Profesní shrnutí: Co napsat do životopisu o mně a vytvořit silný životopis?

Pokud se ucházíte o zaměstnání, je váš životopis často první příležitostí, jak udělat na potenciálního zaměstnavatele dobrý dojem. Profesní shrnutí životopisu (číst "O mně") je důležitou součástí životopisu, která vám umožní v několika větách zdůraznit vaše dovednosti, zkušenosti a úspěchy. V tomto článku vám ukážeme, jak napsat přesvědčivé shrnutí životopisu, které vám pomůže vyniknout z davu.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
📌 Tip: Vytvořte přesvědčivé shrnutí životopisu, které vyzdvihne vaše silné stránky a zaujme personalisty. Dokážete to jednoduše, pomocí našich profesionálních šablon CV a příkladů životopisů podle oborů.

Co je to profesní shrnutí životopisu?


Profesní shrnutí životopisu představí zaměstnavateli vás a vaši hodnotu. Tato část vám umožní upevnit vaši pozici ideálního kandidáta zdůrazněním příslušných dovedností a odborných znalostí. Celkově vzato je vytvoření silného profesního shrnutí to nejdůležitější, co můžete udělat, abyste vylepšili svůj životopis a vynikli mezi mořem uchazečů.

Kdo potřebuje profesionální shrnutí pro životopis?


Profesní shrnutí jsou obvykle nejlepší pro zkušenější odborníky s dlouholetými zkušenostmi, které lze propojit společným tématem (rozuměj: osobní značkou). Případně je lze použít k propojení různorodých zkušeností se souborem klíčových přenositelných dovedností.

co napsat do zivotopisu o me


Shrnutí životopisu se vám může hodit, pokud:

 • Jste zkušený profesionál
 • Máte 1+ let zkušeností ve své profesi
 • Máte tradiční kariérní dráhu
 • Máte úspěchy relevantní pro danou pracovní pozici

Pokud tedy píšete životopis pro začínající zaměstnance, životopis bez zkušeností nebo životopis pro změnu profese, máte větší šanci uspět s kariérním cílem než se shrnutím životopisu. Samozřejmě existují výjimky - například když se ucházíte o pozici asistenta výzkumného pracovníka, můžete napsat shrnutí životopisu studenta, ve kterém zdůrazníte své studijní úspěchy.

💡 Poznámka: Než začnete psát shrnutí životopisu, ujistěte se, že jsou všechny ostatní části vašeho životopisu připraveny a vypilovány k dokonalosti. Pak můžete nejlepší výroky, které do životopisu vložíte, zkombinovat do shrnutí svého profilu.

Shrnutí životopisu vs. cíl životopisu


Zatímco cíl životopisu shrnuje vaše kariérní cíle, shrnutí se zaměřuje na vaše dovednosti a odborné znalosti.  Který z nich byste měli použít? Záleží na mnoha faktorech, včetně oborových standardů nebo vaší seniority.

 • Pro začínající uchazeče s omezenými pracovními zkušenostmi může být nejefektivnější cíl životopisu.
 • Profesní shrnutí je však vhodnější pro ty, kteří mají úspěchy a dovednosti, které stojí za to vyzdvihnout.

Co uvést ve shrnutí životopisu?


co napsat do zivotopisu o me


Efektivní shrnutí by mělo být stručné, ale zároveň přesvědčivé a působivé. Chcete-li tedy vytvořit silný profil životopisu, který zdůrazní vaše nejcennější odborné znalosti, zvažte těchto šest faktorů:

 • Název pracovní pozice a roky praxe: Začněte názvem svého současného nebo požadovaného zaměstnání a uveďte počet let zkušeností, které jste na dané pozici nebo v daném oboru získali.
 • Klíčové dovednosti a odborné znalosti: Vyzdvihněte své nejdůležitější dovednosti a oblasti odborných znalostí, které odpovídají požadavkům na danou pozici. Zaměřte se na dovednosti, díky kterým vyniknete jako silný kandidát.
 • Významné úspěchy: Uveďte konkrétní úspěchy nebo dosažené výsledky, které dokládají váš vliv a úspěch na předchozích pozicích. Pokud je to možné, je důležité své úspěchy kvantifikovat, abyste poskytli konkrétní důkazy o svých schopnostech.
 • Znalosti a kvalifikace v oboru: Ukažte své znalosti odvětví nebo trhu, ve kterém pracujete. Zmiňte se o příslušných certifikátech, licencích nebo vzdělání, které zvyšují vaši důvěryhodnost.
 • Osobní vlastnosti: Uveďte několik slov o svých osobních vlastnostech nebo pracovní morálce, díky nimž jste pro zaměstnavatele cenným přínosem. Můžete například zmínit svou silnou pracovní morálku, smysl pro detail, schopnost řešit problémy nebo dobře pracovat v týmu.

Jak napsat do životopisu část "O mně" krok za krokem + rady a tipy


Při tvorbě životopisu máte jen pár minut na to, abyste zaujmuli čtenáře! Jak upoutat členáře a donutit jej, aby pokračoval ve čtení? A právě to dokáže shrnutí životopisu. Shromáždil jsem více hned několik ukázkových příkladů shrnutí životopisu, kterými se můžete inspirovat. V této příručce vás také naučím, co je to odborné shrnutí životopisu a jak ho napsat tak, aby efektivně upoutalo pozornost náboráře.

co napsat do zivotopisu o me

Určete své klíčové dovednosti a zkušenosti

Než začnete psát shrnutí svého životopisu, věnujte několik minut tomu, abyste si určili své klíčové dovednosti a zkušenosti. Projděte si svou pracovní historii, vzdělání a případné certifikáty a zjistěte, které dovednosti a zkušenosti jsou pro práci, o kterou se ucházíte, nejdůležitější. Udělejte si seznam těchto dovedností a zkušeností, abyste se na ně mohli při psaní shrnutí odvolávat.

Zaměřte se na práci, o kterou se ucházíte

Shrnutí vašeho životopisu by mělo být přizpůsobeno práci, o kterou se ucházíte. Pečlivě se podívejte na popis pracovní pozice a určete klíčové dovednosti a zkušenosti, které zaměstnavatel hledá. Poté se ujistěte, že shrnutí vašeho životopisu zdůrazňuje vaše zkušenosti v těchto oblastech.

📌 Tip: Inspirujte se při psaní životopisu v našich praktických príkladech. Máme pro vás například životopis poradce, herce nebo stavebního dozorce.

Buďte struční

Shrnutí vašeho životopisu by nemělo být delší než tři až čtyři věty. To znamená, že musíte být struční a výstižní. Vyvarujte se používání vágních nebo obecných tvrzení, která nepřidávají vašemu shrnutí žádnou hodnotu.

Používejte aktivní jazyk

Při psaní shrnutí životopisu používejte aktivní jazyk, abyste popsali své dovednosti a zkušenosti. To znamená používat zpodstatnělá slovesa, která ukazují na činnost a úspěch. Například místo věty "Mám zkušenosti s prodejem" řekněte "Úspěšné zvýšení prodeje o 20 %".

co napsat do zivotopisu o me


Další příklady aktivního jazyka:

 • Zvýšení příjmů z prodeje o 25 % díky zavedení nové prodejní strategie.
 • Zjednodušení procesů řízení projektů, což vedlo ke zkrácení lhůt pro jejich realizaci o 20 %.
 • Vedení multifunkčního týmu při zavádění nového produktu, což vedlo k 30% nárůstu podílu na trhu.
 • Vyvinutí a zavedení programu pro udržení zákazníků, což vedlo k 15% zvýšení loajality zákazníků.

Ukažte svou hodnotu

Shrnutí vašeho životopisu by mělo ukázat vaši hodnotu jako kandidáta. To znamená zdůraznit vaše úspěchy a vliv, který jste měli ve svých předchozích funkcích. Můžete například uvést: "Zavedením nového procesu obsluhy zákazníků jsem zvýšil spokojenost zákazníků o 25 %." V tomto případě můžete uvést, že se vám podařilo zvýšit spokojenost zákazníků o 25 %.

📌 Tip: Dostali jste pracovní nabídku, ale není to to pravé ořechové? Naučte se, jak odmítnou práci a neurazit. Prozradíme vám to zde.

Dodržujte styl, který preferují náboráři

Shrnutí profilu pro životopis se musí držet následujících pravidel:

 • Vynechejte osobní zájmena jako já nebo můj.
 • Omezte délku profesního shrnutí na 2-5 vět.
 • Popište se pomocí silných přídavných jmen.
 • Vyhněte se klišé v životopise, jako je "pracovitý zaměstnanec" nebo "prácechtivý nezaměstnaný"

Proveďte korektury a úpravy

Jakmile napíšete shrnutí životopisu, pečlivě ho zkontrolujte a upravte. Zkontrolujte, zda v něm nejsou pravopisné a gramatické chyby, a ujistěte se, že je váš jazyk jasný a stručný. Možná budete chtít také požádat přítele nebo člena rodiny, aby váš souhrn životopisu zkontroloval a získal tak druhý názor.

Příklady profesního shrnutí životopisu podle pracovní pozice


Zní to příliš teoreticky? Níže jsou příklady shrnutí pro různé životopisy, který vyjasní vaše pochybnosti:

co napsat do zivotopisu o me

Administrativní asistentka

Jsem detailně orientovaná a organizovaná administrativní asistentka s více než 3 lety zkušeností s řízením každodenních kancelářských činností, plánováním schůzek a poskytováním vynikajících služeb zákazníkům. Mohu nabídnout prokazatelnou schopnost koordinovat složité projekty, zefektivňovat procesy a efektivně komunikovat se zúčastněnými stranami.

Obchodní zástupce

Jsem zkušený obchodní zástupce s výsledky v překračování prodejních cílů a budování pevných vztahů se zákazníky. Zkušený v oblasti vyhledávání nových zákazníků, obvolávání zákazníků a vyjednávání smluv. Jsem zběhlý v softwaru CRM a schopný analyzovat údaje o prodeji s cílem identifikovat trendy a příležitosti. Hledám pozici obchodního zástupce v konkurenčním odvětví, kde mohu využít své dovednosti a zkušenosti k růstu tržeb.

Webový vývojář

Jsem vysoce kvalifikovaný webový vývojář s více než 5 lety zkušeností s navrhováním a vývojem responzivních webových stránek a aplikací. Jsem zběhlý v jazycích HTML, CSS, JavaScript a několika frameworcích pro vývoj webových stránek. Mohu nabídnout dobrou znalost principů designu UI/UX a zkušenosti se spoluprací s multifunkčními týmy. Hledám pozici webového vývojáře, kde bych mohl využít své odborné znalosti a podílet se na vývoji inovativních webových řešení.

Marketingový manažer

Jsem marketingový manažer orientovaný na výsledky s více než 7 lety zkušeností s vývojem a realizací úspěšných marketingových kampaní. Jsem zkušený v oblasti průzkumu trhu, strategického plánování a digitálních marketingových kanálů. Mám prokazatelnou schopnost řídit multifunkční týmy a spolupracovat s externími agenturami. Hledám pozici marketingového manažera v dynamickém a rychle se rozvíjejícím prostředí, kde mohu uplatnit své dovednosti a zkušenosti k podpoře růstu firmy.

Grafický designér

Jsem kreativní a na detail orientovaný grafický designér s více než 4 roky zkušeností s navrhováním marketingových materiálů, materiálů pro budování značky a uživatelských rozhraní. Jsem zběhlý v programu Adobe Creative Suite a zkušený ve vizuální komunikaci a typografii. Mohu nabídnout schopnost řídit více projektů současně a efektivně spolupracovat s multifunkčními týmy. Hledám pozici grafického designéra v dynamické a inovativní organizaci.

Výše uvedené příklady obsahují všechny prvky, které jsem uvedl v definici, jako je charakterizační přídavné jméno, pracovní pozice, odborné dovednosti a ukázka kariérních úspěchů. Jsou to pouhé tři věty, ale o kandidátovi vypovídají hodně.

Sečteno, podtrženo


co napsat do zivotopisu o me


Dobře napsané shrnutí v životopisu je zásadní při snaze získat vysněnou práci. Dodržováním výše uvedených tipů můžete vytvořit přesvědčivý oddíl "O mně", který ukáže vaše dovednosti, zkušenosti a hodnotu vašeho kandidáta. Nezapomeňte svůj souhrn přizpůsobit pracovní pozici, o kterou se ucházíte, a zachovejte jeho stručnost a výstižnost. Díky silnému shrnutí životopisu budete o krok blíže k získání dalšího zaměstnání.

Zde se dozvíte, jak napsat stručný, ale účinný oddíl "O mně:

 • Začněte dobrým osobnostním rysem, názvem své práce a roky praxe.
 • Následně uveďte, co můžete pro zaměstnavatele udělat.
 • Přihoďte relevantní úspěch a klíčové dovednosti.
 • Vytvořte si profesní shrnutí na míru pro každou žádost o zaměstnání.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Co napsat do životopisu o mě vs. o mně?

Pozor! Jedná se o častou pravopisnou chybu, ale správně je "O mně". Jedná se o šestý pád, lokativ, jehož podoba je "o mně".

 • 6. pád, lokativ: O kom? O čem?: O mně!

Jak napsat shrnutí životopisu bez zkušeností?

Pokud vytváříte životopis bez pracovních zkušeností, například životopis čerstvého absolventa, zvažte, zda místo shrnutí nenapsat cíl životopisu. Cíl životopisu je v podstatě začátečnické shrnutí životopisu: i ono má za cíl ukázat vaše schopnosti a upoutat pozornost čtenáře, ale využívá k tomu spíše vaše akademické úspěchy a přenositelné dovednosti než pracovní zkušenosti. Cíle se také dobře hodí pro životopisy, v nichž dochází ke změně profesní dráhy.

Jak začít shrnutí životopisu?

Shrnutí životopisu začněte přídavným jménem s pozitivním charakterem, poté uveďte svou pracovní pozici, roky praxe a své odborné znalosti. Následně uveďte příklady kariérních úspěchů a klíčových dovedností relevantních pro danou pracovní pozici. Je snazší napsat dobré shrnutí životopisu, když máte hotové ostatní části životopisu.

Kam umístit shrnutí životopisu?

Shrnutí životopisu nebo kariérní profil je stručné shrnutí v horní části životopisu (hned pod kontaktními údaji). Pokud měníte kariéru nebo máte dlouholeté zkušenosti, vytvořte působivé shrnutí, které vyzdvihne vaše úspěchy a dovednosti.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis