Úloha životopisu v kariéře kustoda

Průvodce uměleckými poklady, strážce kulturního dědictví a váš průvodce světem umění - tak lze popsat kustoda. Kustod, také zvaný kurátor, je profesionál, jehož úkolem je dohlížet na umělecká díla, historické artefakty a kulturní sbírky a zajistit jejich zachování pro budoucí generace.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu

Gustav Vzorek
Kustod
telefonní číslo: 777 123 456
e-mail: gustavvzorek@gmail.com  
www.linkedin.com/in/gustav-vzorek

Jsem vášnivý kustod s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti správy uměleckých sbírek a historických artefaktů. Mým cílem je přispět k zachování a prezentaci kulturního dědictví pro budoucí generace. Při své práci vždy kladu důraz na pečlivou péči a pozornost k detailu, zajišťuji integritu každého kousku v kolekci. Těší mě vytvářet poutavé výstavy a vzdělávací programy, které spojují diváky s uměním a historií. S odhodláním k dokonalosti se věnuji rozvíjení hlubokého ocenění našeho bohatého kulturního dědictví.  

Pracovní zkušenosti:

Kurátor historické sbírky, Kulturní Plantáž Blatná
2022 - doposud

 • Odborný muzejní pracovník zodpovědný za správu a zpracování historických sbírkových fondů  
 • Zajišťování výpůjček, restaurování a konzervace vlastních historických sbírkových fondů  
 • Práce s dárci sbírkových předmětů  
 • Práce na přípravě a realizaci muzejních výstav  
 • Provádění poradenské a konzultační činnosti pro badatele, služby veřejnosti  
 • Spolupráce s muzei v ČR i zahraničí  
 • Edukační činnost  


Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, Muzeum Šumavy Sušice, Kašperské Hory
2018 - 2022

 • Tvorba a správa sbírky mimořádného významu a rozsahu  
 • Péče o historické a etnografické sbírky  
 • Inventarizace sbírek, práce s programem Bach  
 • Organizace muzejních výstav, spolupráce mimo jiné s Muzeem hlavního města Prahy  
 • Odborná činnost (vč. přednáškové a publikační činnosti a terénního výzkumu)  


Vzdělání:

Titul Mgr. ze studijního programu Dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2018

 • Studium zaměřené na soustavné a hlubokou znalost dějin evropského a českého umění  
 • V rámci studia absolvování široké řady seminářů, exkursí a cvičení  
 • Dobrovolný seminář Základní práce s počítačovým programem Bach  
 • Závěrečná magisterská práce na téma "Metodologie práce s odbornou literaturou v moderním umění" (obhájena s výborným hodnocením)  

Dovednosti:

 • Správa sbírek: Rozsáhlé zkušenosti s katalogizováním, dokumentací a správou historických a uměleckých sbírek. Schopnost vést inventuru, starat se o artefakty a organizovat výstavy.  
 • Kurátorská odbornost: Silné kurátorské dovednosti, včetně kurátorství výstav, procesů půjčování, restaurování a uchovávání sbírkových předmětů. Schopnost pracovat s historickými a etnografickými sbírkami.  
 • Konzultace a vzdělávání: Schopnost poskytovat výzkumným pracovníkům a veřejnosti pokyny a konzultace týkající se předmětů sbírky a historického kontextu. Vzdělávací činnost a publikace v oblasti muzejního studia a dějin umění.  
 • Mezinárodní spolupráce: Zkušenosti se spoluprací s muzea v České republice i v zahraničí. Schopnost organizovat mezinárodní výstavy a účastnit se projektů kulturního dědictví.  
 • Technické znalosti: Schopnost používat Bachův program pro sběr a správu databází.  

Úloha kustoda je klíčová pro zachování a vystavování kulturního dědictví a uměleckých pokladů. Ale co je klíčem k úspěchu v této profesi? Životopis.

Kdo je kurátor?

Kustod je odborník, jehož primární odpovědností je dohlížet na umělecká díla, historické artefakty a kulturní sbírky v galeriích, muzeích, knihovnách a dalších kulturních institucích. Tato pozice zahrnuje péči o umělecká díla, dokumentaci, restaurování, výzkum a zpřístupnění těchto pokladů veřejnosti. Kurátoři mají nejen estetický smysl, ale také hluboké znalosti umění, historie a kultury. Jsou odpovědní za zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti a zajištění jeho zachování pro budoucí generace. Jejich práce může také zahrnovat kurátorské činnosti, organizaci výstav, výzkum a spolupráci s dalšími odborníky.

Úloha kustoda je mnohostranná a zahrnuje několik klíčových úkolů:


Kustod životopis

 • Správa sbírek: Kustodi pečlivě dohlížejí na sbírky uměleckých děl a historických artefaktů. Provádějí pravidelné inspekce, aby zajistily řádnou ochranu.
 • Výzkum: Kurátoři provádějí výzkum uměleckých děl, historických artefaktů a kulturních jevů. Tento výzkum může zahrnovat studium původu, autorů a historie těchto kusů.
 • Restaurace: Kurátoři mohou spolupracovat s restaurátory na zachování a obnově starých uměleckých děl a artefaktů.
 • Umělecké eventy: Kurátoři organizují a řídí výstavy uměleckých děl a kulturních sbírek. Vytvářejí koncepty a prezentace pro veřejné výstavy.
 • Vzdělání: Kustodi poskytují návštěvníkům muzeí a galerií informace a nápady. Mohou také přispívat k vzdělávacím programům.
 • Získávání a dokumentace: Někteří kurátoři se specializují na získávání nových uměleckých děl nebo artefaktů pro sbírky a udržování podrobné dokumentace.

Kariérní příležitosti pro kustody

Kurátoři mohou najít zaměstnání v různých institucích a oblastech. Hlavní kariérní příležitosti pro kustody zahrnují:

1. Muzea a galerie

Většina kurátorů pracuje v muzeích a galeriích, kde dohlíží na sbírky uměleckých děl a historických artefaktů. Mohou zastávat pozice od asistentů až po hlavní kurátory.

2. Knihovny a archivy

Někteří kurátoři se specializují na práci s knihami, rukopisy a historickými dokumenty a hledají zaměstnání v knihovnách a archivech.

3. Výstavní a kulturní centra

Kurátoři mohou také pracovat v výstavních a kulturních centrech, kde se podílejí na organizaci a kurátorství výstav a kulturních akcí.


Kustod životopis

4. Univerzity a výzkumná střediska

Kurátoři mohou pokračovat v kariéře na univerzitách a výzkumných centrech, zabývat se uměleckými a kulturními studiemi a vzděláváním.

5. Neziskové organizace

Kurátoři mohou pracovat v neziskových organizacích zaměřených na zachování a propagaci kulturního dědictví a uměleckých děl.

Kariérní postup pro kurátory může zahrnovat postup z pozice asistent kurátora nebo kustod na role jako hlavní kurátor nebo vedoucí oddělení, v závislosti na jejich zkušenostech, dovednostech a odbornosti.

Význam životopisu v kariéře kustoda

V kariéře kurátora hraje životopis zásadní roli. Jedná se o dokument, který představuje jeho odborné zkušenosti, dovednosti a odborné znalosti. Pomáhá získat zaměstnání, pokročit v kariéře a získat při tom důvěru institucí, které jsou odpovědné za zachování a prezentaci našeho kulturního dědictví a uměleckých pokladů.

Když kurátor hledá pracovní pozici, ve které by náplň práce přesně splňovala jeho očekávání, pomůže mu životopis oslovit potenciálního zaměstnavatele (například muzeum), představit jeho kvalifikaci, pracovní zkušenosti a dovednosti a přesvědčit náborového pracovníka, že je vhodným adeptem na postup do dalšího výběrového kola.

Struktura životopisu

Správná struktura životopisu může být rozhodujícím faktorem při získávání pozornosti potenciálního zaměstnavatele. Zde je návod na správnou strukturu životopisu:

Kontaktní údaje

Začněte své CV atraktivním záhlavím, ve kterém uvedete své jméno, kontaktní telefonní číslo, e-mailovou adresu a v případě zájmu odkaz na svůj profil na profesionální síti, jako je LinkedIn.


Kustod životopis

Profil

Jedná se o krátký úvod, ve kterém shrnujete svou profesní kariéru a klíčové dovednosti kustoda. Můžete také zdůraznit svůj zájem o umění a kulturní dědictví.

Pracovní zkušenosti

Uveďte své předchozí pracovní zkušenosti jako kurátor. Popište své povinnosti a odpovědnosti v každé pozici, včetně organizování výstav umění, péče o sbírky, provádění výzkumu a řízení výstav nebo artefaktů. Také můžete zmínit, jak jste přispěli k rozvoji a ochraně umění nebo kulturního dědictví.

Vzdělání

Uveďte podrobnosti o svém vzdělání, jako jsou tituly, kurzy a certifikáty, které jsou relevantní pro vaši kariéru kustoda. Mohlo by to zahrnovat studium muzeologie, dějin umění nebo jiných oborů souvisejících s kulturním dědictvím.

Dovednosti

Zdůrazněte dovednosti související s vaší prací jako kurátor, jako je konzervace umění, výzkum či správa sbírek. Také můžete zmínit technické dovednosti a softwarové programy, které znáte, například správu databází sbírek, katalogizování a uchovávání materiálů.


Kustod životopis

Závěrem

Doufáme, že vás náš článek zaujal a pomohl vám. A že se skvělým životopisem získáte přesně takovou práci, o jaké sníte! Náplň práce kurátora je mnohem více než kontrola vstupenek a dodržování řádu v uměleckých institucích. Znalost umění je základní, ale výhodou jsou i dovednosti správné prezentace své kvalifikace. Na závěr máme pro vás ještě dva tipy navíc:

Bonusový tip - 🎁:

Pokud si chcete práci na životopisu usnadnit a dosáhnout přitom naprosto profesionálního výsledku, zkuste použít online dostupné šablony .


Další inspirace:

Podívejte se na další články na téma přípravy životopisu ve zcela jiných oborech, a pochopte tak ještě lépe specifika životopisu kustoda.


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá