Průvodní dopis datového analytika: Detailní návod s užitečnými příklady

Ufff, životopis datového analytika máte hotový, ale na vaší vytoužené pozici vyžadují i průvodní dopis? Nezoufejte, stejně jako psaním životopisu vás provedeme i vytvořením průvodního dopisu datového analytika, a to tak, že díky němu upoutáte pozornost a uděláte skvělý dojem!

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový průvodní dopis datového analytika pro inspiraci

ePunkt Talentor International s.r.o.

K rukám Mgr. Viktorie Lehké

Královská 72, Hradec Králové 407 01

V Hradci Králové dne 30. listopadu 2022


DATOVÝ ANALYTIK / DATOVÁ ANALYTIČKA pro IT / Telecom / Internet

Vážená paní magistro,

velmi mne zaujala pracovní nabídka na pozici datové analytičky, která se objevila na pracovním portálu Indeed.com.


Jako cílevědomá analytička, kterou baví data a DWH, bych chtěla být při budování nové architektury IS a spolupodílet se na tvorbě rozsáhlého DWH řešení. Vzhledem k tomu, že má vaše společnost na starosti jeden z největších projektů v IT oblasti v ČR, ráda bych se stala součástí vašeho týmu a zapojila se do práce na různorodých a profesně zajímavých projektech BI/DWH řešení.


Kromě vysokoškolského vzdělání v oblasti aplikované informatiky mám bohaté zkušenosti s analýzou a návrhy nových i existujících řešení v rámci BI a DWH. Při architektuře řešení (solution-datová architektura, technická architektura) dovedu využívat moderní metody agilního vývoje DevOps v prostředí AZURE (Boards, CI/CD, Releases). Rovněž umím pracovat s modelovacím nástrojem UML (Enterprise Architect), či integračními nástroji ETL, BI Oracle, nebo verzovacím systémem (GIT, SVN) a s SQL. Cizí mi nejsou ani technologie Oracle (PL/SQL).


Dále vynikám analytickým a kreativním myšlením, jsem komunikativní a ráda pracuji v týmu. Definuje mne zvídavost a chuť neustále se učit nové věci. Mám pokročilou znalost anglického jazyka, a to slovem i písmem včetně specifické terminologie z IT oboru.


Více informací ohledně mé pracovní historie, dosaženého vzdělání a specifických dovedností naleznete v přiloženém životopisu. Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly, uvítám možnost osobního setkání. Neváhejte mne v případě potřeby kontaktovat, a to buď telefonicky na +420 721 464 099, nebo prostřednictvím emailu.


S přátelským pozdravem

Bc. Leona Milíčová

Průvodní (neboli motivační) dopis je stručný dokument, který se předkládá při žádosti o práci. Tento dokument popisuje vaši pracovní historii, hlavní dovednosti a kvalifikaci v oblasti shromažďování, organizování a interpretací dat.

V průvodním dopise tedy představujete, kdo jste, a vysvětluje, proč jste nejlepším kandidátem na danou pozici. Nicméně průvodní dopis musí být přizpůsoben konkrétnímu pracovnímu místu , o které se ucházíte. Jinak nebude mít pro potenciálního zaměstnavatele žádnou vypovídající hodnotu.

Silným motivačním dopisem, ve kterém zaměstnavateli vysvětlíte, proč jste skvělou posilou pro jeho tým, upoutáte jeho pozornost a zvýšíte šanci, že si přečte i váš životopis. Pozvání na pohovor na sebe nenechá dlouho čekat!

Jak ale vytvořit personalizovaný průvodní dopis, který zaujme? Přečtěte si našeho podrobného průvodce psaním průvodního dopisu datového analytika s praktickými příklady.

📌 Tip : Píšete životopis od nuly, nebo potřebujete pomoci s jeho aktualizací? Stáhněte si profesionální šablonu CV ve formátu PDF, do které stačí vepsat potřebné informace, a máte hotovo!

Podívejte se na níže uvedený vzor průvodního dopisu datového analytika a naše zaručené tipy pro jeho napsání, abyste měli statisticky nejlepší šanci získat vytoužené pracovní místo.


průvodní dopis datového analytika

Jak napsat průvodní dopis datového analytika, který upoutá pozornost?

Vaše práce datového analytika vyžaduje vysokou míru pečlivosti . Prokažte svou schopnost soustředit se na detaily tím, že předložíte perfektní průvodní dopis s přehledným formátováním , a to bez překlepů či pravopisných a stylistických chyb.

Formát průvodního dopisu

Dobře zvolené formátování zajistí maximální přehlednost a snadnou čitelnost dokumentu. Průvodní dopis musí na první pohled dobře vypadat, jinak personalisty od čtení spíše odradí, než aby je ke čtení nalákal. Při formátování dopisu proto postupujte následovně:

 • Rozsah průvodního dopisu NESMÍ přesáhnout jednu stránku velikosti A4. Jste datoví analytikové a nikoliv romanopisci! Delší průvodní dopis nebude chtít nikdo číst.
 • Hlavní tělo dopisu zarovnejte do bloku, jinak bude text vypadat neuspořádaně. Naopak adresu společnosti, kterou dopis začínáte, zarovnejte do levého horního rohu.
 • Nastavte si po všech stránkách dokumentu stejnou velikost okrajů, a to ideálně na 2,5 cm. Řádkování nastavte na 1,15 nebo 1,5.
 • Na závěr životopisu se podepište. Použít můžete elektronický podpis, který vašemu životopisu dodá profesionální look.
 • Soubor uložte ve formátu PDF (není-li v požadavcích uvedeno jinak). Wordovské dokumenty (formát DOC) mají tendenci změnit formátování, pokud jsou otevřeny na jiném zařízení.

Struktura průvodního dopisu

Kromě formálních náležitostí je pak neméně důležitý obsah průvodního dopisu, který musíte na míru přizpůsobit konkrétní pracovní nabídce. Obecně vytvořený obsah průvodního dopisu, který bezmyšlenkovitě odešlete na všechny otevřené pozice, bystré oko zkušeného personalisty ihned odhalí a určitě jej nezaujme.

Obsah průvodního dopisu datového analytika strukturujte do následujících částí:

 • Adresa společnosti včetně jména osoby pověřené náborem nových zaměstnanců
 • Personalizované oslovení pověřené osoby
 • Profesionální představení
 • Hlavní stať průvodního dopisu s pracovními zkušenostmi, úspěchy a silnými stránkami
 • Závěrečný odstavec s výzvou k akci
 • Zdvořilé rozloučení
 • Profesionální podpis

Níže už se vrhneme na osvědčené postupy, jak postupovat při psaní průvodního analytika tak, abyste udělali skvělý dojem!

Začněte hlavičkou s adresou společnosti

Do levého horního rohu průvodního dopisu umístěte adresu společnosti, ve které se hlásíte o pozici datového analytika. Do adresy vždy uveďte i jméno pověřené osoby , která má na starosti nábor nových zaměstnanců.

Jméno pověřené osoby bývá uvedeno na konci inzerátu. Pokud neznáte jméno člověka, který se bude vaší žádostí zabývat, pokuste se tuto informaci zjistit na internetu. Můžete navštívit profesní síť LinkedIn, na které si najdete manažera náboru, nebo si nastudovat strukturu zaměstnanců společnosti na jejích webových stránkách. Do společnosti můžete také zatelefonovat a zeptat se, komu máte průvodní dopis adresovat.

Jakmile zjistíte jméno osoby, uvádějte jej v adrese ve spojení s frází “K rukám + titul + jméno + příjmení”.

Příklad

TechNov s.r.o.

K rukám Ing. Aloise Horáka

V Údolí 12/233, Cheb 206 00

V Chebu dne 1.prosince 2022

Datový analytik, ref. č. 401


💡 Poznámka : Po uvedení adresy nezapomeňte rovněž napsat místo a datum sepsání dopisu. Poté by měl následovat řádek s referencí na pracovní inzerát. Napište název pozice, o kterou se ucházíte, a má-li inzerát i referenční číslo, také jej uveďte.


průvodní dopis datového analytika

Dopis adresujte konkrétní osobě, kterou zdvořile oslovíte

Samotný text průvodního dopisu datového analytika začněte zdvořilým oslovením osoby, které dopis adresujete. V případě, že jste jméno nezjistili, vytvořte obecné oslovení typu “Vážený vedoucí náboru” apod.

Vyhněte se používání familiárních pozdravů, nebo přidávání přídavných jmen, která působí neprofesionálně.

Příklady

Správně

Vážený pane inženýry

Vážená paní magistro

Vážený pane Jánský

Vážená paní Daňková


Chybně

Milý Petře

Vážený a ctihodný pane inženýre Horáku

Uctivá paní Lenko Nováková

Vážení milí přátelé


💡 Poznámka : Znáte-li akademický titul pověřené osoby, oslovujte jeho pomocí. Jedná se o zdvořilou formu oslovení. V takovém případě však za titul už nepatří jméno. Příklad: Vážený pane magistře , Vážená paní inženýrko apod.

Profesionálně se představte

Motivační dopis začněte krátkým úvodním odstavcem, ve kterém:

 • se představíte,
 • pojmenujete pozici, o kterou se ucházíte,
 • vyjádříte svůj zájem o danou práci,
 • uvedete, jakým způsobem jste se o pozici dozvěděli.

Příklady

Správně

Tímto dopisem reaguji na pracovní nabídku na pozici datového analytika, na kterou jsem narazil na pracovním portálu jobs.cz, a která mne velmi zaujala.


Chybně

Dozvěděl jsem se o pozici datového analytika ve vaší společnosti, o kterou bych měl zájem, protože splňuji všechny požadavky.


Nepište jen o sobě! Zaměřte se na společnost!

Nebojte se podělit o své nadšení a obdivu k firmě, ve které byste chtěli pracovat. Popište, co o společnosti víte, a zaujalo vás, zmiňte se o konkrétních věcech, které na společnosti obdivujete, a popište hodnotu, kterou byste společnosti přidali.

Také dejte najevo, že se rádi připojíte k týmu. Zdůrazněte, že byste se do společnosti skvěle hodili, a zmiňte žádoucí povahové rysy, například že jste zvídaví a kreativní, ale také metodičtí a orientovaní na detaily. Ukážete tak svou motivaci a nadšení, což jsou vlastnosti, které se velmi cení!

📌 Tip : Nastudujte si firemní kulturu společnosti a v průvodním dopise uveďte, jak souzní s vaší životní filozofií, charakterem, osobností apod. Společnost vždy raději přijme někoho, kdo se dokáže ztotožnit s jejími hodnotami, vizemi a cíli.

Příklad

Chtěl bych se stát součástí vaší firmy, která si stejně jako já na nic nehraje a nechá za sebe mluvit své výsledky. Rád bych si dále rozšiřoval obzory v cloudových technologiích (AWS, MS Azure) a Pythonu, což jsou přesně oblasti, na které se vaše společnost soustředí a dokáže mi tak být partnerem v mém profesním rozvoji a dalším pracovním směřování. Vzhledem k otevřenosti společnosti rovněž věřím, že bych měl možnost realizovat ve firmě své tvůrčí nápady a přispět tak ke konstantnímu zlepšování nabízených produktů v banking sektoru.


průvodní dopis datového analytika

Popište své pracovní úspěchy a silné stránky

V dalším (hlavním) odstavci přichází na řadu propojení požadavků z pracovního inzerátu s vašimi pracovními zkušenostmi, profesními úspěchy a jedinečnými dovednostmi. V tomto odstavci proto uveďte odborné znalosti a konkrétní dovednosti, které odpovídají požadavkům uvedeným v nabídce práce, například znalost různých programovacích jazyků a rozsáhlé zkušenosti s datovými sklady.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nejdůležitější číst průvodního dopisu, postupujte při jeho vytváření metodicky a to následujícím způsobem:

 • Začněte uvedením informace o dosaženém vzdělání , aby si personalista nebo náborový pracovník udělal jasnou představu o vašich schopnostech
 • Pokračujte svými pracovními zkušenostmi , psát můžete například o své předešlé pracovní pozici a hlavních pracovních povinnostech
 • Zdůrazněte své nejvýraznější dovednosti v oblasti analýzy dat , například znalost používání různých nástrojů, jako je Tableau, Jupyter Notebook a Google Analytics, a také různých programovacích jazyků, které znáte.
 • Prezentujte své úspěchy nebo významné projekty , které ukazují vaše odborné znalosti spolu s hodnotou, kterou jste dané společnosti přinesli. Uveďte, jak vaše schopnost analyzovat data a převádět svá zjištění do přehledných zpráv pomohla firmě dosáhnout zlepšení.
📌 Tip : Personalizujte! V průvodním dopise datového analytika uveďte klíčová slova z nabídky práce.

Podívejte se na nabídku práce a vyberte tři až čtyři dovednosti nebo požadavky, které podle vás můžete nejlépe zdůraznit. Zamyslete se nad konkrétním úspěchem nebo zkušeností, která každou dovednost dokládá. Mohou to být akademické úspěchy nebo úspěchy z předchozího zaměstnání, třebaže nesouvisí s analýzou dat.

Například u datových analytiků, kteří mají za úkol prezentovat svá zjištění vedení a zúčastněným stranám, jsou často vyžadovány silné komunikační dovednosti. Pokud jste vedli prezentace v rámci výuky na univerzitě nebo v předchozí funkci, uveďte tyto zkušenosti.

Jaké dovednosti se vyplatí zmínit v průvodním dopise datového analytika?

Tvrdé dovednosti

V oblasti analýzy dat existuje mnoho systémů pro správu dat a softwarových programů, proto zdůrazněte ty, se kterými máte největší zkušenosti. Uveďte zejména systémy zmíněné v nabídce práce.

Níže uvádíme příklady běžných systémů a nástrojů pro správu dat, které je vhodné uvést v motivačním dopise datového analytika:

 • Tabulky (Microsoft Excel a Google Sheets)
 • MS SQL
 • SPSS
 • Python
 • R
 • Oracle
 • Teradata
 • Power BI
 • Cognos
 • Informatica
📌 Tip : Pokud jste začínající datový analytik a v životopise vám chybí zkušenosti s konkrétním softwarem, který společnost, do níž se hlásíte, používá, zdůrazněte svou schopnost rychle se naučit nové dovednosti a zdokonalit se v nových systémech.


průvodní dopis datového analytika

Měkké dovednosti

Jakmile uvedete své technické dovednosti datového analytika, které odpovídají konkrétním potřebám společnosti, do které se hlásíte, popište širší dovednosti, které z vás dělají atraktivního kandidáta, se kterým bude radost pracovat.

Například komunikační a prezentační dovednosti jsou běžně zdůrazňovány jako důležité dovednosti pro datové analytiky, jako jste vy, protože ne každý ve vaší společnosti bude tak plynně hovořit jazykem čísel jako vy. Vaše schopnost zpřístupnit data i těm, kteří se v číslech orientují méně, by mohla rozhodnout o tom, zda získáte vysněnou práci.

Níže pro inspiraci uvádíme další příklady měkkých dovedností, které můžete uvést v motivačním dopise datového analytika:

 • Analytické a kritické myšlení
 • Řešení problémů
 • Týmová práce
 • Orientace na detail
 • Interpersonální dovednosti
 • Manažerské dovednosti

Příklad

Již od vysokoškolských studií aplikované informatiky se soustředím na analýzu, vizualizaci a prezentování dat. Mám zkušenost s technologiemi a nástroji Oracle, MS SQL a Power BI, přičemž první pracovní zkušenosti jsem získal již při studiu, a to jako junior datový analytik v bankovním sektoru. V minulosti jsem zpracovával business analýzu, umím se ptát a mám dobrou znalost datového modelování. Rovněž mi nedělá problém vymyslet a nakreslit ERD nebo procesní model. Na předešlé pozici datového analytika jsem pracoval na DWH projektu, na kterém jsem si prohloubil svou znalost bankovnictví (risk/compliance/sales/marketing). Současně je pro mě zásadní dále se profesně rozvíjet a vzdělávat, což je přesně to, co váš by mi váš projekt umožnil.

Vyzvěte k akci: Řekněte si o pohovor!

Závěrečný odstavec průvodního dopisu by měl obsahovat výzvu k akci. Vyjádřete, že byste rádi o dané pozici dále diskutovali při osobním setkání. Nabídněte určitou dostupnost pro pohovor a nezapomeňte uvést své kontaktní údaje. Zeptejte se na další kroky. Smyslem je, aby personalista přemýšlel o dalším kroku v přijímacím procesu, jehož součástí budete i vy.

Rovněž nezapomeňte poděkovat za čas, který pověřená osoba věnovala vaší žádosti!

Příklady

Děkuji za čas, který jste věnovali mé kandidatuře. Rád bych s vámi probral některé z vašich připravovaných projektů a to, jak by vám mohly pomoci mé dovednosti. Neváhejte mě kontaktovat na telefonním čísle 721 334 988 a domluvit se na osobním setkání.

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali mé žádosti. Další informace týkající se mé pracovní historie, dosaženého vzdělání a stěžejních dovedností naleznete v přiloženém životopise. Pokud vás tyto informace zaujaly, neváhejte mne prosím kontaktovat, a to buď telefonicky na 606 533 299, nebo emailem.


Na závěr se uctivě se rozlučte

Blížíme se do finiše. Do závěrečného odstavečku přidejte zdvořilé rozloučení. Pak už jen stačí přidat podpis a máte hotovo.

Příklady

Správně

S pozdravem (+ vaše jméno a příjmení)

S přátelským pozdravem (+ vaše jméno a příjmení)

S přáním hezkého dne (+ vaše jméno a příjmení)


Chybně

Budu se těšit na vaši odpověď.

Vaši odpověď očekávám v příštím týdnu.

Mám další pracovní nabídky, odepište proto brzy.průvodní dopis datového analytika

Profesionální tipy, jak napsat nejlepší průvodní dopis datového analytika

Buďte struční a k věci!

Průvodní dopis by měl mít maximálně jednu stránku. Náboroví manažeři mohou procházet desítky průvodních dopisů, proto se soustřeďte na sdělení svých nejlepších dovedností a zkušeností v oblasti analýzy dat a nepřidávejte zbytečné informace.

Každou žádost přizpůsobte na míru pracovní nabídce

Pro každé pracovní místo datového analytika, o které se ucházíte, napište nový průvodní dopis. Třebaže může být lákavé poslat obecný dopis, ten jednoduše nebude tak účinný. Personalizovaný průvodní dopis ukazuje společnosti, že rozumíte jejím cílům a potřebám a že jste nadšeni, že se chcete připojit k jejímu týmu. Projděte si popis pracovní pozice a webové stránky společnosti, abyste získali lepší představu o její práci a hodnotách.

Popište své úspěchy

Vysvětlete, jak vaše poznatky o datech pomohly společnostem nebo klientům přijímat lepší obchodní rozhodnutí. Pokud je to možné, kvantifikujte své úspěchy. Když připojíte důkazy o svých úspěších, zaměstnavatelé uvidí, jakou hodnotu můžete jako datový analytik přinést.

Ukažte své nadšení

Kromě toho, že máte pro danou práci potřebné technické dovednosti, zaměstnavatelé hledají nadšeného člena týmu. Vysvětlete, co vás na datové analytice a konkrétní práci zajímá.

Upravujte a opravujte

Datoví analytici potřebují smysl pro detail, ujistěte se proto, že to váš průvodní dopis odráží. Před odesláním překontrolujte, zda v něm nejsou pravopisné, stylistické nebo typografické chyby.

📌 Tip : Víte, že po napsání průvodního dopisu je třeba provést jeho korekturu, ale nezůstávejte jen u toho. Požádejte o korekturu dokumentů k žádosti také svého kamaráda nebo kolegu. Zachytí detaily, jako jsou překlepy a neobratné formulace, které jste možná přehlédli.

Shrnutí na závěr aneb jak na skvělý průvodní dopis

Chcete-li napsat motivační dopis datového analytika, který vás odliší o ostatních kandidátů, postupujte podle následujících kroků.

 • Adresujte svůj dopis konkrétní osobě, ať už pověřenému personalistovi, manažerovi lidských zdrojů apod. Pokud je to možné, uveďte jméno.
 • Začněte stručným, přesvědčivým úvodem, který upoutá pozornost čtenáře.
 • Vyzdvihněte své pracovní zkušenosti, největší profesní úspěchy, stěžejní dovednosti a další silné stránky. Rovněž zdůrazněte jejich význam a přidanou hodnotu, kterou můžete potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout.
 • Předveďte své nadšení pro společnost a vysvětlete, proč se chcete připojit k jejímu týmu.
 • Na závěr uveďte výzvu k akci, která pověřenou osobu povzbudí, aby vás kontaktovala.

Průvodní dopis vždy doprovází životopis. CV byste však měli napsat jako první a podle něj přizpůsobit motivák. Pokud ještě nemáte aktualizovaný svůj životopis datového analytika, použijte naši profesionální šablonu CV , díky které budete mít životopis hotový za pár minut.

📌 Tip : Pak už jen stačí životopis spolu s průvodním dopisem odeslat. Pokud tápete, co napsat do emailu při odesílání dokumentů, pak se inspirujte v našem článku , který jsme tématu věnovali. Vyhnete se tak nechtěným faux-pas.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá