Životopis provozního manažera - jak na to

Provozní manažer je důležitá a náročná pracovní pozice. Stará se o řízení a organizaci provozu, optimalizuje procesy, řídí celé týmy pracovníků a připravuje strategie pro optimalizaci a zvýšení výkonnosti. Jedná se tak o velmi lukrativní a tedy vysoce konkurenční práci.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Pokud chcete budovat kariéru jako provozní manažer, prvním krokem je vědět, jak napsat skutečně profesionální životopis, kterým ukážete, že se v oboru vyznáte a přinesete budoucímu zaměstnavateli velkou hodnotu.

Budete muset mimo jiné prokázat, že máte dostatečné vůdčí schopnosti, máte zkušenosti s vedením projektů a řízením provozu a obecně, že jste v oblasti, ve které chcete působit, skutečným odborníkem. U pohovoru budete mít možnost přesvědčit potenciálního zaměstnavatele či náborového specialistu také kouzlem své osobnosti, ale k tomu musíte nejprve úspěšně projít prvním kolem výběrového řízení - posouzením vašeho životopisu.

Jak napsat životopis - struktura

Životopis je dokument, který má svá pravidla. HR specialisté očekávají, že v něm najdou určité informace v dané struktuře. Pokud chcete působit jako odborník a neriskovat, že bude váš životopis odložen po prvním letmém prohlédnutí, dodržujte strukturu, na kterou jsou náboráři zvyklí a která jim usnadňuje jejich práci.


provozní manažer

Společně si projdeme jednotlivé sekce této struktury, představíme si je obecně a povíme si, co by v nich nemělo chybět, když se ucházíte o práci v oboru provozního managementu. Pro lepší představu si uvedeme také příklady, jak obsah jednotlivých sekcí může vypadat v oblasti, o které se bavíme.

Záhlaví

Záhlaví vašeho životopisu je to první, co náborový pracovník uvidí. Důležitý je jak jeho obsah, tak vzhled. Mělo by být navržené atraktivně, upoutat pozornost, ale současně působit seriózně.

Co se týče obsahu, do záhlaví patří vaše jméno, pracovní pozice a kontaktní údaje - tedy telefonní číslo a e-mail.

🎁 Super tip:
Pomozte si profesionálními šablonami. Vytvořit skvělé záhlaví, které v sobě spojuje dostatečnou míru atraktivnosti s efektem profesionality, nemusí být snadné. Naštěstí existuje účinná pomoc, jak toho dosáhnout. Nejen záhlaví, ale celý dokonale a naprosto profesionálně vypadající životopis si můžete připravit s pomocí online dostupných profesionálních šablon .

Profil

Profil je velmi důležitou součástí vašeho životopisu. Tato sekce obsahuje výstižné shrnutí celého životopisu. Je vhodné ji vždy upravit na míru konkrétní pozici, o kterou se ucházíte. Zdůrazněte v ní své nejdůležitější silné stránky, zkušenosti a kvalifikaci. Nebuďte zbytečně skromní, ale zůstaňte autentičtí.

Příklad:
Zapálený provozní manažer s více než 8 lety zkušeností v řízení a organizaci velkých provozů. Dosáhl jsem prokazatelných výsledků ve zvyšování produktivity a snižování nákladů. Jsem schopen efektivně řídit velké, mezioborové týmy a řešit nečekané situace. Mám výborné komunikační dovednosti, špičkové vzdělání v projektovém managementu a kladu důraz na efektivitu práce v každém ohledu. Hledám novou výzvu v podobě vedoucí role v dynamické organizaci.

Pracovní zkušenosti

Následující sekcí CV provozního manažera jsou pracovní zkušenosti. Uveďte je ještě před sekcí vzdělání, protože praxe je v tomto oboru obvykle pro zaměstnavatele důležitější než vzdělání.

Své pracovní zkušenosti uvádějte v obráceném chronologickém pořadí (tedy od nejnovějších), uveďte zaměstnavatele, dobu, kdy jste zde pracovali, a popis své pracovní pozice. Ale nespokojte se jen se suchými základními informacemi. Svým životopisem chcete ukázat, že jste skvělou volbou pro zaměstnavatele, takže zdůrazněte ve své pracovní náplni to, co pro něj bude nejspíše relevantní, a zmiňte také své největší úspěchy.


provozní manažer

I zde je velmi vhodné upravit obsah podle konkrétní pozice, o kterou se zrovna ucházíte. Pro každého zaměstnavatele může být zajímavé něco trochu jiného. Při uvádění svých úspěchů je pokud možno doložte konkrétními čísly.

Příklad:
Provozní manažer, ABC Group, Praha
Leden 2019 - březen 2023
 • Řízení komplexního provozu s velkým množstvím projektů v různých fázích realizace.
 • Efektivní vedení většího počtu týmů na různých úrovních, v rychlém výrobním prostředí.
 • Dohled nad všemi aspekty výroby, včetně bezpečnosti práce, kvality a logistiky.
 • Návrh a implementace nové bezpečnostní směrnice, vedoucí k 20% snížení úrazovosti na pracovišti.
 • Dosáhl jsem optimalizace efektivity výrobních procesů, s výsledným 15% zvýšením produktivity a roční úsporou nákladů přes milion korun.
Provozní manažer, XY, s.r.o., Praha
Květen 2015 - prosinec 2018
 • Kompletní řízení provozu výrobního závodu
 • Vedení mnohačlenných týmů
 • Projektový management, vč. zavádění nových procesních postupů
 • Reporting a pravidelná komunikace s vedením v angličtině
 • Ocenění zaměstnanec roku v roce 2017

Vzdělání

Od provozního manažera se obvykle očekává vysokoškolské vzdělání, alespoň bakalářský titul. Pokud ho nemáte, můžete zdůraznit jiné aspekty své kvalifikace. V sekci vzdělání uveďte (opět v obráceném chronologickém pořadí) své dosažené akademické mety. Patří sem nejen získané tituly z vysoké školy, ale také cokoli dalšího, čím jste si zvýšili své teoretické znalosti v oboru.


provozní manažer

Uveďte všechny relevantní semináře, workshopy či konference, kterých jste se zúčastnili. Opět platí, že kromě základních údajů (instituce, dosažený titul nebo certifikát, doba, kdy jste vzdělání získali, a stručný popis) je dobré zdůraznit aspekty významné pro potenciálního zaměstnavatele a zmínit také své největší úspěchy.

Příklad:
Magisterský tit ul v oboru Ekonomika a management podniku- zaměření Strategický management, AMBIS vysoká škola, a.s., Praha
2018 - 2019
 • Komplexní studium zaměřené na řízení firmy od zpracování podnikatelského plánu, přes řízení společnosti, až po její rozšíření na mezinárodní trhy.
 • Hlavní předměty: Strategický management, Tvorba korporátní vize, Firemní kultura a identita
 • Diplomová práce na téma "Firemní kultura v provozním managementu - trendy a úskalí"
 • Absolvoval s červeným diplomem
Bakalářský titul v oboru Ekonomika a management podniku, AMBIS vysoká škola, a.s., Praha
2016 - 2018
 • Zaměření na řízení všech součástí firem a úzké propojení s praxí.
 • Předměty mimo jiné: Aktuální otázky ekonomiky a managementu, Manažerské dovednosti, Odborná praxe, Finanční řízení podniku.
 • Bakalářská práce na téma "Manažerská komunikace ve velkých podnicích - principy, kanály, úskalí, formy
 • Absolvoval s červeným diplomem.

Dovednosti

V této sekci svého životopisu uveďte přehledně soupis vašich hlavních dovedností. Opět zde rozhodně přihlédněte ke konkrétní pozici, o kterou máte zájem. Co se od vás bude očekávat, pokud ve výběrovém řízení uspějete? Jakého člověka zaměstnavatel hledá?

Uveďte nejen své odborné dovednosti důležité pro provozního manažera, ale také své tzv. "soft skills", tedy vlastnosti, schopnosti a dovednosti, které vám umožňují efektivně interagovat s lidmi a řešit problémy. To je pro provozního manažera nesmírně důležité.

Pokud je to pro pozici relevantní, uveďte také obecnější dovednosti, jako je řízení auta nebo znalost cizích jazyků. Například pokud se dá očekávat, že budete při své nové práci hodně na cestách, určitě uveďte, že nejen máte řidičské oprávnění a také jste aktivní řidič. Někdy může být vhodné i uvést, kolik máte za sebou kilometrů za volantem. Pokud je to skutečně reprezentativní číslo. Také jazykové dovednosti mohou být tím, co rozhodne ve váš prospěch ve výběrovém řízení. Na mnoha pozicích pro provozní manažery vás dokonce může vyřadit z výběrového řízení, když je neuvedete. Pokud se dá očekávat, že budete muset komunikovat se zahraničními partnery, vedením či jinými stranami v cizím jazyce, rozhodně své jazykové dovednosti v životopise uveďte.


provozní manažer

Příklad:
 • Plánování a koordinace provozu
 • Finanční řízení a cash-flow
 • Implementace nových technologií a opatření pro zefektivnění provozu
 • Projektový management
 • Vysoká psychická odolnost a schopnost práce pod tlakem
 • Krizový management
 • Vynikající komunikační a vůdčí schopnosti
 • Schopnost rychlého rozhodování a flexibilní adaptace na nové podmínky
 • Anglický jazyk: úroveň C1 (pokročilá znalost slovem i písmem)

Na co si dát pozor a co může zvýšit konkurenceschopnost CV

Jak jsme si řekli hned v úvodu tohoto článku, jako provozní manažer budete při hledání práce čelit velké konkurenci. Je proto důležité, aby váš životopis nejen byl naprosto profesionální a obsahoval vše důležité, ale také aby v něm bylo vždy něco navíc. Co vás odliší od ostatních adeptů a přesvědčí náborového pracovníka, že patříte mezi ty nejlepší. To vám zajistí postup do dalšího kola výběrového řízení, kterým je obvykle pracovní pohovor.

V následujících odstavcích vám přinášíme několik užitečných tipů, jak se "vyčlenit z davu". A také se zaměříme na několik úskalí, tedy na to, v čem mnozí obvykle při psaní životopisu dělají chyby - a snižují tak významně (a přitom zbytečně) svou šanci na úspěch.

Personalizujte své CV

K životopisu nepřistupujte jako k neměnnému dokumentu. Vždy je důležité uzpůsobit ho na míru konkrétní pozici, o kterou se právě ucházíte. Zjistěte si co nejvíce informací o dané práci a také o samotném zaměstnavateli. Odhadněte co nejlépe, koho hledají, a upravte svůj životopis tak, abyste z něj vyplynulo, že jste tou správnou osobou. Samozřejmě ale zůstaňte autentičtí a vždy se držte pravdy!

Například, pokud chcete získat místo jako provozní manažer v automobilovém průmyslu, ve svých zkušenostech zdůrazněte vše, co by mohlo podpořit vaši odbornost v tomto oboru. V dovednostech uveďte například schopnost návrhů a implementace řešení pro zefektivnění výrobních a logistických procesů. A tak podobně.

Přidejte reference

Váš životopis může výrazně vylepšit, když do něj přidáte také reference, tedy svědectví vašich předchozích zaměstnavatelů, kteří mohou potvrdit, že jste skvělý provozní manažer. Uvést můžete konkrétní jména, pozice a kontaktní údaje, nebo jen zmínku, že jsou vaše reference na vyžádání. Mějte je ale samozřejmě opravdu připravené.

Důležité přirozeně je získat od vašich referencí souhlas a ujistit se, že vám skutečně poskytnou takové doporučení, jaké potřebujete.

Nepodceňte korekturu

Před odesláním svého CV si vždy velmi důkladně zkontrolujte, zda vám v něm nechybí nic důležitého. A nezapomeňte provést také jazykovou korekturu. Životopis s pravopisnými chybami okamžitě ztrácí "body" a hrubky vás mohou dokonce zbytečně vyřadit z výběrového řízení hned na samém začátku.

Neuškodí nechat svůj životopis přečíst další osobě nebo i více osobám. Vyberte někoho, kdo má cit pro detail a ovládá velmi dobře český jazyk. Zejména pokud máte v pravopisu určité mezery, zvažte nechat si své CV zkontrolovat profesionálním korektorem.

Připojte motivační dopis

Mnozí zaměstnavatelé to dokonce přímo vyžadují, ale i když není motivační dopis podmínkou vstupu do výběrového řízení, zvažte jeho přiložení. V motivačním dopise se můžete více rozepsat, je vhodným nástrojem pro další personalizaci (tedy můžete v něm uvést, proč se zajímáte o tuto práci a tohoto zaměstnavatele) a v neposlední řadě, pokud ho připojujete z vlastní iniciativy, ukazujete tím, že máte skutečně velký zájem.

Samozřejmě pro motivační dopis platí podobná pravidla jako pro životopis. Buďte struční a výstižní, zvolte formu i obsah, které vyjadřují profesionalitu, a nezapomeňte na závěrečnou korekturu.

Dobře zvažte použití fotografie

Vložit do CV svou fotografii není povinné, ale může to pomoci upoutat pozornost. Také se díky snímku váš životopis stává osobnějším. Je ale důležité zvolit vhodnou fotografii. Špatná fotografie nadělá více škody než užitku. Musí působit seriózně a profesionálně a současně s tím podpořit dojem z vašeho CV. Tedy že jste profesionál, silná osobnost a současně člověk, který dokáže jednat dobře s druhými.

Dobrá fotografie dokáže sdělit přesně to, co potřebujete. Její pořízení ale není úplně snadné. Proto, pokud se rozhodnete připojit ke svému životopisu svou tvář, zvažte spolupráci s profesionálním fotografem. Tato investice se vám rozhodně vyplatí.

Zvažte doplnění svých zájmů

Sekce zájmů a koníčků nepatří k základní, povinné struktuře životopisu. Ale můžete zvážit její připojení, pokud vám připadají ostatní sekce vašeho CV trochu "chudé". Třeba v oboru teprve začínáte, nemůžete se pochlubit vynikajícími pracovními zkušenosti, ale vaše zájmy naznačují, že jste se o provozní management vždy zajímali a věnovali jste se ve volném čase aktivitám, které mohou být pro potenciálního zaměstnavatele při posuzování vaší vhodnosti na danou pozici relevantní.


provozní manažer

Nebo mohou vaše zájmy a volnočasové aktivity vhodně doplnit vaši odbornost provozního manažera ve smyslu konkrétního zaměstnavatele. Například pokud se ucházíte o práci provozního manažera ve firmě, která se zabývá vývojem počítačových her, může být pro váš životopis relevantní (a pomoci vám tak k postupu do dalšího kola) například skutečnost, že jste zapálený hráč. A dokonce jste se třeba úspěšně účastnili nějakých soutěží pro hráče počítačových her.

Připravte se na pohovor

Vytvoření skvělého životopisu je nesmírně důležité k získání pracovního místa, ale je to jen první krok. Pokud v prvním kole výběrového řízení díky svému dokonalému CV uspějete, čeká vás další kolo, možná i několik. Velmi důležitý je samozřejmě osobní pohovor. Na něj vždy musíte přijít dokonale připravení!

Ujistěte se před pohovorem, že jste si zjistili všechny dostupné informace o vypsané pozici i o potenciálním zaměstnavateli. A připravte se také na to, že vám budou nejspíše kladeny dotazy k vašemu životopisu. Přemýšlejte u každého jeho bodu o tom, co by mohlo zaměstnavatele dále zajímat, a připravte si odpovědi. Také můžete být tázání, jak byste přistoupili k práci, pokud ji získáte, je tedy důležité si toto předem promyslet.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá