Asistent/ka účetní: Jak na životopis

Účetní asistent či asistentka mají v oblasti financí a účetnictví nezanedbatelnou. Jejich úkolem je podporovat účetní tým, spravovat finanční záznamy a zajistit hladký průběh všech účetních procesů.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu

Jana Vzorková
Asistentka účetní
telefonní číslo: 777 123 456
e-mail: janavzorkova@gmail.com

Motivovaná asistentka účetní s důslednou péčí o detaily a schopností podporovat efektivní finanční procesy. S více než tříletými zkušenostmi v oblasti účetnictví a dovednostmi v oblasti analýzy finančních údajů a správy finančních dokumentů jsem připravena přispět k úspěšnému fungování vaší organizace. Mám schopnost rychle se učit a efektivně komunikovat s týmem k dosažení společných cílů. S cílem přispět k finanční stabilitě a růstu společnosti jsem motivovaná, oddaná a flexibilní, s pevným závazkem poskytovat kvalitní služby.

Pracovní zkušenosti:

Asistentka účetní, AV MEDIA, s.r.o, Praha
2020 - doposud

 • Zpracovávání nákupních faktur a vystavování jednodušších prodejních faktur, včetně jejich zaúčtování.
 • Kompletní správa vozového parku (evidence vozů, vyúčtování pohonných hmot).
 • Správa a evidence majetku a smluv.
 • Doplňování informací k zakázkám v informačním systému, urgence chybějících faktur od dodavatelů a další administrativní úkoly.
 • Spolupráce na účetních závěrkách.
 • Zajišťování provozu kanceláře (zpracování pošty, nákup spotřebního materiálu a občerstvení, vedení příruční pokladny),
 • Spolupráce s marketingem na organizaci firemních akcí.

Vzdělání:

Rekvalifikační kurz Účetnictví, daně a daňová evidence s využitím PC, TaxReal s.r.o., Praha
2020

 • Kurz akreditovaný MŠMT

Zahrnuté moduly: Základy účetnictví, Pokročilé účetnictví, Praktické cvičení v účetnictví ,Základy zdanění, Daňové záznamy a učení na PC

Pevné pochopení základních účetních pojmů: Význam přesných finančních záznamů; Vytváření základních účetních závěrek; Zkoumání složitých účetních transakcí; Účetní závěrka a mezinárodní standardy; Praktické cvičení v účetnictví; Aplikace znalostí; Práce s finančními údaji; Praktická tvorba finančních zpráv; Zkoumání daňových základů; Typy daní, daňové právo a role účetnictví v oblasti daní

Střední vzdělání s maturitní zkouškou, Obchodní akademie, České Budějovice
2019

 • Získání předpokladů předpoklady pro snadnou orientaci v ekonomickém prostředí
 • Seznámení s podnikovými aktivitami, osvojení obchodních, manažerských a marketingových dovedností
 • Hlavní zaměření na dovednosti v oblasti účetnictví a administrativy

Dovednosti:

 • Analýza finančních údajů: Schopnost analyzovat finanční údaje s cílem identifikovat trendy, nesrovnalosti a příležitosti ke zlepšení, zajistit přesnost a soulad s finančními předpisy.
 • Správa finančních dokumentů: Schopnost efektivně organizovat, sledovat a udržovat širokou škálu finančních dokumentů a zajišťovat jejich přístupnost a bezpečnost.
 • Správa majetku a smluv: Zkušenost s účinnou správou majetku a smluv společnosti, včetně vedení záznamů, sledování a zajišťování dodržování smluv.
 • Zpracování nákupních a prodejních faktur: Způsobilost ke zpracování nákupních a prodejních faktur, včetně ověřování, zápisu a vyrovnávání, zajišťující hladké finanční transakce.
 • Správa vozového parku: Znalost komplexního řízení vozového parku, včetně vedení záznamů, analýzy spotřeby paliva a plánování údržby.
 • Práce na počítači a správa objednávek v informačním systému: Schopnost spravovat a aktualizovat informace o objednávkách v informačním systému společnosti, k zajištění přesných a aktuálních záznamů. MS Excel, Word.
 • Administrativní práce: Schopnost dohlížet na každodenní chod kancelářské činnosti, včetně doručování pošty, nákupu kancelářských potřeb a udržování drobného peněžního fondu.
 • Organizace akcí: Schopnost plánovat, organizovat a provádět firemní akce a aktivity, efektivně koordinovat logistiku a zdroje.
 • Účetní závěrky: Zkušenost s přispíváním k procesu uzavírání účetních závěrek, včetně vyrovnání a vedení účetní knihy.
 • Správa drobných hotovostních fondů: Schopnost efektivní správy drobných hotovostních fondů, vedení záznamů a zajišťování řádného používání a vyrovnání.

Pokud se připravujete na tuto pozici nebo již pracujete jako účetní asistent a chcete zvýšit své šance na získání atraktivní práce, je nezbytné vytvořit profesionální životopis. V tomto článku se dozvíte, jak napsat životopis, který vás posune vpřed na vaší cestě k úspěšné kariéře v účetnictví.

Asistentka účetní životopis

Struktura životopisu


Oddíl 1: Osobní údaje

Každý životopis by měl začínat atraktivně navrženým záhlavím se základními osobními údaji, jako je vaše jméno, kontaktní údaje a profesní titul. Napište své jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Je důležité mít profesionálně znějící e-mailovou adresu, která nekazí vaši image.

Oddíl 2: Profil

V tomto oddíle shrňte své dovednosti, zkušenosti a kariérní cíle. To je první věc, kterou potenciální zaměstnavatelé uvidí, a proto jí věnujte zvláštní pozornost. Popište své dovednosti, zkušenosti a jak můžete přispět k úspěchu účetního týmu. Vyjádřete svou motivaci a zájem o oblast účetnictví.

Oddíl 3: Pracovní zkušenosti

Tento oddíl je jádrem vašeho životopisu. Popište své předchozí zkušenosti v oblasti účetnictví. Začněte s nejnovějšími pozicemi a postupujte zpět. U každé pracovní pozice uveďte název společnosti, její umístění, dobu, po kterou jste v ní pracovali, a stručný popis vašich hlavních povinností a úspěchů. Zaměřte se na dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro pozici účetního asistenta.

Asistentka účetní životopis

Oddíl 4: Vzdělání

V tomto oddíle popíšete své vzdělání. Sepište jména škol, univerzit a kurzů, které jste absolvovali. Pokud máte certifikáty v oblasti účetnictví, uveďte je zde. Vzdělání je významným faktorem pro pozici účetního asistenta, takže se ujistěte, že tato část je dobře zdokumentována.

Oddíl 5: Dovednosti

Seznam dovedností, které máte a které jsou relevantní pro úlohu asistenta účetní. To může zahrnovat znalosti účetního softwaru, dovednosti v oblasti analýzy dat, schopnost pracovat s finančními záznamy a znalosti daňových zákonů. Tento oddíl můžete rozdělit na různé pododdíly, abyste čtenářům usnadnili nalezení konkrétních dovedností.

Oddíl 6: Reference

Volitelně můžete přidat kontaktní údaje bývalých nadřízených nebo kolegů, kteří mohou poskytnout reference. Reference mohou pozvednout váš životopis, protože potvrzují vaše dovednosti a schopnosti.

Vytvoření kvalitního životopisu je klíčovým krokem k zajištění pozice asistenta či asistentky účetní. Dobře promyšlený a profesionálně napsaný životopis může zvýšit vaše šance na úspěch v oblasti účetnictví.

Při psaní svého životopisu se zaměřte na to, jak prezentovat své dovednosti, zkušenosti a ambice. Buďte jasní a struční a zdůrazněte, proč jste pro tuto pozici ideální kandidát. S tímto životopisem jste připraveni na úspěšnou kariéru v účetnictví.

Závěrem


Asistentka účetní životopis


Pracovní pozice účetního asistenta může být vynikajícím výchozím bodem pro kariéru v oblasti účetnictví. Pomáhá vám získat cenné zkušenosti, naučit se důležité dovednosti a budovat povědomí o finančním prostředí v rámci organizace.

Kvalitní životopis hraje zásadní roli v tom, jak vás zaměstnavatelé vnímají. Může upoutat jejich pozornost a otevřít vám dveře ke skvělé kariéře, nejen jako účetní asistent, ale také pro vyšší a náročnější pozice. Při vytváření svého resumé věnujte pozornost přesnosti, zdůrazněte své dovednosti a zkušenosti a jasně vyjádřete svůj zájem o účetnictví.

S profesionálně vytvořeným životopisem jste připraveni na cestu k úspěšné a rozmanité kariéře v této životně důležité oblasti.

Doufáme, že vám náš článek pomohl a přejeme mnoho úspěchů v úsilí o práci přesně podle vašich představ. Nezapomeňte, že životopis je sice důležitým, ale jen prvním krokem. Nezapomeňte se také důkladně připravit na pohovor, pokud postoupíte do dalšího kola výběrového řízení. Jděte na něj připravení, dobře naladění a počítejte s otázkami, které vám budou kladeny. Před pohovorem se důkladně seznamte nejen s vypsanou pracovní pozicí, ale s celou organizací. A počítejte také s otázkami ohledně vašeho vnímaného přínosu pro organizaci, na téma vašeho přístupu k práci nebo třeba vaší motivace pracovat právě tady.

Bonusový tip - 🎁:


Pokud si chcete práci na svém pracovním resumé usnadnit a dosáhnout přitom naprosto profesionálního výsledku, zkuste použít online dostupné šablony.

Pokud si chcete práci na svém pracovním resumé usnadnit a dosáhnout přitom naprosto profesionálního výsledku, zkuste použít online dostupné šablony.

Další inspirace:


Pro inspiraci se podívejte na další články na téma přípravy životopisu v různých oblastech. Můžete tak mimo jiné porovnat, čím se váš zvolený obor liší od jiných, ale současně také uvidíte, jak důležité je zachovávat některé prvky (jako je například ustálená struktura životopisu).

Jak napsat životopis asistenta krok za krokem? Podrobný návod s příklady CV asistenta
Životopis správce | Vytvořte dokonalé CVčko

Jak sehnat skvělou práci jako asistent manažera

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis