Příklad životopisu architekta | Komplexní průvodce

Bez ohledu na velikost vašeho portfolia potřebujete atraktivní životopis, abyste zaměstnavatele přesvědčili, že vás má zaměstnat jako architekta ve své firmě. Životopis by měl přesvědčivě prezentovat vaše technické a kvalifikační předpoklady pro danou pozici a zároveň zohledňovat specifické potřeby společnosti, do které se hlásíte.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad Životopis architekt

Peter Hrdý
Architekt - vícepodlažní obytné budovy
+420 725 331 006
Krymská 20, Praha 10100
hrdy.architekt@gmail.com
https://archinect.com/people/portfolio/087637/peter-hrdy

Profesní shrnutí
Cílevědomý architekt se státním diplomem z architektury ČVUT a školením v CG.academy. Mám 3 roky praxe jako architekt a projektový manažer (10 nových nemovitostí a 3 zrekonstruované hotely). Chci se připojit k vaší agentuře Archibuild a rozvíjet další jedinečné projekty s nejlepšími architekty v Praze. Následně chci být zodpovědný za projekty od začátku do konce, abych mohl plně využít svých předchozích zkušeností.

Odborné zkušenosti
06/2019 - 01/2022
UrbanArchitec Architektura, Brno
Architekt a projektový manažer
Oslovování klientů a provádění studií proveditelnosti a cenových nabídek.
Navrhování plánů a prováděcích plánů
Plánování a dohled nad stavbami (13 dokončených projektů)
Správa poskytovatelů technických služeb

Vzdělání
09/2017 - 07/2019
Navazující magisterské studium Architektura a urbanismus
České vysoké učení technické v Praze,  Thákurova 9, 166 34 Praha 6

09/2013 - 06/2017
Bakalářský studijní program Architektura a urbanismus
České vysoké učení technické v Praze, Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Certifikace
2020- Certifikace Alexos ITIL Intermediate
2017- Certifikace Open Group Architecture Framework

Ocenění
2021- Cena Architekt roka 2021, Brno

Dovednosti
Tvorba cenové nabídky a rozpočtu
Plánování stavby a dohled nad stavbou od A do Z
Analytické dovednosti
Práce pod tlakem
Projektové řízení
Týmová spolupráce a řízení různých týmů

Programy a software
AutoCAD
DraftSide
TurboCAD
LibreCAD
Sketchup

Cizí jazyk

Angličtina: Profesionální úroveň (C1)

Zájmy

Malba, divadlo, potápění

Jako architekt máte jistě návrhářské schopnosti a estetický cit pro vytvoření vynikajícího životopisu, ale přesto se můžete setkat s problémy při psaní a formátování moderního životopisu, který by vyhovoval společnosti, do níž se hlásíte.

Pro získání práce v architektuře potřebujete kvalitní životopis, který vás bude odlišovat od ostatních uchazečů. Je to jednodušší, než si myslíte. Přečtěte si, jak napsat životopis architekta, aby se s vámi lidé chtěli osobně setkat na pracovním pohovoru. Podívejme se nejprve na vzorový životopis architekta, kterým se můžete inspirovat při přípravě svého vlastního. Později najdete také příklady vhodné pro začátečníky. Pro další inspiraci se podívejte na naši platformu , kde najdete řadu šablon životopisů a inspirace.


životopis architekt

Pracovní sazby a platy architektů v roce 2021

Většina architektů dosahuje při nástupu do zaměstnání průměrné hrubé mzdy, která ve 3. čtvrtletí 2021 činila v České republice 37 499 Kč. Hrubá mzda včetně odměn je však až u 40 % absolventů oboru architektury na začátku kariéry nižší než 37 tisíc korun. Tito absolventi dosahují průměrné mzdy nejdříve po po dvou letech praxe. V roce 2021 činil průměrný plat na pozici architekta 40 219 Kč.

Jak napsat životopis architekta

Aby architekti mohli lépe koordinovat činnost pracovníků na staveništi a porozumět očekáváním svých klientů, musí být kreativní.

📌Pokud hledáte práci architekta:

 • Napište kvalitní průvodní dopis
 • Vytvořte organizovanou a jasnou strukturu životopisu
 • Přidejte odkazy na portfolio
 • Ukažte svou jedinečnost tím, že si dáte záležet na grafickém zpracování svého životopisu

Rozvržení, formát a struktura

Zde jsou body, které je třeba dodržet při přípravě kvalitního životopisu v oboru architektura:

 • Záhlaví s kontaktními údaji a odkazem na portfolio
 • Profesní profil
 • Pracovní zkušenosti a spolupráce
 • Diplomy a školení
 • Odborné dovednosti
 • Počítačové znalosti, cizí jazyky
 • Další části životopisu (zájmy, ocenění…)

Většina náborových manažerů prochází životopisy rychle, proto je důležité používat čitelný formát životopisu. Tři hlavní formáty jsou:

Chronologický formát

V tomto formátu jsou vaše pracovní zkušenosti uvedeny v obráceném chronologickém pořadí.

Funkční formát

Tento formát klade větší důraz na vaše relevantní dovednosti a schopnosti než na vaše pracovní zkušenosti.

Kombinovaný

Tento formát kombinuje stránky funkčního a obráceného chronologického formátu životopisu.

Kontaktní informace

V záhlaví životopisu by měly být uvedeny všechny vaše osobní údaje (telefon, adresa, mail atd.). Pokud se vás totiž personalista rozhodne kontaktovat na pracovní pohovor, bude tyto informace potřebovat.

Je důležité přidat k životopisu fotografii, aby si vás personalista vizualizoval a zapamatoval si vaši žádost. Vyberte si aktuální a profesionální fotografii. Neváhejte využít služeb fotografa, který se specializuje na portréty.

⚠️Nevkládejte fotografie, které jsou nekvalitní (neformální oblečení, příliš blízké orámování obličeje nebo příliš tmavé pozadí). Je lepší nevložit fotografii vůbec, než vybrat takovou, na které nevypadáte dobře.

📌Více o tom, jak by měla vypadat dobrá fotografie v životopise, se dočtete v tomto článku.

Správní příklad

SPRÁVNÝ
Peter Hrdý

Architekt - vícepodlažní obytné budovy

+420 725 331 006

Krymská 20, Praha 10100

hrdy.architekt@gmail.com

https://archinect.com/people/portfolio/087637/peter-hrdy


Nesprávní příklad

NESPRÁVNÝ
P.Hrdý

Architekt

+420 725 331 006

peter82@gmail.com

Praha, Česko


Profesní shrnutí: Krátká prezentace vašeho profilu

Když do svého životopisu přidáte profesní shrnutí, personalisté vás lépe poznají. Doporučujeme napsat zajímavý shrnutí, abyste se odlišili od ostatních uchazečů o práci.

💡Táto část, známá také jako "úvodní věta" nebo "popis profilu", je důležitou součástí životopisu , zejména pokud vaše žádost neobsahuje motivační dopis.

Příklad

Zkušený architekt navrhující různé architektonické projekty, specializující se na špičkové kancelářské budovy v prostoru. V roce 2022 jsem získal ocenění za moji činnost a studie v oblasti urbanizace v Brně. Mezi mé hlavní kompetence patří navrhování inovativních projektů a schopnost jít nad rámec očekávání klientů, vždy v souladu s rozpočtem a stavebními normami.


životopis architekt

Architektura a vaše pracovní zkušenosti

Odborné zkušenosti architektů jsou personalisty často vysoce ceněny, protože se jedná o profesi, která se hodně učí praxí. Navíc povaha nebo proslulost projektů, na kterých pracovali, často hodně vypovídá o jejich minulosti a zkušenostech! Práce ve velké architektonické kanceláři a realizace rozsáhlých projektů, jako je například přestavba městských komunikací nebo vytvoření veřejné budovy, jsou často zárukou know-how.

📌Při psaní životopisu architekta je proto důležité zdůraznit projekty, na kterých jste pracovali, a uvést jejich příklady. To nepochybně dodá vaší žádosti větší váhu.

Příklad

Duben 2019-současnost: Architekt a ředitel projektu, Agentura Dreams, Praha


Náplň práce: Řízení projektů různého rozsahu, které se kříží s architekturou, interiérovou architekturou a designem, Návrh specifického nábytku, Kontrola kvality použitých materiálů, Vytvoření vlastního oddělení architektonického výzkumu, Renovace a studie budov

Hlavní úspěchy: renovace hotelu Star v Praze, výstavba hotelu U stromu


Pokud nemáte zkušenosti…

Jako čerstvý absolvent mluvte o stážích, které jste absolvovali během studia nebo o administrativní podpoře.

SPRÁVNÝ
Při výběru architektonických úkolů, které chcete prezentovat, se inspirujte popisem práce v inzerátu a nezapomeňte použít vhodná klíčová slova. Důraz klaďte také na zvládnutí známých softwarů (ArchiCAD atd.).

Příklad praxe absolventa oboru architektura

Duben 2014 - Červenec 2014: Asistent architekta - stážista (2 měsíce), Agentura Dreams, Praha

Náplň práce: Pomoc při navrhování stavebních projektů a provádění studií technické realizovatelnosti, Zajišťování sledování správních spisů (žádosti o povolení, územní plány),

Převádění projektů nakreslených architektem do plánů (ve 2D a 3D; ovládání programů ArchiCAD a SketchUp), Práce v multidisciplinárním týmu složeném z inženýrů, architektů, projektantů a externích poskytovatelů služeb.životopis architekt

Vzdělání: jak uvést své akademické vzdělání

Bez solidního vzdělání nelze pracovat jako architekt. Je zapotřebí nejméně 4 roky studia, někdy i více, pokud se chcete specializovat například na urbanismus nebo památkovou péči. Musíte mít na to vydaný diplom z architektury.

Pověst škol může zvýšit váhu vašeho životopisu, proto je důležité přesně uvést, jaké vzdělání jste absolvovali, a také případné možnosti nebo specializace.

📌Jako zkušený architekt se omezte na dva nejnovější diplomy (nejčastěji magisterský + bakalářský). Postačí diplom a název instituce spolu s datem zahájení a ukončení studia.

Pokud vám chybí odborná praxe, zdůrazněte svou přípravu na povolání architekta. Zdůrazněte své studijní úspěchy a další informace, které mohou personalistu přesvědčit o vaší vhodnosti pro danou práci (například pokud se hlásíte do firmy specializující se na ekologické stavitelství, můžete uvést, že jste na toto téma napsali magisterskou práci).

Příklad

09/2015 - 07/2018

Navazující magisterské studium Architektura a urbanismus

České vysoké učení technické v Praze, Thákurova 9, 166 34 Praha 6


Příklad vzdělání absolventa oboru architektura

09/2006 - 06/2010

Bakalářský studijní program: Architektura a urbanismus, České vysoké učení technické v Praze, Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Významné milníky: Absolvent s vyznamenáním, absolvování několika praktických kurzů v oblasti architektonických, urbanistických a krajinářských projektů.životopis architekt

Nejžádanější dovednosti v architektuře

Architekti mají velmi širokou škálu dovedností, existuje mnoho programů, které architekti používají, a mnoho tvrdých dovedností, které architekti uplatňují.

Důležité hard skills dovednosti architekta

 • Urbanistické plánování
 • Stavební inženýrství
 • Architektonické a technické výpočty
 • Kreslení
 • 3D modelování a vykreslování produktů
 • Animace a speciální efekty
 • Grafika
 • 3D tisk a prototypování
 • Kreslení
 • Malování
 • Crafting
 • Sochařství
 • Design interiéru
 • Průmyslový design
 • Ergonomie
Nejznámější počítačové programy:
 • AutoCAD
 • DraftSide
 • TurboCAD
 • LibreCAD
 • Sketchup
 • 3ds Max
 • Maya
 • Rhino 3D
 • Software BIM
 • BIM 360
 • Photoshop
 • Ilustrátor
 • InDesign
 • Revit
 • Bluebeam Revu
 • ArchiCAD

Důležité soft skills dovednosti

 • Analytické dovednosti
 • Logické uvažování a zdravý rozum
 • Kreativita a schopnost myslet jinak než v běžných situacích
 • Práce pod tlakem
 • Projektové řízení
 • Komunikace
 • Negociace
 • Reporting
 • Znalost smluv, stavebních předpisů a dalších dokumentů
 • Obvolávání dodavatelů a zúčastněných stran
 • Prezentace pro vyšší management nebo klienty
 • Motivace
 • Sebemotivovanost a proaktivita
 • Týmová spolupráce
 • Zprostředkovávání a řešení problémů

Jazyky

Jazyky nejsou hlavní podmínkou pro kariéru v architektuře, ale angličtina je velmi potřebná jak pro studium architektury, tak pro používání veškerého potřebného softwaru. Možná budete muset sepsat životopis v angličtině (a k němu průvodní dopis v angličtině).

Dělení jazykových úrovní podle klasického označení:

 • Úplný začátečník (A1)
 • Začátečníci (A2)
 • Středně pokročilý (B1)
 • Pokročilé (B2)
 • Profesionální (C1)
 • Odborník (C2)

Další části životopisu

Ocenění a certifikáty

Vyhráli jste architektonickou soutěž nebo jste získali certifikát systémového architekta? Všechny takové úspěchy patří do této části životopisu!

Zúčastněné konference

Účast na konferencích o architektuře nepochybně znamená, že jste pro svou profesi zapálení. Jsme si jisti, že to je něco, o čem se náboráři chtějí dozvědět.

Ocenění nebo uznání

Byli jste ve své předchozí práci oceněni jako nejlepší tvůrce plánu nebo projektový manažer? Ano, rozhodně to uveďte ve svém životopise, pokud na to máte prostor.

Koníčky a zájmy

Vaše koníčky a zájmy jsou skvělým způsobem, jak životopis ozvláštnit a ukázat, co děláte ve volném čase.

Projekty

Kromě svého portfolia můžete v životopise vyzdvihnout také 1-2 projekty, na které jste nejvíce hrdí. Náboroví pracovníci se tak dozvědí o vašich nejlepších pracích, aniž by museli procházet celou vaši složku.

Zájmy

Architekti jsou kromě svého vysoce technického know-how také kreativní! Při výkonu své profese musí projevit velkou představivost, neustále inovovat a přicházet s novými koncepty. Osobnost architekta je tedy při náboru velmi důležitá a uvedení vašich zájmů nebo koníčků může personalistům pomoci dozvědět se o vás něco víc.

Tipy pro optimalizaci životopisu pro pracovní místa v architektuře

Architekti možná musí klást větší důraz na prezentaci svých životopisů než jiní odborníci, ale to neznamená, že by měly být méně obsažné. Šablona životopisu může být rychlým způsobem, jak položit základ životopisu. Naše šablony poskytují přizpůsobitelný rámec, který vám umožní upravovat, vytvářet a přizpůsobovat každý životopis vašim preferencím a potřebám zaměstnavatele.

📌Vyzkoušejte si šablonu, která vás osloví, a poté ji upravte tak, aby odpovídala image značky vašeho potenciálního pracoviště. Pokud vám přesto nevyhovuje, jednoduše ji nahraďte jinou šablonou nebo se podívejte na různé příklady životopisů, zde najdete další inspiraci.


životopis architekt

Klíčové poznatky

 • Začněte popisem práce a vyberte základní kritéria a požadované zkušenosti, nejvhodnější dovednosti, projekty a další klíčová slova.
 • Vytvořte si životopis na jedné stránce a zvolte vhodné rozvržení, k tomu můžete použít naše šablony .
 • Zahrňte základní části: záhlaví, shrnutí, pracovní zkušenosti, dovednosti, vzdělání a osvědčení.
 • Využijte naplno sekci záhlaví a nezapomeňte přidat odkaz na své portfolio.
 • Napište stručné profesní shrnutí, ve kterém uvedete své zkušenosti, titul architekta a nejdůležitější dovednosti.
 • Rozšiřte své dovednosti a schopnosti v části "profesní zkušenosti". Ujistěte se, že jste propojili své staré zaměstnání s novým.
 • V části věnované dovednostem vyplňte mezery v jiných částech životopisu.
 • Ujistěte se, že je váš titul z architektury ve vašem životopise jasně označen a zvýrazněn.

životopis architekt

Získejte více příležitostí díky motivačnímu dopisu

Soutěžíte o zakázku s jiným architektem... Kdo bude mít možnost řídit návrh nové budovy v centru města? Představte si, že by tento konkurent měl stejně silný nebo silnější životopis než vy? Právě v tomto případě je třeba napsat motivační dopis, abyste se odlišili od ostatních uchazečů o danou pozici.

Tipy pro vytvoření správného motivačního dopisu pro architekty:

 • Prezentujte se stejně jako v životopise
 • Krátké, ne více než jeden formát A4 a žádné banální nebo okopírované formulace
 • Začněte chytlavým sloganem
 • Podrobně popište své zkušenosti a dovednosti, které jsou pro danou pozici relevantní
 • Na závěr přímo požádejte o rozhovor

FAQs

Jak správně představit své úspěchy v oblasti architektury?

Jako architekt můžete své úspěchy propagovat prostřednictvím :

 • Vysvětlení projektů, které jste realizovali (výstavba, renovace, vybavení…)
 • Vysvětlení souvislostí vašeho jednání
 • Prokázání, že bylo dosaženo stanovených cílů
 • Ukázkou výsledků dosažených díky vaší iniciativě

Má životopis architekta nějaký speciální formát?

Klíčem k úspěšnému životopisu je správný formát životopisu. Pokud máte dlouholeté zkušenosti a v oboru architektury jste se soustavně rozvíjeli, použijte chronologický životopis, který zdůrazní vaši pracovní historii. Pokud hledáte práci poprvé nebo vám chybí profesní zkušenosti, jste čerstvější, zdůrazněte své důležité dovednosti a školení prostřednictvím funkčního životopisu. Pokud máte několikaletou praxi v architektuře nebo můžete "přenést" dovednosti z jiného pracovního oboru, použijte kombinovaný životopis.

Potřebuji do životopisu architekta přidat oddíl o jazykové kvalifikaci?

Ano, jazykové znalosti jsou v oboru architektury velmi potřebné.Sekce jazyků má ve vašem životopise důležité místo.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis