Obchodní analytik - životopis je základ úspěchu

Základním předpokladem úspěšné kariéry je schopnost "prodat" své dovednosti. A prvním krokem v tom je vytvoření správného životopisu. Takového, který ukáže potenciálnímu klientovi či zaměstnavateli, že máte tu správnou kvalifikaci, dovednosti a osobnostní charakteristiky pro vaši práci snů.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

CV obchodního analytika musí být bezchybné

Obchodní analytici pomáhají podnikům a klientům optimalizovat jejich procesy, systémy a postupy prostřednictvím výzkumu a analýzy. Zaměřují se na řešení problémů, efektivitu nákladů a provozní efektivitu. Abyste potenciální klienty či zaměstnavatele přesvědčili, že jste pro ně tou pravou volbou, musí váš životopis odrážet příslušné vzdělání a především zkušenosti.


Obchodní analytik životopis

Vzhledem k tomu, že se od vás jako od obchodního analytika očekává schopnost identifikovat problémy a navrhovat jejich účinná řešení, nemůžete si dovolit mít chyby v životopise. Těžko vám totiž někdo uvěří, že jeho společnost dovedete k vyšší ziskovosti a konkurenceschopnosti odhalováním nedostatků, pokud přehlížíte slabé stránky vlastní prezentace.

Odlište se od svých konkurentů

Práce obchodního analytika je dobře placená a prestižní. Takže, jak jistě víte, konkurence na těchto pozicích je velmi výrazná. Abyste "vystoupili z davu", váš životopis by měl být stejně vypilovaný jako vaše obchodní analýzy. Obsah je samozřejmě nejdůležitější, ale pokud bude forma zaostávat, vaše CV mezi jinými adepty s obdobnými zkušenostmi a dovednostmi snadno zapadne. Dejte si tedy záležet také na grafické úpravě.

Naprostou samozřejmostí je pak absence jakýchkoli pravopisných chyb. Hrubky v životopise by dozajista upoutaly pozornost - a tohle rozhodně není způsob, kterým byste se chtěli odlišovat. Pokud není psaní vaší nejsilnější stránkou, neváhejte si přizvat na pomoc profesionálního korektora.

Hlavní komponenty CV obchodního analytika

Dávno minulé jsou doby, kdy se uchazeči o práci prezentovali několikastránkovými životopisy, ve kterých zmiňovali pomalu i mateřskou školu nebo hrnčířský kroužek na té základní. Dnešní doba je hektická a vyžaduje efektivitu. A tedy stručnost. Musíte být schopni sdělit vše podstatné ideálně na jedné jediné přehledné stránce.

Rozdělme si tedy životopis do základních komponent:

 • Záhlaví
 • Profil
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti

V následujících odstavcích si tyto komponenty rozebereme.

Upoutejte záhlavím na první pohled

Záhlaví je atraktivně navržená sekce v horní části životopisu, která obsahuje vaše jméno, povolání, adresu, telefonní číslo a e-mail. Případně v ní můžete doplnit také fotografii a odkazy na LinkedIn (nebo jinou vhodnou profesní síť či vaše webové stránky, kde lze nalézt další informace o vás a vašich pracovních úspěších).

Primárním účelem záhlaví je, aby potenciální zaměstnavatelé či klienti věděli, jak vás v případě zájmu oslovit. Slouží ale také jako důležitý designový prvek na stránce, díky čemuž bude váš životopis na první pohled atraktivnější.

📌 Tip: Dokonale vypadající CV si můžete vytvořit s pomocí profesionálních šablon.

Oslovte profilem i neodborníky

Váš životopis se velmi často nejprve dostává do rukou HR specialistům. Ti ho budou hodnotit trochu jinak, než jak by působil na někoho, kdo se dokonale vyzná ve vašem oboru. Na to, abyste předvedli svou kvalifikaci pro práci obchodního analytika, budete mít prostor v dalších sekcích životopisu. V profilu máte možnost představit se jako osobnost. Taková, kterou stojí za to zabývat se hlouběji.

V profilu životopisu chcete zaujmout náborového pracovníka, který nemusí mít nutně odborné znalosti obchodního analytika. Namísto používání mnoha složitých termínů odlehčete své profilové představení uvedením interpersonálních dovedností. Koneckonců, značná část práce obchodního analytika vyžaduje schopnost jednat s lidmi.

Napište, kdo jste, jaké máte vlastnosti (vhodné pro danou pozici) a co děláte. Naznačte délku své praxe. Podrobněji se k ní dostanete dále ve svém CV.

Příklad:
Zapálený obchodní analytik s více než osmi lety zkušeností v hodnocení a zlepšování obchodních systémů renomovaných organizací. Oddaný vedoucí týmu se schopností efektivně řídit a dosahovat cílů projektu. S prokazatelnými výsledky v oblasti efektivní analýzy obchodních procesů, návrhů a implementace podnikových řešení.

Historie zaměstnání: Zvýrazněte ty správné věci

Pracovní zkušenosti jsou samozřejmě v profesním CV zcela zásadní. Častou chybou je přístup, při kterém v životopise vyjmenujete veškerou práci, kterou jste kdy dělali. V záplavě mnohdy pro danou pozici irelevantních zkušeností pak snadno zaniknou ty, které mohou rozhodnout o vašem přijetí.


Obchodní analytik životopis

Namísto toho prezentuje svou pracovní historii jako sérii dosažených milníků profesního růstu se zvýrazněním hlavních úspěchů. Mějte při tom na mysli, jaké dovednosti dílčí dosažené mety vyžadují - a tedy prokazují, že jimi disponujete.

Svá pracovní místa či projekty uvádějte v obráceném chronologickém pořadí - tedy nejprve ty nejnovější. Uveďte dobu trvání práce pro každého zaměstnavatele či na dílčích zákaznických projektech. U svých hlavních úspěchů se nebojte být konkrétní, používejte čísla (jako například jakých úspor v procentech se vám podařilo dosáhnout u konkrétního procesu klienta), a ilustrujte tak představitelněji, čeho jste dosáhli. Ale pozor, nepřehánějte a rozhodně si nevymýšlejte.

V neposlední řadě nenechávejte v CV nevysvětlené mezery ve své pracovní historii. I když třeba některá pozice nepatřila k těm nejzářivějším obdobím vaší kariéry, uveďte ji ve stručnosti a zkuste na ní najít nějaký pozitivní přínos pro váš profesní růst.

Příklad:

Obchodní analytik, XY, a.s. (člen nadnárodní XY Group), Praha

Leden 2018 - únor 2023

 • Vedení pětičlenného týmu konzultantů obchodních procesů.
 • Návrh a řízení projektu zlepšení technologických systémů reálným a nákladově efektivním způsobem.
 • Řízení obchodních rizik a úspěšné vypracování a implementace nových strategických řešení, vedoucích k optimalizaci klíčových procesů.
 • Ocenění nejlepšího vedoucího analytického týmu XY Group v letech 2019 a 2022.

Vzdělání: Nevynechte nic relevantního

Pokud máte vysokoškolský titul, samozřejmě ho uveďte. I kdyby byl z trochu jiného oboru. Pokud jste v rámci vysokoškolského studia navštěvovali dobrovolný seminář vztahující se k dovednostem potřebným pro obchodního analytika, uveďte ho. I když nebyl pro dané studium vůbec klíčový.

Na co mnozí při sestavování profesního životopisu stále zapomínají, je skutečnost, že ke vzdělání patří vše, čím jste si (doložitelně) zvýšili svou kvalifikaci. Absolvovali jste nějaké odborné semináře nebo workshopy? Získali jste certifikáty z relevantní oblasti? Zahrňte je také.

Příklad:

MBA (Master of Business Administration), Business Institut, Praha

Srpen 2013 - Srpen 2015

 • Odpromoval summa cum laude.
 • S bonusovým blokovým modulem Optimalizace technologických systémů nákladově efektivním způsobem.
 • S jazykovou zkouškou English Proficiency for Business - Level C2

Nepodceňujte přehledné uvedení dovedností

I když máte dojem, že z vašich pracovních zkušeností a vzdělání je jasné, co umíte, uveďte své hlavní dovednosti přehledně v samostatné sekci životopisu. A nezapomeňte ani na takzvané "soft skills", tedy charakterové vlastnosti a dovednosti, které vám pomáhají dobře spolupracovat s jinými lidmi. Každý zkušený HR specialista ví, že pracovníci s dobrými "soft skills" pomáhají společnostem dosahovat vyšší úrovně efektivity a produktivity.


Obchodní analytik životopis

Nezapomeňte uvést také důležité dovednosti, jako je znalost cizích jazyků (včetně dosažené úrovně) nebo řidičské oprávnění. Zejména, pokud je to pro danou pozici relevantní.

Příklad:
 • Anglický jazyk - úroveň C2
 • Řidičský průkaz skupina B - aktivní řidič
 • Komunikativnost
 • Znalost informačních technologií
 • Obchodně-analytický přístup k datům a pracovním postupům
 • Schopnost rychlého a flexibilního rozhodování
 • Řízení projektů
 • Optimalizace procesů
 • Modelování obchodních procesů
 • Finanční plánování

Uvádět další zájmy a koníčky?

Pokud do svého životopisu uvedete také, co děláte rádi ve volném čase, představíte se náboráři zase o něco více po lidské stránce. V dnešní době se od toho ale spíše ustupuje, zejména vzhledem k nároku na efektivní stručnost. Pokud ale usoudíte, že by vám některé vaše zájmy mohli pomoci získat danou pozici, uveďte je. Například pokud se ucházíte o pozici obchodního analytika ve společnosti, která se věnuje plavebnímu průmyslu, a jste vášnivý jachtař, může to být tím posledním rozhodujícím detailem pro váš úspěch. Nikdy ale ve svém CV nelžete. Odhalení takového klamu v průběhu náborového procesu by vás diskvalifikovalo.

Naopak ale rozhodně do svého profesního CV neuvádějte nerelevantní zájmy. Informace o tom, že rádi chodíte tancovat s přáteli nebo skvěle vaříte koprovou omáčku, do životopisu obchodního analytika opravdu nepatří. Dávno se také do životopisu neuvádí manželský stav nebo počet dětí.

Celkový vzhled CV obchodního analytika

Jaký zvolit formát

Nejčastěji používaný chronologický formát životopisu usnadňuje uspořádání kvalifikace a zkušeností. Náboráři obecně preferují tuto strukturu pro snadné prohlížení výpisů pracovní historie pod hlavičkami a daty zaměstnavatelů v pořadí od nejnovějšího po starší.

Jiné formáty životopisů stojí za zvážení v případě méně přímočaré pracovní historie, zejména pokud jste trvale nezastávali zaměstnanecké pozice. Například pracovat samostatně jako obchodní analytik na poradenských pozicích může být důvodem ke zvážení funkčního formátu životopisu . Ten se zaměřuje především na dovednosti a vzdělání. Pracovní zkušenosti uvádí stručněji.

Jak na rozvržení, design a formátování

Jako obchodní analytik pravděpodobně budete muset vytvářet vizuální modely. Váš životopis by proto měl odrážet cit pro design. Čím racionálnější a vyváženější je rozložení životopisu, tím lépe. Pokud bude váš životopis nepřehledný a matoucí, snadno se může stát, že bude odložen ještě před dočtením.

Zvolte vhodný font. Takový, který působí profesionálně, ale ideálně je trochu originální a odráží vaši osobitost. Například Times New Roman může působit trochu nudně. Dejte si pozor, aby zvolený font dobře zobrazoval všechny znaky. Není snad nutné zdůrazňovat, že font typu Comic Sans je špatná volba.

Velikost písma, řádkování a další parametry formátování zvolte tak, aby vám životopis vyšel na jednu stranu, ale současně byl stále přehledný a dobře čitelný.

Naštěstí existují skvělé nástroje, jako například CV Forma , které vám s tím vším mohou výrazně pomoci. Nezapomeňte ale i tak svému životopisu dodat svůj osobitý styl, vtisknout do něj něco ze sebe, co vám pomůže se odlišit.

Ukažte svou tvář

Na to, zda je strategické vložit do CV svou fotografii, se názory odborníků rozcházejí. Osobní fotografie o vás mohou prozradit mnohem více než slova – vaše pohlaví, etnický původ a fyzické vlastnosti. Rozhodně to není povinné, ale vhodný portrét v profilové sekci vašeho životopisu může mimo jiné poukázat na vaši otevřenost. Je také vědecky ověřeno, že si lépe pamatujeme obrázky než text. Takže vám fotografie v životopisu může pomoci k tomu, abyste upoutali a udrželi pozornost náboráře.


obchodni analytik zivotopis

Pokud se rozhodnete fotografii v životopisu použít, je samozřejmě důležité vybrat tu správnou. Musí působit profesionálně a současně sympaticky. Ideální je formát průkazové fotografie, ale s nenuceným úsměvem. Pozadí by mělo být neutrální a oblečení samozřejmě odpovídající pozici, na kterou se hlásíte.

CV obchodního analytika - shrnutí a závěrečné tipy:

Životopis obchodního analytika je dokument, který zdůrazňuje vaši kvalifikaci pro roli obchodního analytika, profesionála, který zkoumá, jak organizace vede své podnikání, a navrhuje strategie pro zlepšení. Spolu s průvodním dopisem patří mezi dokumenty, které předkládáte při žádosti o zaměstnání či projektovou spolupráci. Životopis, obvykle o délce jedné stránky, shrnuje vaše dovednosti, zkušenosti, vzdělání a hlavní úspěchy a poskytne personalistovi představu o vaší vhodnosti pro danou pozici.

Upravte CV na míru konkrétní pozici

Seznamte se s popisem pozice a zjistěte si co nejvíce informací o potenciálním zaměstnavateli či obchodním partnerovi. Můžete si tak vytvořit představu, jaká očekávání mají náboráři od ideálního adepta, a zohlednit to ve svém CV. Například podtrhnout vybrané zkušenosti a dovednosti.

Dejte si záležet na profilu

Personalisté nemají čas analyzovat každý životopis. Místo toho je v první fázi výběru rychle prolétnout a hledají hlavní body. Studie prokázaly, že personalisté stráví nad každým životopisem méně než 6 sekund! Proto potřebujete skutečně úderný úvodní odstavec, který jasně ukáže vaši hodnotu. A přiměje náboráře zabývat se vaším CV hlouběji.

Nezapomeňte na kontaktní informace

Může se to zdát jako zbytečné upozorňování na naprostou samozřejmost, ale byli byste překvapeni, jak často se stává, že uchazeči v soustředěném zaměření na podobu CV a vypilování profilu a popisu zkušeností zapomenout uvést telefonní číslo a e-mailovou adresu. Taková chyba vás téměř spolehlivě vyřadí z náborového procesu na samém začátku.

Uveďte celé jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a případně i vaši lokaci (například pokud se ucházíte o pozici v zahraničí). Co se týče e-mailové adresy, ujistěte se, že působí profesionálně. Možná se teď pousmějete, ale když se zeptáte kteréhokoli personalisty, potvrdí vám, že se mu běžně do ruky dostávají životopisy uchazečů o velmi vážené pozice, s maily jako "beruska1234@seznam.cz". A že to okamžitě snižuje šance adepta na úspěch.

Před odesláním proveďte korekturu

Už jsme to v článku zmiňovali a upozorňujeme na to znovu, protože bezchybnost vašeho životopisu je nesmírně důležitá. Kromě profesionálního korektora, který se postará o to, aby bylo vaše CV zcela bezchybné po pravopisné stránce, můžete zvážit také požádat o názor další odborníky. Máte-li mezi svými známými například nějakého HR specialistu, jeho profesionální pohled může být velmi užitečný.

Usnadněte si práci s profesionálními šablonami

Využití profesionální šablony vám pomůže s úpravou celkového vzhledu vašeho CV a současně zajistí, abyste na nic důležitého nezapomněli. Dodejte informace o sobě podle našeho článku, doplňte svůj osobitý dotek a jste připraveni vykročit k získání své vysněné pozice!

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis