Novinář: Životopis, se kterým získáte práci v jakékoliv redakci

Patříte mezi milovníky slova s neukojitelnou zvědavostí? Novinář je mistrem vyprávění příběhů, který dokáže zaujmout a informovat. To jsou přesně vlastnosti, které musí obsahovat i váš životopis novináře!Jako novinář psát umíte. To je bez debat. ALE! Psát novinářský článek a psát vlastní životopis jsou dvě různé věci. Psaní životopisu má svá vlastní jedinečná pravidla a styly, které je třeba dodržovat a které, pokud je dostatečně nepochopíte, mohou způsobit, že budete svůj životopis posílat stále dokola bez odezvy.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Nemluvě o tom, že psát o sobě přesvědčivě může být poměrně náročné. Musíte být introspektivní a kritičtí, abyste vyjmenovali věci, ve kterých jako novinář vynikáte. Ačkoli tedy pravděpodobně máte silný základ, se kterým můžete začít, pomůže vám udělat další krok, abyste mohli získat další vysněnou práci.

📌 Tip : Chcete-li získat obecnou představu o tom, jak by měl být životopis novináře napsán a uspořádán, podívejte se na některou z našich šablon CV .

Mezi příklady životopisů pro vás máme i další profese z oboru, třeba na pozici editora . Rádi byste pracovali v redakci, ale psaní není váš obor? V redakci můžete zastávat i funkci grafika . Jestliže naopak je psaní váš obor, ale v redakci pracovat nechcete, zvažte kariéru textaře .


Životopis novináře

Kolik si můžete vydělat jako novinář v roce 2023?

Podle serveru Můjplat.cz si většina novinářů v České republice v roce 2023 přijde na měsíční plat v rozmezí mezi 20 545 Kč až 34 721 Kč měsíčně . Nicméně s každým dalším rokem zkušeností může plat novináře stoupat, přičemž platí, že čím více pracovních zkušeností novinář má, tím více si může vydělat.

💡 Poznámka : Plat se může výrazně navýšit v případě, že se jedná o novináře působícího v zahraničí, například jako zahraniční redaktor a zpravodaj v Moskvě, Londýně, Paříži nebo jiných velkých městech v Evropě i ve zbytku světa.

Tvorba životopisu na pozici novináře po formální i obsahové stránce

Formální úprava vašeho životopisu je první věc, které si každý, kdo ho čte, všimne. Odhaduje se, že personalisté stráví prohlížením každého životopisu jen asi 6 sekund, než přejdou k dalšímu. Ačkoli je tedy velmi důležité, co v životopise uvedete, nebude mu věnována pozornost, pokud nebude na první pohled působit profesionálně a nečitelně.

Formát

Abyste vytvořili poutavý životopis, existuje několik základních pravidel, které byste měli vždy dodržet bez ohledu na to, jaký formát se rozhodnete použít. Na výběr máte ze tří různých, přičemž více informací si o nich můžete přečíst zde . Pevný formát životopisu je polovinou úspěchu, pokud jde o to, aby si vás někdo všiml a udržel pozornost.

Třebaže existuje více formátů, my vám doporučujeme o bráceně chronologické uspořádání informací. O co se jedná? Své údaje, například pracovní zkušenosti, byste měli vždy uvádět v obráceném chronologickém pořadí, aby byly nejnovější informace vidět jako první.

Rozvržení

 • Vždy dbejte na to, aby způsob, jakým životopis rozvrhujete, vizuálně odlišoval nejdůležitější údaje od ostatních.
 • Vždy používejte jasné a čitelné písmo, které působí profesionálně, ale zároveň udržuje plynulý tok informací pro čtenáře.
 • Body s odrážkami jsou přínosné, pokud jde o vyzdvižení konkrétního detailu, abyste si ho mohli snadno všimnout.

Struktura

Stejně jako váš poslední novinový článek by měl i váš životopis novináře obsahovat všechny klíčové body vaší novinářské kariéry, které budou snadno stravitelné. Informace rozčleňte následovně:

 • Záhlaví, do kterého vložíte kontaktní údaje
 • Profesní shrnutí se stručným odstavcem obsahujícím klíčové informace
 • Pracovní zkušenosti s příklady z novinářské praxe
 • Dosažené vzdělání
 • Dovednosti
 • Další sekce, jako je portfolio, publikace, jazykové dovednosti, počítačové dovednosti, zájmy a záliby atd.
📌 Tip : Uveďte mezi sekce i část s názvem Publikace nebo portfolio . Vytvořte si samostatnou sekci, kde budete prezentovat své publikované články, příspěvky na blogu nebo jiné novinářské práce. Uveďte odkazy nebo kopie ve formátu PDF, pokud je máte k dispozici.

E-mail, telefonní číslo a další aktuálně platné kontaktní údaje

Nenechte se natolik unést psaním co nejlepšího životopisu, abyste přehlédli menší, ale nejdůležitější detaily. Na začátku životopisu vždy uveďte své celé jméno, kontaktní údaje a odkazy na příslušné profesní stránky.

Příklady

Správně
Mgr. Jiří Pěnkava
Novinář - reportér
987 654 321
jiri.penkava@platforma.com
Praha
LinkedIn.com/in/jiripenkava

Chybně
Mgr. Jiří Pěnkava
Novinář - reportér
Věk: 36 let
Rodinný stav: Ženatý
987 654 321
jiricek@platforma.com
Praha
LinkedIn.com/in/jiripenkava

⚠️ Varování : Dejte si záležet na tom, abyste všechny údaje uvedli v profesionálním formátu. To se týká zejména e-mailu! Také doporučujeme vynechat osobní informace, jako je váš přesný věk či rodinný stav.


Životopis novináře

Pracovní zkušenosti novináře uveďte do horní poloviny dokumentu

Vaše pracovní zkušenosti by měly obsahovat podrobný popis toho, co jste již v oblasti žurnalistiky dělali. Při popisu jednotlivých pozic je však vaším cílem skutečně ukázat, jak kvalifikovaným a zkušeným kandidátem jste.

Svou pracovní historii byste měli rozvrhnout v obráceném chronologickém pořadí, aby si personalista všimnul spíše vaší nejnovější a relevantní práce.

Každý popis práce by měl obsahovat asi tři až pět bodů, které vysvětlují, jaké byly vaše povinnosti, pracovní úspěchy a osvojené dovednosti.

Příklad

Novissima Média s.r.o., Praha
Zpravodajský reportér
Září 2008 až prosinec 2012
 • Tvorba reportáží do zpravodajského deníku. Zprávy podávány objektivně a citlivě se znalostí veřejného mínění
 • Zjišťování různých témat, vedení rozhovorů s hosty a poskytoval redakci písemné týdenní zprávy
 • Řízení všech aspektů tvorby obsahu pro digitální vlastnosti a zvýšení účasti na stránkách o 15 %

Jak napsat životopis novináře bez potřebné praxe v oboru?

Jestliže jste studovali žurnalistiku, nebo jiný obdobný obor (například média a tvorbu, mezinárodní vztahy se zaměřením na konkrétní oblast, o které chcete psát apod.), začněte sekcí o vzdělání a až poté přidejte část o pracovní historii. Tam zmiňte jakékoliv relevantní zkušenosti se psaním a prací s textem (korektury, editace, překlady) apod.

Kromě vylepšení sekce o vzdělání může mít velký význam i zařazení dalších sekcí, jako jsou stáže a dobrovolnická práce související s novinařinou. To, že to nebylo placené, neznamená, že to není novinářská zkušenost. Pátrejte hlouběji a možná budete překvapeni, na co všechno přijdete.

Nemáte-li vůbec žádné zkušenosti, přidejte praxi ze školy, práci v jiných oborech, ze kterých si odnášíte přenositelné dovednosti, nebo si zvolte funkční dovednosti a zaměřte se na své dovednosti.

Pokračujte nejvyšším dosaženým vzděláním

Po vyplnění pracovní historie je důležité uvést také část o vzdělání. V této části novinářského životopisu by měl být uveden seznam vašich titulů, počínaje těmi nejpůsobivějšími a nejvýznamnějšími (magisterský, bakalářský atd.). Dbejte na to, abyste uvedli celý název univerzity, název studijního oboru, a dobu, po kterou jste školu studovali.

Příklad

Vysoká škola Amis, Praha
Magisterské studium Média a PR
2008 až 2011
 • Specifika online zpravodajství a zprávy na internetu
 • Sociální sítě, nová média a online kampaně


Životopis novináře

Nejlepší tvrdé i měkké dovednosti novináře

V životopise zdůrazněte dovednosti, jako jsou silné schopnosti psaní a editace, znalost novinářských zásad a etiky, investigativní schopnosti, znalost výzkumných nástrojů a metod a znalost platforem digitálních médií. Kromě těchto tvrdých dovednostní byste však měli uvést i měkké dovednosti, jako je komunikace, organizace či dodržování termínů a uzávěrek.

Tvrdé dovednosti

 • Provádění rešerše
 • Psaní zpráv
 • Rozhovory
 • Investigativní zpravodajství
 • Ověřování informací a dat
 • Editace a korektury

Měkké dovednosti

 • Komunikace
 • Přizpůsobivost
 • Kritické myšlení
 • Smysl pro detail
 • Řízení času
 • Organizační schopnosti
 • Kreativita
📌 Tip: Zdůrazněte své největší novinářské úspěchy, včetně publikovaných článků nebo ocenění. Zdůrazněte své odborné znalosti ve specializovaných oblastech, schopnost dodržovat termíny a přizpůsobivost různým stylům psaní. Přiložte silné portfolio své práce a ukažte svou schopnost generovat jedinečné nápady na články.

Doplňkové části CVčka, díky kterým předběhnete konkurenci

Jakmile v životopise novináře uvedete své pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti, možná zjistíte, že máte další pozoruhodné úspěchy a dovednosti, které byste mohli uvést. V takovém případě můžete a měli byste do svého životopisu zahrnout některé další části.

Zvažte zařazení těchto oddílů:

 • Ocenění a vyznamenání
 • Kurzy a školení, semináře či workshopy
 • Publikace
 • Osobní či profesní projekty
 • Jazykové dovednosti
 • Počítačové dovednosti
 • Vliv na sociálních médiích
 • Záliby/zájmy
 • Dobrovolnická práce

Profesní shrnutí a jak jej nejlépe napsat

Na začátku svého novinářského životopisu byste měli uvést několik údajů o sobě. Berte svoje profesní shrnutí jako stručný úvod - je to příležitost uvést se jako ideální kandidát na pozici. Tato sekce by měla být krátká a stručná, aby o vás personalista projevil zájem a zároveň aby si chtěl přečíst další podrobnosti.

Příklad

Jsem kreativní a proaktivní reportér s čichem na zprávy, vášní pro investigativní žurnalistiku a pověstí svědomitého novináře, který dodržuje uzávěrky. Mohu nabídnout více než 10 let novinářské praxe a hmatatelné výsledky jako reportér pro tištěná a digitální vydání zpravodajských deníků s nákladem až 1000 000 výtisků.

📌 Tip: Snažte se svá tvrzení demonstrovat pomocí konkrétních příkladů. Rovněž pokud například můžete uvést přesná přídavná jména týkající se vaší pracovní morálky nebo konkrétní čísla, pokud jde o dosažené úspěchy a časová období, vždy tak učiňte. Tyto detaily vás pomohou odlišit se od ostatních kandidátů.


Životopis novináře

Kariérní cíl a jak se správně píše

Nemáte za sebou příliš dlouhou novinářskou historii? Vytvořte kariérní cíl, ve kterém budete psát o svých ambicích, cílech a motivaci. Nezapomeňte zmínit hlavní dovednosti, které z vás dělají ideálního adepta na junior novináře, redaktora či reportéra.

Příklad

Jsem ambiciózním absolventem žurnalistiky a literární vědy, který v současné době hledá novinářskou pozici pro kulturní deník. Při studiu žurnalistiky jsem pracoval na stážistické pozici v redakci Média s.r.o., následně jsem se stal junior redaktorem literární rubriky, kde jsem měl na starosti recenze nových knih a mapování současné literární kultury. Od roku 2007 na internetu pravidelně přispívám jako redaktor předního kulturního serveru v ČR. Jsem učenlivý, motivovaný, se zájmem o psaní vysoce kvalitních článků, včetně literárních kritik a recenzí.

Rady & tipy, díky kterým vás neodmítne žádná redakce

 • Vždy uvádějte nejprve ty nejpoutavější a nejpůsobivější zkušenosti a dovednosti. Nejste si jisti, kolik času někdo stráví prohlížením vašeho životopisu, takže záleží na tom, co pravděpodobně uvidí jako první.
 • Při psaní životopisu je důležité, aby byl co nejstručnější. Dbejte na to, abyste na maximálně jedné stránce uvedli vše, co potřebujete. Odevzdáním několikastránkového elaborátu poznání na pohovor nikdy nezískáte.
 • Proveďte korekturu svého textu. Tohle by pro každého reportéra nebo novináře měla být naprostá samozřejmost. Ujistěte se, že svůj životopis před odevzdáním revidujete. Pokud je to možné, je vždy výhodou, když se na něj podívá jiný důvěryhodný kolega nebo blízký přítel.

Rekapitulujeme!

 • Začněte svým jménem a kontaktními údaji v horní části novinářského životopisu. Poté se ujistěte, že obsahuje pouze aktuální údaje. Nezapomeňte připojit odkaz na své online portfolio.
 • Uveďte stručné shrnutí kariéry, které vystihuje vaši kreativitu, schopnost dodržovat krátké termíny a vášeň pro zpravodajství a události.
 • Pokračujte sekcí věnované pracovním zkušenostem, po vzdělání. Následně připojte sekci věnovanou dovednostem. Sestavte seznam klíčových dovedností, jako je investigativní žurnalistika, multimediální zpravodajství, psaní zpráv apod.
 • Vaše profesní zkušenosti uvádějte s odrážkovým seznamem úspěchů, například kolik obsahu jste vytvořili, jakéhokoli uznání, kterého se vám dostalo v předchozích zaměstnáních, a jak jste spolupracovali s pracovníky zpravodajství, abyste zajistili dodržení termínů.
 • Přidejte další sekce, jako jsou vaše publikace, ocenění, znalost cizích jazyků a počítačových programů apod.

Nepodceňte sílu motivačního dopisu

Pokud přemýšlíte, zda byste měli přiložit průvodní dopis, pak vám to vysvětlíme jasně - ano, musíte! Napište ten nejlepší motivační dopis pro novináře díky následujícím tipům:

 • Použijte elegantní a moderní formát motivačního dopisu, který se shoduje s formátováním životopisu
 • Použijte zdvořilým oslovením osoby pověřené náborem, kterým motivační dopis správně začnete.
 • Ukažte, že vaše zkušenosti a pracovní dovednosti se promítají přesně do toho, co zaměstnavatel potřebuje.
 • Na závěr motivačního dopisu použijte výzvu k akci.

Je to snadné, ale nepřehánějte to a nepište román. Ideální délka efektivního motivačního dopisu by měla mít více než jednu stránku velikosti A4!

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké informace je dobré zdůraznit v životopise novináře?

Zdůrazněte své relevantní pracovní zkušenosti, zejména články nebo reportáže, které jste napsali pro renomované publikace, internetové zpravodajské servery nebo televizní stanice. Uveďte svou schopnost vyhledávat informace, vést rozhovory, dodržovat termíny a přizpůsobit se různým tématům a stylům psaní.

Je vhodné přiložit do životopisu novináře portfolio?

Doporučujeme přiložit odkaz na online portfolio s nejlepšími ukázkami vaší práce. Potenciálním klientům nebo zaměstnavatelům umožní posoudit váš styl psaní, rozsah témat a celkovou kvalitu obsahu.

Jaký by měl být ideální novinář?

Novináři by měli zachovávat objektivitu v žurnalistice a praktikovat objektivní zpravodajství, kde vždy zůstávají neutrální a nezaujatí.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis