Životopis pro vedoucího redakce | Podrobný návod psaním CV krok za krokem

Jako šéfredaktor (neboli vedoucí redakce) zajišťujete koordinaci a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností včetně provádění publicistické činnosti.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový příklad životopisu šéfredaktora pro vaši inspiraci

Bc. Lenka Novotná

Šéfredaktorka

+420 721 508 338

lenka.novotna@gmail.com

Praha

LinkedIn.com/in/lenkanovotna


O mně

Jsem zkušená šéfredaktorka s více než dvanácti lety zkušeností v redakčním prostředí gastro magazínů. Dovedu efektivně dohlížet na početný tým autorů a redaktorů, podporuji kreativitu a spolupráci, a zároveň si dokážu udržet jasnou vizi o budoucnosti publikace. Vynikám skvělými manažerskými dovednostmi a strategicky uvažuji o tom, jak nejlépe rozšířit čtenářstvo. Jako svou hlavní prioritu šéfredaktorky vnímám zajištění co nejúčinnějšího přístupu k nákladům při zachování redakční integrity titulu a dodržení požadavků na inzerci.


Pracovní zkušenosti

T&M CREATIVE, s. r. o.

Šéfredaktorka, Gastro Report & Minutka, magazín profesionální gastronomie

Leden 2019 až současnost

 • Samostatné tvůrčí vykonávání nejvýznamnějších publicistických činností
 • Udávání vzhledu časopisu, včetně rozvržení, umístění článků a inzerátů
 • Zadávání článků, stanovení termínů uzávěrek pro jednotlivá vydání
 • Komunikace s klienty ohledně změn v inzertním balíčku
 • Kontrola odevzdávání kopií a fotografií pro každý článek
 • Korektury výtisků k zajištění konzistence a kvality

DILESTA PRODUCTION, s.r.o.

Zástupkyně šéfredaktora, Gastro & Hotel, dvouměsíčník pro hoteliéry

Květen 2015 až Listopad 2018

 • Každodenní řízení 12členné redakce magazínu
 • Provádění průběžného průzkumu trhu čtenářů a navrhování obsahu zaměřeného na získání a udržení odběratelů
 • Vývoj marketingových kampaní a doprovodných materiálů
 • Správa rozpočtu a měsíčních závazků.
 • Řízení zaměstnanců, přidělování článků a každodenní schůzky koordinující obsah a plánování, marketing a propagaci magazínu prostřednictvím
 • Hledání inzerentů a správa inzerce

Dachmedia, s.r.o.

Redaktorka a korektorka, Gurmán magazín, měsíčník pro milovníky dobrého jídla

Září 2010 až únor 2015

 • Samostatná redaktorská činnost, příprava článků a reportáží
 • Denní internetové zpravodajství ve formě kratších článků z oblasti gastronomie
 • Stanovení obsahového zaměření každého čísla
 • Samostatné vyhledávání zajímavých témat

Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia

2007 až 2010

 • Žurnalistika
 • Mediální studia
 • Marketingová komunikace a public relations

Gymnázium Jana Masaryka, Praha 2

2003 až 2007


Dovednosti
 • Znalosti v oboru : sazba časopisů, redakce časopisů, vztahy s médii, vztahy s veřejností, marketing, reklama a inzerce
 • Technické dovednosti : Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Office Suite, WordPress
 • Měkké dovednosti : Komunikace, týmová práce, kritické myšlení, kreativita, vedení lidí

Zájmy a záliby
 • Cestování za dobrým jídlem a pitím
 • Beach volejbal
 • Blogování

To znamená, že máte na starosti veškerý obsah, který je zveřejňován na webových stránkách nebo v časopise či novinách. Rozhodujete o tom, které články budou publikovány, jak budou napsány a kdo je napíše. Také máte finální slovo o tom, které fotografie budou články doprovázet, kde budou umístěny a jak budou opatřeny titulky.

Váš životopis vedoucího redakce slouží jako vaše profesní vizitka, musíte jej napsat správně tak, abyste udělali skvělý dojem! V následujícím průvodci psaním životopisu vedoucího redakce naleznete příklady, šablony a tipy, které vám pomohou napsat fantastický životopis, díky němuž si vás všimnou personalisté z celého odvětví.

Konkrétně si ukážeme:
 • Kompletní příklad životopisu, kterým se můžete inspirovat
 • Formální náležitosti životopisu, včetně ideálního formátu, rozvržení a struktury CV
 • Detailně popsané jednotlivé sekce vedoucího redakce s praktickými příklady
 • Profesionální tipy, díky kterým dovedete svůj životopis k dokonalosti
📌 Tip : Skvělý první dojem uděláte atraktivní vizuální stránkou! Profesionální look vám vykouzlí jedna z našich moderních šablon CV , do které stačí vyplnit potřebné informace, a máte hotovo!

Jako zdroj inspirace můžete použít níže uvedený vzorový příklad životopisu vedoucího redakce. Dále se můžete podívat na další příklady životopisů podle oboru nebo použít nástroj pro tvorbu životopisů , který vám poslouží jako vodítko při psaní vlastního CV.

Kolik si vydělá vedoucí redakce? Měsíční plat i hodinová mzda šéfredaktora


zivotopis pro vedouciho redakce

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře na pozici šéfredaktora činí 45 562 Kč, což by při práci na plný úvazek odpovídalo hodinové mzdě ve výši 258 Kč na hodinu. Platové rozmezí je pak uváděno na hodnotu mezi 23 000 až 53 000 tisíci (zdroj: nsp.cz ).

Pro srovnání ještě uvádíme platové rozmezí na pozici redaktorů, která se pohybuje mezi 30 000 Kč až 49 000 Kč (zdroj: nsp.cz ).

💡 Poznámka : Výše uvedené částky jsou pouze orientační. Reálná výše platu šéfredaktora se bude lišit v závislosti na mnoha proměnných, jako je typ periodika, míra zkušeností, lokalita a další.

Jak napsat CV vedoucího redakce? Udělejte dobrý první dojem!

Začněte tím, že se seznámíte s popisem pracovní pozice, s požadovanou kvalifikací a dalšími požadavky stanovenými vaším potenciálním zaměstnavatelem. Pečlivě si je přečtěte a přizpůsobte svůj životopis popisu pozice. Zapomeňte na posílání obecného životopisu na všechny otevřené pozice! Přizpůsobením CV získáte nejlepší šanci, že budete pozváni na pohovor a nakonec přijati na danou pozici.

Při samotném psaní životopisu si musíte dát záležet na obsahu a zdůraznit povinnosti, jako je koordinace ostatních redaktorů, nábor a školení zaměstnanců, každodenní rozhodování a stanovení zásad a stylistických pokynů pro publikace.

Dále zdůraznit vlastnosti, jako jsou vůdčí schopnosti, analytické myšlení, komunikace, řízení času, zkušenosti s psaním a navazování kontaktů.

Klíčové jsou také rozhodovací schopnosti a správný úsudek. Vedoucí redaktoři za sebou také mají nejrůznější formální vzdělání, nejčastěji však z oblasti žurnalistiky a komunikace.

Všechny tyto a další informace se musí vtěsnat na ideálně jednostránkový životopis. A to při zachování jeho snadné čitelnosti a přehlednosti. Kromě obsahu je tedy důležitá i forma , kterou dokumentu dáte! Právě na formální náležitosti životopisu se zaměříme v následujících odstavcích.

Zaměřte se na formální stránku životopisu

Jako šéfredaktor se možná domníváte, že napsat životopis je snadné a rychlé. I když to může být do jisté míry pravda, musíte si uvědomit, že si hledáte práci v extrémně konkurenčním odvětví. Očekává se od vás, že budete odborníkem na tvorbu obsahu, ale i vedení lidí. Váš životopis šéfredaktora musí být po všech stránkách dokonalý!

Můžete mít sebelepší kvalifikaci, mnoho let zkušeností a skvělé vlastnosti, ale pokud je do životopisu neuvedete přehledně, nikdo se nebude obtěžovat luštěním vašeho CV! O vaší profesionalitě svědčí i vzhled vašeho životopisu. Použijte proto správný formát, rozvržení a strukturu životopisu vedoucího redakce.

Ideální formát životopisu

Nejlepší formát životopisu, který můžete použít pro životopis šéfredaktora, je obráceně chronologický formát . Ten vám umožní klást důraz na část životopisu věnovanou pracovním zkušenostem.

Kromě obráceně chronologického formátu si můžete vybrat ze dvou dalších formátů, kterými jsou:
Funkční formát životopisu se zaměřuje na dovednosti. Pokud máte minimální zkušenosti s prací šéfredaktora, bude lepší zvolit tento formát.

Můžete se také rozhodnout pro kombinovaný neboli hybridní formát životopisu . Jedná se o kombinaci obráceně chronologického a funkčního formátu. Kombinovaný formát umožňuje zaměřit se na vaše dovednosti a zároveň zobrazit vaše bohaté zkušenosti. Je nejlepší volbou pro šéfredaktory s mnoha lety zkušeností.

📌 Tip : Netušíte, jaký formát životopisu je pro vás ideální? Přečtěte si článek , který jsme tomuto tématu věnovali! Naleznete jej společně s dalšími užitečnými články na našem kariérním blogu.

Přehledné rozvržení + tipy na formátování

Postupujte podle následujících pravidel formátování a vytvoříte přehledný životopis vedoucího redakce, který se bude snadno číst.

 • Délka životopisu : Pokuste se vše vměstnat na jednu stránku velikosti A4. Máte-li více než deset let zkušeností, můžete životopis prodloužit na dvě strany. Nikdy však více! Delší elaboráty však nikdo nebude číst!
 • Písmo : Zvolte si jednoduché a snadno čitelné písmo. Doporučujeme Arial, Times New Roman, Calibri, Cambria, nebo Georgia. Vyhněte se ozdobným nebo křiklavě barevným písmům! Životopis nejsou omalovánky! Velikost písma nastavte na 10 až 12 bodů pro běžný text a 12 až 14 bodů pro nadpisy.
 • Řádkování a okraje : Velikost řádkování nastavte na 1,15 nebo 1,5. Ideální velikost okrajů je 2,5 cm po všech stranách dokumentu.
 • Formát souboru : Není-li v požadavcích uvedeno jinam, zašlete životopis pro vedoucího redakce ve formátu PDF. Formátování v otevřeném souboru Word se často změní, je-li soubor otevřen v jiném zařízení nebo operačním systému. Vaše práce s formátováním by tak vyšla vniveč!
📌 Tip : Nezdržujte se s komplikovaným formátováním a stáhněte si profesionálně naformátovanou šablonu CV pro vedoucího redakce ve formátu Word nebo PDF.

Nejlepší struktura CV vedoucího redakce

Váš životopis redaktora musí být uspořádaný a musí mít správnou strukturu. Je to pro vás další příležitost, jak ukázat své schopnosti psaní a editování. Životopis rozčleňte do následujících částí:

 • Záhlaví s kontaktními údaji
 • Profesní shrnutí životopisu
 • Část věnovaná pracovním zkušenostem
 • Část věnovaná dosaženému vzdělání
 • Dovednosti
 • Další sekce CV vedoucího redakce, jako jsou jazyky, počítačové dovednosti, kurzy, školení a certifikáty, zájmy a záliby apod.

zivotopis pro vedouciho redakce

Začněte kontaktními údaji

Abyste ušetřili místo, umístěte aktuální kontaktní údaje do záhlaví životopisu. To by mělo obsahovat vaše celé jméno a kontaktní údaje. Nejlépe je uvést telefonní číslo, profesionální e-mailovou adresu, místo bydliště a odkaz na váš profesní profil na síti LinkedIn, vaše portfolio nebo webové stránky, pokud jsou k dispozici.

⚠️ Varování : Ujistěte se, že jsou vaše informace aktuální a přesné. Nezapomeňte, že je to jediný způsob, jak se s vámi může potenciální zaměstnavatel spojit!

Příklady

Správně

Mgr. Václav Nikl

Šéfredaktor

+420 606 388 298

vasek.nikl@gmail.com

Brno

LinkedIn.com/in/vaseknikl


Chybně

Mgr. Václav Nikl

Šéfredaktor

+420 606 388 298

vasicek86@gmail.com

Rodinný stav: Ženatý, dvě děti

Datum narození: 11.3. 1986

Politických vězňů 122, Brno 160 00

LinkedIn.com/in/vaseknikl


Mezi kontaktními údaji nemusíte uvádět osobní informace, jako je datum narození, věk, rodinný stav. Rovněž není nutné uvádět celou fyzickou adresu, název města je dostačující.

⚠️ Varování : Všimnuli jste si, jak neprofesionálně vypadá emailová adresa s přezdívkou? Pokud nemáte důstojně vypadající email, založte si nový!

Připojte k CV fotografii!

Je běžnou praxí připojovat k životopisu fotografii, ujistěte se však, že se jedná o profesionální portrét , který zobrazuje vaši tvář a ramena na neutrálním pozadí. Selfíčka, momentky nebo hromadné fotky jsou do CV naprosto nevhodné. To už je lepší nechat životopis bez fotografie.

📌 Tip : Podívejte se na příklady vhodných a nevhodných fotografií, naleznete je v tomto článku na našem kariérním blogu.

Nejdůležitější část CV aneb jak správně popsat pracovní zkušenosti

Část o pracovních zkušenostech je důležitou součástí životopisu šéfredaktora. Vzhledem k tomu, že chcete zdůraznit své nejvýznamnější zkušenosti a úspěchy, je ideální uvést pracovní zkušenosti v obráceně chronologickém pořadí, přičemž vaše poslední zaměstnání nebo pozice jsou uvedeny jako první.

Při psaní o svých profesních zkušenostech dbejte na to, abyste popsali každou z nich. Každá položka v oddíle o pracovních zkušenostech obvykle obsahuje:

 • Název zaměstnavatele, místo výkonu práce
 • Název zastávané pozice
 • Doba, po kterou jste na pozici působili
 • Pracovní povinnosti a významné úspěchy v několika stručných bodech
📌 Tip : Opět věnujte pozornost klíčovým slovům v popisu práce, protože tato část je skvělou příležitostí k jejich použití. Popište pracovní povinnosti, které jste v minulosti vykonávali, související s požadavky a kvalifikací uvedenými v inzerátu.

Níže uvádíme příklady pracovních povinností vedoucího redakce:

Vedoucí redaktory si mohou najímat všechny typy vydavatelství, které produkují psaný obsah, včetně knižních nakladatelství. Bez ohledu na obor hlavní povinnosti šéfredaktora obvykle zahrnují:

Editace, korektory a přepisování

Vedoucí redaktoři musí upravovat a někdy i přepisovat písemné práce autorů a i spolupracujících redaktorů.

Schvalování návrhů článků

Vedoucí redaktoři jsou zodpovědní za schvalování nebo zamítání návrhů článků od redaktorů.

Vytváření původního obsahu

Kromě editace písemných prací mohou vedoucí redaktoři také psát vlastní originální obsah určený ke zveřejnění. Patří sem úvodník šéfredaktory, články nebo příspěvky na blog.

Brainstorming nápadů na články

Vedoucí redaktoři jsou zodpovědní za vyhledávání a vytváření nápadů na články, které mají autoři konkretizovat.

Přidělování článků redaktorům

Vedoucí redaktoři také zadávají články redaktorům a dalším autorům. V této roli vedoucí redaktoři určují, kolik slov by měl článek obsahovat a zda jsou vyžadovány odkazy a doplňující média.

Vytváření marketingových strategií

Psaním a editací práce s texty nekončí. Vedoucí redaktoři musí také vytvářet a používat různé marketingové strategie, aby si zveřejněný obsah přečetlo více lidí.

Najímání a školení zaměstnanců

Vedoucí redaktoři také najímají a školí interní a externí redaktory, kteří přispívají do publikace svým obsahem.

Příklad

Grada Publishing s.r.o., Praha

Šéfredaktorka zdravotnické redakce

Leden 2013 až prosinec 2019

 • Obchodní, marketingový i organizační rozvoj redakce zdravotnické literatury a elektronických informačních zdrojů pro lékaře i sestry
 • Zodpovědnost za ekonomické výsledky redakce
 • Tvorba edičního plánu tištěné i elektronické produkce
 • Vymýšlení a tvorba nových online produktů
 • Výběr vhodných tuzemských autorů, témat, knih k překladu
 • Sjednávání licenční smlouvy
 • Spolupráce s externími dodavateli a propagace titulů

Jak napsat životopis vedoucího redakce bez pracovních zkušeností?

Pracovní pozice šéfredaktora nepatří mezi základní pozice. Očekává se, že máte určité zázemí nebo pracovní zkušenosti. Ty můžete postupně nabrat na pozicích v redakci na nižších pozicích, jako je asistent redakce, redaktor, zástupce šéfredaktora apod.

V případě, že máte šéfredaktorské ambice, poohlédněte se nejprve po redakční činnosti a postupně do svého pracovního portfolia přidávejte další a další zkušenosti.


zivotopis pro vedouciho redakce

Detailně zmapujte dosažené vzdělání

Většina zaměstnavatelů vyžaduje, aby vedoucí redaktoři měli alespoň bakalářské vzdělání v oboru, žurnalistiky, komunikace, médií nebo v příbuzném oboru.

Chybějící titul mohou nahradit příslušné pracovní zkušenosti v oblasti psaní a editace. V každém případě zaměstnavatelé upřednostňují kandidáty s předchozími zkušenostmi s psaním a editováním.

Ať už máte vysokoškolský titul z jakéhokoliv oboru, vždy jej uveďte, a to v následujícím formátu:

 • Název školy, místo
 • Název vystudovaného oboru, způsob ukončení studia
 • Doba, po kterou jste studovali
 • Hlavní náplň studia a akademické úspěchy v několika stručných bodech

Příklad

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Magisterský obor Mediální studia

2014 až 2016

 • Digitální komunikace a práce s informacemi
 • Vizuální kultura a online marketing
 • Média a populární kultura

Namixujte vyváženou kombinaci tvrdých i měkkých dovedností

Vzhledem k tomu, že vedoucí redakce často dohlíží na velký tým autorů a redaktorů, musí být skvělým manažerem i editorem a redaktorem. Měl by umět podporovat kreativitu a spolupráci a zároveň si udržet jasnou vizi budoucnosti svěřené publikace. Dále musí být schopni strategicky uvažovat o tom, jak nejlépe rozšířit svou základnu čtenářů.

K tomu jsou důležité jak tvrdé, tak měkké dovednosti, jejichž mix byste měli do životopisu uvést.

Tvrdé dovednosti

Do této kategorie patří dovednosti, které jste si osvojili při studiu nebo v redakci při výkonu práce. Jedná se tedy o naučené dovednosti technického rázu , jako je práce v editorských programech, jako je InDesign, Photoshop a Illustrator, nebo programech určených k publikování a správě obsahu, jako je WordPress apod.

Kromě toho musí ředitelé redakcí znát platformy sociálních médií, jako jsou Twitter a Facebook, a mohou také používat analytické programy, jako je Google Analytics, aby sledovali výkonnost své publikace. Pokud tedy máte zkušenosti s některým z těchto programů nebo platforem, nezapomeňte je uvést ve svém životopise.

Mezi další tvrdé dovednosti vedoucího redaktora patří například:

 • Dokonalá znalost češtiny, popřípadě nějakého cizího jazyka (zejména pak angličtiny)
 • Dovednosti v oblasti editace
 • Prodej a marketing
 • Reklama
 • Sociální sítě
 • Grafická úprava časopisů
 • Vztahy s médii
 • Vztahy s veřejností

Měkké dovednosti

Do této kategorie patří dovednosti, které vám jsou vrozené. Jedná se o povahové rysy a osobní vlastnosti, díky kterým se s vámi snadno pracuje. Níže uvádíme některé příklady:

 • Skvělé komunikační dovednosti
 • Organizační schopnosti
 • Vůdčí schopnosti
 • Řízení času
 • Schopnost řešit problémy
 • Pozornost věnovaná detailům
 • Důvěryhodnost
 • Týmový hráč

Přidejte další užitečné sekce CV vedoucího redakce

Výše uvedené sekce CV vedoucího redakce budou mít v životopisu všichni kandidáti. Blýskněte se uvedením dalších sekcí, kterými se odlišíte od konkurence.

Pokud se hlásíte na pozici technického vedoucího redakce, pak se vyplatí uvést zvlášť jazykové a další programy, se kterými pracujete.

Dále můžete uvést počítačové a jazykové dovednosti zvlášť do speciálních sekcí, popsat absolvované kurzy, odborná školení, semináře apod.

V neposlední řadě se vyplatí uvést své koníčky, a to zejména pokud máte vést specificky zaměřenou publikaci. Jestliže chcete řídit redakci módního časopisu, určitě jako svůj zájem uveďte sledování módních trendů, cestování na Fashion Weeky apod.

📌 Tip : Jak vhodně vybrat zájmy a záliby do životopisu vám poradíme zde .


zivotopis pro vedouciho redakce

Napište poutavé profesní shrnutí, které zaujme!

Profesní shrnutí životopisu šéfredaktora je vaší druhou příležitostí ukázat vynikající schopnosti v oblasti psaní a editace. Tato část je jednoduše shrnutím obsahu vašeho životopisu. Můžete do něj zahrnout své nejvýznamnější úspěchy, profesní zkušenosti a další podrobnosti, které mohou pomoci upoutat pozornost zaměstnavatele.

Shrnutí vašeho životopisu musí být dostatečně dobré, aby přimělo zaměstnavatele k zájmu o přečtení zbytku vašeho životopisu. Tím získáte větší šanci, že budete pozváni na pohovor.

Podívejte se na některé příklady životopisů redaktorů, abyste získali představu o tom, jak napsat část profesního shrnutí.

📌 Tip : Třebaže se profesní shrnutí nachází na začátku životopisu hned za hlavičkou s kontaktními údaji, vy jej vytvořte až na úplný závěr. Budete tak jasně vědět, co přesně z životopisu zdůraznit.

Příklady

Správně

Jsem šéfredaktor s magisterským titulem v oboru žurnalistiky a 18 lety zkušeností s editací, psaním a dohledem nad webovými stránkami a výrobou časopisů, katalogů, výročních zpráv, zpravodajů a marketingových materiálů. Vynikám svými řídícími, redakčními a organizačními dovednostmi, které uplatňuji k efektivnímu řízení redakce a vytváření kvalitního obsahu, pod který se nestydím podepsat.


Chybně

Jsem šéfredaktor se zkušenostmi. Vynikám svými redakčními dovednostmi, které uplatňuji k řízení redakce a vytváření obsahu, pod který se nestydím podepsat. Na pozici šéfredaktora mohu nastoupit ihned.


Všimnuli jste si rozdílu? Zatímco první kandidát dokládá svá tvrzení fakty a uvádí potřebné detaily ohledně své kvalifikace, pracovní historie a dovedností, druhý je ve svých vyjádřeních velmi vágní. Jakého z kandidátů byste zaměstnali?

Profesionální tipy, jak životopis vedoucího redakce ještě vylepšit

Ukažte potenciálnímu zaměstnavateli, že jste odborníkem na danou problematiku. Stojíte za to, aby vám zavolali s pozváním na pohovor. Ukažte své dovednosti a zkušenosti tím, že připravíte reprezentativní a bezchybný životopis. Zde je několik tipů, které byste měli při psaní životopisu mít na paměti.

 • Životopis na míru přizpůsobte pracovní nabídce. Obecným životopisem nic nezmůžete. Předběhnou vás kandidáti, kteří si dali práci s přizpůsobením CV.
 • Při psaní životopisu je důležité používat jasný a stručný jazyk. Skvělým prostředkem k tomu jsou body s odrážkami, kde můžete použít konkrétní příklady a čísla. Například místo toho, abyste uvedli, že jste “vedení redakčního týmu”, můžete uvést “řízení redakčního týmu více než 15 redaktorů, kteří měsíčně připravovali přes 30 článků”.
 • Dejte si pozor na překlepy a hrubky. Ty ve vašem CV nemají co dělat!
 • Také se zaměřte na vizuální stránku, která musí být na první pohled atraktivní. Naše profesionální šablony CV vám zajistí perfektní vzhled, kterým udáte dobrý dojem.
 • Dejte ve vydavatelství vědět, proč si zasloužíte, aby vás pozvali na pohovor. Napište do vydavatelství stručný a výstižný motivační dopis, který stejně jako životopis přizpůsobíte na míru dané pracovní pozici. Ukážete tím svůj skutečný zájem o společnost a pozici.

Shrnutí na závěr aneb jak napsat CV, které vám vyslouží pozvání na pohovor!

 • Životopis napište v ideálním případě na jednu stranu velikosti A4.
 • Začněte aktuálními údaji, které uvádějte do záhlaví dokumentu.
 • Pokračujte poutavým profesním shrnutím, ve kterém se představíte.
 • Detailně popište pracovní zkušenosti, které uvádějte v obráceně chronologickém pořadí
 • Zmapujte nejvyšší dosažené vzdělání, pokud je to relevantní, nezapomeňte uvést i hlavní náplň studia.
 • Namixujte do životopisu jak tvrdé, tak měkké dovednosti a vlastnosti.
 • Přidejte další části, kterými se odlišíte od konkurence.
 • Životopis uložte ve formátu PDF a odešlete jej společně s motivačním dopisem.

Nezapomeňte na motivační dopis!

Pokud chcete získat práci šéfredaktora, musíte najít způsob, jak zapůsobit na personalisty. Využijte této příležitosti a dále se představte prostřednictvím motivačního dopisu.

Třebaže motivační dopis nemusí být nutně vyžadován, vřele doporučujeme jej napsat. Získáte tím konkurenční výhodu nad ostatními kandidáty, kteří předložili pouze životopis.

Práce šéfredaktora je vysoce kvalifikovaná, a na jedno volné místo se hlásí desítky kandidátů. Abyste porazili konkurenci, musíte se do nejvíce odlišit a ukázat v nejlepším světle. Skvělým nástrojem, jak toho dosáhnout, je právě motivační dopis vedoucího redakce.

📌Tip: Jak napsat bezkonkurenčně dobrý motivační dopis si můžete přečíst zde!


zivotopis pro vedouciho redakce

Často kladené otázky (FAQ)

Jak životopis vedoucího redakce přizpůsobit na míru?

Při přizpůsobování CV na míru pracovní pozice je nutné identifikovat a následné zahrnout relevantní klíčová slova z pracovní nabídky do životopisu. Přečtěte si proto několikrát pracovní nabídku, zaměřte se zejména na požadavky na ideálního kandidáta, a hesla použijte ve svém CV, a to napříč všemi sekcemi od profesního shrnutí po zájmy a záliby!

Chcete-li zvýšit své šance, že si vás někdo všimne, použijte níže uvedený seznam klíčových slov vhodný do životopisu pro vedoucího redakce jako další zdroj inspirace. Pomůže vám určit dovednosti a zkušenosti, které byste měli ve svém životopise zdůraznit:

 • Zpravodajství
 • Žurnalistika
 • Tiskové zprávy
 • Korektury
 • Časopisy
 • Vytváření webového obsahu
 • Správa webového obsahu
 • Copywriting
 • Editace
 • Správa obsahu
 • Strategie obsahu
 • Kreativní psaní
 • Digitální média
 • Blogování
 • Marketing
 • Digitální marketing
 • Marketing sociálních médií
 • Obsahový marketing
 • Vztahy s veřejností
 • Firemní komunikace
 • Interní komunikace

Je k výkonu pozice šéfredaktora zapotřebí formální vzdělání?

Třebaže je podle Národní soustavy povolání jako nejvhodnější vzdělání uváděno magisterské studium oboru mediálních a komunikačních médií, publicistiky apod., bude záležet na požadavcích na konkrétní pozici vedoucího redakce.

Existují speciálně zaměřené redakce, ve kterých bude požadováno studium jiného oboru, například lékařství v případě šéfredaktory zdravotnické redakce, informačních technologií v případě šéfredaktora IT magazínu apod.

V menších redakcích se pak k práci vedoucího můžete dostat skrz mnohaletou praxi bez formálního vzdělání v oboru.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá