Suplující učitel: Životopis, se kterým upoutáte pozornost každého ředitele školy!

Hledáte si místo jako suplující učitel či učitelka? Prvním krokem bude tvorba životopisu. Při jeho vytváření byste měli mít na paměti své publikum. S největší pravděpodobností bude vaše CVčko číst ředitel školy.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu na pozici suplujícího učitele pro inspiraci

Mgr. Iveta Klusavá
Suplující učitelka pro 1. stupeň základní školy
721 123 678
iveta.klusava@platforma.cz
Liberec

O mně
Jsem obětavá suplující učitelka s dvěma roky zkušeností s poskytováním vysoce kvalitních náhradních hodin ve všech třídách 1. stupně základní školy. Mohu nabídnout dobrou znalost učebních osnov pro základní školy a pokročilou znalost práce v systému Bakaláři. Se žáky, jejich rodiči i členy pedagogického sboru si rychle dokážu vybudovat vztah a navázat vzájemnou důvěru. Žáky, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vedu k nejen ke školnímu úspěchu, ale také k celkovému rozvoji jejich individuální osobnosti.

Vzdělání
Vysoká škola v Liberci, Pedagogická fakulta
Magisterský obor Učitelství na prvním stupni základní školy
2019 až 2021

 •  Školní pedagogika a pedagogická komunikace
 •  Inkluzivní speciální pedagogika
 •  Náslechy a odborná praxe na ZŠ Mařatkova, Liberec

Vysoká škola v Liberci, Pedagogická fakulta
Bakalářský obor Školní a mimoškolní pedagogika
2016 až 2019

 •  Pedagogická psychologie
 •  Didaktika výuky na základní škole
 •  Náslechy a odborná praxe na ZŠ Na Výsluní, Liberec

Gymnázium J.Á. Komenského, Liberec
2012 až 2016

Pracovní zkušenosti
Základní škola Lučná, Jablonec nad Nisou
Suplující učitelka na 1. stupni ZŠ
Září 2021 až současnost

 •  Zajištění suplujících hodin podle potřeby ve všech třídách 1. stupně ZŠ
 •  Vedení poutavých hodin napříč celým učebním plánem pro 1. až 5. třídy s průměrným počtem 28 žáků ve třídě
 •  Plánování a zadávání diferencovaných domácích úkolů na podporu učení mimo vyučování
 •  Přizpůsobování poskytnutých plánů hodin jedinečným vzdělávacím potřebám žáků
 •  Známkování práce ve třídě a hodnocení žáků k následnému poskytnutí zpětné vazby běžnému třídnímu učiteli

Dovednosti

 •  Učební osnovy pro 1. stupeň ZŠ
 •  Tvorba učebního plánu
 •  Vedení třídních schůzek
 •  Poskytnutí první pomoci
 •  Empatie
 •  Autorita
 •  Trpělivost
 •  Komunikace
 •  Organizace

Počítačové dovednosti

 •  Práce v systému Bakaláři
 •  Pokročilá znalost MS Office
 •  Práce s interaktivní tabulí

Jazyky

 •  Anglický jazyk: C1
 •  Španělský jazyk: B1

Zájmy a záliby

 •  Chovatelství
 •  Četba
 •  Kresba a malba
 •  Hra na klávesy

Jeho hlavním cílem je najít "supla", který má potřebné pedagogické vzdělání, dovednosti a zkušenosti se suplováním výuky a vedením třídy a také mu nechybí nadšení pro práci.

Poradíme vám, jak napsat životopis suplujícího učitele na jedničku! Jednotlivé teoretické poučky si názorně ukážeme na konkrétních příkladech z praxe a ještě přihodíme pár profesionálních tipů, díky kterým se budete prezentovat jako suplující pedagog roku!

📌 Tip : Chcete-li si práci s tvorbou životopisu usnadnit, není nic jednoduššího, než vaše informace vyplnit do předpřipravené šablony . Na našich stránkách si můžete vybrat hned z několika moderních a přehledných vzorů.

Bez příkladů by to nebylo ono! Níže uvedený příklad CV suplující učitelky vám poskytne základní představu o tom, jak by mělo takové CVčko vypadat. Poslouží vám jako odrazový můstek při tvorbě vlastní žádosti o učitelské místo. Na našem webu jsou bezplatně dostupné další příklady učitelů na různých školách – od mateřské, přes základní po střední školu a gymnázium.

Kolik si můžete vydělat jako suplující učitel v Praze a dalších městech v roce 2023?

Učitelům se každý rok zvyšuje plat, navíc i stoupá poptávka po učitelích napříč celým vzdělávacím systémem, takže se jedná o perspektivní práci, o kterou není a nebude nouze. A jak je to s platy učitelů?

Zatímco učitel na základní škole si v českém průměru přijde na 37 622 korun hrubého měsíčně, učitel na střední škole si každý měsíc v průměru vydělá srovnatelně, a to konkrétně 37 559 korun hrubého (zdroj: prumerneplaty.cz ).

💡 Poznámka : Výše platu bude záležet na tom, kde se nacházíte. Zatímco ve velkých městech bývají platy vyšší, v malých regionálních školách si jako suplující učitel přijdete na o něco méně. Plat se také odvíjí od dalších individuálních skutečností, jako je délka vaší profesní historie nebo specifické znalosti a dovednosti.

Suplující učitel životopis

Tvorba životopisu není jen o obsahu, ale i formě

Tvorba životopisu může být celkem věda, zvláště pokud máte všechny údaje přehledně poskládat na jednu stránku. CVčko musíte vytvořit tak, aby dávalo smysl a snadno se v něm vyhledávaly informace.

Začněte proto vhodnou volbou formátu, rozvržení a struktury, které vám pomohou vytvořit vybroušený dokument. Následně už bude hračka vyplnit naformátovanou šablonu obsahem. Budete schopni jasně demonstrovat své dovednosti suplujícího učitele a přesvědčit jakoukoli školu, aby vás přijala, a to pouze na jediném listu papíru.

Jestliže vám to jde lépe s křídou na tabuli a tvorba textových dokumentů není vaše nejsilnější stránka, zvolte si některou z již naformátovaných šablon CV . Vybírat můžete z mnoha stylů!

Formát: Zvolte si takový, který odpovídá vaší kariérní dráze

Suplující učitelé mohou použít tři různé formáty, které jsme podrobněji popsali a příklady uvedli zde . Prvním z nich je obráceně chronologický formát, který je nejběžnější. Existují však ještě dva další, a to funkční a kombinovaný formát.

 • Obráceně chronologický životopis : Obecně doporučujeme právě tento formát, na který jsou ředitelé škol zvyknutí. Díky němu se vám podaří vyzdvihnout vaši pedagogickou praxi a nejnovější pracovní nebo studijní úspěchy.
 • Funkční životopis se dobře hodí pro ty, kteří nemají mnoho zkušeností, protože díky tomuto formátu mohou zdůraznit své dovednosti.
 • U kombinovaného životopisu zdůrazníte jak své dovednosti, tak své zkušenosti, takže je ideální, pokud máte odpovídající pracovní zkušenosti.

Rozvržení: Vsaďte na přehlednost a čistý design

Rozvržení životopisu vypovídá o vaší profesionalitě a může rozhodnout o vašich šancích získat práci. Usilujte o jednoduchý design, který neobsahuje křiklavé barvy a zdobná písma. Nepřekračujte délku jedné stránky. Delší životopis nebude ředitele školy zajímat.

Vyberte si jednotné písmo typu Arial nebo Times New Roman, a držte se jej v rámci celého životopisu. Stejné písmo použijte i při redakci motivačního dopisu.

Odešlete CV jako soubor PDF. Dokument odeslaný jako otevřený soubor DOC může změnit svou podobu v momentě, kdy jej ředitel otevře ve svém počítači.

Struktura: Informace rozdělte do oddělených částí

Následující části tvoří životopis "supla":

 • Záhlaví s kontaktem, jako je telefonní číslo apod.
 • Shrnutí/cíl životopisu
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Část věnovaná dovednostem
 • Další informace rozdělené do doplňkových sekcí (jazyky, počítačová gramotnost, zájmy a záliby, volnočasové aktivity, dobrovolnická činnosti atd.)

Suplující učitel životopis

Kontaktní informace vložte do záhlaví!

V záhlaví uveďte mít své kontaktní údaje a specifický název profese. Mezi další údaje, které byste měli uvést, patří:

 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • místo bydliště,
 • odkaz na LinkedIn nebo své online portfolio (máte-li).
⚠️ Varování : Veškeré kontaktní informace uvádějte v profesionálním formátu. Přezdívka nebo zdrobnělina v emailové adrese nebo odkaz na osobní sociální síť typu Facebook nebo instagram vás jedině ztrapní a "vyoutuje" z výběrového procesu.

Příklady
Správně
Mgr. Karel Vávra
Suplující učitel na střední škole
123 456 678
karel.vavra@platforma.cz
Roudnice nad Labem
LinkedIn.com/in/karelvavra

Chybně
Mgr. Karel Vávra
Suplující učitel na střední škole
Rodinný stav: Ženatý, 3 děti
Věk: 36 let
123 456 678
karlice87@platforma.cz
Roudnice nad Labem
LinkedIn.com/in/karelvavra

Zaměstnavatel po vás nemůže chtít osobní informace, jako je rodinný stav, nebo dokonce počet dětí apod. Nechcete-li tyto informace uvádět, nedělejte tak.

📌 Tip : Do životopisu můžete v klidu vložit i fotku, která vás představí jako sympatického pedagoga, který bude vycházet jak s dětmi, tak s ostatními učiteli. Prohlédněte si, jak by měl profesionální portrét do životopisu správně vypadat! Psali jsme o tom na našem kariérním blogu .

Učitelská praxe patří do sekce s pracovními zkušenostmi

Nejlépe je začít výpisem své pracovní historie od posledního zaměstnání a poté přejít k předchozím – v tzv. obráceně chronologickém formátu. Jestliže jste čerstvým absolventem školy a máte jen krátkou pracovní historii, doporučujeme začít sekcí vzdělání a až poté se věnovat pracovním zkušenostem.


Suplující učitel životopis

Aby vaše CVčko vyniklo, uvádějte pouze relevantní zkušenosti (vynechejúrovníte studentskou brigádu v kavárně nebo roznos letáků po sousedství). Naopak uveďte jakékoliv zkušenosti týkající se práce s dětmi, ať už v rámci brigád, pedagogického výcviku, nebo třeba dobrovolnické činnosti.

Dobrým příkladem je třeba pozice vedoucího na letním táboru nebo výpomoc s vedením dětského kroužku v místním domu dětí na mládeže atd.

Příklad
Základní škola Máchova s rozšířenou výukou cizích jazyků, Praha 2
Suplující učitelka na 2. stupni ZŠ (specializace matematika-angličtina)
Září 2017 až červen 2019
 • Příprava lekcí a testů pro hodnocení každodenní práce a úkolů žáků
 • Tvorba inkluzivního prostředí ve třídě na podporu sociálního a studijního pokroku
 • Výuka žáků na různých studijních úrovních, různého věku a z různých kulturních a jazykových prostředí
 • Hodnocení výsledků žáků a porozumění učební látce zadáváním a vyhodnocováním třídních testů a standardizovaných testů
 • Poskytování zpětné vazby třídnímu učiteli po jeho návratu do třídy

Jak na CV bez potřebné pracovní historie?

Na pozici supla ředitelé často hledají právě nově vystudované pedagogy, nebo dokonce stále studující budoucí učitele, pro které je suplování příjemný způsob přivýdělku, a závoneň splnění povinné praxe v rámci studia.

Nemáte-li několikaletou pracovní historii, nic se neděje. Do sekce pracovních zkušeností zahrňte svou pedagogickou praxi a odborný výcvik, které jste absolvovali v rámci studia a pak také jakékoliv další relevantní zkušenosti, třeba brigádu v dětské skupině nebo dobrovolničení v místním dětském centru.

V případě, že se vám zdá, že by byla vaše sekce zkušeností strohá, zvolte si funkční formát životopisu a vyzdvihněte své silné dovednosti a příslušné vzdělání v oblasti školní pedagogiky.

Dosažené vzdělání uveďte co nejpodrobněji!

Pro učitele je vzdělání extrémně důležité, neboť bez akademického titulu v oblasti pedagogiky by nemohli svou profesi vykonávat. Ujistěte ředitele školy, že máte potřebné vzdělání, během kterého jste získali užitečné dovednosti a odborné znalosti.

Podobně jako v sekci pracovních zkušeností i zde byste měli nejprve uvést své poslední dosažené vzdělání a teprve poté ostatní kvalifikace. Uveďte název školy, místo školy, název a délku programu a nakonec několik stručných odrážek s hlavní náplní studia.

Příklad
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta
Magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy
2012 až 2015
 • Školní pedagogika
 • Pedagogická komunikace a psychologie
 • Teorie a praxe projektové výuky
 • Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole


Suplující učitel

Odborné znalosti a osobní vlastnosti aneb tvrdé a měkké dovednosti suplujícího učitele

Pro výkon zastupujícího pedagoga budete potřebovat široké spektrum tvrdých i měkkých dovedností. Vyberte si ty nejvhodnější a nejvhodnější pro inzerovanou pozici. Níže uvádíme několik příkladů jak hard skills, tak soft skills, ze kterých můžete vybírat. Další inspiraci hledejte přímo v popisu pracovní nabídky.

Tvrdé dovednosti
 • Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Tvorba výukových plánů
 • Znalost učebních osnov
 • Inkluzivní vyučovací metody
 • Projektová výuka
 • Práce v systému Bakaláři
 • Multimediální výchova
 • Práce s interaktivní tabulí
 • Poskytování poradenství asistentům pedagoga
 • Přizpůsobení stylu výuky individuálním potřebám žákům
Měkké dovednosti
 • Komunikace
 • Interpersonální dovednosti
 • Organizace
 • Flexibilita
 • Sociální empatie
 • Trpělivost
 • Kreativita
 • Zodpovědnost
 • Ochota dojíždět za prací
 • Zájem dále se vzdělávat

Suplující učitel

Další užitečné sekce, které byste měli přidat!

Další sekce životopisu jsou další skvělou příležitostí, jak se prezentovat jako nejlepší učitel, kterého si oblíbí jak děti, tak ostatní pedagogové.

 • Počítačové dovednosti a certifikace : Učitelé musí umět používat technologie, jako je třeba chytrá tabule, a znát základní počítačový software, jako je např. kancelářský balík Microsoft Office.
 • Jazyky : Ve svém životopise uveďte všechny jazyky, které ovládáte alespoň na komunikativní úrovni. Může se stát, že je to potřeba pro školní výlet nebo pro komunikaci s dítětem, které mluví jiným jazykem . Uveďte také svou úroveň znalosti jazyka, ať už je to začátečník, středně pokročilý nebo pokročilý.
 • Koníčky : Existuje mnoho zájmů a zálib, které můžete uvést a díky nimž bude životopis učitele ještě lepší. Mít nějaký koníček může být něco, co můžete ukázat dětem a možná i proměnit v nějaké aktivity ve třídě.

Profesní shrnutí: Buďte tím nejlepším suplujícím!

V této sekci shrňte klíčové body ze svého životopisu do několika stručných vět. Následně vzniklé "profesní shrnutí" umístěte pod záhlaví dokumentu. Poslouží jako úvod do vašeho životopisu.

Pár tipů, jak napsat dokonalé profesní shrnutí:
 • Buďte struční a k věci.
 • Neuvádějte dodatečné informace, k tomu slouží motivační dopis. Tady pouze shrňte stěžejní informace ze životopisu.
 • Uveďte počet let zkušeností, silné dovednosti, odborné znalosti a přidanou hodnotu, kterou můžete nabídnout.
Příklady
Správně
Jsem zodpovědná suplující učitelka s více než třemi lety zkušeností se zastupováním třídních učitelů na prvním stupni základních škol v době jejich dlouhodobější nepřítomnosti. Mohu nabídnut schopnost budovat rychle budovat kvalitní vztahy a pracovat v pedagogickém sboru i zcela samostatně. Jsem orientovaná na detaily a mám silnou pracovní morálkou, dokážu děti motivovat a hromadnou výuku ve třídě přizpůsobit jejich individuálním vzdělávacím potřebám.

Toto profesní shrnutí obsahuje relevantní informace s uvedením konkrétních příkladů z pedagogické praxe uchazečky. Je velmi dobře strukturované a řediteli poskytuje představu o tom, kolik let zkušeností i jaké dovednosti uchazečka má.

Chybně
Jsem pedagožka s praxí, která v bývalých letech pracovala jako náhradnice za třídní učitele na základních školách. Jsem velmi motivovaná a ten, kdo mne zaměstná, určitě neprohloupí. Rychle si mě oblíbí žáci i pedagogický sbor.

Toto profesní shrnutí vyznívá až příliš familiárně a o uchazečce toho až příliš neříká (kromě toho, že je možná až moc přátelská).

Rady & tipy, jak CVčko ještě vylepšit!

Neodesílejte obecný životopis : Každá nabídka práce má svá specifika a vy jim musíte svůj životopis přizpůsobit, jinak práci nedostanete!

Zdůrazněte své dovednosti v oblasti vedení třídy: Vedení třídy je klíčovou dovedností pro všechny učitele. Je však obzvláště důležitá pro suplujícího pedagoga, který je často pověřen dohledem nad žáky, které nezná (nebo je nezná dobře). Zdůrazněte ve svém životopise své dovednosti v oblasti řízení třídy a ukážete ředitelům školy, že prosazujete pravidla a umožňujete žákům naučit se potřebnou látku, i když nejste jejich stálým učitelem.


Suplující učitel

Vyčíslete své zkušenosti suplujícího učitele: Vyčíslení vašich zkušeností umožní personalistovi udělat si jasnou představu o vašich úspěších. V odrážkách životopisu používejte čísla, která ilustrují vaše úspěchy jako zastupující učitel a prokazují vaše dovednosti. Při rozhodování, která čísla uvést, se zaměřte na otázky typu "Kolik žáků jsem měl ve třídách?" a "Které ročníky jsem učil?".

Kontrolujte, kontrolujte, kontrolujte : Minimálně pětkrát si po sobě celé CVčko přečtěte. Jako učitel nesmíte mít v textu pravopisné ani stylistické chyby!

Shrnutí: Co by měl obsahovat váš životopis suplujícího učitele?

 • Pamatujte, jedna stránka a dost. Buďte věcní a uvádějte pouze relevantní informace.
 • Začněte kontaktními informacemi, které vkládejte do záhlaví životopisu.
 • Pod záhlaví vložte poutavé, ale stručné profesní shrnutí.
 • Životopis suplujícího pedagoga byste měli formátovat v obráceném chronologickém pořadí, abyste mohli zdůraznit své pracovní zkušenosti.
 • Velmi podrobně popište nejvyšší dosažené vzdělání.
 • Přidejte mix tvrdých i měkkých dovedností suplujícího pedagoga.
 • Vložte doplňkové sekce, díky kterým vyniknete.
 • Připojte k žádosti motivační dopis.
📌 Tip : Vyberte si z našich přehledných vzorů životopisů , vyplňte potřebné informace a celý dokument pohodlně stáhněte ve formátu PDF nebo Word!


Suplující učitel

Motivační dopis: Cesta, jak získat vysněné povolání v oblasti vzdělávání dětí!

Pro váš úspěch je zásadní napsat motivační dopis, kterým doplníte svou žádost o zaměstnání. Stejně jako CV musíte i průvodní dopis přizpůsobit požadavkům školy.

Třebaže není ve většině inzerátů motivační dopis výslovně požadován, většina ředitelů škol očekává, že ho obdrží. To znamená, že si nemůžete dovolit ho neposlat.

Často kladené otázky (FAQ)

Jakým způsobem lze nejlépe sladit CV s popisem práce?

Při hledání vhodné pozice podle svého gusta budete pravděpodobně čelit konkurenci, zejména v některých školských obvodech v Praze a dalších velkých městech. Dobře napsaný životopis vám může pomoci překonat první krok v přijímacím řízení. Budete jej však muset přizpůsobit na míru požadavkům dané školy!

Vyhněte se tedy obecnému životopisu a raději si nastudujte požadavky na kandidáta uvedené nejprve v popisu práce. Ty jsou obvykle nejdůležitější, spolu s informacemi, které jsou uvedeny vícekrát. Porovnejte svůj životopis s klíčovými prioritami základní či střední školy a ujistěte se, že z něj vyplývá, jak můžete tyto potřeby splnit.

Jaké požadavky obvykle škola klade na suplujícího pedagoga?

Tak zaprvé je to pedagogické vzdělání, které je k výkonu povolání učitele nutností. Nicméně řada škol se spokojí se skutečností, že ji jako učitel studium teprve doděláváte. V takovém případě do životopisu uveďte i právě studovaný vysokoškolský program, nevynechávejte ani roky studia jen neuvádějte rok zakončení.

Dále může a nemusí být vyžadována pracovní historie. Jako suplující učitel určitě máte minimálně náslechovou praxi, uveďte tedy jakékoliv relevantní zkušenosti s výukou.

V neposlední řadě budou vyžadovány specifické tvrdé a měkké dovednosti, jako je znalost řízení třídy a výukových technik, zodpovědnost či trpělivost.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá