Certifikovaný zdravotnický asistent: Životopis, se kterým získáte práci v oblasti poskytování zdravotní péče

Certifikovaný zdravotnický asistent pracuje společně s lékaři na poskytování nezbytné péče o pacienty. Tvoří nepostradatelnou součást zdravotnického personálu, bez kterého by nemohla fungovat žádná nemocnice nebo jiné zdravotnické zařízení.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Váš životopis certifikovaného zdravotnického asistenta by měl být stejný jako vaše práce: organizovaný, přesný a přizpůsobený potřebám pacienta. V tomto průvodci se budeme zabývat příklady životopisů zdravotnických asistentů, které vám pomohou získat práci, po které toužíte.

📌Tip: Chcete udělat dobrý dojem? Vyberte si z profesionálních šablon životopisů. Vytvoříte tak skvělý životopis na míru, který vám zajistí vaši příští práci ve zdravotnictví.

Hledáte-li inspiraci při sestavování vlastního životopisu certifikovaného zdravotnického asistenta, nehledejte dále. V tomto průvodci psaním životopisu jsme si pro vás připravili ukázkové vzory a příklady z praxe. Díky nim napíšete silné CV a získáte práci, kterou jste si vysnili!

Máme pro vás další příklady životopisů z oblasti poskytování zdravotní péče o pacienty. Podívejte se třeba na příklad životopisu lékárníka, lékaře či zubaře.

Certifikovaný zdravotnický asistent životopis

Kolik si můžete vydělat jako zdravotnický asistent či zdravotní sestra? Průměrné platy ve zdravotnictví v ČR


Podle serveru Průměrné platy se v České republice pohybuje platové rozmezí na pozici praktické sestry mezi 26 290 Kč do 38 640 Kč a vrchní zdravotní sestry od 28 340 Kč do 41 780 Kč. A kolik si můžete vydělat jako certifikovaný zdravotnický asistent? Jeho mzdová sazba činí 29 556 Kč hrubého měsíčně, což odpovídá zhruba 184,73 Kč na hodinu.

💡Poznámka: Čím vyšší vzdělání, tím vyšší plat. Dále se bude hodnota platu odvíjet od míry dosažené praxe, příplatků za přesčasy a noční směny, práci o víkendech a státních svátcích.

Jak by měl vypadat váš životopis po formální stránce?


Životopis certifikovaného zdravotnického asistenta je jako zrcadlo. Ukazuje vaše dovednosti, zkušenosti a kvalifikaci ve zdravotnictví. Tento životopis může být vaší vstupenkou do zaměstnání v tomto náročném oboru. Je důležité, abyste ho vytvořili pečlivě. Chcete zaměstnavatelům ukázat, co chtějí od ideálního kandidáta.

Pojďme si říci, co patří do životopisu certifikovaného zdravotnického asistenta. Vysvětlíme, proč jsou jednotlivé části důležité a co by měly obsahovat. Navíc vám dáme tipy, jak každou část udělat tak, aby před potenciálními šéfy zazářila.

Formát

Doporučujeme zvolit si obráceně chronologický formát, který vám pomůže zdůraznit vaše pracovní zkušenosti. Vybírat však můžete i z dalších typů životopisů, jejichž příklady užití společně s konkrétními ukázkami si můžete prohlédnout v tomto článku.

Rozvržení

Přehlednou šablonou CVčka s jednotným a snadno čitelným písmem, jako je Arial či Times New Roman, nic nezkazíte. Naopak! Vsaďte na jednoduchost než na překombinovanou grafiku. Jestliže vám dělá formátování vlastní šablony CV problém, použijte předpřipravený vzor s moderním designem.

Struktura

 • Záhlaví obsahující kontaktní informace, jako je e-mail a telefonní číslo
 • Profesní shrnutí s klíčovými informacemi
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání a vyšší odborná kvalifikace
 • Dovednosti
 • Doplňkové sekce, jako jsou jazyky, dobrovolnická činnost, kurzy a školení apod.

E-mailová adresa, telefonní číslo a další kontaktní informace


Váš životopis certifikovaného zdravotnického asistenta by měl obsahovat jasnou a přesnou část kontaktních údajů. Ta je zásadní, protože právě díky ní vás mohou potenciální zaměstnavatelé kontaktovat za účelem pohovoru nebo dalšího jednání.

V kontaktních údajích musíte uvést:

 • své celé jméno,
 • telefonní číslo a
 • profesionální e-mailovou adresu.

⚠️Varování: Ujistěte se, že vaše e-mailová adresa vypadá profesionálně, nejlépe s použitím vašeho jména a příjmení. Vyhněte se zábavným nebo neobvyklým e-mailovým adresám, protože by na potenciální zaměstnavatele nemusely zapůsobit.

Máte-li profil na síti LinkedIn nebo jiné relevantní profesní online profily, přemýšlejte o jejich přidání také. Dbejte však na to, aby všechny profily na sociálních sítích, které přidáte, byly upravené a působily profesionálním dojmem.

Certifikovaný zdravotnický asistent životopis

Pracovní zkušenosti s prací v oblasti poskytování péče o pacienty


Část "Pracovní zkušenosti" je klíčovým prvkem každého životopisu, zejména u certifikovaného zdravotnického asistenta. Tato část osvětluje vaše předchozí role, povinnosti a úspěchy ve zdravotnictví. Potenciální zaměstnavatelé díky ní získají přehled o vašich praktických dovednostech a zkušenostech.

Při sestavování této části je nezbytné zaznamenat vaše předchozí zaměstnání v opačném pořadí, počínaje tím nejnovějším. Ke každému zaměstnání, které uvedete, přidejte jeho název, název a místo organizace, ve které jste pracovali, a data vašeho zaměstnání.

Pod každým názvem zaměstnání uveďte pomocí odrážek své konkrétní úkoly a úspěchy, kterých jste v daném období dosáhli. Jako certifikovaný zdravotnický asistent můžete uvést například:

 • úkoly v oblasti péče o pacienty, jako je měření životních funkcí nebo podávání léků.
 • administrativní úkoly, jako je plánování schůzek nebo zpracování záznamů o pacientech
 • laboratorní práce, jako je odběr krve nebo provádění základních laboratorních testů

📌Tip: Pokud můžete, snažte se své úspěchy kvantifikovat. Například se zmiňte o tom, zda jste zpracovali mnoho složek pacientů nebo zda jste pomohli zkrátit dobu čekání pacientů o určité procento.

Příklad

Medi Clinique Lab s.r.o., Praha
Certifikovaný zdravotnický asistent
Leden 2021 až současnost
 • Příprava pacientů na vyšetření, zjišťování anamnézy a kontrola životních funkcí a asistence při vyšetřeních přibližně 20 pacientů denně
 • Odebírání laboratorních vzorků a provádění základních testů
 • Zadávání informací a aktualizace elektronických lékařských záznamů pacientů
 • Zadávání více než 2000 laboratorních, radiologických a lékových objednávek do systému CIP pro pacienty se zdravotním postižením

📌Tip: Pokud jste pracovali v různých zdravotnických prostředích, jako jsou nemocnice, soukromé ordinace, domovy důchodců atd., nezapomeňte to zdůraznit, protože to svědčí o vaší přizpůsobivosti. Uveďte také případné specializované zkušenosti, jako je pediatrie, geriatrie nebo urgentní medicína.

Střední zdravotnická škola je základ! Jak nejlépe uvést vzdělání?


Začněte svým nejvyšším dosaženým vzděláním a postupně se vracejte v čase směrem zpět. Jestliže jste studovali vysokou školu, uveďte název školy, kterou jste studovali a kdy jste školu dokončili.

📌Tip: Ve zdravotnictví se nikdy nepřestáváme učit, protože věci se stále mění a zlepšují. Pokud jste po získání certifikátu absolvovali další kurzy nebo semináře/workshopy ve svém oboru, nezapomeňte je uvést.

Jaké dovednosti a schopnosti do životopisu uvést?


Do životopisu vložte jak tvrdé, tak měkké dovednosti. Doporučujeme jich nakombinovat cca 8 až 10 a při jejich výběru se inspirovat přímo v pracovním inzerátu, nebo z příkladů uvedených níže:

Tvrdé dovednosti

 • Inventář a řízení zdravotnických zásob
 • Kontrola infekcí a aseptické postupy
 • Venepunkce
 • Pooperační péče
 • Hodnocení stavu pacienta
 • Měření životních funkcí
 • Lékařská terminologie
 • Správa elektronických zdravotních záznamů
 • Podávání léků
 • Sterilizační techniky
 • Diagnostické testování
 • Lékařské kódování a fakturace
 • Řízení lékařské kanceláře
 • První pomoc a resuscitace
 • Vzdělávání a poradenství pro pacienty
 • Technické a počítačové dovednosti
 • Plánování a organizace
 • Práce v týmu
 • Samostatnost a svědomitost
 • Komunikace
 • Sociální cítění a empatie
 • Trpělivost
 • Pozornost věnovaná detailům a přesnost
 • Multitasking a určování priorit
 • Přizpůsobivost a flexibilita
 • Řešení problémů a kritické myšlení
 • Profesionalita a etika
 • Aktivní naslouchání a poskytování zpětné vazby

Certifikace a další doplňkové sekce, které by vám v životopise neměly chybět!


 • Certifikace, odborné kurzy, školení a semináře
 • Dobrovolnická činnost
 • Jazyky
 • Zájmy a záliby

Profesní shrnutí: Prezentace nejlepších zkušeností, znalostí a dovedností


Certifikovaný zdravotnický asistent životopis


Životopis certifikovaného zdravotnického asistenta musí obsahovat profesní shrnutí. Jedná se o první příležitost, jak zapůsobit na potenciální zaměstnavatele tím, že stručně popíšete svou kvalifikaci, dovednosti a kariérní cíle. Může například vyzdvihnout specifické dovednosti v oblasti lékařských postupů, znalost zdravotnických softwarových systémů nebo působivý záznam o službách pacientům.

📌Tip: Náboroví manažeři často kvůli časové tísni rychle procházejí životopisy. Ujistěte se, že vaše profesní shrnutí upoutá jejich pozornost a přiměje je číst dál. Tuto část napište stručně - ideálně maximálně tři věty - ale ujistěte se, že je působivá a poutavá.

Příklady

Jsem certifikovaná zdravotnická asistentka s více než tříletou praxí v oboru. Pracovala jsem v ambulantních i lůžkových zařízeních a získala jsem bohaté znalosti v oblasti péče o pacienty. Jsem zkušená v měření životních funkcí, podávání injekcí, provádění EKG a asistenci při drobných chirurgických zákrocích. Jsem také zběhlá v plánování schůzek, vyřizování dotazů týkajících se účtování a poskytování podpory pacientům v oblasti zákaznického servisu. Kromě klinických dovedností mám vynikající komunikační schopnosti, které mi umožňují efektivně komunikovat s pacienty i ostatními členy zdravotnického týmu.

Jsem citlivý certifikovaný zdravotnický asistent, který se vyžívá v poskytování soucitné a efektivní péče v rychle se rozvíjejícím prostředí. Mám vynikající schopnost navázat kontakt s pacienty, spolupracovat s ošetřovatelskými týmy na všech úrovních a udržovat si přehled o všech současných standardech a osvědčených postupech. Mohu nabídnout pětileté zkušenosti s prací v soukromých ordinacích lékařů i ve velkých lékařských skupinách.

Motivační dopis skvěle doplní váš životopis


Motivačním dopisem můžete podpořit svoji žádost o zaměstnání. Vyjádříte svůj zájem o pozici a ještě získáte další prostor k tomu, abyste se prezentovali jako nejlepší uchazeč o dané místo. Jestliže si s tvorbou motivačního dopisu nevíte rady, pak doporučujeme tento článek.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Jak vytvořit životopis bez dlouholeté praxe ve zdravotnictví?

Pokud jste čerstvě certifikováni a nemáte ještě odbornou praxi zdravotnického asistenta, zvažte, zda do pracovní praxe nezahrnout i příslušné stáže nebo klinické školení z certifikačního kurzu. Rovněž můžete změnit pořadí jednotlivých sekcí a začít nejprve vzděláním a certifikacemi, a až poté se zaměřit na pracovní historii.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá