Životopis sestry na JIP - jak na to

Práce zdravotní sestry je náročná a záslužná. Pracovní zařazení na Jednotce intenzivní péče (JIP) klade na sestru opravdu velmi vysoké nároky. Pracuje s pacienty ve velmi vážném stavu, musí být neustále na pozoru a schopná rychle reagovat pod tlakem.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Monitoruje zdravotní stav svých pacientů, podává intravenózně léky, provádí řadu náročných ošetřovatelských postupů, asistuje při provádění některých lékařských procedur, někdy i při tak dramatických, jako je resuscitace.

Kromě mnoha odborných znalostí a dovedností musí mít speciální osobnostní vlastnosti, které jí umožňují pracovat v časové tísni a náročných situacích a udržet si přitom klidný přístup. Také je nutné, aby dokázala být za všech okolností empatická, laskavá a současně si zachovat potřebnou zdravou míru odstupu. Aby se ochránila před syndromem vyhoření.

Pokud chcete pracovat jako zdravotní sestra na JIP, budete potřebovat tohle všechno. A kvalitní životopis, abyste se o tuto práci mohla úspěšně ucházet. V tomto článku si společně probereme, jak na to.


Sestra na JIP životopis

Struktura životopisu zdravotní sestry

Stejně jako má svá pravidla chod nemocnice, také výběrové řízení na pracovní pozici se řídí jistými ustálenými postupy. Důležitým krokem je příprava životopisu, který respektuje formální pravidla pro tento dokument. Základními stavebními kameny CV jsou jeho jednotlivé sekce - Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti.

Projdeme si je jednu po druhé, vysvětlíme si jejich význam, popíšeme, co by měly obsahovat a v čem jejich obsah bude specifický v případě zdravotní sestry. V neposlední řadě si také uvedeme příklady, jak to může vypadat v praxi.

Dodržení struktury CV je důležité proto, aby náborový pracovník mohl ve vašem resumé snadno najít všechny informace, které potřebuje. Dobré je udržet také očekávaný rozsah. Životopis by určitě neměl překročit dvě strany. Zaměřte se na to, aby byl dobře čitelný, přehledný a vhodně kombinoval stručnost s tím, že v něm nebude nic důležitého chybět.

Záhlaví

Práce zdravotní sestry začíná už tím, jak se prezentuje. Samotná její přítomnost je pro pacienty významná a profesionální vzezření a současně přívětivý přístup přispívá jejich duševní pohodě, důležité pro ozdravný proces. Podobně je záhlaví životopisu tím prvním, podle čeho bude posuzováno celé vaše resumé.

Záhlaví by mělo upoutat pozornost, ale současně musí působit seriózně. Co se týče obsahu, patří sem ty nejzákladnější informace. Do záhlaví tedy uvedete své jméno, pracovní pozici a kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mail.


Sestra na JIP životopis

📌 Super tip

Pokud si nejste jistí, jak co nejlépe vytvořit záhlaví svého životopisu, vezměte si na pomoc online dostupné profesionální šablony . Díky nim si snadno vytvoříte nejen dokonalé záhlaví, ale celé CV. Takové, který bude naprosto profesionální a uděláte s ním skvělý dojem.


Profil

Zdravotní sestra musí být schopna jasně a stručně vysvětlit pacientovi, jaký krok své péče bude u něj právě provádět. Aby věděl, co může čekat, byl s tím srozuměný a zůstal v klidu. Podobně profil životopisu je stručným a výstižným shrnutím celého profesního resumé.

Jedná se o tu sekci životopisu, kterou náborový specialista obvykle bude číst jako první. A její obsah může rozhodnout o tom, jestli přečte i zbytek, nebo vaše CV rovnou odloží. Důkladně proto obsah profilu promyslete. Napište do něj to, co věříte, že potenciálního zaměstnavatele přesvědčí o vaší vhodnosti pro pracovní pozici, o kterou usilujete.

Můžete zdůraznit délku své praxe, uvést svou specifickou kvalifikaci, svoje nejsilnější stránky a největší pracovní úspěchy. Snažte se přitom dodržet očekávaný rozsah jednoho odstavce o přibližně 3-5 větách.

Příklad:

Svému povolání oddaná zdravotní sestra s více než 10 lety praxe na různých nemocničních odděleních (včetně JIP). Mám rozsáhlé zkušenosti s monitorováním pacientů v kritickém stavu, asistovala jsem u mnoha úspěšných resuscitací a dokážu rychle reagovat v různých krizových situacích. Při své práci kladu důraz na naprostou profesionalitu v kombinaci s empatickým a vlídným přístup k pacientům i jejich blízkým. Skvěle spolupracuji s lékaři a ostatními členy zdravotnického týmu.

Pracovní zkušenosti

Za zdravotní sestru mluví hlavně výsledky její práce. Pacienti, o které je skvěle postaráno, nic jim nechybí a mají vytvořeny optimální podmínky pro léčbu. Sekce pracovních zkušeností v životopise sděluje náborovému pracovníkovi, co máte z hlediska praxe již za sebou. Váš životopis by měl být v této oblasti maximálně informativní.


Sestra na JIP životopis

Uveďte do ní svou pracovní historii s jednotlivými zkušenostmi v obráceném chronologickém pořadí. Začnete tedy těmi nejnovějšími a budete postupovat k těm starším. Kromě základních informací (zaměstnavatel, místo a doba práce a stručný popis pracovní náplně) uveďte také vše, co by mohlo být relevantní při posuzování vaší vhodnosti pro práci, o kterou usilujete.

Zdůrazněte ty nejrelevantnější činnosti, které jste vykonávali. Uveďte své největší pracovní úspěchy. Přehnaná skromnost zde rozhodně není na místě. Jen se držte věcnosti a samozřejmě pravdy.

Příklad:

Všeobecná sestra, JIP Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých, FN Motol, Praha

Leden 2022 - doposud

 • Komplexní pooperační péče na 6lůžkovém oddělení JIP
 • Nepřetržité monitorování životních funkcí, podávání léků a intravenózní terapie dle léčebného plánu, asistence při invazivních procedurách (vč. intubace)
 • Komunikace s pacienty a rodinami
 • Spolupráce s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky
 • Asistence u mnoha úspěšných resuscitací

Sestra dialyzačního střediska, B. Braun Avitum s.r.o., Dialyzační středisko Bílovec

Únor 2018 - prosinec 2021

 • Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty s chronickým i akutním selháním ledvin
 • Obsluha moderních dialyzačních přístrojů
 • Evidence ošetřovatelské péče v moderních informačních systémech
 • Samostatné rozhodování o výkonu ošetřovatelské péče u svěřených pacientů, v komplikovanějších situacích pak konzultace s lékaři / dalšími členy multidisciplinárního týmu
 • V rámci výkonu práce kontinuální vzdělávání ve specifických oblastech nefrologické ošetřovatelské péče

Vzdělání

Pacient potřebuje vždy cítit jistotu, že zdravotnický pracovník ví, co dělá. Důvěra je v prostředí nemocnice nesmírně důležitá. Sekce vzdělání vašeho životopisu ukazuje, jakým způsobem jste nabyli teoretické znalosti pro výkon povolání zdravotní sestry, samozřejmě v úzkém propojení s praxí.


Sestra na JIP životopis

Pro práci zdravotní sestry na JIP se obvykle vyžaduje stejné minimální vzdělání jako u všeobecné zdravotní sestry, tedy minimálně střední odborné vzdělání příslušného zaměření. Jednotka intenzivní péče nicméně může vyžadovat další specifické znalosti a dovednosti. Můžete tak potřebovat také další specializovanou odbornou přípravu.

Vždy si zjistěte, jaké je požadované vzdělání na pozici, o kterou máte zájem. Každopádně pak své vzdělání uvádějte podobně jako v případě pracovních zkušeností. Kromě základních informací uveďte také, jak vás konkrétní vzdělávací aktivita připravila na výkon dané práce.

Nezapomeňte kromě nejvyššího vzdělání (odborná střední škola nebo vysoká škola) uvést také jakékoli další relevantní vzdělávací aktivity. Kurzy, školení, workshopy a tak podobně. Jakékoli doložitelné zvyšování kvalifikace může být významným plusem, který vás přiblíží k cíli získat vaši vysněnou práci.

Příklad:

Bc. titul z programu Všeobecné ošetřovatelství, Lékařská fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2016 - 2018

 • Příprava k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb
 • V průběhu studia kladen důraz na profesní přípravu, osvojení si teoretických znalostí a praktických dovedností
 • Součástí studia ošetřovatelská praxe v rozsahu 2 300 hodin
 • V rámci studia také absolvována dobrovolná stáž v zahraničí (Berlín)

Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, obor Praktická sestra, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května, Praha

2015 - 2018

 • Studium k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry
 • V rámci studia absolvována odborná praxe na oddělení pooperační péče
 • Maturitní zkouška z předmětů Český jazyk, Anglický jazyk, Komunikace a etika, První pomoc

Dovednosti

Zdravotní sestru pracující na jednotce intenzivní péče rozhodně nemůže dělat každý. Jedná se o povolání, které vyžaduje širokou paletu dovedností. Od klinických, přes znalosti specifických přístrojů, až po osobnostní charakteristiky, které jí umožní spolupracovat s multidisciplinárními týmy, efektivně komunikovat s lidmi v náročných životních situacích, rychle se rozhodovat a vždy zachovat chladnou hlavu.


Sestra na JIP životopis

V sekci dovedností svého životopisu uveďte 5-10 svých hlavních dovedností, které vás dokonale kvalifikují pro práci, kterou chcete vykonávat. Tato část životopisu usnadňuje náborovým pracovníkům rychle odhadnout, jestli máte to, co hledají. Za účelem úspěšného postupu ve výběrovém řízení dobře zvažte, co asi zaměstnavatel očekává. Jakého člověka hledá? Ze svých dovedností pak vyberte ty, které tomu nejlépe odpovídají.

Příklad:
 • Vynikající odborné znalosti v oblasti intenzivní péče (vč. monitorování a interpretace vitálních znaků)
 • Dokonalá obeznámenost s širokou škálou přístrojů (vč. pokročilých monitorovacích přístrojů, ventilátorů a infuzních pump)
 • Schopnost rychlé reakce a rozhodování v krizových situacích
 • Emoční stabilita, vysoká psychická odolnost
 • Vynikající komunikační schopnosti, empatie
 • Silné etické cítění, vysoký osobní morální standard
 • Organizační schopnosti
 • Obeznámenost s celkovým chodem nemocnice
 • Neustálý profesní rozvoj a zájem o získávání nových znalostí a dovedností

Praktické tipy na závěr

Všeobecná sestra a zdravotní sestra působící na oddělení intenzivní péče především je náročné povolání. Je to ale také práce, která může přinést hluboké naplnění. Nemocnice je místem, kde se odehrávají zásadní lidská dramata. A vy můžete jako všeobecná sestra v průběhu let své práce sehrát zásadní roli v mnohých z nich.

V tomto článku jsme si probrali, jak napsat životopis, který vám pomůže získat takovou práci. Na závěr přinášíme ještě několik praktických tipů, jak co nejvíce zvýšit své šance na úspěch ve výběrovém řízení. Nemocnice je místo, kde není času nazbyt. Proto i výběrová řízení musí probíhat maximálně efektivně. V čem mnozí dělají chybu, a vyřadí se tak zbytečně z výběru? Co můžete udělat navíc, aby váš životopis vynikl?


Sestra na JIP životopis

Nepodceňte korekturu

Náboroví pracovníci často musí projít obrovské množství životopisů a vybrat z nich jen pár, které postoupí dál. Chyby z nepozornosti (nebo nedokonalé znalosti pravidel pravopisu) mohou způsobit, že bude váš životopis vyřazen, i když jste jinak pro danou pozici dobrým kandidátem.

Před odesláním proto svůj životopis vždy důkladně zkontrolujte. Ujistěte se, že jsou všechny informace aktuální a nic důležitého nechybí. A pokud si nejste úplně jistí svými pravopisnými dovednostmi, požádejte o kontrolu někoho, kdo ovládá český jazyk lépe. Přizvat si ke kontrole CV někoho dalšího se vždy vyplatí. Nezávislý pohled může odhalit něco, co jste přehlédli.

Připojte motivační dopis

Motivační dopis, tedy příloha životopisu, ve které vysvětlujete, proč se ucházíte zrovna o danou příležitost, a co z vás dělá ideálního kandidáta, je mnohdy povinnou součástí výběrového řízení. Jindy ne, ale i tehdy ho můžete připravit - z vlastní iniciativy. Tím potenciálnímu zaměstnavateli ukážete hloubku svého zájmu.

Oproti životopisu vám motivační dopis dává více prostoru popsat svůj přístup k práci. Můžete uvést, co pro vás povolání zdravotní sestry znamená. Napsat, co vás zaujalo na vypsané pozici, a v čem budete pro zaměstnavatele přínosem. Nemocnice je náročným pracovním prostředím. Představte se jako někdo, kdo ví, co ho čeká, a má na to.

Příklad:
Povolání zdravotní sestry je pro mne mnohem víc než pouhou prací. Již od dětství jsem cítila touhu pomáhat lidem a navštěvovala kurzy mladých záchranářů. Po absolvování střední zdravotnické školy jsem mnoho let působila na různých odděleních několika nemocnic. Nyní bych ráda přijala novou výzvu a pracovala na jednotce intenzivní péče. Mohu zde uplatnit své mnohaleté zkušenosti a osobnostní vlastnosti, které zahrnuji vysokou míru psychické odolnosti, schopnost rychle reagovat a rozhodovat se pod tlakem a v neposlední řadě empatii a skvělé komunikační dovednosti.

Připravte se na pohovor

Skvělým životopisem vaše úsilí o získání vysněné práce nekončí. Pokud díky němu postoupíte do dalšího kola výběrového řízení, bude vás čekat osobní schůzka s náborovým pracovníkem. Tam již nemáte prostor na kontrolu a opravy chyb. Musíte proto být dokonale připraveni na vše, co vás při pohovoru může čekat.


Sestra na JIP životopis

Zamyslete se, na co můžete být tázáni, a předem si připravte odpovědi. Náboráře mohou zajímat další podrobnosti k informacím uvedeným ve vašem životopise. Mohou se ptát na vaše předchozí pracovní zkušenosti nebo na důvod, proč si hledáte novou práci. Zajímá je často, jakou máte představu o vypsané pozici. Jak byste k práci přistupovali. Co vás motivovalo k výběru povolání zdravotní sestry. Nebo co pro vás tato životní dráha znamená.

Také budete pravděpodobně vyzváni, abyste se sami zeptali na to, co vás zajímá. Je dobré zajímat se v takovém případě třeba na možnosti zvyšování kvalifikace nebo kariérního růstu. Naopak není radno hned se ptát na platové podmínky. Nechte druhou stranu, aby toto téma nadnesla.

A úplně na závěr, ale ne v poslední řadě: Přijďte na pohovor včas, vhodně oblečení a s tím správným přístupem. Měli byste působit sebejistě, ale ne arogantně. Jako člověk, který věří, že je ideálním kandidátem, ale k výkonu své práce bude přistupovat s pokorou a úctou. Držíme vám palce na vaší cestě za získáním vysněné práce a doufáme, že vám náš článek pomůže k úspěchu!

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis