Životopis zájmy | Patří zájmy do strukturovaného životopisu?

Dobře napsaný životopis by měl potenciálnímu zaměstnavateli poskytnout solidní představu o tom, jakého vzdělání jste dosáhli, jaké pracovní zkušenosti jste během praxe nasbírali nebo jaké dovednosti a schopnosti byste do práce přinesli.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Kromě těchto povinných částí však existují další způsoby, jak strukturovanému životopisu dodat osobitost a ukázat, že jste tím pravým kandidátem. Jedním z nich je uvedení osobních zájmů.

Přidáním nepovinných informací, jako jsou zájmy do životopisu , dotvoříte svůj profil a navážete osobnější vztah s potenciálním zaměstnavatelem. V následujícím článku se proto detailně zaměříme právě na část životopisu věnovanou zájmům.

Mimo jiné se dozvíte:
 • Proč zájmy do životopisu uvádět
 • V jakých případech se uvedení zájmů do životopisu naopak nehodí
 • Co přesně do sekce zájmů uvést a čemu se raději vyvarovat
 • Jaké jsou nejlepší zájmy do strukturovaného životopisu a jak postupovat při jejich výběru
 • Další praktické rady a zaručené tipy, jak vybrat zájmy, které odpovídají vašemu profesnímu profilu

Proč se vyplatí uvést zájmy do životopisu?

Přidání sekce osobních zájmů, zálib a koníčků do životopisu má skryté výhody. Můžete tak podpořit vaši žádost o zaměstnání a zvýšit šance, že budete pozváni na pracovní pohovor.

Ptáte se, jak to? Personalisté totiž pracují s lidmi, nikoli s roboty. To znamená, že při procházení stovek životopisů v nich aktivně vyhledávají vše, co vypovídá o kompetencích a osobnosti uchazeče.

Seznam zájmů v životopise vám tedy může pomoci vyniknout a odlišit se z davu. Uvedené zájmy z vás totiž činí atraktivnějšího a zapamatovatelnějšího kandidáta. Pro personalistu, který čte životopis a později vede pohovor, je také důležité, aby si o vás dokázal vytvořit kompletní obrázek . A právě k tomu slouží část životopisu věnovaná osobním zájmům.


Životopis zájmy | Patří zájmy do strukturovaného životopisu

Jaké jsou další výhody osobních zájmů v životopise?

 • Osobní zájmy personalistovi prozradí, že jste všestranný člověk, který se kromě samotné práce soustředí i na jiné aktivity
 • Zájmy tvoří skvělý základ pro diskusi ve fázi pohovoru
 • Sportovní aktivity naznačují, že jste fit, zdraví a společenští
 • Zapojení do dění v komunitě naznačuje dobré mezilidské vztahy

Většina zájmů a zálib, které uvedete ve svém životopise, o vás personalistovi něco řekne. Můžete je využít k tomu, abyste:

 • s personalistou souzněli,
 • Nebo mu dali podnět k otázce na prolomení ledů při pohovoru,
 • naznačili charakterové vlastnosti, které by personalista mohl hledat.

Firmy už totiž nehledají pouhé poskoky, kteří budou celý den sedět, pít kávu a občas zvedat telefony. Chtějí, aby zaměstnanci zapadli do jejich kultury, takže po kandidátech vyžadují něco víc než jen pracovní zkušenosti.

Uveďme si příklad: Česká společnost Avast najímá zaměstnance, kteří jsou otevření, flexibilní, hraví a tvořiví. Chcete-li pro Avast pracovat, měli byste svůj životopis přizpůsobit tak, aby vaše nejlepší zájmy a záliby odpovídaly jejich pracovní kultuře.

Co vše do sekce zájmů uvést?

Výběr aktivit do životopisu záleží na tom, jaké aspekty své osobnosti chcete zdůraznit a sdělit. V sekci zájmů se kromě zájmů samotných rovněž uvádí i záliby.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

 • Co jsou to zájmy? Zájmy jsou témata, která vás fascinují a o kterých se chcete dozvědět více. Zájmy se obvykle týkají spíše učení a objevování myšlenek, konceptů a znalostí, jako je historie, příroda nebo třeba popkultura.
 • Co jsou to záliby? Zatímco zájem je trvalé zaujetí člověka, záliba je pak vyhraněný (a často hlavní) zájem. Jedná se tedy o jakýsi vyšší stupeň zájmu.
 • Co jsou pak koníčky? Koníčky mohou být synonymem k zálibám. Jedná se o činnost, kterou děláte čistě pro zábavu – tedy ve volném čase, nikoli profesionálně, a obvykle bez nároku na odměnu. Pokud je například vaším zájmem historie, bude vaším koníčkem (zálibou) navštěvování muzeí.

Všimli jste si i podobností? Ano, je to tak – zájmy a záliby se obvykle dělají pro zábavu a bezúplatně. Je pravda, že se ve většině případů v životopise nedoporučuje příliš se soustředit na to, co děláte mimo práci. Nicméně přidání sekce osobních zájmů a zálib do životopisu je v současné době považováno za zcela relevantní.

Kam zájmy do životopisu uvést?

Zájmy a záliby sice mohou vašemu životopisu dodat váhu a učinit ho zajímavějším pro potenciální zaměstnavatele. Nicméně měli byste zajistit, aby vaše profesní shrnutí, pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti byly v životopise upřednostněny.

To znamená, že by zájmy a záliby ve strukturovaném životopisu měly zabírat poslední část CVčka. Ideální je omezit rozsah životopisu na jednu stránku , proto uveďte pouze několik výrazných příkladů zájmů a zálib, které doplňují zbytek životopisu.


Životopis zájmy | Patří zájmy do strukturovaného životopisu

📌 Tip: Osobní zájmy patří do samostatné části životopisu . Neumisťujte je proto v CVčku do sekce dovedností. Pokud chcete do životopisu přidat osobní zájmy, ale nejste si jisti, jak na to, využijte naše vzory pro profesionální tvorbu životopisů.

Nezapomeňte, že se jedná o nepovinnou sekci, takže její umístění na vyšší místo v životopise vyvolá u potenciálního zaměstnavatele dojem, že si neumíte stanovit priority. Jako byste tím říkali, že jsou vaše osobní zájmy důležitější než vaše pracovní zkušenosti nebo kvalifikace.

Kdo by měl zájmy do životopisu uvádět?

Začlenění zájmů do životopisu může podpořit životopis s omezenými profesními zkušenostmi a zdůraznit důležité vlastnosti kandidáta, které přesahují pracovní historii nebo vzdělání. Některé společnosti mohou příznivě hodnotit životopisy, které obsahují koníčky a zájmy, protože obecně pomáhají navázat osobnější kontakt mezi zaměstnavatelem a kandidátem.

Uchazeči, kteří by měli přidat své zájmy do životopisu:
 • Čerství absolventi škol
 • Studenti vysokých škol a vyšších odborných škol, kteří si hledají práci při studiu
 • Uchazeči s malou nebo žádnou pracovní zkušeností
 • Uchazeči, kteří mají v životopise volné místo
💡 Poznámka: Nezapomeňte, že životopis je vaším nástrojem osobní propagace. Měli byste tedy co nejlépe využít jeho celek (a to včetně části věnované zájmům) k tomu, abyste se potenciálnímu zaměstnavateli “prodali”.

Komu uvádění zájmů do životopisu nedoporučujeme?

V některých případech může být přidání sekce se zájmy do životopisu považováno za irelevantní, nebo dokonce neprofesionální.

Uchazeči, kteří by neměli psát své zájmy do životopisu:
 • Odborníci včetně vysoce postavených manažerů a vedoucích pracovníků
 • Uchazeči s bohatými pracovními zkušenostmi
 • Uchazeči, jejichž životopis přesahuje více než 2 strany formátu A4

Příklady zájmů a zálib do strukturovaného životopisu


Životopis zájmy | Patří zájmy do strukturovaného životopisu

Jaké jsou příklady osobních zájmů do strukturovaného životopisu?

 • Organizování akcí v komunitě
 • Zapojení do charitativních organizací
 • Dobrovolnictví v místních spolcích, klubech a organizacích
 • Členství ve skupinách zabývajících se sociálními otázkami, ochranou životního prostředí nebo právy zvířat

Jaké jsou příklady zálib (koníčků) do životopisu?

 • Sportování (fotbal, tenis, volejbal atd.)
 • Hraní šachů a řešení logických her
 • Čtení a psaní knih nebo článků
 • Kreslení a malování
 • Vaření a pečení
 • Cestování

Víte, jaké jsou nejčastěji zmiňované volnočasové aktivity v životopisu? Hádáte správně, jedná se o sledování filmů, poslech hudby, čtení knih a cestování. Personalisté tyto koníčky v životopisech čtou dennodenně…a opravdu je nezajímají. Jak tedy vhodně vybrat zájmy a záliby, kterými uděláte dobrý dojem a vyniknete v záplavě dalších uchazečů?

Jak vybrat nejlepší zájmy a záliby do životopisu?

Stejně jako ostatní části strukturovaného životopisu tak i vaše zájmy byste měli sladit s pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Jak toho docílit?

Zaměřte se na požadavky v pracovní nabídce .
Je-li například v pracovní nabídce v požadavcích uvedeno “požadujeme vynikající komunikační schopnosti”, můžete mezi zájmy zmínit třeba týmové sporty, účast v debatních kroužcích, dobrovolnicnou činnost nebo jinou společenskou aktivitu. Všechny tyto činnosti rozvíjejí vaše komunikační schopnosti a mezilidské dovednosti. Naopak neuvádějte individuální aktivity, jako je běh nebo hraní šachů, protože nejsou pro danou pozici relevantní.Životopis zájmy | Patří zájmy do strukturovaného životopisu

Na druhou stranu – jestliže je v požadavcích pracovní nabídky uvedeno, že uchazeč “musí mít vynikající technické dovednosti”, můžete zmínit hraní šachů, stavění počítačů nebo modernizaci počítačových sítí – tedy aktivity, které naznačují, že jste technicky zdatní a máte analytické myšlení.

Zkoumejte firemní kulturu .
Mnoho společností má svou vlastní “kulturu”, která se odráží ve způsobu fungování a chování zaměstnanců dané organizace. Například již zmiňovaná společnost Avast je dnes známá tím, že svým zaměstnancům umožňuje hrát hry, chodit na procházky nebo sportovat, aby se tak zbavili stresu nebo byli v pracovní době produktivnější. Když se ucházíte o práci ve společnosti, jako je Avast, není na škodu ukázat trochu své zábavné, hravé a lidské stránky, protože to dobře zapadá do její firemní kultury.


Sestavte si seznam svých dovedností a schopností.
Vždy je dobré sepsat si seznam dovedností a zjistit, které z nich představují přidanou hodnotu pro potenciálního zaměstnavatele. Dovednosti a schopnosti totiž úzce souvisejí s vašimi zájmy a koníčky. Jak sestavit vyvážený mix dovedností se dozvíte zde . Na jejich základě posléze odvozujte zájmy.


Následně identifikujte své zájmy a porovnejte je s tím, co personalisté hledají .
Máte vybráno? Pusťte se do psaní! Vytvořte samostatnou sekci s názvem “Zájmy a záliby”, “Koníčky” apod., do které uveďte až 5 osobních zájmů/zálib. Neuvádějte však nic obecného jen proto, aby sekce nezůstala prázdná. Věnujete se power józe? Neuvádějte jen “jóga”, ale specifikujte svůj úzký záběr.


Existují tisíce zájmů a zálib, které lidé uvádějí ve svých životopisech. Výběr správných koníčků, které do životopisu zahrnout, závisí na řadě faktorů, včetně odvětví a pracovní pozice/specifikace.

Postupujte proto následovně:
 • Vyberte si koníčky, které se vztahují k danému pracovnímu místu
 • Ideální by bylo zahrnout 1-3 osobní zájmy, které s danou pozicí souvisejí
 • Vyberte si různé koníčky, abyste ukázali svou všestrannost
Několik dalších pokynů pro psaní části životopisu věnované zájmům:
 • Udržujte ji krátkou a výstižnou (stručné body s maximálně pěti zájmy)
 • Buďte maximálně konkrétní (např. místo čtení uveďte čtení literatury faktu a knih o aktuálním dění )
 • Buďte realističtí a nepřehánějte

Nejlepší zájmy do životopisu

Co rádi děláte ve svém volném čase? Ehm…rád poslouchám hudbu a koukám na seriály.

Selekce aktivit do životopisu spočívá ve výběru aspektů vaší osobnosti, které chcete zdůraznit a sdělit. Uvedení zájmů a zálib do životopisu může být právě to, co vám pomůže dostat se na pohovor, ale musíte to udělat správně!


Životopis zájmy | Patří zájmy do strukturovaného životopisu

Inspirovat se můžete níže uvedenými příklady zájmů a zálib do životopisu. Další příklady nejen zájmů, ale celých strukturovaných životopisů podle oboru naleznete zde .

Dobrovolnictví a zapojení do komunity

Dobrovolnictví v životopise vždy udělá dobrý dojem! Svědčí totiž o velké iniciativě a silné morálce. Dobrovolnictví rovněž učí organizačním a vůdčím dovednostem.

Členství v zájmových skupinách

Jste-li členem nějakého profesního klubu, zájmové skupiny nebo sdružení, měli byste zvážit jejich uvedení do životopisu – a to zejména pokud také v rámci skupiny zastáváte nějakou pozici, jako je předseda klubu nebo tajemník spolku atd..

Jestliže je pozice, o kterou se ucházíte, vysoce orientovaná na práci s lidmi, ať už jde o jednání se zákazníky nebo interakci se spolupracovníky, členství v klubech bude velmi dobře demonstrovat vaše schopnosti spolupráce s ostatními.

Učení jazyků

Mluvíte anglicky? Nejste jediní! Dnes je znalost angličtiny samozřejmostí. Přidejte do jazykového portfolia další cizí jazyky, jako němčina, francouzština nebo italština. Navíc uvedení studia jazyků mezi zájmy svědčí o vaší píli, motivaci, touze objevovat a otevřené mysli.

Tvůrčí či akademické psaní

Písemná komunikace je extrémně důležitá v každé firmě. Psaní povídek nebo publikování vědeckých článků jasně vypovídá o vašich schopnostech písemného vyjádření a je pro zaměstnavatele velmi cenné.

Blogování

Blogování, stejně jako jakýkoliv jiný druh psaní, dokazuje, že máte dobré komunikační schopnosti a písemné dovednosti. Psaní vlastního blogu naznačuje schopnost tvořit, komunikovat, navazovat kontakty, prodávat obsah a další.

Podcasting

Formát podcastu se stal neuvěřitelně populárním. Podcasting umožňuje prokázat, že máte odborné znalosti v oboru, umíte si vybudovat publikum (marketingové dovednosti) a spojit se s ostatními (dovednosti v oblasti networkingu a výzkumu). Je to také dobrý způsob, jak demonstrovat organizační dovednosti.

Marketing

Vzestup sociálních médií vytvořil nové pracovní profese, jako je manažer sociálních médií, tvůrce obsahu nebo specialista na SEO. Pokud jste někdy vytvořili stránku na Facebooku, která přitahovala angažované publikum, nebo jste vlastnili profil na Instagramu s vysokým počtem sledujících, určitě to na personalisty udělá dobrý dojem.

Umění

Hledáte inspiraci v galeriích? Objíždíte o víkendech umělecké výstavy? Sami po večerech tvoříte doma v garáži? Existuje tolik profesí, na které jsou zapotřebí kreativní dovednosti, představivost a vynalézavost, což jsou všechno součásti dovedností kritického myšlení, přičemž drtivá většina zaměstnavatelů oceňuje kritické myšlení více než vysokoškolský titul uchazeče!

Fotografování

Fotografování je mnohem víc než jen pořizování snímků. Rozvíjí koncepční dovednosti a technické znalosti, ale také učí, jak spolupracovat s ostatními. Nastavení jasu, vycentrování snímku…zejména pokud fotíte zrcadlovkou, také to vypovídá o vašich technických dovednostech.

Čtení

Čtení obecně zabraňuje poklesu kognitivních funkcí a snižuje stres. Také pomáhá udržovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Neuvádějte však do sekce zájmů jen nicneříkající “čtení”. Čtete romány z období viktoriánské Anglie v originále, nebo japonskou mangu? Buďte konkrétní a uveďte věci na pravou míru!

Hudba

Jste milovníkem hudby? Ať už se jedná o pasivní poslech specifického hudebního žánru, hru na konkrétní hudební nástroj nebo třeba skládání elektronické hudby, nezapomeňte hudbu uvést mezi svými zájmy.

Poslech hudby snižuje stres a zlepšuje náladu. Posiluje paměť a schopnost učení, což je jedna z nejdůležitějších schopností, které můžete zaměstnavateli nabídnout. Rovněž tvorba hudby je extrémně prospěšná pro mozek. Hra na hudební nástroj nejenže posiluje paměť, ale také pomáhá s koncentrací.

Cestování

Zvídavost, odvaha a organizovanost. Cestování může dokázat, že se nebojíte vystoupit ze své komfortní zóny a učit se novým věcem. Schopnost přizpůsobit se patří k nejdůležitějším osobním vlastnostem, ať už je vaše profese jakákoliv.

⚠️ Varování: Jestliže “cestujete” v rámci organizovaných zájezdů do turistických destinací, kde čtrnáct dní střídáte pláž s hotelovým bazénem, pak si uvedení “cestování” mezi zájmy raději odpusťte.

Sport

Životopis zájmy | Patří zájmy do strukturovaného životopisu

Děláte nějaký týmový sport? Pak máte týmového ducha a nedělá vám problém komunikace. Týmové sporty také vytvářejí příležitosti ke zlepšení vůdčích a mezilidských dovedností. Věnujete-li se individuálnímu sportu, pak jste vytrvalí, přirozeně soutěživí a ctižádostiví.

Nezáleží na tom, jaký sport děláte. Cvičení obecně rozvíjí sebekázeň, trpělivost a pomáhá oklepat se ze zklamání.

Jóga

Jóga – to není jen protahování! Kromě tělesné flexibility jógu charakterizuje i hluboká koncentrace a soustředěné dýchání, což z ní činí skvělý způsob, jak uvolnit mysl a zbavit se stresu. Zaměstnavatel duševně vyvážené zaměstnance určitě ocení!

Tanec

Tanec není jen zábava. Jedná se o společenskou aktivitu, která učí spolupráci a komunikaci. Také zvyšuje kognitivní výkonnost, pomáhá uvolnit stres a celkově se odreagovat.

Co v sekci zájmů raději neuvádět?

Zájmy a záliby, které demonstrují dovednosti nebo kladné vlastnosti, jako je zodpovědnost či týmová práce, udělají dobrý dojem. Než však uvedete jakýkoliv zájem nebo koníček, pečlivě zvažte, jak na ně bude potenciální zaměstnavatel reagovat.

Mezi oblasti, které není vhodné do životopisu nezařazovat, patří třeba:

 • Zájmy nebo záliby, které by mohly být považovány za násilné nebo nebezpečné
 • Aktivity, které poukazují na asociální chování
 • Zájmy uvedené jako vtip, který by však mohl být špatně interpretován
 • Zájmy a koníčky, které prozrazují osobní informace, které byste možná nechtěli zaměstnavateli sdělovat, například politickou nebo náboženskou příslušnost

Ukázkové příklady zájmů podle profese

Konec teoretizování! Pojďme si na příkladech konkrétních profesí jasně ukázat, jaké zájmy a záliby do životopisu uvádět.

Níže naleznete příklady sekce věnované zájmům pro tyto profese:

 • IT specialista
 • Zdravotní sestra/bratr
 • Kuchař

Začneme IT specialistou . Představte si pracovní nabídku, ve které jsou na kandidáta uvedeny následující požadavky:

 • Přehled v oboru a zájem o nové technologie
 • Schopnost spolupráce a motivace učit se novým věcem
 • Analytické myšlení
 • Proaktivní přístup

Co uvést v zájmové sekci životopisu tak, aby demonstrovala požadované dovednosti, schopnosti a osobní vlastnosti?

 • Moderní technologie
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Dobrovolnická činnost v komunitním centru pro dospívající

Jaké zájmy by do strukturovaného životopisu mohli uvést zdravotní sestra nebo zdravotní bratr ? V požadavcích na tuto pozici nejčastěji najdete příjemné vystupování, komunikativnost či počítačovou gramotnost. Tyto dovednosti lze prostřednictvím zájmů v životopise demonstrovat následovně:


Životopis zájmy | Patří zájmy do strukturovaného životopisu

 • Dobrovolničení v místním psím útulku
 • Amatérské divadlo
 • Fotografování

A co takový kuchař ? Jak by mohla vypadat jeho část životopisu s volnočasovými aktivitami? Tak zaprvé, kuchař by měl být především samostatný, spolehlivý a pečlivý. Zájmy, které odráží tyto vlastnosti, jsou například:

 • Kutilství a zahradničení
 • Pořádání večeří pro rodinu, přátele a známé
 • Udržitelnost v kuchyni

Další rady & tipy, jak vybrat vhodné zájmy a záliby

Celkově o vás seznam koníčků a zájmů hodně vypovídá. A to jak po profesní stránce, tak o vaší povaze.

Za předpokladu, že máte v životopise místo, neváhejte uvést jakýkoli seznam osobních zájmů, avšak za předpokladu, že hrají ve váš prospěch. Jak toho docílit?

 • Buďte specifiční: Tanec není jedinečný koníček. Argentinské tango je specifičtější, a tudíž toho o vás řekne více, než blíže neurčený tanec . Konkrétní specifikace daného zájmu nebo záliby zajistí, že si vás personalista zapamatuje.
 • Buďte upřímní: Nevymýšlejte si! Nemuselo by se vám to vyplatit – třeba hned v prvním kole pohovorů, až se vás personalista zeptá, v kterém psím útulku dobrovolničíte.
 • Buďte originální: Cestování je fajn, ale v životopisu jej uvedou všichni. Jestliže se věnujete lukostřelbě, aranžování květin nebo domácí výrobě čokolády, uveďte je v životopisu. Vyniknete z davu!
 • Vyhněte se kontroverzi: Nebuďte originální za každou cenu! Neuvádějte zájmy, které mohou být kontroverzní nebo se setkat s nepochopením. Skutečnost, že ve volném čase vycpáváte zvířata nebo rádi střílíte ze vzduchovky, si tak raději nechte pro sebe.

Životopis zájmy | Patří zájmy do strukturovaného životopisu

Závěrem

Přidání seznamu zájmů a koníčků na konec životopisu je skvělý způsob, jak CVčko zakončit. Chytře zvoleným mixem zájmů a zálib můžete velmi snadno udělat dobrý dojem.

Stejně jako při seznamování je však třeba uvádět osobní zájmy opatrně a s určitým záměrem. Chcete, aby rezonovaly, odrážely firemní kulturu a staly se podnětem ke konverzaci během potenciálního pohovoru – a to ze správných důvodů!

Osobní zájmy můžete použít k signalizaci charakterových vlastností, jako je týmový duch, pracovitost nebo komunikativnost. Bez ohledu na zaměstnání nebo obor byste však měli do životopisu přidávat pouze ty koníčky a zájmy, které jsou relevantní a přidávají vaší žádosti o zaměstnání na hodnotě.

A jsme na konci – nyní máte všechny potřebné informace k sepsání dokonalé sekce věnované zájmům. Dobrá práce!

📌 Tip: Potřebujete pomoci s dalšími částmi životopisu nebo hledáte přehlednou šablonu, do které byste mohli jednoduše vyplnit požadované informace? Podívejte se na naše profesionální šablon y strukturovaných životopisů dostupných ke stažení.

Kromě toho na našich stránkách naleznete další inspirativní příklady , užitečné informace, rady a tipy, jak napsat bezvadné CVčko! Hodně štěstí!

FAQs

Ve volném čase nejraději hraju videohry. Můžu něco takového do životopisu uvést?

Jestliže se hlásíte na pozici herního vývojáře nebo překladatele, který se soustředí na lokalizaci počítačových her do češtiny, pak hraní videoher určitě uveďte! Pokud však chcete pracovat jako letuška, pak vám hraní videoher uvedené v sekci koníčků nijak nepomůže – možná spíš uškodí! Proto se vždy zamyslete nad tím, co byste jako vhodný kandidát na pozici měl splňovat a podle toho uveďte své zájmy a záliby.

Mohu zájmy a záliby do životopisu uvést i ve větách?

Máte-li potřebu zájmy rozvést, a místo v životopisu vám to dovoluje, pak ano! Namísto stručných jednoslovných bodů můžete uvést zájmy v celých větách. Uveďme si pár příkladů: “Dvakrát týdně vedu lekce power jógy pro pokročilé.” nebo “O víkendech pracuji jako dobrovolník v místním domu dětí a mládeže” či “Založil jsem a nyní aktivně vedu šachový kroužek v naší obci.”

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá