Životopis učitele | Konečný průvodce s příklady

Životopis učitele by měl prokázat jeho schopnost efektivně plánovat a navrhovat výuku na základě učebních osnov a potřeb studentů. Učitel by měl být také schopen přizpůsobit obsah různým vzdělávacím potřebám. Učitelé by měli mít pokročilé komunikační dovednosti, které jim umožní komunikovat se studenty, spolupracovníky a rodinami studentů a další.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu učitele

Marie Sandrová
Trvalé bydliště: Okružní 48, 10106 Praha
Přechodné bydliště: Slánská 455/2, 161 00 Praha 6, Řepy
Email: marie.sandro@centrum.cz
Telefon: +420 123 456 770

Profesní shrnutí

Svědomitá a zodpovědná učitelka francouzštiny a španělštiny, která dokáže dobře využívat organizační dovednosti a empatii k řízení; využívá zpětnou vazbu od žáků k vytváření přesvědčivých plánů hodin, které zohledňují silné a slabé stránky žáků ve vztahu k učebním osnovám.


Pracovní zkušenosti a praxe

2019 - 2021: Francouzská základní škola a mateřská škola Education, p. o. Pozice: Vedoucí učitelka Náplň práce: Vedení pedagogického týmu a provozních zaměstnanců, Tvorba a zpracování a zpracování školního a provozního řádu, aktualizace a správa internetových stránek školy


Vzdělání

2015 – 2019: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, Magdalény Rettigové 4, 110 00 Nové Město, Program: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem


Pedagogika

2011 – 2015: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Program: Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání


Kurzy a školení

11/2019: Republikový víkendový seminář Francouzština pro děti

7/2015: S pohádkou vše dokážu (Španělský jazyk pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ)


Dovednosti

Windows office: pokročilá znalost

Správa internetových stránek: pokročilá znalost


Další dovednosti

Samostatné řízení třídy, organizační schopnosti a plánování výuky, kreativní řešení problémů


Jazyky

Čeština: mateřský jazyk

Francouzština: Odborník, C2

Španělština: Odborník, C2


Členství a sdružení
Divadelní soubor LAURIGER , Praha, Asociace učitelů klasických jazyků ALFA

Zájmy

Tvořivé a kreativní techniky (keramika a drátkování), turistika, yoga, cyklistika, divadlo

Špičkový životopis učitele by měl vyzdvihovat vzdělání, odborné znalosti a hlavní úspěchy kandidáta v jeho kariéře. V životopise by měla být také zdůrazněna schopnost kandidáta vytvářet a udržovat pozitivní vzdělávací prostředí na škole. V tomto článku vám ukážeme, jak správně vytvořit dokonalý životopis učitele. Projdeme si všechny nezbytné části životopisu i části specifické pro učitelskou pozici.

Míra zaměstnanosti a platy učitelů

Na úvod se krátce podívejme na platy učitelů v České republice a na jejich budoucí vývoj v závislosti na míře nezaměstnanosti a inflaci.

Podíváme-li se blíže na platy učitelů v roce 2020, zjistíme, že učitelé měli průměrný hrubý měsíční plat 43 318 Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 3 600 Kč . Platy učitelů dosahují 112 % platů všech zaměstnanců, ale pouze 74 % platů zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.

Míra nezaměstnanosti v České republice klesá a očekává se, že bude dále klesat. Nízká míra nezaměstnanosti proto významně přispívá k růstu mezd, který následně podporuje inflaci. Inflace by tak mohla v příštím roce vzrůst na nejvyšší úroveň od roku 1998 začátkem 2022 dosáhnout přibližně 10 %.


zivotopis ucitele

Jak napsat životopis pro pozici učitele

V tomto článku se podíváme na to, jak napsat správný životopis učitele a na další aspekty s ním spojené. Pokud nevíte, jak přesně postupovat, nebo potřebujete svůj životopis po delší době aktualizovat, podívejte se na rady, co napsat do jednotlivých oddílů.

Formát a struktura, kterou je třeba dodržet

Při zasílání životopisu v emailu uveďte do názvu souboru své jméno. Po otevření životopisu musí být zřejmé, v jakých kapitolách, rubrikách, letech a v jakém pořadí jsou údaje uvedeny. Mějte na paměti, že nejvíce informací získáváme a nejlépe se orientujeme podle vizuální podoby životopisu.

Udržujte strukturu, používejte krátké věty, soustřeďte se na podstatné aspekty své pozice učitele a důležité vzdělání, vysvětlete případné přestávky ve studiu nebo pracovní kariéře. Dbejte na formální úpravu, vyvarujte se gramatických chyb a frází a soustřeďte se na to podstatné. Životopis pro pozici učitel by měl být stručný, nejlépe na 1 stranu A4.Začněte kontaktními údaji

Vaše jméno, příjmení a akademický titul by měly být dostatečně viditelné, aby si vás náborář snáze zapamatoval.

💡 Tip: Mnoho lidí začíná dokument velkým nadpisem "CV" nebo “životopis”. Každému je jasné, že jste poslali životopis, není třeba to zdůrazňovat. Spíše upozorněte na své jméno. Další osobní údaje napište menším písmem, aby splynuly s ostatním textem.

Dále přidejte své kontaktní údaje - telefon, e-mail a adresu, na které vás lze zastihnout.

📌 Upozornění: E-mailová adresa by měla vypadat profesionálně, takže žádné přezdívky jako včelka126@centrum.cz. K tomuto účelu nepoužívejte ani pracovní adresu svého současného zaměstnavatele. Vytvoření nové e-mailové adresy pro novou pracovní pozici je v dnešní době otázkou několika minut.

Datum narození není povinný údaj, ale pokud společnost hledá například vysokoškolské absolventy bez učitelské praxe, může být údaj o věku užitečný. Do osobních údajů můžete také uvést odkaz na svůj profil na sociální síti nebo svoji web stránku.

Příklad

Jak by měly vypadat kontaktní údaje ve vašem životopise:

SPRÁVNÝ
Meno: Marie Randal

Trvalé bydliště: Okružní 48, 10106 Praha

Přechodné bydliště: Slánská 455/2, 161 00 Praha 6, Řepy

Email: marie .randal@centrum.cz

Telefon: +420 123 456 770

Datum narození: 12.8.1979


Mám do životopisu učitele uvést fotografii?

Přestože fotografie není povinnou položkou, nemusíte se zdráhat ji do životopisu zařadit. To vám pomůže navázat osobnější kontakt s personalistou školy nebo instituce, když si prohlédne váš životopis. Fotografie by měla vypadat profesionálně a odrážet charakter práce učitele. Měla by být aktuální.

Vytvořte profesní shrnutí v životopise učitele

Stručný profesní shrnutí je krátký odstavec na začátku, který představuje dosažené vzdělání, dovednosti ve třídě a dosavadní pedagogické zkušenosti. Může být také známý jako profesní shrnutí na začátku životopisu nebo krátký osobní profil na začátku životopisu.

Rychlý návod, jak napsat perfektní shrnutí:

 • První věta: Popisuje podrobnosti o vaší kvalifikaci, vaše zkušenosti, pověření a nejsilnější dovednosti pro pozici učitele.
 • Druhá věta: Uveďte konkrétní příklad, který vyzdvihne nějaký úspěch, například statistiku nebo ocenění, které jste získali během studia nebo praxi.
 • Třetí věta: Zdůrazňuje vaši schopnost podporovat úspěchy studentů. Popisuje vaše dovednosti a zkušenosti ve třídě.
 • Poslední věta: Zahrnuje relevantní dovednosti, které mohou být přínosem pro školu, do které se hlásíte.

Příklad

SPRÁVNÝ
Svědomitá a flexibilní učitelka francouzštiny na střední škole, která dokáže dobře využívat sociální dovednosti a empatii k řízení chování žáků; využívá zpětnou vazbu od žáků k vytváření přesvědčivých plánů hodin, které zohledňují silné a slabé stránky žáků ve vztahu k učebním osnovám.Pracovní zkušenosti a praxe v životopise učitele

Pracovní zkušenosti seřaďte chronologicky od nejaktuálnějších. Uveďte název školy nebo instituce, pozici a časový úsek (měsíc a rok nástupu/odchodu). Stručně popište také náplň práce. Náborový pracovník tak získá představu o tom, s jakou prací máte zkušenosti. Zmiňte se také o svých úspěších a uveďte fakta a čísla.

Příklad

SPRÁVNÝ
07/2017 – 06/2021

Státní jazyková škola Praha, Kotlářská 9, 10100 Praha

Pozice: Lektorka francouzského jazyka

Náplň práce: Vedení kurzů francouzského jazyka (různých úrovní) a příprava jejich osnov


Co dělat, když nemáte praxi?

Pokud jste právě úspěšně dokončili studium na pozici učitele, nebojte se v životopise absolventa uvést práci na částečný úvazek a zkušenosti, které jste získali během studia.

 • Zmiňte se o mimoškolních aktivitách, uveďte brigády a neplacené stáže ve škole. Ukážete tak, že jste si vedle školních povinností udělali čas i na budování pracovní morálky.

Práci na částečný úvazek, která nesouvisí s učitelskou pozicí, není třeba uvádět, není relevantní.

Vzdělání v životopise učitele

Začněte nejvyšším dosaženým vzděláním. Napište celý název školy, nepište zkratky. Uveďte obor, který jste vystudovali, dosažený titul a rok ukončení studia. Do životopisu uveďte informace o případném externím studiu nebo o jeho nedokončení. Pokud ještě studujete, uveďte předpokládanou dobu ukončení studia.

Můžete také uvést název své diplomové práce, zejména pokud souvisí s pozicí učitele, na kterou se hlásíte. Buďte však připraveni na to, že se vás zaměstnavatel bude ptát na obsah a výstupy práce, popřípadě na to jak souvisí s pozici učitele na kterou se hlásíte.

Zaměřte se nejen na školy, ale také na kurzy a školení. Prokážete tak také to, že jste aktivní a rádi se učíte novým věcem.

Příklad

SPRÁVNÝ
09/2014 – 06/2017 Filozofická fakulta , Univerzita Karlova , nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Bakalářsk ý program: Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Téma záverečnej práce: Diatopické variety francouzštiny


Dovednosti: které z nich uvést v životopise učitele

Tvrdé dovednosti (hard skills) )jsou naučitelné schopnosti nebo soubory dovedností, které lze snadno kvantifikovat . Obvykle se tvrdé dovednosti učíte ve třídě, prostřednictvím knih nebo jiných školicích materiálů nebo v zaměstnání. Měkké dovednosti (soft skills) jsou naproti tomu subjektivní dovednosti, které se mnohem hůře kvantifikují. Měkké dovednosti, známé také jako "lidské dovednosti" nebo "interpersonální dovednosti", se týkají způsobu, jakým navazujete vztahy s ostatními lidmi a jak s nimi komunikujete.

Každé pracovní místo vyžaduje jinou kvalifikaci v závislosti na oblasti činnosti. Existuje však několik obecných pracovních (měkkých) dovedností pro pozici učitele:

 • Samostatné řízení třídy
 • Organizační schopnosti a plánování výuky
 • Komunikační dovednosti
 • Kreativní řešení problémů
 • Široký rozhled
 • Trpělivost


Další sekce

Životopisy učitelů často obsahují více částí než životopisy jiných profesí. Tyto oddíly zahrnují členství, ocenění a vyznamenání, publikace a účast na konferencích.

Členství a sdružení

Pokud jste členem profesních sdružení uveďte do svého životopisu oddíl členství/asociace.

Konference

Zúčastnili jste se konferencí nebo přednesli prezentace, které se týkají výuky? Pokud ano, uveďte oddíl věnovaný konferencím, kde na ně upozorníte. Přidejte název konference a data, kdy se jí zúčastnili.

Publikace

Mnoho akademických životopisů obsahuje seznam publikací. Uveďte všechny publikace v přehledném formátu, začínajícím názvem publikace, názvem časopisu nebo organizace a daty vydání.

Ocenění a vyznamenání

Pokud vám byla udělena nějaká ocenění nebo vyznamenání, která souvisejí s výukou a akademickou prací, zahrňte oddíl, kde je představíte.

Reference

V případě potřeby si náboroví pracovníci vyžádají vaše reference, takže není nutné. uvést je přímo ve svém životopise.

Počítačové dovednosti

Do počítačových dovedností uveďte úroveň znalostí MS Office a dalších programů, se kterými máte zkušenosti (SAP, Photoshop, programování nebo jiný specializovaný software). Opět uveďte pořadí podle významu pro danou pozici. Ohodnoťte svou úroveň znalostí na stupnici od základní po expertní.

Jazyky

Je dobré uvést úroveň znalosti cizího jazyka:

Podle klasického slovního označení:

 • Úplný začátečník
 • Začátečník
 • Mírně pokročilý
 • Pokročilý
 • Profesionál
 • Odborník

Nebo mezinárodním označením:

 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

Jazyky, které znáte jen na základní úrovni nebo z nichž znáte jen několik slov a zbytek jste zapomněli, by neměly být uvedeny. Neváhejte uvést dobrou znalost slovenštiny nebo polštiny.

Zájmy

Přidejte prosím stručné informace o své osobnosti nebo dobrovolnické činnosti a další projekty v oblasti vzdělání, do kterých se zapojujete ve svém volném čase.

Tipy, jak vylepšit svůj životopis

 • Při ukládání životopisu zvolte název dokumentu podle svého jména, například Marie_Randal_CV. Představte si, že náborář školy obdrží životopisy od 47 uchazečů s názvem "CV.doc". Pravděpodobně bude těžké najít v té změti ten váš.
 • Uložte dokument ve formátu PDF. Tím zajistíte, že formátování zůstane zachováno i v jiném počítači.
 • Dobrý životopis nemusí mít 5 stran. K představení příslušných kompetencí zcela postačí jedna strana.
 • Do životopisu můžete také uvést odkazy na webové stránky, články nebo jiné projekty, které chcete prezentovat.

Shrnutí: klíčové body pro mistrovské napsání životopisu učitele

 • Vyzdvihněte své zkušenosti v oblasti vzdělávání a výuky

Učitel, který má zkušenosti s vedením třídy, by měl tyto zkušenosti ve svém životopise zdůraznit. Ředitel může nového učitele zaškolit v používání klasifikačního softwaru, v dodržování rozvrhu a dokonce i v oblasti testování nebo určitých učebních osnov, ale vedení třídy se naučí pouze na základě přímých zkušeností. Vyzdvihněte každou zkušenost, kterou máte, včetně studentské výuky, suplování a dokonce i výuky v nedělní škole nebo ve skautském oddíle.

 • Zdůrazněte související koníčky a zájmy

Jaké koníčky nebo výzkumy jste dělali, které se mohou vztahovat k vašemu oboru? Pokud jste licencovaný učitel francouzštiny a strávili jste rok ve Francii jako výměnný student, uveďte tuto zkušenost do svého životopisu. Můžete studentům nabídnout zkušenosti, po kterých by mohl potenciální zaměstnavatel toužit.FAQ

Které informace není třeba uvádět v životopise?

Uchazeči by ve svém životopise neměli uvádět rodinný stav. Otázky na rodinný stav nebo náboženství by měly být tabu jak v životopise, tak při pohovoru. Proto opravdu není nutné uvádět, že jste "svobodný" nebo "rozvedený". Je to zkrátka osobní záležitost a neměla by být součástí výběrového řízení. V životopise by neměly být uváděny ani informace o dětech.

Musím k životopisu přiložit také motivační dopis?

Motivační dopis je doporučenou součástí žádosti o zaměstnání. Přidá k vašemu profilu další informace, které sdílíte prostřednictvím životopisu, dává příležitost uvést podrobnosti, které váš životopis neobsahuje. Pokud se například hlásíte na dálku, můžete v průvodním dopise uvést důvody pro přestěhování a zmínit, že se v nejbližší době dostavíte do dané oblasti na případný pohovor. Motivační dopisy nejsou vždy vyžadovány, s popisem nabídky práce můžete zjistit, zda je motivační dopis potřebný.

Je nutné podepsat životopis?

Životopis by měl být zakončen datem a vlastnoručním podpisem. V případě, že posíláte životopis elektronickou poštou stačí pouze napsané jméno a příjmení.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis