Jak sehnat skvělou práci jako tesař

Tesař je řemeslník, který se specializuje na práci se dřevem a tvorbu různých konstrukcí, nábytku či zařízení. Kromě značné zručnosti disponuje skutečně profesionální tesař odbornými znalostmi ke čtení plánů, měření a řezání materiálů, montáži a instalaci dřevěných výrobků. Musí být také schopen zajistit, aby konečný produkt splňoval požadované specifikace.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Tesaři najdou uplatnění ve stavebních firmách, dřevozpracujících dílnách, výrobě nábytku nebo jako nezávislí dodavatelé. Praktické dovednosti a zkušenosti jsou v této oblasti klíčové, ale stejně jako tomu platí u jiných povolání, ani tesař obvykle nesežene dobré zaměstnání bez dobře zpracovaného životopisu. Může ho mnohdy potřebovat i k získání významné zakázky, když pracuje nezávisle.


Tesař životopis

Proč potřebujete životopis

Životopis vám umožňuje přehledně představit svou kvalifikaci, úspěchy a dovednosti a pomáhá získat dobrou práci nebo skvělou pracovní zakázku. V tomto článku se budeme zabývat důležitými aspekty vytváření tesařského životopisu, upozorníme na nezbytné formální požadavky a poskytneme náhled na to, jak efektivně prezentovat své dovednosti a zkušenosti.

Ať už jste zkušený tesař, který hledá nové příležitosti, nebo začátečník v oboru, pochopení toho, jak vytvořit působivý životopis, je zásadní pro předvedení vašeho talentu potenciálním zaměstnavatelům či klientům. A pokud dokážete splnit formální náležitosti profesního resumé, ukazujete, že jste profesionál, který se vyzná.

Struktura životopisu

Struktura životopisu slouží jako rámec, který pomáhá zaměstnavatelům a náborářům snadno se orientovat a najít relevantní informace o dovednostech, kvalifikaci a zkušenostech uchazeče. Dobře uspořádaný životopis umožňuje čtenáři rychle posoudit vhodnost kandidáta pro konkrétní pozici.

Dodržováním společné struktury, jako je ta, která je nastíněna níže, mohou tesaři zajistit, aby jejich životopisy byly pro čtenáře přívětivé a účinně předváděly jejich schopnosti. Klíčové sekce, které je třeba zahrnout do životopisu, jsou následující: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti.


Tesař životopis

V dalších oddílech tohoto článku se budeme zabývat každou z těchto sekcí jednotlivě a poskytneme cenné poznatky a příklady, které vám pomohou vytvořit působivý životopis, který vás odliší od konkurence.

Záhlaví

Záhlaví je výrazným prvkem životopisu, který vás představí potenciálním zaměstnavatelům a poskytne jim nezbytné kontaktní informace. Je umístěno v horní části CV a obsahuje klíčové informace. Má jak informativní, tak designovou funkci - mělo by být vizuálně atraktivní.

V sekci záhlaví uveďte své celé jméno - větším a tučným písmem, aby vyniklo. Pod své jméno uveďte kontaktní údaje, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa. Pokud máte webové stránky, kde prezentujete svá tesařská díla, můžete sem přidat odkaz na ně.

📌 - Tip:

Pokud pro vás práce na počítači, jako je editování dokumentů, není snadná, nejen s vhodně navrženým záhlavím, ale i se sestavením celého životopisu vám mohou pomoci online dostupné profesionální šablony . Díky nim si snadno vytvoříte profesionálně vyhlížející životopis, se kterým uděláte ten nejlepší dojem.


Profil

Profil je stručné, ale působivé prohlášení, které zdůrazňuje vaše profesní dovednosti, zkušenosti a kariérní cíle. Slouží jako úvod k vašemu životopisu a nachází se přímo za záhlavím. Primárním účelem profilové sekce je upoutat pozornost čtenářů životopisů a přimět je, aby se dále ponořili do vaší kvalifikace a úspěchů.

Při vytváření profilu je důležité, aby byl stručný a výstižný. V ideálním případě by neměl být delší než několik vět nebo krátký odstavec. Použijte tento oddíl k tomu, abyste ukázali své jedinečné silné stránky jako tesař, zdůraznili své odborné znalosti, zkušenosti a jakékoli specializované dovednosti nebo osvědčení, které máte.

Chcete-li, aby byl vás profil působivější, přizpůsobte ho konkrétní práci, o kterou se ucházíte. Zdůrazněte své klíčové přednosti a úspěchy, které jsou v souladu s požadavky truhlářské role, která vás zaujala. To může zahrnovat vaši odbornost v různých technikách zpracování dřeva, schopnost interpretovat plány a návrhy nebo třeba klíčová vlastnost, kterou při práci zužitkujete (jako je dodržování rozpočtu a časového harmonogramu).


Tesař životopis

Příklad:

Zkušený tesař zručný ve zpracování dřeva, schopný dokonalého výkladu plánů a dodržování přesných rozměrů. Specializuji se na zakázkovou výrobu a restaurování nábytku. Orientovaný na detaily, kreativní a zběhlý v práci se všemi druhy dřeva. Jsem držitelem tesařského certifikátu a striktně dodržuji veškeré bezpečnostní předpisy. Jsem odhodlán dodávat výrobky vyznačující se výjimečným řemeslným zpracováním a překonávat očekávání klientů.

Pracovní zkušenosti

Pracovní zkušenosti jsou samozřejmě pro tesaře naprosto zásadní. V této sekci životopisu popis vaší pracovní historie slouží k doložení příslušné odbornosti v praxi. Při psaní této části CV je důležité u každé pozice uvést následující podrobnosti: pracovní zařazení, název společnosti nebo zaměstnavatele, dobu trvání zaměstnání a stručný popis odpovědností a úspěchů.

Zdůrazněte tesařské úkoly, jako je konstrukce, instalace a opravy konstrukcí, interpretace plánů, práce s různými nástroji a materiály a spolupráce s klienty nebo projektovými týmy. Kdykoli je to možné, kvantifikujte dosažené výsledky, abyste předvedli rozsah a výsledky svých projektů.

Například můžete uvést počet dokončených projektů, velikost zakázek, na kterých jste pracovali, nebo počet členů týmu, který jste vedli. To pomáhá poskytnout hmatatelné měření přínosu vaší práce a demonstruje vaši schopnost zvládat různé typy a aspekty tesařské práce.

Je také užitečné zmínit jakékoli specializované oblasti nebo projekty, jako je zakázkové zpracování dřeva nebo specifické typy staveb. Když vyzdvihnete své pozoruhodné úspěchy, jako je úspěšné dokončení složitých instalací, dodržení termínů projektu nebo získání uznání za výjimečné řemeslo, pomůže vám to odlišit se od konkurence.


Tesař životopis

Příklad:
Truhlář, Nábytek na míru Jan a Jana, s.r.o., Praha
Prosinec 2013 - doposud
 • Vykonávání odborných prací v oboru zakázkové výroby nábytku, stavebně truhlářských výrobků a konstrukcí.
 • Strojní obrábění všech druhů materiálu ze dřeva a polotovarů zhotovených na bázi dřeva.
 • Provádění montážních a demontážních prací u odběratelů.
 • Provádění oprav truhlářských výrobků.
 • Provádění běžné denní údržby strojního zařízení.
 • Kompletně jsem vybavil zakázkovým nábytkem mimo jiné halu Penzionu Na Vyhlídce, jejíž interiér získal ocenění v soutěži Hotelový interiér roku 2019.
Tesař a truhlář, Truhlářství Jan Koudelka, s.r.o., Praha
Duben 2009 - listopad 2013
 • Truhlář ve firmě zabezpečující kvalitu a design v odvětví kolejové dopravy.
 • Práce na dřevoobráběcích strojích, lícování a montáž podlah z dřevotřísky, příček, stěn, dveří apod. – práce s různorodými materiály.
 • Obkládání stropů, bočnic, nástupních prostor a kabiny strojvedoucího.
 • Práce s laminátovými panely obložení.
 • Opakovaně ocenění zaměstnanec měsíce.

Vzdělání

I když formální vzdělání není vždy zásadním předpokladem pro kariéru v tesařině, uvést své dosažené vzdělání může potenciálním zaměstnavatelům poskytnout cenné informace a prokázat závazek k profesnímu rozvoji.

Při soupisu svého dosaženého vzdělání v životopise začněte s nejnovější nebo nejvyšší úrovní dosaženého vzdělání. Uveďte název vzdělávací instituce, získaný titul nebo osvědčení a datum absolvování. Máte-li vysokoškolský titul, uveďte ho. Pokud jste absolvovali tesařský nebo stavební studijní program či kurz, uveďte konkrétní zaměření nebo specializaci, jako je Tesařství, Stavební technologie nebo Dřevoobrábění.

Kromě formálního vzdělání je důležité uvést všechny případné další relevantní školicí programy, workshopy nebo dokončené certifikace. To může zahrnovat třeba kurzy bezpečnostních protokolů, stavebních předpisů, čtení plánů nebo specializovaných tesařských technik. Tyto certifikace prokazují odhodlání rozšiřovat dovednosti a udržovat aktuální informace o průmyslových standardech.

V neposlední řadě, pokud jste absolvovali učňovskou přípravu nebo se zúčastnili odborné přípravy na pracovišti, nezapomeňte tuto informaci zahrnout také. Učňovství poskytuje praktické zkušenosti a přípravu, které jsou v tesařské profesi velmi ceněny.


Tesař životopis

Příklad:

Tříletý učební obor s výučním listem, vzdělávací program Tesař, Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Praha
Absolvoval v roce 2017
 • Získání všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro provádění základních tesařských prací na pozemních stavbách
 • Získané znalosti a schopnosti (mimo jiné): čtení stavebních výkresů, orientace v technické a projektové dokumentaci, ruční opracování dřeva a dalších materiálů, sestavování a kompletace stavební tesařské konstrukce, samostatné seřizování, obsluha a základní údržba dřevoobráběcích strojů
 • V rámci studia jsem absolvoval praxi u společnosti Metrostav v Praze v roce 2016 a opět roku 2017.
Další vzdělání:
 • Pokročilá certifikace bezpečnosti ve stavebnictví, Metrostav, v Praze v roce 2019
 • Workshop stavebních zákonů a předpisů, Institut stavebnictví, v Praze v roce 2018
 • Seminář Čtení plánů pro tesařské profesionály, Skanska, v roce 2018
 • Workshop Specializované tesařské techniky, Institut stavebnictví, v roce 1995

Dovednosti

Sekce dovedností je důležitou součástí životopisu, která zdůrazňuje specifické schopnosti a kvalifikaci tesaře. Jejím účelem je poskytnout rychlý přehled o příslušných dovednostech kandidáta a prokázat jeho vhodnost pro danou roli. Při výběru dovedností, které mají být zahrnuty do této sekce, je důležité zaměřit se na ty, které přímo souvisejí s tesařstvím, a předvést odbornost uchazeče.

Při popisu vašich dovedností je klíčové vybrat ty, které jsou přímo použitelné pro tesařskou práci. Zvažte zahrnutí odbornosti v technikách zpracování dřeva, znalost stavebních nástrojů a zařízení, porozumění stavebním předpisům, odbornost ve čtení plánů, obeznámenost s bezpečnostními protokoly či schopnost vybrat vhodné materiály.

Aby vaše dovednosti vynikly, upravte je tak, aby odpovídaly konkrétním požadavkům potenciálního zaměstnavatele. Zdůrazněte oblasti, které jsou pro tesařskou roli, kterou hledáte, nejrelevantnější. Vyzdvihněte například své odborné znalosti v truhlářském řemesle, schopnosti řešit problémy a efektivní komunikaci s klienty a kolegy.

Výběrem svých nejrelevantnějších a nejlepších dovedností a jejich sladěním s potřebami zaměstnavatele nebo klienta můžete prokázat svou vhodnost pro konkrétní zaměstnání či zakázku a zvýšit své šance, že tuto příležitost skutečně získáte.


Tesař životopis

Příklad:

 • Odborná způsobilost v technikách zpracování dřeva : Zkušenosti s používáním různých dřevoobráběcích nástrojů a strojů k tvarování, řezání a spojování dřevěných materiálů.
 • Interpretace návrhu a plánů : Schopnost číst detailní návrhy a plány nábytku, pochopení rozměrů, materiálů a instrukcí montáže.
 • Zakázková konstrukce nábytku : Kreativita ve vytváření jedinečných nábytkových kusů na míru podle specifických požadavků klientů, pozornost k detailu a vysoce kvalitní řemeslné zpracování.
 • Povrchová úprava : Pokročilá dovednost v provádění povrchových úprav, výběr a aplikace vhodných ochranných nátěrů pro zlepšení vzhledu a trvanlivosti nábytku.
 • Výběr materiálu : Aplikace bohatých znalostí a zkušeností při výběru vhodných druhů dřeva a dalších materiálů pro konkrétní nábytkové projekty s ohledem na faktory, jako je estetika, trvanlivost a udržitelnost.
 • Techniky tesařství : Dokonalé ovládání široké škály technik tesařství, včetně čepování, drážkování a používání spojovacích lamel.
 • Restaurování a oprava nábytku : Schopnost obnovit a opravit starožitný nebo poškozený nábytek s využitím technik k zachování původní integrity a estetiky díla.
 • Pozornost k detailu : Pečlivost při měření, řezání a montáži součástek, aby bylo dosaženo přesné a bezproblémové konstrukce nábytku, s pozorností ke každému aspektu designu.
 • Řízení projektů : Schopnost současně řídit a prioritizovat více projektů, zajišťovat efektivní pracovní tok, včasné dokončení a dodržování termínů klientů.
 • Komunikace a spolupráce : Efektivita v komunikaci se zákazníky, pochopení jejich preferencí a spolupráce s nimi při vytváření řešení nábytku na míru podle jejich očekávání.

Závěrečné tipy

Nyní, když rozumíte struktuře životopisu tesaře a tomu, jak efektivně napsat každou sekci, jste dobře vybaveni k vytvoření působivého životopisu, který předvede vaše dovednosti a zkušenosti v tom nejlepším světle. Existuje však několik dalších tipů, které vám mohou pomoci odlišit se od konkurence a zvýšit vaše šance na získání vysněné práce nebo přilákání nových klientů.

Pracujte se svým portfoliem

Jedním z účinných způsobů, jak předvést svou práci tesaře, je využívat a pravidelně aktualizovat své portfolio. Vytvořte vizuálně přitažlivou sbírku svých nejlepších projektů, včetně vysoce kvalitních fotografií, které zdůrazňují rozmanitost a kvalitu vašeho řemesla.

Zvažte uspořádání svého portfolia podle kategorií, jako je design nábytku, truhlářství nebo vlastní instalace, abyste prokázali své odborné znalosti v různých oblastech. Zahrnutí popisů každého projektu může poskytnout kontext a předvést váš tvůrčí proces.

Dobře zpracované portfolio může zanechat v potenciálních zaměstnavatelích nebo klientech trvalý dojem a poskytnout jim pohled na vaše výjimečné dovednosti v oblasti zpracování dřeva.


Tesař životopis

Připojte reference

Dalším cenným doplňkem vašeho životopisu jsou reference. Uveďte kontaktní údaje osob, které mohou potvrdit vaše dovednosti, pracovní morálku a profesionalitu. Mohou to být bývalí zákazníci, zaměstnavatelé nebo kolegové, kteří byli svědky vaší odbornosti z první ruky.

Při výběru doporučení zvolte lidi, kteří mohou mluvit o vašich specifických dovednostech a silných stránkách jako tesaře. Nezapomeňte stručně zmínit jejich vztah k vám, například bývalý klient nebo nadřízený, a jejich kontaktní údaje.

Pozitivní reference mohou poskytnout důvěryhodnost a jistotu zaměstnavatelům nebo klientům, kteří mohou chtít potvrdit vaši kvalifikaci, a přidat tak další vrstvu důvěry ve vaše schopnosti.

Nepodceňte závěrečnou kontrolu

Nakonec se vždy ujistěte, že byl váš životopis před odesláním důkladně zkontrolován. Překlepy, gramatické chyby nebo nekonzistence formátování mohou vytvořit negativní dojem. Požádejte důvěryhodného přítele, kolegu nebo profesionálního korektora, aby zkontroloval váš životopis a poskytl zpětnou vazbu.

Bezchybný životopis demonstruje vaši pozornost k detailu a profesionalitu a dává zaměstnavatelům nebo klientům důvěru ve vaši schopnost odvádět kvalitní práci.

Pamatujte, že dobře zpracovaný životopis je vaším prvním krokem k otevření dveří k zajímavým kariérním vyhlídkám nebo přilákání potenciálních klientů. Využijte nově nabyté znalosti k vylepšení svého portfolia, shromážděte silné reference a nechte své dovednosti a vášeň pro tesařinu zazářit.

Přejeme vám hodně štěstí v hledání nových pracovních příležitostí jako tesař. Doufáme, že vám tento článek poskytl cenné postřehy a praktické tipy k vytvoření vynikajícího životopisu, který účinně podtrhne vaše dovednosti a odborné znalosti.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá