Programový koordinátor životopis: Jak získat práci v oblasti koordinace programů

Programový koordinátor poskytuje administrativní podporu konkrétnímu programu nebo oddělení společnosti. Jakmile najdete práci koordinátora, o kterou se chcete ucházet, přečtěte si její popis, abyste se ujistili, že vaše kvalifikace odpovídá požadavkům.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Naučit se psát životopis koordinátora programu vám pomůže připravit silnou žádost o zaměstnání a zvýšit vaše šance na získání pohovoru.

V tomto článku vysvětlíme, jak napsat životopis programového koordinátora, uvedeme příklady jednotlivých částí životopisů a vyjmenujeme běžné dovednosti a certifikace pro tuto pozici.

📌Tip: Prohlédněte si naše profesionální šablony CV, které zaručí vašemu životopisu skvělý vzhled a přehledný formát.

Při tvorbě životopisu na tuto pozici se můžete inspirovat příklady CVček, které jsme si pro vás připravili zde. Máme pro nás například CV vedoucího kanceláře, administrativního asistenta nebo třeba team leadera.

Jak to vypadá s platovým ohodnocením programového koordinátora?


Programový koordinátor životopis


Podle pracovního serveru Indeed.com se základní průměrný plat na pozici koordinátora programů v České republice pohybuje okolo částky 43 582 Kč. Praha si na tom s výší platů stojí nejlépe. Plat mohou navíc navýšit nejrůznější finanční benefity, jako je příspěvek na dojíždění, na důchodové spoření apod.

💡Poznámka: Výše platu se bude odvíjet od mnoha zákonitostí, jako je úroveň vzdělání, roky praxe, ochota učit se novým věcem, cestovat za prací apod.

Váš životopis programového koordinátora krok za krokem


Formát: Ideální je jasný, stručný a vizuálně atraktivní dokument

Programoví koordinátoři dohlížejí na více projektů, určují priority, spravují rozpočty, sledují výkonnost a zajišťují, aby každý tým postupoval správným směrem. Úspěch na této pozici vyžaduje výjimečné organizační schopnosti a životopis programového koordinátora by měl odrážet vaši schopnost třídit a prezentovat informace.

 • Dbejte na konzistentní formátování v celém životopise, včetně velikosti písma, řezu písma a mezer. Použití jednotného formátu pomáhá usnadnit čtení a orientaci v životopise, což zvyšuje pravděpodobnost, že si personalisté prohlédnou celý dokument.
 • Jasné nadpisy oddílů: Zřetelně označte každou část životopisu (např. "Profesní", "Zkušenosti", "Dovednosti", "Vzdělání") tučným nebo podtrženým nadpisem. Pomůže to čtenáři orientovat se v textu a usnadní mu to nalezení hledaných informací.
 • Používejte odrážky: Pomocí odrážek představte své zkušenosti a úspěchy ve stručném a přehledném formátu. To pomáhá rozdělit velké bloky textu a umožňuje personalistům rychle prohledat váš životopis a najít relevantní informace.
 • Zvolte obráceně chronologické řazení: Své pracovní zkušenosti uvádějte v obráceném chronologickém pořadí, počínaje posledním místem a dále směrem dozadu. Tento formát upřednostňuje většina náborových manažerů, protože jim umožňuje snadno si prohlédnout váš kariérní postup a nejnovější úspěchy.
 • Zaměřte se na relevantní zkušenosti: Zdůrazněte své zkušenosti s koordinací programů, včetně všech relevantních dovedností, jako je řízení projektů, sestavování rozpočtu a vedení týmu.
 • Nezapomeňte uvést všechny úspěchy a úspěchy, kterých jste v těchto funkcích dosáhli. Uveďte vzdělání a certifikáty: Uveďte své vzdělání a všechny příslušné certifikáty nebo vzdělávací programy, které jste absolvovali. To může pomoci prokázat vaši kvalifikaci a angažovanost v oboru.

💡Poznámka: Celkově lze říci, že klíčem k úspěšnému životopisu programového koordinátora je jasná a stručná prezentace vašich zkušeností a dovedností a zároveň zdůraznění vašich relevantních úspěchů a kvalifikace.

Obsah strukturujte do oddělených sekcí

 • Záhlaví obsahující kontaktní informace (nikoliv citlivé osobní údaje)
 • Profesní shrnutí s vypíchnutím základních bodů životopisu
 • Pracovní zkušenosti a kariérní historie
 • Vzdělání
 • Doplňkové sekce: Certifikace, licence, jazyky, počítačové dovednosti, projekty, zájmy a záliby apod.

Záhlaví obsahující kontaktní údaje


 • Celé jméno a příjmení, které zároveň poslouží jako nadpis celého dokumentu
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Místo bydliště

⚠️Varování: Vyvarujte se uvádění osobních a citlivých informací, jako je váš rodinný stav, počet dětí apod.

Profesní shrnutí: Pochlubte se vaší kariérou!


Programový koordinátor životopis


Profesní shrnutí je odstavec o dvou nebo třech větách, který zmiňuje vaši kvalifikaci koordinátora programu. V této části popište své relevantní dovednosti, předchozí pozice a kariérní ocenění. Mějte na paměti, že vás představuje personalistovi a může mu pomoci určit, zda chce pokračovat ve čtení vašeho životopisu.

Příklad

Jsem vysoce organizovaný a na výsledky zaměřený koordinátor projektů s prokazatelnými zkušenostmi s tvorbou a řízením programových rozpočtů až do výše 5000 000 CZK, což vedlo k 10% nárůstu financování programu a 15% nárůstu dopadu programu. Jsem zkušený koordinátor logistiky více než 20 programových akcí, nábor a řízení týmů více než 50 dobrovolníků a udržování vztahů s programovými partnery, což vedlo k 25% nárůstu financování programu a 20% nárůstu účasti v programu. Jsem schopný vyhodnocovat efektivitu programu, identifikovat oblasti pro zlepšení a zavádět nové programové iniciativy, které zvyšují dopad programu až o 40 %.

Pracovní zkušenosti: Vyzdvihněte konkrétní příklady z praxe


Zvažte, které z vašich předchozích pozic odpovídají popisu práce. Jako koordinátor programu můžete mít zkušenosti na stejné pozici nebo na jiné pozici, například jako koordinátor akademického programu nebo asistent koordinátora programu. Do této části uveďte každou z vašich relevantních pracovních pozic. U každé pozice uveďte její název, data zaměstnání, předchozího zaměstnavatele a seznam vašich předchozích povinností. Ujistěte se, že uvedená zaměstnání prokazují vaši schopnost uspět na pozici koordinátora programu, o kterou stojíte.

Příklad

TOTAL Planning s.r.o., Praha
01/2020 - 03/2024
Koordinátor programu
 • Tvorba a řízení programového rozpočtu ve výši 5000 000 CZK, což vedlo k 10% nárůstu financování programu a 15% nárůstu dopadu programu
 • Koordinace logistiky 20 programových akcí, včetně plánování schůzek, rezervace míst a zajištění dopravy, což vedlo k 95% míře spokojenosti účastníků programu
 • Vytvoření a řízení týmu 50 programových dobrovolníků, poskytoval jim školení a podporu, což vedlo k 20% nárůstu počtu dobrovolníků a 25% nárůstu efektivity programu

Vzdělání nepodceňte!


Programový koordinátor životopis


Vedle znalosti vašich konkrétních schopností chtějí personalisté vědět, kde jste získali vzdělání a odbornou přípravu na pozici koordinátora programu. Obvykle mají koordinátoři programů bakalářský titul v oboru obchodní administrativy nebo v podobném oboru. Někteří zaměstnavatelé mohou přijmout i uchazeče s maturitou nebo příslušným vysokoškolským vzděláním. U každého titulu nebo diplomu, který uvedete, uveďte jeho název, instituci, která jej udělila, a pokud jste jej absolvovali v posledních třech letech, rok, kdy jste jej získali.

Jaké dovednosti a schopnosti využijete v rámci profese programového koordinátora?


Jako koordinátor programu je důležité mít širokou škálu měkkých i tvrdých dovedností, které vám pomohou plnit vaše pracovní povinnosti. Vytvořte oddíl, který vyzdvihne vaše klíčové kompetence v této profesi.

Zde jsou některé dovednosti, které můžete zahrnout do svého životopisu koordinátora programu:

Vedení projektů a další tvrdé dovednosti

 • Software pro řízení projektů (např. Asana, Trello, Jira)
 • Správa rozpočtu a prognózování
 • Plánování a koordinace akcí
 • Posuzování a zmírňování rizik
 • Řízení a komunikace se zúčastněnými stranami
 • Analýza dat a podávání zpráv
 • Přidělování a optimalizace zdrojů
 • Řízení smluv a vyjednávání
 • Zajištění a kontrola kvality
 • Zlepšování a optimalizace procesů
 • Metriky výkonnosti a klíčové ukazatele výkonnosti
 • Dodržování předpisů a provádění zásad

Komunikace s klienty, organizace a další měkké dovednosti

 • Vedení a řízení týmu
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Spolupráce a koordinace napříč funkcemi
 • Řešení problémů a kritické myšlení
 • Přizpůsobivost a flexibilita
 • Řízení času a stanovení priorit
 • Rozhodování a strategické plánování
 • Řešení konfliktů a vyjednávání
 • Pozornost k detailům a organizovanost
 • Analytické myšlení a myšlení založené na datech
 • Budování vztahů a řízení zainteresovaných stran
 • Vynalézavost a iniciativa
 • Řízení času a stanovení priorit
 • Komunikační a interpersonální dovednosti
 • Přizpůsobivost a flexibilita

Doplňkové sekce k doplnění životopisu


Programový koordinátor životopis


Jako programový koordinátor můžete získat různé certifikáty a specializovat se na určitou oblast v rámci této profese. Ačkoli certifikace nejsou vždy vyžadovány, mohou vám pomoci rozvinout vaše dovednosti v této profesi a představit vás jako kvalifikovanějšího kandidáta. V poslední části životopisu uveďte příslušné certifikáty. U každého osvědčení uveďte jeho název, hostitelskou organizaci a rok, kdy jste jej získali nebo obnovili.

Kromě toho můžete svůj životopis doplnit o:

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou obvyklé povinnosti uvedené v životopisech programových koordinátorů?

Programový koordinátor v rámci své denní náplně práce:

 • Vypracovává a zpracovává programové rozpočty: Koordinátor programů je zodpovědný za tvorbu a správu rozpočtů různých programů a zajišťuje jejich finanční životaschopnost a udržitelnost.
 • Koordinuje logistiku programu: To zahrnuje plánování schůzek, rezervaci míst, zajištění dopravy a koordinaci další logistiky související s programovými akcemi.
 • Vypracovává programové materiály: Koordinátor programu odpovídá za tvorbu programových materiálů, jako jsou brožury, letáky a další propagační materiály.
 • Má na starosti nábor a řízení programových dobrovolníků: Koordinátor programu je zodpovědný za nábor a řízení dobrovolníků pro různé programy a zajišťuje, aby byli vyškoleni a vybaveni pro plnění svých úkolů.
 • Sleduje průběh programu: Koordinátor programu je zodpovědný za sledování pokroku různých programů a zajišťuje, aby plnily své cíle a úkoly.
 • Vyhodnocuje efektivitu programů: Koordinátor programu je zodpovědný za vyhodnocování účinnosti různých programů, určování oblastí, které je třeba zlepšit, a vydávání doporučení ke změnám.
 • Rozvíjí a udržuje vztahy s partnery programu: Koordinátor programu odpovídá za rozvoj a udržování vztahů s partnery programu, včetně komunitních organizací, vládních agentur a dalších zúčastněných stran.
 • Vypracovává a provádí zásady a postupy programu: Koordinátor programu odpovídá za vypracování a provádění programových zásad a postupů a zajišťuje, aby byly v souladu se zásadami a postupy organizace.
 • Zajišťuje podporu programu: Koordinátor programu odpovídá za poskytování podpory účastníkům programu, včetně zodpovídání dotazů, poskytování poradenství a řešení problémů.
 • Koordinuje hodnocení programu: Koordinátor programu je odpovědný za koordinaci hodnocení programu a zajišťuje, aby byla prováděna v souladu se zákonem.
Jak napsat životopis, když nemám žádné zkušenosti s prací programového koordinátora?

I když nemáte přímou zkušenost s prací programového koordinátora, pravděpodobně máte přenositelné dovednosti, které lze zdůraznit, například plánování akcí, řízení projektů nebo komunikaci. Měly by být zdůrazněny všechny projekty nebo dobrovolnické zkušenosti, které zahrnovaly koordinaci a řízení. Nezapomeňte také zdůraznit své vzdělání a případné relevantní kurzy nebo certifikace.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis