Průvodce psaním životopisu v češtině: Tipy a šablona

Tvorba životopisu může být náročným procesem, obzvláště pokud je cílem upoutat pozornost zaměstnavatelů na konkurenci bohatém českém trhu práce. Český trh se vyznačuje vysokou mírou konkurence, dynamikou a preferencí komplexních dovedností. Jaké techniky psaní životopisu jsou na českém trhu nejúčinnější? Jaký formát a styl je pro české zaměstnavatele nejpřitažlivější? Jak detailně popsat své dovednosti a zkušenosti, aby odpovídaly požadavkům českých firem?

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Představení vzorového životopisu v češtině

Jméno a příjmení: Jan Novák

Kontakt:

Adresa: Václavské náměstí 1, Praha 1
Telefon: 123 456 789
Email: jan.novak@email.cz

Pracovní zkušenosti:

Ředitel prodeje, ABC, s.r.o., Praha (2017 - současnost)

 • Řízení a koordinace prodejního týmu
 • Plánování a realizace prodejních strategií
 • Pravidelné reportování a analýza prodejních výsledků
 • Práce s klíčovými zákazníky a vyjednávání obchodních podmínek

Obchodní zástupce, XYZ, a.s., Praha (2012 - 2017)

 • Aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních zákazníků
 • Prezentace produktů a služeb společnosti
 • Vyjednávání obchodních podmínek
 • Práce s CRM systémem

Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Obor Mezinárodní obchod (2007 - 2012)

Jazykové znalosti:

 • Angličtina - pokročilá
 • Němčina - středně pokročilá
 • Francouzština - základní

Dovednosti a zájmy:

 • Týmová práce
 • Řízení projektů
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • CRM systémy
 • Sport (fotbal, tenis, fitness)

Reference:

 • Ing. Petr Dvořák, ředitel společnosti XYZ, a.s., petr.dvorak@xyz.cz
 • Mgr. Anna Malá, vedoucí prodeje, ABC, s.r.o., anna.mala@abc.cz

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

V následujícím textu se dozvíte, jak správně napsat životopis v češtině, který vám může zvýšit šance na úspěch na českém pracovním trhu. Životopis je klíčovým dokumentem, který potenciálnímu zaměstnavateli představuje vaše schopnosti, dosavadní pracovní zkušenosti a dosažené vzdělání. Je to v podstatě vaše profesní vizitka a často bývá prvním kontaktem mezi vámi a zaměstnavatelem. Proto je důležité, aby byl životopis kvalitně a precizně zpracován. Jak na to, se dozvíte v dalších řádcích.

cestina jazyk

Užitečné fráze pro psaní životopisu v češtině


V následujícím textu naleznete seznam užitečných výrazů a pojmů, které se týkají psaní životopisu. Tyto termíny jsou v češtině a pomohou vám lépe porozumět struktuře a formátování životopisu v češtině.

 • Struktura životopisu - vyjadřuje uspořádání jednotlivých částí životopisu, které by měly být logicky a srozumitelně uspořádány.
 • Formátování životopisu - týká se vizuálního uspořádání životopisu, například velikosti a typu písma, zarovnání textu atd.
 • Vzdělání - tato část životopisu popisuje vaše dosažené vzdělání, včetně názvu školy, oboru studia a data absolvování.
 • Dovednosti - zde byste měli uvést všechny dovednosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. To mohou být jazykové dovednosti, technické dovednosti, soft skills atd.
 • Praxe - pokud jste absolvovali jakoukoliv pracovní praxi, měli byste ji zde uvést. Zahrnujte název organizace, dobu trvání praxe a stručný popis vašich úkolů a odpovědností.
 • Pracovní zkušenosti - pokud máte jakékoliv předchozí pracovní zkušenosti, měli byste je zde uvést. Uveďte název pozice, název organizace, dobu trvání a stručný popis vašich úkolů a odpovědností.

Další vhodné termíny týkající se psaní životopisu mohou zahrnovat: certifikáty, kurzy a školení, jazykové znalosti, zájmy a koníčky, referenční kontakty atd.

Užitečná gramatika pro psaní životopisu v češtině


Při psaní životopisu v češtině je nezbytné dodržovat určitá gramatická pravidla. Jedno z nich se týká skloňování, které se v češtině vyznačuje velkou variabilitou. Příkladem mohou být různé tvary jména podle pohlaví, čísla a pádu. Například mužské jméno "Jan" se v 1. pádu mění na "Jana", zatímco ženské jméno "Eva" se nemění. Toto pravidlo je důležité dodržovat při uvádění osobních údajů v životopise.

Co se týká časování, v češtině se rozlišují tři časy - minulý, přítomný a budoucí. Při psaní životopisu je nejčastěji používán minulý čas. Životopis je obvykle napsán ve třetí osobě jednotného čísla, což znamená, že se o sobě mluví jako o třetí osobě. Například místo "Pracoval jsem jako manažer" byste napsali "Pracoval jako manažer". Toto pravidlo však není pevné a někteří lidé preferují psát životopis v první osobě. V každém případě je důležité zachovat konzistenci a nepřeskakovat z jedné osoby na druhou.

Jak správně strukturovat a formátovat životopis v češtině


Dobře strukturovaný životopis je klíčovým nástrojem pro dosažení kariérních cílů a výzev. Jeho význam spočívá v jeho schopnosti efektivně komunikovat vaše profesní dovednosti, zkušenosti a úspěchy potenciálnímu zaměstnavateli. Při hledání nové pracovní pozice na českém trhu je nezbytné vytvořit životopis, který je jasný, srozumitelný a přehledný.

Významným aspektem tohoto procesu je pečlivé rozvržení informací, které umožní snadné a rychlé získání klíčových informací. Dobře strukturovaný životopis může významně zvýšit vaše šance na úspěch tím, že vynikne mezi množstvím ostatních životopisů. Přestože obsah životopisu je nesmírně důležitý, jeho struktura a rozvržení jsou rozhodujícími faktory, které mohou ovlivnit první dojem potenciálního zaměstnavatele.

Kromě Čeština Šablony životopisu nabízíme i další šablony, které by vás mohly zajímat.

Hrajte na první dojem: Jak správně formátovat životopis v češtině

Stylistické nastavení životopisu v češtině by mělo odpovídat určitým standardům, aby byl dokument snadno čitelný a profesionálně vypadající. Následující tipy by měly pomoci dosáhnout tohoto cíle:

 • Písmo: Doporučuje se používat čitelné písmo, jako je Arial, Calibri nebo Times New Roman, s velikostí 11 nebo 12. Toto jsou písma obecně akceptovaná v českém obchodním prostředí pro jejich čitelnost a profesionální vzhled.
 • Formát: Preferovaným formátem je PDF, který zajišťuje, že formátování zůstane stejné bez ohledu na to, jaký počítač nebo software se k otevření dokumentu používá. Toto je důležité pro zachování konzistence a profesionálnosti.
 • Okraje: Okraje by měly být nastaveny na standardní velikost 2,5 cm na všech stranách. To zajišťuje dostatečné místo pro tisk a zároveň udržuje dokument dobře uspořádaný a snadno čitelný.
 • Odrážky: Použití odrážek je efektivní způsob, jak zvýraznit důležité body a udržet informace strukturované a snadno čitelné. Měli byste však omezeně používat odrážky, aby nedošlo k přetížení informacemi.
 • Oddělovače: Oddělovače, jako jsou čáry nebo mezery, mohou být užitečné pro oddělení různých sekcí životopisu a zlepšení jeho čitelnosti. Je důležité je používat konzistentně a umírněně, aby nedošlo k přetížení stránky vizuálními prvky.

Tyto tipy by měly pomoci vytvořit profesionálně vypadající a snadno čitelný životopis, který odpovídá standardům českého trhu.

Jak správně strukturovat životopis v češtině: klíčové rady a tipy

cestina jazyk


Životopis je klíčový dokument, který představuje uchazeče o práci potenciálnímu zaměstnavateli. Následující odrážky popisují základní strukturu a hlavní části životopisu v češtině:

 • Osobní údaje: Jsou to základní informace o uchazeči, jako je jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje atd. V České republice se často uvádí i rodné číslo, které je unikátní pro každou osobu.
 • Profesní profil: Tato část obsahuje krátký přehled o kariérní cestě uchazeče. Může zahrnovat obecné informace, ale také konkrétní úspěchy nebo dovednosti, které jsou pro pozici relevantní. Například uchazeč o pozici v IT by mohl uvést zkušenosti s konkrétními programovacími jazyky.
 • Profesní zkušenosti: V této sekci uchazeč uvádí své předchozí pracovní role, firmy, ve kterých pracoval, a dobu působení. Důležité je uvést konkrétní úkoly a odpovědnosti, popřípadě úspěchy v dané roli.
 • Dovednosti: Tato sekce se zaměřuje na konkrétní dovednosti, které uchazeč má. Může se jednat o jazykové dovednosti, IT dovednosti, komunikační dovednosti atd. Například uchazeč o pozici v marketingu by mohl uvést zkušenosti s SEO nebo Google Analytics.
 • Vzdělání: Tato část obsahuje informace o formálním vzdělání uchazeče, jako jsou střední školy, univerzity, dosažené tituly atd.
 • Další oddíly: Tyto sekce mohou zahrnovat různé další informace, jako jsou reference, hobby, zájmy, ovládané jazyky atd.

Každá z těchto sekcí by měla být pečlivě připravena a přizpůsobena konkrétní pozici, o kterou se uchazeč hlásí.

Hrajte na první dojem: Jak správně napsat záhlaví životopisu v češtině

cestina jazyk


Záhlaví životopisu je klíčové, protože obsahuje všechny základní kontaktní informace, které potenciální zaměstnavatel potřebuje pro další komunikaci.

Vytvoření záhlaví v českém jazyce je relativně jednoduché. Začněte svým příjmením a jménem, které by měly být napsány velkými písmeny pro snadnou identifikaci. Například: NOVÁK, Jan.

Dalším krokem je uvedení vaší profese a oboru. Tento údaj je důležitý, protože dává potenciálnímu zaměstnavateli představu o vašem odborném zaměření. Například: Ekonom, specializace na finance.

Následuje poštovní adresa. Uveďte ji v plném formátu, včetně PSČ, abyste usnadnili možnou korespondenci. Například: Dlouhá 10, 110 00 Praha 1.

Telefonní číslo je další nezbytnou součástí záhlaví. Uveďte číslo, na kterém jste nejlépe dostupní. Například: +420 123 456 789.

Poslední částí je e-mailová adresa. Ujistěte se, že je platná a pravidelně ji kontrolujete. Například: jan.novak@email.cz.

Tímto způsobem vytvoříte úplné záhlaví životopisu v českém jazyce, které potenciálnímu zaměstnavateli poskytne všechny potřebné kontaktní informace.

Novák, Jan

IT specialista - administrátor systémů

Ulice Svobody 123, 111 22 Praha

Telefon: +420 777 888 999

E-mail: jan.novak@email.cz


Hrajte na první dojem: Jak správně zařadit fotografii do životopisu v češtině

Přidávání fotografie do životopisu v českém kontextu není nutností. V závislosti na typu pozice a odvětví, ve kterém se ucházíte o zaměstnání, může být fotografie přínosem, ale v řadě případů je její přítomnost v životopisu spíše ignorována nebo může dokonce působit neprofesionálně.

Pokud se rozhodnete přidat fotografii do svého životopisu, měli byste se řídit několika zásadami. Fotografie by měla být profesionální a reprezentovat vás v co nejlepším světle. Měla by být aktuální a odpovídat vašemu vzhledu v době, kdy se ucházíte o práci. Velikost fotografie by měla být malá, ideálně kolem velikosti pasové fotografie, a měla by být umístěna v horní části životopisu, buď v levém nebo pravém rohu.

Většina zaměstnavatelů v České republice však fotografii nevyžaduje a její přítomnost v životopisu je často považována za zbytečnou. Důvodem je skutečnost, že vzhled uchazeče o práci by neměl ovlivnit rozhodování zaměstnavatele. Zaměstnavatelé by měli posuzovat uchazeče na základě jejich dovedností, zkušeností a kvalifikací, nikoli na základě jejich vzhledu. Proto je v mnoha případech lepší se zaměřit na kvalitní a přehledný životopis než na přidání fotografie.

Jak efektivně zahrnout zkušenosti do životopisu pro úspěch na českém trhu práce


Jak správně zapisovat pracovní zkušenosti do životopisu pro český trh práce

Oddíl o zkušenostech v životopisu Čeština je jednou z nejdůležitějších částí, protože potenciálnímu zaměstnavateli ukazuje vaše předchozí pracovní zkušenosti a dovednosti. Pracovní pozice v oblasti Češtiny může zahrnovat široké spektrum činností, například výuku, překlad, redakci nebo korekturu textů, a proto je klíčové tyto zkušenosti jasně a strukturovaně prezentovat.

 • Chronologické řazení: Zkušenosti by měly být uvedeny v chronologickém pořadí od nejnovějších po nejstarší. Tímto způsobem může zaměstnavatel snadno sledovat váš profesní vývoj a pokrok v oboru Češtiny.
 • Data uzavření smlouvy: U každé pracovní pozice by mělo být uvedeno období, po které jste na dané pozici pracoval. Toto data pomáhají zaměstnavateli pochopit, jak dlouho jste získávali konkrétní zkušenosti.
 • Název práce: Uveďte konkrétní název vaší pozice. Mělo by to být něco specifického, jako například "učitel češtiny pro cizince" nebo "překladatel technických textů z/ do češtiny".
 • Seznam odrážek: Každou pozici rozveďte do několika bodů, které popisují vaše hlavní úkoly a odpovědnosti. To dává zaměstnavateli jasnou představu o tom, jaké dovednosti a zkušenosti máte.
 • Popis práce: V každé odrážce popište, co přesně vaše práce zahrnovala. Pokud jste například byli učitelem češtiny, můžete uvést, že jste připravovali lekce, hodnotili studenty a organizovali kulturní aktivity.
 • Použití klíčových slov: Využijte klíčových slov, které se vyskytují v inzerátu na práci. Tímto způsobem můžete upoutat pozornost zaměstnavatele a ukázat, že jste se zaměřili na detaily inzerátu.

Pozice: Vedoucí marketingového oddělení

Zaměstnavatel: XYZ Corporation

Data: Leden 2015 - prosinec 2020


 • Vedení a koordinace týmu 15 marketingových specialistů.
 • Plánování a realizace marketingových kampaní napříč různými kanály.
 • Pravidelná analýza a reportování efektivity marketingových aktivit.
 • Účast na strategickém rozhodování a plánování firmy.
 • Rozvoj a implementace nových marketingových strategií a postupů.

cestina jazyk

Jak napsat životopis, pokud nemáte žádnou pracovní zkušenost

V následujícím textu se zaměříme na praktické rady pro vyplnění životopisu v češtině pro ty, kteří ještě nemají žádné zkušenosti. Cílem je poskytnout jasné a srozumitelné tipy, které vám usnadní tento proces. Přečtěte si je pečlivě a vyplňte svůj životopis co nejefektivněji.

 1. Osobní údaje: Představte se a napište své kontaktní údaje. Zahrnujte jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 2. Profesní cíl: Napište krátký odstavec, který shrnuje, jaký druh práce hledáte a jaké jsou vaše profesní cíle. To bude zaměstnavateli ukazovat, že máte jasný směr a cíl.
 3. Vzdělání: Podrobně popište své vzdělání. Zahrnujte školu, kterou jste navštěvovali, obor, který jste studovali, a jaké jste získali známky nebo ocenění.
 4. Dovednosti: Uveďte dovednosti, které jste získali během studia, dobrovolnictví nebo zájmových aktivit. Tyto dovednosti mohou zahrnovat technické dovednosti, jako je ovládání počítačových programů, nebo měkké dovednosti, jako je komunikace nebo týmová práce.
 5. Aktivity a zájmy: Uveďte aktivity nebo zájmy, které ukazují vaše schopnosti nebo hodnoty. To může zahrnovat dobrovolnictví, členství v klubu nebo týmu, nebo zájmy, jako je cestování nebo čtení.
 6. Reference: Pokud máte nějaké reference, uveďte je. To mohou být učitelé, trenéři, dozorci dobrovolníků nebo jiné profesionální kontakty, kteří mohou potvrdit vaše dovednosti a zkušenosti.
 7. Formát a vzhled: Ujistěte se, že váš životopis je snadno čitelný a profesionálně vypadající. Použijte jasný font, dostatečné mezery a udržujte délku na jedné nebo dvou stránkách.
 8. Pravopis a gramatika: Přečtěte si svůj životopis několikrát, abyste se ujistili, že neobsahuje žádné pravopisné nebo gramatické chyby. Chyby v životopisu mohou působit neprofesionálně a mohou snížit vaše šance na získání práce.
 9. Přizpůsobení: Přizpůsobte svůj životopis pro každou práci, o kterou se ucházíte. Zaměřte se na dovednosti a zkušenosti, které jsou nejrelevantnější pro pozici, o kterou se ucházíte.
 10. Aktualizace: Pravidelně aktualizujte svůj životopis, abyste zahrnuli nové dovednosti, zkušenosti nebo vzdělání, které jste získali.

Význam vzdělání v českém životopise


Část o vzdělání v životopise je nezbytnou součástí při hledání zaměstnání v České republice. Tato sekce poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli podrobné informace o dosaženém vzdělání a odborných kvalifikacích uchazeče. Je to místo, kde můžete uvést informace o školách, které jste navštěvoval, o studijních oborech, které jste absolvoval, a o jakýchkoliv dalších relevantních kurzech nebo certifikátech. Kromě toho, pokud máte nějaké akademické úspěchy, jako jsou ocenění nebo stipendia, měli byste je rozhodně zahrnout do této části.

Vzdělání je často jedním z prvních aspektů, které zaměstnavatelé zkontrolují, když procházejí životopisy. Je to proto, že úroveň vzdělání a typ studia často odrážejí schopnosti a znalosti, které jsou pro konkrétní pozici nezbytné. Bez ohledu na to, zda jste nový absolvent nebo zkušený profesionál, musíte tuto část svého životopisu pečlivě zpracovat. Pokud je tato část životopisu nedostatečná nebo neúplná, může to vést k tomu, že budete přehlíženi při výběru kandidátů na pracovní pozici.

Jak správně uvést vzdělání v českém životopise

Umístění vzdělání v životopisu je důležité a jeho pozice by měla reflektovat důležitost a relevanci vzdělání pro danou pracovní pozici. Pokud se jedná o žadatele, který právě dokončil studium a nemá významnou pracovní zkušenost, je vhodné uvést vzdělání na prvním místě. To je zvláště důležité v případě, že absolvent hledá práci v oboru, ve kterém studoval. Takový životopis by mohl začínat například: "Absolvent magisterského studia oboru Informační technologie na ČVUT v Praze se zaměřením na vývoj softwaru..."

Pokud se však jedná o uchazeče s dlouholetou pracovní zkušeností, který se uchází o pozici, kde je zkušenost důležitější než formální vzdělání, je lepší uvést pracovní zkušenosti na prvním místě a vzdělání až poté. Například: "Zkušený projektový manažer s více než deseti lety praxe v oblasti IT, absolvent VŠE v Praze, hledá nové výzvy v oblasti IT projektového managementu..."

Stejné pravidlo platí pro uchazeče, kteří se uchází o pozici, která nevyžaduje specifické vzdělání, ale spíše praktické dovednosti a zkušenosti. V takovém případě by měla být na prvním místě uvedena pracovní zkušenost a vzdělání až poté. Například: "Zkušený řidič nákladních vozidel s praxí více než 15 let, absolvent SŠ dopravní, hledá nové výzvy v oblasti mezinárodní dopravy...

Vzdělání:

Univerzita Karlova, Praha, Česká republika - Bakalářský titul z obchodní administrativy, 2014 - 2017

 • Absolvoval jsem s průměrem 1,5 a v průběhu studia jsem se zaměřil na oblasti jako je strategický management, marketing a finance.

Vysoká škola ekonomická, Praha, Česká republika - Magisterský titul z mezinárodního obchodu, 2017 - 2019

 • Během studia jsem se zaměřil na problematiku mezinárodního obchodu a finančních trhů. Část studia jsem strávil na stáži v Berlíně, kde jsem získal cenné zkušenosti a kontakty.

Další vzdělání a kurzy:

 • Certifikát z anglického jazyka (C1)
 • Kurz digitálního marketingu
 • Kurz projektového managementu

Důležitost dovedností pro životopis v češtině


cestina jazyk


Dovednosti v životopise hrají pro české náboráře velmi důležitou roli. Kvalitní životopis by měl jasně a stručně prezentovat odborné dovednosti a zkušenosti kandidáta tak, aby odpovídaly požadavkům konkrétní pozice. Detailní popis dovedností může zahrnovat tvrdé dovednosti, tedy konkrétní technické znalosti nebo dovednosti získané vzděláním či praxí, a měkké dovednosti, které se týkají osobnostních rysů a sociálních schopností kandidáta. Těmi mohou být například komunikační schopnosti, týmová práce, schopnost řešit problémy, schopnost samostatné práce a další.

Na českém trhu práce hledají náboráři různé dovednosti v závislosti na konkrétní oblasti a pozici. V IT sektor, například, jsou na prvním místě technické dovednosti - znalost konkrétních programovacích jazyků, databází, operačních systémů apod. V oblasti obchodu a marketingu jsou důležité analytické schopnosti, znalost konkrétních marketingových nástrojů, schopnost práce s daty a také komunikační a prezentační schopnosti. V oblasti managementu hledají náboráři kandidáty s výbornými organizačními a komunikačními schopnostmi, schopností vést tým a schopností strategického myšlení. Náboráři také často hledají kandidáty, kteří jsou flexibilní, samostatní, zodpovědní a mají schopnost učit se nové věci.

V následujícím textu představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které mohou být užitečné při psaní životopisu v češtině.

Měkké dovednosti (Soft skills):

 • Komunikační dovednosti
 • Týmová spolupráce
 • Řešení problémů
 • Schopnost sebekritiky
 • Kreativita
 • Schopnost adaptace
 • Emocionální inteligence
 • Schopnost vedení
 • Časový management
 • Pracovní etika

Tvrdé dovednosti (Hard skills):

 • Ovládání MS Office
 • Programování
 • Grafický design
 • Technické psaní
 • Cizí jazyky
 • Účetnictví
 • Projektový management
 • SEO/SEM marketing
 • Data analýza
 • Práce s CRM systémy

Další důležité části životopisu v češtině


Další rubriky v životopise mohou být užitečné pro podrobnější charakteristiku kandidáta a jeho schopností. Přidání dalších kategorií může potenciálnímu zaměstnavateli poskytnout lepší představu o kandidátových dovednostech, zkušenostech a zájmech, které nemusí být zřejmé z tradičních částí životopisu jako je vzdělání nebo pracovní zkušenosti. Tyto informace mohou být rozhodující při výběru kandidáta pro určitou pozici.

Zvolil bych kategorie Jazyky a Certifikáty. Jazyky jsou důležité uchazeči o práci, kteří hledají pozice, kde je třeba komunikovat s lidmi z různých zemí a kultur. Certifikáty na druhé straně dokazují, že uchazeč prošel určitým typem vzdělávání nebo tréninku a získal specifické dovednosti nebo kvalifikace.

Jazyky: Tato kategorie by měla obsahovat všechny jazyky, kterými daný uchazeč hovoří, a úroveň jeho dovedností v těchto jazycích. To může zahrnovat schopnost mluvit, číst, psát nebo rozumět danému jazyku. Uchazeč by měl také uvést, zda má nějaké oficiální certifikáty potvrzující jeho jazykové dovednosti.

Certifikáty: Tato sekce by měla obsahovat seznam všech certifikátů, které uchazeč získal. To může zahrnovat profesní certifikáty, certifikáty z kurzu nebo jakékoliv jiné relevantní kvalifikace. Uchazeč by měl také uvést, kdy a kde získal každý certifikát a jak dlouho je platný. Tyto informace mohou zaměstnavateli pomoci lépe posoudit uchazečovy dovednosti a zkušenosti.

Jak vylepšit svůj životopis v češtině


Pokud se chystáte sepsat nebo vylepšit svůj životopis pro český trh práce, zde je několik konkrétních tipů, které by vám mohly pomoci:

 1. Struktura: Při sestavování životopisu se držte zavedené struktury, kterou tvoří osobní údaje, pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti. Čeští zaměstnavatelé jsou zvyklí na tento formát a hledají v něm konkrétní informace.
 2. Jazyk: Používejte správnou a srozumitelnou češtinu. Gramatické a pravopisné chyby mohou působit neprofesionálně. Pokud si nejste jisti, nechte si text přečíst někým jiným.
 3. Pracovní zkušenosti: Zmiňujte pouze relevantní pracovní zkušenosti. Zaměstnavatelé chtějí vidět, jaké máte zkušenosti v oblasti, na kterou se hlásíte.
 4. Dovednosti: Do sekce dovednosti zahrňte takové, které jsou pro danou pozici relevantní, ale nezapomeňte také na ty, které vás odlišují od ostatních kandidátů.
 5. Zájmy: Čeští zaměstnavatelé často oceňují, když se dozví něco o vašich zájmech mimo pracovní sféru. Ale i zde platí, že by měly být relevantní pro pozici, na kterou se hlásíte.
 6. Fotografie: Na rozdíl od některých jiných zemí, v Česku je zvykem přiložit k životopisu i profesionální fotografii.
 7. Osobní údaje: V českém životopisu by měla být zmínka o rodinném stavu a věku. Tyto informace jsou v ČR považovány za standardní součást životopisu.
 8. Reference: Pokud máte možnost, uveďte kontakty na reference. Ty mohou poskytnout uchazeči o práci další výhodu.

Klíčové prvky životopisu v češtině


cestina jazyk


Výsledný dojem, který má životopis u potenciálního zaměstnavatele, může být rozhodující pro získání příležitosti k pohovoru. Proto je důležité tento dokument pečlivě a s vědomím několika zásad připravit. Následují konkrétní tipy, které vám mohou pomoci při sestavování životopisu v češtině.

 • Udržujte stručnost a přehlednost: Informace v životopise by měly být jasné a stručné. Výjimkou je pouze profesní zkušenost, kde je dobré uvést konkrétní úkoly a dosažené výsledky.
 • Používejte formální jazyk: Životopis by měl být napsán formálním jazykem, bez použití slangových výrazů nebo nespisovné češtiny.
 • Uveďte přesné datumy: Při uvádění pracovních zkušeností nebo vzdělání je důležité uvádět přesné datumy - od kdy do kdy jste danou pozici zastávali nebo kdy jste studovali.
 • Nezapomeňte na kontaktní údaje: V životopise by měly být jasně uvedeny kontaktní údaje - telefonní číslo a e-mail. Tyto informace umístěte na viditelné místo, ideálně na začátek dokumentu.
 • Uveďte relevantní informace: Do životopisu uvádějte pouze relevantní informace. Zaměstnavatel nemusí být zájem o vaše koníčky či záliby, pokud s danou pracovní pozicí nesouvisejí.
 • Zdůrazněte své dovednosti: Zaměstnavatelé často hledají konkrétní dovednosti. Pokud dané dovednosti máte, nezapomeňte je uvést a zdůraznit.
 • Korektní pravopis: Věnujte pozornost správnému pravopisu a gramatice. Chyby v těchto oblastech mohou působit neprofesionálně. Pokud si nejste jisti, nechte životopis přečíst někým jiným.

Jak napsat motivační dopis v češtině


Přikládání motivačního dopisu k životopisu je v České republice považováno za velmi důležité, když se ucházíte o práci. Motivační dopis vám poskytuje dodatečný prostor, kde můžete podrobněji vysvětlit, proč jste ideálním kandidátem pro danou pozici a jaké jsou vaše ambice. Je to také váš první kontakt s potenciálním zaměstnavatelem, takže je velmi důležité udělat dobrý první dojem. Kvalitní motivační dopis může zvýšit vaše šance na úspěch a zvýraznit vaše silné stránky. Navíc, pokud je váš životopis posílán elektronicky, motivační dopis může být vaším jediným šancí, jak přitáhnout pozornost zaměstnavatele.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Jak správně napsat životopis v češtině: odpovědi na nejčastější dotazy

Jaký je správný formát životopisu v Čeština?

Český životopis, podobně jako v jiných zemích, by měl obsahovat kontaktní údaje, pracovní zkušenosti, vzdělání, dovednosti a jazykové znalosti. Není zde však tak obvyklé uvádět profilovou fotografii, pokud to výslovně nevyžaduje zaměstnavatel. Důležité je, aby byl životopis přehledný, stručný a bez pravopisných chyb. Základní informace o sobě, jako je věk, pohlaví nebo rodinný stav, jsou volitelné.

Jak by měla vypadat motivační dopis pro českého zaměstnavatele?

Motivační dopis by měl být stručný, jasný a přesvědčivý. Měl by vysvětlit, proč se ucházíte o práci, jaké máte relevantní zkušenosti a dovednosti a proč by vás měl zaměstnavatel zvážit. V České republice je také důležité dodržet formální tón a správně oslovit zaměstnavatele.

Jak probíhá pracovní pohovor v České republice?

Na pracovních pohovorech v České republice je důležité být formální a profesionální. Je běžné přijít na pohovor včas a být dobře připravený. Zaměstnavatelé očekávají, že uchazeči budou mít přehled o jejich společnosti a budou schopni komunikovat své dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro pozici. Během pohovoru mohou být kladeny i otázky na vaše osobní zájmy a život mimo pracovní sféru, což je v České republice poměrně běžné.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis