Životopis programového manažera - jak na to

Programový manažer zodpovídá za řízení a koordinaci programu či projektů. Obvykle je nadřízeným projektového manažera a má širší zodpovědnost. To znamená, že zodpovídá za několik projektů, souvisejících s nějakým strategickým plánem nebo třeba s cílem společnosti nebo jiné organizace.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Je tedy jasné, že chcete-li uspět v úsilí o získání takto prestižní pozice, budete jako první krok potřebovat opravdu špičkový životopis .

Porazte vysokou konkurenci

Úlohou programového manažera je především sledovat různé projekty a provádět jejich koordinaci. Jedná se o projekty, které jsou součástí širšího programu, a je nutné zajistit pomocí nich dosažení stanovených cílů. Programový manažer tak musí plánovat, monitorovat a hodnotit pokrok, současně spravuje zdroje a zajišťuje komunikaci s týmy. Vše tak, aby byly jednotlivé projekty v rámci programu vzájemně propojené a jejich výsledky byly synergické.

Dále programový manažer navazuje a řídí spolupráci s celou řadou dalších subjektů, například s vedením, členy týmů, zákazníky, dodavateli a dalšími. Je zodpovědný také za poskytování informací o aktuálním stavu vedení a v neposlední řadě musí proaktivně řešit problémy a rizika, které by mohly vyvstat a ovlivnit dosažení cílů programu.

Role programového manažera bývá obvykle vypsána ve velkých organizacích s rozsáhlými programy a celou řadou propojených projektů. Objevuje se ve velmi různých odvětvích, například v IT, stavebnictví, farmacii či finančním sektoru, a jeho pozice může být nazývána například také programový koordinátor, programový ředitel nebo programový vedoucí.

Vše výše uvedené musí odrážet váš životopis . Přesněji řečeno ukázat, že jste vhodnou osobou pro takovou práci. A nejen vhodnou, ale nejlepší ze všech uchazečů.


Programový manažer

Efektivní životopis programového manažera

Když se ucházíte o práci jako programový manažer, potřebujete mít opravdu špičkově kvalitní životopis. Takový, který ukáže váš potenciál pro tuto náročnou pozici. Když ve výběrovém řízení uspějete, budete zodpovídat za řízení a koordinaci programů a projektů. Je proto důležité, aby váš životopis ukazoval, že na to máte. Přečtěte si několik tipů, jak napsat skvělý životopis programového manažera.

Začněte výrazným záhlavím

Na začátku svého životopisu umístěte výrazné záhlaví se svým jménem, kontaktními údaji a profesním titulem "Programový manažer". Záhlaví by mělo vypadat tak, aby okamžitě upoutalo pozornost čtenáře. Ale současně nesmí být přehnaně křiklavé nebo jinak neprofesionálně působící.

Pamatujte na to, že by záhlaví mělo být stručné, ale výstižné. Je to první část životopisu, kterou potenciální zaměstnavatel či náborář uvidí, takže může mít významný vliv na to, zda bude vašemu CV věnována další pozornost. Buďte tedy současně kreativní a profesionální a vytvořte záhlaví odpovídajícímu pozici programového manažera.

Shrňte svůj profesní profil

První odstavec vašeho životopisu by měl vhodně shrnovat váš profesní profil a důležité pracovní dovednosti. Začleňte sem informace o svých zkušenostech s řízením a koordinací programů a projektů, zmiňte výsledky, kterých jste dosáhli, a zdůrazněte, jaké pro tuto pozici relevantní dovednosti a kompetence máte. Zejména pokud jsou vaše zkušenosti opravdu reprezentativní, zdůrazněte to tím, že uvedete, kolik let působíte na vhodné pracovní pozici. Délka praxe může být rozhodující.

Příklad:

Výkonný a velmi zkušený programový manažer – více než 10 let praxe v řízení komplexních programů a projektů. Silné analytické a strategické schopnosti, umožňující identifikovat klíčové oblasti potřeb a vyvíjet inovativní pracovní strategie pro účinné plnění cílů. Vždy usiluji o dosažení vynikajících výsledků a maximalizaci hodnoty pro společnost i klienty. Účinně vedu a motivuji týmy k dosažení společných cílů a úspěšnému dokončení projektů. Mezi mé silné stránky patří vynikající pracovní komunikace s různými zainteresovanými stranami a efektivní řízení rizik a změn v prostředí s vysokým tlakem. Jsem certifikován v oblasti projektového řízení a mohu předložit konkrétní výsledky v dosahování obchodních cílů a zvyšování spokojenosti zákazníků.

Programový manažer

Uveďte své pracovní zkušenosti

V další části svého životopisu se zaměřte na své pracovní zkušenosti. Nemusíte uvádět vše do detailů, vždy zvažte, nakolik je zkušenost relevantní pro danou pozici. Zahrňte názvy organizací, ve kterých jste pracovali, popisy programů nebo projektů, které jste řídili, a nezapomeňte zmínit své nejlepší dosažené výsledky. Můžete také upřesnit svou roli, zodpovědnosti, rozsah projektů, na kterých jste pracovali, a používané metody a nástroje. Případně doplňte také podrobnější informace o dané společnosti, pokud to může zvýšit dojem.

Příklad:

Big Corporation, Programový manažer, Praha
Duben 2018 - Březen 2023
 • Řízení portfolia programů a projektů v IT oblasti, včetně definování strategie, plánování, financí, zdrojů, rizik, vzdělávání a komunikace.
 • Vedení týmu projektových manažerů, zajišťování jejich motivace, rozvoje, vzdělávání a hodnocení výkonu.
 • Identifikace a analýza obchodních potřeb, návrhy a implementace inovativních řešení pro zvýšení efektivity.
 • Sledování a hodnocení pokroku projektů, pravidelný reporting stavu a výsledků vedení a dalším zainteresovaným stranám.
 • Aktivní a intenzivní spolupráce se zákazníky, interními pracovníky a externími partnery, identifikace a řešení problémů a konfliktů, zajištění vysokého stupně spokojenosti zákazníků a zvýšení vzdělání týmu.
A-Z Group, Projektový manažer, Praha
Únor 2014 - Březen 2018
 • Plánování a řízení rozsáhlé škály projektů implementace informačních systémů a procesů.
 • Definování požadavků zákazníka, provádění analýz rizik, tvorba rozpočtů, monitoring pokroku a kvality projektů.
 • Spolupráce s interními a externími týmy, dohled nad dodržováním časových plánů, identifikace a řešení překážek.
 • Vedení týmu projektových manažerů, zajišťování jejich rozvoje, dodatečného vzdělání, hodnocení výkonu a motivace.
 • Pravidelný reporting stavu projektů, komunikace s vedením a zákazníkem o průběžných a finálních výsledcích projektů.


Programový manažer

Popište své vzdělání

V této části životopisu uveďte informace o svém vzdělání, především o ukončeném vysokoškolském studiu. Zahrňte i další relevantní aktivity v oblasti vzdělávání, které mohou být vhodné pro programového manažera. Vzdělání nemusí být jen vysoká škola. Může zahrnovat kurzy, školení nebo workshopy, které jste absolvovali a které jsou relevantní pro programové řízení. Patří sem i případné členství v různých vhodných profesních organizacích.

Titul Mgr., obor Informační technologie a management, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno
2010 - 2012
 • Hlavní obor: Informační technologie a management, s důrazem na projektový management a strategické plánování.
 • Certifikované kurzy se zaměřením programový management, řízení rizik, inovace a strategický management.
 • Absolventská práce na téma "Implementace informačních systémů ke zvýšení efektivity korporátní interní komunikace".
Další relevantní vzdělání:
Certifikace v oboru Programový management, Business Institut EDU
Červen 2019
 • Certifikační program programového managementu
 • Certifikát "Certified Program Management Professional" potvrzujícího odborné znalosti a dovednosti v programovém řízení.
Účast na odborných konferencích a workshopech
Březen 2015 - současnost
 • Účast na odborných konferencích a workshopech zaměřených na programový management, řízení projektů a nové trendy v IT a managementu.
 • Udržování aktuálních znalostí v oblasti programového managementu, včetně aplikace nových postupů.


Programový manažer

Podtrhněte své dovednosti

Jako programový manažer potřebujete mít široké spektrum dovedností , mezi které patří například řízení projektů, komunikace, plánování, koordinace, vedení nebo analýza rizik. I když máte dojem, že to z vašeho CV vyplývá, zvýrazněte, že tyto dovednosti máte, ve speciální sekci životopisu. Pomůžete tak náboráři v jeho práci a zajistíte, že nebudou vaše důležité dovednosti přehlédnuty. Je vhodné doplnit konkrétní příklady, jak jste tyto dovednosti uplatnili ve svých dřívějších zaměstnáních. Můžete zde zmínit také své případné relevantní certifikace.

Příklad:

 • Programový management : Úspěšné řízení a koordinace komplexních programů, včetně strategického plánování, managementu rizik a zajištění výsledků v souladu s cíli programu a celé společnosti.
 • Plánování a koordinace : Efektivní plánování, organizace a koordinace aktivit a zdrojů programu - s důrazem na dodržování termínů, rozpočtu a kvality.
 • Řízení týmu : Účinné vedení týmů o různém počtu členů, s důrazem na motivaci, dosahování cílů, rozvoj dovedností a řízení výkonnosti.
 • Komunikace a vyjednávání : Vysoké komunikační dovednosti, schopnost úspěšného vyjednávání s různými zainteresovanými stranami (vč. týmu, zákazníků, dodavatelů a dalších).
 • Strategické myšlení : Vývoj a implementace strategických plánů programu, v souladu s cíli a vizí společnosti.
 • Analýza a řešení problémů : Schopnost analyzovat složité situace, identifikovat problémy a navrhovat efektivní řešení (s důrazem na inovace a udržitelný rozvoj).
 • Krizový management: Schopnost identifikace a rychlé reakce na neočekávané komplikace, vedoucí ke zdárnému a včasnému řešení.
 • Technické znalosti : Nadstandardní znalosti v oblasti IT a nástrojů pro programové řízení (umožňující efektivně řídit a monitorovat programové aktivity).
 • Soft skills : Schopnost účinně budovat a udržovat vztahy s týmem, zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami (na základě důvěry a profesionálního přístupu).

Programový manažer

Důležité rady a tipy

Vyzdvihněte své soft skills:

Kromě technických dovedností nezapomeňte uvést také tzv. "soft skills", tedy mezilidské dovednosti, které jsou klíčové pro úspěšné vedení programů a projektů. Zahrňte do svého životopisu takové dovednosti, jako jsou například následující: týmová spolupráce, komunikace, vedení, řešení problémů, krizový management, strategické plánování apod. I tyto dovednosti jsou velmi důležité pro programové řízení.

Věnujte pozornost celkovému vzhledu CV:

Formátování a celková prezentace vašeho životopisu jsou také důležité. Ujistěte se, že je váš životopis přehledný a strukturovaný, s dobře zarovnaným textem a všemi prvky ladícími. Zvolte vhodný font, nejen typ, ale samozřejmě také velikost a barvu - tak, aby byl váš životopis snadno čitelný. A rozhodně si dejte dobrý pozor na překlepy nebo gramatické chyby, protože ty by mohly výrazně snížit dojem profesionality vašeho životopisu. Zbytečně byste tak výrazně snižovali své šance na úspěch ve výběrovém řízení.

Přizpůsobte CV konkrétnímu zaměstnavateli:

Každý potenciální zaměstnavatel je jiný a hledá u kandidátů na pozici programového manažera různé schopnosti, dovednosti, zkušenosti nebo třeba i konkrétní vzdělání. Pokaždé, když si vyberete nějakou pozici, o kterou se chcete ucházet, přizpůsobte jí svůj životopis. Například tím, že zdůrazníte ty dovednosti a zkušenosti, které jsou nejrelevantnější pro danou organizaci nebo pozici. Lépe se můžete v této oblasti rozepsat, když připojíte ke svému CV také motivační dopis .

Uveďte reference:

Na konci svého životopisu můžete uvést reference od bývalých nadřízených nebo spolupracovníků, kteří mohou potvrdit vaše schopnosti a zkušenosti jakožto programový či projektový manažer. Ujistěte se, že máte od svých referencí souhlas , než je uvedete ve svém životopisu. Případně můžete uvést jen zmínku, že reference dodáte na vyžádání. V takovém případě je ale samozřejmě mějte připravené. Začít se po nich shánět až ve chvíli, kdy jste o ně požádáni, je pozdě.

Důkladná kontrola:

Už jsme to zmínili, ale pro jistotu zdůrazníme ještě jednou: Nezapomeňte pečlivě zkontrolovat svůj životopis, abyste odhalili případné překlepy, gramatické chyby nebo problémy s formátování. Po dokončení životopisu ho můžete také nechat zkontrolovat někým dalším, kdo má formátování a český jazyk "v malíku", abyste se ujistili, že je veškerý obsah přehledný, bezchybný a profesionální.

🎁 Super tip: Využijte profesionální šablony. Jednoduchým a efektivním způsobem, jak zajistit profesionální vzhled svého životopisu, je využít profesionálních šablon dostupných online. Perfektně vypadající životopis si tak můžete velmi snadno vytvořit pomocí těchto šablon, které nabízejí profesionální vzhled, moderní design a přehlednou strukturu.

Závěr a shrnutí

Při vytváření životopisu programového manažera je nesmírně důležité zaměřit se na prezentaci svých dovedností, zkušeností a vzdělání a mít při tom na mysli, co je relevantní pro tuto pozici. Určitě zdůrazněte svou schopnost vést, organizovat a koordinovat složité programy a propojené projekty.Mějte na paměti, že je programový manažer náročnou a důležitou pozicí, často naprosto klíčovou pro dobré fungování celé firmy. Tato práce proto vyžaduje opravdu široký záběr dovedností , včetně strategického myšlení, komunikace, vedení týmu a řízení změn. Je důležité zdůraznit vaši schopnost efektivně řídit projekty, spolupracovat s různými týmy a dosahovat zamýšlených cílů.

Vhodné je také prezentovat, že máte zkušenosti s různými metodikami řízení projektů a především zdůraznit své dosažené výsledky formou konkrétních čísel nebo jiných ukazatelů úspěchu. Pokud máte certifikace nebo odborné školení v oblasti projektového řízení, také je uveďte.

Z vašeho životopisu by mělo jasně vyplývat, proč jste vhodný kandidát pro pozici programového manažera a co můžete přinést do organizace . Ukažte sebevědomí, ale zároveň buďte upřímní a autentičtí.

Nezapomínejte, že zvýraznění vašich dovedností v životopise je klíčem k úspěchu. Vytvořte životopis, který vás prezentuje jako kompetentního a zkušeného profesionála , schopného vést projekty a dosahovat výsledků. Důkladně si promyslete, které dovednosti jsou nejrelevantnější pro konkrétní pozici, o kterou usilujete, a jak je nejlépe prezentovat na svém životopise.

Velmi vám ve výběrovém řízení může pomoci také, když dokážete vhodně ukázat svou motivaci a zájem o danou pozici. Uveďte, proč jste se rozhodli stát se programovým manažerem, co vás láká na práci, o kterou se ucházíte, a co vás při vaší práci nejvíce motivuje. Můžete zmínit i své dlouhodobé cíle a ambice v oblasti programového managementu. Programový manažer je člověk, který by měl mít vizi. Takový, který neustále přemýšlí o tom, jak zlepšovat sebe i vše, na čem pracuje. Ukažte svým CV, že takovým manažerem jste!

Závěrem, vytvoření životopisu pro pozici programového manažera vyžaduje pečlivě zvážit své dovednosti, zkušenosti a vzdělání. Rozhodnout, co je nejrelevantnější pro konkrétní pozici. Při prezentaci svých dovedností buďte autentičtí, srozumitelní a přesní. S dobře strukturovaným a relevantním životopisem můžete úspěšně vykročit k další metě ve vaší kariéře jako programový manažer.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá