Průmyslový inženýr: Životopis, který vám zajistí práci v oboru snadno a rychle

Průmysloví inženýři jsou odborníci na optimalizaci procesů a vytváření efektivních systémů. Váš životopis průmyslového inženýra by měl mít mnoho společného se systémy, které navrhujete. Měl by být organizovaný, efektivní a přizpůsobený potřebám zaměstnavatele.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

V tomto průvodci si projdeme rady a tipy pro psaní CVčka a přihodíme několik užitečných příkladů životopisů průmyslových inženýrů, které vám pomohou vyniknout mezi konkurencí.

📌Tip: Hledání práce nemusí být tak obtížné! Váš životopis povýšíte na další úroveň v případě, že při jeho sestavování použijete některou z profesionálních šablon CV. Naleznete je zde.

Dále vám doporučujeme inspirovat se v našich předpřipravených vzorů životopisů. Máme je pro vás podle oboru k dispozici na našich stránkách. Hodit by se vám mohl například životopis konstruktéra, strojního inženýra nebo operátora strojů. Podívejte se na ně!

Kolik si můžete vydělat v oblasti průmyslového inženýrství?


Průmyslový inženýr životopis


V případě této pozice uvádí Národní soustava povolání jako platové rozmezí částku 34 000 Kč - 69 000 Kč hrubého měsíčně. Jiný pracovní portál (Průměrné platy.cz) uvádí průměrný plat na pozici průmyslový inženýr v hodnotě 46 512 Kč.

💡Poznámka: Platové podmínky se vždy odvíjejí od individuálních zákonitostí, jako je míra vaší praxe v oboru, úroveň vzdělání, přesčasy, ochota cestovat za prací apod.

Jak napsat silný životopis krok za krokem?


 1. Efektivní životopis průmyslového inženýra by měl zdůrazňovat schopnost kandidáta vyvíjet a zavádět systémy, které optimalizují výrobní procesy, snižují náklady a zvyšují efektivitu.
 2. Zdůraznění zkušeností s navrhováním a zaváděním výrobních plánů, systémů řízení zásob a opatření pro kontrolu kvality může ukázat všestrannost a odbornost kandidáta v oboru.
 3. Kromě toho může ukázka vyčíslitelných výsledků, jako je procentuální snížení výrobního času nebo nákladů, demonstrovat vliv kandidáta na organizaci a jeho schopnost neustálého zlepšování.

Zaměřte se na vhodné uspořádání, formát a strukturu!


Víte, že uspořádání výrobní haly je klíčovým faktorem pro zajištění úspěchu? Totéž platí pro uspořádání vašeho životopisu průmyslového inženýra. Dobrý design životopisu umožňuje náborovému pracovníkovi ihned najít nejdůležitější části.

Zvolte proto klasický obráceně chronologický formát životopisu, protože díky němu se dokument snadno čte a zdůrazňuje vaši profesní historii. Nejnovější zkušenosti (nebo vzdělání, pokud jste právě ukončili studium) by měly být na prvním místě, protože dokazují, že se vyznáte v průmyslovém inženýrství.

Při sestavování životopisu dbejte na to, aby obsahoval následující části:

 • Záhlaví s kontaktními údaji
 • Profesní shrnutí/kariérní cíl
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Další části (konference, další školení, dobrovolnická činnost, certifikace atd.)

Taková šablona životopisu průmyslového inženýra funguje jako plán, který udržuje informace dobře uspořádané. Pokud váš životopis vypadá jako obrácený procesní diagram, jak vám může společnost věřit, že zorganizujete její dodavatelský řetězec?

Svůj smysl pro detail a pečlivost můžete ukázat také tím, že se budete řídit těmito spolehlivými pokyny pro formátování životopisu:

 • Použijte záhlaví životopisu, abyste snadno našli své profesní kontaktní údaje.
 • Čitelnost je klíčová. Používejte dobré písmo, řádkování 1,15 a rovnoměrné okraje životopisu na všech stranách.
 • Vytvořte přehlednou šablonu životopisu. Nezapomeňte označit každou část záhlavím a mezi částmi používejte bílé místo, aby informace vypadaly přehledně.
 • Chcete-li předložit dokument, který bude vždy vypadat dokonale naformátovaný, uložte životopis do formátu PDF. (Pokud není výslovně požadován formát .doc ve Wordu.)

Nyní, když vaše formátování zaujalo náborového manažera, pojďme ho zaujmout. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout? Začněte tím, co je zajímá nejvíce - pracovními zkušenostmi.

Záhlaví životopisu: Kontaktní informace a nadpis


Průmyslový inženýr životopis


První část životopisu obvykle tvoří záhlaví s osobními údaji. Můžete zde uvést své:

 • celé jméno,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,

Tak vás budou moci potenciální zaměstnavatelé kontaktovat. Můžete také přidat odkaz na své profesní webové stránky a uvést odkaz na portfolio s příklady projektů průmyslového inženýrství, které jste realizovali.

Profesní shrnutí: Prezentujte se jako profesionál!


Profesní shrnutí může personalistu přimět k tomu, aby si přečetl zbytek vašeho životopisu. V horní části životopisu uveďte odstavec o jedné až třech větách, ve kterém nastíníte svou pracovní historii a technické dovednosti, které se vztahují k popisu pracovní pozice. Pokud jste čerstvým absolventem nebo přecházíte na obor průmyslového inženýrství z jiného oboru, například strojírenství, můžete zdůraznit své přenositelné dovednosti.

Příklad

Jsem vysoce kvalifikovaný průmyslový inženýr se čtyřletou praxí v oblasti optimalizace výrobních procesů, snižování nákladů a zvyšování produktivity. Mohu nabídnout prokazatelné výsledky při zavádění nových systémů a uspořádání, které vedou k výraznému snížení výrobních časů, plýtvání a nákladů na údržbu. Mám výjimečné dovednosti v oblasti řízení zásob, automatizace, kontroly kvality a sběru dat, se silným odhodláním řídit neustálé zlepšování a dosahovat celopodnikových cílů.

Uvedení relevantních pracovních zkušeností


Průmyslové inženýrství je o neustálém zlepšování. Nejlepší zkušenosti, které můžete uvést ve svém životopise, jsou proto příklady, kdy jste zlepšili proces, produktivitu nebo kvalitu výrobku. Na tyto úspěchy si chcete posvítit obrovským světlem, abyste vzbudili zájem personalisty.

Zde je ověřená strategie pro popis vašich předchozích zkušeností:

 • U každé relevantní pozice uveďte její název, název společnosti a dobu, po kterou jste na ní pracovali.
 • Popište své povinnosti stejným jazykem jako v popisu práce. Přesně tak, každý životopis by měl být zaměřen na danou pracovní pozici.
 • Nepřehánějte to, omezte každý popis v průmyslovém životopisu na 6 bodů nebo méně.

Příklad

TechMech Solutions, a.s., Praha
Průmyslový inženýr
03/2022 - Současnost
 • Vývoj a implementace nového systému plánování výroby, který vedl ke zkrácení výrobního času o 25 % a zvýšení celkové produktivity o 15 %
 • Analýza a optimalizace výrobních procesů, což vedlo k 10% snížení plýtvání a 5% zvýšení kvality výrobků
 • Návrh a implementace efektivního uspořádání nového výrobního závodu, což vedlo k 20% zvýšení výrobní kapacity a 10% snížení výrobních nákladů

Pochlubte se svým titulem v sekci vzdělání


Průmyslový inženýr životopis


Pokud již nějakou dobu pracujete v oboru průmyslového inženýrství, tajemstvím, jak přidat do životopisu oddíl o vzdělání, je, aby byl krátký. Uveďte pouze titul, univerzitu a datum ukončení studia.

Na druhou stranu, pokud to bude váš první pracovní životopis pro skutečný svět, je to skvělá příležitost jít do větších podrobností. Zde je několik údajů, které můžete přidat:

 • Relevantní studijní výsledky
 • Specializace nebo vedlejší obory
 • Vyznamenání
 • Mimoškolní aktivity

Přizpůsobte své dovednosti v životopise průmyslového inženýra dané pozici


Správné dovednosti pro životopis průmyslového inženýra závisí na tom, v jakém oboru se pohybujete: dodavatelský řetězec a logistika, kvalita, zásobování nebo analýza dat. A přestože by část věnovaná pracovním zkušenostem měla prokázat, že znáte vše potřebné, část věnovaná dovednostem je skvělým místem, kde:

 • Identifikujete klíčové dovednosti z nabídky práce a uveďte je ve svém životopise
 • Doplníte mezery ve vašich pracovních zkušenostech
 • Ukážete, že máte dobře rozvinuté tvrdé dovednosti, měkké dovednosti a softwarové dovednosti.

Zlepšování procesů a další tvrdé dovednosti

 • Výroba a zpracování
 • Statistická analýza a modelování
 • Řízení zásob
 • Analýza a vizualizace dat
 • Analýza procesů
 • Plánování výroby
 • Manipulace s materiálem
 • Znalost bezpečnostních zásad
 • Metodiky: Metodiky: Lean/Six Sigma, analýza kořenových příčin, Kaizen, FMEA, 5S, studie času a pohybu
 • Účetní dovednosti: Analýza nákladů, návratnost investic, obchodní účetnictví

Měkké dovednosti a sociální inteligence

 • Analytické dovednosti
 • Time management
 • Vynikající komunikační dovednosti
 • Schopnost řešit problémy
 • Organizační dovednosti
 • Schopnosti kritického myšlení
 • Dovednosti týmové práce, spolupráce
 • Pozornost věnovaná detailům
 • Profesionální jednání

Doplňkové sekce k pozvednutí životopisu


"Extra" sekce mohou vychýlit misku vah ve váš prospěch tím, že vás odliší od ostatních kandidátů a prokáží, že jste hodni dané společnosti. Mezi další oddíly mohou patřit například:

Softwarové dovednosti & práce na PC pro životopis průmyslového inženýra

 • Excel: VBA, makra, automatizace
 • Software CAD: AutoCAD, Solidworks, Inventor, Revit.
 • Statistický software: Statistické nástroje: SPSS, Minitab
 • Programování: Programování: Matlab, C, Java, Python, R
 • Microsoft Access
 • Plánování podnikových zdrojů (ERP)
 • Dovednosti v oblasti Microsoft Office

Dále doporučujeme včlenit

 • Certifikace a licence
 • Ocenění a úspěchy
 • Konference
 • Dobrovolnické zkušenosti
 • Jazyky

Zvyšte své šance na úspěch pomocí motivačního dopisu pro průmyslové inženýrství


Průmyslový inženýr životopis


Právě jste dokončili všech výše uvedených rad do svého životopisu. Po chvíli usilovné práce se o krok vrátíte a podíváte se na svůj životopis. Nezbývá než dát šéfovi pusu, protože je dokonalý. To znamená, že jste připraveni podat žádost, že?

Ne tak rychle. Věděli jste, že více než polovina zaměstnavatelů vyžaduje, aby kandidát přiložil motivační dopis? Pokud tedy nechcete sabotovat své šance, napište motivační dopis.

Zde je několik klíčových bodů při psaní motivačního dopisu pro průmyslové inženýrství:

 • Zvolte správné uspořádání motivačního dopisu.
 • Oslovte průvodní dopis jménem manažera náboru, pokud ho máte k dispozici.
 • Napište poutavý úvodní odstavec motivačního dopisu, abyste je přiměli číst dál.
 • V druhém odstavci zdůrazněte, proč se díky svým předchozím zkušenostem perfektně hodíte.
 • Ve třetím odstavci vysvětlete, proč byste se rádi připojili k jejich týmu.

Sečteno, podtrženo


Kroky k vytvoření nejlepšího životopisu průmyslového inženýra zaberou nějaký čas, ale nebojte se... Vše se vyplatí, až budete sedět v nové kanceláři svého vysněného zaměstnání. Zde je shrnutí toho, jak napsat co nejlepší životopis průmyslového inženýra:

 • Použijte dobrou šablonu životopisu průmyslového inženýra, která je snadno čitelná.
 • Vyleštěte část o pracovních zkušenostech, protože je to nejdůležitější část vašeho průmyslového životopisu.
 • Rozhodněte, které měkké, tvrdé a technické dovednosti zahrnout, podle popisu jednotlivých pracovních pozic.
 • Sekce "navíc" používejte jako třešničku na dortu, abyste zapůsobili na personalistu.
 • Napište přesvědčivé shrnutí nebo cíl životopisu pomocí našeho speciálního vzorce.
 • Napište motivační dopis, abyste se ujistili, že svůj životopis průmyslového inženýra nesabotujete.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis