Životopis tanečníka - jak na to

Tanec. Někdo se ho děsíme, někteří z nás tancují rádi a mnoho lidí se domnívá, že tančí výborně. Ale jen málo lidí si dokáže tancem vydělávat a jen pár vyvolených se jako tanečník nebo tanečnice zvládne vyloženě živit. Povolání tanečníka je nádherné. A náročné. Je také samozřejmě velmi rozmanité.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Různých stylů tance a uplatnění pro profesionální tanečníky je mnoho. Ke všem je potřeba talent a mnoho let oddané dřiny.

Vaší vášní může být klasický balet, moderní tanec, stepování nebo třeba salsa. Tanečních stylů existuje nespočet. A uplatnění pro tanečníky je také široké. Můžete mít stálé angažmá v divadle, být součástí taneční skupiny provázející zpěváky či kapely, předávat své umění a zkušenosti výukou tance nebo třeba se svou taneční skupinou vystupovat na různých akcích.

Ať tak nebo tak, konkurence je obrovská a získat zakázku, angažmá nebo třeba zaměstnání v oblasti tance bude vždy nelehký úkol. A stejně jako v tanci záleží na každém tanečním kroku, i budování kariéry zahrnuje mnoho kroků, které nelze přeskočit. Jedním z nich je příprava vašeho profesního životopisu.


Tanečník životopis

Tanečník - struktura životopisu

V tomto článku si společně projdeme, jak napsat profesionální životopis. Probereme si jednotlivé základní sekce, co do nich patří, jaká jsou specifika obsahu v případě tanečního umění a uvedeme si také konkrétní příklady, jak mohou jednotlivé segmenty vypadat v praxi.

Jako tanečník máte jistě nespoutaného uměleckého ducha. Ale životopis je dokument, který má určité formální náležitosti. A ty je potřeba dodržovat. Usnadňuje to práci těm, kdo se jimi probírají. A mnohdy se vám může stát, že váš životopis bude rychle odložen jen proto, že odradí svého čtenáře nepřehledností.

Základními sekcemi životopisu jsou: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti. V dalších odstavcích tohoto článku se zaměříme na jednu po druhé.

Záhlaví

V záhlaví životopisu uvedete své jméno, pozici a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail). Můžete sem připojit také odkaz na vaši webovou stránku, pokud nějakou máte. Samozřejmě na takovou, kde návštěvník nalezne více informací o vás jako tanečníkovi. Včetně například fotografií nebo videí z vystoupení.

Záhlaví vám také dává trochu prostoru ke kreativnímu vyjádření. Můžete ho zpracovat v různých podobách, barvách a formátech. Jen pozor, aby to nebylo na úkor profesionálnímu dojmu životopisu a jeho přehlednosti a čitelnosti.

Pokud si s formátováním dokumentů zrovna "netykáte", což může být u tanečníků běžné, nezoufejte. Můžete si na pomoc s vytvořením nejen záhlaví, ale celého profesionálního a skvěle vypadajícího životopisu vzít profesionální šablony , dostupné online. Celý úkol sestavit skvělý životopis vám to výrazně usnadní a výsledek bude reprezentativní a efektivní.

Profil

V této sekci životopisu byste měli výstižně a stručně shrnout, kdo jako tanečník jste. Z profilu by mělo být tomu, kdo ho čte, jasné to nejdůležitější. Uveďte sem taneční styl, kterému se věnujete, a jakým způsobem. Doplnit to můžete svými nejsilnějšími stránkami, stručnou zmínkou největších úspěchů nebo i svým cílem v taneční kariéře.

Je dobré uzpůsobit obsah profilu konkrétní příležitosti, o kterou se ucházíte. Pokud například ve své žádosti o zaměstnání jako učitel baletu použijete životopis, kde uvádíte, že vaším hlavním cílem je získat stálé angažmá v renomovaném divadle, sdělujete tím potenciálnímu zaměstnavateli, že o práci u něj se ucházíte jen jako o "záložní variantu". A jistě tušíte, že to vám body zrovna nezíská.

Buďte ale autentičtí. Tvrdit, že jste v životě nechtěli nic jiného než doprovázet country zpěvačku na koncertním turné, když ve skutečnosti toužíte založit vlastní školu moderního tance (a country hudbu nesnášíte), vás dostane do pozice, kdy se v případě úspěchu ve výběru budete muset neustále přetvařovat. Na každé příležitosti lze najít něco, co vám skutečně může pomoci ve vašich hlavních dlouhodobých cílech.

Příklad:
Zapálený tanečník moderního i klasického baletu se zkušenostmi z divadelního prostředí i s výukou tance. Tanci se věnuji již přes třicet let, studoval jsem na HAMU, působil v baletním souboru Národního divadla v Brně a vystupoval v několika zahraničních angažmá. Po úspěšné taneční kariéře hledám uplatnění jako učitel tance, abych mohl své dovednosti, zkušenosti a vášeň pro umění baletu předávat novým generacím tanečníků.


Tanečník životopis

Pracovní zkušenosti

Praxe je samozřejmě pro tanečníka nesmírně důležitá. Její konkrétní podoba je stejně rozmanitá jako celé uplatnění v oblasti umění tance, a tak je důležité vždy mít na mysli, koho v konkrétním případě svým životopisem oslovujete. Podle toho zvýrazníte dílčí zkušenosti a upravíte jejich popis. Samozřejmě ve smyslu zdůraznění relevantních aspektů svých pracovních zkušeností, i zde platí - jako v celém životopise - pravidlo pravdivosti a autenticity.

Své zkušenosti uvádějte od těch nejnovějších k nejstarším - tedy v obráceném chronologickém pořadí. Uveďte základní údaje, jako je zaměstnavatel či klient, časovou specifikaci pracovní zkušenosti a popis vaší pracovní náplně. A k tomu nezapomeňte uvést vybrané podrobnosti, které osloví právě toho, kdo bude v konkrétním daném případě váš životopis posuzovat.

Sekce pracovních zkušeností v životopisech tanečníků mnohdy vypadají jinak, než jak tomu bývá u povolání s méně uměleckou náplní práce. Možná to nebude soupis klasických zaměstnání. Přesto se snažte, aby tato sekce vašeho životopisu byla uspořádaná a co nejpřehlednější. Snažte se také vyhnout případným nevysvětleným delším mezerám ve své prezentované kariéře. Pokud jste se v nějakém období věnovali něčemu, co nepovažujete za tolik reprezentativní, zmiňte tuto činnost jen stručně. Nebo na ní zkuste najít něco, co pro váš profesní rozvoj přeci jen mohlo být v nějakém ohledu přínosem.

Nezapomeňte také uvést vaše úspěchy v tanečních soutěžích. U méně významných uvádějte jen medailové pozice. U velkých mezinárodních soutěží můžete zvážit také například umístění v top 10. Jako taneční odborník dokážete jistě posoudit, jaké dosažené pořadí je u které soutěže dostatečně reprezentativní.

Příklad:

Učitel moderního tance, soukromá Taneční škola Jany Nesvadbové, Praha

Leden 2021 - březen 2023

 • Výuka základů moderního tance pro děti 6 - 12 let
 • Výuka Contemporary dance a Improvizace pro tanečníky od 12 let
 • Individuální taneční lekce Contemporary dance pro talentované jednotlivce
 • Příprava vystoupení žáků školy, včetně choreografie
 • Pod mým vedením škola zvítězila v několika tanečních soutěžích (např. mezinárodní soutěž Contemporary Dance Contest 2022 v Mnichově, soutěž ČR tanečních škol Mladá česká moderna 2021)

Stálý člen tanečního uskupení divadelního souboru, Městské divadlo Brno

Květen 2019 - prosinec 2020

 • Účinkování v představeních: Momo, Tanec a fyzika, Guide
 • Spolupodílení se na choreografii mimořádného představení Ponec tančí školám
Stříbrná medaile v taneční soutěži Tanec na scéně 2019
 • Soutěž v individuálním tanečním vystoupení - ztvárnění role tanečníka v dramatickém divadelním prostředí
 • Vlastní choreografie

Vzdělání

Význam vzdělání se v profesi tanečníka samozřejmě značně liší podle konkrétní zvolené kariérní dráhy i jednotlivých pracovních příležitostí. Mnohdy formální vzdělání bude hrát jen velmi malou (nebo žádnou) úlohu, jindy může být významným plusem. A v některých tanečních profesích se bez něj neobejdete.

I zde platí, že důraz na vzdělání a jeho jednotlivé položky budete při přípravě životopisu klást podle toho, o jakou příležitost se zrovna ucházíte. Uvádějte svou kvalifikaci opět v obráceném chronologickém pořadí, napište hlavní údaje a zdůrazněte to, co vám může pomoci k získání práce, o kterou zrovna usilujete.

Pokud máte vysokoškolský titul, uveďte ho. I kdyby to zrovna nebylo v tanečním oboru. VŠ vzdělání působí dobrým dojmem. I kdyby nic jiného, prokazuje, že jste inteligentní, schopní učit se a dotahovat věci do zdárného konce.


Tanečník životopis

Nezapomeňte uvést veškeré další relevantní doložitelné vzdělání, které může zvýšit hodnotu vašeho životopisu. Taneční lekce, které jste absolvovali, s tancem související workshopy a semináře a podobně. Můžete zde uvést také taneční soutěže, kterých jste se úspěšně zúčastnili v době, kdy jste ještě nebyli profesionálním tanečníkem. Tedy amatérské soutěže či školní soutěže.

Oproti obvyklé praxi životopisů, kdy se vzdělání uvádí nejčastěji od střední školy, v CV tanečníka mohou být relevantní i vzdělávací aktivity absolvované v raném věku. Například pokud jste navštěvovali nějaké taneční kurzy už v předškolním věku, uveďte to ve svém životopise.

Příklad:

Bc. titul ve studijním programu Taneční věda, Hudební a taneční fakulta AMU, Praha

2018 - 2020

 • Studium zaměřené na problematiku historické a systematické taneční vědy a její aplikaci v popularizaci či organizační činnosti.
 • Součástí studia (vedle tanečně-vědných znalostí) také rozvoj zkušeností s praktickým provozováním různých druhů tance.
Gymnázium, střední odborná škola a Pražská taneční konzervatoř, Praha
 • Taneční konzervatoř, zaměřená především na techniku klasického tance ( baletu) a současný tanec.
 • Studium zakončené maturitou a absolutoriem.
 • Kromě teoretických předmětů součástí studia také: Klasický tanec, Scénická praxe klasického tance, Lidový tanec, Taneční gymnastika

Dovednosti

V této sekci životopisu uveďte přehledně a stručně své nejsilnější stránky. S přihlédnutím k tomu, jakým způsobem se potřebujete vykreslit. Samozřejmě opět přihlédněte ke konkrétní příležitosti, o kterou se zajímáte. Různé typy dovedností mohou mít velmi rozličnou míru významu.

Například pokud se ucházíte o pozici učitele tance pro taneční soubory a víte, že se od vás bude očekávat také kompletní příprava tanečních vystoupení svěřenců, uveďte ze svých dovedností ty, které vám v tom pomohou. Například schopnost sestavení choreografie nebo práce s dětmi. Nebo pokud se ucházíte o stálé divadelní angažmá, zmiňte kromě své specifické taneční dovednosti také schopnost týmové spolupráce, spolehlivost a profesionalitu. A tak podobně. Je vždy dobré co nejdetailněji se seznámit s tím, co vás při práci, o kterou se ucházíte, bude čekat.

Příklad:
 • Moderní tanec a výrazový tanec
 • Pevné základy z klasického baletního vzdělání
 • Choreografie
 • Kreativita
 • Spolehlivost, dochvilnost, profesionalita
 • Schopnost pracovat v týmu
 • Přehled v aktuálních trendech z oblasti moderního tance

Tanečník životopis

Závěrečné rady a tipy

Pokud se chcete živit svým tanečním uměním, zvolili jste krásné a náročné povolání. Konkurence je velká, a tak k úspěchu budete potřebovat nejen profesionální a bezchybný životopis, ale takový, který vám pomůže "vystoupit z davu". Níže nabízíme několik rad a tipů, jak své CV tanečníka napsat takovým způsobem, který vám pomůže dosáhnout nové mety ve vaší kariéře.

Nepodceňte korekturu

Možná si myslíte, že písemný projev není pro tanečníka rozhodující. A skutečně tomu tak ve většině povolání spjatých s tancem je. Nicméně životopis byste měli mít i tak bez chybičky. Nezapomínejte, v jak vysoce konkurenčním prostředí se pohybujete. Každý detail může vychýlit misku vah ve váš ne/prospěch.

Zkontrolujte si před odesláním důkladně, že vám v životopisu nic nechybí a všechny údaje jsou aktuální. A pozornost věnujte i formátování (životopis by vám měl vyjít ideálně na jednu stranu, aniž by přitom utrpěla jeho přehlednost) a v neposlední řadě pravopisu. Pokud si nejste svými jazykovými dovednostmi příliš jistí, požádejte o kontrolu někoho, kdo má český jazyk zvládnutý lépe.

Připojte reference

Doporučení mohou být v životopise tanečníka naprosto rozhodující. Dobré reference nejen potvrdí, že jste skvělý tanečník v dané oblasti, ale mohou také zajistit, aby si mohl potenciální zaměstnavatel ověřit, že jste spolehlivý profesionál a člověk, se kterým se dobře spolupracuje. Umělecké prostředí dokáže být někdy velmi tvrdé, zvažte proto důkladně, koho o reference požádáte. Abyste měli jistotu, že vám dají skutečně takové doporučení, jaké potřebujete.

Do životopisu uveďte seznam relevantních referencí (jméno s pozicí, popis pracovní zkušenosti, kontaktní údaje) nebo jen informaci, že jsou vaše reference k dispozici na vyžádání. V takovém případě je ale rozhodně mějte opravdu připravené. Nezapomeňte také svůj seznam referencí pravidelně aktualizovat.

Dejte si záležet na portfoliu

Ať už na své portfolio, tedy přehled vašich největších profesních úspěchů, budete přímo odkazovat v životopise nebo ho pošlete přílohou (či ho případně jen budete mít připravené pro případné další kolo výběrového řízení), nezapomínejte, že je asi tím nejdůležitějším prvkem budování kariéry tanečníka. Co jiného za vás mluví lépe než vaše umění?


Tanečník životopis

Podoba vašeho portfolia se samozřejmě bude značně lišit v závislosti na konkrétní podobě vaší kariérní dráhy, ale každopádně si v jejím průběhu nezapomeňte zapisovat důležité informace a shromažďovat reprezentativní ukázky. Když si až nyní vzpomenete třeba na úspěšnou účast v taneční soutěži před 20 lety, která by teď mohla být velmi relevantní pro nějakou zakázku, o kterou se ucházíte, budete zpětně asi jen obtížně dávat dohromady všechna fakta. A to nemluvíme o fotografiích nebo videozáznamech.

Vaše portfolio je vaší hlavní vizitkou, proto si ho budujte po celou dobu své kariéry, upravujte ho a aktualizujte a dejte si záležet také na jeho podobě. Pokud je práce na počítači pro vás náročná, požádejte někoho, aby vám s úpravou vašeho portfolia pomohl. V dnešní době je určitě dobré mít ho zpracované také online (a moci je tak snadno sdílet pomocí jednoduchého odkazu), nezapomeňte ale také na kvalitní tištěnou verzi, kterou si můžete nosit s sebou na pohovory a konkurzy.


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis