Životopis manažera případu - jak na to

Manažer případu, pozice nazývaná také "koordinátor případů", "případový manažer" nebo anglickým názvem "case manager", je pracovník odpovídající za poskytování a koordinaci komplexní péče a podpory klientům v různých oblastech. Typicky se jedná o zdravotnictví nebo sociální služby. Úkolem case managera je sledovat a koordinovat kompletní průběh péče o klienta.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Případový manažer obvykle monitoruje a vyhodnocuje potřeby klienta, plánuje a organizuje poskytování služeb a obstarává komunikaci s různými poskytovateli péče. Dále často vyhledává a koordinuje různé zdroje, poskytuje informace a poradenství nejen klientovi, ale i jeho rodině a v neposlední řadě zajišťuje kontinuitu komplexní péče.

Ať už chcete působit jako sociální pracovník, působit jako manažer případů v právním prostředí nebo ve zdravotnictví, budete pracovat s lidmi v tíživých životních situacích. Je to náročná a záslužná práce. Pokud se chcete vydat touto cestou, při hledání práce budete stejně jako u jiných zaměstnání potřebovat kvalitní životopis.

Tento článek vám poradí, jak si sestavit CV tak, aby splňovalo všechny formální náležitosti a pomohlo vám dosáhnout cíle - získání nové práce podle vašich představ.


Manažer případu životopis

Základní struktura životopisu

Profesní životopis musí splňovat určité náležitosti. Aby v něm specialista náboru (nebo kdokoli, kdo s ním bude pracovat) mohl snadno a rychle najít všechny informace, které potřebuje k posouzení uchazeče o práci, existuje ustálená struktura. Obvyklými hlavními sekcemi životopisu jsou Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti.

V tomto článku si je projdeme jednu po druhé, vysvětlíme si jejich smysl, popíšeme, jaký obsah do nich patří a jak s nimi pracovat v případě manažera případu. Uvedeme si také příklad životopisu - jak může obsah jednotlivých sekcí vypadat v praxi.

V závěru si probereme také několik praktických rad, na co v životopise nezapomenout, jak napsat tento dokument co nejefektivněji a čemu se ve výběrovém řízení vyvarovat.

Záhlaví

Nejen obsah, ale i celkový vzhled životopisu je důležitý. Spoluvytváří dojem. Nejvýraznějším vizuálním prvkem je záhlaví. Tato horní sekce CV by měla upoutat pozornost. Současně ale musí působit profesionálně a seriózně. Můžete použít například barvu, která vám připadá vhodná, ale držet byste se měli spíše tlumenějších tónů, nic křiklavého.


Manažer případu životopis

Co se týče obsahu, do záhlaví napíšete své jméno, pracovní pozici a kontaktní údaje, na kterých vás náborový pracovník může zastihnout. Tedy e-mailovou adresu a telefonní číslo. Přidat sem můžete také odkaz na svůj profil na sociální síti LinkedIn. Pokud je vaše prezentace na této profesní síti dostatečně reprezentativní a relevantní pro práci, o kterou se ucházíte.

📌 Super tip

Váháte-li, jak si co nejlépe vytvořit záhlaví životopisu, přinášíme vám velmi užitečný tip: Pomoci vám mohou profesionální šablony , dostupné online. S nimi si můžete snadno vytvořit nejen dokonalé záhlaví, ale i celé CV. S výsledkem, který bude naprosto profesionální a udělá výborný dojem.


Profil

Do životopisu patří také profilová sekce, na to se často zapomíná. Jedná se o stručné a výstižné shrnutí vašeho profesního resumé v oblasti řízení případů. Obvyklý očekávaný rozsah je jeden odstavec o 3-5 větách.

Vyberte ze svého resumé to nejlepší a přihlédněte při tom ideálně pozici, o kterou se právě ucházíte. Můžete zdůraznit délku své praxe, rozsah pracovních zkušeností, své nejsilnější stránky. Případně uveďte také, jakou novou výzvu ve své kariéře právě hledáte. S jasným náznakem, že právě tato příležitost je pro vás tou pravou.

Příklad:

Zkušený případový manažer s více než 10 lety praxe v oblasti sociálních služeb. Při práci uplatňuji své organizační dovednosti, schopnost řešení problémů a především empatický přístup ke klientům i jejich rodinám. V současné době hledám novou výzvu v podobě řízení poskytování služeb klientům v sociálně vyloučených lokalitách. Rád bych své rozsáhlé zkušenosti a nabyté znalosti využil k pomoci lidem, se kterými méně zkušení sociální pracovníci ne vždy dokáží dostatečně efektivně spolupracovat.

Pracovní zkušenosti

Sekci pracovních zkušeností při psaní životopisu věnujte důkladnou pozornost. U případových manažerů jsou jejich praktické zkušenosti velmi důležité a náborového pracovníka budou rozhodně zajímat.


Manažer případu životopis

Svou pracovní historii uvádějte v obráceném chronologickém pořadí. Začnete tedy nejnovějšími pracovními pozicemi a budete postupovat k těm starším. Kromě základních informací, jako je zaměstnavatel, doba a místo výkonu práce a stručný popis pracovní náplně, uveďte také své nejvýznamnější dosažené úspěchy.

S přihlédnutím k tomu, o jakou pozici se právě ucházíte, můžete zdůraznit vybrané aspekty své práce nebo popsat, jaké specifické dovednosti a znalosti jste využili k úspěšnému plnění svých úkolů.

Příklad:

Případový manažer, Modré dveře, z.s., Říčany

Prosinec 2018 - současnost

 • Koordinace komplexních služeb péče klientům s různými sociálními potřebami.
 • Vyhodnocování potřeb klientů, plánování individuálních programů podpory.
 • Komunikace s klienty, jejich rodinami a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Dohled nad průběhem poskytování služeb.
 • Vedení dokumentace.
 • Spolupráce s týmem odborníků na poskytování komplexní péče.
 • Aktivní sledování nových postupů a trendů v oblasti případového managementu a sociální práce.

Projektový manažer sociálních služeb, Městský úřad Otvovice

Leden 2016 - listopad 2018

 • Plánování a koordinace projektů sociálních služeb.
 • Spolupráce se sociálními pracovníky, dalšími odborníky a zástupci institucí.
 • Komunikace s dotačními subjekty, vedení dokumentace.
 • Identifikace komplexních potřeb komunit a řízení zohlednění v dílčích projektech.
 • Aktivní účast na odborných konferencích a seminářích v oblasti projektového managementu a sociálních služeb.

Vzdělání

Požadavky na vzdělání se mohou velmi lišit v závislosti na konkrétní pozici, o kterou se ucházíte. Vždy si zjistěte, co se očekává od uchazeče o danou pozici. Mnohdy není nejvyšší dosažené vzdělání pro práci případového manažera rozhodující, jindy může potenciální zaměstnavatel mít velmi konkrétní očekávání.


Manažer případu životopis

Kromě vysoké či vyšší odborné školy, kterou jste absolvovali, nezapomeňte uvést i veškeré další vzdělání, které může relevantní. Pokud jste si zvyšovali kvalifikaci účastí na různých konferencích, seminářích či workshopech, rozhodněte to uveďte. Nezapomeňte zmínit také certifikáty a zkoušky, které jste získali a mohly by podpořit váš profesní profil.

Příklad:

Mgr. titul v oboru Sociální práce, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita

2018 - 2019

 • Systematická příprava vysoce kvalifikovaných sociálních pracovníků, s důrazem na schopnost metodické, koncepční a analytické práce.
 • Zaměření na komunitní plánování, analýzy a tvorbu postupů směřujících ke zvýšení efektivity poskytování sociálních služeb.
 • Získání kompetencí potřebných pro výzkumnou činnost v sociální práci a základních předpokladů pro řídící činnosti v organizacích sociálních služeb.
 • Diplomová práce na téma "Zvyšování efektivity sociálních služeb v odloučených lokalitách" (obhájena s výborným hodnocením).

Bc. titul z programu Sociální práce, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita

2016 - 2018

 • Studium zaměřené na získání přehledu v interdisciplinárním oboru sociální práce.
 • Důraz mimo jiné na: historii, terminologii a právní rámec sociální práce, provádění opatření sociální prevence a vedení rozhovoru s klientem, naplňování standardů kvality sociálních služeb.
 • Systematická příprava k navazujícímu magisterskému studiu

Dovednosti

Potřebné dovednosti případového manažera se mohou lišit v závislosti na konkrétní pracovní pozici. Jistě však bude potřebovat vynikající komunikační dovednosti, schopnost řešit problémy, plánovat a organizovat. V neposlední řadě se jistě neobjede bez notné dávky empatie.


Manažer případu životopis

V této sekci životopisu vyberte ze svých dovedností ty, které nejlépe odpovídají ideálnímu kandidátovi, jakého potenciální zaměstnavatel podle vás očekává. Zvolte jich maximálně 10 a popište je stručně a výstižně. Náborovému pracovníkovi by sekce dovedností měla usnadnit vytvoření představy, jestli jste tím, koho hledá.

Příklad:
 • Vynikající komunikační dovednosti (včetně aktivního naslouchání a schopnosti vysvětlovat komplexní problémy jednoduchým způsobem - na míru konkrétnímu komunikačními partnerovi)
 • Schopnost efektivního řešení problémů (včetně flexibilního reagování na krizové situace)
 • Schopnost účinné multidisciplinární spolupráce
 • Vysoký morální standard a dokonalá obeznámenost s etikou sociální práce
 • Vysoká psychická odolnost, schopnost pracovat ve ztížených podmínkách
 • Znalost právního rámce poskytování sociálních služeb
 • Zájem o neustálé rozšiřování kvalifikace, aktivní sledování nových trendů v oblasti sociální práce

Tipy na závěr

Nyní již víte, jaké jsou hlavní sekce životopisu a jak je napsat. Na závěr přinášíme ještě několik praktických tipů, které vám mohou pomoci vylepšit vaše CV tak, aby co nejvíce zvýšilo šance, že získáte práci, kterou chcete. Přečtěte si, co můžete doplnit navíc, a také na co si dát pozor.

Připojte motivační dopis

Motivační dopis, tedy příloha životopisu, ve které vysvětlujete, proč se zajímáte právě o konkrétní vypsanou pozici, může být v oblasti případového managementu rozhodující. Velmi často je dokonce povinnou přílohou výběrového řízení. Práce, o kterou se ucházíte, je náročná a potenciální zaměstnavatel chce vědět, že jste si vědomi, co vás čeká, a skutečně o to stojíte.

Důkladně se seznamte s vypsanou pozicí a uveďte co nejautentičtěji, co vás na ní láká. Připojit můžete argumenty, proč jste pro tuto práci ideálním kandidátem. Nastínit svůj přístup k ní. Nebo třeba i zmínit, co vás vedlo k výběru vašeho povolání a co pro vás znamená.

I váš motivační dopis by ale měl být stručný a přímočarý. Zkuste dodržet rozsah maximálně jedné strany, o přibližně 3 až 4 odstavcích. Chcete náborového pracovníka zaujmout a motivovat k tomu, aby se o vás chtěl dozvědět více při osobním pohovoru. Ne ho unudit čtením dlouhého elaborátu.


Manažer případu životopis

Příklad:

V průběhu své více než 10leté praxe jsem měla možnost spolupracovat s velmi různorodými klienty a pomáhala jsem jim řešit širokou škálu sociálních problémů. Neustále si při tom rozšiřuji i své teoretické znalosti a zvyšuji svou kvalifikaci vhledem do problematiky souvisejících disciplín, jako je právní problematika, psychologie a sociologie. Nyní bych ráda přijala novou výzvu a zužitkovala vše, co jsem se naučila, při práci v sociálně odloučené oblasti. Věřím, že mohu být cennou posilou Vašeho týmu.

Uveďte své reference

Svědectví předchozích zaměstnavatelů nebo klientů dodávají životopisu autentičnost. Co může být lepšího než nechat za sebe mluvit svou práci - ústy těch, kdo byly jejími přímými svědky? Reference můžete uvést přímo v životopise, poslat je jako přílohu, nebo jen zmínit, že jsou k dispozici na vyžádání.

Každopádně je mějte připravené. Vybírejte takové reference, které jsou reprezentativní a u kterých budete mít jistotu, že vám skutečně poskytnout takové doporučení, jaké potřebujete. Uveďte jméno, pozici a kontaktní údaje. Nezapomeňte si vždy vyžádat souhlas svých referencí a pravidelně si ověřovat, že jsou kontaktní údaje stále aktuální.

Manažer případu životopis

Nepodceňte korekturu

Před odesláním svého životopisu (i všech případných příloh) si vždy důkladně vše zkontrolujte (raději několikrát). Nechybí nic důležitého? Jsou všechny informace aktuální? A v neposlední řadě - je váš životopis bez překlepů a pravopisných chyb? Hrubky mohou zbytečně snížit celkový dojem.

Dobrým tipem je nechat si svůj životopis zkontrolovat ještě někým dalším. A pokud si nejste jistí svými pravopisnými dovednostmi, požádejte o korekturu někoho ze svého okolí, kdo dokonale ovládá český jazyk. Nebo si rovnou najměte profesionálního korektora. Tak budete mít naprosto jistotu, že je vaše CV naprosto bez chybičky.

Zvažte přiložení fotografie

Fotografie v záhlaví vašeho životopisu není povinností, ale vhodně zvolený portrét může být užitečný. Osobnost případového manažera je důležitá a dobrý snímek dokáže zachytit, že jste tím správným člověkem pro tuto práci. Měli byste působit přístupně, příjemně, ale současně profesionálně a jako silná osobnost. Pořízení takového snímku není snadné, zvažte proto spolupráci s profesionálním fotografem.

Fotografie v CV má ještě jednu výhodu. Může vám pomoci k tomu, že si vás náborový pracovník lépe zapamatuje. Textovým informacím dodá lidskou tvář a to může být ve výběrovém řízení užitečné.


Manažer případu životopis

Připravte se na pohovor

Skvěle napsaný životopis vám může pomoci postoupit do dalšího kola výběrového řízení. Kde vás bude čekat osobní setkání s potenciálním novým zaměstnavatelem nebo jeho pracovníkem náboru. Připravte se na pohovor důkladně, protože nebudete mít příležitost na opravu.

Počítejte s tím, že budete tázáni na detaily vašeho životopisu. Můžou vám být kladeny dotazy, které mají zjistit, zda jste se dobře připravili, zjistili jste si všechny volně dostupné informace o zaměstnavateli a vypsané pozici a víte, do čeho jdete. Připravte si odpověď na otázku, jak byste k práci přistupovali, co považujete ve své profesi za nejdůležitější a co vás při vaší práci motivuje.

Dobré je také mít připraveny nějaké dotazy z vaší strany, pokud k nim budete vyzvání. Zajímejte se o informace přímo související s výkonem vaší práce. Ukážete tím, že jste skutečný profesionál. Naopak není dobré se hned ptát třeba na platové podmínky. Nechte druhou stranu, aby toto téma nadnesla.

V neposlední řadě si dejte dobrý pozor, abyste přišli na pohovor včas, vhodně oblečeni a s tím správným přístupem. Chcete působit jako profesionál, sebevědomě, ale ne arogantně. K pohovoru přistupujte jako ke oboustrannému zjišťování, jestli vaše spolupráce bude přínosná pro vás, zaměstnavatele i klienty, se kterými budete pracovat. Držíme vám palce a doufáme, že vám náš článek alespoň trochu pomohl zvýšit šance na získání přesně takové práce, po jaké toužíte.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis