Životopis hostesky - jak na to

Hosteska je velmi rozmanitá práce. Nejedná se zdaleka jen o brigády při studiu při prezentování zboží a služeb na prezentačních akcích. Zkušená a schopná hosteska se může uplatnit třeba také v luxusních restauracích, na významných konferencích nebo jiných důležitých akcích. A může to být i trvalé zaměstnání.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Hosteska může získat zaměstnání u eventových agentur, v pohostinství nebo třeba v obchodních centrech či zábavním průmyslu. Nebo samozřejmě spolupracovat s různými klienty projektově, na živnostenský list nebo třeba formou dohod o provedení práce. Mnoho studentek (ale i studentů, protože práce hostesky samozřejmě není jen pro ženy) si přivydělává prací hostesky při studiu.

Ale ať už hledáte jen brigádu jako hosteska nebo máte zájem o trvalejší pracovní uplatnění, budete při získávání nové pracovní příležitosti potřebovat kvalitní životopis. Takový, který ukáže potenciálnímu zaměstnavateli, agentuře nebo přímo klientovi, že jste tou správnou osobou pro vypsanou pozici.

Práce hostesky totiž obnáší mnohem více než se jen usmívat a "vypadat hezky". Hosteska je důležitá pro dotváření celkového dojmu z prezentace klienta, jeho zboží a služeb. Podle konkrétní práce, kterou právě vykonává, musí být schopná podávat informace, komunikovat s různými typy lidí (mnohdy i v cizím jazyce), rychle si osvojit velké množství podkladů a mnoho dalšího. Značné nároky jsou pak kladené na její osobnost. Protože dobrá hosteska musí dokázat být příjemná a profesionální za všech okolností.


Hostitel životopis

Hosteska - struktura životopisu

Profesní resumé je dokument s ustálenou strukturou. V tomto článku si projdeme jednotlivé hlavní sekce životopisu, vysvětlíme si jejich význam a co do nich patří, a probereme specifika obsahu pro případ životopisu hostesky. Podíváme se společně také na příklady, jak mohou důležité sekce v CV hostesky vypadat konkrétně.

Hlavním důvodem, proč má mít každé CV tuto stanovenou strukturu, je ten, aby v něm náborář (klient, zaměstnavatel nebo prostě ten, kdo životopis čte) snadno našel všechny potřebné informace. Současně, samotná skutečnost, že tyto formální náležitosti znáte (a dokážete správně použít) už ukazuje na míru vaší profesionality.

Hlavní sekce životopisu tedy jsou následující: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání, Dovednosti.

Záhlaví

Záhlaví je vizuálně nejnápadnější částí životopisu. Je důležité dobře ho graficky zpracovat, aby CV upoutalo pozornost, ale současně stále působilo seriózně a profesionálně.

Co se týče obsahu, patří sem vaše jméno, pozice a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo). Můžete sem přidat také odkaz na váš profil na profesní sociální síti LinkedIn, což je vhodné, pokud v něm prezentuje detailněji své zkušenosti s prací hostesky. Fotografie z akcí, detailnější popis činnosti a tak podobně.

🎁 Super tip: Vytvořte si dokonalé CV s profesionálními šablonami. Navrhnout atraktivní a současně seriózně působící záhlaví životopisu nemusí být pro každého snadné. Nejen to, ale celé CV si můžete snadno vytvořit, když použijete online dostupné profesionální šablony .

Profil

Tuto další část životopisu si náborář pravděpodobně přečte jako první, tak si na ní dejte záležet. Jedná se o výstižné shrnutí toho, kým jste jako hosteska. Potenciálnímu zaměstnavateli či klientovi (nebo agentuře či komukoliv, kdo bude rozhodovat o vašem přijetí) by měl váš profil napovědět, že byste mohli být tím, koho hledá. A motivovat ho, aby si o vašich zkušenostech a dovednostech přečetl více. Tedy aby váš životopis hned neodložil.

V profilu můžete uvést rozsah svých zkušeností, zdůraznit své nejsilnější stránky nebo třeba napsat, proč máte zájem právě o tuto konkrétní práci. Protože profil, stejně jako koneckonců celý životopis, je obvykle velmi vhodné vždy upravit na míru konkrétní příležitosti, o kterou se právě ucházíte.

Příklad:
Příjemná, profesionální hosteska s více než pěti lety zkušeností z významných konferencí, prodejních akcí renomovaných značek a s péčí o VIP návštěvníky sportovních zápasů. Mám výbornou angličtinu a domluvím se i německy. Zachovávám si profesionalitu a úsměv na tváři po celou dobu náročných, dlouhých akcí. Ráda bych uplatnila a dále rozvinula své zkušenosti na akci, kde je vyžadována komunikace nejen v českém, ale také anglickém jazyce.

Pracovní zkušenosti

Tato sekce životopisu hostesky se přirozeně bude velmi lišit v závislosti na tom, zda jste studentka, která si hostesingem přivydělává při studiu, nebo pracujete v trvalejším pracovním poměru jako hosteska profesionální. Každopádně ale vaše zkušenosti z praxe budou pro potenciálního zaměstnavatele nebo klienta velmi důležité.

Své pracovní zkušenosti uvádějte v životopise v obráceném chronologickém pořadí, tedy od těch nejnovějších. A neomezujte se pouze na základní informace, jako jsou zaměstnavatel/klient, stručný popis práce a doba a místo jejího výkonu. Prezentujte své zkušenosti tak, aby ukázaly vaše silné stránky. Můžete v nich zmínit i své největší úspěchy. U těch rozhodně neuškodí uvést také konkrétní čísla, pokud jsou reprezentativní. Například kolik hostů konference jste na nějaké významné akci zaregistrovali a podali jim informace nebo v kolika různých jazycích jste ve VIP salonku komunikovali s hosty důležitého sportovního zápasu.

Příklad:

Hosteska, Top Star Agency, Praha

Leden 2020 - Únor 2023

 • Profesionální hosteska v eventové a produkční agentuře
 • Účast na široké paletě eventů - od mezinárodních konferencí, přes veletrhy, až po soukromé večírky
 • Vedení týmu až 10 hostesek, zaučování nových pracovníků
 • Komunikace v anglickém a německém jazyce
 • Ocenění Nejlepší hosteska na veletrhu Kniha 2022 s mezinárodní účastí více než 500 prezentujících
Hosteska, brigády při studiu pro různé klienty, Česká republika (Praha, Brno a další města)
 • Účast na akcích pro klienty z rozmanitých oborů (gastro, automobilový průmysl, vzdělávací sektor, sport a volný čas a mnoho dalšího)
 • Celkem (mimo jiné) více než 10 konferencí (z toho 3 mezinárodní), 6 veletrhů, pravidelně VIP salonek Sparta Praha
 • Mezi mé povinnosti patřilo mimo jiné: Registrace a navigace hostů, podávání základních informací, péče o VIP návštěvníky, prezentace vystaveného zboží, příprava a pomoc při úklidu prezentačních stánků
 • Komunikace také v anglickém a německém jazyce


Hostitel životopis

Vzdělání

Význam vzdělání v životopise hostesky se bude velmi lišit v závislosti na konkrétní příležitosti, o kterou se ucházíte. Možná si myslíte, že vzdělání není pro hostesku tak důležité, ale to nemusí zdaleka vždy být pravda. V první řadě se od hostesky očekává schopnost kultivovaného projevu a celkového vystupování, takže mnozí klienti a zaměstnavatelé upřednostní vzdělanější adeptku. A některé pozice mohou být oborově specifické a vzdělání v příslušné oblasti může být také velkým plusem. Nebo dokonce podmínkou.

Pokud působíte jako hosteska při studiu, uveďte i to. A nezapomeňte přidat veškeré prokazatelné vzdělání, které může být pro vaši práci relevantní. Třeba kurzy, semináře, workshopy nebo třeba jazykové certifikáty. Pokud je vaše nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské, uveďte i to.

Podobně jako tomu bylo v sekci pracovních zkušeností, i své vzdělání uvádějte v obráceném chronologickém pořadí. A nezapomeňte kromě základních údajů (dosažené vzdělání, vzdělávací instituce, doba, základní popis) uvést také relevantní specifika a své případné největší úspěchy.

Příklad:

Bc. studium v oboru Humanitní vzdělávání, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha

2022 - dosud

 • Studium zaměřené na základy humanitní vzdělanosti, mimo jiné v následujících oblastech: filozofie, ekonomie, sociologie, jazyky
 • Účast v certifikovaném programu Psychologie zdraví
 • Praktické semináře mimo jiné: Proseminář k interpretaci textu, Cizojazyčná rozprava nad akademickým tématem

Střední vzdělání s maturitou, Gymnázium Arabská, Praha

2019 - 2022

 • Učební plán: Humanitní vědy
 • Maturita z předmětů: Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Základy společenský věd (všechny předměty za 1)

Dovednosti

Dovednosti potřebné pro práci hostesky si můžeme rozdělit do tří skupiny. Zaprvé se jedná o osobnostní vlastnosti a tzv. "soft skills", tedy schopnost účinně interagovat s druhými lidmi. Ty jsou pro hostesku velmi důležité, ať už působí kdekoli. Zadruhé si můžeme zmínit obecnější dovednosti, které uplatní na mnoha pozicích, jako především jazykové dovednosti nebo řidičské oprávnění.

A v neposlední řadě může hosteska při různých příležitostech využít velmi rozmanité další dovednosti. Například pokud se ucházíte o zakázku na velké gastronomické akci, pro klienta, který se zabývá distribucí kávy, může pro vás být velkým plusem, že máte dovednost baristy, tedy že dokážete špičkově připravovat kávu. Na konferenci zaměřené na výpočetní techniku zase můžete získat plusové body za nadstandardní dovednosti práce s počítačem. Na veletrhu motocyklů oslovíte potenciálního klienta tím, že sami řídíte motorku. A tak podobně.

Své dovednosti zde uveďte přehledně a stručně. Tato sekce slouží náborářům k tomu, aby se rychle zorientovali a zjistili, zda máte to, co je potřeba. Takže nebuďte zbytečně skromní. Současně se ale vždy striktně držte pravdy. Lhaní v životopise by bylo dozajista odhaleno a mohlo by trvale poškodit celou vaši kariéru.

Příklad:
 • Anglický jazyk - úroveň C2
 • Německý jazyk - úroveň B1
 • Řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)
 • Komunikativnost, schopnost týmové práce
 • Spolehlivost, dochvilnost
 • Vynikající prezentační dovednosti (včetně sebeprezentace)
 • Schopnost pracovat pod tlakem

zivotopis hosteska

Závěrečné rady a tipy

Zájemců o práci hostesky je mnoho. Jedná se, především mezi studentkami, o velmi populární typ brigády. I práce pro hostesky je hodně, ale nabídka se značně liší, co se týče zajímavosti, prestiže a platového ohodnocení. Pokud chcete jako hosteska získávat ty nejatraktivnější zakázky, sbírat užitečné zkušenosti a mít nejlepší možný příjem, váš životopis vám musí pomoci vyniknout mezi ostatními adepty. Níže vám přinášíme pár tipů, jak si ho připravit tak, abyste se posunuli blíže k úspěchu.

Připojte reference

Jako hosteska jste pravděpodobně spolupracovali s velkým množstvím lidí. Je užitečné vyžádat si u těch nejprestižnějších akcí souhlas s referencemi, tedy tím, že vám vaši předchozí zaměstnavatelé či klienti poskytnou doporučení. Tento seznam (jména, pozice, o jakou spolupráci se jednalo a kontaktní údaje) můžete uvést přímo v životopise, poslat ho s ním přílohou nebo jen v CV uvést, že reference jsou k dispozici na vyžádání.

Vždy si zkontrolujte, že jsou vaše reference stále aktuální. A samozřejmě se také ujistěte, že vám jednotlivé kontaktní osoby skutečně poskytnou takové doporučení, jaké potřebujete. Je dobré také na prvním místě svého seznamu uvést takové reference, které jsou nejrelevantnější pro konkrétní příležitost, o kterou se právě ucházíte.

Proveďte důkladnou kontrolu

Svůj životopis budete aktualizovat pro každou příležitost, proto se vždy před odesláním ujistěte, že v něm nemáte chyby. Že jsou všechny údaje aktuální, nic důležitého nechybí a v neposlední řadě je váš životopis také prostý pravopisných chyb. Hrubky v životopise kazí celkový dojem, a snižují tak šanci na úspěch ve výběrovém řízení. A zbytečně. Protože vždycky můžete, pokud jste s pravopisem trochu "na štíru", požádat o kontrolu někoho, kdo má český jazyk zvládnutý lépe.

Zvážit můžete také nechat si své CV zkontrolovat profesionálním korektorem. Není to příliš drahé a budete mít v takovém případě skutečnou jistotu, že je váš životopis zcela bez chybičky.

Přiložte svou fotografii

Vaše fotografie není vždy povinnou součástí životopisu, ale vzhledem k tomu, že vzhled a osobnost hostesky jsou velmi důležité, v tomto případě je vhodné ji přiložit. Velmi často je to i povinnou součástí výběrového řízení, mnohdy potenciální zaměstnavatel či klient dokonce vyžaduje hned několik fotografií - a to nejen portrétních, ale také celé postavy.

Rozhodně doporučujeme pro tento účel vyžívat profesionální fotografie. Takové, které vás ukážou v tom nejlepším světle. Pro tu hlavní, v záhlaví vašeho životopisu, zvolte portrétní. Mělo by z ní vyzařovat, že jste profesionální a sympatičtí. Profesionální fotograf dokáže toto v jediném snímku zachytit rozhodně lépe než kamarádka telefonem.


zivotopis hosteska

Připojte motivační dopis

Zejména pokud se ucházíte o stálejší zaměstnání, dlouhodobou spolupráci s agenturou nebo o zakázku, která vás velmi láká, je dobrým tipem připojit ke svému životopisu také motivační dopis. V něm se můžete více rozepsat o tom, co vás láká na práci hostesky, jak k ní přistupujete, jaké jsou vaše nejsilnější stránky a v neposlední řadě, proč máte zájem právě o tuto konkrétní příležitost.

I pro motivační dopis samozřejmě platí stejná pravidla důkladné kontroly jako pro životopis. A také potřeba napsat ho stručně a výstižně. Motivační dopis, který bude mít podobu dlouhého elaborátu (nebo naopak jen pár vět) a obsahovat hrubky, vám nijak nepomůže. Spíše právě naopak.

Uzpůsobte životopis konkrétní příležitosti

Z článku to již vyplývá, ale pro jistotu ještě zdůrazníme: CV není statický dokument, ale živý text, který je potřeba vždy upravit na míru konkrétní příležitosti. Alespoň tehdy, když vám na úspěchu skutečně záleží. Podle toho, o jakou pozici se zrovna ucházíte, můžete upravit všechny sekce svého životopisu.

V profilu zdůrazníte své nejrelevantnější silné stránky, v pracovních zkušenostech budete klást důraz na takové, které jsou nějakým způsobem blízké aktuálně žádané pozici, v sekci vzdělání doplníte či podtrhnete kurzy, certifikáty a tak podobně, které vám mohou získat plusové body. V profilu navíc můžete rovnou oslovit konkrétního klienta či zaměstnavatele, když napíšete, že hledáte novou příležitost - odpovídající vypsané pozici.


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis