Úloha životopisu v kariéře manažera obchodního rozvoje

Úloha manažera obchodního rozvoje, také často nazývaného manažer pro rozvoj podnikání (nebo anglickým "Business Development Manager"), je v dynamickém světě podnikání životně důležitá. Tito odborníci hrají klíčovou roli při určování a vytváření nových obchodních příležitostí, při podpoře růstu a zajišťování dlouhodobého úspěchu společností.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu

Gustav Vzorek
Business Development Manager
telefonní číslo: 777 123 456
e-mail:   gustavvzorek@gmail.com  
www.linkedin.com/in/gustav-vzorek

Oddaný a na výsledky zaměřený Business Development Manager s osvědčenou praxí v identifikaci a využití růstových příležitostí. Vysoce zkušený v analýze trhu, strategickém plánování a budování vztahů pro zvýšení příjmů a ziskovosti. Schopnost vést týmy a vyvíjet inovativní řešení pro potřeby zákazníků. Pracuji se závazkem poskytovat klientům mimořádnou hodnotu a dosahovat vždy udržitelného růstu podnikání.

Pracovní zkušenosti:

Business Development Manager SENIOR, ENERGON Consulting a.s., Praha
2020 - doposud

 • Vedoucí manažer rozvoje podnikání v oblasti energetiky  
 • Vyhledávání obchodních příležitostí a jejich realizace  
 • Reakce na příchozí poptávky  
 • Správa stávajících obchodních případů  
 • Komunikace se zákazníky i kolegy  


Business Development / Sales Manager, BARCO, s.r.o., Praha
2018 - 2020

 • Manažer rozvoje podnikání a prodeje v oblasti RFID / IoT  
 • Obchodní rozvoj v oblasti systémů automatické identifikace RFID / IoT (v ČR i EU)  
 • Budování vztahů se zákazníky, obchodní komunikace efektivně představující nové produkty a služby  
 • Účast na oborových akcích, jako jsou konference a výstavy (tuzemské a zahraniční)  


Vzdělání:

Bc. titul z programu Manažer obchodu, Vysoká škola ekonomická, Praha
2018

 • Studijní obor připravující pro řídící pozice na úrovni středního managementu obchodních organizací.  
 • Důraz na schopnost používat nástroje všech podnikohospodářských disciplín – marketingu, výzkumu trhu, komerčních komunikací, účetnictví, podnikových financí a podnikových informačních systémů.  
 • Získání potřebných právních znalostí v oblasti obchodního a pracovního práva a důkladné orientace v evropském podnikatelském prostředí.  


Dovednosti:

 • Analýza trhu  
 • Strategické plánování  
 • Budování vztahů  
 • Vedení týmu  
 • Strategie růstu tržeb  
 • Řízení projektů  
 • Rozvoj obchodu  
 • Řízení prodeje a prodejních týmů  
 • Řízení vztahů se zákazníky  
 • Efektivní komunikace  

Ale co přesně dělá manažer pro rozvoj podnikání a jaké kariérní vyhlídky lze v této oblasti očekávat? Kdo je manažer obchodního rozvoje? Business Development Manager je profesionál, který je zodpovědný za identifikaci, vytváření a péči o nové obchodní příležitosti pro organizaci. Působí jako katalyzátory růstu, zvyšují příjmy, rozšiřují dosah na trh a vytvářejí strategické partnerství.

Kdo je manažer obchodního rozvoje


manažer obchodního rozvoje

Tito manažeři hrají klíčovou roli při utváření budoucnosti společnosti tím, že iniciují a podporují vztahy, které vedou k rozšiřování podnikání. Zodpovědnosti manažera pro rozvoj podnikání se mohou lišit v závislosti na odvětví a organizaci. Některé společné úkoly však zahrnují:

 • Průzkumy trhu: Provádění průzkumu trhu s cílem identifikovat potenciální příležitosti a hrozby, porozumět potřebám zákazníků a být informováni o trendech v oboru.
 • Tvorba klientské základny: Generování potenciálních klientů prostřednictvím různých kanálů, včetně studených hovorů, vytváření sítí a digitálního marketingu.
 • Budování partnerství: Spolupráce s dalšími organizacemi, partnery a zúčastněnými stranami k vytvoření vzájemně prospěšných spojenectví a obchodních podniků.
 • Strategie prodeje: Vývoj a implementace prodejních strategií a taktik pro dosažení nebo překročení cílů v oblasti příjmů.
 • Správa vztahů se zákazníky: Řízení vztahů se zákazníky, zajišťování spokojenosti zákazníků a hledání příležitostí pro upselling nebo cross-selling.
 • Inovace: Identifikace inovativních řešení a vylepšení produktů/služeb pro uspokojení měnících se požadavků trhu.

Kariérní možnosti v rozvoji podnikání

Manažeři rozvoje podnikání mohou najít příležitosti v různých odvětvích a odvětvích, včetně:

 • Technologie: Spolupráce s technologickými společnostmi na identifikaci nových trhů, strategických partnerů a obchodních příležitostí.
 • Finance: Spolupráce s finančními institucemi s cílem rozšířit jejich služby, klientskou základnu nebo nabídku produktů.
 • Zdravotní péče: Identifikace partnerství, nových trhů a služebních příležitostí v rámci zdravotnického sektoru.
 • Výroba: zkoumání nových trhů, produktových řad a obchodní spolupráce pro výrobní společnosti.
 • Startupy: Pomoc začínajícím podnikům zavést svou přítomnost, zajistit financování a rychle růst.
 • Maloobchod: Rozšiřování maloobchodních podniků zkoumáním nových míst, online kanálů nebo produktových kategorií.

Kariérní vyhlídky manažerů rozvoje podnikání jsou slibné. Pokrok v této oblasti často následuje trajektorii, která zahrnuje:

Business Development Associate/Analyst: pozice vstupní úrovně, kde se profesionálové učí, shromažďují tržní údaje a podporují vedoucí pracovníky.

Manažer pro rozvoj podnikání: Správa portfolia účtů, vytváření potenciálních zákazníků a provádění strategií rozvoje podnikání.

Senior Business Development Manager: Vedení větších týmů, řízení významnějších účtů a přispívání ke strategii na vysoké úrovni.

Ředitel obchodního rozvoje: Dohlíží na celé oddělení obchodního rozvoje organizace, stanovuje dlouhodobé strategie a podává zprávy přímo vrcholným vedoucím pracovníkům.

Chief Business Development Officer (CBDO): Zodpovědný za celkový růst a rozvoj společnosti.

Kariérní cesta manažera rozvoje podnikání může také vést k podnikání nebo specializovaným rolím v oblastech, jako jsou fúze a akvizice, strategické partnerství nebo rizikový kapitál. V dnešním podnikatelském prostředí je role manažera pro rozvoj podnikání klíčová . Tito odborníci mají příležitost výrazně ovlivnit růst a úspěch organizace a zároveň si užívat rozmanitého spektra kariérních možností a příležitostí k postupu.


manažer obchodního rozvoje

Úloha životopisu

Na konkurenčním trhu práce, kde příležitosti vznikají a rychle mizí, je dobře zpracovaný životopis klíčem k otevření dveří ke kariéře vašich snů jako Business Development Manager. Váš životopis slouží jako váš osobní marketingový nástroj, který vám umožní efektivně prezentovat své dovednosti, zkušenosti a kvalifikaci potenciálním zaměstnavatelům.

Zde je několik hlavních důvodů, proč je role životopisu zásadní pro rozvoj vaší kariéry:

První dojem : Váš životopis je často prvním kontaktem potenciálních zaměstnavatelů s vámi. Je to vaše šance udělat pozitivní dojem a vzbudit jejich zájem o vaši kandidaturu.

Zdůrazňování relevantních zkušeností : Dobře strukturovaný životopis vám umožní předvést své relevantní pracovní zkušenosti, zdůraznit úspěchy a dovednosti, které se shodují s rolí manažera pro rozvoj podnikání.

Prokázání hodnoty : Váš životopis by neměl být jen seznam pracovních povinností. Měl by prokázat hodnotu, kterou jste přinesli do svých předchozích rolí, jako je růst příjmů, úspěšná partnerství nebo expanze trhu.

Přizpůsobená prezentace : Přizpůsobte svůj životopis každé žádosti. Zdůrazněte dovednosti a zkušenosti, které odpovídají konkrétním požadavkům na práci, o kterou se ucházíte.

Podpora k pohovoru : Při pohovoru vám životopis slouží jako referenční bod pro diskusi o vašich kvalifikacích a zkušenostech, což vám umožní rozšířit své úspěchy.


manažer obchodního rozvoje

Struktura životopisu

Dobře strukturovaný životopis má jasný formát, který zahrnuje základní části:

Kontaktní údaje:

V atraktivně navrženém záhlaví uveďte své jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a profil LinkedIn (pokud je to možné) v horní části stránky.

Profil:

Napište stručné shrnutí nebo objektivní prohlášení, které zdůrazňuje vaše kariérní cíle a to, co přinášíte na stůl jako manažer pro rozvoj podnikání.

Pracovní zkušenosti:

Uveďte svou pracovní historii v obráceném chronologickém pořadí, počínaje svou nejnovější prací. Uveďte název společnosti, její umístění, pracovní název a data zaměstnání. Použijte odrážky k popisu vašich hlavních povinností a úspěchů.

Vzdělání:

Uveďte své vzdělání, včetně titulu, jména vysoké školy nebo jiné vzdělávací instituce, data ukončení studia a jakékoli další vzdělání.

Dovednosti:

Zdůrazněte své základní dovednosti a kompetence, jako je průzkum trhu, vytváření potenciálních zákazníků, strategické plánování, vyjednávání a řízení vztahů.

Co můžete doplnit navíc

Vytvořte sekci speciálně pro vaše významné úspěchy, kde můžete poskytnout kvantifikovatelné výsledky a dopady své práce. Uveďte příslušné členství nebo přidružení k organizacím nebo sdružením v odvětví. I když není nutné, abyste do svého životopisu uvedli reference, můžete napsat, že jsou k dispozici na požádání.

Ve snaze stát se úspěšným manažerem pro rozvoj podnikání nikdy nepodceňujte sílu dobře strukturovaného životopisu. Nejenže otevírá dveře k novým příležitostem, ale také vytváří scénu pro smysluplné pohovory s potenciálními zaměstnavateli.

Přizpůsobte svůj životopis každé žádosti, zaměřte se na relevantní dovednosti a zkušenosti a budete na dobré cestě k úspěšné kariéře v oblasti rozvoje podnikání.


manažer obchodního rozvoje

Příklad životopisu

Závěrem

Doufáme, že vám nejen příklad životopisu, ale celý článek pomohl a víte nyní, jak připravit životopis, který vám zajistí mnoho skvělých pracovních příležitostí.

Pokud nezapomenete na to hlavní, jako uvést do svého CV zkušenosti s vedením rozvoje podnikání, obchodní strategií či využitím dovedností jako je řízení projektů, budete mít dokument, který vám pomůže k tomu, abyste se dostali na pozici, jakou si přejete a zasloužíte.

Bonusový tip - 🎁:

Pokud si chcete práci na CV usnadnit a dosáhnout přitom zcela profesionálního výsledku, zkuste použít online dostupné šablony .


Další inspirace:

Pro inspiraci se podívejte na další články na téma přípravy životopisu v různých oblastech:


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis