Jak si najít co nejlepší práci jako elektrikář

Profese elektrikáře je nepostradatelným pilířem moderního světa, který nám umožňuje žít v bezpečných a funkčních prostředích. Od elektrického osvětlení až po komplexní průmyslové systémy se elektrikáři starají o to, aby elektřina procházela správnými dráty a zásuvkami, takže naše domovy, podniky a infrastruktura fungují hladce.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad

Jakub Vzorek
Elektrikář - silnoproud
777 123 456  
jakubvzorek@gmail.com  

Vysoce kvalifikovaný a zručný elektrikář se silnými znalostmi v oblasti vysokého napětí. Specializuji se na manipulaci se složitými elektrickými instalacemi a opravami, zajišťující optimální bezpečnost a efektivitu. Prokazatelná zkušenost s navrhováním a zaváděním vysokonapěťových obvodů a řešením technických problémů. Vždy kladu důraz na bezpečnost práce a úsilí o dosažení vynikajících výsledků v optimálním čase. Aktuálně hledám novou pracovní příležitost, která mi umožní dál rozvíjet své zkušenosti a vzdělání v oboru.  

Pracovní zkušenosti:

Elektrikář silnoproudu, Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice
2019 - doposud

 • Provádění elektroinstalací silnoproudu  
 • Montáž kabelů, instalačních krabic, svítidel, osazení a dopojení rozvaděčů  
 • Osazování krabic rozvodných i přístrojových, montáž svítidel  
 • Samostatná práce, zahrnující orientaci v projektové dokumentaci  
 • Úspěšná spolupráce s multioborovým týmem  


Vzdělání:

Střední vzdělání s maturitou v oboru Provozní elektrotechnika (Maturitní vysvědčení - nástavbový obor), Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Praha

 • Rozvoj dovedností samostatně provádět odborné práce na elektrických strojích, přístrojích a zařízeních v souladu s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice.  
 • Specializace na provádění specializovaných elektrotechnických měření, základních oprav a údržby elektrických spotřebičů.  
 • Osvojení dovedností vytvářet technickou dokumentací s využitím informačních technologií, používat ji, číst v ní a aplikovat základní poznatky z elektrotechniky do odborné praxe.  
 •  Osvojení znalostí nutných pro aktivní práci s číslicovou technikou a navrhování základních logických obvodů.  


Střední vzdělání s výučním listem (Výuční list, Osvědčení o profesní kvalifikaci), obor Elektrikář - silnoproud, Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Praha

 • Příprava na výkon práce na elektrických strojích, přístrojích a zařízeních v souladu s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice.  
 • Osvojení dovedností provádět základní elektrotechnická měření, opravy a údržbu elektrických spotřebičů a vytvářet a číst základní technickou dokumentaci s využitím informačních technologií.  
 • Důraz na aplikaci poznatků ze základů elektrotechniky v praxi.  
 • Specializace na práci na elektrických silnoproudých rozvodech a osazování spínacích, jistících a ochranných přístrojů.  


Dovednosti:

 • Hluboká znalost elektrických systémů vysokého napětí  
 • Pokročilé schopnosti řešení problémů  
 • Schopnost číst elektrické plány a schémata  
 • Silná znalost bezpečnostních protokolů a předpisů  
 • Zkušenost s programováním PLC pro aplikace s vysokým napětím  
 • Instalace, údržba a opravy elektrických systémů vysokého napětí  
 • Konstrukce a implementace elektrických obvodů s vysokým napětím  
 • Výpočty zatížení a analýza rozložení energie  
 • Obeznámenost se zařízeními a ovládacími prvky náhradních elektráren  
 • Vysokonapěťové testování a uvádění do provozu  

V době, kdy poptávka po kvalifikovaných odbornících v řemeslných povoláních neustále roste, je povolání elektrikáře vyhledávané a nabízí četné příležitosti pro růst a kariérní postup. Ať už uvažujete o tom, že se stanete elektrikářem, nebo už tuto dovednost máte, hledání vhodných pracovních příležitostí je zásadním krokem na cestě k úspěšné a uspokojující kariéře. A to je místo, kde přichází do hry kvalitní životopis.


vyučený elektrikář

Životopis slouží jako vizitka, která dává potenciálním zaměstnavatelům první dojem o vašich dovednostech a schopnostech. Dobře vypracovaný a profesionální životopis může otevřít dveře k vzrušujícím pracovním vyhlídkám, zatímco nedostatečně připravený životopis může znamenat, že takové příležitosti propásnete.

V tomto článku se zaměříme na klíčové prvky, které by elektrikář měl zahrnout do svého životopisu, aby zdůraznil své dovednosti, zkušenosti a silné stránky kvalifikovaného odborníka v oblasti elektrotechniky. Vypracováním vysoce kvalitního životopisu získáte konkurenční výhodu a učiníte důležité kroky na cestě k dosažení svých profesních cílů jako odborník v elektrotechnickém průmyslu.

Struktura životopisu

Správná struktura životopisu je klíčovým prvkem při prezentaci vašich dovedností, kvalifikace a pracovních zkušeností potenciálním zaměstnavatelům. Dobře zorganizovaný životopis umožňuje rychlý a efektivní přehled o vašem profesním profilu, což zvýrazňuje vaši schopnost zapadnout do konkrétní pracovní pozice.

Zaměřte se na klíčové části a informace uvádějte v logickém pořadí, aby byl váš životopis jasný a snadno čitelný. Níže si popíšeme hlavní sekce struktury životopisu a stručně si představíme, co do nich patří. Dále v článku si pak uvedeme příklad životopisu odborníka v oboru elektro.

Záhlaví

Úvodní část vašeho životopisu obsahuje kontaktní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tento oddíl je zásadní, protože zaměstnavatelům umožňuje snadno se s vámi spojit a komunikovat ohledně možných nabídek zaměstnání. Záhlaví by také mělo být atraktivní, protože plní i funkci upoutání pozornosti.

Profil

Tato část poskytuje stručný přehled o vašich klíčových schopnostech, zkušenostech a kvalifikacích. Uveďte několik vět, které zdůrazňují vaše odborné znalosti jako elektrikáře a to, jak můžete přispět k potřebám zaměstnavatele.


vyučený elektrikář

Pracovní zkušenosti

V této části uveďte informace o svých předchozích pracovních pozicích jako elektrikář. Uveďte jméno zaměstnavatele, odpovědnost a výsledky. Představení vašich úspěchů v této sekci vám pomůže ukázat profesionalitu a praktické schopnosti. (V ČR je také k získání oprávnění k výkonu činnosti elektrikáře nutná dostatečná doba praxe v elektrotechnice.)

Vzdělání

Uveďte své formální vzdělání, včetně názvu školy, oboru studia a dosaženého titulu. (V České republice je minimálním požadavkem na vyškoleného elektrikáře absolvování učňovské přípravy v oblasti elektrotechniky, tedy střední odborné vzdělání zakončené získáním výučního listu. Časté je také úplné střední vzdělání s maturitou.) Tato část potvrzuje vaše akademické znalosti a příslušnost ke konkrétnímu oboru.

Dovednosti

V této sekci stručně a přehledně představte své klíčové dovednosti, například schopnost číst elektrické plány, provádět diagnostiku a opravy elektrických systémů a jiné specializované dovednosti. Poskytnutí konkrétních dovedností pomůže zaměstnavatelům pochopit, jakou můžete přinést jeho organizaci přidanou hodnotu.

Díky dobře strukturované prezentaci svého profesního resumé elektrikáře budete mít příležitost ukázat své schopnosti a kvality na trhu práce. Dobře vytvořený životopis upoutá pozornost zaměstnavatelů a udělá skvělý první dojem. Díky němu budete moci postoupit do dalších fází výběrového procesu a získat ideální pracovní pozici.


vyučený elektrikář

Elektrikář - různé obory a příklad životopisu

Elektrikáři s odborným vzděláním mají možnost se specializovat v různých oblastech. Na základě svých zájmů a kariérních cílů si mohou vybrat konkrétní oblasti elektrotechniky, ve kterých se chtějí dále rozvíjet. Například někteří se mohou zaměřit na domácí elektrické instalace a opravy, zatímco jiní se mohou specializovat na průmyslové elektrické systémy nebo energetickou účinnost.

Existuje také možnost specializovat se na automatizaci, telekomunikace, osvětlení a mnoho dalších oblastí. Tyto specializace umožňují získat hlubší znalosti a dovednosti v konkrétních odvětvích elektrotechniky a stát se odborníky ve zvolených oblastech. Díky těmto specializacím se profesionálně vyškolení elektrikáři stávají vysoce uznávanými odborníky, kteří jsou schopni účinně řešit technicky náročné úkoly a přispívat k inovacím a pokrokům v elektrotechnickém průmyslu.

Níže uvádíme příklad životopisu pro elektrikáře, který se specializuje na oblast vysokého napětí (silnoproud). Tento životopis vám poskytne přehled o ideální prezentaci dovedností, zkušeností a kvalifikací potřebných pro úspěšnou kariéru v tomto elektrikářském oboru.

Příklad je navržen tak, aby zdůraznil příslušnou specializaci a upoutal pozornost potenciálních zaměstnavatelů, kteří hledají vysoce kvalifikovaného elektrikáře pro své projekty s vysokým napětím.


vyučený elektrikář

Závěrem

Vytvoření působivého životopisu je klíčovým krokem pro kvalifikované elektrikáře, kteří se snaží zvýšit své kariérní vyhlídky. Bez ohledu na to, zda jste absolvovali odbornou přípravu s výučním listem nebo s maturitou, dobře strukturovaný životopis slouží jako brána do světa vzrušujících příležitostí v elektrotechnickém průmyslu.

Účinným předvedením svých pracovních zkušeností (praxe) a odborného vzdělání (vyučení) můžete zdůraznit své odborné znalosti a praktické zkušenosti při provádění různých úkolů v elektro oboru. Kvalitně vystavené profesní resumé může působit jako zářící maják, který vám pomůže přitáhnout pozornost potenciálních zaměstnavatelů, hledajících kandidáty se silným základem v oblasti elektrotechniky.

Podle svého vzdělání a pracovních zkušeností zdůrazněte své jedinečné schopnosti pracovat se širokou škálou elektrických zařízení a systémů. Od instalace, údržby a opravy složitých obvodů až po dovednosti při odstraňování elektrických poruch. Během své kariéry se elektrikáři mohou ocitnout v různých rolích a odpovědnostech. Proto je pečlivě připravený životopis velmi užitečný při projevení vaší všestrannosti.

Bez ohledu na to, zda chcete pracovat v obytných, obchodních nebo průmyslových prostředích, silný životopis vám pomůže předvést schopnost přizpůsobit se různým prostředím a efektivně řídit elektrické projekty všech měřítek.

V konkurenčním prostředí na pracovním trhu je vyzdvižení specifických dovedností zásadní. Životopis slouží jako příhodná platforma k předvádění odborných znalostí v oblasti manipulace s vysokonapěťovými elektro systémy, provádění přesných měření a ovládání složitých elektrických přístrojů. Kromě toho představuje příležitost zdůraznit vaši schopnost provádět efektivní opravy elektrických zařízení, a zajistit tak bezproblémový provoz pro klienty i společnosti.

Dobře organizovaný životopis může sloužit jako přesvědčivý příběh, který ukazuje vaši oddanost bezpečnosti, dodržování předpisů a nejlepších postupů v oboru. Zaměstnavatelé hledají uchazeče, kteří mají nejen technické znalosti, ale také cit pro detail a odhodlání udržovat bezpečné pracovní prostředí.

Využitím životopisu jako silného marketingového nástroje můžete posunout svou kariéru na nové výšky, zajistit si žádané příležitosti a realizovat své touhy v dynamickém světě elektrotechniky. Nezapomeňte se ve výběrovém řízení zmínit také o touze po pokračujícím profesním rozvoji a o tom, že chcete neustále držet krok s nejnovějšími pokroky v oboru.

Závěrem lze říci, že pečlivě vypracovaný životopis je klíčem k úspěchu pro zkušené elektrikáře. Slouží jako váš profesní manifest, výmluvně vyjadřující vaši cestu, schopnosti a vášeň pro elektro obor. Se silným životopisem v ruce se můžete vydat na cestu plnou vzrušujících výzev, průlomových projektů a stále se rozvíjející kariéry.

📌 - Tip na závěr:

Zkuste využít online dostupné šablony , díky nimž si můžete práci na přípravě svého profesního resumé výrazně usnadnit a dosáhnout naprosto profesionálního výsledku.


A pro další inspiraci si můžete přečíst také některý z našich dalších článků o tom, jak efektivně připravit životopis v různých pracovních oborech. Velmi zajímavé jsou například tyto:


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis