Jak napsat životopis pro práci vojáka v ozbrojených silách? CV vojáka krok za krokem

Vojáci jsou páteří armády, brání svou zemi v době míru i válečného konfliktu, bojují s nepřáteli a chrání lidi i zemi. Pokud jste armádní voják, který se chystá změnit jednotku, budete potřebovat přesvědčivý životopis vojáka, který zdůrazní vaše silné stránky.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Jak napsat životopis z pera jednoho z nejlepších vojenských historiků současnosti? Samozřejmě pouze jako! Poradíme vám jak napsat nejlepší CV vojáka jako z pera jednoho z nejlepších vojenských historiků krok za krokem.


Válečný životopis

📌 Tip : Možná že nejste zrovna válečný vůdce, ale to neznamená, že váš životopis vojáka nemusí mít štábní kulturu! Tu si zajistíte použitím profesionální šablony CV .

Jak je to s platy vojáků? Server Průměrné platy uvádí na obecné pozici vojáka průměrný plat v hodnotě 50 311 Kč hrubého měsíčně. To by v přepočtu na hodinu odpovídalo mzdě 282 Kč .

Vyšší hodnosti než podplukovník avšak nakonec mohou měsíčně obdržet až 86 150 Kč a více v závislosti na dalších proměnných.

💡 Poznámka : Tabulkové platy vojáků se liší v závislosti na hodnosti, počtu odsloužených let a řadě dalších proměnných! V průměrném platu také nejsou započítány odměny nebo třeba cestovné a diety apod.

Jak napsat válečný životopis? Formální i obsahová stránka CV vojáka

Jaký je nejlepší formát vojenského životopisu?

Ve většině případů byste měli u vojenských životopisů použít obráceně chronologický formát . Tím zajistíte, že vaše nejdůležitější zkušenosti budou uvedeny na začátku životopisu. Pokud však máte pocit, že vaše vojenské úspěchy lze snadno převést do odvětví, kterému se věnujete, můžete zvážit umístění vzdělání, dovedností a certifikátů směrem nahoru. Pokud jste například absolvovali studium informatiky, ale nebyli jste zaměstnáni jako IT důstojník, může být výhodné umístit příslušné technické dovednosti a certifikáty výše v dokumentu.

Mezi další formáty, které můžete zvážit, je funkční a hybridní typ životopisu. Více o nich si přečtěte zde .

📌 Tip : Použijte profesionální šablonu CV , díky které vám neuteče žádná důležitá informace. Do jednotlivých sekcí vyplníte své údaje a následně si dokument stáhnete v požadovaném formátu.

Dále se věnujte rozvržení . Váš životopis by neměl překročit rozsah jedné strany. To vše neznamená, že můžete veškeré informace nahňácat na sebe. Pěkně je od sebe oddělte pomocí dostatku volného místa umístěného mezi jednotlivé sekce.

Zásadní je výběr snadno čitelného písma a nastavení jeho velikosti na cca 11 bodů. Nadpisy a podnadpisy však mohou být větší, a to až 14 bodů.

Odešlete CV jako soubor PDF. Jinak poskujete, že si personalista na svém zařízení rozklikne úplně jiný dokument s "rozsypaným" formátováním.

Životopis strukturujte následovně:
 • Záhlaví s kontaktem
 • Profesní shrnutí neboli část "O mně"
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Doplňkové sekce

Válečný životopis

Tvorba životopisu začíná v záhlaví!

Nyní, když jsme se vypořádali s formátováním, pojďme si promluvit o obsahu životopisu. První věcí v životopise vojáka je část s kontaktními údaji. Zde je třeba uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Popisný název. Ten by měl obsahovat váš titul v armádě
 • Telefonní číslo
 • Profesionální e-mailová adresa. Například: [jméno][příjmení]@platforma.com
 • Místo. Stačí město, nemusíte uvádět celou fyzickou adresu.
 • (Nepovinné) Adresa URL sítě LinkedIn. Pokud máte aktuální profil na síti LinkedIn, můžete do části s kontaktními údaji uvést adresu URL.
Příklady
Správně

Adam Lhoták

Velitel zásahové jednotky ozbrojených sil ČR

123 456 789

adam.lhotak@platforma.com

Chomutov

LinkedIn.com/in/adamlhotak


Chybně
Adam Lhoták

Velitel zásahové jednotky ozbrojených sil ČR

Rodinný stav: Rozvedený

123 456 789

adamek89@platforma.com

Chomutov

LinkedIn.com/in/adamlhotak


⚠️ Varování: Neuvádějte do kontaktních údajů svůj rodinný stav nebo jiné osobní informace.

Pracovní zkušenosti vojáka a jak je nejlépe prezentovat

Chcete-li upoutat pozornost personalisty, vytvořte přesvědčivé body, které představí vaše nejsilnější a nejvýznamnější úspěchy v armádě. Je důležité si uvědomit, že většina čtenářů nebude znát vojenskou terminologii, takže budete muset své zkušenosti přeložit do jazyka, kterému náborový manažer porozumí.


Válečný životopis

Měli byste také dbát na to, abyste své kariérní úspěchy kvantifikovali pomocí tvrdých čísel a metrik. Pokud jste například zajišťovali logistickou podporu pro vojenský dodavatelský řetězec, měli byste uvést peněžní částku, abyste si vytvořili představu o rozsahu.

Příklad
Ozbrojené síly ČR
Důstojník pro zásobování
Září 2019 až současnost
 • Vedení projektů zaměřených na pořizování, příjem, skladování, instalaci, distribuci, údržbu a správu různých zbraní pro armádu ČR.
 • Vedení přesných záznamů v databázi a zároveň zvyšování efektivity přidělování položek na 90 % prostřednictvím organizace inventáře
 • Vývoj a zavádění robustní strategie pro včasnou přepravu podle požadavků a pokynů operačního týmu
 • Prokazování výjimečných výkonnostních a řídicích schopností v mimořádných situacích a překonávat očekávání vyššího vedení
 • Vyškolení více než 12 nových jednotek v oblasti operací s municí

Vzdělání je v případě práce v armádě nadmíru důležité!

Minimální kvalifikací pro přijetí do armády je mít ukončené střední vzdělání na úrovni vyučení (výuční list z jakéhokoliv oboru). Dále musí uchazeči úspěšně složit vstupní zkoušku. Následně jsou v armádní škole učeni příslušné specializaci.

Příklad
VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINISTERSTVA OBRANY

Maturitní obor na Vojenském Lyceu

2011 až 2015

 • Odborný výcvik a vševojsková příprava
 • Poskytnutí první pomoci
 • Přežití v krizových podmínkách

Relevantní dovednosti do CV vojáka

Mezi dovednosti, které vojáci v životopisech obvykle uvádějí, patří zejména zabezpečení citlivých informací, zacházení s armádní technikou a její správné používání, schopnost přijímat rozkazy i ve stresových situacích, schopnost útoku a obrany, důkladná znalost obranných postojů a technik, smysl pro detail a především loajalita k vlasti a bližním.


Válečný životopis

V armádním životopisu uveďte některé z následujících tvrdých a měkkých dovedností:
 • Komunikační dovednosti
 • Vůdčí schopnosti
 • Schopnost pracovat pod tlakem
 • Schopnost plnit rozkazy
 • Nábor nových vojáků
 • Dovednosti týmové práce
 • Analytické dovednosti
 • Rozhodování a řešení krizových situací
 • Počítačové dovednosti
 • Interpersonální dovednosti
 • Pozornost věnovaná detailům
 • Organizační schopnosti

Dále se inspirujte v popisu práce a zahrňte dovednosti, které daná armádní jednotka vysloveně požaduje. Samozřejmě pouze v případě, že je opravdu máte. V životopise nikdy nelžete!

Vyšší hodnosti než podplukovník a další doplňkové sekce do CV vojáka

V dalších sekcích se věnujte dalším rozšířením kvalifikace vojáka, jako jsou například vyznamenání, ocenění, absolvované kurzy a školení, jazykové či počítačové dovednosti apod.

Jste přirozený vůdce, který sice nikdy neměl možnost velet armádě, nicméně vůdčí schopnosti jsou pro vojáka extrémně důležité a vy byste je měli ukázat. Skvělým místem, kde můžete prokázat své dovednosti jako vojáka a válečného vůdce je sekce " Zájmy a záliby ". Uveďte například týmové sporty, a pokud jste v nich tým i vedli, nezapomeňte tuto informaci zmínit.

I vaše CVčko může být působivé jako životopis Winstona Churchilla ve válce! A to díky působivému profesnímu shrnutí

Třebaže nebudete velet vojenským operacím Velké Británie, ČR nebo dalších zemích nebo jste nedosáhl vyšší hodnosti než vojín, musíte napsat přesvědčivou část "O mně" shrnující vaši kvalifikaci. Vaše profesní shrnutí by mělo začínat vaším titulem, pokračovat roky praxe a třemi až čtyřmi specializacemi, které odpovídají pozici, o kterou se ucházíte.


Válečný životopis

Příklady
Správně
Jsem důsledný důstojník pro oblast výzbroje s rozsáhlými zkušenostmi s vedením projektů souvisejících s nákupem a logistickými operacemi. Podílel jsem se na opravách, údržbě a kontrole vybavení, zajišťoval kontrolu kvality a aktivně koordinoval činnost s velitelstvím s cílem zefektivnit rutinní funkce. Mám prokazatelné výsledky v oblasti řízení zásob, vedení a školení týmů a řízení úspěšných jednání. Jsem efektivní komunikátor se schopností rozvíjet silné profesionální vztahy na všech úrovních.

Tento důstojník přesně ví, jaká je jeho přidaná hodnota a umí ji profesionálně prezentovat.

Chybně
Jsem vojín, který si nejvíce váží Winstona Churchilla jako vojáka. Ostatně většina vojenských historiků současnosti líčí Winstona Churchilla jako vojáka a válečného vůdce, který sice velel vojenským operacím Velké Británie a Skotska, nicméně také byl podplukovník. Avšak nakonec ve funkci předsedy vlády velel vojenským operacím. Podobně jako on bych i já chtěl šplhat v kariérním žebříčku a dotáhnout to dál. Prozatím jsem však nedosáhl vyšší hodnosti než vojín.

Profesní shrnutí není deníček! Vaším úkolem není vylít si srdce, ale profesně (a hlavně profesionálně) se prezentovat! Takto tedy ne! Vyzdvihovat Churchilla ve válce kandidátovi určitě nepomůže.

Rady a tipy na působivý životopis, který vás prezentuje jako vojáka a válečného vůdce, který sice nikdy nebyl ve válce, ale ví, jak bránit svou zemi!

Třebaže jste pouhý vojín a nikdy jste NE velel vojenským operacím velké země, i vy musíte mít perfektní životopis, pokud se chcete posunout o stupínek výše na kariérním řebříčku v armádě:


Válečný životopis

Při psaní si všímejte klíčových slov, která najdete v popisech pracovních pozic. Tato klíčová slova pak můžete uvést ve svém životopise, protože jsou to právě ta, která personalista u svých kandidátů hledá.

Personalistu při žádosti o zaměstnání často zajímá, jak můžete armádě pomoci, až vás přijmou. To znamená, že váš životopis může být nejefektivnější, když v části věnované pracovním zkušenostem rozebere, co z vás může udělat nákladově efektivního vojáka, a použije k tomu pozitivní ukazatele z doby, kdy jste byli v armádě. Najděte například způsoby, jak ukázat, jaký pozitivní vliv jste měli na armádu, abyste zdůraznili, jak můžete být pro zaměstnavatele přínosem.

Neodesílejte životopis plný chyb. Třebaže nebudete působit ve funkci předsedy vlády, ještě to neznamená, že nemusíte ovládat gramatiku a stylistiku. Měli byste se umět vyjádřit formálně správně, bez hrubek a překlepů! Nakonec ve funkci předsedy vlády působit nebudete, ale v armádě ano a i tam se hledí na profesionální projev!

Shrnutí: Napište životopis jednoho z nejlepších vojenských pracovníků

Ještě než se do toho pustíte, pojďme si v rychlosti zrekapitulovat klíčové body, které jsme právě probrali:

 • Pro životopis vojáka použijte obráceně chronologický formát životopisu, abyste ukázali své odborné zkušenosti a pracovní historii.
 • Začněte v záhlaví, do kterého uvedete kontaktní údaje.
 • Dále pokračujte pracovními zkušenostmi a dosaženým vzděláním.
 • Nezahrnujte do životopisu všechny dovednosti pod sluncem. Místo toho vyberte ty, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.
 • Využijte nepovinné části životopisu, abyste náborovému pracovníkovi ukázali, že jste osobnost a ne jen životopis.
 • Nakonec se ujistěte, že váš motivační dopis je stejně působivý jako váš životopis, a to podle tipů, které jsme uvedli výše.

Motivační dopis vojáka a válečného vůdce

Doplnění životopisu motivačním dopisem může podpořit sílu vaší žádosti při přechodu z jedné jednotky do druhé. Nabízí se tak další příležitost ukázat, jak jsou vaše zkušenosti z armády relevantní pro cílovou pozici.


Válečný životopis

Vaším tématem při tvorba motivačního životopisu není popsat život Winstona Churchilla ve válce, proto se zaměřte na své relevantní pracovní zkušenosti, odborné znalosti a potřebné dovednosti, a to jak tvrdé, tak měkké!

Při sestavování motivačního dopisu byste se měli v prostředních odstavcích dokumentu zmínit o pověsti jednotky nebo její pracovní kultuře. Tím dáte personalistům najevo, že jste si před podáním přihlášky udělali průzkum, což se pozitivně odrazí na vás jako na uchazeči. Další poznatky naleznete v našem průvodci motivačním dopisem .

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou požadavky na pozici vojáka z povolání?

Nejprve je nutné splnit zákonné podmínky, jako je minimální věk 18 let, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, složení vojenské přísahy a další kvalifikační předpoklady (minimálně středoškolské vzdělání ukončené výučním listem).

Další vzdělání získá uchazeč následně po přijetí do armády. Uchazeč dále nesmí mýt členem žádné politické strany, hnutí či odborové organizace.

Samozřejmě existují i další podmínky, jako je například fyzická zdatnost a psychická odolnost. Nicméně tyto podmínky se následně odvíjejí od konkrétní pozice v armádě.

Jaké jsou pracovní povinnosti vojáka z povolání?

Pracovní povinnosti vojáků jsou různorodé, protože vojáci vykonávají veškerou práci na ochranu státu, nicméně mezi společné povinnosti uvedené v životopise vojáka patří následující:

 • ochrana země a krajanů s plnou loajalitou vůči nadřízeným a státu,
 • plnění rozkazů a zadaných úkolů
 • bránění ostatních vojáků,
 • rozvoj a udržování morální a fyzické odvahy apod.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá