Přesvědčivé profesní shrnutí nebo silný kariérní cíl v životopisu: Nejlepší sekce "O mně"

Když mají náboráři méně než deset vteřin na to, aby se podívali na životopis, musíte je něčím zaujmout. A právě to dokáže část "O mně". Přidání úvodního odstavce s nadpisem "O mně" (ať už v podobě profesního shrnutí, nebo kariérního cíle) do životopisu je skvělý způsob, jak se zaměstnavateli představit a rychle prodat svou kvalifikaci.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Část životopisu "O mně" je typem úvodu životopisu, který obsahuje stručný přehled vaší profesní minulosti, relevantních dovedností z vašeho životopisu a klíčových úspěchů. Část "O mně" může mít v praxi podobu buď profesního shrnutí životopisu, anebo kariérního cíle. Udělejte skvělý první dojem pomocí přesvědčivého úvodního odstavce, který zaujme.

Vytvořili jsme pro vás hned několik příkladů sekce "O mně", kterými se můžete inspirovat. Navíc vás tento průvodce také naučí, co je to profesionální shrnutí a kariérní cíl životopisu a jak je napsat tak, aby efektivně upoutaly pozornost náboráře.

📌 Tip: Nevíte si kromě části životopisu "O mně" rady také s dalšími sekcemi, které obsahuje strukturovaný životopis? Pak se inspirujte v našich příkladech životopisů podle oboru. Podívejte se například na vzorový životopis likvidátora pohledávek, správce změn nebo stavebního dozorce.

Jak napsat nejlepší profesní shrnutí podle požadavků pracovní pozice, o kterou se ucházíte


cil v zivotopisu


Profesní shrnutí
v životopise je krátký úvod k vašemu životopisu. Vyzdvihuje vaše nejcennější kvalifikace a zkušenosti. Pomáhá personalistovi rychle se rozhodnout, zda jste pro jeho společnost vhodným kandidátem. Dobré profesní shrnutí životopisu začíná pozitivním charakterovým rysem. Obsahuje název vaší pracovní pozice, klíčové dovednosti a hlavní body vaší kariéry.

Zní to příliš teoreticky? Zde je příklad shrnutí pro životopis, který vyjasní vaše pochybnosti:

Příklad

Jsem specializovaná seniorní administrativní asistentka s více než sedmiletou praxí. Organizovala jsem cestovní plány a rozvrhy 5 vedoucích pracovníků a zároveň vykonávala obecné administrativní povinnosti. Dovedu ochotně pomáhat s řízením schůzek a komunikací. Jsem rovněž zkušená v účetnictví a jsem připravená pomáhat při vedení účetnictví. Vymyslela jsem a realizovala 3 kancelářské iniciativy, které pomohly předchozímu zaměstnavateli ušetřit více než 100 000 CZK ročně.

Vidíte? Tento příklad obsahuje všechny prvky uvedené v definici, jako je charakterové přídavné jméno, pracovní pozice, profesní dovednosti a ukázka kariérního úspěchu. Jsou to pouhé tři věty, které však o uchazeči vypovídají hodně.

Použití takového úvodu životopisu je jedním z triků, které mohou přispět k většímu úspěchu vašeho životopisu. Personalisté málokdy čtou celý životopis odshora dolů. Místo toho používají selektivní pozornost, aby našli informace, které potřebují. Profesionální shrnutí, které využívá klíčová slova životopisu z nabídky práce, tedy upoutá jejich pozornost jako mávnutím kouzelného proutku.

📌 Tip: Životopis je důležitý nejen obsahově, ale také formálně. Použijte při psaní vzor životopisu v profesionálním formátu. Naleznete jej zde. Pokud je to možné, zachovejte u životopisu profesionální look. Špatně naformátovaný životopis by se nemusel vyplatit!

Kdo potřebuje profesní shrnutí do životopisu?


cil v zivotopisu


Než vám rychlostí psaní vzplane klávesnice, zamyslete se na chvíli: Je pro vás shrnutí životopisu to pravé? Koneckonců to není jediný typ části "O mně", který existuje.

Shrnutí životopisu se vám může hodit, pokud:

 • Jste zkušený profesionál a hledáte si další pracovní místo
 • Máte 1+ let zkušeností ve své profesi
 • Máte tradiční kariérní dráhu
 • Máte úspěchy relevantní pro danou pracovní pozici
💡 Poznámka: Pokud tedy píšete životopis pro začínající zaměstnance, životopis bez zkušeností nebo životopis pro změnu profese, máte větší šanci uspět s kariérním cílem než se shrnutím životopisu. Existují samozřejmě výjimky - například když se ucházíte o pozici asistenta výzkumného pracovníka, můžete napsat shrnutí životopisu studenta, ve kterém zdůrazníte své studijní úspěchy.

Jak napsat silné shrnutí životopisu: Co by měl úvodní odstavec obsahovat?


Jak těžké může být napsat o sobě maximálně 5 vět? No, může to být složitější, než se zdá. Profesní shrnutí životopisu musí nejen přesně popsat vaši kvalifikaci pro konkrétní pozici, ale také vyzařovat důvěru. Lidé dávají přednost sebevědomým jedincům, takže tak vás musí vnímat i personalisté.

Řiďte se níže uvedenými tipy, abyste vytvořili silné shrnutí životopisu:

Přizpůsobte shrnutí životopisu inzerátu na míru

Nejde o to napsat jakýkoli odborný souhrn - jde o to napsat takový, který odpovídá dané pracovní pozici. Proč? Protože pouze životopis šitý na míru má šanci proti automatickým prověřovacím systémům. A když se váš životopis s přehledným popisem vhodný pro automatické prověřovací systémy dostane k personalistovi, udělá na něj mnohem větší dojem než ten obecný. Proto se ujistěte, že vaše shrnutí životopisu zmiňuje klíčové kompetence uvedené v nabídce práce.

Použijte evergreenový vzorec pro dobré shrnutí životopisu

Jakmile budete znát tento vzorec, budete schopni napsat lepší shrnutí životopisu než profesionální generátor shrnutí. Zde je jeho postup:

[přídavné jméno (přídavná jména)/silný(é) charakterový(é) rys(y)][název vaší pracovní pozice][vaše zkušenosti]. Jsem připravený podporovat/pomáhat/pomáhat atd. [název společnosti][čeho chcete zaměstnavateli pomoci dosáhnout a jak to chcete udělat]. [vaše klíčové úspěchy].

Nyní stačí vyplnit prázdná místa klíčovými dovednostmi z vašeho životopisu, informacemi o vašich pracovních zkušenostech a přihodit několik silných slov, aby životopis zněl působivěji.

Uveďte kvantifikovatelné úspěchy

Co zní působivěji: "Zjednodušil jsem procesy interního reportování" nebo "Zjednodušil jsem reportování pomocí softwaru pro sledování projektů a zvýšil produktivitu o 27 %"? Druhým příkladem je vítězné profesní shrnutí. Řídí se vzorcem problém-akce-výsledek, který je ideální pro mluvení o úspěších.

cil v zivotopisu

📌 Tip: Dobré shrnutí do životopisu musí obsahovat relevantní úspěch. A ty, které zahrnují čísla, jsou nejlepší.

Řiďte se stylem, který preferují náboráři

Vaše profilové shrnutí pro životopis se musí držet následujících pravidel:

 • Omezte délku profesního shrnutí na 2-5 vět.
 • Popište se pomocí výrazných přídavných jmen.
 • Vyhněte se klišé v životopise, jako je "pracovitý" nebo "zodpovědný".

Nemáte pracovní zkušenosti? Napište silný kariérní cíl životopisu


Kariérní cíl
životopisu je krátký úvod k životopisu. Obvykle má 2-3 věty. Cíl životopisu informuje personalistu o vašich dovednostech, kvalifikaci a cílech. Je to ideální způsob, jak rychle přesvědčit potenciálního zaměstnavatele, že se na danou pozici hodíte.

Příklad

Jsem absolvent anglistiky s prokazatelnými komunikačními dovednostmi, dovedností plánování cest a správy e-mailů. Hledám pozici administrativního asistenta ve společnosti Travels s.r.o., kde bych využil organizační a rešeršní schopnosti pro podporu interní a externí komunikace.

Kdy použít kariérní cíl životopisu?


Kandidáti s malými nebo žádnými profesními zkušenostmi v oboru by měli v životopise používat kariérní cíle. Kdo by měl použít kariérní cíl?

 • Lidé, kteří vstupují na trh práce poprvé a předtím neměli žádné jiné zaměstnání.
 • Lidé, kteří mění odvětví, mění profesi nebo potřebují vysvětlit nejasnou kariérní dráhu.

Jak napsat přesvědčivý cíl životopisu


Chcete napsat cíl svého životopisu. Problém je, že nemáte ponětí, jak začít. Zde je užitečný trik: než začnete psát cíl životopisu, napište nejprve zbytek životopisu.

Poté z něj slijte smetanu. Vyberte nejdůležitější dovednosti a kvalifikace, které máte. Všechny se musí objevit ve vašem kariérním cíli.

Psát věci jako "Hledám náročnou pozici, kde si mohu rozšířit své dovednosti," je podle odborníků na lidské zdroje přežitek. V dnešní době je třeba, abyste pomocí cíle v životopise ukázali náborovým pracovníkům, jak se vaše kvalifikace může promítnout do jejich úspěchu.

Zde je návod, jak napsat cíl do životopisu:

 • Začněte výrazným rysem, přidejte 2-3 klíčové dovednosti, popište své profesní cíle a řekněte, co doufáte, že pro společnost uděláte.
 • Uveďte pozici, na kterou se hlásíte, a použijte název společnosti.
 • Buďte struční: 2-3 věty nebo 30-50 slov je nejvhodnější délka.

Věci, kterým se vyhněte v části "O mně"


cil v zivotopisu


Přestože existuje několik prvků, které byste měli do profesního shrnutí nebo sekce "O mně" vždy zahrnout, existuje také několik úskalí, kterým byste se měli vyhnout. Jakých věcí se tedy vyvarovat?

Podrobné osobní informace

I když je sekce "O mně" osobní výpovědí o tom, kdo jste jako profesionál, vyvarujte se uvádění přílišných osobních detailů, které by mohly odvádět pozornost od hlavního cíle.

Pamatujte, že se nejedná o vaši autobiografii. (I když celý váš příběh může být skvělý, toto prostě není místo pro něj!) Vyvarujte se uvádění osobních údajů, jako je rodinný stav, záliby nebo politická příslušnost. Držte se relevantních profesních informací, které vypovídají o vaší kvalifikaci.

⚠️ Varování: Nemusíte uvádět ani své jméno a e-mail nebo datum, tyto informace a údaje jsou již v ostatních částech životopisu. Neopakujte se!

Opakování všeho ze svého životopisu

Krátké shrnutí vaší profesní minulosti a kvalifikace by nemělo duplikovat všechny informace z vašeho životopisu.

Horní část vašeho životopisu má omezený prostor. Místo toho vyberte ty nejpůsobivější a nejdůležitější detaily, které upoutají pozornost personalisty nebo náborového pracovníka. Nezapomeňte, že cílem je nalákat je k přečtení zbytku životopisu, nikoli opakovat jeho obsah.

Neuvádějte ani, že o práci stojíte

Uvedení, že chcete danou práci nebo pracovat pro danou společnost, se může zdát samozřejmé. Samozřejmě, že jste nadšeni a chcete danou pozici; vždyť jste se o ni ucházeli! Ale upozornit na to náborového manažera nebo personalistu nepřidává vašemu "O mně" nebo profesnímu shrnutí žádnou skutečnou hodnotu.

Místo toho vyjádřete své nadšení z pozice během pohovoru tím, že doložíte svůj důkladný průzkum a porozumění společnosti, kultuře a roli.

Osvědčené postupy pro psaní části "O mně"


cil v zivotopisu


Jste připraveni optimalizovat svou část životopisu "O mně"? Pojďme si prozkoumat několik tipů a osvědčených postupů pro vytvoření přesvědčivého shrnutí životopisu, které upoutá pozornost a ukáže vás v tom nejlepším světle - a to rychle.

Buďte struční

Při tvorbě části životopisu "O mně", která je snadno skenovatelná, je zásadní stručnost. Napište úvodní odstavec stručně a výstižně. V několika větách se zaměřte na nejdůležitější informace, které personalisté a náboroví manažeři potřebují znát. Snažte se o zhruba tři až pět vět, které účinně vystihnou vaše dlouholeté zkušenosti a významné úspěchy a zároveň zdůrazní klíčové kvalifikace, které odpovídají popisu práce na pozici, o kterou se ucházíte.

Zahrňte klíčová slova z popisu práce

Chcete vyjádřit, že skutečně rozumíte pozici, o kterou se ucházíte? Zahrňte do životopisu klíčová slova z popisu práce. Jazyk z popisu často u potenciálních zaměstnavatelů vyvolává větší odezvu, protože to oni napsali inzerát na pracovní pozici.

📌 Tip: Věděli jste, že skvělým způsobem jak zaujmout, je motivační dopis? Napište jej podle našeho návodu!

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis