Průvodce psaním životopisu konstruktéra s praktickými příklady a vzory

Při výkonu této profese řídíte konstrukční práce, navrhujete a realizujete nová konstrukční řešení výrobků a nové modely, vzory a typy výrobků ve strojírenské výrobě.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Životopis konstruktér: Vzorový příklad životopisu konstruktéra pro inspiraci

Ing. Štěpán Filip
Vývojový konstruktér v automotive
+420 723 411 954
stepan.filip@gmail.com
České Budějovic
LinkedIn.com/in/stepanfilip

O mně

Jsem kreativní vývojový konstruktér s více než deseti lety zkušeností v předvývoji a vývoji v automobilovém průmyslu. Mám hluboké znalosti 2D a 3D konstrukčních metod v systémech Catia V5, SIEMENS NX a Creo/Pro-Engineer, které uplatňuji při konstrukci a vzniku reálného dílu i celého systému. Nechybí mi chuť něčeho dosáhnout, dále rozvíjet své know-how, kontinuálně na sobě pracovat.

Pracovní zkušenosti

Devire a.s., České Budějovice
Vývojový konstruktér
Leden 2018 až současnost

 • Vývoj celých nových exteriérových systémů pro oblast automotive (přední a zadní nárazníky, obložení prahů a dveří, střešní spoilery, atd.)
 • Práce s inovativními zákazníky včetně prémiových OEM ze světa špičkového vývoje a moderní produkce automobilů
 • Řešení komplexních konstrukčních projektů v rámci konstrukčního týmu

Tech Auto s.r.o., České Budějovice
Vývojový konstruktér
Září 2015 až prosinec 2017

 •  Tvorba 3D modelů, výkresů, kusovníků a nářezových plánů
 •  Návrh designu a technického řešení zařízení
 •  Vytváření dokumentace včetně jejich úprav
 •  Řešení konstrukčních detailů ve spolupráci s ostatními odděleními
 •  Komunikace se zákazníky, podpora výroby

BRANO Automotive Group, České Budějovice
Konstruktér Junior
Září 2013 až srpen 2015

 •  Vypracovávání a zodpovídání za správnost kompletní výkresové dokumentace stanovených výrobků
 •  Spolupráce s ostatními odbornými útvary při vývoji nových výrobků (komunikace se zákazníkem)
 •  Součinnost na vývojových projektech s úsekem projektů
 •  Spolupráce s útvarem zkušebny při provádění interních a externích zkoušek kvality
 •  Zajišťování archivní a změnové služby

Vzdělání

ČVUT Fakulta strojní, Praha
Magisterský studijní program v oboru Stroje a zařízení
2011 až 2013

 •  Termomechanika, mechanika tekutin, mechanika tuhých a poddajných těles, technologie výroby, elektronika
 •  Konstrukce agregátů vozidel

ČVUT Fakulta strojní, Praha
Bakalářský studijní program, obor Strojírenské technologie
2008 až 2011

Střední průmyslová škola Kotterova, České Budějovice
Obor Strojírenská výroba
2004 až 2008

Dovednosti

 •  Výkresová dokumentace
 •  Technologické postupy zpracování kovů
 •  Návrhy výrobních a kontrolních přípravků
 •  Pokročilá znalost MS Office
 •  Zájem o techniku a chuť učit se nové věci
 •  Inovativní, tvůrčí a proaktivní přístup k řešení problémů

Software a systémy

 •  Autocad LT 2D
 •  Catia V5
 •  SIEMENS NX
 •  Creo/Pro-Engineer
 •  SolidWorks

Jazyky

 •  Český jazyk: Rodilý mluvčí, C2
 •  Anglický jazyk: Pokročilá znalost, C1
 •  Německý jazyk: Středně pokročilá znalost, B2

Zájmy a záliby

 •  Nové technologie
 •  Technické památky
 •  Digitální fotografie

Při hledání práce konstruktéra však můžete narazit na velkou konkurenci. Jedním z účinných způsobů, jak si zajistit pozvání na pracovní pohovor je vytvoření atraktivního životopisu konstruktéra , který vás odliší od ostatních kandidátů.

Jak na to? Začněte tím, že si přečtete následujícího podrobného průvodce psaním životopisu konstruktéra , ve kterém naleznete:

 • Ukázkový příklad životopisu konstruktéra, kterým se můžete inspirovat
 • Formální náležitosti životopisu, jako je formát, rozvržení a struktura CV
 • Detailně popsané jednotlivé sekce CV konstruktéra s praktickými příklady
 • Profesionální tipy, jak napsat životopis konstruktéra, který vám zajistí práci
📌 Tip: Hledáte způsob, jak si ulehčit práci s tvorbou životopisu? Už nehledejte! Naše profesionální šablona CV konstruktéraje řešením! Životopis budete mít hotový za pár minut!

Pokud si nejste jisti, jak zajistit, aby byl váš dokument zapamatovatelný, začněte tím, že si prohlédnete vzorový příklad životopisu konstruktéra , který naleznete níže. Další příklady životopisů podle oboru naleznete na našich stránkách.


Životopis konstruktér

💡 Poznámka: Jak můžete vidět ve výše uvedeném příkladu, je důležité přizpůsobit všechny informace v životopise strojírenskému odvětví a popisu práce. Až budete vytvářet svůj vlastní životopis, porovnejte jej s uvedeným příkladem, abyste se ujistili, že je správně zaměřen a že je napsán poutavě. Chcete-li během procesu tvorby životopisu ještě více pomoci, podívejte se na naše profesionální šablony životopisů.

Kolik si může vydělat na pozici konstruktéra? Měsíční plat a hodinové mzda

V České republice dosahuje průměrný měsíční plat na pozici konstruktéra hodnoty 42 212 Kč , což při práci na plný úvazek odpovídá hodinové mzdě ve výši 236 Kč (zdroj: prumerneplaty.cz ).

Existují však oblasti, které bývají obecně lépe placené, jako je automobilový či letecký průmysl. Hodnota konstruktéra na trhu práce také vzroste s každým dalším nástrojem pro 2D a 3D modelaci, jako jsou CAD/CAM softwary apod.

💡 Poznámka: Výše uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Reálná výše platu se bude lišit v závislosti na lokalitě, kvalifikaci, míře zkušeností a dalších proměnných.


Životopis konstruktér

Jak napsat životopis konstruktéra, který zajistí pozvání na pohovor?

Primárním klíčem k úspěchu je vytvoření životopisu na míru přizpůsobeného dané pozici . Ve svém životopise tak budete muset vyzdvihnout pracovní zkušenosti a specifické dovednosti, které odpovídají požadavkům v popisu práce.

Vypracování kvalitního životopisu, který odráží požadavky zaměstnavatele, vám pomůže ukázat, proč jste právě vy vhodným kandidátem na danou pozici.

Zaměřte se na formální stránku životopisu

Obsahživotopisu však není všechno. Můžete mít sebelepší kvalifikaci, ale pokud ji neuvedete ve snadno čitelné a přehledné formě, nikdo nebude čtením vašeho životopisu ztrácet čas. Na formální náležitosti psaní CV se zaměříme v následujících odstavcích.

Ideální formát

Formát představuje způsob řazení informací. Udává, jaké informace se dostanou do popředí, a jaké budou naopak upozaděny. Na výběr máte z několika typů formátů , které si blíže vysvětlíme:

 • Obráceně chronologický formát : Jedná se o způsob řazení informací, který zdůrazňuje pracovní historii. Ta je prezentována od nejnovější pracovní zkušenosti po nejstarší zkušenost. Ideální pro zkušené kandidáty s praxí.
 • Funkční formát : Tento formát klade důraz na dovednosti a dosažené vzdělání a upozaďuje nedostatečnou pracovní historii. Ideální pro čerstvé absolventy.
 • Kombinovaný (hybridní) formát : Jedná se o kombinaci dvou výše uvedených formátů životopisu. Ideální pro ostřílené profesionály s přenositelnými dovednostmi z mnoha pracovních zkušeností.

Pokud váháte, jaký formát zvolit, pak doporučujeme obráceně chronologický formát, kterým nic nezkazíte. Jedná se o nejpoužívanější a obecně uznávaný formát životopisu, na který jsou všichni personalisté zvyklí.

Přehledné rozvržení

Naformátujete-li životopis správným způsobem, zajistíte jeho snadnou čitelnost a přehlednost. Řiďte se proto následujícími formálními pravidly:

 • Délka životopisu : Buďte struční. Ideální rozsah je jedna strana velikosti A4. Máte-li mnoho let zkušeností, můžete délku roztáhnout na dvě strany, nikdy však více!
 • Písmo : Vyberte si jednoduché písmo, které se snadno čte. Zapomeňte tedy na Comic Sans a zvolte raději Arial, Times New Roman, Calibri, Georgia či Cambria. Velikost písma nastavte na 10 až 12 bodů pro běžný text a 12 až 14 bodů pro nadpisy.
 • Řádkování : V závislosti na místu, které máte k dispozici, jej nastavte na 1,15 či 1,5.
 • Okraje : Ideální velikost okrajů na 2,5 cm po všech stranách dokumentu.
 • Formát souboru : Není-li v inzerátu nastaveno jinak, uložte výsledný dokument v souboru PDF. Proč? Soubory ve formátu DOC (Word) mají tendenci se rozhodit, pokud jsou otevřeny v jiném zařízení s odlišným operačním systémem.
📌 Tip: Neztrácejte čas se složitým formátováním a použijte přehlednou šablonu CV, do které stačí vyplnit potřebné informace.

Vhodná struktura CV

Životopis tematicky rozdělte do jednotlivých částí, mezi kterými ponechte dostatek volného místa, abyste je tak od sebe vizuálně oddělili. CV by mělo obsahovat následující sekce:

 • Záhlaví s kontaktními údaji
 • Profesní shrnutí (část “O mně”)
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Další sekce CV konstruktéra (Počítačové dovednosti, Konstrukční software, Jazyky, Certifikace, Kurzy a odborná školení, Zájmy a záliby apod.)

Začněte záhlavím s kontaktními údaji

Do záhlaví životopisu umístěte aktuální kontaktní údaje, mezi kterými uveďte:

 • Celé jméno a příjmení společně s akademickým titulem (máte-li)
 • Název profese, buďte co nejkonkrétnější
 • Telefonní číslo, pozor na překlepy!
 • Emailová adresa v profesionálním formátu typu “ jméno.příjmení@platforma.cz
 • Místo bydliště, název města je dostačující
 • Odkaz na profil na profesní stránce LinkedIn, nepovinné, ale vřele doporučujeme!
💡 Poznámka: Vždy uvádějte odkaz na svou profesní stránku na sociálních sítích, pokud ji máte. Tímto způsobem poskytnete více informací o své profesní kvalifikaci, síti kontaktů a pracovní minulosti. Pomocí odkazu se také snadno odlišíte od ostatních uchazečů.

Příklady

Správně

Ing. Marie Lehká

Konstruktérka výrobních prostředků

728 932 042

marie.lehka@gmail.com

Mladá Boleslav

LinkedIn.com/in/marielehka


Chybně

Ing. Marie Lehká

Konstruktérka

Věk: 33 let

Rodinný stav: Vdaná, 2 děti

728 932 042

maruska.beruska@gmail.com

Mladá Boleslav

LinkedIn.com/in/marielehka


Mezi kontaktními údaji nemusíte uvádět osobní údaje, jako je datum narození, věk, rodinný stav, nebo dokonce počet dětí. V případě bydliště je plně dostačující název města, nemusíte vypisovat celou fyzickou adresu.

⚠️ Varování: Nemáte profesionálně vypadající email? Založte si nový! Na vaše pubertální přezdívky není nikdo zvědavý! Další faux-pas je odesílání životopisu z pracovního emailu u aktuálního zaměstnavatele!

Připojte profesionální fotografii

Vložení fotografie do životopisu je běžnou praxí. Profesionální portrét , který zobrazuje vaši tvář a ramena na neutrálním pozadí, je snadný způsob, jak zkonkretizovat žádost o práci a vyniknout z davu černobílých dokumentů bez osobnosti. Nicméně dejte si záležet na výběru vhodné fotografie. Zapomeňte na selfíčka, momenty a hromadné fotky! Ty vašemu životopisu spíše uškodí, než aby mu přidaly hodnotu.

📌 Tip: Prohlédněte si vhodné i nevhodné příklady fotek do životopisu. Naleznete je v tomto článkuna našem kariérním blogu.

Detailně popište pracovní historii

Následuje sekce, která obsahuje informace o vaší pracovní historii v oblasti konstrukčního inženýrství a dalších souvisejících rolích, které jste zastávali.

Doporučujeme použít chronologický formát, to znamená, že začnete svou současnou či poslední pozicí, u které uvedete:

 • Název zaměstnavatele, místo výkonu práce
 • Název své pracovní pozice
 • Dobu trvání pracovního poměru

Dále vytvořte seznam s odrážkami, v němž uvedete své hlavní povinnosti, konkrétní činnosti, které jste vykonávali, a profesní úspěchy. Mezi typické pracovní činnosti konstruktéra ve strojírenství patří například:

 • Vývoj a konstrukce 2D a 3D modelů vozidel a jejich součástí, dílů atd. v prostředí softwaru CAD podle specifikací zákazníka
 • Analýza digitálních 2D a 3D modelů
 • Příprava výkresů a technických dokumentů
 • Konzultace a řešení technických problémů s interními a externími zákazníky.
 • Účast na zavádění změn do sériové výroby

Příklad

WachTech s.r.o., Havířov

Strojní konstruktér

Listopad 2016 až červen 2021

 • Tvůrčí práce ve skupině konstruktérů, ale také samostatná práce na vlastních projektech
 • Vývoj a konstrukce komponentů pro automobilový průmysl
 • Vypracovávání výkresové a projektové dokumenty
 • Komunikace s českými a zahraničními zákazníky
 • Spolučinnost s odd. zkušebna a výroba

Jak napsat CV konstruktéra bez zkušeností?

Při hledání práce se zaměřte na juniorské pozice nebo pozice označené jako “vhodné pro studenty” či “” vhodné pro absolventy”. Jakmile jako konstruktér získáte první reálnou pracovní zkušenost, budete se mít od čeho odrazit a začít kariérně růst.

Nemáte-li prozatím žádné zkušenosti, můžete rozepsat studentskou praxi, kterou jste absolvovali v rámci studia, nebo zvolit funkční formát životopisu. Ten vám umožní soustředit se na specifické dovednosti a dosažené vzdělání namísto pracovní historie.


Životopis konstruktér

Podrobně zmapujte dosažené vzdělání

Část o vzdělání (sš vš) technického směru je důležitá, protože mnoho zaměstnavatelů požaduje, aby uchazeči o práci konstruktéra měli alespoň bakalářský titul v příslušném oboru strojírenské techniky a zařízení. Při uvádění těchto informací začněte svým posledním dosaženým vzděláním. Uveďte název a místo vzdělávací instituce, název oboru, datum studia. Pokud jste studium ukončili v posledních letech a nemáte příliš pracovních zkušeností, můžete uvést i hlavní náplň studia.

Příklad

Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Brno

Magisterský titul, obor Vojenské technologie – strojírenská

2017 až 2019

 • Strojírenská technologie a konstrukční výroba
 • Aplikované vojenské technologie
 • Teorie a konstrukce BSV

Namixujte do CV nejlepší dovednosti

Do speciální sekce věnované dovednostem uveďte krátký seznam pěti až deseti tvrdých (technických) i měkkých dovedností.

Namísto dlouhých popisů používejte krátká slovní spojení a názvy konkrétního softwaru či nástrojů, aby byla tato část snadno čitelná. Zvažte uvedení klíčových slov použitých v popisu práce, aby mohl personalista snadno porovnat vaši kvalifikaci s požadavky zaměstnavatele.

Tvrdé dovednosti

Do této kategorie spadají naučené dovednosti technického rázu, které jste si osvojili při studiu nebo v práci. Příkladem technických dovedností může být znalost konkrétního návrhového a kreslicího softwaru, programovacích jazyků či konstrukčních norem a technik.

 • Automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM
 • Systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě
 • Orientace ve výkresové dokumentaci
 • Znalost strojírenských norem
 • Technické kreslení
 • Provádění technickýchzkoušek
 • Řidičský průkaz sk. B
 • Možnost cestování za prací

Měkké dovednosti

Tento typ dovedností se vztahuje k vaší osobnosti a způsobu, jakým jednáte. Patří se osobní vlastnosti a povahové rysy, se kterými jste se narodili. Tréninkem je však můžete posilovat i v dospělosti. Měkké dovednosti v oblasti konstruktérství často zahrnují schopnosti, jako je spolupráce, komunikace, inovativnost a řízení.

 • Tvůrčí myšlení
 • Proaktivní přístup
 • Řešení problémů
 • Pečlivost a zodpovědnost
 • Časová flexibilita
 • Práce v týmu
 • Samostatnost
 • Zájem o obor (automobilový, kolejový nebo strojírenský průmysl)

Životopis konstruktér

Další sekce CV konstruktéra, díky kterým vyniknete

Právě jsme se prokousali všemi povinnými částmi životopisu konstruktéra. Pokud se však chcete blýsknout a získat náskok před konkurencí, zvažte přidání doplňkových sekcí, jako jsou:

 • CAD a CAM systémy
 • Další počítačové dovednosti
 • Certifikáty, například k používání specifického konstruktérského softwaru
 • Jazyky
 • Zájmy a záliby

Vytvořte poutavé profesní shrnutí (část “O mně”)

Jak rychle zaujmout pozornost a zajistit, že si personalista přečte celý váš životopis konstruktéra? Napište profesní shrnutí životopisu! Jedná se o krátký odstavec o 2 až 5 větách, který výstižně shrnuje stěžejní pracovní zkušenosti, profesní úspěchy, specifické dovednosti a přidanou hodnotu, kterou můžete potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout.

Tuto sekci můžete nazvat “O mně” a umístit ji na začátek životopisu za kontaktní údaje. V profesním shrnutí nezapomeňte uvést:

 • Roky praxe
 • Oblast specializace
 • Specifické dovednosti
 • Další silné stránky
 • Přidanou hodnotu, kterou můžete nabídnout
📌 Tip: Vytvořte profesní shrnutí až na závěr. Budete tak vědět, jaké informace z životopisu v něm zdůraznit.

Příklady

Správně

Jsem inovativní strojírenská technička konstruktérka s více než sedmi lety zkušeností s vypracováním konstrukčních dokumentů strojírenských výrobků a jejich částí pro automobilový průmysl. Mám bohaté zkušenosti s prací v CAD, FEM, Lab systémech. Dovedu komunikovat na technické úrovni slovem i písmem anglicky a německy. Vaší společnosti mohu nabídnout aktivní přístup při řešení problémů, flexibilitu a zodpovědnost.


Chybně

Jsem strojírenská technička konstruktérka se zkušenostmi. Po přečtení vaší pracovní nabídky věřím, že jsou to správnou kandidátkou na otevřenou pozici. Jsem flexibilní a do práce mohu nastoupit ihned.


Zatímco první ukázka obsahuje všechny stěžejní informace včetně přidané hodnoty, druhý příklad je velmi vágní a kandidátka v něm neuvádí žádné relevantní informace.


Životopis konstruktér

Profesionální tipy, jak životopis konstruktéra dovést k dokonalosti

Držte se osvědčených tipů, díky kterým docílíte po všech stránkách perfektního životopisu konstruktéra:

 • Neposílejte obecný životopis! Každé CV přizpůsobte na míru konkrétní pracovní pozici. Zvýšíte tím šanci na úspěch.
 • Uveďte číselná fakta, která kvalifikují váš přínos, ale vyhněte se používání složitého technického jazyka, protože personalista nemusí nutně rozumět konstruktérskému žargonu.
 • Vyvarujte se chybám. Životopis si po sobě několikrát přečtěte a odstraňte všechny pravopisné a stylistické chyby či překlepy.
 • Kromě jazyka je důležitá i vizuální stránka životopisu. Atraktivní vzhled vám zajistí moderní šablona CV konstruktéra , které přehledně prezentuje všechny důležité informace.
 • K životopisu přiložte motivační dopis, který stejně jako CVčko přizpůsobíte na míru pracovní pozici.

Shrnutí na závěr aneb jak napsat životopis konstruktéra v několika bodech

Vytvoření kvalitního životopisu je důležitým prvním krokem při hledání zaměstnání. Pojďme si na závěr v několika stručných bodech shrnout, jak při psaní CV postupovat.

 • Jděte k věci a životopis napište na jednu stránku velikosti A4, maximálně jsou povoleny dvě strany! Nezatěžujte personalisty nepodstatnými informacemi, prázdnými frázemi a nerelevantními zkušenostmi.
 • Do záhlaví životopisu vložte aktuální kontaktní údaje. Zkontrolujte si, že neobsahují překlepy.
 • Sepište působivé profesní shrnutí, ve kterém se představíte jako nejlepší kandidát na danou pozici kandidáta a vyzdvihnete nejdůležitější informace z CVčka.
 • Detailně popište svou pracovní historii. Jednotlivé zkušenosti uvádějte v obráceně chronologickém formátu.
 • Zmapujte dosažené vzdělání. Jestliže nemáte dostatek zkušeností, rozepište i hlavní náplň studia se stěžejními předměty, akademickými úspěchy apod.
 • Vyberte do CV nejrelevantnější tvrdé i měkké dovednosti konstruktéra, které uvedete pomocí přehledných odrážek.
 • Přidejte další sekce CV konstruktéra, které vás odliší od konkurence. Doporučujeme zvlášť do speciální sekce vyčlenit zejména speciální konstruktérské softwary.
 • Životopis uložte ve formátu PDF a odešlete jej společně s personalizovaným motivačním dopisem.

Nezapomeňte na motivační dopis

Nepodceňte sílu motivačního dopisu! Představte si následující scénář: Personalistovi se na stole sešly dva obdobné životopisy od kandidátů s vhodnou kvalifikací. K jednomu z nich byl však navíc přiložen motivační dopis, ve kterém kandidát vyjadřuje svůj zájem o pozici a na konkrétních příkladech vysvětluje, proč by si společnost měla vybrat právě jeho.

Jaký uchazeč má větší šanci, že bude nakonec pozván na pracovní pohovor? Ano! Ten, který si dal práci s vytvořením motivačního dopisu, ve kterém představuje svou kandidaturu a rozvádí informace z životopisu.

K životopisu přiložte přizpůsobený motivační dopis, který budete adresovat konkrétní osobě pověřené náborem nových zaměstnanců. Další informace, jak správně napsat motivační dopis se dozvíte v našem podrobném návodu , který rovněž obsahuje užitečné příklady, rady a tipy.

📌 Tip: Přečtěte si, jak správně motivační dopis společně s životopisem odeslat. Článek na toto a další užitečná témata naleznete na našem kariérním blogu.

Často kladené otázky (FAQ)

Jak nejlépe přizpůsobit životopis pracovní nabídce?

Pečlivě si projděte text pracovní nabídky, zaměřte se zejména na popis pracovní pozice a požadavky na kandidáta. Vyhledejte v textu klíčová slova a ty následně použijte v celém svém životopisu, a to od profesního shrnutí přes pracovní historii a dovednosti až po sekci se zájmy a zálibami.

Jakou sekci uvést jako první, pracovní zkušenosti, či studium?

Jestliže jste čerstvým absolventem a hledáte si juniorskou pozici, pak doporučujeme začít vzděláním. Pokud však máte dvě a více pracovních zkušeností, začněte částí věnované pracovní historii. Pamatujte, že společnosti bude vždy více zajímat vaše praxe, než škola.

Jak životopis správně nadepsat?

Vyhněte se zbytečným nadpisům typy “Životopis” či “Curriculum Vitae”. Jako nadpis vám poslouží vaše jméno, popřípadě název profese, které vložte větším a tučným písmem do záhlaví životopisu společně s aktuálními kontaktními údaji.

Jaké existují zaměstnanecké výhody? Příspěvek na penzijní připojištění a další benefity.

Mezi hlavní zaměstnanecké benefity automechaniků patří již zmiňovaný příspěvek na penzijní připojištění, dále třeba stravenky na obědy, multisport karta nebo jiný příspěvek na trávení volného času apod. Možnost zaměstnaneckých výhod, jakou vám nabídne konkrétní zaměstnavatel se liší v závislosti na dané práci. Zmínku o benefitech obvykle naleznete na konci pracovní nabídky.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis