Speciální pedagog: Životopis pedagoga žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Jako speciální pedagog jste připraveni pracovat se žáky a studenty se širokou škálou postižení, včetně poruch učení, mentálních, emocionálních a fyzických. Jste schopni přizpůsobit výuku všeobecně vzdělávacích předmětů potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vyučovat různé předměty žáky s lehkým až středně těžkým postižením.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Napsat životopis pro speciální pedagogy není vždy snadné. Jako speciální pedagog víte, že vaše dovednosti jsou různorodé a vaše každodenní povinnosti se značně liší. Je obtížné zjednodušit vše, co děláte, do jednostránkového životopisu.

Z toho důvodu vám přinášíme příklady, vzory a zaručené tipy, které vám pomohou sestavit skvělý životopis speciálního pedagoga , který udělá dobrý dojem na každého ředitele.

📌 Tip : Usnadněte si práci s tvorbou životopisu. Použijte některou z předpřipravených šablon životopisů , doplňte potřebné informace a budete mít hotovo do 10 minut! Bez formátování a zbytečného zdržování s formální úpravou CVčka!

Není speciální pedagogika to, co jste hledali? Nevadí! Připravili jsme si pro vás další příklady životopisů podle oboru a nechybí mezi nimi ani obecný životopis pedagoga , či CV učitele mateřské nebo základní školy .


speciálního pedagoga

Jaký je průměrný plat speciálního pedagoga?

Národní soustava povolání uvádí pro pozici speciálního pedagoga platové rozmezí, které se pohybuje mezi 32 000 Kč až 55 000 Kč hrubého měsíčně. Jen pro představu celonárodní platový průměr pedagogů v České republice dosahuje hodnoty 47 696 Kč hrubého měsíčně (zdroj: prumerneplaty.cz ).

💡 Poznámka : Výše platu se hodně liší v závislosti na nejrůznějších proměnných, jako je počet let pedagogické praxe, vzdělání, místo výkonu práce, typ zaměstnavatele apod.

Tvorba životopisu krok za krokem: Obsah i formální náležitosti CV

Jako speciální pedagog musíte ředitelům škol ukázat, že dokážete vést žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše příklady z životopisu speciálního pedagoga a tipy pro jeho psaní vám pomohou sestavit životopis, který zapůsobí na každou školu.

Od každého úspěšného učitele se očekává, že bude organizovaný , ale tento důraz na strukturu a organizaci je možná ještě důležitější pro učitele speciální pedagogiky. Berte svůj životopis jako nástroj pro prezentaci vašich organizačních schopností a zaměřte se na to, abyste všechny informace prezentovali přehledně a smysluplně.

Formát

Vyberte si obráceně chronologický formát životopisu, který prezentuje vaše pracovní zkušenosti od těch nejnovějších po ty nejstarší. Uvádějte však pouze relevantní praxi. Brigádu v McDonaldu z životopisu vynechejte.

Jestliže s prací pedagoga teprve začínáte a nemůžete se pochlubit dlouhou praxí v oboru, pak můžete zvážit použití funkčního formátu životopisu. Ten vám umožní zvýraznit dovednosti a dosažené vzdělání, a naopak upozadit nedostatek odborné praxe.

Rozvržení

Dbejte na to, aby byl váš životopis přehledný. K tomu si zvolte jednotné písmo, a držte se jej. Neměňte styly ani písma, a nepřehánějte to s barvami. Jakmile CV dokončíte, doporučujeme jej uložit a odeslat ve formátu PDF, jinak hrozí, že se vám celé formátování "rozpadne".

Struktura

Veškeré informace strukturujte do oddělených oddílů, a to následujících:

 • Záhlaví, které obsahuje vaše aktuální kontaktní informace
 • Profesní shrnutí nebo kariérní cíl
 • Sekce pracovních zkušeností
 • Sekce věnovaná vzdělání
 • Sekce, která obsahuje vaše nejrelevantnější tvrdé a měkké dovednosti
 • Doplňkové sekce, kterými stoupne hodnota vašeho CV (například počítačové a jazykové dovednosti, speciální kurzy, školení, semináře, dobrovolnická činnost apod.)

Záhlaví životopisu s kontaktními informacemi

Do záhlaví životopisu vložte své aktuálně platné kontaktní informace, jako je vaše celé jméno a příjmení, název vaší profese, telefonní číslo, e-mailová adresa, bydliště a odkaz na profesní webové stránky, máte-li je.

📌 Tip : U jména vždy uveďte svůj akademický titul Mgr., bude tak ihned patrné, že máte potřebné vzdělání na magisterské úrovni.


speciálního pedagoga

Jak popsat pracovní zkušenosti v oblasti speciální pedagogika?

Pokud jste již jako učitel pracovali, je nezbytné sdělit tyto informace potenciálním novým zaměstnavatelům. Vyhněte se však pokušení pouze vyjmenovat své povinnosti; místo toho se zaměřte na sdílení svých úspěchů. I když jste nepracovali jako učitelé na plný úvazek, můžete tímto způsobem ukázat své zkušenosti z pozice studenta-učitele nebo učitele-stážisty.

Například místo toho, abyste uvedli, že jste učili žáky s autismem a dalšími poruchami spektra, můžete říci, že jste navrhli vlastní učební plán pro žáky s autismem ve třetí až šesté třídě a že jste spolupracovali s rodiči a dalšími učiteli na vytvoření individuálních vzdělávacích plánů, abyste zajistili, že tito žáci dostanou potřebnou podporu k naplnění svého vzdělávacího potenciálu.

Příklad

ZŠ U Oblouku, Oblouková 34, Praha
Speciální pedagog pro 1. stupeň ZŠ
Září 2015 až červen 2023
 • Vypracování interaktivních plánů výuky pro poskytování vysoce kvalitních speciálních výukových lekcí ve třídě s 20 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Spolupráce s učiteli všeobecného vzdělávání při plánování a realizaci výuky a zároveň zajištění 100% souladu se standardy vzdělávání
 • Řízení chování žáků a zároveň rozvoj strategie na podporu sebekontroly žáků
 • Formulování a zavádění pravidel chování a postupů pro udržení dobře disciplinovaného vzdělávacího prostředí
 • Posuzování dovedností žáků s cílem určit jejich potřeby a vypracovat efektivní výukové plány odpovídající schopnostem každého žáka

Jak napsat životopis bez zkušeností v pozici speciálního pedagoga?

Nemáte-li prozatím dlouhou praxi v roli speciálního pedagoga, pak zdůrazněte další relevantní zkušenosti. Pokud jste v průběhu studia pracovali na letním dětském táboře nebo jako lektor pro děti se speciálními potřebami, nebo měli brigádu jako učitel v mateřské škole, určitě byste je měli uvést ve svém životopise. I když jste pracovali v maloobchodě nebo v restauraci, zvažte, zda tyto zkušenosti nezformulovat tak, abyste ukázali své úspěchy a dovednosti, které se dobře uplatní při výuce, jako jsou komunikační schopnosti a ochota jít nad rámec svých povinností. K dobru vám také bude jakákoliv školní praxe, můžete ji podrobně rozepsat.

Vysokoškolské vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku a jak jej nejlépe popsat

Učitelé speciální pedagogiky musí mít konkrétní vysokoškolské vzdělání z magisterského oboru Speciální pedagogika, aby se mohli ucházet o práci učitele. V sekci vzdělání uvádějte následující informace:

 • Vzdělávací instituce či zařízení, které jste navštěvovali + místo, kraj, kde jste studovali
 • Data absolvování a udělený titul
 • Hlavní náplň studia, osvojené dovednosti, úspěchy, pedagogická praxe apod.

Kromě toho byste měli v části o vzdělání uvést všechna osvědčení pro výuku studentů se zdravotním postižením a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. A tato osvědčení (například jak jste je získali) pak rozveďte v motivačním dopise pro učitele speciální pedagogiky.

Příklad

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
Magisterský obor Speciální pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň základní školy
2011 až 2013
 • Specifické poruchy učení
 • Poruchy autistického spektra
 • Speciální pedagogická diagnostika
 • Psychopedie


speciálního pedagoga

Nejdůležitější dovednosti, schopnosti a vlastnosti speciálního pedagoga

Řešení potřeb žáků se zdravotním postižením a dalšími problémy je náročný úkol. Abyste se ujistili, že jste schopni tuto práci zvládnout, budou se ředitelé škol zajímat o to, zda máte specifické dovednosti potřebné k tomu, abyste těmto žákům pomohli vyniknout.

Ukažte ředitelům škol, že se na vás mohou spolehnout při vedení třídy, tím, že v části životopisu věnované dovednostem zdůrazníte důležité tvrdé i měkké dovednosti. Níže uvádíme pestrý seznam nejdůležitějších dovedností, které jsou součástí životopisů speciálních pedagogů:

Tvrdé dovednosti

 • Sestavování učebních plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Práce se studenty s tělesným postižením, vadami řeči nebo sluchu
 • Práce s autistickými dětmi, dětmi s mentálním postižením
 • Znalosti odborných pedagogických postupů
 • Diferencovaná výuka
 • Podpora žáků i jejich rodičů
 • Odborný dohled na plnění vzdělávacích cílů
 • Spolupráce s hlavními vyučujícími
 • Poskytování první pomoci
 • Posuzování potřeb žáků
 • Řízení třídy
 • Počítačové dovednosti

Měkké dovednosti

Zdůrazněte také své měkké dovednosti. Měkké dovednosti jsou dovednosti, které se nedají nutně naučit a odrážejí způsob, jakým komunikujete s ostatními a reagujete na obtížné situace. Školy budou chtít vidět, že jako speciální pedagog máte trpělivost a empatii při jednání se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo poruchami chování a že informujete rodiče o pokrocích jejich dítěte.

I když byste neměli sekci dovedností přetěžovat měkkými dovednostmi, je důležité, abyste zdůraznili několik klíčových referencí specifických pro speciální pedagogiku, jako například:

 • Přizpůsobivost a schopnost řešit problémy
 • Interpersonální dovednosti (empatie, trpělivost, komunikace, zvládání stresu)
 • Organizační schopnosti (time management)
💡 Poznámka : Přizpůsobení životopisu dané pracovní pozici vám pomůže promyslet, které dovednosti je nejvhodnější do něj zahrnout. Kromě toho si všímejte všech klíčových slov životopisu a požadovaných dovedností z nabídky, abyste mohli zdůraznit své nejlepší dovednosti a vynechat ty, které jsou méně relevantní.


speciálního pedagoga

Další sekce, které pomohou vašemu životopisu vyniknout

Přidání dalších sekcí se v praxi vyplatí! Odborné kurzy, školení, semináře... Nezapomeňte do této části přidat také všechny certifikáty a specializace, které jste získali pro speciální vzdělávání. Absolvovali jste speciální vzdělávací program zaměřený na žáky se speciální poruchou? Všechny tyto informace nesmí ve vašem životopise chybět!

Také můžete vyčlenit zvlášť počítačové a jazykové dovednosti, dobrovolnickou činnost, relevantní zájmy a záliby apod.

Profesní shrnutí slouží jako úvodní přehled k prezentaci vaší pedagogické dráhy

Chcete-li svůj životopis odlišit od ostatních, zvažte, zda jej nezačít profesním shrnutím: stručnou částí, která rychle ukáže vaše silné stránky a schopnosti speciálního pedagoga.

Při sestavování shrnutí zvažte použití klíčových slov a frází. Projděte si popisy práce speciálního pedagoga, abyste se ujistili, že jste uvedli podstatné informace, které se týkají vašich schopností. Můžete tak určit silné stránky, které byste chtěli nejvíce vyzdvihnout a které se nejvíce vztahují k pracovní pozici, o kterou se ucházíte.

Následně vytvořte krátký odstavec o několika málo větách, ve kterém popíšete počet let své praxe, a vyčíslíte i další informace, například počet pedagogických pracovníků, se kterými jste spolupracovali, počet žáků, které jste měli na starosti apod. Přidat můžete i nejrůznější ocenění, certifikace,

Příklad

Jsem speciální pedagog s více než devítiletou praxí ve výuce různých skupin žáků s emočním postižením a ve všeobecně vzdělávacích třídách. Mám zkušenosti v poskytování efektivních vzdělávacích programů pro speciální žáky s vážnými emočními, mentálními poruchami a poruchami učení. Také mohu nabídnout bohaté zkušenosti s vytvářením plánům výuky, které zohledňují různé styly učení, zájmy, představivost a schopnosti všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rady a tipy, jak nepsat nejlepší životopis pro oblast speciální pedagogika

 • Přizpůsobte svůj životopis speciálního pedagoga pracovní pozici : Jedním z nejlepších způsobů, jak ředitelům škol ukázat, že se na pozici speciálního pedagoga hodíte, je popsat své zkušenosti a dovednosti tak, aby odpovídaly potřebám konkrétní pozice nebo školy. Ne všechna pracovní místa speciálních pedagogů jsou stejná a stejné nejsou ani školy. Co je na dané pozici nebo škole jedinečné? Je něco, co na dané pozici nebo v jejím poslání odpovídá konkrétně vašemu vzdělání nebo kariérním cílům?
 • Ukažte svou osobnost : Speciální pedagogové potřebují k efektivní práci s postiženými dětmi mimořádný soucit a trpělivost. Hledejte způsoby, jak uvést důkazy o tom, že máte soucitný přístup, abyste mohli být efektivním speciálním pedagogem. Můžete například uvést několik svých "měkkých dovedností" nebo vlastností v části profesního shrnutí.
 • Pečlivě CVčko upravte : Ano, každý dělá chyby, ale ne v životopise. Váš životopis je tak důležitý dokument - na papíře ukazuje vaši hodnotu jako učitele a slouží jako osobní marketingový nástroj - že si zaslouží pečlivou úpravu, a to opakovaně. Pokud je to možné, požádejte jiného učitele nebo důvěryhodného přítele, aby se na něj také podíval a zkontroloval, zda jste nepřehlédli nějaké chyby. Když ředitelé škol hledají způsoby, jak zúžit okruh kandidátů, je vyřazení životopisů s chybami snadným prvním krokem. Ujistěte se tedy, že ten váš žádné neobsahuje.

speciálního pedagoga

Shrnutí na závěr: Rekapitulujeme hlavní body

Dobře napsaný životopis je vstupní branou k dobře ohodnocené práci speciálního pedagoga. Při psaní si však dejte záležet nejen na uváděných informacích, ale také na formě. Přehledný a logicky strukturovaný životopis poukáže na vaše dovednosti v oblasti organizace.

Jakmile si životopis naformátujete, pak už jen stačí rozčlenit informace do jednotlivých sekcí, přičemž začněte profesním shrnutím, pokračujte pracovní historií, vzděláním, dovednostmi a nakonec přidejte doplňkové sekce.

Motivační dopis může vaší žádosti o zaměstnání hodně pomoci

Nakonec dejte svému životopisu vyniknout tím, že napíšete motivační dopis (nebo e-mail, pokud jej zasíláte elektronicky) přizpůsobený konkrétní pozici. V tomto dopise se můžete zmínit o tom, proč vás škola, na kterou se hlásíte, obzvláště zajímá, a o všech dovednostech nebo zkušenostech, díky nimž se na ni hodíte. Například pokud jste vyrůstali se sourozencem se speciálními potřebami a tato zkušenost vás vedla k volbě tohoto povolání, sdělte tuto informaci.

Často kladené otázky (FAQ)

Co přesně dělá speciální pedagog?

Speciální pedagogové mohou vyučovat studenty v malých skupinách nebo individuálně. Speciální pedagogové pracují se žáky a studenty, kteří mají poruchy učení, mentální, emocionální nebo fyzické postižení. Přizpůsobují výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a učí různé předměty žáky s lehkým až středně těžkým postižením.

Jaké požadavky musí splnit speciální pedagog?

České školství si po speciálních pedagozích žádá magisterský titul z oboru se zaměřením na speciální pedagogika. Pak také bude zapotřebí praxe s výukou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Tu však získáte již při zmiňovaném studiu. Dále pak budete muset prokázat, že oplýváte potřebnými dovednostmi, jako je trpělivost, empatie, komunikace, organizace apod.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis