tienda, incluyendo la programación de turnos.
 • Lideró un equipo de 20 vendedores y aseguró su formación.
 • Responsable de monitorear las ventas y el inventario.
 • Coordinó actividades con proveedores y logística.
 • Aseguró un alto nivel de servicio al cliente.

Význam vzdělání v životopise pro angolský pracovní trh

Vzdělání je klíčovou součástí životopisu pro trh práce v Angole. Vzdělávací údaje ukazují zaměstnavatelům úroveň formálního vzdělání kandidáta, jeho specializaci a schopnost úspěšně dokončit stanovený program. V Angole, kde je vysokoškolské vzdělání ceněno a mnoho pozic vyžaduje specializované vzdělání, je důležité, aby kandidáti úplně a přesně uváděli své vzdělávací údaje. To zahrnuje údaje o získaných titulech, institucích, kde byly získány, a oblastech studia. Také je důležité uvést jakékoliv další relevantní odborné výcviky nebo certifikace.

Zda by se vzdělání mělo v životopise pro trh práce v Angole objevit na prvním místě, závisí na konkrétním kontextu a pozici, na kterou se uchazeč hlásí. Pokud jde o pozice, které vyžadují vysoce specializované vzdělání, například v oblasti inženýrství nebo medicíny, může být vhodné umístit vzdělání na první místo, aby bylo jasné, že uchazeč splňuje tyto náročné požadavky. Naopak, pokud kandidát uchází o pozici, kde je důraz kladen spíše na praxi a zkušenosti než na formální vzdělání, může být vhodnější uvést prvně pracovní zkušenosti. Například pokud by se uchazeč hlásil na pozici obchodního manažera s dlouholetou praxí v oboru, měl by na prvním místě uvést své pracovní zkušenosti a úspěchy, zatímco vzdělání by mohlo být uvedeno až následně.

SPRÁVNĚ

Portugalština:

Vzdělání:

2016-2020: Universidade Agostinho Neto, Luanda, Angola - Bakalářský titul v oboru Ekonomie

2011-2015: Liceu Nacional de Luanda, Luanda, Angola - Středoškolské vzdělání s maturitou

Angličtina:

Education:

2016-2020: Agostinho Neto University, Luanda, Angola - Bachelor’s Degree in Economics

2011-2015: National High School of Luanda, Luanda, Angola - High School Diploma

Umbundu:

Ukufundwa:

2016-2020: Yunivesithi ya Agostinho Neto, Luanda, Angola - Ibhakalala's Degree ku Economics

2011-2015: High School ya National Luanda, Luanda, Angola - High School Diploma

Kikongo:

Ntangu ya mfumo:

2016-2020: Université Agostinho Neto, Luanda, Angola - Licence ya Ekonomie

2011-2015: Lycée National de Luanda, Luanda, Angola - Diplôme ya Lycée

Kimbundu:

Educação:

2016-2020: Universidade Agostinho Neto, Luanda, Angola - Grau de Bacharel em Economia

2011-2015: Liceu Nacional de Luanda, Luanda, Angola - Diploma do Ensino Médio


Důležitost dovedností v životopise pro angolský trh práce

V životopise psaném pro angolský trh je klíčové zdůraznit dovednosti, které jsou relevantní pro dané pracovní místo. Angolský trh práce je otevřený a dynamický, ale také velmi konkurenční. Je důležité ukázat, že jste flexibilní, schopní se učit a přizpůsobit se rychle měnícímu se prostředí. Angolské firmy často hledají odborníky s mezinárodní zkušeností a schopností pracovat v multikulturním prostředí. Zvláště v oblastech jako je inženýrství, IT, zdravotnictví, finance a řízení projektů jsou potřeba odborníci s konkrétními dovednostmi a zkušenostmi.

Náboráři v Angole také hledají kandidáty, kteří jsou schopni komunikovat efektivně jak v portugalštině, která je oficiálním jazykem, tak v angličtině, což je důležité pro mezinárodní obchod. Dovednosti v oblasti řízení a vedoucích pozic jsou také velmi žádané, stejně jako schopnost strategického myšlení a rozhodování. Zkušenosti s prací v Africe nebo s africkými trhy mohou být také velkou výhodou. Proto je důležité, aby byl životopis přizpůsoben angolskému trhu a zdůrazňoval tyto klíčové dovednosti a zkušenosti.

V následujícím textu představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které mohou být užitečné při psaní životopisu pro konkurenceschopnost na trhu práce v Angole.

SPRÁVNĚ

Portugalština

 • -

Měkké dovednosti:

 • Komunikační dovednosti
 • Spolupráce
 • Řešení problémů
 • Kritické myšlení
 • Flexibilita

Tvrdé dovednosti:

 • Ovládání MS Office
 • Řízení projektů
 • Ovládání programování (Java, Python)
 • Práce s daty (Data Analysis)
 • Znalost pracovního práva

Umbundu

 • -

Měkké dovednosti:

 • Ukuma y'ongolo (Komunikační dovednosti)
 • Okuyambela ku mukolo (Spolupráce)
 • Okupaala izindonga (Řešení problémů)
 • Ukufikila ombono (Kritické myšlení)
 • Okuzola (Flexibilita)

Tvrdé dovednosti:

 • Okuzaala MS Office (Ovládání MS Office)
 • Okulola imilongo (Řízení projektů)
 • Okuzaala okuprograma (Ovládání programování - Java, Python)
 • Okuzaala okutala odata (Práce s daty - Data Analysis)
 • Okulola okupandula okumukolo (Znalost pracovního práva)

Kikongo

 • -

Měkké dovednosti:

 • Kusala kusunga (Komunikační dovednosti)
 • Kusala kusambila (Spolupráce)
 • Kusala kusunga matatizo (Řešení problémů)
 • Kusala kufikiri kwa kina (Kritické myšlení)
 • Kusala kubadilika (Flexibilita)

Tvrdé dovednosti:

 • Kusala kufanya kazi na MS Office (Ovládání MS Office)
 • Kusala kusimamia miradi (Řízení projektů)
 • Kusala kufanya kazi na programu (Ovládání programování - Java, Python)
 • Kusala kufanya kazi na data (Práce s daty - Data Analysis)
 • Kusala kufahamu sheria za kazi (Znalost pracovního práva)

Další důležité sekce pro životopis určený pro angolský pracovní trh

Do životopisu psaného pro trh práce v Angola můžeme přidat další kategorie, aby byl dokument co nejúplnější a poskytl potenciálnímu zaměstnavateli co nejvíc informací o kandidátovi. To může zvýšit šance kandidáta na úspěch při hledání práce. Kategorie mohou zahrnovat nejen profesní zkušenosti a vzdělání, ale také jazykové dovednosti, koníčky, certifikáty, řidičské průkazy, reference a IT nástroje.

Za prvé, 'Jazyky' mohou být důležité, pokud hledáte práci v Angola. Angola je multilingvální země, kde se mluví několika jazyky, včetně portugalštiny, umbundu, kimbundu a kikongo. Seznámení potenciálního zaměstnavatele s vašimi jazykovými dovednostmi může poskytnout důkaz vaší schopnosti efektivně komunikovat s klienty a kolegy.

Za druhé, 'Certifikáty' jsou také důležité, protože dokazují, že máte specifické dovednosti nebo kvalifikace, které jsou relevantní pro dané pracovní pozice. Například, pokud se ucházíte o pozici v oblasti IT, může být užitečné uvést certifikáty z oblasti informatiky. Certifikáty také dokazují, že jste se aktivně vzdělávali a zdokonalovali ve vašem oboru, což může být pro zaměstnavatele atraktivní.

Jak vylepšit životopis pro angolský pracovní trh

Při psaní životopisu pro trh práce v Angole je důležité zvážit místní kulturu a očekávání. Angolský pracovní trh má své specifické požadavky a normy, které se mohou lišit od těch, na které jste zvyklí. Zde je několik konkrétních tipů, jak vytvořit účinný životopis pro angolský trh práce:

 1. Jazykové dovednosti: Angolština a portugalština jsou hlavními jazyky v Angole. V závislosti na zaměstnavateli a pracovní pozici je důležité uvést vaše jazykové dovednosti v obou těchto jazycích.
 2. Místní zkušenosti: Pokud máte jakékoliv zkušenosti s prací nebo životem v Angole nebo jiných afrických zemích, měli byste je určitě zahrnout do svého životopisu. To ukáže zaměstnavatelům, že jste se již přizpůsobili podobnému pracovnímu prostředí.
 3. Vzdělání a certifikace: V Angole je velký důraz kladen na formální vzdělání a certifikace. Ujistěte se, že jste podrobně popsal své akademické kvalifikace a případné profesionální certifikáty.
 4. Pracovní zkušenosti: Zaměřte se na vaše relevantní dovednosti a úspěchy v předchozích pracovních rolích, než na detailní popis každé pozice. Angolské firmy hodnotí výsledky a schopnosti, nikoli pouze délku služby.
 5. Kontakt na doporučení: Doporučení hrají v Angole velkou roli, takže pokud můžete, uveďte kontakty na osoby, které vás mohou doporučit.
 6. Profesionální prezentace: V Angole je očekáváno, že váš životopis bude profesionálně prezentován. Použijte čistý a jednoduchý formát, bez chyb a překlepů.
 7. Osobní údaje: V některých zemích je běžné uvádět osobní údaje, jako je národnost, věk nebo rodinný stav. V Angole to není nutné a může to být považováno za nevhodné. Zaměřte se na své dovednosti a zkušenosti.
 8. Fotografie: Ačkoli to není vždy nutné, některé angolské firmy mohou očekávat, že na životopise bude profesionální fotografie. Měla by být aktuální a odrážet profesionální image.

Motivační dopisy pro trh práce v Angole

Při ucházení o práci v Angole je důležité přiložit k životopisu motivační dopis. Tento dokument totiž demonstruje vaši iniciativu a zájem o konkrétní pozici. Angolské firmy často oceňují uchazeče, kteří jsou schopni jasně a stručně vysvětlit, proč jsou pro danou pozici ideální kandidáti. Motivační dopis také poskytuje příležitost vyjádřit své dovednosti a zkušenosti, které nelze plně demonstrovat v rámci strukturovaného životopisu. Navíc, pokud ovládáte portugalštinu, což je v Angole úřední jazyk, můžete to prokázat právě v motivačním dopise.

Příprava na pracovní pohovor pro zaměstnání v Angole

Připravit se na pracovní pohovor v cizí zemi, jako je Angola, může být náročné, ale je to nezbytné pro úspěch. Angola, nacházející se v jihozápadní Africe, je domovem mnoha mezinárodních společností, především v průmyslu těžby surovin. Kulturní normy a očekávání se mohou lišit od těch, na které jste zvyklí, a připravit se na tyto rozdíly může zvýšit vaše šance na úspěch. Následujte následující tipy pro přípravu na pracovní pohovor v Angole.

Co DĚLAT:

 1. Prostudujte si angolskou kulturu a zvyky: Angolská společnost je velmi formální a respektuje hierarchii. Je důležité se s tímto seznámit.
 2. Naučte se základy portugalštiny: Ačkoli mnoho lidí v Angole mluví anglicky, portugalština je oficiální jazyk. Znalost základů může udělat dobrý dojem.
 3. Připravte se na formální oblečení: Angola má formální podnikatelskou kulturu, takže je důležité se obléknout odpovídajícím způsobem.
 4. Zjistěte více o společnosti: Důkladně si prostudujte společnost, u které se ucházíte o práci, její hodnoty, cíle a aktivity.
 5. Připravte se na technické otázky: V Angole je pravděpodobné, že se na pohovoru setkáte s technickými otázkami týkajícími se vaší oblasti.

Co NEDĚLAT:

 1. Nebuďte nepunctuální: Příchod na pohovor včas je zásadní. Angolská kultura vysoce cení punctualitu.
 2. Neignorujte místní zvyky a normy: Respektování místní kultury a zvyků je klíčové.
 3. Nenosit neformální oblečení: Angolská podnikatelská kultura je velmi formální, takže je důležité se obléknout odpovídajícím způsobem.
 4. Nevyhýbat se očnímu kontaktu: V Angole je oční kontakt důležitým znakem upřímnosti a důvěry.
 5. Nebýt nezdvořilý nebo arogantní: Angolská kultura vysoce cení respekt a zdvořilost. Je důležité být vždy zdvořilý a respektovat druhé.

Osvědčené postupy při žádosti o pracovní pohovor v Angole

Při žádosti o zaměstnání v Angole je důležité dodržovat osvědčené postupy, které vám pomohou vyniknout a získat pozici, kterou si přejete. Jedním z nejdůležitějších kroků je příprava kvalitního životopisu. V Angola je běžné, že životopis obsahuje podrobné informace o vašem vzdělání, pracovních zkušenostech, dovednostech a reference. Ujistěte se, že váš životopis je přehledný, stručný a aktuální. Dodržujte formální tón a gramatickou správnost.

Motivační dopis je další klíčový prvek při žádosti o práci. Tento dopis by měl vysvětlit, proč máte zájem o danou pozici a jaké jsou vaše kvalifikace. Měli byste zdůraznit, jak vaše dovednosti a zkušenosti odpovídají požadavkům pracovní pozice a jak můžete přispět k úspěchu firmy.

Pracovní pohovor je zásadní část žádosti o zaměstnání. Je to vaše příležitost představit se zaměstnavateli osobně a ukázat své dovednosti a motivaci. Připravte se na běžné otázky týkající se vašeho vzdělání, zkušeností a očekávání. Je také důležité mít připravené otázky na zaměstnavatele, abyste ukázali zájem o firmu a pozici. Dodržujte formální oblečení a profesionální chování.

Často kladené otázky týkající se žádosti o zaměstnání a psaní životopisu pro angolský pracovní trh

1. Jaký formát a styl by měl mít životopis pro pracovní příležitosti v Angole?

Odpověď: Formát životopisu pro Angolu by měl být tradiční a profesionální. Je důležité, že životopis je napsán v portugalštině, jelikož je to úřední jazyk v Angole. Měl by zahrnovat osobní údaje, vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a reference. Fotografie je také často požadována. Styl by měl být stručný a přehledný, s důrazem na konkrétní úspěchy a dovednosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.

2. Jaké jsou specifické požadavky na ucházení se o práci v Angole?

Odpověď: Pro ucházení se o práci v Angole je nutné mít pracovní vízum. To znamená, že musíte mít již předem nabídku práce od angolského zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí také vyřídit pracovní povolení pro cizince. Je důležité poznamenat, že proces získání pracovního víza a povolení může být složitý a časově náročný.

3. Jaké jsou nejlepší způsoby, jak se ucházet o práci v Angole?

Odpověď: Nejlepší způsoby, jak se ucházet o práci v Angole, zahrnují online pracovní portály, sítě jako LinkedIn a také prostřednictvím přímého kontaktu s angolskými firmami. Je také běžné, že se uchazeči o práci obrací na místní pracovní agentury. Pamatujte, že je důležité mít životopis a motivační dopis přeložené do portugalštiny.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá