Životopis finančního analytika - jak na to

Finanční analytik je velmi odborné a zodpovědné povolání. Sbírá, analyzuje a provádí profesionální interpretaci širokého spektra finančních údajů. Výsledkem jeho analýzy je zhodnocení finanční situace analyzovaného subjektu (společnosti nebo i jednotlivce). A z toho vyplývající doporučení - v závislosti na účelu finanční analýzy. Může se jednat například o doporučení pro investiční rozhodování.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Jako finanční analytik můžete působit ve velmi různých oborech. Finanční stránku má každé podnikání. Součástí vaší práce budou finanční modely a prognózy, zhodnocování finančních příležitostí a rizik a mnoho dalšího. Je jasné, že finanční analytik musí mít skvělé analytické a matematické dovednosti, orientovat se v ekonomice a dokonale se vyznat na finančních trzích.

Kariéra finančního analytika se může vydat různými cestami. Působí jako nezávislý analytik nebo získává zaměstnání ve velmi různorodých firmách. Pokud chcete po kariérním žebříčku stoupat k lepším a lepším zakázkám nebo zajímavějším a lépe placeným pracovním pozicím, budete muset absolvovat mnoho výběrových řízení. Jedním z prvních a nejdůležitějších kroků je příprava dokonalého profesního životopisu. Tento článek vám nabízí cenné rady, jak na to.


zivotopis financni analytik

Finanční analytik životopis - struktura

Stejně jako profesionální analýzy, také profesní resumé má určité ustálené náležitosti, které je potřeba dodržet. Slouží tomu, aby se v pracovním resumé ten, komu se dostane do rukou, snadno orientoval a našel rychle všechny informace, které potřebuje. Pokud vaše CV nemá obvyklou strukturu, může se vám stát, že bude odloženo ještě dřív, než si z něj někdo vůbec vyčte nějaké informace.

V tomto článku si představíme ustálenou strukturu životopisu, rozebereme podrobněji jednotlivé sekce a uvedeme si, co do nich patří obecně a jaká specifika se mohou týkat životopisu finančního analytika. Přečtete si v něm také příklady toho, jak může obsah jednotlivých sekcí vypadat v konkrétních příkladech.

Hlavní sekce životopisu tedy jsou následující: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti. Jak jsme avizovali, probereme si je jednu po druhé.

Záhlaví

Záhlaví je tou částí životopisu, která čtenářovi padne do oka jako první. Jedná se o atraktivně navrženou horní sekci, jejímž účelem je jednak poskytnout zcela základní informace a jednak upoutat pozornost. Mělo by tedy být graficky zpracováno tak, aby splnilo tento účel upoutání. Ale současně musí působit seriózně a profesionálně. To platí u finančního analytika dvojnásob. Křiklavé barvy nebo výrazné dekorativní prvky do vašeho životopisu nepatří.

Co se týče obsahu, do záhlaví patří vaše jméno, pozice a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo). Můžete sem připojit také odkaz na váš profil na LinkedInu, případně vložit svou fotografii, pokud se rozhodnete ji ve svém životopise použít. Není to povinné.

📌 Super tip

Pokud váháte, jak záhlaví svého CV navrhnout, vezměte si na pomoc online dostupné profesionální šablony . Ty vám pomohou snadno vytvořit nejen skvělé záhlaví, ale také sestavit celý profesionální životopis, s jakým zaručeně uděláte skvělý dojem.


Profil

Jako finanční analytik musíte být často schopni své závěry klientovi stručně a výstižně shrnout. Tak, aby je pochopil i člověk, který nemá znalosti a zkušenosti vašeho rozsahu. Tuto dovednost využijete i při sestavování profilové sekce svého CV. Ta je totiž právě takovým stručným a výstižným shrnutí vašeho profesního resumé. A mnohdy ho budou číst lidé mimo váš obor. Třeba HR specialisté nebo přímo potenciální zaměstnavatel či klient, který si někoho najímá právě z toho důvodu, že sám finančním analytikem není.

Váš profil by proto měl být srozumitelný i laikům. Zdůrazněte v něm své nejsilnější stránky. Můžete podtrhnout délku svých zkušeností, zmínit svůj unikátní přístup k práci nebo třeba uvést, o jakou novou příležitost se právě ucházíte. Ideálně samozřejmě tak, aby to odpovídalo práci, na kterou se zrovna hlásíte.

💡 Bonusový tip

Nebuďte ve svém profilu zbytečně skromní, držte se ale pravdy a snažte se být autentičtí. Dodržte také očekávanou délku - jeden odstavec o přibližně 3 až 5 větách.


Příklad:

Zkušený finanční analytik s citem k detailu i širšímu kontextu. V oboru působím již 10 let a prováděl jsem komplexní finanční analýzy v široké škále oborů, u nadnárodních společností i jednotlivců. Vždy kladu důraz na znalost prostředí, dobrou komunikaci a pochopení závěrů a doporučení. V mnoha případech jsem spolupracovat i na následné úspěšné implementaci doporučení finančních investic. Analýzy a jednání jsem schopen vést i v anglickém jazyce.

Pracovní zkušenosti

Praxe je samozřejmě u finančního analytika velmi důležitá. Jak se bude vaše kariéra rozvíjet, budete se moci prokázat stále větším a širším portfoliem předchozích zaměstnání a zakázek, a ucházet se tak o stále lukrativnější práci.

Pokud ale v oboru teprve začínáte, může být sekce pracovních zkušeností vašeho CV trochu chudá. Nezoufejte, i ten nejúspěšnější finanční analytik někdy začínal. Uveďte ve svém životopise v takovém případě jakoukoli pracovní praxi, která může být nějakým způsobem relevantní pro vaši práci a konkrétní příležitost, o kterou se právě ucházíte.


zivotopis financni analytik

Může se jednat i o praxi při studiu, různé brigády nebo třeba i o výpomoc v rodinném podniku. Ať už vaše dosavadní pracovní zkušenosti vypadají jakkoli, je důležité uvést je v životopise přehledně. Pište je v obráceném chronologickém pořadí, tedy od těch nejnovějších po nejstarší.

Vždy uveďte základní údaje, jako je zaměstnavatel či klient, doba vašeho působení a základní popis činnosti. Ale nezůstávejte u toho. Aby bylo vaše CV skutečně efektivní, doplňte ke každé pracovní zkušenosti své hlavní úspěchy, zdůrazněte nejrelevantnější aspekty a nestyďte se pochlubit i konkrétními čísly. Třeba jakých úspor vaše finanční analýza pomohla klientovi dosáhnout.

Příklad:

Senior finanční analytik s AJ, ABC, s.r.o., člen ABC Group, Praha
Leden 2020 - březen 2023
 • Komplexní analýzy financí a prognózy pro českou pobočku, s přesahem do finančních plánů celé skupiny
 • Intenzivní spolupráce s vedoucími finančními analytiky poboček v 10 zemích (komunikace v angličtině)
 • Průběžné sledování a hodnocení efektivnosti a návratnosti investic a finančního vývoje
 • Pravidelná účast na výročním zasedání top managementu ABC Group (se shrnující zprávou z finančních analýz ABC, s.r.o, prezentovanou v anglickém jazyce)
Junior finanční analytik s AJ, ABC, s.r.o., člen ABC Group, Praha
Leden 2018 - prosinec 2019
 • Sledování finančního rozpočtu, analýzy ziskovosti, pravidelné analýzy konkurence
 • Komunikace se zahraničním vedením, dodávání vybraných analýz v anglickém jazyce
 • Práce s pokročilými nástroji - statistický a finanční software (mimo jiné: Python, Bloomberg Terminal, Thomson Reuters Eikon)
 • Po dvou letech (v nichž jsem závěrem absolvoval tříměsíční stáž na centrále skupiny v Londýně) povýšen do funkce Senior finanční analytik


zivotopis financni analytik

Vzdělání

Jako finanční analytik se bez příslušného vzdělání nejspíš neobejdete. A kde jste ke své praxi získali teoretické znalosti, bude samozřejmě zajímat i vašeho nového potenciálního zaměstnavatele či klienta. Své vzdělání uvádějte opět v obráceném chronologickém pořadí a zdůrazněte nejrelevantnější aspekty.

Do této sekce patří kromě absolvované vysoké školy také veškeré další vzdělávání, které souvisí s vaším oborem a konkrétní příležitostí, o kterou se právě ucházíte. Uveďte zde konference, workshopy či semináře, kterých jste se zúčastnili, certifikáty, které jste získali, potvrzenou znalost cizího jazyka a tak podobně.

Příklad:

Titul Ing. ze studijního programu Ekonomika a management, Vysoká škola finanční a správní, Praha
2019 - 2020
 • Rozvoj odborných znalostí a dovedností v oblasti managementu různých typů organizačních jednotek
 • Důraz na osvojení trendových poznatků v oborech jako ekonomie, management, marketing, obchod, controlling apod. a schopnost aplikovat teoretická východiska do praxe
 • Diplomová práce na téma "Finanční analýza v neziskovém sektoru - příležitosti a rizika" (obhájena s výborným hodnocením)
Titul Bc. z programu Ekonomika a management, Vysoká škola finanční a správní, Praha
2017 - 2019
 • Osvojení teoretických východisek a příprava na praktickou aplikaci ve studijních předmětech zaměřených na aktivity jednotlivých podnikových útvarů
 • Důraz studia kladen na exaktní myšlení, založené na ověřených kvalitativních a kvantitativních datech, schopnost pracovat s informacemi a pokročilými informačními a prezentačními systémy
 • Bakalářská práce na téma "Proměna tržních podmínek v neziskovém sektoru vlivem covidové pandemie" (obhájena s výborným hodnocením)
Další vzdělání
 • Aktivní účast na konferenci Finanční analýza v neziskovém sektoru 2020
 • Certifikovaný kurz Pokročilé operace v SW IDEA – JConsult
 • Seminář (se závěrečnou zkouškou) English for Financial Analysts


zivotopis financni analytik

Dovednosti

Finanční analytik ke své práci potřebuje širokou škálu dovedností. Některé z nich se odvíjejí od konkrétního pracovního zařazení. Patří mezi ně jak odborné, technické dovednosti, tak také takové dovednosti, které mu umožňují spolupracovat s dalšími lidmi - v míře, v jaké to konkrétní pozice vyžaduje.

Tato sekce životopisu slouží tomu, aby se jeho čtenář jednoduše dozvěděl, zda jste právě takovým specialistou, jakého zrovna potřebuje. Seznamte se proto co nejdetailněji s konkrétní příležitostí, o kterou se zajímáte, a porovnejte své dovednosti s těmi, které předpokládáte, že při ní budou potřeba. A vyberte z těch svých takové, které tomu nejlépe odpovídají.

Nezapomeňte uvést také dovednosti, které jsou specifické konkrétní pozici a nemusí je mít každý z uchazečů. Například, pokud se ucházíte o pozici finančního analytika ve firmě zabývající se vývojem softwaru, a máte základy programování, můžete to uvést jako další bonusovou znalost ve svém životopise.

Podobně uveďte jazykové dovednosti tam, kde by mohly být relevantní. Nebo se zmiňte, že máte řidičský průkaz, pokud se dá čekat, že budete v rámci své pracovní náplně muset hodně cestovat.

Příklad:

 • Komplexní fin. analýzy v českém i anglickém jazyce
 • Znalost široké škály finančních nástrojů (vč. akcí, opcí, dluhopisů a komoditních kontraktů)
 • Pokročilé užívání programu fin. analýzy FinAnalysis
 • Vysoké prezentační schopnosti, včetně uzpůsobení publiku podle zařazení
 • Spolehlivost, cit k detailům, důsledné dodržování termínů
 • Schopnost spolupráce napříč podnikovými odbory (získávání podkladů, upřesňování parametrů apod.)
 • Pokročilá znalost finančních trhů, včetně sledování aktuálních trendů
 • Anglický jazyk - pokročilá znalost, úroveň C1
 • Německý jazyk - komunikační znalost, úroveň B2
 • Řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič

zivotopis financni analytik

Závěrečné tipy a rady

Činnost finančního analytika obnáší víc než jen finanční analýzy. I když je to samozřejmě klíčovou profesní náplní. Ať už se ucházíte o jakoukoli pracovní příležitost, čeká na vás jistě nemalá konkurence. Zejména v případě opravdu atraktivních pozic. V tomto článku jsme si probrali, jak má vypadat profesionální životopis, co v něm nesmí chybět a jakou dodržovat základní strukturu.

Ale kvalitní životopis, ve kterém nechybí to nejdůležitější, jistě bude mít většina adeptů na vaše vysněné místo. Závěrem vám tedy přinášíme několik užitečných typů, jak dodat svému životopisu něco navíc. A také upozornění na časté chyby a jak se jich vyvarovat.

Nepodceňte korekturu

Možná si myslíte, že písemný projev není u finančního analytika zásadní. Ale to není tak docela pravda. I vaše finanční analýzy by měly být prosté chyb a to samé platí u vašeho životopisu. Před jeho odesláním si vždy důkladně zkontrolujte, jestli jsou všechny údaje aktuální, nic v něm nechybí a v neposlední řadě se zaměřte na pravopisné chyby.

Hrubky v životopise velmi snižují celkový dojem a obzvláště v silné konkurenci může být pouhé špatné použití shody přísudku s podmětem tím, co nakonec rozhodne ve váš neprospěch. Pokud si nejste svými jazykovými dovednosti naprosto jistí, požádejte o kontrolu svého životopisu někoho jiného, kdo češtinu ovládá lépe.

🎁 Bonusový tip

Nebo můžete své CV nechat zkontrolovat profesionálním korektorem. Tak budete mít naprostou jistotu, že je celý dokument bez jediné chybičky.


Uzpůsobte CV konkrétní příležitosti

Mnoho lidí rozesílá jeden a tentýž životopis na velké množství pozic. Můžete snadno získat výhodu, když si dáte tu práci a uzpůsobíte ten svůj konkrétní pracovní pozici nebo zakázce, o kterou se ucházíte. Každý rád vidí skutečný zájem. Čas, který vložíte do uzpůsobení svého CV konkrétní příležitosti, se vám vyplatí.

Můžete zakomponovat do svého profilu, proč hledáte právě takovou novou zkušenost. V pracovních zkušenostech můžete podtrhnout ty nejrelevantnější aspekty. Ve svém vzdělání zmínit navíc kurzy, které souvisí s oborem podnikání zaměstnavatele. A tak podobně. Z vašeho CV by mělo být jasné, že jste ten správný člověk na danou práci, a také, že víte, co se od vás očekává, a přesně to právě chcete dělat.

Připojte motivační dopis

Někdy je motivační dopis povinnou součástí výběrového řízení. Jindy ne. A právě v těchto případech můžete díky němu získat výhodu oproti svým konkurentům. Motivační dopis vám dává více prostoru, abyste popsali, proč jste si zvolili dráhu finančního analytika, jaký je váš přístup práci nebo co můžete přinést konkrétnímu zaměstnavateli.

Motivační dopis by vždy měl být napsaný na míru konkrétnímu potenciálnímu zaměstnavateli, klientovi či společnosti. Seznamte se nejen s vypsanou pozicí, ale i s celou firmou, pro kterou byste měli pracovat. Když ten, kdo o náboru rozhoduje, uvidí, že máte skutečný zájem, hned vám to získá významné plusové body.

⚠️ Nezapomeňte

Pro motivační dopis samozřejmě platí stejná pravidla jako pro životopis. Buďte výstižní a struční a nezapomeňte provést závěrečnou korekturu. Možná právě tato příloha vašeho CV bude tím posledním detailem, který převáží jazýček vah ve váš prospěch, a vy získáte svou práci snů!


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá