Dobrovolný hasič: Životopis, se kterým o vás bude stát každý hasičský záchranný sbor

Chtěli byste práci jako dobrovolný hasič? Pomáhat lidem v nouzi v případě vypuknutí požáru nebo třeba záplavové pohotovosti, podílet se na záchraně osob a majetku v případě požáru či jiné přírodní katastrofy?Třebaže se jedná o práci dobrovolníka, k jejímu získání budete muset vytvořit silný životopis dobrovolného hasiče tak, jako v případě běžného zaměstnání.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Cesta k dobrovolnému hasiči, a popřípadě následně i k profesionálnímu hasiči, vede přes sdružení dobrovolných hasičů, do kterého se dostanete jen v případě, že si podáte oficiální žádost, a to jak jinak, než odesláním životopisu.

V následujícím průvodci psaním životopisu dobrovolného hasiče si ukážeme, jak na životopis, který vám zajistí členství v této zájmové organizaci, kde mezi vaše hlavní činnosti bude patřit například hasičský výcvik mládeže, ale také aktivní účast při požáru nebo jiné živelné katastrofě nebo velké nehodě.

📌 Tip : Tvorbu životopisu dobrovolného hasiče si značně usnadníte, pokud použijete profesionální šablonu CV , do které stačí pohodlně vyplnit potřebné údaje, a máte hotovo!

Jak je dobrovolnictví v oblasti požární ochrany ohodnoceno?

Vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolnickou práci, není práce dobrovolného hasiče nijak peněžně ohodnocena. Nicméně v případě nutnosti výjezdu k požáru nebo jinému zásahu v době pracovní doby dobrovolného hasiče, má participující dobrovolný hasič nárok na úhradu ušlé mzdy.

Jestli vás to neodradilo, pak se můžete v nejbližší hasičárně informovat, jak se dobrovolným hasičem stát. Ve většině případů jste ze všeho nejprve zařazeni na seznam čekatelů, následně u HZS projdete speciálním výcvikem.

Během tohoto výcviku se seznámíte s tím, jak jednotka funguje a po jeho absolvování padne finální verdikt, zda se stanete členem sboru dobrovolných hasičů, či nikoliv. Jakmile nasbíráte základní znalosti, můžete se dostat na dodatečná školení pro profesionální hasiče.

💡 Poznámka : Kromě základního výcviku musíte rovněž splnit zdravotní požadavky, jako je dobrý zdravotní stav, fyzická a psychická odolnost apod.

Jak napsat hasičský životopis krok za krokem?


Hasičský životopis

Tato práce vyžaduje schopnost zachovat si chladnou hlavu a rychle vyhodnotit krizovou situaci, takže musíte náborářovi ukázat, že máte výborné analytické a kritické myšlení. Každá pracovní pozice může mít jiné požadavky, proto byste si měli zkontrolovat popis práce a přizpůsobit svůj životopis tak, aby odpovídal specifikacím náborového pracovníka.

Rozvržení , formát a struktura jsou důležitými faktory, které je třeba při tvorbě životopisu zvážit. Podívejme se na ně podrobněji.

Nejlepší formát životopisu

Existují tři běžné formáty , ze kterých si můžete vybrat. Patří mezi ně:

 • Obráceně chronologický formát , který se zaměřuje na zkušenosti. Tento formát je ideální, pokud jste několik let pracovali v oboru, ze kterého si odnášíte přenositelné dovednosti.
 • Funkční formát životopisu : Pokud jste nedávno dokončili školu nebo měníte povolání a nemáte mnoho zkušeností, je tento formát ideální. Zaměřuje se na vaše dovednosti a označuje se také jako životopis založený na dovednostech.
 • Kombinovaný/hybridní životopis : Tento formát kombinuje nejlepší vlastnosti obou předchozích formátů. Tento formát je pro vás vhodný, máte-li požadované zkušenosti a dovednosti.
Rozložení životopisu by mělo náborovému pracovníkovi usnadnit jeho čtení a orientaci v uvedených informacích. Nejlepší volbou jsou snadno čitelná písma, například Georgia, Helvetica, Times New Roman, Arial a Calibri. Velikost písma by měla být 10 až 12 bodů. Nadpisy a podnadpisy mohou být uvedeny větším písmem.

Struktura vašeho životopisu dobrovolného hasiče by měla mít následující části:
 • Sekce záhlaví s kontaktem
 • Profesní shrnutí/cíl
 • Pracovní zkušenosti
 • Sekce o vzdělání
 • Sekce věnovaná dovednostem
 • Další sekce (certifikáty, ocenění/vyznamenání nebo třeba zájmy a záliby)

Hasičský životopis

Telefonní číslo, e-mail a další kontaktní informace

První částí životopisu je záhlaví. Obsahuje vaše kontaktní informace, které by měly být přesné, aby se s vámi mohl náborový pracovník spojit. Zde jsou údaje, které by měly být v této části uvedeny.

 • Vaše celé jméno
 • Název pracovní pozice
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Místo bydliště
⚠️ Varování : Dejte si pozor na uvedení e-mailu v profesionálním formátu. Také v případě dobrovolného hasiče uveďte celou fyzickou adresu. Často je rozhodující! Dobrovolný hasič musí být schopen rychle se dostat na místa požáru apod.

Příklad

Správně
Marek Hloubal
Dobrovolný hasič
Věk: 34 let
123456 789
marek.hloubal@platforma.cz
U Průhonu 21, Ostrava 123 00

Chybně
Marek Hloubal
Dobrovolný hasič
Rodinný stav: Svobodný
Věk: 34 let
123456 789
marecek@platforma.cz
Ostrava

💡 Poznámka : Osobní údaj, jako je rodinný stav uvádět nemusíte, nicméně vzhledem k tomu, že jako dobrovolný hasič musíte být ve fyzické kondici, hodí se uvést váš věk.

Uvést můžete i foto. Dejte si však záležet na jeho výběru. Jak správně vybrat vhodnou fotografii do životopisu se dozvíte zde .

Jaké pracovní zkušenosti uvádět v případě dobrovolnického hasiče?

Lákají vás pracovní povinnosti dobrovolného hasiče, jako je záchrana osob a majetku před katastrofou nebo odstraňování následků nehody?

Pokud již máte zkušenosti jako dobrovolný hasič z jiné obce, pak ji uveďte. Jestliže prozatím nemáte s prací dobrovolného hasiče zkušenosti, uveďte pracovní zkušenosti, které jsou relevantní. Například tím, že si z nich odnášíte přenositelné dovednosti, jako je psychická a fyzická odolnost apod.


Hasičský životopis

Příklad

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Města Borohrádek
Dobrovolný hasič
Červen 2017 až leden 2021
 • Asistence při požárních zásazích a výjezdech na místa nehod
 • Účast na akcích zaměřených na vztahy s komunitou
 • Spoluúčast na protipožárním výcviku mládeže
 • Vedení a školení nových dobrovolných hasičů

Ani vzdělání není radno podcenit!

Třebaže vzdělání jako dobrovolný hasič nepotřebujete, výhodou pro vás bude studium podobně laděného oboru, například na policejní akademii nebo na pedagogické fakultě se specializací na tělovýchovu apod.

Příklad

Střední policejní akademie
Maturitní obor Policejní strážník
2012 až 2016
 • Řešení krizových situací
 • Sportovní kurzy
 • Předměty tělesná výchova a speciální příprava

Technické dovednosti a povahové rysy, které hasičský záchranný sbor ocení!

Prověřili jsme několik nabídek práce dobrovolného hasiče, abychom zjistili, jaké jsou základní povinnosti této pozice. Pokud chcete mít šanci získat práci dobrovolného hasiče, zaměřte se na následující dovednosti.


Hasičský životopis

Technické (tvrdé dovednosti) dobrovolného hasiče

Základní dovednosti:
 • Obsluha, kontrola a údržba hasičského vybavení, jako jsou hadice, hasicí přístroje a osobní ochranné prostředky.
 • Poskytnutí první pomoci a základní péče obětem požárů a nehod
 • Záchrana osob z nebezpečných situací
 • Vypracovávání zpráv o nehodách
Pokročilé dovednosti:

Mnoho hasičských společností nevyžaduje, aby dobrovolní hasiči měli následující dovednosti, ale viděli jsme několik pracovních nabídek, které je uváděly jako preferovanou kvalifikaci. Posuňte svou kariéru hasiče tím, že si osvojíte následující dovednosti:

 • Školení nových dobrovolných hasičů, aby mohli bezpečně plnit své povinnosti
 • Obsluha záchranných člunů a jiných vodních plavidel
 • Záchrana obětí nehod v mokrých a zledovatělých podmínkách

Měkké dovednosti (osobní vlastnosti) dobrovolného hasiče

Jako dobrovolný hasič využijete zejména vynikající interpersonální komunikační dovednosti . ty jsou pro každého dobrovolného hasiče nezbytností. Tato pozice vyžaduje komunikaci s obětmi požárů a nehod, policisty a státními úředníky. Protože se požáry mohou rychle vymknout kontrole, musí být dobrovolný hasič schopen rychle se rozhodovat . Hasičské sbory také hledají uchazeče o práci dobrovolného hasiče s následujícími měkkými dovednostmi:

 • Ochota pomáhat
 • Obětavost
 • Komunikace
 • Analytické a kritické myšlení
 • Psychická a fyzická odolnost
 • Týmový hráč

Další doplňkové sekce do životopisu


Hasičský životopis

Jako dobrovolnému hasiči vám doporučujeme začlenit do životopisu i následující části:

 • Ocenění/úspěchy/vyznamenání : Jakákoliv vyznamenání, ocenění a další kariérní nebo osobní úspěchy uveďte do zvláštní sekce.
 • Další dobrovolnická činnost : Představení stáží nebo dobrovolnických zkušeností v organizacích souvisejících s pomáháním komunitě je skvělým způsobem, jak vylepšit svůj životopis, zejména pokud jste nikdy jako dobrovolný hasič nepůsobili.
 • Školení, semináře, kurzy : Ať už se jedná o kurz potápění nebo poskytnutí první pomoci - uveďte jakékoliv relevantní kvalifikace.
 • Zájmy a záliby : Pokud máte specifické zájmy, které chcete do životopisu přidat, měli byste je uvést v této části. Je to skvělý způsob, jak náborovému pracovníkovi ukázat, kdo jste mimo práci, ale ujistěte se, že jste přidali zájmy, které jsou v souladu s danou prací a navazují na některé vaše dovednosti. Ideální je například potápění, plavání, lezení po skalách nebo jiná fyzická aktivita. Dobrou volbou jsou také týmové aktivity, které prokazují vaše dovednosti komunikace a týmového ducha.

Profesní shrnutí, který zaujme pozornost

Profesní shrnutí je úvodem životopisu. Náborovému pracovníkovi také dává představu o tom, co může očekávat ve zbytku vašeho životopisu. Měl by být krátký, ale obsahovat hlavní úspěchy, které upoutají pozornost na první dobrou.

Příklad

Správně
Jsem středoškolský učitel tělovýchovy, který by se rád stal dobrovolným hasičem v HZS na Trutnovsku. Mohu nabídnout fyzickou i psychickou odolnost, zdatnost a ochotu pomáhat. Vzhledem k pedagogickým dovednostem bych také rád přispěl v rámci poskytování výcviku v oblasti požární bezpečnosti pro děti a mládež z regionu.

Chybně
V současné době jsem na úřadu práce, a proto bych chtěl čas nějak využít a stát se dobrovolným hasičem ve vašem sboru. Mám všechny požadované dovednosti.

Zatímco první dobrovolník jasně popsal. co může hasičskému sboru nabídnout, druhý se vyjádřil jen vágně. Jeho profesní shrnutí zaujme jen málokoho.

Rady a tipy, se kterými získáte práci dobrovolníka v oblasti požární ochrany

Co je třeba mít na paměti pro efektivní životopis dobrovolného hasiče:

 • Důkladně si prostudujte nabídku dobrovolnické práce, abyste mohli svůj životopis sestavit tak, aby přímo odpovídal jejím požadavkům.
 • Dejte přednost svým zkušenostem, a to zejména pokud jsou relevantní pro danou pracovní pozici.
 • Vyvarujte se typografických chyb. Při vytváření dobrého dojmu si nemůžete dovolit chyby.
 • Naše online příklady životopisů vám mohou být nápomocny, pokud si nejste jisti.

Rekapitulujeme! Napište nejlepší životopis dobrovolného hasiče!

 • Zvolte správný formát, který nejlépe vystihuje vaši kvalifikaci.
 • Záhlaví životopisu je první částí životopisu a obsahuje vaše osobní údaje a kontaktní informace.
 • Shrnutí/cíl životopisu představuje váš životopis náborovému pracovníkovi.
 • Začněte relevantními pracovními zkušenostmi.
 • V části o vzdělání uveďte své nejvyšší dosažené vzdělání.
 • Oddělte tvrdé dovednosti od měkkých a uveďte je pomocí odrážek.
 • V doplňkové části zdůrazněte své další kvalifikace.
📌 Tip : Použijte profesionální šablonu CV , kterou si zajistíte skvělý vzhled životopisu a nezapomenete uvést žádné cenné informace.

Motivační dopis rozhodně ano!


Hasičský životopis

Životopis bez motivačního dopisu činí vaši žádost neúplnou. Motivační dopis vyjadřuje váš zájem o danou pozici a dále popisuje vaše hlavní úspěchy, zkušenosti a dovednosti. Pokud náborový pracovník motivační dopis výslovně nevyžaduje, nemusíte jej přikládat, v opačném případě jej však k CV připojte.

📌 Tip : Podívejte se na naše příklady motivačních dopisů .

Často kladené otázky (FAQ)

Kdo je to dobrovolný hasič?

Dobrovolní hasiči jsou profesionálové, kteří chrání osoby a jejich majetek před požárem, kouřem a dalšími souvisejícími hrozbami, ať už se jedná o živelnou katastrofu nebo třeba nehodu.

Mezi úkoly uvedené v příkladech životopisů dobrovolných hasičů patří reakce na tísňová volání týkající se požárů a dopravních nehod, provádění vyhledávání a záchrany obětí při požárních cvičeních a simulacích a čištění a údržba hasičského vybavení. V životopisech dobrovolných hasičů by mělo být uvedeno úspěšné absolvování hasičského výcviku u HZS.

Jaké požadavky jsou kladeny na dobrovolného hasiče?

K výkonu dobrovolného hasiče musí uchazeč splnit věkovou hranici 18 let, dále musí být v dobrém zdravotním stavu, fyzicky zdatný, trestně bezúhonný. Z měkkých dovedností je požadována obětavost, ochota pomáhat a psychická odolnost.

Jaké jsou povinnosti a odpovědnosti dobrovolného hasiče?


Hasičský životopis

Hlavními povinnostmi dobrovolného hasiče je pomáhat lidem v nouzi, zachraňovat oběti požárů a co nejrychleji hasit požáry. K dosažení těchto cílů musí dobrovolný hasič plnit celou řadu úkolů. Prošli jsme několik nabídek pracovních míst, abychom zjistili, jaké jsou hlavní povinnosti dobrovolného hasiče.

Kontrola hasičského vybavení: Obce spoléhají na dobrovolné hasiče při kontrole a údržbě hasičských vozů, žebříků, hadic a dalšího hasičského vybavení. Dobrovolní hasiči pravidelně kontrolují své vybavení, zda na něm nejsou praskliny, netěsnosti, díry a další známky poškození. Pokud je část vybavení poškozena tak, že se nedá opravit, podá dobrovolný hasič žádost o výměnu.

Poskytování první pomoci: Kromě hašení požárů zasahují dobrovolní hasiči také u autonehod a dalších mimořádných událostí. Při zásahu na místě požáru nebo nehody může být dobrovolný hasič nucen poskytnout první pomoc nebo provést jiné úkony první pomoci. Díky speciálnímu výcviku může dobrovolný hasič provádět také základní postupy pro podporu života.

Likvidace požárů: Dobrovolný hasič používá různé techniky ke kontrole a hašení požárů. Dobrovolní hasiči používají žebříky, hydranty, hadice, hasicí přístroje a další nástroje, aby zabránili šíření požáru. V některých případech může být dobrovolný hasič nucen vstoupit do hořící budovy, aby uhasil plameny nebo zachránil oběti požáru.

Řízení zásahového vozidla: Dobrovolní hasiči s příslušným výcvikem mohou být vyzváni k řízení hasičských vozů a dalších zásahových vozidel. Někteří dobrovolní hasiči používají k zásahům u požárů a na místech nehod svá vlastní vozidla.

Vyšetřování požárů: Dobrovolní hasiči pomáhají určit příčinu každého požáru, který hasí. Pokud je požár důsledkem žhářství, může být dobrovolný hasič povolán, aby svědčil proti pachateli u soudu.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá