Životopis vedoucího prodejny - jak na to

Vedoucí prodejny, někdy také označovaný "manažer obchodu" nebo anglickým výrazem "store manager" je klíčovou vedoucí pozicí v maloobchodní organizaci. Zodpovídá za dohled nad provozem obchodu, jeho hladké a úspěšné fungování. Vedoucí prodejny hrají klíčovou roli při řízení zaměstnanců, plnění prodejních cílů, udržování zásob a poskytování zákaznického servisu.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vedoucí prodejen mají mimo jiné na starosti vytváření a implementaci strategií pro zvýšení prodeje, zlepšení ziskovosti a celkové zákaznické zkušenosti. Vedou tým zaměstnanců, poskytují poradenství, školení a motivaci k zajištění optimálního výkonu a produktivity. Kromě toho zpracovávají různé administrativní úkoly, jako je plánování, rozpočtování a vytváření výkazů.


Vedoucí prodejny životopis

Stručně řečeno, vedoucí prodejny je profesionál, schopný multitaskingu. Musí v sobě spojovat silné vůdčí schopnosti s hlubokými znalostmi maloobchodních operací. Zaměřuje se na dosažení obchodních cílů, podporu pozitivního pracovního prostředí a zajištění spokojenosti zákazníků.

Životopis vedoucího prodejny

Pokud si hledáte novou pracovní příležitost jako vedoucí prodejny, prvním krokem je příprava skutečně kvalitního životopisu. Profesionální životopis je pro vedoucího prodejny nezbytný, protože slouží jako stručné shrnutí jeho kvalifikace, zkušeností a úspěchů. Představuje jeho dovednosti, odborné znalosti a úspěchy v maloobchodním průmyslu a pomáhá mu vyniknout mezi ostatními kandidáty.

Dobře zpracovaný životopis demonstruje schopnost manažera prodejny řídit prodej, vést týmy a přinášet výsledky. Poskytuje potenciálním zaměstnavatelům cenné poznatky o jeho schopnostech a vhodnosti pro danou roli, zvyšuje šance na získání pracovních příležitostí a na postup v kariéře v maloobchodě.

Struktura životopisu

Profesní životopis by měl mít strukturovaný formát, který obsahuje klíčové části. Tyto části, sekce životopisu, jsou obvykle následující: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti. Dodržení struktury životopisu umožňuje vedoucím prodejen prezentovat svou kvalifikaci jasným a uspořádaným způsobem, což potenciálním zaměstnavatelům usnadňuje posouzení jejich vhodnosti pro danou pozici.


Vedoucí prodejny životopis

V tomto článku si společně projdeme jednotlivé sekce a jejich obsah. Uvedeme si také příklady, jak to může vypadat v praxi. A na závěr vám nabídneme několik praktických tipů, jak své CV vylepšit, a zvýšit tak šance na úspěch ve výběrovém řízení.

Záhlaví

Záhlaví životopisu slouží jako úvodní část, která poskytuje základní informace o vedoucím prodejny. Mělo by být jasné, profesionální a snadno čitelné. Záhlaví obvykle obsahuje celé jméno vedoucího prodejny, profesní titul (např. „vedoucí prodejny“), kontaktní údaje, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa, a volitelně i profesionální profilový obrázek.

Je samozřejmě důležité, aby poskytnuté kontaktní údaje byly přesné a aktuální. Písmo použité v sekci Záhlaví by mělo být jasné a přehledné. Vhodně navrženým záhlavím můžete vytvořit pozitivní první dojem. Dejte si tedy na jeho podobě záležet.

📌 - Tip:

Pokud váháte, jak napsat a upravit záhlaví svého životopisu, můžete k tomu využít profesionální šablony , dostupné online. Snadno si s nimi vytvoříte nejen skvělé záhlaví, ale i celý životopis. Takový, který bude sledovat nejnovější trendy a představí vás jako profesionála.


Profil

Sekce Profil v životopise, někdy také nazývaná "profesní shrnutí" nebo "osobní prohlášení", poskytuje stručný přehled profesní minulosti, dovedností a kariérních cílů vedoucího prodejny. Měl by to být krátký a působivý odstavec, ideálně sestávající ze 3–5 vět. Účelem této části je upoutat pozornost čtenáře a rychle upozornit na klíčové prvky vašeho profesního resumé, které z vás dělají ideálního kandidáta na danou pozici.


Vedoucí prodejny životopis

Měli byste zdůraznit své relevantní zkušenosti, vyzdvihnout své klíčové dovednosti a oblasti odborných znalostí a předvést svou vášeň pro maloobchod. Můžete zmínit své dlouholeté zkušenosti s řízením maloobchodních operací, své silné vůdčí schopnosti a dovednosti v oblasti budování týmu nebo třeba odhodlání poskytovat výjimečné služby zákazníkům.

Profilová sekce je důležitá, protože poskytuje stručný přehled a mnohdy rozhoduje o tom, jestli bude čtenář věnovat pozornost i zbytku životopisu. Je velmi vhodné psát svůj profil s ohledem na konkrétní příležitost, o kterou se právě ucházíte. Umožňuje potenciálním zaměstnavatelům rychle posoudit, zda splňujete požadavky dané role. Vytvořením působivého profilu můžete upoutat pozornost čtenáře a zvýšit své šance na zařazení do užšího výběru.

Příklad:

Zkušený vedoucí prodejny s více než 10letou praxí v oblasti maloobchodního prodeje. Působil jsem na pozici manažera obchodu v rámci různých průmyslových sektorů, od potravinářského průmyslu až po elektroniku a oděvní průmysl. Řídil jsem mnohačlenné týmy a dosahoval meziročního zvyšování prodeje až o 30 %. Mám nadstandardní znalosti v oblasti visual merchandisingu.

Pracovní zkušenosti

Oddíl pracovních zkušenosti životopisu vedoucího prodejny je klíčovou součástí životopisu. Ukazuje odborné zázemí kandidáta a zdůrazňuje jeho relevantní zkušenosti s řízením maloobchodních operací. Svou pracovní historii uvádějte v obráceném chronologickém pořadí a mějte při tom na mysli následující body:

 • Uveďte svou pracovní pozici, zaměstnavatele a místo a období výkonu práce (měsíc a rok nástupu a odchodu).
 • Popište své klíčové odpovědnosti, s důrazem na specifické úkoly a povinnosti související s řízením prodejny. Zaměřte se na úspěchy a měřitelné výsledky, jako například překročení cílů prodeje, provádění opatření na úsporu nákladů, vedení úspěšných týmů nebo zahájení nových iniciativ.
 • Kdykoli je to možné, zahrňte čísla, abyste tak kvantifikovali pozitivní účinky své práce. Uveďte například procentuální nárůst tržeb nebo zlepšení hodnocení spokojenosti zákazníků v procentech.
 • Přizpůsobte sekci Pracovní zkušenosti tak, aby odpovídala požadavkům konkrétní pozice, o kterou se ucházíte. Zdůrazněte nejrelevantnější zkušenosti a ukažte svou schopnost zvládat specifické odpovědnosti a výzvy.

Sekce pracovních zkušeností by měla poskytnout jasný obrázek o vašich schopnostech dohlížet na každodenní operace, vést týmy, řídit prodej, spravovat rozpočty a dosahovat obchodních cílů.


Vedoucí prodejny životopis

Příklad:

Vedoucí prodejny, DEICHMANN-OBUV s.r.o., Kroměříž
Červen 2021 - doposud
 • Po vstupním školení kompletní vedení prodejny
 • Dohled nad kompletním provozem a prodejem, zodpovědnost za obrat a rentabilitu obchodu
 • Řízení prodejního týmu
 • Zodpovědnost za dodržování předepsaných postupů a pravidel pro chod obchodu
 • Provádění uzávěrek a inventur zboží
 • Péče o obchodní, organizační a personální procesy
 • Meziroční zvýšení tržeb o 12 %.
Zástupce vedoucího prodejny, DEICHMANN-OBUV s.r.o., Zlín
Březen 2019 - květen 2021
 • Aktivní obsluha zákazníků, poskytování odborných rad, práce na pokladně
 • Řízení skladových zásob a doplňování zboží
 • Zodpovědnost za prodejnu v době nepřítomnosti vedoucího prodejny
 • V rámci zaměstnání absolvování školení prodejních dovedností a managementu nákupního prostředí
 • V květnu 2021 povýšen - přeřazení na nový post Vedoucího prodejny

Vzdělání

Sekce vzdělání slouží k prezentaci vaší teoretické kvalifikace. Formální vzdělání nemusí být pro vedoucího prodejny rozhodující, ale mnozí zaměstnavatelé na ně kladou jistý důraz. Rozhodně uveďte své nejvyšší dosažené vzdělání a nezapomeňte na jakékoli další vzdělávací aktivity, které by mohly být pro danou pozici relevantní. Své vzdělání opět uvádějte v obráceném chronologickém pořadí. Zde je několik pokynů, jak efektivně strukturovat a psát tuto sekci:

 • Začněte s nejvyšším dosaženým vzděláním, jako je bakalářský titul nebo jakýkoli vyšší stupeň. Uveďte titul, obor nebo studijní program, název vzdělávací instituce a rok ukončení.
 • Zahrňte jakékoli certifikace, školicí programy nebo workshopy, které jsou relevantní pro řízení prodejen nebo maloobchod. To může zahrnovat certifikace v oblasti řízení maloobchodu, programy rozvoje vedení nebo specializované kurzy související se službami zákazníkům, prodejem nebo řízením zásob.
 • Pokud jste absolvovali kurzy, které jsou přímo použitelné pro řízení obchodů, jako jsou kurzy v oblasti maloobchodních operací, marketingu, financí nebo vedení, můžete to také zmínit.
 • Pokud jste se účastnili nějakých relevantních konferencí, seminářů nebo workshopů nebo pokud jste členem profesních sdružení souvisejících s maloobchodem nebo managementem, zmiňte tyto zkušenosti, abyste ukázali svůj závazek k neustálému vzdělávání a profesnímu růstu.
 • Pokud jste v průběhu svého vzdělávání získali nějaké akademické vyznamenání, stipendia nebo ocenění, zahrňte je do této sekce, abyste zdůraznili své úspěchy a obětavost.

Vedoucí prodejny životopis

Příklad:

Mgr. titul z navazujícího studijního programu Management, Vysoká škola ekonomická v Praze
2018
 • Prohloubení teoretických znalostí, manažerských dovedností, příprava na pozice vrcholového managementu ve všech typech firem a organizací
 • Specializace Podnikový management - rozvoj znalostí v oblasti organizačního designu, mezinárodního managementu, modelování v managementu, podnikových financí a řízení dodavatelských řetězců
 • V rámci studia odborná praxe v partnerské organizaci
 • Diplomová práce na téma "Řízení dodavatelských řetězců v maloobchodním sektoru" (obhájena s výborným hodnocením)
Bc. titul ze studijního programu Procesní řízení, Vysoká škola ekonomická v Praze
2016
 • Absolvování profesního bakalářského studijního program, jehož cílem je maximální možná míra propojení studia s praxí
 • V rámci studia řada odborných praxí
 • Důraz na řešení reálných problémů, zadávaných v podobě projektů zástupci partnerských organizací
 • Absolvováno s červeným diplomem

Dovednosti

Sekce dovedností v životopise vedoucího prodejny je příležitostí ke zdůraznění klíčových schopností kandidáta a předvedení jeho relevantních dovedností. Potenciálnímu zaměstnavateli (či jeho náborovému pracovníkovi) slouží k rychlému vytvoření přehledu a zjištění, zda máte to, co potřebuje.

Dovedností byste měli uvést maximálně 10 a opět je velmi strategické při jejich výběru přihlížet konkrétní pozici, o kterou se právě ucházíte. Níže si přečtěte několik bodů, které vám pomohou napsat sekci dovedností vašeho životopisu skutečně efektivně:

 • Začněte tím, že si uděláte seznam dovednosti, které jsou přímo použitelné pro roli vedoucího prodejny. Ty mohou zahrnovat vedení, řízení týmu, zákaznický servis, prodej, řízení zásob, řešení problémů, rozpočtování nebo komunikační dovednosti.

 • Přidejte klíčové kompetence, které jsou podle vás nezbytné pro úspěch na konkrétní pozici, která vás právě zajímá. Může to zahrnovat třeba dovednosti, jako je strategické plánování, rozvoj a školení zaměstnanců, merchandising, obchodní analýza nebo řízení výkonnosti.

 • Porovnejte své dovednosti s takto vytvořeným seznamem a vyberte nejlepší shodu. Současně, abyste se odlišili od ostatních kandidátů, zdůrazněte všechny specializované nebo jedinečné dovednosti, které máte. Mohou to být dovednosti, které jsou specifické pro dané odvětví nebo typ obchodu, jako je zkušenost se systémy v místě prodeje nebo třeba znalost konkrétních kategorií produktů.

 • Zakomponujte také tzv. "soft skills". Jako vedoucí prodejny budete potřebovat kombinaci technických, odborných dovedností, jako je finanční analýza nebo řízení zásob, a "měkkých dovedností", mezi které patří třeba řízení týmu, komunikace a řešení problémů. Zajistěte rovnováhu mezi těmito dvěma kategoriemi dovedností, abyste předvedli své všestranné schopnosti.

 • Buďte autentičtí a specifičtí! Uvádějte pouze dovednosti, které skutečně máte a které můžete prokázat. Vyhněte se obecným nebo příliš vágním termínům a místo toho poskytněte konkrétní podrobnosti, aby zaměstnavatelé jasně porozuměli vašim schopnostem.

Vedoucí prodejny životopis

Příklad:

 • Vůdčí schopnost - schopnost řídit a motivovat tým
 • Vynikají dovednosti v oblasti prodeje a rozvoje podnikání - implementace účinných prodejních strategií, analyzování trendů a maximalizace růstu výnosů
 • Zákaznický servis - silné zaměření na poskytování vynikajících zákaznických zkušeností a řešení problémů s cílem udržet vysokou úroveň spokojenosti zákazníků
 • Řízení skladových zásob - správa úrovní zásob, provádění pravidelných kontrol a optimalizace obratu zásob
 • Finanční analýzy - schopnost analyzovat data o prodeji, vytvářet rozpočty a činit rozhodnutí založená na datech za účelem zvýšení ziskovosti a kontroly nákladů
 • Řešení problémů a krizový management - schopnost identifikovat výzvy, vyvíjet inovativní řešení a přizpůsobovat se měnícímu se obchodnímu prostředí
 • Vynikající komunikační dovednosti - efektivní kontakt se zákazníky, členy týmu a dalšími zainteresovanými stranami
 • Vizuální merchandising - schopnost vytvářet vizuálně atraktivní uspořádání obchodů a vystavení produktů
 • Dokonalé ovládání technologií pro vedení prodejny - software pro správu zásob a další technologické nástroje maloobchodu pro zefektivnění operací a zvýšení efektivity

Závěrečné tipy

Nyní, když jsme si probrali, jak strukturovat životopis vedoucího prodejny a jaké důležité sekce do něj zahrnout, pojďme se ponořit do dalších praktických tipů, jak se odlišit od ostatních kandidátů na trhu práce.

Připojte motivační dopis

Nejprve zvažte, zda k životopisu nepřipojíte dobře zpracovaný motivační dopis. Tato příloha poskytuje příležitost vyjádřit své nadšení pro danou pozici a svůj soulad s hodnotami společnosti. Použijte jej k předvedení své vášně, zvýraznění relevantních zkušeností a vyjádření vašeho odhodlání přispět k úspěchu obchodu.

Nepodceňte korekturu

Za druhé, vždy pamatujte na důležitost korektury vašeho životopisu. Věnujte zvýšenou pozornost gramatickým, pravopisným a formátovacím chybám. K dokonalosti vyladěný, bezchybný dokument prokazuje pozornost k detailům a profesionalitu a zanechává pozitivní dojem na potenciální zaměstnavatele. Udělejte si čas na důkladnou kontrolu svého životopisu před jeho odesláním.

Doplňte reference

Dále zvažte zařazení referencí do životopisu. Reference jsou lidé (obvykle dřívější zaměstnavatelé), kteří mohou ručit za vaše dovednosti, pracovní morálku a charakter. Vyberte si reference, které dobře rozumí vašim schopnostem a mohou poskytnout pozitivní a relevantní poznatky. Před uvedením jejich kontaktních údajů si vyžádejte povolení a ujistěte se, že jejich údaje jsou aktuální.

Nezapomeňte, že každá přihláška do výběrového řízení je příležitostí ukázat své jedinečné kvalifikace a vlastnosti. Přizpůsobte svůj životopis tak, aby zdůraznil dovednosti a zkušenosti, které jsou nejvíce relevantní pro konkrétní pozici vedoucího prodejny, o kterou se ucházíte, a ukažte svou vášeň pro dosahování výjimečných výsledků.

Přejeme vám hodně štěstí na cestě k vaší nové, skvělé práci. Doufáme, že vám váš životopis otevře dveře ke vzrušujícím příležitostem a že vám náš článek v tomto byl nápomocný!

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis