Kariéra v marketingu – úloha životopisu

V dnešním dynamickém světě podnikání a komunikace je role marketingového koordinátora základním pilířem úspěchu jakékoli společnosti. Tato profese kombinuje kreativní myšlení, analytické dovednosti a organizační schopnosti, vytváří prostředí pro inovace, růst a prosperitu.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu

Gustav Vzorek
Specialista marketingu
telefonní číslo: 777 123 456
e-mail:   gustavvzorek@gmail.com  
www.linkedin.com/in/gustav-vzorek  

Zkušený koordinátor a specialista marketingu s rozmanitou pracovní praxí v různých odvětvích a zkušenostmi se širokou škálou marketingových oborů a nástrojů. Specializuji se na koordinaci marketingového mixu a vedení komunikačních týmů. Při práci vždy kladu důraz na naplnění očekávání klientů i na dosahování stanovených cílů. Neustále rozvíjím své dovednosti a znalosti a udržuji si aktuální povědomí o všech nejnovějších trendech v oboru.  

Pracovní zkušenosti:

Marketingový koordinátor, RAJAPACK, s.r.o., Česká Třebová
2020 - doposud

 • Koordinátor marketingu u evropské jedničky v oblasti obalových materiálů a strojů.  
 • Analýza a kalkulace cen produktů a zadávání do CRM systému pro CZ a SK , podpora obchodnímu oddělení  
 • Práce na plánovaní prodejních akcí (web, katalog, telefon, chat, email, sociální sítě), podíl i na realizaci  
 • Koordinování PR aktivit a správa profilů na soc. sítích (ve spolupráci s agenturou)  


Marketingový koordinátor, Avito
s.r.o , Česká Třebová
2018 - 2020

 • Koordinátor marketingu v e-commerce společnosti, na jejíchž systémech běží přes 500 digitálních systémů.  
 • Koordinace dodavatelských agentur a firem v rámci marketingových aktivit firmy.  
 • Zpracovávání požadavků na marketing od obchodního týmu i vedení firmy.  
 • Sestavování zadání dodavatelům a dohled nad zpracováním požadavků.  
 • Řízení (dohled nad) marketingových aktivit firmy v rámci zadaných cílů.  


Koordinátor marketingu a prodeje, IDEA StatiCa
s.r.o , Česká Třebová
2016- 2018

 • Poskytování obchodní, marketingové a administrativní podpory prodejcům IDEA StatiCa  
 • Koordinace marketingových aktivit prodejců a příprava marketingových materiálů jako jsou prezentace, videa, brožury, vizuály na sociálních sítích atd.  
 • Řešení základních licenčních problémů přímo s IDEA Uživatelé StatiCa (aktivace, reaktivace atd.)  
 • Podíl na organizaci prezentací (i na realizaci)  


Vzdělání:

Mgr. v oboru Mediální a komunikační studia, FHS UK, Praha
2018

 • Studium zaměřené na mediální komunikaci (i na digitální média), včetně moderních trendů marketingu  
 • Hlavní předměty: Digitální média, Filosofie mediální komunikace, Semiotika, Copywriting, Pracovní etika, Česká mediální scéna  
 • V rámci studia praxe v prostředí marketingu (Ledinex, s.r.o, Česká Třebová)  


Dovednosti:

 • Koordinace marketingu:
  Schopnost koordinovat a dohlížet na práci týmu, různé marketingové akce, včetně plánování kampaní, provádění a analýzy výkonnosti.  
 • Komunikace:
  Vynikající komunikační dovednosti, jak písemné, tak ústní, umožňující účinnou spolupráci s týmy a externími agenturami.  
 • Vedení týmu:
  Zkušenosti s vedením a motivací marketingových týmů k dosažení cílů a poskytování vysoce kvalitních výsledků.  
 • Vytváření obsahu:
  Schopnost vytvářet zajímavý a působivý marketingový obsah, včetně copywritingu a multimediálních materiálů.  
 • Digitální marketing:
  Znalost digitálních marketingových strategií, včetně SEO, SEM, e-mailového marketingu a správa sociálních médií.  
 • Jazykové dovednosti:
  Plynulá angličtina (psaná i mluvená) v prostředí mkt, s schopností provádět pracovní překlad z angličtiny do češtiny.  
 • Řízení dodavatelů:
  Zkušenosti s prací s externími dodavateli a agenturami, zajišťující úspěšné provádění marketingových kampaní a projektů.  
 • Analýza dat:
  Schopnost používat pracovní nástroje pro analýzu dat k posouzení výkonnosti marketingové kampaně a rozhodování na základě dat.
   
 • Řidičský průkaz (aktivní řidič)  

V tomto článku se zaměříme na zásadní roli životopisu při budování kariéry v oblasti marketingu a na to, jak můžete prezentovat své dovednosti a zkušenosti tak, aby vás zaměstnavatelé považovali za ideálního kandidáta na pozici marketingového koordinátora.


Marketingový koordinátor životopis

Kdo je marketingový koordinátor?

Koordinátor marketingu je profesionál, který je zodpovědný za plánování, organizaci a sledování marketingových aktivit v rámci společnosti. Tato role vyžaduje schopnost pracovat na různých úkolech současně a zajistit hladké provádění marketingových kampaní. Marketingoví koordinátoři spolupracují s různými odděleními, jako je tým pro grafický design, tým pro obsah, tým pro sociální média a tým pro vztah s veřejností, aby zajistili, že marketingové strategie jsou účinné a splňují stanovené cíle.

Proč je kariéra v marketingu atraktivní?

 • Kreativita a inovace: Marketing je oblast práce, která umožňuje kreativní myšlení a inovace. Marketingoví koordinátoři mají příležitost přijít s novými nápady, které mohou ovlivnit způsob, jakým společnost komunikuje se svými klienty.
 • Různé pracovní pozice: Koordinátor marketingu může postupovat na pracovišti různé pozice v marketingu, včetně specialisty na sociální média, analytika SEO, copywritera nebo manažera marketingové kampaně. To znamená, že máte možnost zvolit si cestu, která vám nejlépe vyhovuje.
 • Vliv na strategii a výsledky: Marketingoví koordinátoři mají příležitost ovlivňovat marketingovou strategii a přispívat k cílům společnosti. Jejich práce přímo ovlivňuje výsledky marketingových kampaní.

Kariérní příležitosti v marketingu

Kariéra v marketingu nabízí četné příležitosti k profesnímu růstu a rozvoji. Zde jsou některé potenciální kariérní cesty:

 • Specialista na sociální média: Pokud máte vášeň pro sociální média a digitální marketing, může pro vás být vhodné se specializovat na správu sociálních médií a online komunikace.
 • SEO analytik: Specializace na optimalizaci pro vyhledávače (SEO) vám umožňuje pomoci společnosti zlepšit její online viditelnost.
 • Copywriter: Copywriteři se specializují na vytváření obsahu, včetně reklamního textu, blogů a dalších materiálů, které zajímají cílové publikum.
 • Vedoucí marketingové kampaně: Tato práce zahrnuje plánování, provádění a sledování marketingových kampaní a strategií, včetně analýzy výsledků a optimalizace.

To je jen několik málo příkladů, jak lze rozvíjet kariéru v marketingu. Možnosti práce jsou prakticky neomezené, protože bez vhodné komunikace nemůže vzkvétat žádný obchod. A prostor pro marketingovou komunikaci najdete i v neobchodních sférách...


Marketingový koordinátor životopis

Kde všude může pracovat specialista na marketing?


Koordinátor marketingu může pracovat v různých odvětvích a typech organizací, protože marketing je klíčovým prvkem úspěchu téměř všech podniků. Níže je uveden (samozřejmě ne kompletní) seznam různých míst, kde můžete najít své uplatnění:

 • Reklamní agentury: Reklamní agentury se specializují na vytváření a provádění reklamních kampaní pro různé klienty. Marketingoví koordinátoři zde mohou koordinovat různé aspekty kampaní.
 • Neziskové organizace: Neziskové a charitativní organizace často potřebují marketingovou pomoc k propagaci svých služeb a zajištění finanční podpory. Tato práce přináší pocit naplnění.
 • Startupy: V dynamickém prostředí startupů mohou marketingoví koordinátoři hrát klíčovou roli při budování povědomí o značce a získávání nových zákazníků.
 • Podnikání: Někteří marketingoví odborníci se rozhodnou založit vlastní poradenské firmy nebo podnikatelské projekty související s marketingem.
 • Technologické společnosti: V technologických firmách mohou marketingoví koordinátoři podporovat produkty a služby, zlepšovat uživatelskou zkušenost a zvyšovat povědomí o značce.
 • Vzdělávací instituce: Vysoké školy, univerzity a vzdělávací instituce potřebují marketingové profesionály pro nábor studentů a propagaci programů.
 • Zdravotní organizace: Nemocnice, lékařské kliniky a farmaceutické společnosti mohou vyžadovat, aby marketingoví pracovníci informovali pacienty o jejich službách a produktech.
 • Cestovní a turistický průmysl: V cestovním průmyslu mohou marketingoví koordinátoři na pracovišti pomáhat s marketingovými kampaněmi, které přitahují turisty a klienty cestovního ruchu.

Marketingový koordinátor životopis

Význam životopisu

Význam dobře zpracovaného životopisu snad ani nelze dostatečně zdůraznit, pokud jde o budování úspěšné kariéry v marketingu. Váš životopis slouží jako marketingový nástroj pro potenciální zaměstnavatele, předvádí vaše dovednosti, zkušenosti a kvalifikaci. Není to jen seznam vaší pracovní historie a vzdělání; představuje vás a měl by zaměstnavatele přesvědčit, že jste pro jejich tým ten pravý kandidát.

Zde několik hlavních důvodů, proč životopis pro vás hraje klíčovou roli v marketingové kariéře:

1. Vytváří první dojem:

Životopis je často první kontakt, který máte s potenciálním zaměstnavatelem. Je to dokument, který představuje vás a vaše kvalifikace. Dobře zorganizovaný a odborně napsaný životopis může na první pohled udělat pozitivní dojem a připravit půdu pro úspěšnou žádost.

2. Odráží vaši značku:

V oblasti marketingu je důležitá osobní značka. Váš životopis by měl odrážet vaši jedinečnou značku jako marketingového profesionála. Měl by vyjadřovat váš styl, silné stránky a to, co vás odlišuje od ostatních kandidátů.

3. Prokazuje relevantní dovednosti:

Marketingoví koordinátoři vyžadují specifický soubor dovedností, jako je digitální marketing, tvorba obsahu, analýza dat, řízení projektů a další. Váš životopis by měl tyto dovednosti zdůrazňovat, aby zaměstnavatelé mohli snadno zjistit vaše kvalifikace.

4. Předvádí úspěchy:

Marketing je založen na výsledcích. Zaměstnavatelé chtějí vědět, jak vaše úsilí přispělo k úspěchu předchozích zaměstnavatelů. Váš životopis by měl obsahovat konkrétní úspěchy, jako jsou úspěšné marketingové kampaně, zvýšená návštěvnost webových stránek nebo lepší míra konverze.

5. Umožňuje přizpůsobení konkrétní příležitosti:

Každá žádost o zaměstnání je jedinečná a váš životopis by to měl odrážet. Přizpůsobte si svůj životopis pro každou pozici, o kterou se ucházíte, a zdůrazněte dovednosti a zkušenosti, které jsou nejvíce relevantní pro popis pracovního místa, a další, které ukáží, že máte jedinečné schopnosti, které vás odliší od ostatních uchazečů.

6. Zdůrazňuje váš růst:

Dobře strukturovaný životopis by měl ilustrovat váš kariérní pokrok. Měl by ukázat, jak jste se v marketingové kariéře rozvíjeli, přijali jste více odpovědností a získávali jste nové dovednosti a další schopnosti.


Marketingový koordinátor životopis

Bonusový tip - 🎁:


Doufáme, že vás náš článek zaujal a pomůže vám napsat si životopis, který podpoří vaši kariéru. Pokud si chcete práci usnadnit a dosáhnout přitom zcela profesionálního výsledku, zkuste použít online dostupné šablony .

Další inspirace:


Podívejte se na další články na téma přípravy životopisu v oboru marketingu a načerpejte ještě více pracovní inspirace z prostředí komunikace:

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis