Finanční poradce: Životopis, který vám usnadní hledání práce

Pokud jste nadaní finančními dovednostmi a hledáte novou pozici finančního poradce, zbytečně neriskujte a nepřizpůsobujte svůj životopis dané pozici. Při tvorbě životopisu si nastavte vysokou laťku a dosáhnete pozitivních výsledků. Poradíme vám, jak napsat nejlepší životopis finančního poradce, který vám zajistí práci!

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano
📌 Tip : Ukažte svůj potenciál a získejte práci, po které jste vždy toužili. Díky šablonám životopisů , dovednostem, klíčovým slovům a tipům na psaní, které vám nabízíme, budete blíže než kdy jindy k tomu, abyste se stali tím, kým jste vždy chtěli být.

Zajímají vás i další profese? Na našich stránkách naleznete celou řadu dalších příkladů životopisů, podívejte se například na CV realitního makléře , správce nemovitosti nebo třeba projektového manažera . Podívejte se na další CVčka, naleznete je tady .

Kolik si můžete vydělat v oblasti finančního poradenství?

Finanční poradci mají velmi flexibilní zaměstnání, které jim umožňuje pracovat podle vlastních podmínek a rozvrhu a zároveň vydělávat dobré peníze. Podle portálu Průměrné platy je v současné době hrubý měsíční plat finančního poradce v ČR na hodnotě 41 729 Kč . Po pěti letech praxe v oboru finančního poradenství si v průměru můžete vydělat i více než 50 000 Kč hrubého měsíčně.


Poradce životopis

💡 Poznámka : V případě, že si hledáte práci v hlavním městě, můžete počítat s vyšším platem ve srovnání s menšími městy. Poradce, který má v oblasti finančního poradenství více než pět let praxe si také obecně vydělá více. Na výši platu se také podepíše vaše vzdělání, specifické dovednosti nebo typ zaměstnavatele a délka pracovního úvazku.

Co vše je třeba zvážit při psaní životopisu finančního poradce?

V životopise finančního poradce byste měli uvést své kontaktní údaje, profesní shrnutí nebo cíl, relevantní pracovní zkušenosti, vzdělání a certifikace, klíčové dovednosti a další informace, které dokládají vaše odborné znalosti a úspěchy v oboru.

Formátování a design jsou důležitými faktory životopisu finančního poradce, protože přispívají k profesionálnímu a vizuálně přitažlivému dokumentu. Používejte přehledné a uspořádané rozvržení, zvolte snadno čitelné písmo a zachovejte konzistenci celého životopisu. Správné formátování může zaměstnavateli pomoci rychle identifikovat klíčové informace a udělat pozitivní dojem.

Pracovní zkušenosti a vzdělání doporučujeme uvést v obráceně chronologickém pořadí, tedy od nejnovější informace po nejstarší.

Záhlaví životopisu by mělo obsahovat vaše kontaktní údaje

Do záhlaví vašeho CV uveďte kontaktní údaje:

 • Celé jméno a příjmení
 • Název profese
 • Telefonní číslo
 • Profesionální e-mailová adresa
 • Místo bydliště
 • Odkaz na LinkedIn
⚠️ Varování : Váš životopis by neměl obsahovat citlivé informace nebo osobní údaje, jako je váš rodinný stav.

Pracovní zkušenosti a jak je nejlépe popsat

Pracovní zkušenosti uvádějte v obráceně chronologickém pořadí. Neomezujte se pouze na suché uvedení pracovních povinností. K efektivnímu sdělení svých úspěchů použijte konkrétní čísla a příklady. Zde je několik příkladů:

Příklad

Vypracování komplexních finančních plánů pro klienty, které vedly k 20% nárůstu hodnoty portfolia během dvou let

Poskytování personalizovaného investičního poradenství na základě důkladného průzkumu trhu, což vedlo k 15% nárůstu hodnocení spokojenosti klientů

Zavedení strategií řízení rizik, které snížily potenciální finanční ztráty klientů o 10 %

Jaké vzdělání by měl mít finanční poradce?

Ačkoli je tato pozice otevřena uchazečům z jakéhokoli oboru, prokazatelně zvyšují šance následující obory? Účetnictví, finance nebo obchodní management.

Pokud tedy máte bakalářský titul z účetnictví nebo jiného finančního oboru, nezapomeňte jej uvést. Relevantní může být i jakákoli vaše kvalifikace v jiných oborech, například v obchodní administrativě nebo managementu. Kromě toho lze v této části uvést všechny vzdělávací semináře nebo workshopy, které jste absolvovali za účelem dalšího vzdělávání nebo dalšího profesního rozvoje.


Poradce životopis

U každého titulu a certifikace nezapomeňte uvést rok ukončení studia a vysokou školu, kterou jste navštěvovali. Stručně řečeno, vaše kvalifikace by měla dobře odpovídat požadavkům na pracovní místo.

💡 Poznámka : Pokud nedosahujete požadovaných kvalit, můžete to dohnat svou pracovní zkušeností nebo přijmout podřadnější pozici, zatímco si budete doplňovat potřebnou kvalifikaci.

Profesionální vystupování, finanční znalost a řada dalších dovedností do životopisu

V této části uveďte příslušné technické a měkké dovednosti, které prokáží vaši schopnost vyniknout v dané pozici. Zahrňte dovednosti, jako je finanční plánování, správa portfolia, hodnocení rizik a řízení vztahů s klienty.

Finanční poradci by dále měli v životopise finančního poradce prokázat vynikající komunikační schopnosti, rešeršní a analytické dovednosti, schopnost navazovat kontakty, vyjednávací a ovlivňovací schopnosti, dobrou úroveň matematických dovedností a důkladnou znalost finančních konceptů.

Několik nejobtížnějších dovedností pro životopis finančního poradce:

 • Finanční plánování
 • Investiční analýza
 • Plánování odchodu do důchodu
 • Řízení rizik
 • Daňové plánování
 • Plánování majetku
 • Správa portfolia

Několik nejlepších měkkých dovedností pro životopis finančního poradce:

 • Vynikající komunikace
 • Aktivní naslouchání
 • Interpersonální dovednosti
 • Řešení problémů
 • Analytické myšlení
 • Pozornost věnovaná detailům
 • Řízení vztahů s klienty

Doplňkové sekce

Třebaže není povinné zahrnovat další sekce, může vám přidání relevantních částí pomoci:

 • Publikace : Pokud jste publikovali články nebo bílé knihy týkající se financí, zahrňte do nich oddíl, ve kterém představíte své myšlenkové vůdcovství.
 • Jazyky : Pokud ovládáte i jiné jazyky než angličtinu, uveďte je, abyste prokázali své všestranné schopnosti.
 • Dobrovolnické zkušenosti : Pokud jste dobrovolně poskytli své finanční znalosti neziskovým organizacím, může to zdůraznit vaši angažovanost a zapojení do komunity.

Poradce životopis

Máte-li několik let praxe, vytvořte profesní shrnutí

Jako další část uveďte shrnutí nebo cíl životopisu. Jedná se o krátký odstavec o několika málo větách. Ve shrnutí životopisu zdůrazníte své nejvýznamnější úspěchy a roky praxe. Pokud jste certifikovaný finanční plánovač, nezapomeňte to zmínit. Můžete také zmínit, jak jste zvýšili ziskovost nebo zajistili splnění jejich finančních cílů. Případně, pokud jste na scéně finančního poradenství čerstvě, můžete místo toho v cíli životopisu vysvětlit své kariérní cíle.

Příklad

Jsem finanční poradce s více než 7 lety zkušeností s poskytováním finančního/investičního poradenství klientům z řad jednotlivců i právnických osob. Mám prokazatelný úspěch při správě portfolií v hodnotě několika milionů dolarů, zvyšování ziskovosti a návratnosti investic prostřednictvím obratného strategického plánování, vyladěného poradenství a finančního poradenství.

Profesionální tipy, jak váš životopis povýšit na další úroveň

 • Vytvořte sekce, které budou snadno čitelné a snadno se budou dát skenovat : Náboroví pracovníci jsou stejně zaneprázdnění jako všichni ostatní. Nemají moc času na to, aby se věnovali jednotlivým životopisům, tak jim to usnadněte. Strukturujte svůj životopis tak, aby se dal rychle skenovat. Používejte stručné odrážky k popisu svých dovedností, zkušeností a úspěchů. S přibývajícími pozicemi zkracujte své položky a používejte méně odrážek. Vždy pracujte v obráceném chronologickém pořadí, aby náboroví pracovníci a personalisté jako první viděli vaše nedávné pracovní zkušenosti.
 • Používejte údaje, kterými podpoříte svou kvalifikaci : Kvantifikujte vše, co přinášíte. Finanční poradci se s metrikami setkávají každý den, proto ukažte své schopnosti tím, že své úspěchy vyčíslíte. Místo nevýrazných prohlášení typu "snížení počtu chyb ve výkazech" nebo "řízení týmu" zkuste: "Snížení chyb ve výkazech o 70 %", "Zvýšení spravovaných aktiv o 15 %"
 • Vytvořte si životopis finančního poradce na míru pro každou pozici : Doby, kdy jste mohli napsat jeden hlavní životopis a poslat ho všem potenciálním zaměstnavatelům, jsou dávno pryč. Konkurenční trh práce a snadný přístup k editačním nástrojům znamenají, že vaše konkurence rozesílá životopisy šité na míru každé pracovní pozici.
 • Přizpůsobte svůj životopis na míru tak, aby odpovídal popisu pracovní pozice . Hledejte klíčová slova týkající se dovedností nebo požadavky na předchozí zkušenosti, podle kterých můžete životopis sestavit.
 • Věnujte pozornost každému detailu : Projevte svou profesionalitu a schopnost řídit se pokyny tím, že si důkladně přečtete inzerát ještě předtím, než začnete svůj životopis dolaďovat. Hledejte jakékoli neobvyklé pokyny, specifické požadavky na formátování, klíčová slova nebo jiné pokyny. Vynechání těchto základních prvních kroků vás může okamžitě diskvalifikovat, proto je důležité věnovat jim pozornost.
 • Kromě toho si životopis před přiložením dvakrát zkontrolujte : Položte si následující otázky: Pokud je k životopisu přiložen průvodní dopis, je adresován správné osobě? Dodržel jsem všechny pokyny? Je vše ve správném pořadí? Zkontroloval jsem třikrát, zda v něm nejsou překlepy?

Poradce životopis

Jak dokázat zájem o zaměstnání? Připojte motivační dopis

K životopisu finančního poradce doporučujeme přiložit na míru šitý motivační dopis. V motivačním dopise můžete uvést více informací o své kvalifikaci, vyjádřit své nadšení pro danou pozici a reagovat na konkrétní požadavky nebo cíle uvedené v nabídce práce.

Často kladené otázky (FAQ)

Kdo je to finanční poradce a jaká je jeho hlavní náplň práce?

Finanční poradci, jak už název napovídá, se zabývají poskytováním specializovaného poradenství klientům v oblasti správy peněz. Náplň práce finančního poradce obecně zahrnuje pracovní povinnosti, jako je doporučování investičních plánů a služeb, provádění a vyjednávání o různých službách, jako jsou nemovitosti, daňové plánování, správa dluhů, plánování majetku a pojištění; provádění analýzy rizik, navrhování finančních strategií, propagace a prodej finančních produktů, vypracovávání finančních zpráv a plnění regulačních aspektů společnosti.

Jak mohu vytvořit životopis finančního poradce, když mi chybí relevantní zkušenosti?

Svůj životopis můžete začít psát a zaměřit ho na finanční poradenství s využitím svých dokladů o vzdělání. Bakalářský titul v oboru obchodu, statistiky, ekonomie nebo financí by vám zajistil dobrou pozici a magisterský titul v oboru obchodní administrativy by jen zvýšil vaši zaměstnatelnost. Pokud máte zkušenosti s marketingem nebo prodejem, můžete je v životopise zdůraznit. Vyhledejte si stáže v oblasti financí, které vám poskytnou vynikající základy v tomto odvětví. Můžete se ucházet o vstupní pozici asistenta finančního poradce, zatímco budete získávat zkušenosti nebo certifikáty.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis