Životopis začínajícího asistenta pedagoga. Jak napsat CV po rekvalifikaci a bez praxe?

Díky vám bude výuka probíhat po všech stránkách efektivněji, protože zajistíte zapojení všech žáků do hodiny a učitelům umožníte probrat více učiva. Vyučování tak bude plynulejší a pěkně "odsýpat". 45minutová hodina tak uběhne jako voda.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Ukažte, že máte potřebné schopnosti, znalosti a dovednosti k tomu, abyste se mohli stát novým asistentem pedagoga. Ačkoliv jako asistent teprve začínáte, neznamená to, že nemáte šanci získat vysněné zaměstnání. Stačí použít náš vzor životopisu a inspirovat se našimi příklady CV , díky kterým vytvoříte silný životopis začínajícího asistenta pedagoga a získáte pozvání na pracovní pohovor.

📌 Tip : Není čas ztrácet čas! Vyberte si jednu z našich předpřipravených šablon CV a tvorba životopisu vám půjde sama! Jediné, co musíte udělat, je vyplnit informace. Formátování jsme udělali za vás.

Když se ucházíte o zaměstnání jako začínající asistent pedagoga bez zkušeností, musíte mít životopis, který řádně představí vaše dovednosti. Pokud víte, co do životopisu asistenta zařadit a jak ho naformátovat, snáze zapůsobíte na zaměstnavatele, kteří vás přijímají do zaměstnání.

V tomto článku vám s životopisem pomůžeme: definujeme roli začínajícího asistenta pedagoga, uvedeme vzor životopisu, vyjmenujeme, co má životopis asistenta obsahovat a poskytneme vám inspirativní příklady.


začínajícího asistenta pedagoga

Platy začínajících asistentů pedagoga v rozjezdu kariéry ve školství

Statistiky Úřadu práce v České republice uvádějí jako průměrný plat na pozici asistenta pedagoga cca 18 897 Kč hrubého měsíčně při práci na plný úvazek (zdroj: www.uradprace.cz ). Jedná se však o základní plat začínajícího asistenta bez praxe, s každým dalším rokem pracovní zkušenosti bude základní plat stoupat.

💡 Poznámka : Získání další kvalifikace a rozšíření dosavadních znalostí vždy znamená i možnost zvýšení platu asistenta pedagoga. O výši platu bude kromě kvalifikace a míry zkušeností rovněž rozhodovat typ zaměstnavatele a místo výkonu práce.

Jak napsat životopis krokem? Použijte vzor životopisu!

Asistent učitele plní mnoho povinností, často pracuje s dětmi se speciálními potřebami a dalšími dětmi, které potřebují při výuce pomoci. Životopis asistenta pedagoga musí ukázat, že umíte pracovat se žáky, vytvářet plány hodin nebo spolupracovat s logopedy či jinými terapeuty.

Vhodná šablona a formátování:

Začněte tím, že si vyberte vhodnou šablonu životopisu asistenta pedagoga, nebo si dokument naformátujte sami podle níže uvedených formálních pravidel:

 • Použijte některý z nejlepších z formátů životopisu pro danou práci. Tím je obráceně chronologický životopis, pokud již máte nějakou zkušenost a funkční formát životopisu, pokud jste zatím bez zkušeností v oblasti výuky a vedení žáků.
 • Velikost písma se pohybuje mezi 10-12 body, přičemž nejlepší písma pro životopisy jsou jednoduchá a běžně používaní, jako je například Arial a Cambria. Písmo v průběhu psaní neměňte. Stejné písmo použijte i pro průvodní dopis.
 • Vložte dvojité mezery mezi jednotlivými sekcemi CV. Jinak řádkování nastavte na 1,15 bodů.
 • Používejte odrážky bez objemných odstavců
📌 Tip : Než dokument odešlete, uložte jej ve formátu PDF. Ten je strojově čitelný a vypadá stejně na jakémkoliv zařízení. Zkontrolujte si však v pracovním inzerátu, zda jsou CV v PDF podporovány.

Strukturovaný životopis vzor:

 • Záhlaví s kontaktními informacemi : Na záhlaví životopisu záleží, proto si jej mějte přehledné a vizuálně atraktivní. Nejprve uveďte své jméno, poté název pracovní pozice (asistent/ka pedagoga) menším písmem. Dále do záhlaví životopisu přidejte kontaktní informace, jako je telefon, e-mail apod.
 • Sekce věnovaná vzdělání nebo rekvalifikaci : Jako začínající asistent pedagoga začněte svým vzděláním či rekvalifikačním kurzem.
 • Sekce věnovaná pracovní historii : Máte-li již nějaké zkušenosti z praxe nebo zkušenosti z práce, ve které jste získali přenositelné dovednosti, pak je uveďte pod sekci se vzděláním, a to v obráceně chronologickém formátu.
 • Sekce věnovaná dovednostem : Navolte krátký seznam cca 5 až 10 dovedností, které odpovídají požadavkům z pracovního inzerátu. Vložte jak tvrdé, tak i měkké dovednosti.
 • Doplňkové sekce : Počítačové dovednosti, jazykové dovednosti, zájmy a záliby, ocenění a certifikace, odborné kurzy a školení apod. Jen si dejte pozor, aby byly uvedené informace vždy relevantní k danému místu.
💡 Poznámka : Sekce můžete libovolně přeskládat v závislosti na tom, co považujete za přednostní. Váš životopis tak klidně může začínat sekcí se zkušenostmi apod.

Vytvořte si záhlaví obsahující kontaktní údaje

V horní části životopisu (nejlépe v záhlaví) musí být uvedeno vaše celé jméno a příjmení a aktuální kontaktní údaje. Musíte uvést minimálně svou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Uvést byste měli i místo bydliště. Nevypisujte však celou fyzickou adresu, v tomto případě postačí název města, kde bydlíte.

Díky tomu vás bude moci potenciální zaměstnavatel kontaktovat v případě, že si bude chtít domluvit pohovor. Umožní mu to také ověřit si vás online. Dejte si tedy záležet, aby byla vaše online prezentace v pořádku. Projděte si své osobní profily na sociálních sítích a promažte nevhodný obsah, který by vás mohl zdiskreditovat.

Pokud máte webové stránky, můžete jejich adresu uvést také v části životopisu s kontaktními údaji. Ujistěte se, že je aktualizovaná a ukazuje váš zájem nebo odborné znalosti v oblasti vzdělávání. Přidat také můžete odkaz na profesní profil na stránce LinkedIn.

⚠️ Varování : Neuvádějte osobní informace, jako je přesné datum narození, rodinný stav apod.

Příklady

Správně
Regina Fíková
Asistentka pedagoga
987 654 321
Regina.fikova@platforma.com
Brandýs nad Labem
LinkedIn.com/in/reginafikova

Chybně
Regina Fíková
Asistentka pedagoga
Rodinný stav: Vdaná
Datum narození: 30.2.1994
987 654 321
Reginka94@platforma.com
Brandýs nad Labem
LinkedIn.com/in/reginafikova

⚠️ Varování : Je nevhodné, abyste uvedli neprofesní adresu s přezdívkou, zdrobnělinou nebo jiným nevhodným slovem!


začínajícího asistenta pedagoga

Vzdělání do životopisu začínajícího asistenta pedagoga

Svou odbornou kvalifikaci získanou vzděláním můžete uvést tak, že jednoduše napíšete název vzdělávací instituce, název studovaného oboru nebo kurzu a dobu, po kterou jste se studiu věnovali. Jako uchazeči s krátkou pracovní historií vám rovněž doporučujeme přidat hlavní náplň studia. Tu vypište pomocí přehledných odrážek.

A přestože není povinné mít dodatečné školení a certifikáty, abyste se mohli stát asistentem pedagoga, může to zvýšit vaši šanci na úspěch. V případě, že jste absolvovali dlouhodobější kurzy, uveďte je zde. Krátkodobější školení a semináře můžete vyčlenit zvlášť do speciální sekce.

💡 Poznámka : Požadavky na získání práce asistenta pedagoga se mohou značně lišit v závislosti na místě a škole. K výkonu práce asistenta pedagoga je nutná rekvalifikace v podobě kurzu pro profesionální asistenty pedagoga, nebo pedagogické vzdělání na alespoň základní úrovni.

Zde je příklad sekce věnované vzdělání a rekvalifikačním kurzům do životopisu asistenta pedagoga:

Příklady

Rekvalifikační kurz:

Profesní institut EduPro s.r.o., České Budějovice
Rekvalifikační kurz asistenta pedagoga
12. července 2023 až 30. července 2023
 • Metody podpory žáka
 • Základy speciální pedagogiky
 • Sociálně znevýhodněné prostředí

Pedagogické vzdělání na SŠ:

Střední škola pedagogická, Litomyšl
Maturitní obor Pedagogika pro asistenty ve školství
2018 až 2022
 • Podpora dětí při adaptaci na školní prostředí a začleňování se do společnosti
 • Průběžná i závěrečná praxe na pozici asistenta pedagoga na 1. stupni ZŠ

Pracovní historii uveďte, pokud se jedná o relevantní zkušenosti

Ano, víme, že se jako začínající asistent pedagoga nemůžete pochlubit dlouholetou pracovní historií. Doporučujeme však přesto oddíl o zkušenostech začlenit a uvést do něj praxi, kterou si odnášíte ze školy, anebo pracovní zkušenosti z jiného oboru, ze kterého si odnášíte přenositelné dovednosti.

Nebojte se také zahrnout jakoukoliv zkušenost s prací s dětmi, ať už se jedná o babysitting, vedení dětských kroužků a táborů nebo třeba přivýdělek jako "teta" v dětské skupině apod.

Pokud jde o to, co dělat a nedělat při psaní oddílu o odborných zkušenostech v životopise asistenta pedagoga, zde je několik pokynů, kterými se můžete řídit:

 • Prezentujte své zkušenosti formou jednořádkových a odrážkových bodů. Obsáhlé odstavce váš životopis pouze prodlužují a odrazují od jeho čtení.
 • Na začátku jednořádkových vět používejte silná slova a při formulování vět dodržujte vztah příčiny a následku, abyste dodali svým zkušenostem váhu.
 • Kdykoli je to možné, používejte čísla, abyste zdůraznili své úspěchy a odpovědnosti.
 • Zaměřte se na zdůraznění pracovních zkušeností, které prokazují váš potenciál splnit požadavky náborového pracovníka. Projděte si nabídku pracovních míst a zjistěte, co přesně náboroví pracovníci hledají.
 • Vyvarujte se přeplnění této části staršími a nepodstatnými pracovními zkušenostmi, aby váš životopis asistenta pedagoga měl pouze jednu stránku (ideální délka životopisu).

Podívejte se na následující ukázku ideální části profesních zkušeností v životopise asistenta pedagoga:

Příklad

ZŠ Klostermannova, Kladno
Asistent pedagoga v 1. stupni (v rámci pedagogické praxe na pedagogické SŠ)
Leden 2022 až červen 2022
 • Pomoc učitelům připravovat plány hodin a ukázky.
 • Prezentace plánu hodin a materiálů pod vedením vedoucího učitele
 • Pomoc žákům v malých skupinách nebo individuálně, aby zvládli plán hodiny a úkoly a upevnili si pojmy.
 • Pomoc učitelům hodnotit testy a úkoly
 • Sledování a vyhodnocování výkonů studentů a zaznamenávali údaje pro vytváření zpráv o pokroku.
 • Plánování a tvorba učebních pomůcek, které žákům pomáhaly lépe pochopit látku
 • Řízení a usměrňování chování jednotlivců i třídy jako celku


začínajícího asistenta pedagoga

Nejlepší dovednosti do CV asistenta pedagoga

Ať už jsou vaše dovednosti jakékoli, ujistěte se, že zdůrazníte pouze své nejsilnější relevantní dovednosti a popíšete, jak jste je již využili k dosažení úspěchu jako asistent pedagoga.

Pokud totiž v životopise neuvedete relevantní dovednosti a zaměstnavatel si nebude jistý, že je máte, má vaše žádost horší šanci získat požadovaný pohovor.

Práce asistenta pedagoga je praktická, proto je důležité klást důraz na kombinaci tvrdých a měkkých dovedností, kdekoli to jde. I když budete potřebovat určité technické dovednosti spojené s používáním počítače, zaměstnavatelé chtějí mít také jistotu, že umíte komunikovat s dětmi, jejich rodiči a ostatními učiteli.

Zde je několik nejvýznamnějších dovedností asistenta pedagoga. Zapracováním několika z těchto dovedností do svého životopisu (za předpokladu, že je máte) jistě upoutáte pozornost každého ředitele školy.

Tvrdé dovednosti

 • Dohled nad dětmi
 • Hodnocení žáků
 • Tvorba plánů výuky
 • Vytvoření vzdělávacích plánů
 • Vedení výuky
 • Individuální výuka na míru potřebám žáka
 • Individuální práce se žákem
 • Identifikace oblastí růstu žáka
 • Kancelářský software (Microsoft Office, Google Workspace)
 • Emocionální a sociální podpora
 • Řidičský průkaz

Měkké dovednosti

 • Přátelskost
 • Komunikace
 • Organizace
 • Klidná a soucitná povaha
 • Vstřícnost a empatie
 • Trpělivost
 • Týmová práce
 • Kreativita
 • Pozitivní přístup
 • Řešení problémů
 • Řízení času
 • Naslouchání
 • Přizpůsobivost

Nepoužívejte je všechny. Zjistěte, které dovednosti jsou pro danou práci nejdůležitější. Projděte si pracovní nabídku a v případě potřeby zavolejte a zeptejte se.

📌 Tip : Seznam dovedností nemusíte omezovat pouze na tuto sekci dovedností. Vaše schopnosti by měly být obsaženy i ve všech částech životopisu, například v oddílech o pracovních zkušenostech a vzdělání.

Doplňkové sekce do životopisu začínajícího asistenta pedagoga

Pracuje se s vámi dobře? Zaměstnavatele to zajímá. V životopise asistenta pedagoga ukažte nadšení a odhodlání. Udělejte to pomocí doplňkových oddílů, jako jsou:

 • Kurzy, které jste absolvovali
 • Školení a semináře
 • Aktivity, zájmy a záliby
 • Jazykové dovednosti
 • Počítačové dovednosti
 • Profesní sdružení
 • Profesní certifikace
 • Dobrovolnické pozice
 • Práce na volné noze
 • Publikace
 • Pochvaly od vedoucích pracovníků

Úspěchy

Máte-li na to místo, můžete do něj zahrnout také oddíl, ve kterém zdůrazníte svá ocenění a úspěchy v oblasti pedagogiky. Úspěchy ukazují vaši motivaci, odhodlání k profesní kariéře a tvrdou práci v tomto oboru. Pokud je to možné, přizpůsobte své úspěchy danému pracovnímu místu, abyste se odlišili od ostatních uchazečů o zaměstnání. Například úspěch v oblasti inkluzivního vzdělávání je relevantní pro pozici asistenta pedagoga.


začínajícího asistenta pedagoga

Kariérní cíl by měl ukázat, že jste plní nadšení a máte potřebné dovednosti

Více co? Zaměstnavatelé raději dělají cokoli jiného, než aby si přečetli váš životopis asistenta pedagoga. Musíte změnit jejich názor. Udělejte to pomocí výtahu zvaného kariérní cíl životopisu.

Píšete životopis pro první zaměstnání? Uveďte v kariérním cíli přenositelné profesní dovednosti z jiných zaměstnání.

📌 Tip : Napište kariérní cíl životopisu asistenta pedagoga jako poslední. Tak budete znát všechny své hlavní informace. Pak si vyberte ty nejlepší části pro shrnutí.

Příklady

Správně
Jsem komunikativní asistentka pedagoga s ukončeným středoškolským vzděláním pedagogického směru a kvalifikačním kurzem na tuto pozici. Mám zkušenosti s prací se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jsem empatická, trpělivá a přátelská. Dovedu vést výuku jak ve skupince žáků, tak individuálně. Výklad látky přizpůsobím potřebám žáka, navedu, vysvětlím a nadchnu pro danou problematiku. Mám ochotu učit se nové věci a posouvat se. Ráda bych se dále vzdělávala v oblasti práce s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit.

Zde je uvedeno vše do podrobností, nechybí konkrétní příklady a fakta. Kariérní cíl je přesvědčivý, čtivý, ale zároveň maximálně k věci.

Chybně
Jsem začínající asistentka pedagoga bez dlouhé praxe, ale zato s nadšením. Oplývám potřebnými dovednostmi, a navíc jsem časově flexibilní. Neváhejte mě proto kontaktovat!

Kariérní cíl je nutné psát konkrétně, uvádět příklady z praxe a dokládat je čísly či fakty. Zde je vše uvedeno vágně, bez upřesnění a detailů, což je špatně.

📌 Tip : Pokud máte více než dva roky pedagogické praxe, napište profesní shrnutí. V něm se zaměříte na své profesní úspěchy, zkušenosti a silné dovednosti. Do něj uveďte své roky praxe, pár dovedností a jeden nebo dva úspěchy práce s žáky.

Rady & tipy, jak napsat nejlepší životopis začínajícího asistenta pedagoga

Přizpůsobte svůj životopis pracovní pozici, o kterou se ucházíte : Potřeby školy ve velkém městě se budou lišit od potřeb školy v malém městě. Pokud pošlete životopis napsaný pro školu v malém městě řediteli školy ve velkém městě, snižujete své šance přesvědčit ředitele, že jste pro danou práci nejlepším kandidátem.

Pokud však napíšete životopis tak, aby odpovídal konkrétním požadavkům a preferencím uvedeným v nabídce práce, uděláte na zaměstnavatele naopak dojem. Popište úspěchy, které odpovídají dovednostem, jež ředitel školy hledá, a budete vypadat, že jste pro danou pozici jako stvořeni - což výrazně zvýší vaše šance, že vás pozvou na pohovor.

Dejte si záležet na formální stránce: Vřele doporučujeme použít vzor životopisu , díky kterému oslníte pomocí perfektně vypadajícího CV s profesionálním formátováním.

Vždy provádějte korekturu : Nenechte v životopise chyby! To se absolutně nehodí! Nebojte se dát váš vzor životopisu k přečtení někomu dalšímu, kdo vám opraví případné hrubky.


začínajícího asistenta pedagoga

Průvodní dopis upoutá pozornost zaměstnavatele a ukáže váš zájem

Jak důležité jsou průvodní dopisy asistentů pedagoga? Velmi. Motivační dopis je skvělým doplněním životopisů. Podobně jako CV musí být průvodní dopis strukturovaný a na míru přizpůsobený pracovní nabídce. Životopis je také důležitý, ale sám o sobě nestačí! Dokažte, že je práce s dětmi vaším posláním v motivačním dopise!

Pokud jej napíšete špatně, nikdo si váš průvodní dopis nepřečte. Pokud jej napíšete správně, může to ředitele školy přimět k tomu, aby se na váš životopis podíval a pozval vás na pohovor.

Motivační dopis naformátujte v rozvržení tří odstavců.

 • Začněte dobrým úvodem. Tím je buď váš největší úspěch, nebo to, co se vám na dané práci nejvíce líbí.
 • Vysvětlete, proč vás tato pozice tak zaujala. Nadšení znamená, že budete pracovat tvrdě a dlouho.
 • V závěru motivačního dopisu uveďte nabídku, například: "Rád bych vám řekl více o tom, jak mohu zlepšit nadšení žáků."
💡 Poznámka : Jak dlouhé by měly být motivační dopisy? Tři odstavce a půl stránky.

Často kladené otázky (FAQ)

Kdo je to asistent pedagoga a jaké jsou jeho pracovní povinnosti?

Asistent pedagoga či chcete-li pomocník pedagoga nebo parapedagog sice nemá stejné pravomoci jako pedagogičtí pracovníci, ale vykonává povinnosti související s výukou a pomáhá běžným pedagogickým pracovníkům. Asistenti pedagoga mají mnoho povinností, včetně následujících:

 • Asistují učitelům a poskytují administrativní podporu při výuce ve třídě.
 • Dohláží na žáky a studenty i mimo třídu.
 • Upevňují učivo přednášené učitelem tím, že jej se žáky probírají v malé skupině nebo individuálně.
 • Pomáhají učitelům vytvářet materiály a připravovat a vést jejich vyučovací hodiny.
 • Podporují správné chování a prosazovat školní pravidla a předpisy.
 • Pomáhají učitelům hodnotit úkoly a testy.
 • Dohlížejí na žáky ve třídě i mimo ni, například o přestávkách nebo na výletech.
 • Pomáhají minimalizovat rušení ve třídě a vytvářet povzbudivé prostředí.
 • Pomáhají učitelům sledovat roční pokroky žáků a vytvářet zprávy pro jejich rodiče.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis