Životopis správce nemovitosti - jak na to

Správce nemovitosti (často nazývaný i v českém prostředí anglickým termínem "property manager") je zodpovědný za správu a provoz nějaké nemovitosti (nebo hned několika nemovitostí). Typicky se jedná o bytový dům, obchodní budovu či komerční pozemek. Mezi úkoly správce nemovitosti obvykle patří řešení uzavírání (nebo ukončování) nájemních smluv, údržba dané nemovitosti či několika nemovitostí a dohled nad bezpečností.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Je na něm také řešení velmi různorodých problémů, které se mohou v souvislosti s provozem dané nemovitosti či nemovitostí vyskytnout. Velmi často jedná správce nemovitosti jako zástupce jejího majitele. A jeho hlavním úkolem je jednoduše zajistit efektivní provoz nemovitosti a samozřejmě maximalizaci zisků jejího majitele.

Pro každého, kdo chce budovat kariéru, je důležité mít skutečně kvalitní, profesionální životopis. CV je totiž hlavní nástroj, kterým se uchazeč o práci představuje potenciálním klientům, zaměstnavatelům nebo HR specialistům. A správce nemovitosti samozřejmě není žádnou výjimkou. Kvalita životopisu může rozhodnout o tom, jestli vaše přihláška na nějakou pozici zcela zapadne, nebo získáte výhodu oproti ostatním uchazečům. O tom, kdo ve finále získá zaměstnání nebo zakázku, rozhodují samozřejmě i další kroky výběrového řízení, ale pokud se vám nepodaří už ten první (konkurenceschopné CV), další kroky se budou odehrávat už bez vaší účasti.


Správce nemovitosti

Strukturovaný životopis na pozici správa nemovitostí

V článku, jehož řádky právě čtete, objevíte praktické rady, jak by měl správce nemovitosti napsat kvalitní životopis. Takový, který skutečně zvýší šance na získání zaměstnání nebo nových zakázek v oblasti správy nemovitostí. Každý profesionální životopis by měl obsahovat standardní sekce a platí to samozřejmě i pro CV správce nemovitosti. Jedná se o následující oddíly: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání, a Dovednosti.

Záhlaví

Do záhlaví životopisu patří vaše jméno a kontaktní informace (telefonní číslo, e-mail). Případně tam můžete doplnit i odkaz na váš profil na profesní síti (jako je LinkedIn). Udělejte to ale pouze v případě, že je vaše prezentace online dostatečně reprezentativní a samozřejmě relevantní pozici nebo zakázce, o kterou se ucházíte.

Nezapomínejte, že je záhlaví v naprosté většině případů první část životopisu, které si zaměstnavatel, klient nebo specialista náboru při prohlížení vašeho resumé všimne. Je proto důležité, aby nejen obsahovalo všechny náležité informace, ale také aby vypadalo reprezentativně a profesionálně.

🎁Super tip: Pomozte si profesionálními šablonami. Jednoduchým a současně velmi účinným způsobem, jak svému CV zajistit dokonalý vzhled, je využít online dostupných profesionálních šablon .

Profil

V profilové části životopisu stručně a výstižně představte, kým jste (samozřejmě po pracovní stránce). Můžete zde prezentovat své profesní cíle, zdůraznit své hlavní dovednosti a zkušenosti. Uveďte zde třeba vaše pracovní specializace v oblasti správy nemovitostí, zkušenosti, které jsou relevantní pro konkrétní pozici, která vás zajímá, nebo třeba úspěchy, na které jste nejvíce pyšní.

Váš profil by měl být atraktivní, nesmí mu chybět klíčové informace o vašem pracovním portfoliu a v neposlední řadě by neměl být nudný (ale přitom stále musí působit profesionálně). Klaďte v něm důraz na to, o čem věříte, že vám skutečně pomůže uspět v konkrétním výběrovém řízení. Pokud se například můžete pochlubit mnoha lety zkušeností se správou komerčních objektů a hlásíte se na obdobnou pozici, rozhodně rozsah své praxe v profilu zdůrazněte.

Příklad:
Zkušený a pečlivý správce nemovitostí s více než 5 lety praxe. Specializuji se na správu bytových domů a komerčních nemovitostí. Jsem komunikativní a schopný pracovat pod tlakem. Mám silné dovednosti v oblasti technického a finančního managementu nemovitostí, jednání s nájemníky a vyřizování právních záležitostí. Mým cílem je poskytovat maximálně kvalitní služby a dosahovat vždy optimálního výkonu spravovaných nemovitostí.

Pracovní zkušenosti

V této části uveďte své předchozí pracovní zkušenosti v oblasti správy nemovitostí. Měli byste uvést název zaměstnavatele nebo spravovaného objektu, počet jednotek či jinak specifikovaný rozsah nemovitosti, a popsat své hlavní povinnosti, úspěchy a dosažené výsledky. Nezapomeňte uvést také dobu, které se daná pracovní zkušenost týká.


Správce nemovitosti

Pracovní zkušenosti jsou klíčovou částí životopisu, protože dokládají vaše zkušenosti v praxi. Je důležité uvést relevantní zkušenosti a zdůraznit dosažené výsledky , které mohou potenciálního zaměstnavatele nebo klienta zaujmout.

Příklad:
Správce nemovitosti, ABC Reality s.r.o., Praha
Duben 2018 - současnost
 • Správa portfolia bytových domů s více než 500 jednotkami, včetně finančního a technického managementu
 • Jednání s nájemníky a vyřizování jejich dotazů a požadavků
 • Realizace preventivní údržby a plánování oprav a rekonstrukcí
 • Správa nájemních smluv a evidování platby nájemného
 • Dosažení zvýšení obsazenosti nemovitostí o 15 % za poslední 2 roky

Vzdělání

V této části životopisu uveďte své nejvyšší dosažené vzdělání, jako je bakalářský, magisterský nebo jiný relevantní titul. Kromě názvu školy uveďte také obor a informaci o tom, kdy jste studium absolvovali.


Správce nemovitosti

Pro správce nemovitosti je vzdělání možná ne vždy zcela rozhodujícím, ale přesto velmi důležitým prvkem životopisu. Vhodné vzdělání ukazuje nejen vaši akademickou přípravu na výkon práce a odbornou kvalifikaci , ale na mnoha pozicích samotný fakt, že máte titul z vysoké školy, může být významným plusem. Mnozí zaměstnavatelé si zakládají na tom, že svou nemovitost svěřují akademicky kvalifikovaným odborníkům.

Příklad:
Magisterský titul v oboru Správa a ekonomika v oblasti realit , Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská
2017-2019
 • Vzdělání v ekonomicko-správním oboru se zaměřením na problematiku realit.
 • Hlavní cíle studijního oboru: Příprava řídících a odborné pracovníků v oblasti realit.
 • V rámci studia praxe ve společnosti zabývající se správou nemovitostí.
 • Absolvované předměty mimo jiné: strategický management, krizový management, personální management, management kvality a finanční management v oblasti realit.
 • Diplomová práce "Optimalizace nákladů v údržbě nebytových komplexů" - s výborným hodnocením.
Bakalářský titul v oboru Realitní management, Vysoká škola ekonomická, Praha
2014-2017
 • Studium zahrnovalo předměty jako: nemovitostní právo, finanční management nemovitostí, hodnocení nemovitostí a realitní trh.
 • Aktivní účast na skupinových projektech zaměřených na analýzu a hodnocení nemovitostí v reálných případech.
 • Bakalářská práce "Finanční management smart bytových domů" - s výborným hodnocením.

Dovednosti

V této části byste měli zdůraznit své dovednosti, které jsou relevantní pro pozici správce nemovitosti. A ideálně i pro konkrétní pozici, o kterou máte právě zájem. Uveďte zde nejen své technické, ale také mezilidské dovednosti. Některé z důležitých soft skilly pro správce nemovitosti mohou zahrnovat:


Správce nemovitosti

Technické dovednosti:

 • Používání SW pro správu nemovitostí
 • Provádění inspekcí nemovitostí, identifikace údržbových potřeb
 • Plánování a aktualizace cash flow provozu nemovitosti

Mezilidské dovednosti:

 • Komunikační schopnosti
 • Řešení konfliktů a krizových situací
 • Organizační dovednosti
 • Týmová práce, řízení týmů
Příklad:
 • Profesionální ovládání specializovaného softwaru pro správu nemovitostí (systém Yardi)
 • Schopnost efektivního provádění inspekce nemovitostí (dosažení snížení nákladů na opravy až o 15 % ročně)
 • Vynikají komunikace : Účinná komunikace s nájemníky - efektivní řešení požadavků a stížností (dosažení vysoké míry spokojenosti nájemníků a udržení obsazení nemovitostí)
 • Silné organizační schopnosti : Plánování a sledování úkolů a termínů provedení (zajištění plynulého provozu nemovitosti)

Praktické tipy

Správa nemovitostí je velmi komplexní práce, zodpovědná a náročná. Současně ale bývají konkrétní vypsané pozice také velmi lukrativní. Můžete proto očekávat, že se budete muset utkat s nemalou konkurencí. Proto je důležité nejen mít správně strukturovaný, skutečně profesionální životopis, ale dodat také něco navíc. Co vás odliší od vašich konkurentů . Následující rady vám mohou pomoci vytvořit životopis, který vás představí nejen jako kvalifikovaného správce nemovitosti, ale jako toho nejlepšího adepta na konkrétní pozici.


Správce nemovitosti

Uveďte své zkušenosti s různými typy nemovitostí

Práce správce nemovitosti může být rozmanitá. Uveďte ve svém CV, s jakými typy nemovitostí jste pracovali a jak jste si přitom vedli (samozřejmě máme na mysli pouze úspěchy). Například, pokud se vám podařilo zvýšit obsazenost bytových jednotek, zmiňte to ve svém životopisu. A neostýchejte se uvést i konkrétní čísla.

Zdůrazněte sVÉ VŮDČÍ SCHOPNOSTI

Jako správce nemovitostí budete často řídit práci dalších lidí - například údržbářů nebo úklidových týmů. Uveďte ve svém životopisu svou schopnost efektivně vést tým, koordinovat práci a zajistit včasné plnění úkolů.

Popište svÉ SCHOPNOSTI JEDNÁNÍ

Správce nemovitosti pravidelně komunikuje s nájemníky, řeší jejich požadavky, stížnosti a další záležitosti spojené s provozem nemovitosti. Uveďte ve svém životopisu svou schopnost efektivní komunikace a vyjednávání, zdůrazněte svou empatii a profesionální přístup. Je vhodné zmínit také schopnost řešení konfliktů a udržování dobrých vztahů s nájemníky.

Uveďte své FINANČNÍ dovednosti

Správce nemovitostí velmi často má na starosti také finanční správu svěřených nemovitostí. Do jeho gesce tak spadá tvorba rozpočtů, fakturace subdodavatelů, řešení inkas nájmů a podobně. Pokud máte dovednosti v oblasti financí a účetnictví, nezapomeňte to uvést ve svém životopise. Obzvláště pokud očekáváte, že by to mohlo být relevantní pro pozici, o kterou se právě zajímáte. Pokud umíte používat účetní software, dokážete provádět finanční analýzy na vysoké úrovni nebo jste odborník na finanční plánování, uveďte to ve svém CV. Můžete zmínit také své konkrétní úspěchy. Například pokud se vám podařilo snížit náklady na správu konkrétní nemovitosti nebo jste zvýšili majiteli zisk z daného objektu.

Zmiňte svÉ TECHNICKÉ SCHOPNOSTI

Jako správce nemovitosti budete zodpovídat za inspekce a organizaci údržby a oprav. Pokud navíc disponujete nějakými nadstandardními schopnostmi údržby, uveďte to. Sice asi nebudete sami vyměňovat žárovky v celém bytovém komplexu, ale je pozitivum, že práci údržbářů rozumíte, a můžete ji tak lépe plánovat a dozorovat.

Zdůrazněte svou ZODPOVĚDNOST schopnost dodržovat zákony a předpisy

Pro správce nemovitosti je přirozeně důležitá schopnost důsledně dodržovat všechny relevantní zákony a předpisy. Na jeho bedrech je zodpovědnost za dodržování bezpečnosti a mnoho dalšího. Můžete to považovat za samozřejmost, ale možná právě toto chce potenciální zaměstnavatel slyšet: Že jste detailně obeznámeni se všemi platnými předpisy a kladete důraz na jejich pečlivé dodržování.

Zmiňte své TECHNOLOGICKÉ SCHOPNOSTI

Používání specifického SW a dalších technologických nástrojů je v dnešní "smart době" u správy nemovitostí stále důležitější. Vaše práce sice stále bude probíhat z velké části přímo v prostorách spravovaných nemovitostí, ale hodně času strávíte také před obrazovkou počítače. Je důležité, aby z vašeho životopisu bylo jasné, že vám moderní informační technologie a aplikace nejsou cizí. Můžete také uvést své případné zkušenosti s implementací nových technologických řešení pro zefektivnění procesů správy nemovitostí.


Správce nemovitosti

Ukažte svou organizační dovednost

Schopnost organizace je pro správce nemovitostí klíčová. Budete muset plánovat, koordinovat a monitorovat celou řadu velmi různých činností. Uveďte ve svém CV, že organizace práce a multitasking jsou pro vás snadným úkolem. Můžete případně zmínit také příklady, kdy se vám podařilo zorganizovat náročné, komplexní činnosti související se správou nemovitosti - například rozsáhlou modernizaci za provozu.

Zmiňte svou schopnost řešit problémy

Správa nemovitostí přináší celou plejádu nečekaných situací a problémů, které vyžadují rychlé a efektivní řešení. Zmiňte ve svém životopisu schopnost včasné identifikace a flexibilního řešení problémů. Opět neuškodí uvést příklady, kdy se vám úspěšně podařilo nějaký komplexní problém vyřešit. Například akutní stížnosti nájemníků, kdy došlo k souběhu vlny veder a závady na vzduchotechnice celého bytového komplexu. Poradili jste si s tím v nevídaně krátké době a zachovali spokojenost nájemníků? Uveďte to ve svém CV!

PŘIPOJTE reference

Ve svém životopisu můžete uvést reference od předchozích klientů či zaměstnavatelů. Poslouží jako doklad toho, že jste skutečně zkušený a schopný správce nemovitosti. Uveďte jméno, kontakt a pozici osoby, která vás může doporučit. Před uvedením referencí vždy získejte souhlas od dotyčných osob. A před každým odesláním referencí si zkontrolujte, že jsou kontaktní údaje stále aktuální.

Ukažte svou odbornost

Pokud máte nějaké certifikace nebo odborné osvědčení související s oblastí správy nemovitostí, nezapomeňte je také zmínit ve svém CV. Zvýší to dojem profesionality a poukáže na vaši ochotu neustále růst a rozšiřovat své odborné znalosti a dovednosti.

Uveďte své jazykové dovednosti

V mnoha případech může být znalost cizích jazyků pro správce nemovitosti výhodou. Pokud očekáváte, že na konkrétní pozici, o kterou se ucházíte, budete například muset komunikovat s nájemníky jiným jazykem, než je vaše mateřština, hodí se uvést, jakými jazyky se domluvíte. Pokud mluvíte hned několika cizími jazyky a/nebo ovládáte angličtinu na velmi vysoké úrovni, uveďte to ve svém životopisu.

NEZANEDBEJTE KONTROLU

Než svůj životopis odešlete, nezapomeňte si ho důkladně zkontrolovat. Chybějící nebo neaktuální informace, vady ve formátování, překlepy nebo pravopisné chyby vždy výrazně sníží celkový dojem z vašeho CV. A může to být právě ta rozhodující troška, která rozhodne o tom, že dostane přednost jiný uchazeč. Neuškodí nechat pročíst životopis ještě někomu dalšímu, ideálně osobě s citem pro detail, úpravu dokumentů a samozřejmě vynikajícími pravopisnými dovednostmi.

Připravte se na pohovor

A úplně na závěr, bonusový tip : Pokud váš životopis zaujme a budete pozváni na pohovor, nezanedbejte přípravu na něj. Zjistěte si co nejvíce informací o společnosti, do které jdete na osobní schůzku. Samozřejmě včetně povinností, které byste jako správce nemovitosti na této pozici plnili. Ujistěte se, že dokážete plynule mluvit o každé části svého životopisu, protože se dají očekávat doplňující otázky. Seznamte se s aktuálními trendy a novinkami v oblasti správy nemovitostí, ať můžete mluvit jako pravý profesionál. A nezapomeňte si také vy připravit otázky, které můžete v závěru pohovoru položit. Působí to profesionálně. A hlavně se uvolněte a věřte si! Bude to na vás poznat a sebevědomí uchazeči mají vždy větší šanci na úspěch.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis