Kariéra v účetnictví – úloha životopisu

Kariéra v oblasti účetnictví nabízí četné příležitosti a výzvy pro ty, kdo se zajímají o finanční řízení, sledování účetních záznamů a finanční analýzu. Úloha hlavního účetního na plný úvazek je klíčová pro zajištění finanční integrity a transparentnosti organizace. Hlavní účetní je odpovědný za sledování a řízení finančních transakcí, což zahrnuje vedení účetních knih a záznamů o příjmech a výdajích.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzor životopisu

Jana Vzorková
účetní
telefonní číslo: 777 123 456
e-mail:   janavzorkova@gmail.com  
www.linkedin.com/in/jana-vzorkova

Praha, Česká republika

Zkušená účetní, zaměřená na detail a na výsledky, s praxí více než 10 let v řízení finančních operací a zajišťování souladu s právními předpisy. Schopná dohlížet na složité účetní procesy, vést týmy a zavádět efektivní finanční systémy. Při své práci vždy udržuji nejvyšší standardy finanční přesnosti a transparentnosti a kladu důraz na optimalizaci ziskovosti. Nyní hledám novou výzvu, ve které bych mohla zužitkovat své zkušenosti a znalost anglického jazyka působením v mezinárodním prostředí.

Pracovní zkušenosti, praxe:

Hlavní účetní, Advantage Consulting, s.r.o., Praha
září 2020 - doposud

 • Řízení týmu čtyř účetních  
 • Zajišťování měsíčních závěrek, měsíční DPH, intrastat, roční závěrky tří auditovaných a dvou neauditovaných společností  
 • Součinnost s daňovou kanceláří při sestavování daňových přiznán k dani z příjmu právnických osob  
 • Součinnosti při sestavování konsolidované účetní závěrky za skupinu  


Účetní a administrativní pracovnice obce, Obec Dobřenice, Praha - západ
2012 - 2019

 • komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení knih a sestavování  
 • vedení pokladny, práce s hotovostí, účetní závěrky  
 • vedení a odepisování majetku obce včetně zpracování pracovní inventarizace  
 • sestavování, kontrola a plnění rozpočtu obce  
 • výkon funkce správce rozpočtu, příprava rozpočtových opatření  
 • zpracování a podání daňových přiznání za účetní jednotku  
 • evidence závazků a pohledávek obce  
 • zpracovávání výkazů pro Český statistický úřad  
 • zajišťování platebního styku s bankou  
 • komplexní zpracování mezd a mzdové agendy včetně zajištění kontrol v oblasti sociálního a zdravotního pojištění u příslušných orgánů  
 • agenda datových schránek, vedení spisové služby, systém Czech Point  


Vzdělání:

Bc. titul z programu Účetnictví a finanční řízení podniku, Vysoká škola ekonomická, Praha
2012

 • Bakalářský program zaměřený na účetnictví s důrazem na odborné znalosti i praktické dovednosti  
 • Kromě českého účetnictví získány i rozsáhlé znalosti mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), podle kterých postupuje i významná část českých podniků  
 • Výuka od odborníků, kteří aktivně působí ve vedoucích funkcích profesních organizací (Komora auditorů, Komora daňových poradců, Komora certifikovaných účetních) a podílejí se na přípravě legislativy v příslušných oblastech.  
 • Studium vybraných odborných předmětů v anglickém jazyce - získání potřebné odborné terminologie  
 • V rámci studia pracovní praxe v zahraničí  


Dovednosti:

 • Finanční účetnictví:
  Vedení přesných finančních záznamů, provádění finančních analýz a zajišťování dodržování účetních zásad.  
 • Vedení a řízení týmu:
  Schopnost vést a řídit účetní týmy, podporovat spolupráci a dosahovat cílů oddělení.  
 • Finanční analýza:
  Praxe v analýze finančních údajů za účelem zjištění trendů, příležitostí a oblastí pro zlepšení.  
 • Rozpočtování a prognózy:
  Kompetentní v oblasti přípravy rozpočtu, prognózování a finančního plánování za účelem optimalizace přidělování zdrojů.  
 • Daňová správa a dodržování předpisů:
  Znalost daňových předpisů, daňového plánování a zajištění dodržování daňových zákonů.  
 • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS):
  Znalost IFRS a jejich aplikace ve finančním výkaznictví, která odráží globální perspektivu.  
 • Koordinace auditu:
  Schopnost koordinovat finanční audity a zajišťovat jejich úspěšný výsledek.
 • Správa peněžních toků:
  Schopnost řídit peněžní toky, likviditu a optimalizovat provozní kapitál.  
 • Analýza dat a vykazování:
  Schopnost používat nástroje a software pro analýzu dat k vytváření smysluplných finančních zpráv.  
 • Vícejazyčnost:
  Plynulá znalost angličtiny a češtiny, umožňující účinnou komunikaci v mezinárodním i domácím obchodním prostředí.  

Jeho pracovní den může zahrnovat účetní a související analýzu, kontrolu faktur, záznamy do systému a sledování daňových povinností. Základním aspektem této úlohy je také příprava finančních zpráv, které poskytují jasný obraz o finanční situaci organizace. Kariérní vyhlídky hlavních účetních jsou různorodé. Po získání základních dovedností a zkušeností mohou postoupit na pozice jako finanční ředitelé nebo třeba daňoví poradci. Někteří se rozhodnou stát se certifikovanými účetními nebo auditory na plný úvazek. Mnoho hlavních účetních také získá spoustu dalších manažerských dovedností a později přecházejí do rolí, kde vedou týmy v oblasti účetnictví.


Hlavní účetní životopis

Význam kvalitního životopisu

Klíčovou součástí úspěšné kariéry v účetnictví na plný úvazek je mít kvalitní životopis. Životopis je prvním dojmem, který uchazeč o zaměstnání zanechá u potenciálního zaměstnavatele. Dobře vypracovaný životopis by měl zdůrazňovat relevantní dovednosti, vzdělání a pracovní zkušenosti, které kandidáta připravují na roli hlavního účetního. Pomáhá zaměstnavatelům rychle pochopit, jak může kandidát přispět k finančním cílům a úspěchu organizace.

Kariéra v účetnictví na plný úvazek může nabídnout stabilní, dobře placené zaměstnání na plný úvazek s různými příležitostmi růstu. Správně napsaný životopis je klíčovým nástrojem pro dosažení úspěchu v této oblasti a slouží jako výchozí bod pro budoucí kariérní úspěchy.

Struktura životopisu

Dobře strukturovaný životopis má zásadní význam pro to, abyste na potenciální zaměstnavatele v oblasti účetnictví zanechali silný dojem. Měl by být uspořádaný a snadno čitelný a poskytovat jasný přehled vašich kvalifikací a zkušeností a rozsahu praxe. Jen tak získáte práci na plný úvazek, po jaké toužíte.


Hlavní účetní životopis

Co by ve vašem CV nemělo chybět:

Záhlaví s kontaktními informacemi

Začněte svůj životopis svým jménem, telefonním číslem, e-mailovou adresou a profilem LinkedIn (pokud je to vhodné). Ujistěte se, že vaše kontaktní údaje jsou aktuální a profesionální.

Profil

Na začátku svého životopisu můžete zahrnout stručné shrnutí nebo cílové prohlášení, které zdůrazňuje vaše kariérní cíle a to, co přinášíte jako účetní. Buďte struční a přizpůsobte obsah konkrétní práci, o kterou se ucházíte.

Pracovní zkušenosti, praxe

Tato část je srdcem vašeho životopisu. Představte své pracovní zkušenosti v obráceném chronologickém pořadí, počínaje posledním zaměstnáním. Uveďte název pracovního místa (ať už je to plný úvazek, nebo částečný), název společnosti, místo a data zaměstnání. Popište své odpovědnosti a úspěchy v každé roli pomocí odrážek. Zaměřte se na měřitelné úspěchy a konkrétní přínos pro vaše zaměstnavatele.

Vzdělání

Uveďte své vzdělání, včetně názvu instituce, získaného titulu, data absolvování a jakýchkoli ocenění nebo ocenění. Pokud máte nějaké účetní a jiné související certifikáty nebo licence, zmiňte je. Uveďte osvědčení, orgán vydávající osvědčení a datum jeho získání.

Dovednosti

V této části si vyznačte své znalosti v oblasti účetnictví. Uveďte technické dovednosti, jako je znalost účetního softwaru, odborné účetní a související znalosti a vše, v čem jako účetní vynikáte. Měkké dovednosti, jako je pozornost k detailu, řešení problémů a komunikace, jsou také cenné v účetnických rolích.


Hlavní účetní životopis

Úspěchy a ocenění (nepovinné)

Pokud jste obdrželi nějaké ocenění nebo uznání za svou práci v oblasti účetnictví, zvažte zahrnutí sekce pro úspěchy a ocenění. Profesionální sdružení: Pokud jste členem příslušného profesionálního sdružení, například Amerického institutu certifikovaných veřejných účetních (AICPA), uveďte ho zde.

Jazyky (nepovinné)

Pokud ovládáte více jazyků nebo máte znalosti, které by mohly být pro vaši úlohu přínosné, můžete uvést své jazykové dovednosti.

Reference

Obvykle se uvádí, že jsou k dispozici na vyžádání. Můžete vytvořit samostatný dokument se svými referencemi, které můžete poskytnout na vyžádání.

Udržujte svůj životopis stručný a přizpůsobený konkrétní pracovní příležitost, o kterou se ucházíte. Dobře strukturovaný životopis zvýší vaše šance na to, že vás v konkurenčním oboru účetnictví potenciální zaměstnavatelé nepřehlédnou.

Pečlivě si proveďte korektury, abyste odstranili chyby a upevnili svou pověst, že věnujete pozornost detailu. Pro ty, kteří mají značné zkušenosti, by měl váš životopis prokázat progresivní kariérní trajektorii, zdůraznit rozsah praxe a odhodlání držet krok s trendy v oboru. Uveďte také certifikáty, licence a jakékoli ocenění nebo uznání, které jste obdrželi.


Hlavní účetní životopis

Závěrem

Na závěr našeho zkoumání významu životopisu v kariéře hlavní účetní a těch, kdo o tuto pozici usilují, pojďme se zamyslet nad klíčovými údaji. Životopis není jen dokument; je to vaše profesní vyprávění, stručný odraz vaší cesty, dovedností a touhy.

Úloha hlavní účetní a jakéhokoli účetního odborníka na plný úvazek přesahuje výpočet čísel; praxe zahrnuje strategické finanční řízení, dodržování předpisů a etickou odpovědnost. Váš životopis by měl vyjádřit vaši schopnost vyniknout v těchto oblastech. Zdůraznit své zkušenosti v oblasti finanční analýzy, rozpočtování, zdanění a dodržování mezinárodních účetních standardů, jako IFRS.

Předveďte své vůdčí schopnosti, znalosti finančního softwaru a vícejazyčné schopnosti, protože tyto vlastnosti vás odlišují na konkurenčním trhu. Když se vydáváte na cestu do účetní praxe nebo hledáte nové příležitosti na plný úvazek, váš životopis vytváří první dojem.

Váš životopis otevírá dveře k různým příležitostem práce na plný úvazek, od pozic hlavní účetní až po finanční ředitele, auditory a daňové poradce. S dobře strukturovaným a přesvědčivým životopisem můžete s jistotou kráčet cestou k úspěšné a uspokojující kariéře v účetnictví na plný úvazek. A to je hlavní.

Věříme, že náš článek pro vás byl užitečný pro hledání ideální práce na plný úvazek jako hlavní účetní a přejeme vám hodně štěstí ve vaší kariéře.


Hlavní účetní životopis

Úplně na závěr pro vás přinášíme ještě Bonusový tip - 🎁:

Použijte při přípravě svého CV online dostupné šablony ! Výrazně si tím usnadníte práci a dosáhnete dokonalé kvality.

💡 - Další články pro inspiraci:
Přečtěte další články o tom, jak připravit CV pro různé profese v účetním oboru, a načerpejte ještě více inspirace.

Personální účetní: Životopis s inspirativními příklady a ukázkovými šablonami
Účetní ředitel: Životopis, s nímž získáte vůdčí pozici na účetním oddělení
Životopis účetní | Detailní průvodce psaním CVčka

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá