Asistentka učitele - životopis jako základ úspěchu

Ať už je pozice asistenta či asistentky učitele vaší vysněnou prací, nebo má být prvním krokem v úspěšné pedagogické kariéře, prvním krokem k jejímu získání je vytvoření správného životopisu.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

CV asistentky pedagoga musí být na jedničku

Takového, který přesvědčí vybraného potenciálního zaměstnavatele, že máte pro tuto práci správnou kvalifikaci, dovednosti a v neposlední řadě také osobnostní charakteristiky.

CV asistentky pedagoga musí být na jedničku

Asistent pedagoga pomáhá s každodenními vyučovacími činnostmi a úkoly. Je to role s možností pracovat s dětmi a může být nesmírně obohacující. Na této pozici budete poskytovat podporu učitelům na všech stupních a v různých předmětech. Asistenti učitelů jsou neocenitelným zdrojem pro učitele i studenty, protože jim během vyučování poskytují individuální pozornost. Pomáhají s hodnocením prací, organizací, administrativou a dalšími úkoly.

Je tedy jasné, že asistent pedagoga musí být zodpovědný, organizovaný a flexibilní. Musí být schopen rychle se učit a mezi jeho osobnostními vlastnostmi nesmí chybět přirozená autorita, nadhled a schopnost zachovat klid v zátěžových situacích. To vše, společně s vhodnou kvalifikací v podobě zkušeností a vzdělání, je nutné vhodně zakomponovat do životopisu.

Ukažte skutečný zájem a předpoklady

Míst asistenta či asistentky pedagoga není v našem akademickém prostředí mnoho. Zájemců je hodně, ale dobrou zprávou pro vás je, že se o tuto pozici často uchází mnoho adeptů bez vhodných předpokladů nebo dokonce skutečného zájmu. Pokud vy o takovou práci opravdu stojíte a máte na to, můžete to dokázat náborářům vhodně sestaveným životopisem.

Jedná se o práci ve školství, takže zde víc než kdekoli jinde platí nutnost naprosté bezchybnosti vašeho životopisu. Dbejte na pravopisnou i stylistickou stránku. Abyste měli naprostou jistotu, zvažte finální korekturu profesionálním korektorem.

Co se týče obsahu CV asistenta pedagoga, budete chtít zdůraznit případné pedagogické zkušenosti (i kdyby se jednalo jen o práci s dětmi mimo školní prostředí, například vedení nějakého zájmového kroužku), vzdělání související s pedagogikou nebo předměty, kterých by se konkrétní pozice mohla týkat, a vhodné charakterové vlastnosti. V neposlední řadě ukažte svým životopisem, že máte o pozici skutečný zájem a jaká je vaše motivace.

Hlavní komponenty CV asistentky učitele

Dlouhé životopisy, vypisující na několika stranách každý detail vaší kvalifikace, dnes již nemá nikdo čas číst. Budete se tedy chtít vejít ideálně na jednu jedinou stranu. A při tom nic důležitého nevynechat.

Pro přehlednost si rozdělíme životopis do několika komponent, které si v dalších odstavcích tohoto článku detailněji projdeme:

 • Záhlaví
 • Profil
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti

Asistentka učitele

Záhlaví

Tato komponenta životopisu je atraktivně navržená sekce v horní části. Zde uvedete své jméno, povolání, adresu, telefonní číslo a e-mail. Doplnit zde můžete také fotografii, případně odkazy na nějakou svou webovou prezentaci (vhodnou profesní síť typu LinkedIn či vaše webové stránky, kde prezentujete své pro danou pozici relevantní zkušenosti).

Záhlaví, sloužící primárně k poskytnutí kontaktních údajů potenciálním zaměstnavatelům, je také důležitý designový prvek na stránce. Může pomoci učinit váš životopis atraktivnější a na první pohled k němu upoutat pozornost.

📌 Tip : Své dokonalé CV můžete snadno vytvořit s pomocí profesionálních šablon .

Profil

Někteří asistenti učitelů pracují speciálně se studenty z jiných jazykových prostředí nebo pomáhají žákům se speciálními potřebami. Jindy se od nich vyžaduje velmi různorodá činnost - od asistence ve třídě, přes dohled u obědů, až po různou administrativu. Pochopení těchto skutečností vám může pomoci přizpůsobit životopis asistenta učitele přesným potřebám školy. Účelem profilu je představit se jako osobnost. Taková, která chápe, co se od ní čeká, a je na to připravená.

Profil životopisu vhodně shrnuje, kdo jste, jaké máte vlastnosti (vhodné pro danou pozici) a co už máte za sebou po pracovní stránce a co se týče vlastního vzdělání. Do této sekce uveďte také svou motivaci. Ta je pro pozici asistenta či asistentky učitele nesmírně důležitá.

Příklad:

Pečlivá a přátelská asistentka učitele se zkušenostmi z mateřské a základní školy. Hledám příležitost ve škole, jako je ZŠ Vzorkova, kde mohu spojit svou vášeň pro vzdělávání mladých myslí se svými znalostmi a dovednostmi v oblasti sociálního a emocionálního rozvoje. Dobře se přizpůsobuji různým stylům výuky a potřebám třídy. Dokáži efektivně řídit učebnu s 20 i více studenty. Pozorná k individuálním potřebám studentů. Se zálibou v kreativním plánování lekcí a týmové práci s třídními učiteli. Zkušenosti s výpomocí v matematických a technických učebnách.

Pracovní zkušenosti

Přemýšlejte o své historii zaměstnání a dalších pracovních zkušenostech jako o svém osobním vysvědčení. Ředitelům ukazuje, jakou látku jste probrali a čeho jste dosáhli v každé ze svých předchozích zkušeností.

Uchazeči o pozici asistenta či asistentky učitele obvykle ještě nepracovali jako učitelé na plný úvazek. Velmi často dokonce ještě stále studují vysokou školu. Pokud je to i váš případ, znamená to, že vaše relevantní zkušenosti mohou zahrnovat vzdělávání nebo aktivity související s péčí o děti, jako je doučování, hlídání dětí nebo dobrovolnická činnost v různých zájmových kroužcích. Klíčové pro váš životopis je ukázat, jak vás tyto pozice naučily dovednostem potřebným k úspěchu jako asistent učitele. Skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je zaměření na konkrétní úkoly z popisu práce ve spojení s vašimi nejvýznamnějšími úspěchy.


Asistentka učitele

Pracovní zkušenosti uveďte v životopise od nejnovějších k nejstarším - tedy v obráceném chronologickém pořadí.

Příklad:

Asistentka učitele, ZŠ Novotného, Praha (zkrácený úvazek při studiu VŠ)

Září 2021 - červen 2022

 • Dohled a výpomoc v technické učebně.
 • Asistence při výuce počítačových dovedností na všech úrovních základní třídy, s adaptací učebních osnov na základě věku a potřeb studentů.
 • Implementace behaviorálních strategií k dosažení lepšího soustředění problémových studentů

Vedoucí zájmových kroužků ve Středisku pro rodinu Prahy 8 (brigáda při studiu VŠ)

Září 2020 - Srpen 2021

 • Dozor na příměstských táborech, zajištění kázně a bezpečnosti dětí.
 • Vedení diskusního kroužku rozvíjejícího komunikační a argumentační dovednosti dětí ve věku 8 - 12 let.
 • Asistence ve vedení kroužku pohybové výchovy pro děti předškolního věku.

Vzdělání

Pokud jste již získali vysokoškolský titul, samozřejmě ho uveďte. Pokud stále studujete, i to je pro práci asistenta či asistentky pedagoga velmi relevantní. Obzvláště v případě, že se jedná o pedagogické vzdělání nebo vzdělání v oboru, který může být zajímavý pro konkrétní pozici, o níž se ucházíte.

Pro CV asistentky učitele je přirozeně významná i jakékoli další získaná kvalifikace, která vám může pomoci při práci s dětmi - v mnoha podobách. Do svého životopisu vyberte především ty zkušenosti, které jsou relevantní pro konkrétní post, o který se ucházíte. Pokud se například hlásíte na pozici asistenta pedagoga na škole s výrazným sportovním zaměřením, bude relevantní třeba i získání 3. trenérské třídy v nějakém sportu.

Příklad:

Mgr. studium oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Od října 2022

 • Systematická příprava pro práci pedagoga na 1. stupni základních škol
 • Pedagogicko-psychologická a oborově didaktická příprava, včetně gradačního systému reflektovaných pedagogických praxí.
 • Učební plán zahrnuje také předměty poskytující odborný základ širokého spektra jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. stupni základní školy.


Asistentka učitele

Dovednosti

Tato sekce je v životopise asistenta či asistentky pedagoga velmi důležitá. Především, pokud se nemáte až tak moc čím pochlubit v částech věnovaných praxi a vzdělání. Jako asistent učitele se budete chtít zaměřit na dovednosti, které z vás dělají vynikajícího pomocníka, a to jak pro studenty, tak pro kolegy učitele. I když se dovednosti učitele a asistenta učitele do jisté míry překrývají, je důležité sdělit, že si uvědomujete své role a jste připraveni je plnit.

Pro mnoho asistentů to znamená například schopnost rozdílení učebního materiálu, dohled na skupinkami pracujících žáků a trpělivost při jejich snahách o plnění zadaných úkolů. Asistenti učitele mnohdy také musí organizovat a opravovat písemné zkoušky nebo dělat některé z praktických úkolů, na které zaneprázdněný učitel nemá čas. Pozitivní přístup může být v této oblasti velkým pomocníkem.

Pokud chcete pracovat jako asistent v nějaké specializované oblasti, budete se chtít zaměřit na konkrétní dovednosti potřebné k tomu, abyste byli efektivní. Znalost specifických výukových metod pro studenty z jiných jazykových prostředí nebo schopnost pomáhat handicapovaným studentům s každodenními hygienickými úkony bude velkou pomocí přetíženému učiteli.

Jako asistent učitele se pravděpodobně zaměříte hlavně na tzv. "soft skills", tedy vlastnosti a dovednosti pomáhající dobře spolupracovat s jinými lidmi. Ale zkuste zahrnout alespoň nějaké techničtější dovednosti, týkající se například nástrojů pro studenty na dané škole. Je zde opět důležité přizpůsobit svůj seznam oblasti, ve které budete asistovat. Pokud například víte, že jednou z povinností úlohy asistentky učitele, o kterou se ucházíte, bude dohled při obědech, zahrňte nějaké schopnosti a dovednosti, které vám v tom pomohou.

Příklad:
 • Zodpovědná a svědomitá
 • Komunikativní
 • Trpělivá a tolerantní
 • Schopnost udržovat kázeň
 • Vedení diskusních kroužků
 • Práce s MS Office - pokročilý uživatel
 • Plánování volnočasových aktivit pro věkově různorodé skupiny dětí

Asistentka učitele

Další zájmy, koníčky

Zejména pokud toho zatím nemáte mnoho k prezentování v sekcích týkajících se praxe a vzdělání, může být pro váš životopis na pozici asistenta učitele důležitá také doplňující sekce, kde uvedete své další zájmy a koníčky. Můžete tak prokázat skutečný zájem o to rozvíjet se v oblasti pedagogické práce s dětmi a mládeží. Nebo ukázat, že máte co nabídnout v nějakých specifických předmětech.

Pokud se například věnujete malbě, keramice a dalším výtvarným činnostem, může to být velmi relevantní koníček pro umělecky zaměřené školy. Sportovní činnost zase pro školy sportovní. A tak podobně. Obecně je vhodné uvést jakékoli zájmy, které se pojí k práci s dětmi. Jestli třeba pravidelně jezdíte jako účastník na sportovní tábory a rádi se tam věnujete pomáhání mladším účastníkům, nestyďte se to v životopise uvést.

Asistentka učitele životopis - celkový vzhled

Ucházíte se o práci v akademickém prostředí a chcete pomáhat rozvíjet nové generace. Proto je nesmírně důležité, aby celkový vzhled vašeho životopisu přesvědčivě vyvolával dojem, že jste svědomití, pečliví, s citem pro detail a organizaci.

Vytříbené rozložení ukazuje, že jste profesionální a organizovaní, a to jak na papíře, tak ve třídě. V oblasti vzdělávání budete chtít, aby byl váš životopis vizuálně jednoduchý. I když může být přijatelná jedna zvýrazňující barva, je nejlepší zachovat celkový vzhled a dojem čistý, bez zbytečných ikon nebo obrázků.

Při výběru fontu buďte spíše konzervativnější. Comic Sans určitě neudělá ten správný dojem. Velikost písma, řádkování a další parametry formátování zvolte tak, aby se váš životopis vešel na jednu stranu. A přitom byl současně stále přehledný a dobře čitelný.

Nakonec, po vynaložení veškerého úsilí na vytvoření dokonalého životopisu, se budete chtít ujistit, že formátování, které uložíte, je formátování, které uvidí ředitel. To je důvod, proč je PDF nejlepší formát souboru pro nahrávání, odesílání e-mailem i tisk.

Celková úprava životopisu se může ukázat být náročnějším úkolem, než byste čekali. Naštěstí jsou skvělé profesionální nástroje, třeba CV Forma , které vám v tom mohou výrazně pomoci.

CV asistentky učitele - závěrečné tipy:

Příležitosti pro asistenty pedagoga mohou kolísat s rozpočtem školy, takže se můžete utkat se značnou konkurencí. Špičkový životopis je jedním z vašich nejlepších nástrojů, jak se dostat dopředu.

Ukažte svou tvář

Protože pro asistenta pedagoga je velmi důležitá jeho osobnost, použití vaší fotografie v životopisu může být výraznou pomocí. Samozřejmě pokud zvolíte ten správný portrét. V tomto případě se může vyplatit investovat do pořízení profesionálního snímku pro tyto účely. Chcete působit sympaticky, sebevědomě a cílevědomě. Jako někdo, kdo ví, co chce, a především jako člověk, který dokáže být milý a tolerantní, ale současně také rázný a přísný, když je to potřeba. Fotografie tohle všechno dokáže sdělit, ale můžete k tomu potřebovat profesionálního fotografa.


Asistentka učitele

Upravte životopis na míru konkrétní pozici

Zjistěte si co nejvíce informací o potenciálním zaměstnavateli a vypsané pozici. Jaká jsou specifika školy, kam se hlásíte? Co očekávají od asistentky pedagoga? S těmito znalostmi upravte své CV. Například podtrhněte vybrané zkušenosti a dovednosti. Konkrétní školu můžete zmínit také v profilu svého životopisu a uvést, proč chcete pracovat zrovna tam.

Nezapomeňte na závěrečnou korekturu

Nikdo nesvěří péči o děti, naši budoucnost, někomu, kdo je nepozorný (takže mu například v životopise chybí něco tak zásadního, jako jsou kontaktní údaje) a nedokáže se písemně vyjadřovat bez chyb. Věnujte proto obzvláštní péči závěrečné kontrole svého CV asistentky učitele. Není ostudou, pokud si na pomoc přizvete třeba i profesionálního korektora, který zajistí, že ve vašem životopise nezůstane jediná hrubka.

Využijte profesionální šablony

Nemůžete se dočkat, kdy přestanete pracovat za počítačem na svém CV a postavíte se před třídu? Práci na svém dokonalém životopisu si můžete výrazně usnadnit, když využijete profesionálních šablon . Zvolte ten správný vzhled, vyplňte informace o sobě s pomocí našeho článku, doplňte svůj osobitý dotek a jste připraveni vykročit k získání pozice asistenta učitele!

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis