Životopis account managera - jak na to

Ať už stojíte na samém počátku své pracovní kariéry, nebo toho už máte hodně za sebou, vždy, když se budete ucházet o nějakou příležitost, budete se muset potenciálnímu novému zaměstnavateli nějak představit.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Než ale dojde k představení osobnímu, projdete výběrovým kolem, ve kterém z většího počtu adeptů budou obvykle vybírat ty nejvhodnější specialisté lidských zdrojů. A těm se musíte představit skvělým životopisem, který dokonale shrne, proč jste tím správným člověkem na danou pozici.

Pokud chcete pracovat jako account manager, budete se muset utkat s velkou konkurencí. Jedná se o prestižní pozici, obvykle spojenou s velmi dobrým finančním ohodnocením. V tomto článku vám poradíme, jak se k získání vysněné pozice přiblížit díky skvělému životopisu.

Account manager, pozice, se kterou se jen výjimečně setkáte pod názvem "správce účtů" nebo "správce klientských účtů", řídí každodenní operace související s potřebami jednoho nebo několika konkrétních klientů (a jejich účtů). Fungují také jako "spojka" mezi klienty a společností a pracují s týmy vyřizujícími objednávky klienta. Jedná se o velmi atraktivní, a tak vysoce konkurenční pozici. Pro úspěšnou kariéru je tedy pro "správce účtů" životopis nesmírně důležitý.


Správce účtů životopis

CV account managera musí prokazovat porozumění pozici

Je mnoho aspektů hledání práce, které je třeba zvážit, než začnete. Musíte pochopit trh práce, co váš budoucí zaměstnavatel hledá, co od account managera očekává a jak můžete prodat svůj profesionální image. K první komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem potřebujete vynikající životopis, který přiláká pozornost a zajistí vám práci na nejvyšší úrovni.

Account manažeři jsou spojovacím článkem mezi společnostmi, pro které pracují, a jejich klienty. To vyžaduje přesnou a včasnou komunikaci, ale také schopnost porozumět tomu, co obě strany potřebují, a vědět, jak toho dosáhnout. V tomto článku zjistíte, co náboráři chtějí a jak nejlépe právě takové dovednosti zdůraznit.

Co mají account manageři na starost

Account manažeři podporují dobré vztahy s konkrétními klienty, které mají na starost. Splnění tohoto úkolu zahrnuje povinnosti a činnosti jako například:

 • Působí jako prostředník mezi klientem a odděleními v rámci společnosti s cílem předat informace, zajistit porozumění a dohlédnout, aby bylo vše provedeno správně a včas.
 • Informují klienta o dalších službách a úkonech, které mohou vést k většímu úspěchu.
 • Monitorují rozpočet klienta, vysvětlují náklady a v případě potřeby vyjednávají nové podmínky.
 • Poskytují zprávy o pokroku klientům a svému vedení.
 • Sledují trendy, změny a akce konkurentů, které mohou ovlivnit jejich klienta.
 • Učí kolegy na juniorských pozicích, jak se starat o klienta.

Jaké z toho vyplývají potřebné dovednosti

Plnění těchto povinností vyžaduje celou škálu dovedností. Především se jedná o následující:

 • Multitasking, tedy schopnost zvládat více úkolů najednou
 • Pozornost k detailům
 • Skvělé komunikační schopnosti - slovem i písmem
 • Empatie, emoční inteligence a schopnost naslouchat - a také schopnost tyto dovednosti vhodně projevovat
 • Skvělé schopnosti vyjednávání a řešení problémů - případně i krizový management
 • Strategické myšlení

Správce účtů životopis

Hlavní komponenty životopisu account managera

Asi už jste pochopili, že práce account managera je do značné míry o úsilí o spokojenost dalších lidí - především klientů, ale samozřejmě také vedení. Jak ale svým životopisem co nejlépe sdělit potenciálnímu zaměstnavateli, že jste ten správný člověk pro tyto potřeby? V první řadě je potřeba vědět, jak má profesionální CV vypadat.

Myslete na to, že vaším cílem je pomocí životopisu organizovaně prezentovat svou pracovní historii, příslušné vzdělání a dovednosti, které jsme si již zmínili. A to takovým způsobem, který vám zajistí pozvání na pohovor.

K tomu je potřeba náborovým manažerům usnadnit nalezení relevantních informací. Proto je důležité dodržovat strukturu CV, na kterou jsou zvyklí. Vaše CV account manažera by tedy mělo obsahovat následující standardní sekce:

 • Záhlaví
 • Profil
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti

Dále v článku si sekce projedeme jednu po druhé, vysvětlíme si, co by měly jednotlivé části vašeho životopisu account managera obsahovat, uvedeme si příklady a na závěr připojíme několik velmi šikovných tipů.

Záhlaví

Záhlaví je atraktivně navržená sekce v horní části životopisu, které si každý všimne jako první. Sem uvedete své kontaktní údaje: jméno, povolání, e-mail a telefonní číslo. Můžete sem doplnit také odkaz na svou prezentaci jinde na internetu. Obzvláště vhodný je pro account managera profil na profesní sociální síti LinkedIn. V této sekci je místo také pro vaši fotografii, jejíž vložení je ale na vaší úvaze. Není to rozhodně povinné.

Záhlaví slouží i jako designový prvek, do jisté míry osobní. Nebuďte ale přehnaně kreativní. Jako account manager chcete působit především seriózně a naprosto profesionálně. Pokud tedy chcete například použít barevné pozadí, zvolte jen jednu barvu. A asi není nutné zdůrazňovat, že by se nemělo jednat o žádné křiklavé tóny. Bude to spíše tlumený odstín.

Profil

V profilu životopisu vhodně shrnete, kým jste, co máte za sebou, a jaké jsou vaše hlavní přínosy, které můžete nabídnout potenciálnímu zaměstnavateli. Je to také vhodná sekce, kterou můžete své CV uzpůsobit na míru dané pozici. Pokud zde uvedete, proč chcete pracovat zrovna u tohoto zaměstnavatele, ukážete, že jen nerozesíláte svůj životopis na všechny strany, ale máte skutečný zájem. Přístup, který svým profilem ukazujete, je důležitý. Account manager, tedy správce kmenové základny důležitých klientů, musí prokázat osobní zájem.

Profil vám také v životopisu dává prostor k vložení trochy své osobnosti. Samozřejmě ale i pak své vyjádření musíte udržet na profesionální úrovni. Náboráře nezajímá, co z vás dělá skvělého přítele, pokud to z vás zároveň neudělá skvělého kolegu. Použijte svůj osobní profil, abyste upozornili na své největší profesní úspěchy a vlastnosti jako account manager. Tato sekce zaujímá hlavní oblast v horní části vašeho životopisu, takže nebuďte skromní. V "prodeji sebe sama" použijte stejný přístup, jakým byste prodali skvělý nápad klientovi.

Příklad:
Zkušený a motivovaný Account Manager s pěti lety zkušeností v péči o významné klienty, dohledu nad prodejními čísly a akvizici nových klientských účtů. Osvědčené výsledky spolupráce s prodejními týmy za účelem dosažení cílů, zvýšení výnosů a pokroku v prodejním cyklu společnosti. Silný lídr se schopností zvýšit prodej a rozvíjet strategie k udržení zákazníků.

Pracovní zkušenosti

Historie předchozích zaměstnání je pro account managera samozřejmě velmi důležitá. Vaše osobní úspěchy a profesní růst jsou základem úžasného životopisu account managera. Chcete-li co nejlépe využít sekci historie zaměstnání, je třeba mít na mysli, čeho jste dosáhli a jakým způsobem vám to pomohlo v profesním růstu.


Správce účtů životopis

Jelikož account manažery můžete najít téměř ve všech odvětvích, ujistěte se, že zdůrazníte jakékoli specifické znalosti v oblastech, ve kterých se právě ucházíte o práci. Životopis by měl odrážet konkrétní práci, na kterou se zaměřujete.

Své předchozí pozice uvádějte v obráceném chronologickém pořadí, tedy od těch nejnovějších po nejstarší. Kromě zaměstnavatele, pozice a doby, kdy jste v zaměstnání působili, nezapomeňte uvést, co jste měli na starosti a jakých jste dosáhli úspěchů. Samozřejmě s přihlédnutím k tomu, o jakou se nyní ucházíte pozici. Podle toho, co se na ní od vás bude očekávat, zdůrazněte vybrané aspekty svých dřívějších pracovních zkušeností. I osobní vlastnosti a dovednosti.

Příklad:
Account Manager, Superb Cosmetics, Praha
Září 2019 - Únor 2023
 • Komplexní péče o zákaznický kmen B2B.
 • Vedení pětičlenného exekutivního týmu zákaznické péče.
 • Spolupráce s odděleními zákaznického servisu a vývoje produktů na zlepšení celkové zkušenosti zákazníků.
 • Rozšíření zákaznického kmene o osm nových klientských účtů v segmentu B2B.
 • Průběžné informování o pokroku v plnění cílů vedení.
 • Návrh a implementace nových řešení zaměřených na zákazníka pro zvýšení objemu prodeje.

Vzdělání

Vysokoškolský titul je jedním z vašich základních úspěchů a náborářům rozhodně není lhostejný, takže ho nevynechávejte, abyste ušetřili místo. Mnoho account manažerů má bakalářský titul v oboru obchodní administrativa a studovalo účetnictví, reklamu, komunikaci, finance, management nebo marketing. To neznamená, že nemůžete být account managerem, pokud jste tyto předměty nestudovali. Čím dále jste ve své kariéře, tím méně záleží na vašich vysokoškolských zkušenostech.


Správce účtů životopis

Pokud se absolvovaným vysokoškolským vzděláním pochlubit nemůžete, nezoufejte. Můžete přidat svou střední školu a každopádně zvažte přidání certifikací v jakýchkoli relevantních oblastech nebo obchodních kurzech, které jste absolvovali.

Příklad:
Bc. titul v oboru Podnikání a administrativa, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Září 2016 - červen 2018
 • Systematická příprava na dráhu podnikatele/manažera - s důrazem na finance a účetnictví
 • Součástí studia také zaměření na management a marketing, používání statistických nástrojů a právní stránku podnikání
 • Absolventská práce s využitím strategických analýz trhu

Dovednosti

Dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru account managera jsme si v článku zmínili hned na začátku. Tento aspekt je totiž nesmírně důležitý. Správa klientského kmene si jich vyžaduje mnoho. I když máte dojem, že vyplývají z předchozích sekcí vašeho životopisu, rozhodně tuto část nevynechejte. Usnadníte tím náborářům práci a současně doložíte, že skutečně rozumíte tomu, co práce account managera obnáší, co je k ní potřeba umět a že vy přesně to dokážete. Osobní přístup se cení.

Náboráři nemají čas pročítat v první vlně výběru detailně všechny životopisy každého správce klientských účtů. Ocení proto, když jim přehledně představíte, které můžete nabídnout. Představíte tak svůj talent a odhalíte, co je podle vás nejdůležitější při vašich povinnostech jako account managera.


Správce účtů životopis

Nezapomeňte mezi své dovednosti zahrnout jak ty obecné, které potřebuje každý skvělý správce zákaznických účtů, tak takové, které jsou specifické pro oblast vašeho zaměstnavatele. A rozhodně nevynechte "soft skills". Tyto dovednosti umožňující dobrou spolupráci s lidmi jsou totiž pro account managera zcela klíčové.

Příklad:
 • Strategická analýza trhu a obchodní analytika
 • Cash-flow management (SW: Cube, Vena, Anaplan)
 • Projektový management
 • Vůdčí schopnosti a skvělá komunikace
 • Odolnost při dosahování cílů
 • Krizový management

CV account managera - závěrečné tipy:

Přizpůsobte životopis konkrétní příležitosti

Už jsme to v článku zmínili, ale znovu zdůrazníme. Upravit své obecné CV na míru konkrétnímu potenciálnímu zaměstnavateli, jeho potřebám a očekáváním je totiž důležité vždy, ale pro account managery to pak platí dvojnásob. Můžete totiž působit ve velmi odlišných oblastech. A každá z nich bude vyžadovat trochu jiné dovednosti, pro každou mohou být významné jiné zkušenosti, různí zaměstnavatelé mnohdy očekávají od svých account manažerů odlišné vzdělání. Zjistěte si tedy co nejvíce informací a dodejte svému CV finální personalizovaný dotek. Informace získáte nejen detailním pročtením nabídky práce, ale také třeba na webových stránkách zaměstnavatele.

Rozšiřte v případně nutnosti CV o další informace

Zejména pokud je pozice, o kterou se ucházíte, velmi specifická a/nebo máte pocit, že jsou jiné sekce vašeho životopisu trochu chudé, zvažte přidání doplňujících informací. Vaše CV acccount managera by se mělo s vhodným formátováním (čitelné, přehledné) vejít na jednu stranu. Nemělo by být delší. Ale ani kratší. Pak to působí, že toho za sebou nemáte mnoho.

V takovém případě tedy můžete přidat další sekci, obsahující doplňující dovednosti, zkušenosti či zájmy. Může se jednat například o znalost cizích jazyků, koníčky, které vhodně doplňují vaši kvalifikaci, různé certifikace nebo třeba dobrovolnické aktivity. Kandidáti, kteří se hlásí do nadnárodní společnosti, mohou těžit z toho, že prokáží plynulost v jiných jazycích. Můžete také zahrnout certifikace v marketingu nebo prodeji.

Buďte pozorní k detailům a nezapomeňte na korekturu

Account Manager se musí být schopen vynikajícím způsobem písemně vyjadřovat. Jeho CV by rozhodně mělo tuto schopnost odrážet. I když se domníváte, že jsou vaše pravopisné dovednosti na velmi dobré úrovni, zvažte přizvat si na pomoc profesionálního korektora, abyste nenechali prostor pro pochybení. Budete tak mít jistotu, že váš životopis account managera je zcela bez jediné chybičky, která by vás zbytečně mohla ve výběrovém řízení znevýhodnit. Náboráři budou CV hodnotit i po této stránce a každou chybu vám negativně připíší na váš hodnotící účet.

Dávejte si pozor i na takové věci, jako je název souboru, ve kterém je uložené vaše CV. I na formátu záleží. Pokud nemá zaměstnavatel specifické požadavky, posílejte své CV ve formátu PDF. Působí to mnohem profesionálněji a budete tak mít také jistotu, že vaše CV v případě tisku vyleze u náboráře z tiskárny v takové podobě, v jaké jste ho vytvářeli.

Použijte profesionální fotografii

Pokud se rozhodnete do CV přidat také svou fotografii, nepoužívejte jen tak nějakou. Špatná fotka nadělá více škody než užitku. Potřebujete jí sdělit, že jste profesionál a přátelský, komunikativní člověk, který ale současně dokáže v případě nutnosti použít svou autoritu. Dobrá fotografie toto vše dokáže sdělit, ale není snadné takovou pořídit. Zvažte proto spolupráci s profesionálním fotografem. Investice do vaší profilové fotografie se vám dozajista vyplatí a účet za ni se vám brzy vrátí.


Správce účtů životopis

Využijte profesionální šablony

🎁 Tip: Vytvořit dokonalý životopis account managera není snadné. Práci si můžete výrazně usnadnit, když použijete některou z našich profesionálních šablon . Tento způsob současně zajistí, že váš pracovní životopis nebude postrádat nic důležitého. Zvolte vhodný vzhled, doplňte informace o sobě podle rad v našem článku, vtiskněte osobitý dotek a jste připraveni usilovat o další úspěch ve vaší kariéře account managera.

Připojte k CV také motivační dopis

Motivační dopis zvýší šance na přečtení vašeho životopisu. Náborovému manažerovi přesně řekne, proč jste pro danou práci dokonalí. Zatímco váš životopis poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli důležité informace o vaší pracovní historii a dovednostech, motivační dopis vám dává více prostoru rozepsat se o tom, kdo jste a jak můžete využít své schopnosti ve prospěch společnosti.

Při psaní motivačního dopisu nezapomeňte odkázat na požadavky uvedené v popisu práce. Ve svém dopise uveďte své nejrelevantnější nebo výjimečné kvalifikace, abyste zaměstnavatelům pomohli zjistit, proč se pro roli account managera skvěle hodíte a budete každý zákaznický účet spravovat na jedničku.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis