Průvodce psaním životopisu asistenta pedagoga krok za krokem

Asistent pedagoga pomáhá dětem a žákům s každodenními činnostmi a úkoly. Jedná se o práci která na jednu stranu vyžaduje empatii, trpělivost a ochotu, na druhé straně však může být velmi obohacující.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Inspirujte se: Vzorový životopis asistenta pedagoga

Bára Poskočilová
Asistentka pedagoga
728 903 355
bara.poskočilova@centrum.cz
Ústí nad Labem

O mě
Jsem nadšená asistentka pedagoga s osmiletou praxí individuální práce s dětmi a žáky v mateřských a základních školách s různými poruchami učení. Mám absolvovaný kurz asistenta pedagoga a četná školení určená pro učitele a jejich asistenty. Vždy se snažím o maximální podporu dětí a žáků k dosažení jejich plného potenciálu. Nechybí mi trpělivost, empatie a ochota pomáhat.

Pracovní zkušenosti
Základní škola U Lesa, Ústí nad Labem
Září 2018 –⁠ současnost

Asistentka pedagoga pro žáky na prvním stupni ZŠ

 •  Asistence při výchovné činnosti žáků s různými poruchami učení (dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie)
 •  Individuální práce s žáky a jejich výuka podle osnov a pokynů
 •  Individuální výklad textu, popřípadě učební látky
 •  Spolupráce s pedagogy a rodiči
 •  Vedení administrativy spojené s evidencí pedagogické činnosti a výsledků žáků


Mateřská škola Klostermannova, Ústí nad Labem
Září 2014 –⁠ Červen 2018
Asistentka pedagoga v mateřské škole pro děti ve věku od 3 do 6 let

 •  Asistence při tvorbě plánu výchovy a péče a vymýšlení aktivit v rámci jeho plnění
 •  Otevřená komunikace s rodiči i kolektivem v práci
 •  Vedení dětí k samostatnosti a pozitivního přístupu k životnímu prostředí


Dětská skupina Hnízdečko, Ústí nad Labem
Chůva v dětské skupině (částečný pracovní úvazek při studiu VOŠ)
Září 2012 – Červen 2014

Vzdělání
Kurz pro asistenta pedagoga, Rytmus, Praha (akreditovaný MŠMT ČR pod č.j. MSMT - 39985/2020-2-994)
Červenec 2018 – Září 2018

 •  80h praktické výuky, 40h teoretické výuky
 •  Pedagogická práce s žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 •  Pedagogická práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 •  Pedagogická práce s žáky s postižením


Vyšší odborná škola sociálních služeb, Ústí nad Labem
Obor Sociální práce se zaměřením na pedagogiku
Září 2012 – Červen 2014

 •  Profilování na montessori pedagogiku a enviromentální výchovu
 •  Poruchy učení u dětí a žáků


Střední škola sociální a správní, Ústí nad Labem
Obor Sociální činnost zakončený maturitní zkouškou
Září 2008 – Červen 2012

Dovednosti

 •  Zapálenost pro další vzdělávání v oboru
 •  Pozitivní vztah k výtvarným a hudebním činnostem
 •  Srdce na pravém místě a kladný vztah k dětem
 •  Spolehlivé jednání
 •  Pozitivní vztah k dětem
 •  Respekt a empatie
 •  Kreativní duch


Kurzy, školení

 •  Poruchy učení u žáků na prvním stupni ZŠ, EduMat, 2019
 •  Vzdělávání a výchova v základním školství, UPOL, 2018
 •  Vybrané logopedické vady u dětí, VOŠ sociálních služeb, 2016


Certifikace

 •  Asistent pedagoga, Rytmus, 2018
 •  Profesní kvalifikace chůvy v dětské skupině, EduMat, 2012


Dobrovolnická činnost

Dětský dům Pampeliška, Ústí nad Labem
2015 – současnost

 •  Pečování, vychovávání a vzdělávání dětí od 6 do 10 let na dvoutýdenních letních táborech
 •  Přinášení nových nápadů a spoluvytváření týdenních a denních programů


Volnočasové aktivity

 •  Venčení pejsků z útulků
 •  Plavání a jízda na kole
 •  Pečení

Nicméně k tomu, abyste mohli tuto práci vykonávat, budete muset vytvořit přesvědčivý životopis asistenta pedagoga , který vám zajistí pozvání na pohovor a možná i vytouženou práci. Tento průvodce psaním životopisu asistenta pedagoga vám objasní, co vše do CVčka zahrnout, jak jej správně rozvrhnout a v jakém formátu uvádět jednotlivé informace.

Na konkrétních příkladech asistentů pedagoga si rovněž ukážeme, jaké dovednosti asistenta do CV uvést nebo jak životopis asistenta pedagoga vyladit do dokonalosti tak, že skutečně vynikne a pomůže vám představit se jako nejlepší možný kandidát.

📌 Tip: Chcete si stáhnout šablonu CV asistenta pedagoga ve formátu PDF a ušetřit si čas i nervy s formátováním dokumentu? Použijte jednu z našich profesionálních šablon životopisu , do které stačí vepsat potřebné informace a máte hotovo!

Níže pro vaši inspiraci při vytváření vlastního CV uvádíme kompletní příklad životopisu asistenta pedagoga. Hledáte-li si místo jako učitel, pak si přečtěte tohoto podrobného průvodce . Další příklady životopisů podle oborů naleznete na našem webu.

Jak si stojí asistent pedagoga na trhu práce?

Na profesi asistenta pedagoga se vztahuje platový výměr, který se podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění jeho pozdějších novelizací) při práci na plný úvazek může pohybovat v rozmezí od 15 540 Kč (4. platová třída, stupeň 1 – pedagogická praxe do 2 let) do 36 130 Kč (9. platová třída, stupeň 7 – pedagogická praxe nad 32 let). To znamená, že v reálu se plat většiny asistentů pedagoga pohybuje mezi těmito dvěma hodnotami (zdroj: asistentpedagoga.cz ).

V konkrétních číslech to znamená, že si asistent pedagoga při práci na plný úvazek v průměru měsíčně vydělá 25 508 Kč , což odpovídá hodinové mzdě ve výši 143 Kč (zdroj: prumerneplaty.cz ).


životopis asistent pedagoga

Jak napsat CV pro asistenta pedagoga, který vám zajistí práci?

Při psaní životopisu asistenta pedagoga je třeba dbát nejen na obsah (informace, které uvádíte), ale také na formu (způso, jakým informace uvádíte). Váš životopis musí být zejména přehledný a snadno čitelný . To zajistí správně zvolený formát , rozvržení a struktura CVčka. Právě na tyto formální aspekty životopisu se zaměříme v následujících odstavcích.

Formát, rozvržení a struktura životopisu asistenta pedagoga

Pojďme začít ideálním formátem životopisu. Doporučujeme vám použít obráceně chronologický formát , ve kterém jsou na prvním místě uvedeny vaše nejnovější pracovní zkušenosti.

Dále se pojďme podívat na rozvržení životopisu:

 • Životopis asistenta pedagoga napište na jednu stranu velikosti A4.
 • Používejte jasné, čisté písmo (ideálně například Arial, Calibri či Times New Roman), velké nadpisy a dostatečné množství bílého prostoru, abyste vizuálně oddělili jednotlivé části životopisu.
 • Velikost písma nastavte na 10 až 12 bodů pro běžný text a 12 až 14 bodů pro nadpisy.
 • Velikost řádkování nastavte na 1,15 nebo 1,5. Okraje pak na velikost 2,5 po všech stranách dokumentu.
 • Výsledný životopis uložte ve formátu PDF. Pošlete-li CVčko ve formátu Word, riskujete, že se při otevření v jiném zařízení s jiným operačním systémem jeho formát rozhodí.

V neposlední řadě je tu struktura životopisu. Níže uvádíme jednotlivé sekce CV asistenta pedagoga:

 • Hlavička životopisu s kontaktními údaji
 • Profesní shrnutí (Část “O mě”)
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Další části, jako jsou certifikace, kurzy, školení, jazykové dovednosti, počítačové dovednosti, volnočasové aktivity, koníčky apod.
📌 Tip: Nevíte, jak všechny informace vměstnat na jednu stránku? Řešením může být šablona CV asistenta pedagoga ve formátu pdf, do které stačí vyplnit vše potřebné.


životopis asistent pedagoga

Začněte hlavičkou životopisu s kontaktními údaji

Úplně na začátek životopisu uveďte své kontaktní údaje, jako je:

 • Vaše celé jméno a příjmení (popřípadě vysokoškolský titul, máte-li)
 • Název profese (buďte co nejkonkrétnější)
 • Telefonní číslo (pozor na překlepy!)
 • E-mailová adresa
 • Místo, kde se právě nacházíte
 • Odkaz na profesní síti LinkedIn (máte-li, nepovinné)
📌 Tip: Místo fyzické adresy bydliště můžete uvést pouze město, obec či region. Můžete také zvážit přidání odkazu na své profily v profesních sítích, online portfolio nebo případně osobní webové stránky.


životopis asistent pedagoga

Příklady

Správně

Bc. Jakub Glekner

Asistent pedagoga

725 908 635

jakub.glekner@seznam.cz

České Budějovice


Chybně

Bc. Jakub Glekner

Asistent pedagoga

Datum narození 11.3. 1989

Rodinný stav: Ženatý

725 908 635

jakub.glekner@seznam.cz

Lipová 44, 120 01 České Budějovice


💡 Poznámka : V kontaktních údajích nemusíte uvádět osobní informace, jako je datum narození, věk nebo rodinný stav.

Je vhodné připojit fotku?

Fotku připojte v případě, že máte profesionální portrét , který zobrazuje váš obličej a ramena na neutrálním pozadí. Připojením vhodné fotografie se jako kandidát zkonkrétníte a váš životopis bude o poznání osobnější. Má tak větší šanci vyniknout z davu.

⚠️ Varování: Vyvarujte se nevhodných fotek. Určitě nepřikládejte selfíčka nebo momentky z dovolené či večírku. Podívejte se na naše příklady vhodných i nevhodných fotek v tomto článku , který jste tématu fotka do životopisu věnovali.


životopis asistent pedagoga

Pracovní zkušenosti aneb nejdůležitější část každého CVčka!

Abyste potenciálním zaměstnavatelům ukázali, že můžete být ve škole přínosem, musíte podrobně popsat své pracovní zkušenosti. Pro začátek seřaďte své pracovní zkušenosti v obráceně chronologickém pořadí, což znamená, že začněte nejnovější prací a postupujte směrem dolů ke starším zaměstnáním.

Uveďte všechny relevantní pracovní zkušenosti, které podle vás přesně dokládají vaše schopnosti pro danou pozici asistenta pedagoga. Nezapomeňte uvést název zaměstnavatele a míst výkonu práce, název své pozice, délku trvání zaměstnání a tři až pět odrážek vysvětlujících vaše nejvýznamnější povinnosti .

Ačkoli se role asistenta pedagoga může v jednotlivých vzdělávacích institucích lišit, některé povinnosti bývají společné. Z jakých pracovních povinností můžete jako asistent pedagoga vybírat?

 • Vedení každodenní vzdělávací aktivity a výuku žáků
 • Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poskytování individuální podpory žákům, kteří ji potřebují
 • Asistence učitelům při tvorbě výuky a vedení domácích úkolů
 • Zajišťování kázně ve třídě
 • Dohled na žáky mezi hodinami a během polední přestávky
 • Pomoc učitelům s administrativními úkoly, jako je záznam docházky a vytváření hodnotících zpráv
 • Příprava pomůcek před vyučováním
 • Dohled na žáky během dne a zajištění jejich bezpečnosti

Příklady pracovních zkušeností do CV asistenta pedagoga

Příklad CV pro asistenta pedagoga s praxí

Pokud máte zkušenosti s prací ve školách nebo jiných vzdělávacích zařízeních, měli byste se na ně ve svém životopise primárně zaměřit. Zkušenosti jsou totiž to nejdůležitější, na co se bude potenciální zaměstnavatel soustředit.

Duhovka, Praha

Asistentka pedagoga pro 2. stupeň montessori ZŠ

Leden 2019 –⁠ současnost

 • Asistence česky a anglicky mluvícím žákům
 • Pomoc s náročnými situacemi, aby je žák zvládl samostatně a byl stále co nejvíce zapojen do výuky probíhající v angličtině i češtině
 • Spolupráce s učiteli na přímé výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky dle principů a metodiky Montessori vzdělávání
 • Spolupráce při návrhu speciálních Montessori pomůcek pro práci žáka ve výuce
 • Spolupráce se speciálním pedagogem, případně školním psychologem

Příklad CV pro asistenta pedagoga bez zkušeností


životopis asistent pedagoga

Pokud nemáte žádné přímé zkušenosti se vzděláváním –⁠ nevadí. Jen se musíte zaměřit na to, abyste ze své předchozí práce vytěžili přenositelné dovednosti, nebo dokonce zvážit, zda se nejprve nevěnovat nějaké dobrovolnické činnosti.

Jako asistent pedagoga za sebou máte minimálně školní praxi ve školách a školkách, kterou můžete rovněž uvést místo pracovních zkušeností. Inspirujte se příkladem níže.

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Školní praxe (80h) na pozici asistent pedagoga v církevním dětském domově

Únor 2016 –⁠ Květen 2016

 • Výklad učební látky a individuální práce s žáky podle stanovených osnov a pokynů
 • Pomoc žákům v rozvoji grafomotoriky, rozvoji smyslového vnímání, pozornosti, koordinace
 • Doprovod žáků při přesunech po škole a při mimoškolních akcích
 • Doprovod na zájmové a volnočasové aktivity

Dosažené vzdělání je neméně důležité. Uveďte jej správně!

K výkonu práce asistenta pedagoga je podle zákona zapotřebí vyšší odborné vzdělání v oboru sociální činnost, minimálně bakalářský titul z oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče. Další možností je rekvalifikační kurz, který k výkonu asistenta pedagoga rovněž opravňuje.

Potenciální zaměstnavatel potřebuje vědět, že máte potřebnou kvalifikaci. Proto je nutné ji do životopisu asistenta správně a přehledně uvést. Vhodné vzdělání a odborná příprava mohou být velmi přínosné při ucházení se o místo asistenta pedagoga. Veškeré potřebné informace vysvětlující váš titul, osvědčení nebo diplom proto uveďte v samostatné části věnované vzdělání, a to v následujícím formátu:

 • Název vzdělávací instituce, místo
 • Název pozice
 • Doba, po kterou jste na pozici působili
 • Několik stručných bodů s náplní studia

Příklady

Jahodovka s.r.o., Praha

Vzdělávací program pro asistenty pedagoga v prezenční formě (akreditováno MSMT-735/2021-4-59)

Září 2021 – Listopad 2021

 • 124 hodin výuky, z toho 84 hodin teoretické výuky a 40 hodin odborné praxe ve vybraných školských zařízeních

Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o., Praha

Obor Pedagogika pro asistenty ve školství zakončený maturitní zkouškou

Září 2013 – Červen 2017

 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika předškolního a nižšího školního věku
 • Vývojové poruchy učení


životopis asistent pedagoga

Jaké jsou nejlepší dovednosti do CV asistenta pedagoga?

Do životopisu uvádějte jak tvrdé, tak měkké dovednosti, které odpovídají požadavkům v nabídce práce. Níže jsou uvedeny některé tvrdé a měkké dovednosti, které budete jako asistent pedagoga potřebovat:

Tvrdé dovednosti

Jedná se o dovednosti, které jste si osvojili studiem nebo výkonem práce. Asistenti pedagoga pomáhají učitelům nejen při výuce samotné, ale také při plánování výuky. Důležitou dovedností pro tuto roli je schopnost vytvářet poutavé aktivity , výukové materiály a rozvrhy , které pomohou žákům porozumět vykládané látce. Důležitými aspekty přípravy učebních materiálů je kombinování různých typů médií , používání různých výukových technik a plánování hodin tak, aby žáci zůstali déle soustředění.

Mezi další hlavní tvrdé dovednosti asistenta pedagoga patří například:

 • Opravování úkolů a písemných prací
 • Vedení
 • Mentoring
 • Práce na PC
 • Hra na hudební nástroj

životopis asistent pedagoga

Měkké dovednosti

Do této kategorie patří osobní vlastnosti a povahové rysy, které jsou vrozené. Například komunikační dovednosti mohou být pro asistenta pedagoga rozhodující v tom, aby byl ve své funkci úspěšný. Asistenti v rámci své práce komunikují s žáky, ostatními učiteli, administrativními pracovníky, rodiči a dalšími osobami. Všechny tyto interakce se od sebe výrazně liší a mohou vyžadovat různé druhy komunikačních dovedností. Například při práci s dětmi může asistent pedagoga vysvětlovat látku velmi podrobně a při interakci s rodiči může komunikace zahrnovat více dovedností aktivního naslouchání při výměně zpětné vazby.

Na pozici asistenta pedagoga kromě skvělých komunikačních schopností využijete především:

 • Silné mezilidské a vůdčí schopnosti
 • Organizační schopnosti
 • Ochotu dále se vzdělávat v oboru
 • Kreativitu
 • Empatii
 • Trpělivost

Další sekce CV asistenta pedagoga, kterými se odlišíte od ostatních

Právě jsme prošli všechny povinné části. Ještě však nekončíme! Na závěr životopisu připojte další dodatečné části, které vás odliší od konkurence. Zvažte přidání následujících částí:

 • Dobrovolnická činnost
 • Absolvované kurzy a školení
 • Certifikace
 • Volnočasové aktivity

Jak se správně prezentovat v profesním shrnutí?

Profesní shrnutí vyzdvihuje vaši kvalifikaci, odbornou praxi a nejsilnější dovednosti. V životopise jej umístěte hned za hlavičku s kontaktními údaji, aby mohl potenciální zaměstnavatel získat přehled o vašem profilu a ujistili se, že vaše CVčko odpovídá pracovní nabídce. Dobře napsané profesní shrnutí může zvýšit šanci, že budete pozvaní na pracovní pohovor!

Cílem je prodat sebe sama a povzbudit čtenáře, aby pokračoval ve čtení vašeho životopisu. Jaké informace byste tedy měli do svého profesního shrnutí asistenta pedagoga uvést?

 • Typy škol, ve kterých jste pracovali
 • Věk dětí, se kterými pracujete
 • Kvalifikace související s výukou
 • Předměty nebo učební plány, které znáte
 • Dovednosti související s výukou
 • Cokoliv dalšího, co by mohlo být relevantní pro pracovní místo, o které se ucházíte.

životopis asistent pedagoga

Příklady

Správně

Jsem motivovaný asistent pedagoga s více než desetiletou praxí, který pomáhá učitelům a žákům na prvním stupni základní školy při výchovné činnosti podle stanovených osnov a pokynů. Mám bohaté zkušenosti a asistencí dětem ve věku 6 až 12 let se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ze sociálně vyloučených lokalit. Vynikám skvělými komunikačními dovednostmi, které uplatňuji nejen při individuální pomoci žákům, ale také při interakci s učiteli, ostatními zaměstnanci školy nebo rodiči.


💡 Poznámka: Toto profesní shrnutí obsahuje všechny potřebné informace od kvalifikace přes praxi až po silné dovednosti.

Chybně

Jsem asistent pedagoga s praxí, který pomáhá učitelům i žákům. Mám bohaté zkušenosti a asistencí a vynikám skvělými komunikačními dovednostmi.


💡 Poznámka: Výše uvedené profesní shrnutí je vágní a uvedená tvrzení nepodkládá fakty nebo příklady z praxe.

Doveďte svůj životopis asistenta pedagoga k dokonalosti!

Při tvorbě životopisu asistenta pedagoga uplatněte následující tipy, abyste si zajistili, že si získá pozornost potenciálních zaměstnavatelů:

 • Začněte tím, že si uděláte průzkum a prohlédnete si pozice asistentů pedagoga na internetu, abyste zjistili více o tom, co vaši cíloví zaměstnavatelé hledají.
 • Následně se zaměřte na nabídku práce, o kterou se hlásíte. Vyhledejte v ní klíčová slova a ty zahrňte do svého životopisu.
 • Životopis musí být vizuálně atraktivní a snadno čitelný. Vytvořte pro čtenáře přehlednou strukturu, začněte svůj životopis poutavým profesním shrnutím a dobře popsanými pracovními zkušenostmi i vzděláním.
 • Neuvádějte v životopise nepodstatné nebo kontroverzní informace.
 • Neuvádějte informace týkající se důvodů, proč jste opustili předchozí zaměstnání. Na tyto otázky odpovězte až při pohovoru, ale pouze v případě, že se vás na ně zeptají.
 • Jakmile svůj životopis dopíšete, několikrát jej zkontrolujte a odstraňte případné překlepy a pravopisné chyby, než ho pošlete potenciálnímu zaměstnavateli.

životopis asistent pedagoga

Shrnutí na závěr: Jak napsat životopis asistenta pedagoga v kostce?

 • Snažte se životopis vměstnat na jednu stránku. S tím vám pomůže naše profesionálně naformátovaná šablona CV asistenta pedagoga, která je k dispozici ve formátu PDF.
 • Při uvádění kontaktních údajů si dejte pozor na překlepy.
 • Chcete-li upoutat pozornost personalistů a pracovníků školy, kteří čtou váš životopis, je nezbytné se prodat krátkým úderným odstavcem na začátku životopisu! Profesní shrnutí by mělo stručně shrnout vaše dovednosti, zkušenosti, kvalifikaci a znalosti.
 • Pracovní zkušenosti uvádějte v obráceně chronologickém formátu.
 • Nezapomeňte správně zmapovat své vzdělání včetně rekvalifikačních kurzů.
 • Uveďte seznam svých osobních dovedností a osobnostních rysů, díky nimž se hodíte na pozici asistenta pedagoga.
 • Přidejte další části životopisu, kterými se odlišíte od ostatních kandidátů
 • Nakonec CV asistenta pedagoga uložte ve formátu PDF a zašlete jej společně s motivačním dopisem.

Nezapomeňte přiložit motivační dopis!

Opravdu se k životopisu vyplatí připojit i motivační dopis? Odpověď zní ANO! Nikdy však nepište obecný motivační dopis typu “bla bla”, protože tím vytvoříte je další list papíru bez přidané hodnoty.

Namísto toho napište motivační dopis, po jehož přečtení si ředitel školy řekne: “Zajímavé..." a přečte si i váš životopis, kterému bude věnovat zvýšenou pozornost. Jak na takový motivační dopis?

Udělejte jej osobní. Použijte jméno osoby pověřené náborem a ukažte, že rozumíte potřebám školy. Dále ukažte, že tyto potřeby dokážete naplnit, a to tak, že uvedete své nejrelevantnější pracovní úspěchy a nejsilnější dovednosti.

📌 Tip: Jak správně životopis společně s motivačním dopisem odeslat jsme psali zde .

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá