Ošetřovatelský asistent: Životopis, který vám pomůže získat práci v oblasti ošetřovatelské péče o pacienty

V životopise ošetřovatelského asistenta by měl být kladen důraz na výjimečnou péči o pacienty, dodržování bezpečnostních protokolů a úzkou spolupráci s ošetřovatelským personálem. Zdůrazněte své zkušenosti s asistencí při každodenních životních činnostech, lékařských postupech a vedení záznamů o pacientech. Ukažte svou schopnost zajistit bezpečnost pacientů, poskytovat jim emocionální podporu a přispívat k čistotě a hygieně prostředí pro pacienty.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Ukážeme vám, jak všechny tyto informace vložit na jednostránkový životopis ošetřovatelského asistenta a udělat skvělý dojem!

📌 Tip : Použijte profesionální šablonu CV , se kterou si značně ušetříte práci s formátováním, a navíc budete mít životopis hotový do deseti minut!

Není asistentská pozice to, co jste hledali? Podívejte se na další příklad životopisu z oblasti poskytování péče o pacienty, například na CV zdravotní sestry ,nebo třeba ,CV lékárníka . Teprve studujete ošetřovatelství a hledáte si práci při studiu? Podívejte se na náš příklad životopisu ,studenta ošetřovatelství . Mnoho dalších ukázek životopisů nejen z oblasti zdravotnictví a ošetřovatelství jsme si pro vás připravili zde .


Ošetřovatelský asistent

Kolik si v oblasti ošetřovatelské péče vydělá ošetřovatelský asistent, zdravotní sestra nebo lékař?

Pojďme si pro představu uvést průměrné platy různých pracovníků ve zdravotnictví. Všechny níže uvedené informace pocházejí z portálu Průměrné platy .

 • Ošetřovatel: 26 924 Kč
 • Zdravotní sestra: 33 999 Kč
 • Lékař: 60 755 Kč
💡 Poznámka : Výše platu bude hodně záležet na konkrétní pracovní zkušenosti s ošetřovatelskou péčí, dále pak na délce úvazku, typu zaměstnavatele, místě výkonu práce a řadě dalších faktorech.

Jak napsat životopis pro oblast ošetřovatelství?

Obsahová stránka

U vstupních ošetřovatelských asistentů obvykle stačí jednostránkový životopis . Jako čerstvý absolvent nebo osoba s omezenou praxí se musíte zaměřit na nejdůležitější dovednosti a zkušenosti, které prokazují vaši schopnost poskytovat kvalitní péči o pacienty. Upřednostněte své klinické praxe, všechny relevantní certifikáty nebo školení a jakoukoli dobrovolnickou nebo veřejně prospěšnou práci, která prokazuje vaši angažovanost ve zdravotnictví.

Při popisu svých zkušeností používejte stručný jazyk a odrážky a nezapomeňte zdůraznit všechny úspěchy nebo dosažené výsledky, které prokazují vaše schopnosti a odhodlání.

Nezapomeňte svůj životopis přizpůsobit každé žádosti o zaměstnání a zaměřte se na dovednosti a zkušenosti, které jsou pro konkrétní pozici zdravotnického asistenta, o kterou se ucházíte, nejdůležitější.

Formální stránka

Kromě obsahu je to také forma životopisu, které je extrémně důležitá. Usilovat byste měli o vytvoření stručného a snadno čitelného životopisu s přehledným rozvržením. Níže naleznete obecná pravidla na vytvoření přehledného a jednotného dokumentu, který se bude snadno číst:

 • Dbejte na konzistentní formátování celého životopisu, včetně velikosti písma, řezu písma a mezer.
 • Použití jednotného formátu pomáhá usnadnit čtení a orientaci v životopise, což zvyšuje pravděpodobnost, že si personalisté prohlédnou celý dokument.
 • Jasné nadpisy oddílů: Zřetelně označte každou část životopisu (např. "Shrnutí", "Zkušenosti", "Dovednosti", "Vzdělání") tučným nebo podtrženým nadpisem. Pomůže to čtenáři orientovat se v textu a usnadní mu to nalezení hledaných informací.
 • Používejte odrážky: Pomocí odrážek představte své zkušenosti a úspěchy ve stručném a přehledném formátu. To pomáhá rozdělit velké bloky textu a umožňuje personalistům rychle prohledat váš životopis a najít relevantní informace.
 • Zdůrazněte relevantní zkušenosti: Zaměřte se na zdůraznění všech relevantních zkušeností, které máte, například klinických zkušeností nebo zkušeností s prací se staršími nebo postiženými pacienty. To pomůže prokázat vaši kvalifikaci pro danou pozici.
 • Uveďte vzdělání a certifikáty: Uveďte své vzdělání a všechny příslušné certifikáty, které jste získali. To pomůže prokázat vaši kvalifikaci pro danou pozici. Celkově lze říci, že klíčem k vytvoření efektivního životopisu zdravotnického asistenta na vstupní úrovni je prezentovat své dovednosti, zkušenosti a vzdělání jasným a stručným způsobem, který zdůrazní vaši kvalifikaci pro danou pozici.

Ošetřovatelský asistent

Tvorba CVčka by měla začít v záhlaví

Do záhlaví vložte své celé jméno a příjmení, název své profese, telefonní číslo, profesionální e-mailovou adresu a místo bydliště tak, jak je tomu uvedeno v příkladu níže:

Příklad

Ivo Lukeš
Ošetřovatelský asistent v domácím prostření
123 456 789
ivo.lukes@platforma.cz
Brandýs nad Labem

⚠️ Varování : Omezte tuto sekci na kontaktní informace a neuvádějte osobní údaje nebo nevhodné či neprofesionální e-mailové adresy.

Pracovní zkušenosti zdravotnického a ošetřovatelského asistenta

Oddíl s pracovní historií by měl být psán v obráceném chronologickém pořadí. Vaše současná nebo poslední práce ošetřovatelského asistenta by měla být na začátku a každá pozice by měla obsahovat tři až pět bodů s podrobným popisem pracovních úspěchů nebo hlavních povinností.

Příklad

Nemocnice Na Bulovce, Oddělení intenzivní péče na pooperačním oddělení chirurgie
Leden 2021 až srpen 2023
Ošetřovatelský asistent
 • Poskytování výjimečné péče o pacienty: pomoc s činnostmi denního života, měření životních funkcí
 • Asistence při lékařských zákrocích, jako je podávání injekcí a pořizování elektrokardiogramů, se 100% přesností a dodržováním bezpečnostních protokolů
 • Okamžité hlášení změn stavu pacienta ošetřovatelskému personálu, což vedlo k včasným zásahům a zlepšení výsledků pacientů


Ošetřovatelský asistent

Potřebné vzdělání v oblasti ošetřovatelství

Abyste se mohli stát ošetřovatelským asistentem, musíte absolvovat studijní program Ošetřovatelství na alespoň středoškolské úrovni zakončené maturitní zkouškou. Bakalářské studium nebo titul z vyšší odborné zdravotnické školy bude velkým plus!

Příklad

Střední zdravotnický škola Škrétova, Brandýs nad Labem
Maturitní obor Ošetřovatelství
2012 až 2016

Jaké dovednosti a vlastnosti využijete při péči o pacienty?

V životopise jsou důležité jak měkké, tak tvrdé dovednosti. Pokud chcete vyniknout, musíte se ujistit, že jste uvedli obě tyto dovednosti. Zahrňte dovednosti, které jste se naučili v sekci školení, a dovednosti, které jste se naučili obecně. Ujistěte se, že vaše dovednosti odpovídají tomu, co je v nabídce práce uvedeno jako požadavek.

Tvrdé dovednosti

 • Sledování životních funkcí
 • Plánování péče o pacienta
 • Lékařská terminologie
 • Postupy kontroly infekcí
 • Vedení zdravotnické dokumentace
 • Asistence při denních činnostech
 • Základní péče o rány
 • Podávání léků
 • Poskytnutí první pomoci
 • Techniky přenášení pacientů
 • Obsluha a údržba zdravotnického vybavení
 • Základní znalosti anatomie a fyziologie

Měkké dovednosti

 • Soucit a empatie
 • Komunikační a mezilidské dovednosti
 • Pozornost k detailům a přesnost
 • Řízení času a stanovení priorit
 • přizpůsobivost a flexibilita
 • Týmová práce a spolupráce
 • Emoční stabilita a odolnost
 • Trpělivost a tolerance
 • Kritické myšlení a řešení problémů
 • Spolehlivost a spolehlivost
 • Etika a profesionalita
 • Kulturní kompetence a povědomí o rozmanitosti

Další potřebné části, které se vyplatí do životopisu doplnit

Pokud máte další certifikáty nebo školení, které se vztahují k práci ošetřovatelského asistenta, vytvořte si další části životopisu. Jako další sekce také můžete použít jazyky, počítačové dovednosti, zájmy a záliby, dobrovolnickou činnost a jiné relevantní informace, které se vám jinam nevešly.


Ošetřovatelský asistent

Profesní shrnutí životopisu, nebo kariérní cíl?

Životopis může začínat profesním shrnutím nebo kariérním cílem životopisu. To, co je pro vás vhodnější, závisí na vašich letech praxe a na tom, čeho chcete svým životopisem dosáhnout.

 • Profesní shrnutí životopisu shrnuje ve dvou až třech větách vaše nejdůležitější kvalifikace relevantní k popisu pracovní pozice. Je nejlepší pro certifikované zdravotnické asistenty s více než tříletou praxí.
 • Kariérní cíl životopisu také shrnuje vaše klíčové dovednosti a kvalifikaci ve dvou až třech větách, ale také uvádí vaše cíle pro zaměstnání. Cílová věta je vhodnější pro uchazeče s méně než dvouletou praxí nebo pro osoby, které mění zaměstnání.

Příklad

Jsem empatický a pečlivý asistent ošetřovatelské péče s 1 rokem zkušeností s poskytováním výjimečné péče o pacienty. Umím pomáhat při každodenních činnostech, provádět ošetřovatelské úkony a vést přesné záznamy o pacientech. Mohu nabídnout prokazatelné výsledky při zajišťování bezpečnosti pacientů, spolupráci s ošetřovatelským personálem a udržování čistého prostředí pro pacienty.

Shrnutí na závěr

 • Je důležité, abyste svůj profesní životopis přizpůsobili každé jednotlivé práci
 • Důležitou součástí přizpůsobení životopisu je použití klíčových slov a frází z popisu práce.
 • Formáty životopisů nejsou zaměnitelné. Vyberte si ten, který nejlépe odpovídá vašim potřebám.
 • Podle délky vaší praxe se rozhodne, zda je nejlepší shrnutí životopisu nebo jeho cíl.
 • V části o pracovní historii se zaměřte na pracovní úspěchy a velké odpovědnosti.
 • Uveďte 8-10 tvrdých dovedností a měkkých dovedností.
 • Uveďte důležité certifikáty a školení.
 • Ujistěte se, že formátování životopisu je v celém životopise jednotné.
 • Životopis uložte a odešlete ve formátu PDF nebo v dokumentu MS Word.
 • K životopisu vždy přiložte motivační dopis.

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou běžné odpovědnosti ošetřovatelských asistentů na vstupní úrovni?

Ošetřovatelský asistent může zastávat mnoho pracovních povinností. Mezi jeho hlavními pracovními úkoly patří:

 • Pomáhat pacientům s činnostmi denního života, jako je koupání, oblékání a stravování
 • Měřit a zaznamenávat životní funkce, jako je krevní tlak, teplota a hmotnost
 • Pomáhat s mobilitou pacientů, včetně přesunu pacientů na lůžko, invalidní vozík a vyšetřovací stůl a z něj
 • zajišťovat péči o pacienty výměnou ložního prádla, úklidem a dezinfekcí pokojů pacientů
 • odebírat vzorky moči, stolice a sputa k laboratorní analýze
 • monitorovat a zaznamenávat množství přijímaných a vydávaných potravin
 • asistovat při lékařských zákrocích, například při aplikaci injekcí a pořizování elektrokardiogramů.
 • poskytovat emoční podporu pacientům a jejich rodinám
 • Hlásit změny stavu pacienta ošetřovatelskému personálu
 • zachovávat důvěrnost informací o pacientech
 • Dodržovat bezpečnostní protokoly a postupy pro kontrolu infekcí

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis