Životopis elektrikáře - jak na to

Curriculum Vitae (CV), neboli životopis, je klíčový nástrojem při hledání každého zaměstnání. Neplatí to jen pro manažery velkých firem, ale i pro odborníky technických oborů. Jako je třeba elektrikářství.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

I životopis elektrikáře musí obsahovat informace o vzdělání, pracovních zkušenostech a dovednostech uchazeče a o práci. V tomto článku si společně probereme rady a tipy, jak napsat kvalitní životopis jako elektrikář, elektrotechnik, který vám pomůže prezentovat se jako zkušeného profesionála.Elektrikář životopis

Elektrikář, elektrotechnik životopis: Jak získat práci v technickém oboru

Jak jsme si řekli už na úvod, správně napsaný životopis je naprosto zásadní i při hledání práce v oboru elektro. Elektrikář, elektrotechnik je pracovník, na jehož bedrech často leží velká zodpovědnost. Například při instalaci, opravě a údržbě elektrických zařízení a sítí. Mnohdy může jít i o lidské životy. Proto je důležité, aby životopis uchazeče o práci elektrikáře dobře vystihl příslušné odborné dovednosti, zkušenosti a vzdělání. Pokud jste elektrikář, elektrotechnik a chcete si napsat efektivní životopis, který vás představí jako kvalifikovaného uchazeče o práci, zde je několik tipů, které vám mohou pomoci.

Představíme si základní elementy životopisu a jak by měly vypadat, když hledáte práci jako elektrikář, elektrotechnik.

Záhlaví

Záhlaví je první část životopisu, které si personalisté (nebo kdokoli jiný, kdo ho bude posuzovat) všimnou. Zahrnuje základní informace, tedy jméno, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail) a profesní titul (elektrikář, elektrotechnik). Můžete také zahrnout odkaz na váš LinkedIn profil, pokud ho máte a je dostatečně reprezentativní. Umožníte také personalistům získat více informací o vaší profesní historii.

Je důležité, aby záhlaví bylo jasně viditelné a zvýrazněné, takže zaměstnavatelé okamžitě vědí, o koho se jedná a jak vás mohou kontaktovat.

🎁 Super tip: Využijte profesionální šablony. Účinným a přitom jednoduchým způsobem, jak svému životopisu zajistit dokonalý vzhled, je využít profesionálních šablon dostupných online.

Profil

Tato část životopisu je krátký a stručný úvod, který shrnuje vaši profesní kariéru. Sami zvolte, co považujete za nejdůležitější a co pomůže zaujmout. Mějte přitom na paměti, že každá pracovní pozice může vyžadovat trochu jiné dovednosti, zkušenosti nebo kvalifikace. Můžete sem zahrnout své silné stránky, zdůraznit vaši nejlepší vhodnou kvalifikaci a relevantní pracovní zkušenosti. Je to také místo, kde můžete podtrhnout své osobní vlastnosti, relevantní pro pracovní pozici elektrikáře. Mezi ty může patřit například pečlivost, spolehlivost nebo schopnost pracovat v týmu.

Příklad:

Zkušený elektrikář s více než 5 lety praxe v oblasti elektroinstalací a montáží a oprav vysokého napětí. Mám nadstandardní vzdělání v oboru (nástavby a dodatečné certifikace). Rychle se učím novým technologiím a disponuji rozsáhlými zkušenosti s diagnostikou elektrických poruch na vysokém napětí. Kladu důraz na preciznost při práci s elektroinstalačním vybavením a včasné a pravidelné provádění preventivní údržby. Jsem schopen pracovat pod tlakem a spolupracovat v týmu. Pokládám se za naprosto spolehlivého profesionála s citem pro detail, vždy usiluji o kvalitu práce bez kompromisů a neustále si rozšiřuji vzdělání a celkovou kvalifikaci v oboru.

Pracovní zkušenosti

Tato sekce je jednou z nejdůležitějších částí životopisu. Nikdo nechce zaměstnat nezkušeného elektrikáře, alespoň ne na lukrativnější a lépe hodnocené pozice. Uveďte zde vaše předchozí pracovní zkušeností v oboru. Napište název zaměstnavatele, období, kdy jste zde pracovali, a doplňte svůj pracovní popis a dosažené výsledky. Pokud jste měli nějakou vedoucí roli nebo jste byli zodpovědní za projekty, zdůrazněte to.

Je dobré uvést zásadnější pracovní úspěchy, pokud se něčím takovým můžete pochlubit. Pokud se vám podařilo například včas odhalit závadu na elektroinstalaci, a předejít tak bezpečnostními a finančnímu riziku zaměstnavatele, neváhejte to uvést. Dbejte na chronologické uspořádání, přesněji řečeno obrácené chronologické pořadí. Na začátku tedy budou nejnovější pracovní zkušenosti.

Pokud jste čerstvě po škole a hledáte své první zaměstnání, uveďte do svých pracovních zkušeností třeba praxi, kterou jste absolvovali v rámci studia. Časem, jak se budou vaše pracovní zkušenosti rozrůstat, bude váš životopis v této sekci působivější. Ale každý musíme někde začít.

Příklad:

Elektrikář, Property Management s.r.o., Praha, Česká republika
Březen 2018 - současnost
 • Provádění kontroly elektroinstalací a provozních oprav v různých typech budov (včetně bytových, komerčních a průmyslových objektů)
 • Diagnostika a opravy elektrických poruch (včetně závad na rozvodech, osvětlení a dalších elektrozařízeních)
 • Montáž a údržba elektroinstalačního vybavení (včetně rozvodných skříní)
 • Koordinace práce ve spolupráci s týmem kolegů
 • Opakovaně získané ocenění Zaměstnanec měsíce
Elektrikářský učeň, Elektro Kadlec, s.r.o., Olomouc, Česká republika
Duben 2016 - únor 2018
 • Pomoc hlavnímu elektrikáři při realizaci elektroinstalací
 • Asistence při pracovní diagnostice a identifikaci nutných oprav
 • Praktická aplikace a rozvoj teoretických znalostí v oblasti interpretace elektrotechnických plánů
 • Montáž světelných systémů a jejich údržba
 • Praktický nácvik používání měřicích přístrojů a elektroinstalačního vybavení


Elektrikář životopis

Vzdělání

Tato část životopisu se zaměřuje na vaše formální vzdělání. Uveďte názvy škol, které jste navštěvovali, a období, kdy jste studovali. Vzdělání se samozřejmě neomezuje pouze na střední a vysoké školy. Pokud jste získali nějaké certifikáty nebo odborná oprávnění v oblasti elektriky, určitě je zde uveďte. Tato část také může zahrnovat jakékoliv další vzdělání typu odborného školení, které jste absolvovali.

Uveďte tedy název vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání, včetně názvu školy, města, země a období studia. Popište kurzy, předměty, které jste studovali, a získané dovednosti, které jsou relevantní pro váš profesní profil.

Příklad:

Bakalářský titul z programu Mechatronika,
Technická univerzita v Liberci
2012 - 2016
 • Odborné znalosti v oboru Elektrotechnika, Strojírenství, technologie a materiály
 • Ucelené a vzájemně provázané vědomosti v základních technických disciplínách, zejména v mechanice, elektronice, automatickém řízení a informatice
 • Praktické cvičení v elektrotechnických laboratořích, s důrazem na praktické aplikace teoretických znalostí
 • Bakalářská práce na téma "Využití měřicí techniky, procesorové techniky a softwarových nástrojů v Mechatronice"
 • Účast na odborných seminářích a workshopech zaměřených na elektrotechniku a její aplikace (a další odborné semináře)
Střední škola elektrotechniky a strojírenství, obor Mechanik elektrotechnik, Praha
2008 - 2012
 • Systematická příprava pro navazující vysokoškolské studium
 • Praxe ve školních dílnách a laboratořích
 • Získání odborné způsobilosti k práci na el. zařízeních dle zákona 250/2021 Sb.
 • Účast na školních soutěžích v elektrotechnice a elektronice

Dovednosti

I když máte pocit, že vaše dovednosti vyplývají z jiných sekcí životopisu, uveďte je přehledně v samostatném oddílu. Zaměstnavatelé hledají uchazeče se specifickými dovednostmi a vy jim můžete usnadnit práci. Uveďte přehledně své odborné dovednosti i další dovednosti, které mohou být relevantní pro vaši práci - ideálně vždy upravte na míru konkrétní pozici, o kterou se ucházíte. Nebuďte zbytečně skromní, ale rozhodně se držte pravdy.

Příklad:

 • Opravy elektrického vedení, trafostanic, elektrických rozvaděčů
 • Interpretace elektrotechnických plánů a schémat
 • Řízení napájecích systémů
 • Opravy nadzemního elektrického vedení
 • Důkladná znalost všech bezpečnostních předpisů pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
 • Výborné komunikační dovednosti, schopnost týmové spolupráce


Elektrikář životopis

Elektrotechnik životopis - praktické tipy pro úspěch

Uveďte reference

Vaše šance na úspěch ve výběrovém řízení může zvýšit, když ve svém CV uvedete reference, tedy kontakty na lidi, kteří vás mohou doporučit a potvrdit vaše pracovní schopnosti. Může se jednat o bývalé zaměstnavatele nebo klienty. Samozřejmě si nejprve vyžádejte jejich souhlas a pokud jsou reference staršího data, vždy před odesláním životopisu si ověřte, že jsou stále aktuální.

Připojte motivační dopis

K životopisu můžete doplnit také motivační dopis. Ten vám dá více prostoru rozepsat se o tom, proč jste právě vy vhodným adeptem na konkrétní pracovní pozici. Motivační dopis by měl být stručný, výstižný, přehledný a samozřejmě bez chyb. Můžete v něm ukázat svůj zájem pracovat zrovna v konkrétní společnosti a zdůraznit ty své dovednosti, zkušenosti a kvalifikace, které nejlépe odpovídají požadavkům pozice.

Nezapomeňte na korekturu

I když si myslíte, že to není u elektrikáře tak důležité, pravopisné nebo jiné chyby mohou naprosto zkazit dojem z vašeho životopisu. Proveďte proto před jeho odesláním vždy důkladnou korekturu. Pokud si nejste jistí, požádejte o pomoc někoho, kdo ovládá český jazyk lépe. I elektrotechnik by se měl být schopen písemně vyjadřovat, a tak nedovolte, aby vás životopis usvědčoval z opaku.

Přizpůsobte životopis na míru konkrétní pozici

Každá pozice může mít různé požadavky na dovednosti, zkušenosti nebo třeba vzdělání. V oboru elektrotechniky to platí dvojnásob. Proto vždy svůj životopis přizpůsobte na míru konkrétní pozici, o kterou se ucházíte. Vyberte a zdůrazněte to, co ve vašem životpoisu nejlépe odpovídá požadavkům zaměstnavatele.

Pochlubte se certifikaci

Různé certifikace a osvědčení jsou pro elektrikáře důležité, protože mohou potvrdit vaši konkrétní odbornost. Může se jednat třeba o certifikáty typu zkoušek u Technické inspekce - odborná způsobilost Revizní technik nebo jiné přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Zdůrazněte své zkušenosti s různými typy zařízení

Elektrikáři se často specializují na různé typy elektrických zařízení, jako například elektrické panely, osvětlení, rozvody či elektroinstalace v různých prostorách (domácnostech, průmyslových prostorech, komerčních budovách). Uveďte ve svém CV své různorodé zkušenosti a zdůrazněte, s jakými různými typy zařízení jste pracovali.

Uveďte své "soft skills"

I komunikační a další mezilidské dovednosti, jako je třeba práce v týmu, mohou být pro práci elektrikáře relevantní. Často nebudete pracovat sami a některé pozice vyžadují i větší míru komunikace s dalšími lidmi, jako jsou klienti nebo další odborníci. Uveďte své "měkké dovednosti", pokud máte dojem, že by mohly být pro danou pozici, o kterou se ucházíte, relevantní.

Uveďte své dobrovolnické aktivity

Potřebujete svůj životopis trochu oživit, třeba proto, že sekce Pracovních zkušeností není tak bohatá, jak byste si přáli? Buďte kreativní. Pokud jste se angažovali v dobrovolnických aktivitách nebo veřejných službách souvisejících s elektrikářskou oblastí, je dobrý tip je zahrnout do svého CV. Například, pokud jste se účastnili dobrovolnických projektů týkajících se instalace elektřiny v komunitních zařízeních, nebo jste se podíleli na opravách elektrických systémů v charitativních organizacích, může to ukázat váš zájem a angažovanost v oboru elektrikářství.Elektrikář životopis

Shrnutí a závěr

Napsat si dobrý životopis je významným krokem v hledání práce a platí to i pro elektrikáře. Správně sestavený životopis výrazně zvýší vaše šance na získání práce. V tomto článku jsme si postupně probrali, jak má vypadat správně strukturovaný životopis, co v něm nesmí chybět a jak ho připravit co nejlépe pro konkrétní pozici, o kterou se chcete ucházet. Pojďme si shrnout to nejdůležitější.

Životopis uveďte dobře navrženým záhlavím s osobními údaji (jméno, pozice, kontaktní údaje). Následuje profil, ve kterém stručně shrnete své dovednosti, zkušenosti a další kvalifikaci pro práci elektrikáře.

Pracovní zkušenosti jsou dost možná nejdůležitější částí životopisu. Uveďte zde vaše předchozí zaměstnavatele, názvy a popisy pracovních pozic, případně projekty a dosažené úspěchy. Dále je důležité uvést vaše odborné vzdělání, školy, které jste absolvovali, ale také všechny případné relevantní další certifikace, které jste získali.

Dovednosti jsou také velmi důležitým prvkem životopisu elektrikáře. Uveďte zde své technické dovednosti, jako jsou práce s elektroinstalacemi, opravy elektrických zařízení, čtení elektrických plánů a další. Nezapomeňte ale ani na své soft skills, jako jsou komunikační schopnosti, řešení problémů nebo organizační dovednosti.

V článku jsme si uvedli také řadu tipů, které mohou zvýšit úspěšnost vašeho CV. Uveďte reference, které mohou potvrdit vaše schopnosti a zkušenosti. Připojte motivační dopis, který poskytne dodatečné informace o vašem zájmu o danou pozici a proč jste vhodným kandidátem. V neposlední řadě je důležité zkontrolovat životopis, abyste se ujistili, že v něm nejsou žádné překlepy nebo pravopisné chyby, které by zbytečně snížili dobrý dojem.

Nezapomeňte také na to, abyste přizpůsobili své CV na míru konkrétní pozici, o kterou máte zájem. Můžete to udělat tak, že zdůrazníte ty dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro danou práci a zaměstnavatele, kterého chcete oslovit. Takový postup může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch.

V neposlední řadě nezapomeňte, že životopis je pouze jedním, i když zcela klíčovým, z nástrojů při hledání práce. Rozhodujícím momentem bývá osobní schůzka s potenciálním zaměstnavatelem. Pokud vám váš kvalitně sestavený životopis zajistil postup do dalšího kola výběrového řízení, připravte se dobře na pohovor, který vás čeká. Důkladně si zjistěte informace o zaměstnavateli, očekáváních pro danou pracovní pozici a přemýšlejte dopředu, na co by se vás mohli při pohovoru ptát.

Hledání práce může být zdlouhavé a náročné, obzvláště pokud chcete stoupat v kariérním žebříčku a ucházíte se o pracovní pozice, na které se hlásí mnoho lidí. Nenechte se snadno odradit počátečním neúspěchem. Z každého neúspěšného výběrového řízení se můžete poučit, brát dílčí neúspěch jako důležitou zkušenosti a odrazový můstek pro lepší přípravu do budoucna. Když vytrváte, nakonec svou vysněnou práci v oblasti elektrotechniky získáte. Doufáme, že vám v tom pomůže i náš článek s radami, jak napsat špičkový životopis elektrikáře.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis